Програма вогники пізнання Шляхом розвитку пізнавай моральне та естетичне вчення, відчуй себе громадянином, самовдосконалюйсяСторінка1/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.77 Mb.
#10428
ТипПрограма
  1   2   3   4
ВИХОВНА ПРОГРАМА

Вогники пізнання
Шляхом розвитку пізнавай моральне та естетичне вчення,

відчуй себе громадянином, самовдосконалюйся,

щоб самореалізуватися і пізнати себе.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма "Вогники пізнання" – це програма, створена у відповідності з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національною програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Конвенцією ООН про права дитини скерованою на становлення всебічно розвиненої особистості в умовах розвитку Української державності.

Програма «Вогники пізнання» розрахована на п’ять років (5 – 9 класи) і впроваджена в дію у навчально-виховному об’єднанні «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. – дитячий садок» села Оленівки з першого вересня 2008 року. Протягом дії програми можливі зміни та доповнення.

Програма «Вогники пізнання» – це системний виховний процес, який побудовано з урахуванням особливостей конкретного класу, індивідуальних характеристик кожної дитини, позиції батьків та класного керівника, котрий прагне вивести на життєвий шлях фізично здорових, морально сильних, зі сформованим характером та світоглядом, самодостатніх творчих особистостей і є відображенням провідної ідеї класного керівника щодо реалізації виховного процесу у навчально-виховному об’єднанні, де педагог – це взірець, особистість, який сам є прикладом і вказує шлях до подолання перешкод, запалюючи серця вихованців добром, вірою, любов’ю.

Основною особливістю особистісного розвитку підлітка є допоміжний розвиток самосвідомості, самооцінки, підґрунтям якої є самоаналіз оцінювання власної діяльності. Молодші підлітки (учні 5-7 класів) усвідомлюють себе, пізнають природу власного організму, розширюють світогляд щодо мистецтва, культури, історії. Старшокласники (учні 8-9 класів) націлені на майбутнє, мають певні плани щодо професії та особистого життя. Вони вперше закохуються. Це період становлення громадянської зрілості, пік романтики, дерзань, юнацьких мрій, пов'язаних з усвідомленням сенсу життя.

На кожному етапі-циклі учні зустрічаються з різноманітними поняттями, сутність яких вони мають зрозуміти шляхом участі в цікавих виховних справах, запропонованих у різних організаційних формах. У ході залучення учнів до різних видів діяльності передбачено застосування комплексу методів виховної роботи.

Робота за програмою передбачає реалізацію особистісно-зорієнтованого та діяльнісного підходів до виховання школяра, реалізацію завдань і змісту програми.Основною метою програми є моделювання виховної систему класу, в основу якої покладено розвиток творчої особистості, підтримки творчих задатків учнів в індивідуальній та колективній діяльності, оволодінням учнями знаннями про оточуюче середовище, про збереження здоров’я та формування у них прийомів та методів самопізнання та саморозвитку для подальшого вдосконалення і становлення у дорослому житті.

Гармонійний розвиток особистості підлітка в контексті даної програми вимагає реалізації таких завдань: • формування соціально значущих цінностей особистості;

 • розвиток пізнавальних, творчих, організаторських і комунікативних здібностей;

 • фізичний розвиток і зміцнення здоров'я учнів;

 • утвердження принципів загальнолюдської моралі;

 • створення умов для самопізнання, самовизначення та самореалізації особистості підлітка;

 • стимулювання прагнення кожного учня до самоосвіти та самовдосконалення;

 • виховання громадянських якостей особистості, екологічної культури, гармонії відносин із природою, творчої працелюбності особистості;

 • розвиток художньо-естетичної культури

 • розвиток індивідуальності дитини;

 • вчити жити дитину в класному колективі, будувати дружні стосунки зі своїми ровесниками;

 • вчити спілкуванню у різних сферах: з іншими людьми, зі словом, зі знаннями, накопиченими попередніми поколіннями, з природою;

 • виховування в учнів якості ділової людини, яка вміє організувати себе, інших, цікаву справу.

Структура програми відображає наступність у роботі з підлітками та складається з таких основних напрямів: здоров'я, спілкування, навчання і праця, дозвілля і довкілля, духовність, патріотизм. Організація діяльності за даними напрямами передбачає засвоєння учнями відповідних ключових тез та основних понять. Основними засадами формування соціально активної особистості є використання надбань національної та світової культури, застосування комплексу методів, нетрадиційних форм і засобів організації виховного процесу з підлітками.

Складовими структури програми є: напрям діяльності, ключові тези, основні поняття, народна мудрість, висловлювання видатних людей (афоризми), орієнтовні форми та методи організації класного колективу.

Робота за програмою ґрунтується на організації різнопланової діяльності школярів і тісній співпраці класного керівника з педагогом-організатором, учителями, медичною сестрою, батьками та громадськістю.Очікувані результати : всебічно розвинена, працьовита, розумна, вихована особистість, яка вміє адекватно реагувати на будь-які життєві ситуації, швидко приймає рішення, вміє відстояти свою точку зору, керується законами моральності, знає історію своєї Батьківщини, цінує її традиції і є патріотом України; особа, яка вихована на засадах здорового способу життя, любові до природи, старших, батьків, яка є майбутнім господарем своєї держави.

Вихідними принципами педагогічної діяльності мають бути: системність, доступність, зв'язок із життям, урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, особистісно-зорієнтований, діяльнісний та комплексний підходи до організації виховного процесу, оптимальний вибір форм і методів роботи.

Автор – класний керівник 6-го класу навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІ ст. – дитячий садок», вчитель іноземної мови та зарубіжної літератури Гузій Алла Валентинівна.

Перелік літератури може доповнюватися за рахунок нових видань.


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

ПІЗНАЮ СЕБЕ

5 клас

Ключові тези


Поняття


Орієнтовні методи та форми організації діяльності класного колективу

Крилаті фрази

Вивчення індивідуально-типологічних особливостей учня.

Психологічний стан школярів.

Риси характеру дитини. Зв'язок темпераменту та характеру.

Складання індивідуальних програм здоров'я на основі медичних карт учнів. Організація режиму дня. Харчування.

Загартування дитячого організму як умова здорового способу життя.


Здоров'я.

Здоровий спосіб життя. Раціональне харчування. Загартування.

Гігієна.

Режим дня.

Характер.

Темперамент та його типи: холерик, сангвінік, меланхолік, флегматик. Норми власної поведінки.
* Тестування (використання тестів з метою визначення темпераменту, особливостей характеру, рівня розумового розвитку).

* Години спілкування: «Бережи свій час»,

«Твій режим дня»,

«Що означає харчуватись раціонально».

* Зустріч із лікарем «Загартування та фізичні вправи – необхідні умови здорового способу життя».

* Індивідуальні бесіди з учнями на теми: «Лікар тобі радить», «Правильне харчування та здоровий сон - запорука міцного здоров'я»,

* Рольова гра “Щоб не трапилось біди, правил дорожніх дотримуйся завжди”.

* Анкетування учнів «Твій темперамент».

* Батьківські збори № 3 «Здоров’я наших дітей»


Народна мудрість

Бережи одяг, доки новий, а здоров'я - доки молодий.

Без здоров'я нема щастя.

Як на душі, так і на тілі.

Гіркий тому вік, кому треба лік.

Афоризми
Найперше багатство - це здоров'я. Р. Емерсон

Життя вимагає руху.Аристотель

Підтримка здоров'я є обов'язок.Г. Спенсер

Існує безліч хвороб, а здоров'я - лише одне. Сократ

У людині є три характери: той, який їй приписують, той, який вона сама собі приписує і, нарешті, той, який є в неї насправді. В. Гюго


6 клас

Профілактика захворювань. Попередження травматизму. Надання першої медичної допомоги.

Турбота про власне здоров'я, про здоров'я інших.

Дотримання правил особистої гігієни як головна умова забезпечення здорового способу життя.


Фізичний розвиток, підлітковий вік.

Гігієна підлітка. Травматизм.

Хвороби та їх профілактика.


* Заняття «Що маю знати, щоб зберегти своє здоров'я».

* Спортивне свято «Тато, мама, я - спортивна сім'я».

* Екскурсії до дитячої лікарні.

* Ігри-тренінги: «Дивись під ноги», «Проблема на долоні»,

* Зустрічі-бесіди «Особиста гігієна хлопчиків» , «Особиста гігієна дівчаток».

* Проект «Здоров’я – найцінніший скарб »

* Тестування «Аудіаліст, візуаліст чи кін естетик?»,

«Наскільки ти уважний та кмітливий»

* Батківські збори № 4 «Профілактика шкідливих звичок»
Народна мудрість

Хворобу легше попередити, ніж потім з нею боротись.

Існує безліч хвороб, а здоров'я лише одне.

Не кажеш правди лікарю - обманюєш себе.

Чистота - запорука здоров'я.

Афоризми

Здоров'я - це те, що люди найбільше прагнуть зберегти, але найменше бережуть.Ж. Лабрюйєр

Здоров'я не цінують, доки не приходить хвороба. Т. Фуллер

Здоров'я набагато більше залежить від наших звичок і харчування, аніж від мистецтва лікування. Д. Леббок

Головні медикаменти - це чисте повітря, холодна вода.В. Д. Полєнов

7 клас


Статеве виховання як одна з необхідних умов здорового способу життя. Навколишній світ та дитячі неврози.

Шкідливі звички як фактори, що негативно впливають на здоров'я. Здоровий спосіб життя як запорука щастя.
Стать.

Чоловік.

Жінка.

Емоційне здоров'я.Стрес.

Здоров'я та негативний вплив шкідливих звичок: куріння, алкоголізму, наркоманії.
*Година класного керівника «Здоров`я – головне багатство».

* Лекції: «Бережіть здоров'я змолоду», «Здоров’я і шкідливі звички», «Наркоманія - дорога у прірву» (зустріч із лікарем).

* Бесіда «У здоровому тілі - здоровий дух».

* Години спілкування: «Про мене, про тебе, про неї, про нього», «Косметика: краса чи шкідливість», «Корисна їжа».

* Тестування.

* Групова справа «Проблема на долоні».

* КТС спартакіада: «Мама, тато, я - здорова сім'я».

* Перегляд та обговорення фільмів.Батьківські збори № 4 «Підліток і шкідливі звички»Народна мудрість

Доки здоров'я служить, то чоловік не тужить.

Здоров'я маємо - не дбаємо, а погубивши - плачемо.

Весела думка - половина здоров'я.

Держи горлову в холоді, ноги в теплі, проживеш довгий вік на землі.

Як немає сили, то й світ не милий.

Здоровому все здорово.

Афоризми

Здорова людина - найдорогоцінніший витвір природи. Т. Карлейль

Здоров'я - мудрих гонорар.

П. Беранже

Єдина краса, яку я знаю, - це здоров'я. Г. Гейне

Мудра людина в перш чергу уникатиме хвороб, а не вибиратиме засоби проти них.

Т. Мор

Життєрадісність - це не тільки ознака здоров'я, а й найдієвіший засіб, котрий позбавляє від хвороб. С. Смайсл8 клас


Основні ознаки та складові здоров'я підлітка.

Психологія підліткового віку.

Чинники та механізми формування фізичного здоров'я підлітків.

Особливості фізичної активності підлітків.

Статеві особливості особистої гігієни.


Фізичне здоров'я.

Психічне здоров'я.

Стрес.

Психічна рівновага.Соціальна та медична профілактика шкідливих звичок.


* Тест «Оцінка особистісних особливостей».

* Діалоги: «Два погляди на один факт: «Дівчатка нашого класу, які вони?», «Хлопці нашого класу, які вони?».

* Зустрічі з лікарем на тему «Особливості фізичного розвитку підлітків», «СНІД».

* Вистава «Курити чи не курити?».

* Анкетування учнів «Твоє ставлення до алкоголю і тютюну»

* Вправа «Як сказати ні».

* Вправа «Ситуаційна задача».

* Батьківські збори № 3 «Наркотична і алкогольна небезпека»Народна мудрість

Дай серцю волю - заведе в неволю.

Хто любить людей, той довго живе (японське прислів'я)

Живуть між собою, як риба з водою.

Чоловік здуріє - пів дому згорить, а жінка здуріє - усе пожежею піде.

Перш ніж одружитись, треба роздивитись!Афоризми

Любов є не що інше, як прагнення щастя для іншого.Д. Юм

У коханні втрачають розум, у шлюбі помічають, що втратили.Моріц Сапфір

Найкращі ліки від стресу, психічної перевтоми та депресій - це обґрунтована неквапна розмова із самим собою.І. Н. Шевелєв

9 клас


Статева соціалізація підлітків.

Вплив соціального середовища на формування корисних і шкідливих звичок і способу життя.

Стресовий стан і психічна рівновага.

Відчуття, емоції, психічні та духовні почуття.
Валеологія.

Емоційний стан.

Духовні почуття

Статева соціалізація: стать, соціум.

Щастя.

Успіх.


Невдача.

* Інформаційне повідомлення «Безпечний спосіб статевого життя».

* Години спілкування «Наркоманія – це шлях у безодню», «Шкідливий вплив тютюну»

* Батьківські збори «Батьки у боротьбі з наркоманією та шкідливими звичками»

* Анкетування батьків «Умови сімейного виховання»

* Метод прогресивної релаксації Е. Джекобсона «Перед екзаменом».

* Інформаційне повідомлення «Етапи набуття навичок упевненості».

* Коло думок «Хочу бути щасливою людиною»

* Батьківські збори № 4 «Випускні іспити: як подолати стрес»Народна мудрість

Чоловік та жінка - одна спілка.

Жінка чоловікові подруга, а не прислуга!

Хоч ох, та вдвох.

Не поможуть і чари, як хто кому не до пари.

Афоризми

Людина - безодня, що криється в цій безодні, невідомо навіть їй самій. І. Н. Шевелєв

Народитись мало - потрібно ще відбутись. Ксенократ

Характер - це великий множник людських зусиль. Арнольд

Прийняття людини такою, якою вона є, з її характером та звичками - вища мудрість сімейного життя. П. Рутт
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка