Програма з предмета «Новітні цифрові технології у кінознавстві»Сторінка1/9
Дата конвертації12.04.2016
Розмір1.57 Mb.
#3632
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
  Навігація по даній сторінці:
 • Тема4.

Довгич Тамара Петрівна


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА

«Новітні цифрові технології у кінознавстві»п/п

Тема

Кількість годин в місяць


Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Кіномистецтво: Розвиток, персоналії, досягнення.2,5
2

Глядацька етика,

2,5
3

Практичні роботи
2,5

4

«В об*ективі – гуманітарний блок шкільних дисциплін»
2,5
РАЗОМ годин:

10

-

Тема 1.

Кіномистецтво:розвиток, персоналії, досягнення.

Знайомство школярів з основами кінознавства – мета, та засоби досягнення.

Навчання такому предмету як кінознавство має декілька важливих цілей.

Перша – виховання у школярів глядацької культури. Це – вміння аналізувати побачене на екрані, вміння відокремити візуальний продукт масового вжитку від творів мистецтва. Що безумовно, є однією з рис культурної, самостійно мислячої особистості.

Друга – розкриття у слухачів журналістського потенціалу, вміння передати свої враження іншим. Вміння розкрити головну думку твору, а також, – на елементарному рівні, аналізувати стилістичні особливості останнього. Це, по суті, - допомога обдарованим дітям у виборі такої професії, як кінокритик. Або – підґрунтя до журналістської практики.

Навчання, залежно, від обраного напрямку, у двох напрямках:

Перший – показ кінофільмів та обговорення. Відбір фільмів для показу повинен йти згідно з історичним розвитком мистецтва кіно. «Від Мельєса до Вонга Кар Вая».

Другий напрямок – практичний. Завдання на письмові роботи у різних жанрах: анотації, рецензії, роздуми на тему тощо.

Схема кінопереглядів:

 1. Період «Великого Німого» (фільми, персоналії, стилі)

 2. Радянське кіно (фільми, персоналії, стилі)

 3. Вітчизняне кіно (фільми, персоналії, стилі)

 4. Американський, французький кінематограф. Західноєвропейський (фільми, персоналії, стилі)

 5. Східний кінематограф (фільми, персоналії, стилі)

 6. Американські та радянські мультиплікаційні фільми (фільми, персоналії, стилі)

 7. Японська анімація(фільми, персоналії, стилі).Тема 2.

Глядацька етика.

Соціальна система, що визначає певні норми і стандарти поведінки людини. Вплив психофізіологічних особливостей людини на його поведінку.

Поняття етики кіноглядача.

Етика кіноглядача його навички для самостійного аналізу побаченого на екрані. Культура описання своїх естетичних вражень. Особлива увага до класичних творів.

Вплив морально-психологічного клімату переданого засобами мистецтва на поведінку та самопочуття людини.

Етика під час перегляду кінострічок, взаємодія з навколишнім середовищем.


Крім того, це є відповіддю на нагальну вимогу сучасності: формувати школяра не як пасивного споживача певного обсягу раз і назавжди даної інформації (яка чимдалі частіше застаріває майже одночасно з виходом підручників у світ), а як особистість, здатну самостійно її здобувати, поновлювати, коригувати та інтерпретувати протягом усього свого життя. Адже будь-який, в т. ч. художній, текст є головною одиницею передачі інформації, тому робота саме з повним твором (передовсім великого обсягу) вчитиме школярів “приборкувати ” значний обсяг інформації, тим самим готуючи молодь до відповіді на “виклики ХХІ століття ”, комп’ютеризованого “інформаційного суспільства ”, що є необхідним для кожної сучасної людини.

Тема 3.

Практичні та лабораторні роботи.

Створення власних мікрофільмів, на основі таких комп*ютерних програм, як Windows Movie Maker,або Vegas7.0

Як додаток, за бажанням, - написання сценаріїв, діалогів, монтування фото- та відеофільмів.

Дитячі роботи, за можливістю, - відсилати на кіновідеофестивалі різної тематики та напрямків.


Тема4.«В об*ективі – гуманітарний блок шкільних дисциплін»

Найкращі твори кіномистецтва у контексті таких шкільних дисциплін:Зарубіжна література, Українська література, Зарубіжна історія, Історія України.

Приводжу ті цитати, які певним чином відповідають на питання щодо завдання четвертої теми:

«За концепцією розвитку гуманітарної сфери України, яка є пріоритетною в цілісному процесі реалізації української національної ідеї та державотворення, найвищою цінністю проголошується людини.»«Головною метою вивчення предмета Зарубіжна література в загальноосвітній школі є залучення учнів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької та загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.»

сюжетних ліній і різноманітних фактів із літературних творів, скільки їх аналіз та інтерпретація, уміння бачити художні деталі, розуміти творчий задум письменника та оцінювати особливості його реалізації, немов “переживаючи події твору.»Для досягнення цієї мети необхідно розв’язувати такі основні завдання:

 1. формувати в учнів уявлення про важливу складову системи мистецтв і духовної культури як окремих народів світу, так і всього людства;

 2. виховувати повагу до духовних скарбів людства і, зокрема, українського народу; расову, етнічну, соціальну, гендерну, релігійну, індивідуальну толерантність водночас із принциповим нонконформізмом, здатністю формувати й активно відстоювати власну точку зору, свою систему життєвих цінностей і пріоритетів, прагненням мати ніким не нав’язане світобачення, не бути об’єктом маніпуляцій, зберігати й продовжувати кращі національні традиції, не сприймати культу сили й переваги матеріальних цінностей над духовними;

 3. навчати школярів сукупності відомостей про вершинні явища світового мистецького процесу, загальні закономірності його перебігу від найдавніших часів до сьогодення;

 4. давати школярам оптимальний обсяг мистецтвознавчих понять і термінів, необхідних для повноцінного аналізу та інтерпретації художніх текстів, розуміння головних закономірностей перебігу літературного процесу;

 5. відпрацьовувати з учнями вміння й навички аналізу та інтерпретації художнього твору, здатність сприймати його з розумінням задуму і стилю автора, бачити кожний конкретний твір у мистецькому, культурному та історичному контекстах;

 6. навчати школярів визначати національну своєрідність і загальнолюдську значущість творів світового мистецтва, зокрема у зіставленні з творами української літератури та кіномистецтва;

 7. розвивати, також - мислення школярів (образне, асоціативне, абстрактне, логічне та ін.);

 8. формувати в учнів здатність насолоджуватися мистецтвом, а також “привласнювати ” духовний потенціал художнього твору, реалізувати його у власному житті;

 9. відпрацьовувати навички розрізнення явищ елітарної та масової культури;

 10. прищеплювати школярам вишуканий естетичний смак.


5-й клас Зарубіжна література

(70 год, 2 год на тиждень)

(8 год — тематична атестація; резервний час — 8 год)
п/п

К-ть год.

Зміст навчального матеріалуКінознавчий контекст:

1.

4

ВСТУП
Література і фольклор — скарбниця духовних багатств людства.
Фольклор — усна народна творчість.
Прислів’я та приказки — малі жанри фольклору, джерело народної мудрості.

. Авторські матеріали

2.

5

НАРОДНА КАЗКА
Казка як жанр фольклору. Зображення в ній життя, поглядів і характеру народів, мрій, бажань і сподівань її творців. Боротьба добра зі злом — головний конфлікт народної казки. Реальне та фантастичне в ній.
Казка про тварин — один із найдавніших різновидів казки.
Брати Грімм. “Пані Метелиця”
Брати Грімм — відомі збирачі німецьких народних казок. Точність фіксації, дбайливе ставлення до оригіналу.
Уславлення любові до праці та інших людських чеснот у казці “Пані Метелиця”.


Авторські матеріали
«Брати Грімм»(2005)р. Террі Гілліам

3.

17
2

ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА
Олександр Пушкін (1799—1837).
Вступ до поеми “Руслан і Людмила”
О. Пушкін — видатний російський поет, шанувальник народної казки. Уславлення народної казки у вступі до поеми “Руслан і Людмила”.

Авторські матеріали


4

Шарль Перро (1628—1703). “Попелюшка”
Перро як основоположник європейської лiтературної казки. Збірка “Казки моєї матінки Гуски, або Історії минулих часів із повчаннями” та її найпопулярніші сюжети. “Попелюшка”. Поетизація працьовитості та скромності, ідея винагороди за людські чесноти та страждання, віра в перемогу добра над злом.

Мультиплікаційні фільми:

«Попелюшка»,режисер Уолт Дісней,

«Спляча красуня» режисер Уолт Дісней,


Художній фільм:


«Попелюшка»(1947)р. Н. Кашеверова, М.Шапіро
5

Ганс Крістіан Андерсен (1805—1875). “Снiгова королева”
Поєднання побутовості й фантастики у казках Андерсена. Перемога щирих людських стосунків над багатствами Снігової королеви. Авторська оцінка героїв твору.

Мультиплікаційні фільми:

«Гидке каченя»(1956)

«Снігова королева»,

«Дюймовочка»(1964)

«Русалонька»(1975)р.Кацумата Томохару

«Русалонька»(1968)


4

Самуїл Маршак (1887—1964). “Дванадцять місяців”
Казкові мотиви у п’єсі. Протиставлення образів пасербиці — з одного боку, та мачухи і її рідної дочки — з другого, як втілення конфлікту добра та зла. Підлабузництво підлеглих та необмежена влада — головні причини спотворення характеру принцеси. Особливості драматичного твору. Діалог як засіб розкриття змісту та ідеї п’єси.

Мультиплікаційний фільм:

«Дванадцять місяців»(1980)

Художній фільм:

«Дванадцять місяців», р.М.Роу

4.

11
6

ЛІТЕРАТУРА І СВІТ ПРИРОДИ
Редьярд Кіплінг (1865—1936). “Мауглі”
Історія Мауглі, вихованця джунглів. Основні персонажі казки та їх характеристика. Головний закон джунглів і світ людей.

Мультиплікаційний фільм:

«Мауглі»
2

Алкман (VII ст. до н. е.). “Сплять усі верховини гірські...”
Йоганн Вольфґанг Ґете (1749—1832). “Нічна пісня подорожнього”

Авторські матеріалиМихайло Лермонтов (1814—1841). Из Гете (“Горные вершины...”)
Зображення природи різними поетами: спільне та відмінне в описах. Взаємозв’язок стану людської душі та опису природи.
“Олюднення” природи у віршах.

Авторські матеріали
1

Федір Тютчев (1803—1873). “Я знаю в прaосені пору...”
Тонкий ліризм поезії Тютчева. Замилування осінньою природою і майстерність поетичного вислову.

«Поетичний світ Тютчева»(а/м)
1

Мацуо Басьо (1644—1694). Хоку
Одухотворення природи — характерна ознака японської культури. Природа як джерело натхнення, а її зображення — засіб вираження почуттів японців.
Характерні ознаки хоку.

Авторські матеріали
Документальний фільм:

«Про що знали стародавні.Японія» (2005)

р.Р.Вельс


5.

9

2


СВІТ ДИТИНСТВА Й МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ В ЛIТЕРАТУРІ
Роберт Бернс (1759—1796). “Чесна бідність”
Уславлення у вірші справжніх людських чеснот. Віра у світове братерство — основна ідея твору. Антитеза як основа його будови.

Авторські матеріали
7

Марк Твен (1835—1910). “Пригоди Тома Сойєра”
Сонячний, радісно-бешкетливий світ дитинства в повісті. Том Сойєр і Гекльберрі Фінн. Цінності дитинства та їх доля в дорослому житті. Вплив світу дорослих на дитячі стосунки.

Художні фільми:

«Пригоди Тома Сойера та Гекельберрі Фінна» (1981)

«Зовсім пропащий»

«Принц та злидар»

6.

4

ІЗ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ—ХХІ ст.
Дитяча література ХХ—ХХІ ст. (огляд).
Найвідоміші письменники та найпопулярніші твори для дітей.

Авторські матеріали

7.

4

ПІДСУМОК
Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка