Програма вивчення сім’їСкачати 135.48 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір135.48 Kb.
#38779
ТипПрограма
Програма вивчення сім’ї

1. Прізвище, ім’я учня

2. Адреса

3. Тип сім’ї: повна проста (батьки, діти), повна складна (батьки, діти, бабуся, дідусь), повна, але один із батьків нерідний, неповна

4. Скільки років існує сім’я

5. Кількість дітей

6. Житлові і матеріальні умови

7. Характеристика сім’ї за віком: вік дорослих членів сім’ї, вік дітей

8. Де і ким працюють батьки

9. Освіта дорослих членів сім’ї.

10.Культурний рівень батьків:

– наявність домашньої бібліотеки;

– читання періодичної преси;

– читання педагогічної літератури;

– відвідування осередків культури

11.Сімейна атмосфера:

– доброзичлива;

– дружелюбна;

– нестійка;

– байдужа;

– гнітюча, недоброзичлива

12.Хто з батьків більше приділяє уваги дітям

13.Система виховного впливу:

– узгодженість усіх членів сім’ї у питаннях виховання дитини;

– відсутність чи наявність конфліктів шодо виховання дітей;

– відсутність виховання як цілеспрямованого впливу

14.Рівень (відсутність) інтересу і бажання поповнювати свої психолого - педагогічні знання

Методика організації виховної роботи з батьками

1) Сутність виховної роботи з батьками.

2) Напрями виховної роботи з батьками.

3) Форми виховної роботи з батьками.

1. Сім’я – первинне природне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки для людини. Сім’я не є ізольованим мікро-середовищем. Різноманітні зовнішні чинники впливають на її виховну функцію. Важлива роль належить закладам освіти та педагогам, які володіють необхідними психологічно-педагогічними знаннями, професійними вміннями і навичками, виступають важливою складовою у виховному трикутнику «дитина-батьки-вчителі».

Встановлення і підтримання педагогічної спів дії будується на засадах взаємоповаги, довіри, відповідальності та рівноправному партнерстві. Основою є ставлення до дитини як найвищої цінності. Діяльність вчителя спрямовується на підвищення готовності батьків до виховання дітей, на усвідомлення ними важливості відповідального батьківства, на передачу всім дорослим , членам родини психолого-педагогічної, фізіолого-гігієнічної, правової інформації, формування у батьків відповідних практичних умінь і навичок.

Організація роботи з батьками здійснюється за такими основними напрямами :

1) вивчення сімей учнів, їх виховного потенціалу;

2) включення батьків у навчально-виховний процес як рівноправних учасників. Інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу і батьківської громадськості, створення сприятливих умов для ефективної роботи освітнього закладу;

3) формування педагогічної культури сучасної сім’ї та допомога батькам у їх психолого-педагогічній самоосвіті;

4) корекція виховної діяльності родин / сімей з різним віком сімейного неблагополуччя.

Основне діяльність щодо забезпечення зв’язку школи та сім’ї здійснює класний керівник.

2. Робота класного керівника починається із вивчення сім’ї з точки зору виконання нею своєї виховної функції. Формами вивчення виховного потенціалу сім’ї виступають :

I. Вивчення сім’ї.

1. Відвідування сім’ї учня

2. Листування з батьками

3. Запрошення батьків до школи.

Відвідування сім’ї учня здійснюється за попередньою згодою батьків. Ознайомлення з побутовими умовами життя учня сприяє уявленню педагога про характер, інтереси та нахили дитини, її ставлення до батьків, старих і молодих членів сім’ї..

Вчитель повинен звернути увагу на те, як батьки стежать за дотриманням режиму дня дитини, виконання неї трудових обов’язків у сім’ї, наявність робочого місця для приготування уроків, домашньої бібліотеки з навчальною та художньої літературою.

Листування з батьками використовується вчителем для встановлення тісного контакту з батьками дитини. Зміст листів може бути присвячений різним темам : подяки, привітання, запитання і відповіді тощо.

Запрошення батьків до школи доцільно здійснювати ретельно підготувавши інформацію про навчання дитини та особливості її поведінки. Як правило, класний керівник створює в довідній формі педагогічний паспорт в сім’ї учня, в яких занотовує найбільш характерні для кожної сім’ї відомості.

II. Об’єднання батьків у згуртований колектив.

Провідною формою роботи з батьками є батьківські збори. Б.З. – громадський орган, який своїми рішеннями визначає завдання, зміст, напрямки роботи батьківського колективу, класу та освітнього закладу. Основна частина Б.З. спрямована на формування педагогічної культури батьків і має бути виражена у будь-яків формі : лекція, бесіда, диспути, дискусія, педагогічне читання тощо. Періодичність проведення Б.З. : 4-5 разів на рік. На зборах за пропозицією батьків та класного керівника формується батьк. колектив класу (до 5 осіб). Це постійно діючий орган, який сприяє зміцненню зв’зків сім’ї. освітнього закладу та громадськості, залучення всіх учасників до активної ж/д класного колективу, організації змістовного дозвілля школярів, педагогічного всеобучу батьків.

Вищим колегіальним органом батьківського і громадського самоврядування в школі є загальні збори учасників виховного процесу, які скликаються не менше 1 разу на рік. На цих зборах створюється рада загально освітнього навчального закладу, куди входять представники від педагогічного колективу, учні основної та старшої школи, батьки та представники громадськості.

III. Організація педагогічного всеобучу батьків з метою формування їх педагогічної культури.

Важливе завдання вчителя – допомогти батькам у виконанні ними функції вихователів. Під цими функціями розуміються не тільки створення гармонійним взаємин між батьками та дітьми, але й їхніх передумов, формування певного способу життя, доброзичливих взаємозв’язків осіб – членів родини.

Формами педагогічного всеобучу є :

- Колективні : лекції, конференції, диспути та дискусії з обміну досвідом родинного виховання, по обговоренні педагогічної літератури, періодичної преси з питань сімейного виховання, круглі столи, вечори запитань і відповідей, дні відкритих дверей, кінолекторії та інформаційні стенди.

- Індивідуальні та групові форми : консультації з проблем родинно-сімейного виховання, бесіди, відвідування сімей, листування, індивідуальні дні, зустрічі з батьками та педагогічні доручення батькам.

- Диференційовані : вечори сімейних традицій, декоративно-прикладної творчості, родинних альбомів та колекцій, випуск тематичних газет, конкурси та відкриті уроки.

IV. Корекція виховної діяльності сімей з різним типом сімейного благополуччя повинна починатись з глибокого та змістовного вивчення вчителем учнів, умов життя, побуту. Взаємин між дорослими та дітьми, особистості кожного з батьків, рівня їх загальної та педагогічної культури.

Важливо, щоб вчитель не тільки виявив основну причину неблагополуччя, а й його витоки, закладені в особистості батьків, визначив найбільш істотні помилки у сімейному вихованні та шляхи їх усунення, окреслення можливих застосувань індивідуального підходу до членів таких родин.

Класний керівник звертає увагу на такі типи сімей :

1) неповні сім’ї;

2) дискантні сім’ї;

3) сім’ї, що утворені внаслідок повторних шлюбів : діти виховуються нерідним батьком або матір’ю;

4) сім’ї, в яких виховні функції здійснюють виховальники чи опікуни;

5) сім’ї, які перебувають за межею бідності.

Завдання вчителя – встановлення контакту з дитиною, аналіз стосунків, які складаються у сім’ї, залучення шкільного педагога та соціального педагога за необхідності. Як правило, класний керівник стикається з труднощами виховання учнів і з дисфункційних сімей (в яких батьки зловживають алкоголем або/та наркотиками, знаходяться в місцях позбавлення волі, спонукають дітей до асоціальної поведінки). Якщо змінити вплив такої сім’ї неможливо, класний керівник має право клопотати про ізоляцію дитини та позбавлення батьківських прав, залучення правоохоронних органів та громадськості.

Робота класного керівника з батьками учнів

Форми роботи вихователів з батьками

Форми роботи педагогів з батьками — це способи організації спільної діяльності та спілкування.

Робота педагогічних колективів шкіл з батьками здійснюється в двох напрямках: організаційна робота школи із сім'єю та підвищення педагогічної культури батьків.

В організаційній роботі школи з батьками доцільним є поєднання індивідуальних, групових, колективних та масових форм роботи.Індивідуальними формами роботи вчителя з батьками є: відвідування сімей учнів удома, бесіди з батьками учня, листування тощо.

Відвідування сім'ї учня вчителем.

Учитель відвідує сім'ю учня з метою налагодження контактів з батьками, з'ясування загальної та педагогічної культури сім'ї, умов життя учня, консультування щодо єдиних вимог до дитини, обговорення відхилень у її поведінці, вжиття необхідних заходів щодо їх запобігання, залучення батьків до участі в роботі школи тощо. Відвідувати батьків учнів можна, маючи запрошення від них або домовившись заздалегідь. Несподіваний візит учителя викликає ніяковість, збентеження батьків. Під час зустрічі педагог має підкреслити позитивне в дитині, тактовно звернути увагу на недоліки, разом поміркувати над тим, як їх усунути. Дуже важливо створити атмосферу довіри і доброзичливості.

Перше відвідування сім'ї класним керівником є дуже відповідальним моментом, який найчастіше вирішує, чи будуть батьки прислухатися до порад учителя, співпрацювати зі школою в питаннях навчання та виховання дітей. До відвідування тієї чи іншої сім'ї вихователь готується заздалегідь: дізнається про її склад, матеріальне становище, освіту батьків, місце роботи, обмірковує можливі питання та відповіді на них, визначає, які дані про дитину потрібно отримати насамперед.

Звичайно, за один візит класний керівник не зможе отримати відповіді на всі питання, що його цікавлять. Тому не слід виявляти нетерпіння, переривати розповіді батьків та інших членів сім'ї. Бесіда з батьками має проходити у доброзичливому, спокійному тоні.Індивідуальні бесіди з батьками відбуваються як за ініціативою самих батьків, так і за ініціативою педагога. Інтерес батьків до питань виховання, їхню ініціативу щодо бесіди з класним керівником на педагогічні теми потрібно заохочувати та стимулювати.

Не можна проводити бесіду з батьками у присутності дитини, якщо ви не впевнені, що ваше схвалення чи осуд школяра будуть сприйняті дорослими так, як ви цього бажаєте.

Не завжди бесіда з батьками має бути тривалою. Іноді буває достатньо короткої розмови, кількох вагомих слів.

Перевагою індивідуальної роботи є те, що наодинці з учителем батьки відвертіше розповідають про свої проблеми та труднощі у вихованні дітей. Дорослі мають бути переконані, що їхня бесіда з учителем залишиться між ними, що жодна їхня відверта думка не буде розголошена.

Індивідуальне спілкування з батьками дає вчителю можливість вибрати правильний підхід до дитини.

Листування передбачає періодичне надсилання батькам листів про успіхи учня в навчанні, старанність, уважність та відповідальність. Можна повідомити про певні труднощі дитини, попросити про зустріч. Варто висловити щиру подяку за гарне виховання дитини. Лист передають батькам через дитину, попередньо ознайомивши її зі змістом. Найчастіше листування використовують, коли класний керівник не може зустрітися з батьками у них удома або запросити їх до школи.

До групових форм роботи належать засідання батьківського комітету, робота з групами батьків тощо.Батьківський комітет 1-го класу обирається на батьківських зборах у серпні-вересні. Зазвичай він складається з 3—5 осіб. Створюють батьківський комітет з метою демократизації управління виховним процесом, налагодження зворотного зв'язку сім'я — школа, для поточного коригування управлінських рішень, забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів, надання допомоги сім'ї у вихованні та навчанні дітей. Комітет діє відповідно до положення про батьківські комітети загальноосвітніх шкіл. До роботи в ньому залучають найактивніших батьків, авторитетних людей з високою громадянською свідомістю, які виявляють інтерес до справ класу, школи. Батьківський комітет обирається на весь термін навчання учнів у початковій школі. Залежно від потреб класу, він змінюється: чи за кількістю, чи за розподілом обов'язків. Класний керівник скеровує діяльність батьківського комітету на розв'язаннянавчально-виховних завдань, що стоять перед класом. Члени батьківського комітету встановлюють контакт з громадськими організаціями, беруть участь в організації дозвілля дітей (прогулянок, екскурсій, походів у театри та кіно), допомагають класному керівникові проводити педагогічну пропаганду тощо.

Роботу з групами батьків вчителю доцільно починати зі спостереження за навчанням та поведінкою учнів та вивчення їхніх сімей. Застосування методів анкетування, опитування, вивчення шкільної документації, спостереження дозволить вчителю отримати потрібну інформацію та розподілити батьків на групи (за типом сім'ї, за помилками батьків у сімейному вихованні, за проблемами учня, що виникають у навчанні, спілкуванні з товаришами тощо). Деякі батьки можуть входити до кількох груп. Соціально-педагогічна робота вчителя з групами батьків сприяє активнішій участі батьків у взаємодії зі школою.

Основними колективними формами роботи з батьками є класні батьківські збори, лекції, бесіди, конференції, сімейні свята в класі («День матері», «Бабусина скарбничка» тощо).

На класних батьківських зборах заслуховуються повідомлення з різних питань виховання (доповідь, інформація вчителя, лікаря чи повідомлення батьків про досвід виховання дітей у сім'ї), підбиваються підсумки роботи з учнями за семестр, рік; вирішуються організаційні та господарські питання.

Тематика педагогічних бесід та доповідей на класних зборах визначається вчителем відповідно до річного плану роботи з батьками. При цьому неодмінно мають враховуватись інтереси та побажання батьків. Зміст такої бесіди повинен містити не тільки теорію питання, але й конкретні рекомендації. Бесіда з батьками передбачає жвавий обмін думками, участь у ній кожного з батьків.

Класні батьківські збори слід проводити раз на семестр. Проте, за можливості, краще організовувати їх частіше. Особливо це стосується батьків першокласників, які більшою мірою потребують педагогічних порад щодо організації життя, навчання та виховання дитини.

Класні батьківські збори можна організовувати по-різному.


Орієнтовний план проведення батьківських зборів


1. Бесіда на педагогічну тему, яку готує вчитель чи спеціаліст (лікар, працівник соціальної служби, психолог).

2. Обмін думками.

3. Повідомлення вчителя про навчально-виховну роботу в класі.

4. Обговорення та вирішення питань, що стосуються життя класу.

5. Різне.

Перед проведенням батьківських зборів класний керівник має потурбуватися, щоб у класі було прибрано, провітрено. Бажано посадити батьків на місця, де сидять їхні діти — таким чином вони побачать робоче місце сина чи доньки, матимуть можливість познайомитися з батьками сусіда по парті.

Можна покласти перед батьками складений аркуш паперу, всередині якого написати індивідуальне звернення до батьків.

Класні батьківські збори мають тривати не більше ніж 1 год — 1 год ЗО хв. Невимушене, емоційно забарвлене вступне слово вчителя створює доброзичливу атмосферу.

Після короткого вступу вчитель проводить бесіду на педагогічну тему. Зупиняючись на теоретичних та методичних аспектах проблеми, він обов'язково розкриває її стосовно конкретної ситуації життя даного класу, складу учнів та їхніх батьків. Характеризуючи учнів, потрібно відзначити успіхи тих, чиї батьки прислухалися до порад учителя.

Вчителю дуже важливо продумати проведення тієї частини зборів, що стосується організаційних питань. Якщо не приділити їй належної уваги, то батьки будуть поспішати, записувати тільки те, що безпосередньо стосується Їхньої дитини, намагатимуться уникнути доручень.

Батьківські збори за проблемами, що на них вирішуються, поділяються на організаційні, тематичні та підсумкові. Але більш раціональною та дієвою формою цієї роботи є комбіновані збори, які комплексно розв'язують завдання, поставлені перед школою в соціально-педагогічній роботі з батьками.

Для ефективної організації батьківських зборів доцільно періодично проводити анкетування.


Анкета для батьків


1. Яку інформацію Ви хотіли б отримати на батьківських зборах?

2. Які питання виховання Вас особливо хвилюють?

3. Яку пресу Ви читаєте?

4. Чим Ви можете допомогти класному керівнику в роботі з дітьми класу?

5. На що вчителю слід звернути особливу увагу в роботі з Вашою дитиною?_______________

Масові форми роботи: загальношкільні батьківські збори, збори батьків учнів І—4-х класів, випускників;

тижні сім'ї у школі (вечорниці, сімейні естафети, концерти, твори про свою сім'ю та ін.); дні відкритих дверей; конференції тощо.

Однією з форм роботи з батьками початкових класів є день відкритих дверей. У деяких школах для цього виділяють певний день місяця, в інших проводять його залежно від конкретних умов. У цей день в школу запрошують усіх батьків. Відвідування уроків, безпосереднє ознайомлення з роботою вчителя, спостереження за дітьми є дієвою формою педагогічної пропаганди.

Перед організацією дня відкритих дверей, якщо він відбувається вперше, батьків слід попередити, щоб вони в жодному разі не перебивали вчителя, а всі пропозиції та побажання висловлювали після уроку.

Дбаючи про ефективну взаємодію з батьками, при використанні різних форм роботи учитель має враховувати важливість таких чинників:

1. Запрошення батьків до співпраці. Часто вчитель вважає, що батьки перебувають в опозиції до нього. Доброзичливість, відкритість у спілкуванні з батьками — перший крок до співпраці з ними.2. Дотримання позиції рівноправності. Об'єднання зусиль учителя та сім'ї школяра можливе за взаємного визнання ними рівноправності. Перший крок має зробити вчитель, оскільки до цього його зобов'язує професійний обов'язок.

3. Визнання важливості ролі батьків у співпраці. Учитель повинен завжди наголошувати на важливій ролі батьків у вихованні та розвитку дитини.

4. Вияв любові, захоплення їхньою дитиною. Психологічний контакт із батьками виникає одразу, як тільки вчитель виявляє розуміння дитини, симпатію до неї, бачить позитивні та негативні риси. Батьки, відчувши доброзичливість учителя, охочіше спілкуються з ним, налаштовуються на співпрацю.

5. Пошук нових форм співпраці. Учитель може запропонувати одному з батьків організувати батьківські збори, разом визначивши Їх тематику, структуру тощо. Особливо корисний обмін думками з батьками щодо налагодження взаєморозуміння з дітьми.

Скачати 135.48 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал