Програма вступного випробування з фахових дисциплін при вступі на навчання для здобуттяСторінка2/3
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.49 Mb.
1   2   3

ПОДАТКОВА СИСТЕМА
Тема 1. Сутність і види податків

Економічна суть і зміст податків. Податки в системі фінансових відносин. Характерні ознаки і організаційні форми прояву податків.

Об’єктивна необхідність податків. Умови і причини їх виникнення. Роль держави у виникненні, розвитку і використанні податків.

Основні функції і призначення податків. Роль податків у перерозподілі ВВП і національного доходу. Фіскальне значення податків. Податкове регулювання економіки. Поняття елементів податку. Об’єкт і суб’єкт податку. Джерела сплати податків. Одиниця оподаткування. Податкова ставка та її види. Податкові пільги. Податковий кредит. Податкове зобов’язання.

Види податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що справляються на території України. Прямі і непрямі податки. Податки на доходи, споживання і майно. Податки з юридичних і фізичних осіб. Загальнодержавні податки і збори. Місцеві податки і збори.
Тема 2. Організація податкової системи

Основи побудови податкової системи. Податки в системі державних доходів. Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової системи.

Принципи оподаткування, їх характеристика і роль у побудові системи оподаткування в Україні. Класифікація податків. Розподіл податків між ланками бюджетної системи України. Функції державних та місцевих органів влади в галузі оподаткування. Права та обов’язки платників податків.

Необхідність та напрями реформування податкової системи України. Етапи реформування. Податкові проблеми та їх наслідки на діяльність держави.

Використання податків як важелів економічного стимулювання, їх вплив на розвиток підприємництва, стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств. Необхідність вдосконалення системи оподаткування України з метою активізації впровадження інвестиційно-інноваційних проектів.
Тема 3. Державна податкова служба України

Система органів державної податкової служби. Основні завдання державної податкової служби. Функції органів державної податкової служби.

Права, обов’язки та відповідальність органів ДПС. Податкова міліція та її завдання.

Права платників податків і зборів.

Застосування органами податкової служби фінансових та адміністративних санкцій за порушення податкового законодавства. Терміни подачі податкових декларацій.

Нарахування штрафних санкцій та пені за порушення податкового законодавства.Тема 4. Облік платників і надходжень податків до бюджету

Організація обліку платників податків. Реєстрація резидентів та нерезидентів податковими органами з метою обліку.

Обов’язки фінансових установ та платників у зв’язку із веденням обліку платників в органах податкової служби.

Порядок взяття на облік платників податків - юридичних осіб та їх філій. Порядок взяття на облік платників податків - фізичних осіб.

Оперативний облік податків та зборів органами податкової служби.
Тема 5. Податок на додану вартість

Суть і призначення податку на додану вартість. Методи визначення ПДВ. ПДВ як ціноутворювальний фактор. Місце ПДВ у системі універсальних акцизів.

Платники та об’єкти оподаткування. Операції, що не є об’єктом оподаткування. Визначення оподатковуваного обороту. Ставки та пільги з ПДВ. Порядок обчислення і сплати податку. Податкова накладна. Податковий облік податкового зобов’язання та податкового кредиту. Порядок відшкодування ПДВ з бюджету.

Терміни сплати ПДВ до бюджету та подання декларації з ПДВ у податкову службу.

Особливості сплати ПДВ при здійсненні імпортних операцій. Поняття податкового векселя, порядок його отримання та погашення.
Тема 6. Акцизний податок

Суть, особливості і значення акцизного податку в системі доходів бюджету. Платники акцизного податку. Порядок визначення об’єкта оподаткування з вітчизняних підакцизних товарів. Розрахунок бази оподаткування з імпортної підакцизної продукції.

Перелік підакцизних товарів та ставки податку. Пільги щодо сплати акцизного податку.

Особливості обчислення і сплати акцизного податку з товарів, ввезених на митну територію України.

Порядок складання та терміни подання розрахунку про сплату акцизного податку в податкову службу. Терміни та порядок сплати акцизного податку в бюджет.
Тема 7. Мито

Організація митної справи в Україні. Митний кодекс України. Принципи митного регулювання. Митні органи та їх завдання.

Загальні положення про митні збори і платежі. Суть мита і його види. Особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, специфічне.

Диференціація ставок мита. Порядок обчислення і сплати мита в бюджет. Порядок визначення митної вартості товарів.

Митні преференції і порядок їх застосування.

Тема 8. Податок на прибуток підприємств

Економічна природа і характеристика податку на прибуток. Платники податку. Об’єкт оподаткування і порядок обчислення прибутку до оподаткування. Склад валових доходів. Порядок визначення скоригованого валового доходу. Склад валових витрат. Особливості віднесення витрат подвійного призначення до складу валових витрат платника податку.

Податковий метод нарахування амортизації. Врахування амортизації при визначенні об’єкта оподаткування.

Ставки податку. Пільги з податку на прибуток. Податковий облік, порядок нарахування та строки сплати податку. Порядок складання та строки подання декларації про прибуток підприємства до податкових органів.


Тема 9. Фіксований сільськогосподарський податок

Суть фіксованого сільськогосподарського податку. Платники податку. Об’єкти оподаткування.

Склад валового доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів їх переробки.

Податки, що не сплачуються при сплаті фіксованого сільськогосподарського податку. Визначення суми фіксованого сільськогосподарського податку. Ставки податку. Грошова оцінка сільськогосподарських угідь.

Порядок подання розрахунку в податкові органи при сплаті фіксованого сільськогосподарського податку. Терміни та форми сплати податку.
Тема 10. Податок з доходів фізичних осіб

Соціально-економічне значення податку з доходів громадян, його місце в структурі доходів бюджету. Платники податку та об’єкт оподаткування резидента і нерезидента. Оподаткування доходів у не грошовій формі.

Порядок визначення загального річного оподатковуваного доходу. Доходи, що не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку − фізичної особи.

Суть податкової знижки. Витрати, які відносяться до складу податкової знижки.

Податкова соціальна пільга, принципи її застосування.

Порядок перерахування податків з доходів фізичних осіб до бюджету. Порядок сплати податку за різних варіантів виплати доходу.


Тема 11. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Загальні положення про спрощену систему оподаткування. Критерії застосування спрощеної системи оподаткування щодо суб’єктів підприємництва.

Об’єкт оподаткування єдиним податком. Ставки єдиного податку. Порядок обчислення та строки подання звітності до органів ДПА.

Порядок визначення та склад доходів платників єдиного податку. Терміни сплати податку.

Спеціальні податкові режими. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

Тема 12. Плата за ресурси та послуги

Ресурсні платежі та їх роль у формуванні бюджету.

Збір за спеціальне використання водних ресурсів. Платники, об’єкт оподаткування, нормативи плати. Порядок обчислення і сплати збору. Звільнення від плати за воду.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів: особливості оподаткування.

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин. Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

Рентна плата за транспортування нафти: платники, ставки, порядок сплати.

Рентна плата за нафту, газ: особливості оподаткування.

Збір за користування радіочастотним ресурсом України: платники, об’єкти і порядок сплати.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства: особливості нарахування та сплати.
Тема 13. Інші податки

Суть, особливості і значення збору за першу реєстрацію транспортного засобу. Платники податку. Об’єкти оподаткування. Ставки і пільги при сплаті податку. Порядок обчислення, терміни сплати та подання розрахунку в органи ДПС юридичними особами. Нарахування збору та порядок його сплати фізичними особами.

Екологічний податок.

Значення місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Види місцевих податків і зборів, об’єкти та суб’єкти оподаткування.


Тема 14. Ухиляння від податків і перекладання податків

Зміст та ознаки ухилення. Легальні і нелегальні шляхи ухилення від сплати податків. Причини ухилення: економічні, правові, моральні. Потенційні загрози ухилення від оподаткування.

Способи ухилення та уникнення. Податкові пільги і податкові лазівки. Основні фактори, що сприяють податковим правопорушенням.

Суть перекладання податків. Концепції перекладання податків. Типи перекладання: пряме і зворотне.


Тема 15. Податкова політика в системі державного регулювання економіки

Податкова політика як складова фінансової політики держави. Мета податкової політики. Взаємозв’язок податкової політики і платоспроможності населення.

Критерії оптимальної податкової політики: фіскальної достатності, економічної ефективності, соціальної справедливості, стабільності і гнучкості.

Основні завдання податкової політики. Стимулююча та стримуюча спрямованість податкової політики. Принципи податкової політики України.

Основні форми податкової політики: політика максимальних податків, політика економічного розвитку, політика виважених податків.

Ефективність та дієвість податкової політики.


Тема 16. Неподаткові платежі в бюджет

Неподаткові надходження. Джерела неподаткових надходжень.

Доходи від власності та підприємницької діяльності. Адміністративні збори та платежі. Доходи від некомерційного та побічного продажу. Надходження від штрафів та фінансових санкцій. Інші неподаткові надходження. Власні надходження бюджетних установ.

Державне мито. Операції, з яких сплачується державне мито. Діюча система пільг. Порядок та терміни сплати державного мита.

Портовий збір: платники, об’єкти, ставки, порядок обчислення і сплати.

ЛІТЕРАТУРАСПИСОК РЕКОМЕНДОВАНих ДЖЕРЕЛ


 1. Конституція України. –К: Юрид. література, 1996. – 50 с.

 2. Бюджетний кодекс України: з останніми змінами, внесеними Законом №2592-VI від 07.10.2010 року: офіц. текст: / Верховна Рада України - К.: Парлам. вид-во, 2010. -102с.

 3. Господарський кодекс України –К.:Атіка. - 2003. -208с.

 4. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. –К.:Атіка,2004. -416с.

 5. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року № 213/95.

 6. Кодекс України «Про надра» від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР.

 7. Кодекс України про адміністративні правопорушення (станом на 2 березня 2004 року). – К.: Атіка – 2004.

 8. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III.

 9. Податковий кодекс України: офіц. текст: – К. : ІВЦ ДПА України, 2010. -  336с.

 10. Митний кодекс України від 11 липня 2002 року № 92-ІУ.

 11. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. – 1999. - 2001.

 12. Україна. Закон. Про власність: від 26.03.1991 р. // Голос України. -1999. - 30 липня.

 13. Україна. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: Наказ від 23.02. 1998 р. за № 22.

 14. Україна. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик. від 7 жовтня 2003 р№ 414.// http://www.ssmsc.gov.ua.

 15. Україна. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Положення про порядок випуску облігацій підприємств. від 21 травня 2008 р. № 505

 16. Україна. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Положення про порядок реєстрації випуску акцій. від 26 квітня 2007 р. № 942. // http://www.ssmsc.gov.ua.

 17. Україна. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду. від 21 грудня 2006 р. № 1585. // http://www.ssmsc.gov.ua.

 18. Україна. Закон. Про недержавне пенсійне забезпечення: від 9.07.2003 р. // Офіційний вісник України – 2003. - № 33.

 19. Україна. Закон. Про акціонерні товариства. від 17 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. - N 50-51.

 20. Україна. Закон. Про банки і банківську діяльність. від 7.12.2000р. зі змінами і доп. // Відомості Верховної Ради України – 2001. - № 5-6.

 21. Україна. Закон. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. від 30.10.1996 р. зі змінами і доп.// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 51.

 22. Україна. Закон. Про інститути спільного інвестування ( пайові та корпоративні інвестиційні фонди). від 15.03.2001 р. //Відомості Верховної Ради України – 2001. - № 21.

 23. Україна. Закон. Про Національний банк України. від 20.05.1999 р. зі змінами і доп. // Відомості Верховної ради України. – 1999. - № 29.

 24. Україна. Закон. Про обіг векселів в Україні. від 5.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. - № 24.

 25. Україна. Закон. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. від 12.07.2001 р. зі змінами і доп. // Відомості Верховної Ради України – 2002. - №1.

 26. Україна. Закон. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення на ринку цінних паперів. від 25.12.2008 р. // http://search.ligazakon.ua.

 27. Україна. Закон. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: від 19.02.2009 № 1019-VI (із змінами і доповненнями).

 28. Україна. Закон. Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». від 18.12.2008 р. //http://search.ligazakon.ua.

 29. Україна. Закон. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності № 4014-VI вiд 04.11.2011 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. zakon. rada.gov.ua.

 30. Україна. Закон. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства № 3609-VI ( 3609-17 ) (із змінами і доповненнями від 07.07.2011 року).

 31. Україна. Закон. Про державне регулювання виробництва та тор­гівлі спиртом етиловим та плодовим, алкогольними напоями та тютю­новими виробами: від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами і доповненнями).

 32. Україна. Закон. Про державний бюджет України на поточний рік.

 33. Україна. Закон. Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні // Закони України. - В 11 т.: Т. 5. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К., 1996. –– С. 13 – 20.

 34. Україна. Закон. Про державну підтримку малого підприємни­цтва: від 19.10.2000 № 2063-ІІІ (із змінами і доповненнями).

 35. Україна. Закон. Про Державну податкову службу // Закони України. В 11 т.: Т. 1. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К., 1996. –– С. 7-37.

 36. Україна. Закон. Про державну податкову службу в Україні: від 4.12.1990 № 509-ХІІ (із змінами і доповненнями).

 37. Україна. Закон. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: від 15.05.2003 № 755-ІV (із змінами і доповненнями).

 38. Україна. Закон. Про єдиний митний тариф: від 5.02.1992 № 2097-ХІІ (із змінами і доповненнями).

 39. Україна. Закон. "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" / [укл. В. Кузнецов]. – Х.: Фактор, 2010. -  183 с.

 40. Україна. Закон. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: від 09.07.2003 р. № 1058 – ІV // Все про бухгалтерський облік. – 2003. - № 110, 115.

 41. Україна. Закон. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: від 02.03.2000р. № 1533 – ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 22.

 42. Україна. Закон. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: від 18.01.2001р. № 2240 – ІІІ // Урядовий кур’єр. – 2001. - 28 лютого.

 43. Україна. Закон. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. від 28.11.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1.

 44. Україна. Закон. Про іпотечні облігації. від 22.12.2005 р. зі змінами // Відомості Верховної Ради України.- 2006. - № 16.

 45. Україна. Закон. Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні. від 10.12.1997р. //Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 15.

 46. Україна. Закон. Про пенсійне забезпечення: від 05.11.1991 р. № ІV 1788 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 2.

 47. Україна. Закон. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті. від 23.09.94// Відомості Верховної Ради України –1994. – № 40.

 48. Україна. Закон. Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат: від 5.02.2004 № 1456-ІV (із змінами і доповненнями).

 49. Україна. Закон. Про споживчу кооперацію: від 10.04.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 43.

 50. Україна. Закон. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю. від 19.06.2003 р. //Офіційний вісник України. – 2003. - № 52.

 51. Україна. Закон. Про цінні папери та фондовий ринок. від 23.02.2006 р. зі змінами і доп. //Офіційний вісник України. – 2006.- № 13 .

 52. Україна. Кабінет Міністрів України. Декрет Про систему валютного регулювання і валютного контролю: від 19.02.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184.

 53. Україна. Кабінет Міністрів України. Постанова. Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів. від 19.04.1999 р. № 632.

 54. Україна. Кабінет Міністрів України. Постанова. Про встановлення строку дії ліцензій на провадження окремих видів діяльності на ринку цінних паперів та погодження розміру плати за їх видачу. від 7.06.2006 р. № 802 //Офіційний вісник України – 2006. - № 23.

 55. Україна. Кабінет Міністрів. Порядок встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справ­ляння: Постанова від 29 січ­ня 1999 року № 115(із змінами і доповненнями).

 56. Україна. Кабінет Міністрів. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навко­лишнього середовища та справляння цього збору: По­станова від 1 березня 1999 року № 303(із змінами і доповненнями).

 57. Україна. Кабінет Міністрів. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов'язкових платежів): Постанова від 21.07.2005 р. № 619(із змінами і доповненнями).

 58. Україна. Кабінет Міністрів. Порядок направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків: Наказ Державної податкової адміністрації України від 3 липня 2001 року № 266(із змінами і доповненнями).

 59. Україна. Кабінет Міністрів. Порядок розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань платників податків: Наказ Державної податкової адміністрації України від 18 вересня 2001 року № 378(із змінами і доповненнями).

 60. Україна. Кабінет Міністрів. Порядок справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів і збору за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту: Постанова від 16 серпня 1999 року № 1494(із змінами і доповненнями).

 61. Україна. Кабінет Міністрів. Порядок справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин: Постанова від 26 березня 2008 року №264.

 62. Україна. Кабінет Міністрів. Порядок справляння плати за користування надрами в цілях, не зв'язаних з видобуванням корисних копалин: від 8 листопада 2000 року № 1682 (із змінами і доповненнями).

 63. Україна. Кабінет Міністрів. Порядок справляння плати за спеціальне використання лісо­вих ресурсів і користування земельними ділянками лісного фонду: Постанова від 6 липня 1998 року № 1012 // Податкова система: Хрестоматія. Збірник систе­матизованого законодавства. – К.: Бліц-Інформ, 2006. – Вип. 1. – С. 201-203.

 64. Україна. Кабінет Міністрів. Про державне мито: Постанова від 21.01.1993 № 7-93 (із змінами і доповненнями).

 65. Україна. Правління НБУ. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Від 28.08.2001 р. № 368 із змінами і доповненнями // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності – 2001. - № 10.

 66. Україна. Правління НБУ. Постанова. Положення про депозитний сертифікат Національного банку України. НБУ від 9.09.2002 р. за № 335.

 67. Україна. Правління НБУ. Постанова. Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства. від 28.08.2001 р. № 369. //Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності – 2001. - № 10.

 68. Україна. Правління НБУ. Постанова. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України. від 16.12.2002 р. за № 508.

 69. Україна. Правління НБУ. Постанова. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами. від 3.12.2003 р. за № 1256/8577.

 70. Україна. Правління НБУ. Постанова. Положення про процентну політику Національного банку України. від 18 серпня 2004 р. № 389 // Офіційний вісник України –2004.- № 36.

 71. Україна. Правління НБУ. Постанова. Правила торгівлі іноземною валютою. від 10.08.2005 р. № 281 // Офіційний вісник України – 2005. – № 35.

 72. Україна. Президент. Указ. Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України. від 4.04.2003 р.// Інвестиційна газета – 2003. - №50 – 16 грудня.

 73. Україна. Президент. Указ. Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку. від 25 вересня 2002 р. № 861/2002 // Офіційний вісник України – 2002. - № 40.

 74. Азаров М. Я., Кольга В. Д., Онищенко В. А. Все про податки: Довідник. – К.: Експерт-Про, 2000. – 205 с.

 75. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: навч. посіб./ В.П.Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, А.Г. Темченко, О.М. Брадул – К.: Кондор, 2005.

 76. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). – Львів: Каменяр, 2000. – с. 303.

 77. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навчальний посібник / За заг. ред. Базилевича В.Д. – К.: Атіка, 2002. – 368с.

 78. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. – М.: Финансы и статистика, 1995.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка