Програма вступних випробувань «Теорія та практика перекладу»Скачати 84.34 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір84.34 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії

проф. Безлюдний О.І.

________________________

«___» ________________ 2016 р.
ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

«Теорія та практика перекладу»
(денна форма навчання)

(на базі ОКР «бакалавр», «спеціаліст»)

Спеціальність 03035 „Філологія. Мова і література (англійська)

Умань-2016


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Основною метою вступного екзамену з теорії та практики перекладу є перевірка знань та вмінь абітурієнтів.

Абітурієнт повинен знати: • загальні питання теорії перекладу.

 • різницю в підходах до перекладу в різні історичні періоди розвитку перекладознавства в європейських країнах.

 • основні моделі та закономірності процесу перекладу.

 • види і типи перекладу та особливості їх використання.

 • жанрово-стилістичні особливості різних типів текстів.

 • види трансформацій, що застосовуються при перекладі прозових і поетичних творів (текстів).

 • специфіку перекладу окремих розрядів лексики та сполучуваність слів у процесі перекладу.

 • погляди найвидатніших перекладознавців на поняття і термін «переклад».

 • особливості вживання термінів «адекватний переклад», «еквівалентний переклад», тощо.

Абітурієнт повинен вміти:

 • пояснити зміст категорій, якими визначається сутність мовних явищ.

 • астосовувати набуті теоретичні знання при аналізі мовних явищ, мовлення.

 • розпізнавати та пояснювати мовні засоби різних рівнів і використовувати набуті знання при перекладі.

 • вибирати перекладацьку стратегію згідно з видом перекладу.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

знань і вмінь абітурієнтівВисокий рівень

194,0 – 200,0

абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами лінгвістичних досліджень, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і класифікаціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу мовних явищ, наводить приклади.

187,0- 193,0

абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами лінгвістичних досліджень, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і класифікаціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу мовних явищ, наводить приклади.

181,0 - 186,0

абітурієнт ґрунтовно і повно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами лінгвістичних досліджень, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і класифікаціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу мовних явищ, наводить приклади.

Достатній рівень

171,0 – 180,0

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм англійської мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки, виявляє частково евристичний інтерес.

162,0 - 170,0

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм англійської мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки.

152,5 – 161,0

абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм англійської мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал.

Середній рівень

143,0 – 151,6

абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовленнєвому оформленні. Абітурієнт частково розкриває питання при допомозі викладача.

134,0 – 142,0

абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовленнєвому оформленні.

124,0 – 133,0

абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає значні помилки в мовленнєвому оформленні.

Низький рівень

116,0 – 123,4

абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; допускає порушення норми англійської мови.

111,0 – 115,0

абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; допускає грубі порушення норми англійської мови.

106,0 – 110,0

абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; неправильно відповідає на запитання; допускає грубі порушення норми англійської мови.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
Theoretical and Methodological Aspects of Translation

 1. The concept of communication.

 2. Monolingual and bilingual communication.

 3. The ambiguity of messages.

 4. Translation as an object of linguistic modeling.

 5. The aim of translation.

 6. The process of translation, its stages.

 7. Basic translation theories, their peculiarities.

 8. The significance of translation in teaching foreign languages.


Peculiarities of Translation of Language Units and Structures

 1. Transformations, the general notion.

 2. Occasional and regular transformations.

 3. Common translation problems requiring transformations.

 4. Basic translation devices.

 5. Basic factors influencing the choice of translation equivalents and context varieties.

 6. Structural alterations.

 7. The additions.

 8. The omissions.

 9. The reduction.

 10. Lexical transformations, the general notion.

 11. Differentiation and specifying the meaning.

 12. Generalizing the meaning.

 13. Sense development in translation.

 14. Antonymic translation.

 15. The Romanization System.

 16. The Methods of Conveying English Sounds in Ukrainian.

 17. The Ways of Conveying Proper Names: Common People’s Names; Names of Rulers; Geographical Names.

 18. Names of Companies, Theatres, Cinemas, Hotels, etc.: Companies, Corporations, Firms; Publishing Houses; News Agencies; Theatres and Cinemas; Hotels and Restaurants; Streets and Squares; Institutions, Enterprises, etc. Bearing Honorary Names; Public Bodies.

 19. Units of International Lexicon.

 20. Genuine internationalisms.

 21. The Ways of Conveying the Lexical Meaning of Genuine Internationalisms.

 22. Loan internationalisms.

 23. “The translator’s false friends”.

 24. Units of nationally biased lexicon, the general notion.

 25. The ways of translating units of nationally biased lexicon.

 26. Idiomatic expressions, the general notion.

 27. The Ways of Conveying the Meaning of Idioms.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского на английский: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во УРЛО, 2000. – 208 с.

 2. Казакова Т.А. Практические основы перевода. – СПб.: «Издательство Союз», - 2001. – 320 с.

 3. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 576с.

 4. Карабан В.І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову: Навчальний посібник – довідник для студентів вищих закладів освіти. - Вінниця: Нова книга, 2003. - 608с.

 5. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: курс лекций. - М.: ЭТС.- 1999.- 189 с.

 6. Коптілов В. В.Теорія і практика перекладу. – К.: Юніверс, 2003. – 264 с.

 7. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 448с.

 8. Черноватий Л.М., Карабан В.І. та ін. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США: Навчальний посібник. - Вінниця: Нова Книга, 2006. - 432 с.

Програма затверджена на засіданні кафедри теорії та практики іноземних мов (протокол № 7 від 11 лютого 2016 р.).

Зав. кафедри теорії та

практики іноземних мов І. О. Білецька

Голова фахової комісії О. П. Бевз


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка