Програма вступного екзамену для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрівСкачати 496.52 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір496.52 Kb.
1   2   3   4   5

Тема 4.1. Предмет і метод економічної теорії

Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи і течії економічної теорії. Розвиток економічної думки в Україні. Предмет економічної теорії і його тлумачення різними школами. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна теорія. Економічне мислення, його види та роль у розумінні економічного життя суспільства. Економічні закони, принципи і категорії. Система економічних законів. Методологічні аспекти пізнання, механізму дії та використання економічних законів. Методи пізнання економічних процесів і явищ. Загальні та спеціальні методи наукового пізнання та їх використання. Функції економічної теорії. Місце економічної теорії в системі економічних наук. Економічна теорія та економічна політика. Економічна теорія як основа економічної політики. Основні напрями, пріоритети, методи, інструменти економічної політики.Тема 4.2. Економічна система суспільства.

Зміст економічної системи. Типи економічних систем. Командно-адміністративна, ринкова, змішана економічна система. Потреби як спонукальний мотив економічної діяльності людей. Економічні потреби суспільства, їх суть та структура. Піраміда Маслоу. Поняття безмежності потреб. Закон зростання потреб та механізм його дії. Економічні блага. Економічні інтереси: сутність, суб'єкти, класифікація. Взаємодія потреб та інтересів як рушійна сила соціально-економічного прогресу. Власність та її роль в економічній системі. Суб’єкти та об’єкти власності. Типи, види, форми власності та їх взаємодія. Приватна, колективна, корпоративна, комунальна, державна власність.

Тема 4.3. Виробництво, його сутність та роль у житті суспільства

Абсолютна і відносна обмеженість ресурсів. Межа виробничих можливостей. Альтернативна вартість. Закон збільшення альтернативної вартості. Кругообіг доходів в економіці. Виробничий потенціал. Виробництво. Суспільний продукт — кінцевий результат економічної діяльності і основне джерело задоволення потреб людини. Фази суспільного виробництва. Відтворювальні, частково відтворювальні і не відтворювальні виробничі ресурси. Природно і штучно відтворювальні виробничі ресурси. Основні фактори виробництва. Праця, земля , капітал, підприємницький талант – основні фактори виробництва. Засоби виробництва. Продуктивні сили суспільства. Натуральне виробництво, його характеристика. Товарне виробництво його види та етапи розвитку. Умова виникнення товарного виробництва. Причина виникнення товарного виробництва.

Тема 4.4. Теорія товару і грошей

Товар і його властивості. Споживча вартість. Мінова вартість. Вартість. Величина вартості товару. Закон вартості і його функції. Загальна і гранична корисність. Фактори, які впливають на величину вартості. Теоретичні концепції вартості товару. Гроші в системі товарних відносин. Коротка історія розвитку грошей. Функції грошей. Грошові системи та їх еволюція. Демонетизація золота. Види грошей: товарні, символічні (паперові), кредитні. Грошовий обіг. Закон грошового обігу. Рівняння Фішера. Кількісне визначення грошової маси, необхідної для обслуговування товарного обміну. Грошова маса. Грошова система, її структура та типи. Інфляція, її причини та соціально-економічні наслідки. Інфляція попиту та пропозиції.

Тема 4.5. Теоретичні основи ринкової економіки та її основні елементи.

Зміст, об’єктивні передумови формування та функції ринку. Принципи ринкової економіки. Структура ринку. Види ринків. Основні моделі ринку. Поняття інфраструктури ринку. Інфраструктура товарного ринку. Закони попиту та пропозиції — основні закони функціонування ринкової економіки. Попит. Залежність між ціною і величиною попиту. Закон попиту. Крива попиту. Індивідуальний і ринковий попит. Еластичність попиту. Коефіцієнти еластичності. Пропозиція. Закон пропозиції. Зміни величини пропозиції, чинники. Діалектична залежність попиту та пропозиції. Стан ринкової рівноваги. Рівноважна ціна. Ціна в ринковій економіці, її види та функції. Чинники, що впливають на ціни. Вибір методу ціноутворення на практиці. Конкуренція та її роль у ринковій економіці. Конкуренція продавців, покупців. Закон конкуренції, економічна основа та механізм. Типи конкуренції. Методи і способи конкурентної боротьби. Нецінова конкуренція. Суперечності ринкової економіки. Монополія як антипод конкуренції. Антимонопольне законодавство. Недоліки та переваги ринкового механізму. Кейнсіанський та монетарний підходи до економічної ролі держави в ринковій економіці.

Тема 4.6. Підприємство і підприємництво в ринковій економіці.

Суть підприємництва та умови його існування. Ознаками підприємницької діяльності. Функції підприємництва. Суб’єкти підприємницької діяльності. Принципи підприємницької діяльності. Підприємство, його ознаки та функції. Класифікація підприємств за типом власності, розмірами, сферами діяльності. Організаційно правові форми підприємницької діяльності. Акціонерне товариство, як форма організацій бізнесу. Акції, їх суть і види.

Тема 4.7. Капітал підприємства, його кругообіг та обіг

Кругооборот капіталу. Функціональні форми капіталу: грошова, продуктивна і товарна. Оборотом капіталу. Основний і оборотний. Капітал. Фізичне зношення основного капіталу Моральне зношення. Рентабельність. Рентабельність виробництва. Рентабельність сукупних активів. Рентабельність власного (акціонерного) капіталу. Рентабельність продукції. Фізичний знос. Моральний знос. Амортизація. Сутність прискореного методу нарахування амортизації.

Тема 4.8. Доходи, їх формування і розподіл

Форми доходів в ринковій економіці. Заробітна плата. Механізм визначення ставок заробітної плати. Основних чинники рівня заробітної плати. Номінальну і реальна заробітна плата. Структура та принципи формування заробітної плати. Рента. Капіталізована земельна рента. Абсолютна рента. Монопольна рента. Позичковий процент. Номінальна і реальна норма позичкового проценту. Комерційний кредит. Банківський кредит. Споживчий кредит. Державний кредит. Основні принципи кредитування. Облікова ставка проценту Центрального Банку. Депозитні процентні ставки. Прибуток підприємства. Економічний та бухгалтерський прибуток. Норма прибутку. Нерівність доходів. Крива Лоренца.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка