Програма з курсу «Соціальна психологія»Сторінка5/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.64 Mb.
1   2   3   4   5
Структура соціальної психології.

 • Функції соціальної психології.

 • Взаємозв’язок соціальної психології з іншими галузями знання.

 • Категорії соціальної психології.

 • Предмет і завдання соціальної психології.

 • Методологія соціальної психології.

 • Методи соціальної психології та їх характеристика.

 • Особистість з погляду соціальної психології.

 • Особливості взаємо‘звязку особистості і суспільства.

 • Соціально-психологічні теорії особистості.

 • Соціально-психологічна природа особистості: комунікація, діяльність, культура особистості, комунікативний потенціал особистості.

 • Соціально-психологічні проблеми соціалізації особистості.

 • Сутність соціальної установки.

 • Самосвідомість особистості як чинник становлення у групі.

 • Особливості входження особистості в групу.

 • Індивідуальні особливості людини та її поведінкові вияви.

 • Статусно-рольові характеристики особистості: авторитет, статус, престиж, соціальна роль.

 • Сутність соціальної напруженості: депресія, стрес.

 • Сутність взаємозв‘язку між соціальною поведінкою і вчинком особистості .

 • Соціально-психологічні чинники суїцидальної поведінки особистості.

 • Як впливають індивідуальні особливості людини на її поведінку.

 • Що визначає активність особистості в її взаємодії із суспільством.

 • Спілкування як феномен соціальної психології.

 • Особистість у контексті спілкування.

 • Структура спілкування в межах соціальної психології.

 • Функції спілкування та види спілкування.

 • Стратегії та засоби спілкування.

 • Сутність гуманістичного спілкування.

 • Соціокультурні аспекти спілкування.

 • Сутність та характеристика міжособистісної комунікації.

 • Комунікативний простір міжособистісних відносин.

 • Соціально-психологічні особливості вербальної комунікації.

 • Соціально-психологічні особливості невербальної комунікації.

 • Види та особливості взаємодії в соціальній психології.

 • Деструктивні форми взаємодії:агресія, упередження, обман.

 • Конфліктна взаємодія.

 • Основні джерела групових конфліктів.

 • Альтруїстична поведінка в умовах соціальної взаємодії.

 • Характеристика міжособистісного впливу: психологічний вплив, особистий вплив,функціонально-рольовий вплив, індивідуально-специфічний вплив, комунікативний вплив.

 • Характеристика видів психологічного впливу.

 • Психологічні труднощі спілкування.

 • Бар‘єри спілкування: смислові, логічні, фонетичні, стилістичні.

 • Феномен груп з погляду соціальної психології.

 • Соціально-психологічні характеристики групи.

 • Групи та їх класифікація.

 • Мала група та її характеристика.

 • Сутність та характеристика групової динаміки.

 • Складові розвитку малої групи.

 • Сутність групового впливу у групі.

 • Нормативна поведінка в групі та її характеристика.

 • Керівництво і лідерство у малих групах.

 • Основні характеристики групових норм.

 • Сутність феномену «групова згуртованість»

 • Різновиди соціальних груп та їх характеристика.

 • Великі соціальні групи і масові явища.

 • Великі стихійні соціальні групи та їх психологічні особливості.

 • Соціальна сутність між групових відносин.

 • Характеристики групової взаємодії.

 • Особливості між групового сприймання.

  питання до ІСПИТУ  1. Психологічні механізми маніпулятивного впливу в процесі спілкування.

  2. Сторони спілкування.

  3. Перцептивна сторона спілкування.

  4. Методи соціальної психології.

  5. Предмет та завдання соціальної психології.

  6. Методологічні основи соціальної психології.

  7. Манера спілкування.

  8. Структура соціальної психології.

  9. Психологічна структура конфлікту.

  10. Комунікативна сторона спілкування.

  11. Рівні та функції спілкування.

  12. Методи вивчень документів, опитування та тестування в соціальній психології.

  13. Поняття про спілкування. Психологічна культура як одна з умов успішного спілкування.

  14. Розвиток соціальної психології в Україні.

  15. Паніка: причини та наслідки.

  16. Виникнення та становлення соціальної психології як науки.

  17. Структура спілкування в соціальній психології.

  18. Чутки та засоби протидії їм.

  19. Умови, які необхідно забезпечити в процесі виховного процесу в сім'ї для профілактики і подолання тривожності молодших школярів.

  20. Форми спілкування.

  21. Класифікація та види спілкування.

  22. Соціально-психологічна характеристика типів конфлікту.

  23. Методи спостереження та експерименту в соціальній психології.

  24. Активні соціально-психологічні методи.

  25. Способи вирішення міжособистісних конфліктних ситуацій. Стратегії поведінки в конфліктній ситуації.

  26. Взаємний вплив людей в процесі міжособистісного спілкування.

  27. Інтерактивна сторона спілкування.

  28. Кризи і конфлікти в житті людини. Життєвий цикл і вікові кризи.

  29. Засоби спілкування.

  30. Особистісні конфлікти та їх подолання.

  31. Основні типи міжособистісних конфліктів і їх розвиток.

  32. Види комунікації.

  33. Комунікативна структура малої групи.

  34. Поняття “сталі спільності” та “масові спільності”.

  35. Функції малої групи.

  36. Класифікація і різновиди груп.

  37. Класифікація та види малих груп.

  38. Соціальна структура малої групи.

  39. Психологія малих груп.

  40. Поняття про парапсихологію. Історія її розвитку.

  41. Спілкування у великих соціальних групах.

  42. Психологія великих груп.

  43. Характеристика групових норм.

  44. Групова згуртованість.

  45. Поняття про групи, їх характеристика.

  46. Бар'єри комунікації.

  47. Екзистенціальні кризові ситуації.

  48. Механізми групової динаміки.

  49. Елементи комунікативного процесу.

  50. Фази розвитку групи.

  51. Структура великої групи.

  52. Мотиви взаємодії в процесі спілкування.

  53. Соціально-психологічні явища в малих групах. Групова динаміка.

  54. Структура групи і проблема лідерства.

  55. Матеріально-енергетичні перетворення в псі-явищах.

  56. Якості значущі для спілкування.

  57. Механізми міжособистісного сприймання.

  58. Ознаки міжособистісної взаємодії.

  59. Характеристика групового конформізму.

  60. Можливості механізми просторово-часових псі-явищ.

 • 1   2   3   4   5


  База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка