Програма вступного іспиту до аспірантури ват "Укрндіпроектстальконструкція ім. В. М. Шимановського"Скачати 60.01 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір60.01 Kb.
ПРОГРАМА

вступного іспиту до аспірантури

ВАТ “УкрНДІпроектстальконструкція ім. В.М.Шимановського”

зі спеціальності 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

Тема 1

Загальні відомості про металеві конструкції

 1. Короткий історичний нарис розвитку металевих конструкції (МК) в Україні

 2. Вимоги, що ставляться до МК

 3. Галузі застосування МК

 4. Принципи проектування

Тема 2

Будівельні сталі


 1. Загальні відомості про матеріали МК

 2. Робота сталі під статичним навантаженням

 3. Діаграма роботи сталі на розтяг

 4. Механічні характеристики сталі

 5. Вибір сталі для будівельних конструкцій

 6. Вплив різних факторів на роботу сталі (робота в умовах складного напруженого стану, при нерівномірному розподілі напружень при повторному навантаженні без та з перервою)

 7. Відомості про механічні характеристики алюмінієвих сплавів

Сортамент прокатної сталі
Тема 3

Основи розрахунку металевих конструкцій

 1. Види напружень

 2. Метод розрахунку за граничними станами

 3. Групи граничних станів

 4. Коефіцієнти надійності навантаження та впливу

 5. Нормативні та розрахункові навантаження

 6. Нормативні та розрахункові опори сталі


Тема 4

Робота і розрахунок елементів металевих конструкцій

 1. Граничні стани та розрахунок розтягнених, центрально стиснених та позацентрово-стиснених елементів, а також тих, що згинаються

 2. Урахування розвитку обмежених пластичних деформацій при згині

 3. Поняття про місцеву стійкість

 4. Розрахунок елементів, що працюють на крутіння

 5. Особливості розрахунку елементів за Європейськими нормамиТема 5
Зварні з’єднання

 1. Види з’єднань МК та їх загальна характеристика

 2. Способи зварювання

 3. Типи швів та з’єднань

 4. Деформації та напруження при зварюванні

 5. Розрахункові опори зварних швів

 6. Розрахунок і конструювання стикових та кутових з’єднань

 7. Особливості роботи, розрахунку і конструювання комбінованих з’єднань
Тема 6

Болтові з’єднання

 1. Матеріали болтових з’єднань

 2. Зв’язок болтових з’єднань із заклепковими

 3. Робота болтових і заклепкових з’єднань

 4. Розрахунок і конструювання болтових з’єднань


Тема 7

Балки

 1. Балочні клітки – призначення, конструктивні схеми, типи сполучень балок

 2. Види настилів

 3. Розрахунок настилів

 4. Підбір та перевірки несівної здатності та жорсткості прокатних балок

 5. Складні балки

 6. Типи їх перерізів

 7. Основи розрахунку

 8. Підбір перерізу складеної балки

 9. Перевірка нормальних, дотичних, приведених, місцевих напружень та загальної стійкості балки

 10. Визначення прогину балок

 11. Вузли обпирання і поєднання балок


Тема 8

Центрально-стиснуті колони

 1. Типи колон та їх перерізів

 2. Розрахунок суцільних та наскрізних колон

 3. Розрахункові довжина і граничні гнучкості колон

 4. Підбір перерізів суцільної та наскрізної колон

 5. Розрахунок решітки наскрізної колони

 6. Бази колон

 7. Розрахунок і конструювання баз

 8. Визначення розмірів елементів баз

 9. Оголовки колон, їх типи в залежності від типу перерізів колон, опорних ребер балок і орієнтації останніх відносно вісей колони

 10. Розрахунок і конструювання оголовків колонТема 9

Каркаси промислових будівель


 1. Типи каркасів промислових будівель, їх характеристика

 2. Технологічні та економічні вимоги щодо компоновки каркасів

 3. Елементи каркасів – поперечна рама, підкранові конструкції, фахверк, ліхтарі

 4. Типи покриття та стін

 5. Використання стальних профільованих настилів

 6. Елементи поперечних рам – колони, ригелі, їх типи та загальні конструктивні рішення

 7. Типи перерізів колон та елементів ригелів

 8. Компоновка каркасів одноповерхового одно-, багатопрольотного будинків

 9. Температурні шви

 10. Розбиття сітки колон

 11. Навантаження, що діють на каркас

 12. Визначення навантажень від снігу, вітру, кранів

 13. Основи розрахунку каркасів

 14. Визначення сполучень розрахункових зусиль в елементах каркасу

Тема 10

Колони каркасів одноповерхових виробничих будинків

 1. Колони постійного перерізу, ступінчастого та роздільного типів

 2. Розрахункові довжини колон. Розрахунок і конструювання суцільних колон

 3. Перевірка міцності та стійкості позацентрово стиснутих колон

 4. Порядок підбору перерізу

 5. Забезпечення місцевої стійкості полок та стінки перерізу

 6. Розрахунок і конструювання наскрізних колон

 7. Перевірка стійкості колони та її гілок

 8. Розрахунок і конструювання підкранової ступні колони

 9. Стики колон

 10. Розрахунок і конструювання баз суцільної та наскрізної колониТема 11

Ригелі поперечних рам каркасу


 1. Типи ригелів поперечних рам каркасу

 2. Суцільні та наскрізні ригелі. Основи проектування ферм

 3. Підбір перерізів елементів

 4. Конструювання вузлів ферм з різними типами перерізів елементів

 5. Розрахунок вузлів

 6. Вузли поєднання наскрізних ригелей з колонами. Монтажні вузли ферм


Тема 12

Підкранові конструкції

 1. Призначення підкранових конструкцій

 2. Типи підкранових і гальмівних конструкцій

 3. Компоновка підкранових конструкцій

 4. Основи розрахунку підкранових і гальмівних конструкцій

 5. Визначення нормальних напружень в поясах підкранових балок

 6. Перевірка місцевих і приведених напружень

 7. Розрахунок на витривалість


Тема 13

Каркаси багатоповерхових будинків

 1. Типи каркасів багатоповерхових будинків

 2. Рамний, в’язевий, рамно-в’язевий каркаси

 3. Сучасні конструктивні рішення каркасів багатоповерхових будинків

 4. Правила компоновки каркасів

 5. Основи розрахунку

 6. Елементи багатоповерхових каркасів

 7. Типи перерізів колон і ригелів. Вузли поєднання ригелів з колонами

 8. Розрахунок і конструювання шарнірних та жорстких вузлів


Тема 14

Багатопрольотні конструкції покритів

 1. Основи формоутворення багатопрольотних конструкцій

 2. Плоскі та просторові конструкції, їх загальна характеристика, переваги і недоліки

 3. Балочні, рамні та арочні конструкції

 4. Основи компоновки, характеристика, розрахунок

 5. Типи перерізів елементів конструкцій покриття

 6. Вузли поєднання елементів

 7. Висячі та вантові конструкції

 8. Основи роботи та розрахунку гнучких елементів

 9. Конструктивні схеми, боротьба з деформативністю, характерні вузли

 10. Структурні конструкції. Принципи формоутворення

 11. Типи перерізів елементів. Вузли поєднання елементів

 12. Основи розрахунку структур

 13. Куполи, решітчасті оболонки, склепіння

 14. Конструктивні рішення, основи розрахунку

 15. Принципові вузли поєднання елементівТема 15

Висотні споруди


 1. Призначення висотних споруд

 2. Типи веж і щогл

 3. Особливості роботи і розрахунку висотних споруд

 4. Вітрове навантаження

 5. Конструктивні рішення башт і щогл

 6. Визначення зусиль в елементах веж

 7. Типи перерізів елементів

 8. Розрахунок щогл

 9. Основи конструювання

 10. Характерні вузли

УЧБОВО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Пермяков В.О., Трофимович В.В., Тарасенко В.Л. Металеві конструкції. Матеріали. Основи розрахунку. З’єднання. Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 204 с.

 2. Нілов О.О. Металеві конструкції. Балки. Колони.: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1996. – 222 с.

 3. Кліменко З.Є., Бараш В.М. Металеві конструкції. Підручник. –Львів: Світ. 1994.–280с.

 4. Металлические конструкции. Общий курс: Учебник для вузов / Беленя Е.И., Балдин В.А., Ведеников Г.С. и др. – М.: Стройиздат. 1985. – 560 с.

 5. Металлические конструкции. В 3 т. Т. I. Элементы стальных конструкций. Учебное пособие / Горев В.В., Уваров Б.Ю., Филиппов В.В. и др.: Под ред. Горева В.В. – М.: Высшая школа. 1997. – 527 с.

 6. Пособие по проектированию стальных конструкций / к СНиП II-23-81*/. – М.: ЦИТП Госстроя СССР. 1989. – 148 с.

 7. СНиП II-23-81. Стальные конструкции. Нормы проектирования / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР. 1991. – 96 с.

 8. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР. 1986. – 40 с.

 9. Нилов А.А., Пермяков В.А., Прицкер А.Я. Стальные конструкции производственных зданий: Справочник. – К.: Будівельник. 1986. – 272 с.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка