Програма «Стратегічний менеджмент»Скачати 54.45 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір54.45 Kb.
#18852
ТипПрограма

Міні-конференція «Бізнес-формати стратегічних партнерств підприємств» // Дисципліна «Стратегічні партнерства підприємств», магістерська програма «Стратегічний менеджмент». – К.: КНЕУ, 18 січня 2013 р.

Ліва Ольга

(науковий керівник доц. Гребешкова О.М.)СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ В БІЗНЕСІ:

ФОРМИ, ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ, СФЕРИ ПОШИРЕННЯ
В умовах світової фінансової кризи, постійного посилення конкуренції значно поширеним стало створення стратегічних альянсів, як одного із способів виживання компаній та набуття конкурентних переваг. Стратегічні альянси забезпечують використання ресурсного, фінансового та інноваційного потенціалу компаній-партнерів для посилення позицій їх учасників на ринку.

Чимало стратегічних альянсів не досягають своєї кінцевої мети. Це змушує поставити запитання: як оцінювати можливі невдачі альянсів, які в даний час складають від 40% до 50%; що компанії повинні робити, щоб створити ефективні альянсові можливості? Виходячи з цього, метою статті є дослідження сутності стратегічних альянсів як форми кооперації підприємств та аналіз основних причин створення та розпаду стратегічних альянсів в сучасних умовах.

Альянси ― це довгострокові корпоративні відносини між двома (або більше) фірмами. Прикладами таких об'єднань можуть бути спільні підприємства, науково-дослідне співробітництво, довгострокові договори про поставки [4, c.93].

Форма альянсів визначається на основі майнової або немайнової моделі організації взаємовідносин партнерів [3, c.21]. З точки зору сфери інвестиційної діяльності стратегічні альянси умовно можна розділити на три види: альянси по реалізації проектів НДДКР; альянси по організації спільного виробництва; альянси по спільному освоєнню нових ринків [4, c.94].

Найчастіше дослідники відносять до основних переваг стратегічних альянсів у бізнесі хороші відносини з покупцями, скорочення часу для нововведень, доступ на виникаючі внутрішні та міжнародні ринки, технічний досвід, зв’язки з політиками, освоєння нових регіонів, глибоке проникнення у галузь, нішу в інжинірингу, талановитий маркетинг.

Серед негативних факторів, що впливають на створення альянсу — недовіра до партнера, страх втратити контроль, невідомість, потреба все робити самостійно.

Р.Л. Уоллес [6] розглядає модель стратегічного альянсу (партнерства) як сукупність таких елементів: встановлення довіри; визначення місії, цілей і завдань; виділення спектру товарів і послух для покупця; всебічна самооцінка, знайомство з партнером; зустріч з «сім’єю»; встановлення меж відносин; виділення рамок першопочаткового проекту; збереження відносин; збереження незалежності; юридичний супровід; стратегія виходу.

Перед вступом в союз важливо розробити стратегію виходу з нього, не забуваючи про те, що чим тісніший зв’язок, тим і важче вийти із альянсу. Існують такі стратегії виходу із партнерства [6]: злиття, закінчення терміну, продаж чи купівля активів, консолідація, банкрутство, захват чи поглинання, роз’єднання акціонерами, кредиторами чи радою директорів.

При створенні альянсів особливу увагу слід звернути на необхідність роз’яснення та підготовки персоналу до успіху спільного підприємства, а також дослухатися інтуїції про потенційного партнера і його організацію, незважаючи на здавалось би очевидні вигідні умови партнерства.

Великі компанії зацікавлені у створенні альянсів зі своїми постачальниками та субпідрядниками, внаслідок чого досягається більша стабільність їхньої роботи. Серед найвідоміших прикладів підтримки створення альянсів: «Ярмарка можливостей» компанії Toyota, компанії Ford та Procter & Gamble, які стимулюють формування альянсів серед своїх постачальників.

Стратегічні альянси в різних галузях світової економіки виникають постійно.

У сфері фінансових послуг утворився фінансово-інвестиційний альянс FIA, ідеологію якого пов'язано з об'єднанням в єдиному процесі пошуку, залучення та освоєння інвестицій [7].

У галузі комп'ютерних та інформаційних технологій виник альянс між виробниками матеріалів для комп'ютерних мереж фірмами "Hirshmann Network" і "Anixter" [8]. Замовниками альянсу є 15 тис. мереж в усьому світі. Альянс між компаніями IBM та "Intel" утворено для зниження витрат при розробленні нових стандартів на обладнання та програм нового покоління, що дасть змогу спростити установку, конфігурацію, управління комп'ютерними мережами [11]. Альянс "ALCATEL-SIEBEL-Gegnesys Telecommunications Lab" має на меті розроблення електронних мереж нового покоління [9].

У промисловості стратегічні альянси формуються на глобальному рівні. Так, транснаціональна корпорація "Daimler Crysler AG" (річний обіг близько 27 млрд дол.) та "Caterpillar Inc" (річний обіг близько 20 млрд дол.) створено для об'єднання зусиль з виробництва та дистрибуції дизельних двигунів середньої потужності, паливних систем та ін. Партнери альянсу підкреслюють, що в інших секторах ринку вони діють незалежно, на принципах конкуренції [9].

Найпоширенішими формами транснаціональних стратегічних альянсів у фармацевтиці є ліцензування та спільний маркетинг. Друге місце за кількістю транскордонних стратегічних альянсів посідає галузь інформаційних технологій. Найактивнішою у формуванні стратегічних альянсів типу ТНК є галузь біотехнологій. Згідно з даними консалтингової компанії Strategic Decisions Group, 40 - 50 % розробок продукції залучаються ззовні і більше половини найпоширеніших ліків були сумісно розроблені та введені на ринок [1, с.115].

Іншою важливою технологічно насиченою галуззю є автомобільна галузь. Яскравим прикладом інноваційного ТСА в автомобільній галузі є альянс, до якого входять 33 компанії (21 повний член і 12 асоційованих членів), по розробці та впровадженню на ринок автомобілів, які працюють на основі гідроенергетичного пального. Цей ТСА було створено у 1998 році і включає такі провідні в автомобільній галузі ТНК як «Daimler Chrysler», «Ford Motor», «General Motors», «Honda Motor Company Limited», «Hyundai», «Nissan Motor Company Limited», «Toyota Motor Corporation», «Volkswagen». Головною метою ТСА є запровадження на ринок автомобіля ХХІ століття. В автомобільній галузі головною метою є досягнення економії від масштабів виробництва [10].

Отже, стратегічні альянси виникають часто та у різних сферах діяльності. Наприклад, американська American Telephone and Telegraph (ATT) і англійська корпорація Britіsh Telecom об'єдналися і створили підприємство телефонного зв'язку. Територія, де діє нове об'єднання, охоплює Північну і значну частину Південної Америки, Європи, Азії й Океанії (близько 200 країн і територій). За оцінками, річний оборот об'єднання складає 10 млрд. дол., а щорічний прибуток перевищує 1 млрд. дол. [1, с.115]. Конкуруючі американські корпорації АТТ, ІВМ, Apple Computer і німецька фірма Sіemens створили альянс, у рамках якого буде вироблятися продукція, "що говорить на одній мові", і розробляються комп'ютерні стандарти по сумісності техніки, що випускається різними конкуруючими фірмами .

Створення стратегічного альянсу надає синергетичного ефекту у вирішенні конкретного завдання компаній–партнерів. Ефективність стратегічних альянсів підтверджена практикою світового бізнесу. Державна економічна політика повинна бути спрямована на створення стратегічних альянсів серед вітчизняних підприємств, що зможе покращити їх конкурентні переваги на світовому ринку.


Література
1.Кузнєцов В.Г., Іванова У.О. Транскордонні стратегічні альянси: економічна природа та тенденції розвитку//Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. ― Хмельницький, 2009. ― №4, Т.1 . ― С. 111-116.

2.Мартиненко В. Ф. Формування стратегічних альянсів: сучасні тенденції глобалізації процесу інвестування виробництва [Електронний ресурс] // Теорія та практика державного управління. ― 2008. ― № 3(22). ― Режим доступу: :http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Tpdu/2008_3/doc/3/01.pdf

3.Махова Г. В. Теоретичні аспекти формування стратегічних альянсів підприємства / Г. В. Махова // Стратегія економічного розвитку України – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. 24–25. – С. 19–24.

4. Токмакова І.В. Дослідження сутності стратегічних альянсів як перспективної форми кооперації вітчизняних підприємств. І.В. Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисловості. ― 2010. ― № 30. ― С. 93-97.

5. Тронько B. Формування міжнародних стратегічних альянсів у сфері телекомунікаційних послуг / B. Тронько // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. ― 2010. ― № 4. ― С.31-39.

6. Уоллес Р.Л. Стратегические альянсы в бизнесе / Р. Л. Уоллес. – М.: Добрая книга, 2005. − 288 с.

7. Финансово-инвестиционный альянс. [Електронний ресурс] ― Режим доступу : http://www. fia.com.ua.ru.FIA

8. A new alliance: Hirshmann and Anixter. [Електронний ресурс] ― Режим доступу : http://www. anixter.ru.

9. ALCATEL and Siebel Systems form strategic alliance. [Електронний ресурс] ― Режим доступу : http:/ /www.genesyslab.ru.

10. DaimlerCrysler and Caterpillar to formglobal alliance. [Електронний ресурс] ― Режим доступу : http:// www.dornier.ru.11. IBM and Intel forge broad alliance to reduce computing cots. [Електронний ресурс] ― Режим доступу: http://www.mmx. com.ru.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Рішенням експертної комісії Центру практичної психології І соціології кмпу ім. Б. Д. Грінченка
2013 -> Методичні рекомендації для практичних психолопв-початківців
2013 -> Шкільна науково – методична комісія природничо – математичного циклу Керівник Меркулова Олена Юріївна
2013 -> Головне управління юстиції у Запорізькій області Інформаційний лист про позитивний досвід стану правової освіти у «Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №97 Запорізької міської ради Запорізької області»
2013 -> І. Програма курсу «Кримінологія» (82 години) Тема Вступ до кримінології. Злочинність: поняття, характеристики, показники та сучасний стан в Україні та світі. (6 годин)
2013 -> Програма курсу «Кримінально-виконавче право»
2013 -> Учебно-методический комплекс экспериментальная психология направление 030300 Психология Квалификация выпускника бакалавр

Скачати 54.45 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал