Програма VI ї міжнародної науково-практичн ої конференціїСкачати 326.97 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір326.97 Kb.
1   2   3   4Секція № 2.
Організація логопедичної роботи

Керівник секції: доктор педагогічних наук, професор В.В. Тарасун

Секретар: кандидат психологічних наук, доцент Н.С. Гаврилова

Андрусишина Л.Є.

Розвиток довільної пам’яті у старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення

Басаргіна Л.В.

Проектування освітньої програми логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку

Бегас Л.Д.

Використання засобів театралізованої діяльності в корекційно-розвивальній роботі з дітьми старшого дошкільного віку

Бєлова О.Б.

Аналіз дослідження видів та підвидів агресії у молодших школярів з різним мовленнєвим розвитком в аспектах: "Я-особистість", "Я у сім’ї" та "Я у соціумі"

Боряк О.В.

Обгрунтування методики корекції просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки

Гаврилова Н.С.

Класифікації порушень мовлення

Голуб Н.М.

Фактори, що впливають на виникнення труднощів та порушень формування писемного мовлення у молодших школярів

Гріньова О.М.

Кібальна К.О.

Корекція самооцінки дітей старшого дошкільного віку з заїканням засобами активного соціально-психологічного навчання

Демиденко С.А.

Удосконалення лексики емоцій учнів початкових класів спеціальних загальноосвітніх шкіл для дітей з тяжкими порушеннями мовлення на уроках позакласного читання

Дідкова Л.М.

Актуальні питання стертої форми дизартріі

Дмитрієва І.В.,

Гриненко О.М.

Використання ігрових методів та прийомів на уроках української мови в молодших класах спеціальної загальноосвітньої школи для дітей із ТПМ

Кисличенко В. А.

Комплексна програма забезпечення логопедичного супроводу сімей, які виховують дитину з порушеннями мовлення

Козинець О.В.

Причини труднощів комунікації у підлітків із заїканням

Конопляста С.Ю.

Традиції та новаціїї у розумінні психомовленнєвого розвитку дітей з вродженими незрощеннями губи та піднебіння

Линдіна Є.Ю.

Диференційовані прийоми корекції недорікуватості у дослідженнях Є.Ф. Соботович у II половині XX століття

Марченко І.С.

Особливості комунікативної поведінки дітей старшого дошкільного віку з дизартрією при ДЦП

Ніколаєва О.О.

Логопедична робота з формуванню орфографічних навичок у молодших школярів з загальним недорозвитком мовлення

Олефір О.І.

Значення уроків читання у формуванні та корекції лексичної складової мовленнєвої діяльності в учнів 2-3 класів із ТПМ

Потапенко О.М.

Курсова підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації логопедичних кадрів в Україні У 80-ті роки ХХ століття

Почесна К.


Використання методів Йохансена в діагностиці та терапії дітей з дислексією: їх розвиток за дослідницьким проектом

Рібцун Ю.В.

Специфіка використання наочності та мовленнєвого матеріалу у логопедичній групі

Ромась О.

Типи порушень голосу у дітей – сучасний погляд

Ружицька Л.І.

Особливості розв’язування арифметичних задач молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення.

Савінова Н.В.

Теоретичні засади системи диференційованої корекції мовлення у дошкільників із ТПМ

Січкарчук Н.Д.

Розвиток темпо-ритмічного чуття та просодичного компоненту мовлення у старших дошкільників із моторною алалією засобами художньо-мовленнєвої діяльності

Сорочан Ю.Б.

Особливості формування синтаксичної структури речення у мовленнєвому онтогенезі у дітей із моторною алалією

Ткач О.М.

Залучення батьків до надання корекційної допомоги дітям з ТПМ в умовах класів інклюзивного навчання

Томіч Л.М.

Організація корекційно-логопедичної роботи з дошкільниками як проблема педагогічного дослідження

Федорович Л.О.

Психологічні ресурси забезпечення успішності навчальної діяльності студентів, майбутніх логопедів

Чередніченко Н.В., Карпенко О.М.

Теоретико-методичні засади формування лексичної сторони мовлення молодших школярів із ТПМ на уроках української мови

Чорна О.П.

Батьки як суб’єкти сучасного комплексного підходу до подолання заїкання у дітей молодшого шкільного віку

Швалюк Т.М.

Формування складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення

Шереметєва О.В.

Логопедичний висновок і його варіанти у ранньому віці

Секція № 3.
Психолого-педагогічні аспекти освіти дітей з порушеннями інтелекту

Керівник секції: доктор психологічних наук, професор О.П. Хохліна

Секретар: кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Вержиховська


Алтухова Т.А.

До питання реалізації психолого-педагогічних умов навчання дітей з порушеннями інтелекту спільно з дітьми, які нормально розвиваються в загальноосвітній школі

Беркетова М. Г

Шляхи організації сенсомоторного розвитку дітей раннього віку з синдромом Дауна в процесі ігрової діяльності

Бистров А.Є.

Індивідуально-психологічні особливості розумово відсталого підлітка як віктимізуючі фактори його поведінки

Білоус Т.О.

Забезпечення ефективності корекційно-педагогічного процесу у спеціальній школі-інтернаті

 Веренич С.В.

Нейрофізіологічні механізми рухових порушень у дітей з легкою інтелектуальною недостатністю

Гаврилов О.В.

Особливості розвитку психічних процесів (увага, пам’ять, моторика, емоційно-вольова сфера) дітей з помірною розумовою відсталістю

Гайдукевич М.А.

Символічна форма комунікації у дітей з порушенням інтелекту

Галецька Ю.В.

Система піктограм як засіб формування соціально-побутових навичок у дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю.

Гаман А.М.

Правова освіченість – важливий аспект у запобіганні девіантної поведінки в дітей

З інтелектуальною недостатністю

Геращенко С.І.

Особливості розвитку монологічного мовлення розумово відсталих учнів 5-6 класів

Гончарук Н.М.

Особливості міжособистісних взаємостосунків та спілкування розумово відсталих школярів

Дегтяренко Т.В.

Шевцова Я. В.

Особливості психомоторного розвитку у розумово відсталих молодших школярів

Дмитрієва І.В.

Дослідження рівня сформованості екологічної культури учнів спеціальної школи

Дмитрієва І.В.

Гіренко Н.А.

Формування в учнів спеціальної школи духовних цінностей на уроках української мови та читання

Долженко А.І.

Основні напрями вивчення соціально-трудової адаптації учнів молодших класів допоміжної школи

Жарікова І.О.

Особливості уявлень розумово відсталих дівчат підліткового віку про материнські ролі жінки

Захарова Ю.В.

Теоретичне обгрунтування розробки програмно-методичного забезпечення факультативних занять для старших класів першого відділення допоміжної школи (школи-інтернату)

Зелінська К.О.

Можливості використання лялькового театру в роботі з розумово відсталими дітьми молодшого шкільного віку

Ільченко А.М.

Психолого-педагогічна корекція розумового розвитку дітей молодшого шкільного віку

Клезович  О. В

Формування життєвих навичок у дітей дошкільного віку з тяжкими і множинними порушеннями розвитку засобами музики і ритміки

Ковиліна В.Г.

Основні напрями корекційно-педагогічної роботи з батьками, які виховують малюка з вадами психофізичного розвитку

Козак А.В.

Роль спеціальної дошкільної освіти у навчально-виховному процесі розумово відсталих дошкільників

Константинів О.В.

Передумови становлення трудового навчання учнів з розумовою відсталістю (друга половина ХІХ початок ХХ ст.).

Косенко Ю.М.

Ретроспектива використання дидактичних ігор у навчанні історії дітей з вадами інтелекту

Кузнецова М.С.

Особливості творчої уяви учнів з інтелектуальною недостатністю

Лаврикова О.

Активізація пізнавальної діяльності розумово відсталих школярів на уроках природознавства

Левицький В.Е.

До питання про актуальність застосування дослідницького методу під час реалізації екологічного виховання для дітей з порушеним інтелектом старшого шкільного віку

Липа В.О.

Гаврилов О.В.

Використання міжпредметних зв’язків як ефективний шлях оптимізації формування знань у розумово відсталих учнів

Ляшенко О.О.

Рівні сформованості понять та уявлень про толерантність учнів старших класів допоміжної школи

Макавчик І.Ю.

Трансформації в змісті освіти дітей з інтелектуальною недостатністю в умовах диференціації системи спеціальної освіти БРСР (1950-і рр. – 1990-і рр.).

Миронова С.П.

Педагогічні умови формування навичок самообслуговування у дітей-сиріт з вадами інтелекту

Науменко О.А., Рак Н.Г.

Особливості ігрового заміщення у старших дошкільників з інтелектуальною недостатністю

Номовир І.Г.

Корекційно-педагогічна робота з розвитку усного мовлення на основі глобального читання у дітей 2-3 років з синдромом дауна

Овчинникова Т.С.


Обгрунтування виділення групи дошкільників з мінімальними порушеннями розвитку з позицій корекційної педагогіки

Одинченко Л.К.

Підвищення ефективності формування в учнів уявлень та понять про форми земної поверхні на уроках географії в допоміжній школі

Посвістак О.М.

Формування мовленнєвої комунікативної компетенції у розумово відсталих дітей початкової школи із ЗНМ

Рагель Е.Н.

Теоретичні аспекти формування комунікативних умінь в учнів молодших класів з інтелектуальною недостатністю

Радионова В.И.

Модель індивідуальної програми навчання

дітей з помірною і тяжкою інтелектуальною недостатністю

Савицький А.М.

Особливості раннього розвитку дітей з синдромом Дауна.

Сєромаха Н.Є.

Психологічні умови корекції поведінки

в ситуаціях фрустрації розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку

Сімко А.В.

Особливості застосування порівнево-збалансованої програми корекції психомоторики дітей-олігофренів 6-7 років.

Співак Л.А., Співак Я.О.

Фенологічні спостереження як засіб корекції розумової діяльності учнів з інтелектуальними вадами

Тарасенко Н.В.

Корекційна спрямованість роботи над словосполученням як засіб розвитку усного та писемного мовлення учнів старших класів спеціальної школи

Татьянчикова І.В.

Основні чинники соціалізації дитини з інтелектуальними вадами

Товстоган В.С.

Модернізація освітнього процесу в допоміжній школі на основі компетентнісного підходу

Хруль О.С.

Організація і зміст роботи з формуванню допоміжної поведінки у старшокласників з інтелектуальною недостатністю

Цикурова А.В.

До проблеми морально-естетичного виховання розумово відсталих учнів

Чалчинська Н.О.

Педагогічна і наукова спадщина І.Г. Єременка як складова теорії та практики вітчизняної олігофренопедагогіки

Чеботарьова О.В.

Удосконалення змісту спеціальної дошкільної освіти для дітей з розумовою відсталістю

Шульженко Д. І

Психологічні умови включення розумово відсталих учнів у середовище інклюзивної школи

Якуба А.М.

Аналіз особливостей комунікативної діяльності підлітків з розумовою відсталістю
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка