Програма тематичного семінару «Основи роботи в системі електронного документообігу ДокПроф2»Скачати 164.6 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір164.6 Kb.
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНІ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА ШФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯПРОГРАМА ТЕМАТИЧНОГО СЕМІНАРУ

«Основи роботи в системі електронного документообігу ДокПроф2»

для підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування


Укладачі: Логвінов Валерій Григорович, к.е.н., доцент

Молчанов Данило Сергійович, ст.. викладач

Одеса-2010

Мета:

Ознайомити з теоретико-методологічними засадами електронного документообігу;

оволодіти основами роботи та практичними навичками з використання системи електронного документообігу ДокПроф2.
Цілі курсу

У процесі вивчення курсу передбачається досягти наступні цілі: • одержати знання щодо поняття та специфіки документа в управлінській діяльності, методології запровадження електронного документообігу;

 • розуміти взаємозв'язок документообігу та інформатики в організації інформаційно-аналітичного забезпечення управління соціальними системами; шляхи впровадження та технології використання електронного цифрового підпису;

 • здобути навички щодо безпосередньої роботи з системою електронного документообігу, заповнення електронно-реєстраційної контрольної картки; щодо впровадження системи електронного документообігу в органах державної влади.


Результати навчання

Після вивчення курсу слухачі повинні: • оволодіти знаннями про документообіг як основу діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інформаційно-технологічні та організаційні аспекти запровадження електронного документообігу в систему державного управління, нормативно-правову базу України щодо електронного документообігу, життєвий цикл електронного документа, технології електронного цифрового підпису, сучасні технології поточного сканування та шифрування електронного документу, сучасний ринок програмного забезпечення електронного документообігу;

 • набути практичні навички роботи з технологіями реєстрації та створення електронного документу з використанням цифрового підпису, розсилання, накладання резолюцій та призначення виконавців, пошуку та шифрування електронного документу, контролю його виконання, відстеження руху електронного документу, формування аналітичних та статистичних звітів в середовищі систем електронного документообігу.


Навчальна стратегія курсу

Досягнення навчальних цілей здійснюється шляхом: • проведення лекції та практичних занять на очній сесії;

 • самостійного навчання слухачів на основі навчально - методичних матеріалів до курсу;

 • виконання практичних завдань;

 • проведення заключного тестування.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Кількість годин всього - 32

Лекції год.

Практ.

заняття год.

Всього, год.

Всього, год.

6

26

36

Тема 1. Інформаційно-технологічні, організаційні та правові аспекти запровадження електронного документообігу в систему державного управління

2

-

Тема 2. Теоретико-методологічні засади електронного документообігу.

2

-

Тема 3. Зміст та визначення поняття електронно-цифрового підпису

2

-

Тема 4. Функціональні можливості СЕДО Докпроф2

-

4

Тема 5. Основи роботи з системою

-

4

Тема 6. Реєстрація кореспонденції

-

4

Тема 7. Поточна робота з документами

-

8

Тема 8. Контроль документів

-

4

Тема 9. Закриття резолюцій та документів

-

2

Тема 10. Використання електронного цифрового підпису.

-

2

Контрольне тестування

-

2

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙ.

Тема 1. Інформаційно-технологічні, організаційні та правові аспекти запровадження електронного документообігу в систему державного управління - Лекція


  1. Нормативно-правові акти з питань застосування електронного документообігу і електронного цифрового підпису.

  2. Основні поняття та визначення, склад та правовий статус електронного документу.

  3. Основні вимоги до процесу функціонування СЕДО в органах влади.

  4. Обіг електронних документів, що містять інформацію з обмеженим доступом.


Тема 2. Теоретико-методологічні засади електронного документообігу - Лекція


  1. Концепція побудови СЕДО

  2. Основні цілі та задачі розробки і впровадження СЕДО

  3. Архітектура системи, її функціональні і технічні характеристики

  4. Структура системи

  5. Функціональні можливості і завдання систем електронного документообігу.

Тема 3. Зміст та визначення поняття електронно-цифрового підпису – Лекція


  1. Електронний цифровий підпис: поняття, ознаки, правовий статус

  2. Суб'єкти відносин у сфері послуг електронного цифрового підпису

  3. Порядок застосування електронного цифрового підпису органами влади.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Тема 4. Функціональні можливості СЕДО Докпроф2

 1. Вхід у систему.

 2. Оперативна довідка по документу.

 3. Застосування фільтрів

 • Пошук документу за повним номером;

 • Пошук документа за штрих-кодом;

 • Пошук резолюції за штрих-кодом;

 • Контекстний пошук.

 1. Формування статистики.

 2. Вихід із системи.


Тема 5. Основи роботи з системою

  1. Налагодження і збереження відображення видимих та невидимих стовпчиків таблиці.

 • Функція «Зберегти вид»

 • Функція «Завантажити вид»

 • Функція «Зафіксувати стовпці»

  1. Гаряча лінія. Створення запису користувачем.

  2. Виконавча дисципліна.

  3. Аналіз ходу виконання вхідних документів.

  4. Облік вихідних документів.

  5. Контроль виконавчої дисципліни.

Тема 6. Реєстрація кореспонденції

 1. Реєстрація вхідного документу з нанесенням штрих-коду без сканування документу, з призначенням відповідального виконавця.

 2. Реєстрація вихідного документу з призначенням відповідального виконавця, з нанесенням штрих-коду без сканування документу.

 3. Реєстрація нормативно-правового документу з призначенням відповідального виконавця, з нанесенням штрих-коду без сканування документу.

 4. Реєстрація звернень громадян з призначенням відповідального виконавця, з нанесенням штрих-коду без сканування документу.

 5. Реєстрація повторного звернення громадян.

 6. Реєстрація договорів/угод з призначенням відповідального виконавця, з нанесенням штрих-коду без сканування документу.

 7. Реєстрація доручення з призначенням відповідального виконавця, з нанесенням штрих-коду та без сканування документу.

 8. Резервування номеру документа.

 9. Реєстрація структурованого документу:

 • Реєстрація документу з використанням функції «Пов’язані документи».

 • Реєстрація документу з функцією «До документу».

 1. Використання функції «Зберегти дані».

 2. Редагування РКК документу.


Тема 7. Поточна робота з документами

 1. Прийняття документа в роботу.

 2. Постановка документа на особистий контроль.

 3. Повернення документа автору резолюції.

 4. Повторна реєстрація документа.

 5. Завантажити файл у РКК документу по кожному виконавцю.

 6. Прийняття резолюції в роботу.

 7. Створення резолюції через закладку «Кому направлено(4)».

 8. Створення структурованої резолюції через закладку «Кому направлено (4). Картотеки.

 9. Редагування РКК резолюції.

 10. Знищення резолюці.

 11. Створення структурованої резолюції через закладку «Кому направлено (4) ». Поточна робота.

 12. Підготовка проектів документів (підсистема «Реєстрація документів»):

 • Створення проекту документа

 • Реєстрація проекту документа (папка «Проекти документів на реєстрації»).

 • Скасування реєстрації проекту документа (папка «Проекти документів на реєстрації»).

 1. Підготовка проектів документів (підсистема «Картотеки документів»):

 2. Створення проекту документа

 • Підготовка проектів документів (підсистема «Поточна робота»).

 • Створення проекту документа (папка «Документи в роботі»).

 • Створення проекту документа (папка «Розробка проектів документів»).

 • Редагування проекту документа.

 • Створення версії проекту документа (папка «Розробка проектів документів»).

 • Реєстрація проекту документа (папка «Проекти документів, які знаходяться у розробці»).

 • Реєстрація проекту документа (папка «Роздруковані проекти документів»).

 • Реєстрація проекту документа (папка «Проекти документів відправлені на реєстрацію»).

 • Скасування відправки на реєстрацію (папка «Проекти документів відправлені на реєстрацію»).

 1. Знищення проекту документа (підсистема «Поточна робота»):

 • Знищення проекту документа (папка «Проекти документів, які знаходяться у розробці»).

 • Знищення проекту документа (папка «Роздруковані проекти документів»).

 • Знищення проекту документа (папка «Проекти документів відправлені на реєстрацію»).

 • Знищення проекту документа (папка «Зареєстровані проекти документів»).

 1. Направлення проекту документа на реєстрацію (підсистема «Поточна робота»):

 • Направлення проекту документа на реєстрацію в підрозділ (папка «Проекти документів, які знаходяться у розробці»).

 • Направлення проекту документа на реєстрацію в загальний відділ (папка «Проекти документів, які знаходяться у розробці»).

 • Направлення проекту документа на реєстрацію в підрозділ (папка «Роздруковані проекти документів»).

 • Направлення проекту документа на реєстрацію в загальний відділ (папка «Роздруковані проекти документів»).

 • Направлення проекту документа на реєстрацію в загальний відділ (папка «Зареєстровані проекти документів»).Тема 8. Контроль документів

  1. Підсистема «Реєстрація документів».

 • Постановка документу на контроль. (Підсистема «Реєстрація документів»).

  1. Підсистема «Картотеки документів»:

 • Постановка документу на контроль. (Підсистема «Картотеки документів»).

 • Постановка резолюції на контроль. (Підсистема «Картотеки документів»).

  1. Підсистема «Поточна робота»:

 • Постановка документу на контроль. (Підсистема. «Поточна робота»).

 • Постановка резолюції на контроль. (Підсистема «Поточна робота»).

8.4. Підсистема «Контроль».

 • Зняття документа з контролю.(Підсистема Контроль).

 • Зняття пунктів документу з контролю.(Підсистема Контроль).

 • Зняття резолюції з контролю.(Підсистема Контроль).

 • Зняття пунктів резолюції з контролю.(Підсистема Контроль).

 • Постановка документу на контроль. (Папка «Документи, які підлягають постановці на контроль»).

 • Блокування закриття документу.(Підсистема Контроль).


Тема 9. Закриття резолюцій та документів

 1. Відмітка про виконання документа.

 2. Відмітка про виконання документа по всіх виконавцях.

 3. Відмітка про виконання резолюції.

 4. Відмітка про виконання пункта документа.

 5. Відмітка про виконання пункту резолюції

 6. Відмітка про виконання документа. Виконавець – відповідальний виконавець.

 7. Відмітка про виконання документа. Виконавець – співвиконавець.

Тема 10. Використання цифрового підпису та шифрування документів

         1. Відпрацювання технології одержання та використання електронного цифрового підпису.

         2. Накладання цифрового підпису на документи та відправлення їх керівникам підрозділів.

         3. Отримання документів з цифровим підписом, встановити їх оригінальність і достовірність.

         4. Виконаня операцій шифрування документів та відправлення їх керівникам підрозділів.

         5. Отримання зашифрованих документів, розшифрування.


Тема 11. Контрольне тестування

Мета: Оволідити практичними навичками використання основних функцій системи ДокПроф2.

Завдання.

Згідно з методичними вказівками виконати введення документів в систему, здійснити реєстрацію, передати на виконання, перевірити виконання, прослідкувати маршрут руху документу, накласти цифровий підпис.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

І - Основні джерела:
Перелік нормативно-правових актів з питань застосування електронного документообігу і електронного цифрового підпису:
Закони України:

  • від 22.05.03 № 851-IV “Про електронні документи та електронний документообіг”

  • від 22.05.03 № 852-IV “Про електронний цифровий підпис”


Постанови Кабінету Міністрів України:

  • від 26 травня 2004 р. № 680 “Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу”

  • від 28 жовтня 2004 р. № 1451 “Про затвердження Положення про центральний засвідчувальний орган”

  • від 28 жовтня 2004 р. № 1452 “Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності”

  • від 28 жовтня 2004 р. № 1453 “Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади”

  • від 28 жовтня 2004 р. № 1454 “Про затвердження Порядку обов’язкової передачі документованої інформації”.  1. - Додаткові джерела:

  • Матвієнко О., Цивін М., Навчальний посібник «Основи організації електронного документообігу» (URL www.documentoved.at.ua)

  • Ларин М. В. Электронный документооборот: проблемы разработки и внедрения [Електронний ресурс].- Спосіб доступу: URL www.cryptography.ru

  • Курноскина О.Г.Современное делопроизводство компании: постановка и ведение.-М.: Альфа, 2005.-260 с.

  • Баронов В. В. Информационные технологии и управление предприятием.-М.: ДМК пресс 2005.-328 с.

  • Саттон М. Дж. Д., Корпоративный документооборот.- СПб.:«БМикро», «Азбука», 2002 г.- 416 с.

  • Кисельова Л. Розділ ІII. До концепції створення електронних архівів. Деякі правові аспекти визначення характеристик електронних документів [Електронний ресурс].-Спосіб доступу: URL http://www.archives.gov.ua .- Загол. з екрану.

  • СЕДО Док Проф. 2.0 - Спосіб доступу: http://docprof.it.sitronics.com/


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка