Програма вступного екзамену для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрівСкачати 496.52 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір496.52 Kb.
1   2   3   4   5

Витратні моделі економічної рівноваги. Економічна рівновага. Заплановані інвестиції. Рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі моделі “витрати-випуск“. Модель “вилучення-ін’єкції“. Визначення рівноважного ВВП на основі моделі “вилучення-ін’єкції”. Мультиплікатор. Мультиплікатор інвестицій. Ефект мультиплікатора. Мультиплікативний вплив приросту інвестицій на приріст доходу. Рівноважний ВВП в умовах неповної та повної зайнятості. Рецесійний розрив. Інфляційний розрив.

Тема 4.17. Держава як суб'єкт макроекономічного регулювання

Роль держави в ринковій економіці та її економічні функції. Ринковий механізм. Державне регулювання економіки. Економічні функції держави. Основні форми державного регулювання ринкової економіки. Основні напрями адміністративного регулювання ринкової економіки. Найважливіші цілі економічної політики. Класична теорія макроекономічного регулювання. Найвидатніші представники класичної теорії : Адам Сміт Давид Рікардо, Джеймс Міль, Жан Батист Сей, Альфред Маршалл, Артур Пігу, Леон Вальрас, Вільфредо Парето. Кейнсіанська теорія як теоретична основа державного регулювання економіки. Джон Мейнард Кейнс. Альтернативні теорії макроекономічного регулювання. Монетаристська теорія. Теорія економіки пропозиції. Теорія раціональних очікувань

Тема 4.18. Фіскальна політика

Фіскальна політика Дискреційна ФП. Недискреційна ФП. Автоматичні (вбудовані) стабілізатори. Бюджетна система України. Державний бюджет. Бюджетна політика. Фактичний бюджет. Структурний бюджет. Циклічний бюджет. Державний бюджет. Податки.Прямі податки. Непрямі податки. Системи оподаткування. Мультиплікатор державних видатків. Податковий мультиплікатор. Фіскальна політика регулювання економічного циклу. Державний борг. Недискреційна фіскальна політика. Фіскальна політика, спрямована на стимулювання пропозиції. Крива Лафера.

Тема 4.19. Грошовий ринок та грошово-кредитна політика держави. Рівновага національного ринку на основі моделі IS-LM.

Гроші, їх суть і функції. Структура грошової системи. Грошовий обіг. Грошова система. Структура грошової маси. Грошові агрегати. Грошовий ринок: попит і пропозиція грошей. Грошовий ринок . Пропозиція грошей. Грошова база. Модель пропозиції грошей. Рівнянні обміну І. Фішера. Модель попиту на гроші для угод. Модель попиту на гроші як на активи. Загальний попит на гроші . Модель загального попиту на гроші. Рівновага попиту і пропозиції грошей на грошовому ринку. Рівновага на грошовому ринку при фіксованій пропозиції. Кредит і банківська система. Функції ЦНБ країни. Національний банк (НБУ). Функції Національного банку України. Комерційні банки. Резерви. Мінімальні обов'язкові резерви. Норма мінімальних обов'язкових резервів . Надлишкові резерви . Фактичні резерви . Мультиплікативного ефекту банківських депозитів. Депозитний мультиплікатор. Баланс банку. Основна функція комерційних банків. Умови надання кредиту. Види банківських кредитів. Грошово-кредитна політика та її інструменти. Політика "дорогих" і "дешевих" грошей. Інструменти грошово-кредитної політики . Інструменти грошово-кредитної політики непрямого регулювання. Норма обов'язкових банківських резервів. Облікова (або дисконтна) процентна ставка. Операції на відкритому ринку. Експансіоністська політика "дешевих" грошей. Політики "дорогих" грошей. Політика стабільного рівня цін . «Ефектом багатства». Рівновага національного ринку на основі моделі IS-LM. Неокейнсіанська модель сукупного попиту Дж. Хікса. Модель «кейнсіанський хрест» . Вплив державних витрат на обсяг виробництва. Вплив державних видатків. Пропозиція та попит на реальні грошові залишки.

Тема 4.20. Світова валютна система та механізм зовнішньоекономічної діяльності країни.

Міжнародні економічні відносини та розвиток торгівлі. Теорія порівняльних переваг. Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин. Міжнародному поділ праці. Експортна (імпортна квота) . Обсяг експорту (імпорту) країни на душу населення. Експортний потенціал країни. Співвідношення частки країни у світовому виробництві певного продукту з її часткою у світовій торгівлі ним. Структура експорту. Рівень та структура імпорту. Співвідношення між: обсягом зарубіжних прямих інвестицій країни і обсягом прямих іноземних інвестицій в її економіку. Обсяг зовнішнього боргу країни та його співвідношення з обсягом ВВП та експорту даної країни. Характерні риси міжнародної торгівлі. «Теорія порівняльних переваг». Теорія Хекшера — Оліна. «Теорія конкурентних переваг країни» М. Портера. Зовнішньоторговельна політика. "Вільна торгівля" та політика протекціонізму. Політика «вільної торгівлі» або фритредерства. Протекціонізм. Ефект від вільної торгівлі на основі теорії порівняльних переваг. Заходи політика протекціонізму. Вплив зовнішньої торгівлі на економіку країни. Мультиплікатор імпортних закупок. Обсяг національного виробництва у відкритій економіці. Обсяг сукупних витрат у відкритій економіці. Мультиплікатор чистого експорту. Платіжний баланс та його структура. Баланс товарів і послуг країни. Валютна система та етапи її розвитку. Міжнародні валютні відносини. Система золотовалютного стандарту. Система золотодоларового стандарту. Система паперово-валютного стандарту. Валютний курс та його визначення. Міжнародні валютно-фінансові організації. Методи визначення валютного курсів. Котирування. вільний плаваючий валютний курс. Керований плаваючий валютний курс. «Спільне плавання». Міжнародні валютно-фінансові організації.

Тема 4.21. Економічне зростання країни

Поняття, фактори, типи та показники економічного зростання. Показники вимірювання економічного зростання. Темп зростання ВНП протягом певного періоду. Темп приросту ВНП протягом певного періоду. Темпи зростання реального ВНП на душу населення за рік. Рівень розвитку передових галузей. Рівень і якість життя населення. Три групи факторів економічного зростання. Фактори пропозиції . Фактори попиту. Фактори розподілу. Типи економічного зростання. Нарощування. Екстенсивний тип економічного зростання. Інтенсивний тип економічного зростання. Моделі економічного зростання. Кейнсіанська модель. Кейнсіанська модель Р.Харрода. Неокласична модель економічного зростання Р. Солоу. Тенденції економічного зростання в світі та в Україні.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка