Програма вступного фахового випробування з педагогіки таСкачати 466.07 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації09.09.2017
Розмір466.07 Kb.
1   2   3

Технології вивчення освітньої галузі „Математика”

Новий етап розвитку галузі „Математика” в рамках Державного стандарту початкової освіти.

Проблеми та недоліки традиційної системи навчання. Пріоритетні принципи інноваційної діяльності в освіті. Реформування змісту початкової математичної освіти.Варіативність сучасних концепцій курсу математики для 1-4 класів початкової школи.

Характеристика змістових ліній математичного курсу. Аналіз підручників з математики для початкової школи.Загальна характеристика навчального курсу «Технології вивчення освітньої галузі „Математика”

Мета, завдання і зміст курсу. Роль навчального курсу в професійному становленні майбутнього вчителя.Характеристика базових понять навчального курсу «Технології вивчення освітньої галузі „Математика”

Рівні функціонування педагогічної технології в освітній практиці. Структура педагогічної технології. Головні ознаки педагогічної технології.Навчально-професійні задачі в навчальному курсі «Технології вивчення освітньої галузі «Математика»

Загальні (психолого-педагогічні) навчальні задачі. Часткові (дидактико-методичні) навчальні задачі. Навчальні задачі по функціональному призначенню.Класифікація педагогічних технологій на основі оновлення

традиційної системи освіти.

Педагогічні технології на основі гуманізації та демократизації педагогічних стосунків. Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів. Педагогічні технології на основі ефективності організації та управління процесом навчання. Педагогічні технології на основі методичного удосконалення та дидактичного реконструювання навчального матеріалу. Природовідповідні технології. Розвивальні технології.Основні ознаки навчальної технології.

Суть навчальних технологій. Відмінність навчальної технології від методики навчання. Головна мета технологічного підходу. Послідовність етапів технологічного підходу.Особливості організації процесу навчання, побудованого за технологічними принципами.

Визначення цілей навчання та формулювання навчальної мети. Діагностика рівня навченості учнів. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Етапи навчального процесу.Вимоги до особистості сучасного вчителя початкової школи.

Компоненти професійної діяльності майбутнього вчителя. Ознаки інноваційної педагогічної діяльності. Бар’єри в інноваційній діяльності педагога.Алгоритм підготовки вчителя до моделювання уроку за технологічними принципами.

Послідовність складання дидактико-методичної моделі уроку: аналіз програми та формулювання мети уроку; добір наочності, вибір типу та визначення структури уроку; вибір методів, прийомів та форм роботи.Сучасні навчальні технології в початковій школі.

Технологія формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших школярів. Технологія організації навчального співробітництва учнів і вчителя. Технології диференційованого навчання. Технології організації самостійної навчальної діяльності. Ігрові навчальні технології. Технології організації навчальної проектної діяльності.Технології формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших школярів на уроках математики.

Структура навчальної діяльності: мотиваційний, змістовий та процесуальний компоненти. Послідовність формування у молодших школярів уміння самоконтролю.Технології організації навчального співробітництва учнів і вчителя на уроках математики.

Прийоми організації навчального співробітництва на уроках математики.

Технології комунікативної взаємодії у навчальній діяльності молодших школярів.

Технологія досягнення обов'язкових навчальних результатів під час вивчення математики.

Критерії та рівні засвоєння знань. Реалізація технології досягнення обов'язкових навчальних результатів.Організація навчальної проектної діяльності на уроках математики.

Цілі організації проектної діяльності учнів. Класифікація проектів. Етапи планування змісту та ходу навчального проекту.Організація диференційованого навчання на етапах засвоєння

математичного матеріалу.

Психолого-педагогічні особливості організації диференційованого навчання в початковій школі. Рівні научуваності та навченості при поділу учнів на типологічні групи. Способи диференціювання навчальних завдань на уроках математики.Використання ігрових технологій на уроках математики.

Ігрова діяльність дітей молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна проблема. Структурні складові дидактичної гри. Технологічні підходи до організації ігрової діяльності.Використання інтерактивних технологій на уроках математики.

Концептуальні основи інтерактивних технологій. Форми інтерактивного навчання. Конструювання уроків математики на основі використання інтерактивних технологій навчання.Особливості математичного курсу в системі розвивального навчання

Д.Ельконіна-В.Давидова.

Загальна характеристика розвивального навчання Д.Ельконіна-В.Давидова. Особливості підручників з математики Е.Александрової, Г.Захарової. Особливості методичних підходів. Логіка побудови курсу математики.Особливості математичного курсу, розробленого на основі дидактичних

принципів педагогічної системи Л.Занкова.

Концептуальні основи розвивального навчання Л.Занкова. Дидактичні принципи. Особливості курсу математики І.Аргинської. Технологічний підхід до вивчення математичних питань.Розвиток особистості учня засобами математики в педагогічній системі

«Росток».

Концептуальні основи програми «Росток» Т. Пушкарьової. Загальна характеристика курсу «Математика» Л. Петерсон. Змістово-технологічні особливості курсу. Етапу формування математичного знання.Укрупнення дидактичних одиниць під час вивчення математики.

Теоретичні основи технології укрупнення дидактичних одиниць. Логіка побудови математичного курсу на основі укрупнення дидактичних одиниць П.Ерднієва. Приклади укрупнення дидактичних одиниць на уроках математики.Особливості перспективно-випереджаючого навчання С.Лисенкової

з використанням опорних схем при коментованому управлінні.

Особливості побудови програмного матеріалу з елементами перспективного випередження. Використання опорних схем на уроках математики.Особливості засвоєння математичного змісту в першому класі за технологією випереджуючого навчання Ю.Пінчук.

Науково-методичне обґрунтування випереджуючого навчання в першому класі. Особливості підручників з математики Ю. Пінчук.Курс «Лексичні основи математики» Н.Васильченко як засіб

забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками

освіти.

Загальна характеристика курсу. Особливості побудови підручника з математики Н.Васильченко. Методика роботи з дидактичним матеріалом.


Технології вивчення освітньої галузі „Людина і світ”

Особливості вивчення курсу „Я і Україна” за технологією „Росток”.

Концептуальні основи програми „Росток” Т. Пушкарьової; загальна характеристика курсу „Я і Україна”, особливості формування природничих знань.Особливості вивчення курсу „Я і Україна” за технологією Вальдорфської школи.

Концептуальні основи Вальдорфської школи, дидактичні принципи, технологічний підхід до вивчення природничих знань.Використання інтерактивний технологій на уроках курсу „Я і Україна”.

Концептуальні основи інтерактивних технологій, форми інтерактивного навчання; конструювання уроків з курсу „Я і Україна” на основі використання інтерактивних технологій навчання.Побудова навчального процесу на уроках курсу „Я і Україна” шляхом використання ігрових технологій.

Актуальність та необхідність ігрових технологій в початковій школі; особливості проведення уроків з використанням дидактичної та сюжетно-рольової гри.Організація навчального процесу курсу „Я і Україна” на основі диференційованого підходу.

Психолого-педагогічні умови диференційованого навчання; диференційовані завдання курсу „Я і Україна”; розробка уроку з курсу „Я і Україна” на основі використання технологій диференційованого навчання.Використання опорних схем на уроках з курсу „Я і Україна”.

Особливості побудови природничого матеріалу з елементами перспективного випереджання; застосування опорних схем в навчальному процесі початкових класів.Використання інтегрованих навчальних технологій при вивченні курсу „Я і Україна”.

Актуальність інтеграційних навчальних технологій; конструювання уроків на основі використання інтеграційних технологій навчання.


Інноваційні підходи до викладання галузі „Технології”

Мета і завдання трудової підготовки молодших школярів на сучасному етапі розвитку початкової школи. Обумовленість застосування інноваційних технологій навчання змістом освітньої галузі „Технології”.

Відповідність програми до вимог стандарту з освітньої галузі „Технології”. Синтез технічної та художньої праці, започаткований новою програмою. Конструктивно-технологічний підхід до трудового навчання учнів початкових класів.

Мета і завдання курсу. Аналіз змісту програми, обґрунтування застосування інноваційних технологій навчання для досягнення мети трудової підготовки молодших школярів.

Розвиток творчих здібностей, фантазій, художньо-образного мислення учнів початкових класів на уроках трудового навчання.

Конструктивно-художній підхід до проведення уроків трудового навчання. Формування конструктивно-художніх умінь, які включають мовленнєву, графічну і предметно-пластичну творчість учнів. Інтеграція трудового навчання і художньої праці в новій програмі з трудового навчання. На прикладі фрагментів уроків з різних видів праці показати розвиток творчих здібностей, фантазії, художньо-образного мислення учнів початкових класів.Застосування технології ігрового навчання на уроках праці з шестирічними першокласниками.

Мета застосування технології ігрового навчання з шестирічними учнями. Гра і трудове навчання як дві взаємодіючих і одночасно діючих провідних діяльностей першокласників.

Ігри з елементами праці в навчально-виховному процесі першого класу. На прикладі фрагментів уроків з різних видів праці продемонструвати використання технології ігрового навчання.

Технологічна карта як вид інструктажу для самостійної роботи учнів початкових класів на уроках трудового навчання. Розробка технологічної карти для виготовлення виробу із паперу.

Технологічна карта, вимоги до її складання. Професійне вміння складати технологічну карту – один із інноваційних компонентів діяльності педагога.

Особливості проведення уроку трудового навчання в початкових класах із використанням технологічної карти. Складання технологічної карти для виготовлення виробів з паперу.
Застосування технологій колективного та ігрового навчання під час проведення уроків трудового навчання по виготовленню виробів із природних матеріалів.

Технологія опрацювання теми „Робота з природними матеріалами”. Розвиток творчості, фантазії, конструкторських умінь дітей під час виготовлення виробів із природних матеріалів. Організація роботи в творчих групах. Розподіл трудових завдань між членами групи, підведення підсумків та оцінювання роботи групи. Роль учителя в організації і проведенні групової роботи учнів.

Застосування ігрових технологій під час роботи з природними матеріалами.

Використання технології проблемного навчання в конструкторсько-винахідницькій діяльності учнів початкових класів на уроках трудового навчання.

Застосування технологій проблемного навчання на уроках художньо-конструктивного моделювання. розвиток мислення, творчих здібностей дітей під час роботи з технічного моделювання. Розробка завдань на до конструювання, переконструювання, конструювання за певними умовами. Розробка фрагменту уроку з художньо-конструкторського моделювання з використанням технології проблемного навчання.


Інтегроване вивчення навчальних предметів галузі „Мистецтво”

Освітня галузь „Мистецтво”.

Державний стандарт освітньої галузі „Мистецтво”. Зміст і структура програми загальноосвітньої школи в освітній галузі „Мистецтво”.Психологічний і фізіологічний розвиток молодших школярів на уроках освітньої галузі „Мистецтво”.

Розкрити аспекти психологічний і фізіологічний розвиток молодших школярів на уроках освітньої галузі „Мистецтво”. Розвивальний потенціал уроків освітньої галузі „Мистецтво”.Педагогічні умови успішного формування у свідомості учнів початкової школи цілісної художньої картини світу на уроків освітньої галузі „Мистецтво”.

Особливості підготовки, організації та здійснення процесу навчання учнів. Навчальне-методичне забезпечення занять.Форми і методи роботи вчителя на заняттях освітньої галузі „Мистецтва”

Групові, ігрові, інтерактивні, інтегративні методи. Естетико-терапевтичні засоби: музикотерапія; арттерапія; імаготерапія; евритмія; театротерапія чи драмотерапія.Організаційно-методичні підходи до викладання мистецтва на інтегрованій основі в освітній галузі „Мистецтво”.

Планування етапів уроку та видів художньої діяльності учнів. Інтегрування структурних компонентів змісту.Художньо-ігрове моделювання змісту інтегрованих уроків в освітній галузі „Мистецтво”.

Різноманітні ефективні ігрові форми. Навести приклади застосування ігрової форми на уроці.Організація художнього спілкування на уроках мистецтва.

Художньо-комунікативна діяльність школярів. Методика „фасилітованої дискусії”.


Формування загальноосвітніх компетентностей (особистісних, соціальних, функціональних) молодших школярів.

Єдність художньо-практичного досвіду і мистецького тезаурусу. Активізація художньо-образного мислення та творчих здібностей учнів початкових класів.Оцінювання досягнень учнів умінь та навичок з предмету художньо-естетичного циклу.

Види оцінювання і процедура перевірки навчальних досягнень учнів в освітній галузі „Мистецтво”. Рівні та критерії навчальних досягнень учнів.


Галузь «Здоров’я та фізична культура» та технології вивчення

Технології фізичного виховання, збереження та зміцнення здоров’я.

Державний стандарт галузі „Здоров’я та фізична культура”. Освітні, оздоровчі завдання фізичного виховання. Вплив фізичного виховання на розвиток якостей особистості.. Концептуальні положення.Застосування оздоровчих технологій на уроках та позаурочних заняттях в початковій школі.

Методика проведення оздоровчих технологій в режимі навчального дня молодшого школяра, фізкультхвилинки, організовані перерви, години здоров’я. Їх значення для оздоровлення та розвитку дитини.Технологія розв’язання завдань з оздоровлення на позакласних заняттях фізичною культурою.

Загальна характеристика позакласних занять. Роль позакласних занять в оздоровленні учнів. Методика проведення позакласних занять з фізичного виховання.Варіативність сучасних оздоровчих технологій фізичного виховання та їх позитивні тенденції

Характеристика та зміст оздоровчих технологій: валеологічна модель виховання, американська система здорового способу життя – ЗОЖ.

Зміст паспорту здоров’я

Алгоритм підготовки вчителя до моделювання уроку з оздоровчими технологіями.

Послідовність складання уроку: аналіз програми та формулювання мети уроку; вибір типу та визначення структури уроку; вибір методів, прийомів та форм роботи.Сучасні авторські системи фізичного виховання

Класифікація сучасних авторських систем фізичного виховання. Характеристика та зміст авторських оздоровчих систем фізичного виховання (за власним вибором).
 1. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних випробувань.
 1. СТРУКТУРА БІЛЕТУ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Інститут педагогіки і психології
Ступень/ ОКР: «Магістр»

Галузь знань: «Педагогічна освіта» Вступне фахове

Напрям підготовки/спеціальність: «Початкова освіта» випробування

На базі ступеня/ОКР: «Спеціаліст»

Екзаменаційний білет № 51


 1. Характеристика процесу навчання як єдності функцій: розвивальної, виховної і власне навчальної.
 1. Корекційна педагогіка в системі наук про людину.
 1. Об’єкт, предмет та завдання освітньої галузі “Людина і світ”.

4. Інтеграція мистецтв як провідна тенденція перебудови змісту художньої освіти.
Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ імені М. П. Драгоманова

Протокол № __ від «__» березня 2015р.


Голова фахової комісії / /

Підпис Прізвище, ім'я, по-батькові
 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 1. Бегей В.М. Управління загальноосвітньою школою на демократичних засадах. – Львів: ЛДУ, 1995.

 2. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. – К.:ВВП «Компас», 1997. – 64 с.

 3. Бондар В. І. Дидактика. – К., Либідь, 2005. – 264 с.

 4. Веретенко Т.Г. Загальна педагогіка: - К.- 2004.

 5. Габович А.Г., Головань С.М. Основи наукових досліджень: Підручник. – К.:ДУІКТ, 2006.

 6. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – Київ: Либідь, 1997. – 376 с.

 7. Закон України „Про освіту”.К – 1991.

 8. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб.. — К. : Академвидав, 2004. — 352с. ун-т ім. В.Г.Короленка / М.В. Гриньова (ред.). — Полтава : [АСМІ], 2006. — 230с.

 9. Закон України « Про загальну середню освіту » // Інформаційний збірник МО України. – 1999. - № 15. – С.6 - 31.

 10. История педагогики / под ред. Н.А. Константинова. - М.: Просвещение, 1982.

 11. Любар О.О. Стельмахович М.Г. Історія української педагогіки – Київ, 1999.

 12. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник 2-е вид. 1999 р.

 13. Розвиток народної школи і педагогічної думки на Україні / за ред. М.Д. Ярмаченка) - К.: Радянська школа, 1991.

 14. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Просвіта»; Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам'яті України». – 2000. – 368 с.

 15. Освітні технології. Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.М. Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

 16. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К., Абрис, 1997. – 416 с.

 17. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – (Энциклопедия образовательных технологий).

 18. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – «2-е вид. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 136 с.

 19. Фіцула М. М. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К., Видавничий центр «Академія».–527 с.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка