Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рікСторінка6/7
Дата конвертації11.09.2017
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Енергопостачальна галузь

Основні заходи:

забезпечення повноти і своєчасності розрахунків за спожиту електроенергію усіма категоріями споживачів;

будівництво ПС-150 кВ „Наддніпрянська” (ПАТ „ДТЕК Дніпрообленерго”);

модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання;

зниження невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів;

заходи із зниження та недопущення понаднормативних втрат електроенергії.


Критерії досягнення:

поліпшення технічного стану електричних мереж;

забезпечення безаварійної роботи системи електропостачання та покриття зростаючих навантажень;

збільшення потужностей існуючих джерел живлення.


Енергогенеруюча галузь

Основні заходи:

Продовження реконструкції гідроагрегату Г2 на філії „Дніпродзержинська ГЕС” ПАТ „Укргідроенерго”.


Критерії досягнення:

Підвищення потужності гідроагрегату з існуючих 44 МВт до 50 МВт та підвищення на 4% коефіцієнту корисної дії реконструйованого гідроагрегату, що дозволить зменшити витрати води на виробництво одиниці продукції. Термін виконання 2016 – 2018 роки.


Виробництво та розподіл електроенергії, млрд грн

Вуглевидобувна галузь

Основні заходи:

оновлення парку очисної та прохідницької техніки, грамотна організація праці, застосування інноваційних інженерно-технічних рішень, навчання та підвищення професійного рівня співробітників;

оснащення шахт сучасним безпечним гірничотранспортним обладнанням.


Критерії досягнення:

підвищення безпеки вуглевидобутку;

зниження зольності вугілля, що видобувається;

забезпечення стабільності виробничих показників.5.2. Охорона навколишнього природного середовища
Актуальні питання:

зменшення надходжень шкідливих забруднюючих речовин у довкілля;

збереження природних ландшафтів, ресурсів тваринного та рослинного світу;

створення безпечних умов для життєдіяльності населення.


Головна мета: забезпечення екологічної безпеки шляхом запобігання й мінімізації негативного впливу людської діяльності на навколишнє природне середовище, раціонального використання і збереження природних ресурсів, перехід до сталого, екологічно збалансованого розвитку регіону.
Основні завдання:

будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж для підвищення надійності роботи систем життєзабезпечення в містах та районах області;

здійснення протипаводкових заходів та ліквідація наслідків підтоплення в населених пунктах області, регулювання водного режиму та розчищення русел річок;

проектування, будівництво, реконструкція полігонів, заводів, станцій, комплексів для складування, оброблення, сортування, утилізації та захоронення твердих побутових відходів;

упровадження заходів з озеленення з метою поліпшення санітарно-гігієнічного стану населених пунктів;

формування та збереження екомережі збільшення площі природно-заповідного фонду області;

захист, відновлення лісових ресурсів, збільшення запасів рибних та тваринних ресурсів;

удосконалення системи екологічного моніторингу (розширення площі моніторингових досліджень стану навколишнього природного середовища із застосуванням сучасних технічних засобів та інформаційних систем);

розв’язання екологічних проблем найбільш техногенно навантажених агломерацій шляхом здійснення першочергових екологічних заходів, насамперед у містах: Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград;

зниження викидів, скидів забруднюючих речовин, обсягів утворення промислових відходів шляхом упровадження ресурсозбережних і безвідходних технологій у всіх сферах господарської діяльності, технологічне переозброєння й поступове виведення з експлуатації застарілих технологічних циклів.

Ресурсне забезпечення заходів буде здійснюватися за рахунок коштів обласного бюджету, суб’єктів господарської діяльності та інших джерел.
Критерії досягнення:

реалізація заходів дозволить поліпшити стан навколишнього природного середовища та створити умови для безпечного життя населення, зберегти природні ландшафти, флору, фауну, забезпечити збалансовану систему еколого-економічного природокористування.5.3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
Актуальні питання:

створення безпечних умов життєдіяльності населення;

забезпечення достатнього рівня безпеки території області;

застосування ефективних дій щодо запобігання й реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.


Головна мета: забезпечення достатнього рівня безпеки населення, територій області та ефективних дій щодо запобігання й реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
Основні завдання:

продовження приведення небезпечних об’єктів ДП „Придні-провський хімічний завод” у екологічно безпечний стан і забезпечення захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання;

виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення у м. Жовті Води;

дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру;

захист населення від небезпечних зсувних процесів та інженерний захист територій у містах: Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг;

створення матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.


Критерії досягнення:

створення безпечних умов життєдіяльності населення, забезпечення достатнього рівня безпеки території області, ефективність дій щодо запобігання й реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.


5.4. Розвиток житлово-комунального господарства
Актуальні питання:

недостатність коштів на проведення модернізації зношених основних фондів підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, зокрема через неможливість акумулювання доходів (у межах інвестиційної складової в тарифах) для проведення модернізації за власний рахунок;

створення (на державному рівні) умов для інвестування галузі, зокрема для передачі об’єктів у довгострокову оренду або концесію;

зростання заборгованості споживачів за отримані житлово-комунальні послуги;

невідповідність між видатками бюджетів усіх рівнів та запланованими обсягами фінансування цільових програм у сфері житлово-комунального господарства.
Головна мета: підвищення якості житлово-комунальних послуг шляхом реформування та розвитку житлово-комунального господарства.
Основні завдання:

переведення котелень на альтернативні види палива з метою скорочення споживання природного газу, оптимізація системи теплопостачання (децентралізація);

продовження модернізації житлового фонду;

забезпечення населення надійним та якісним водопостачанням у рамках реалізації заходів регіональної програми „Питна вода Дніпропетровщини” на 2006 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 16 вересня 2005 року № 657-28/ІV (зі змінами);

поліпшення якості та надійності очищення стоків (надійна робота каналізаційних систем);

ремонт покриття вулиць та доріг комунальної власності;

підвищення ефективності поводження з твердими побутовими відходами;

підвищення рівня благоустрою населених пунктів.


Критерії досягнення:

технічне переоснащення (реконструкція, заміна обладнання; переведення котелень на альтернативні види палива) котелень з метою скорочення споживання природного газу;

будівництво та реконструкція 289,2 км водопровідних мереж для поліпшення якості послуг водопостачання та забезпечення послугами централізованого водопостачання 25 тис. осіб сільської місцевості;

забезпечення своєчасної та в повному обсязі оплати житлово-комунальних послуг, погашення заборгованості за попередні періоди.Рівень сплати населенням за житлово-комунальні послуги, %6. Розвиток людського капіталу
6.1. Освіта
Актуальні питання:

доступність дітей до дошкільної освіти;

необхідність оновлення сучасною комп’ютерною технікою класів, а також предметних кабінетів навчальних закладів районів та міст області;

забезпеченість підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до державних стандартів;

потреба у збереженні енергетичних ресурсів, зокрема здійснення постійного контролю за встановленням (заміною) лічильного обладнання в установах і закладах освіти, заміною вікон на металопластикові енергоефективні, здійснення модернізації котелень (газозаміщення, переведення котелень на альтернативні види палива тощо).
Головна мета: формування доступної та якісної системи регіональної освіти і виховання, що відповідає вимогам суспільства та динамічного розвивається, її інтеграції в європейський і світовий освітній простір.
Основні завдання:

оновлення навчально-комп’ютерних комплексів, оскільки всі загальноосвітні навчальні заклади денної форми навчання використовують їх у навчально-виховному процесі та підключені до мережі Інтернет;

придбання профільних кабінетів для загальноосвітніх навчальних закладів (фізики, хімії, біології, географії, лінгафонних);

забезпечення підручниками і посібниками учнів 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів, які надходитимуть з державного бюджету;

здійснення стовідсоткового підвезення учасників навчально-виховного процесу у сільській місцевості до місця навчання і роботи та назад;

створення навчально-виховних комплексів, відкриття додаткових груп при діючих дошкільних навчальних закладах, що забезпечить рівний доступ дітей до якісної дошкільної освіти в області;

підготовка кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб регіонального ринку праці;

продовження:

роботи щодо створення на базі існуючих ПТНЗ навчально-практичних центрів сучасних виробничих технологій;

співпраці з Європейським Фондом Освіти з реалізації міжнародних проектів із децентралізації управління професійно-технічної освіти;

посилення роботи щодо участі у програмах наукових обмінів у рамках „Horizon 2020”. Організація роботи центрів кар’єри;

запуск веб-сайта з інноваційними пропозиціями молодих науковців регіону для бізнесу.


Критерії досягнення:

проведення капітальних ремонтів у 18 закладах освіти (у містах: Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Софіївський район) та робіт з реконструкції у 4-х закладах освіти обласного підпорядкування (м. Дніпро, м. Кривий Ріг, м. Нікополь);

придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості;

покращення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів області;

створення умов для проведення заходів професійного спрямування для учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.
Дошкільні навчальні заклади


6.2. Охорона здоров’я
Актуальні питання:

кадрове забезпечення закладів охорони здоров’я, у першу чергу закладів охорони здоров’я у сільській місцевості;

розвиток мережі амбулаторій загальної практики – сімейної медицини з урахуванням нормативу забезпеченості;

оснащення закладів охорони здоров’я відповідно до табеля оснащення.


Головна мета: забезпечення доступної і якісної медичної допомоги населенню, динамічний розвиток системи охорони здоров’я з орієнтацією на запобігання захворюванням, формування мотивації до здорового способу життя населення.
Основні завдання:

дооснащення підрозділів (амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів) центрів первинної медико-санітарної допомоги відповідно до табелів оснащення за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

підготовка та перепідготовка спеціалістів за фахом „загальна практика – сімейна медицина”;

повнота здійснення скринінгових досліджень на первинному рівні надання медичної допомоги;

забезпечення:

моніторингу за станом виявлення серцево-судинних захворювань, лікування хворих відповідно до діючих стандартів та використання сучасних медичних технологій у лікуванні хворих на гострий інфаркт міокарда;

ефективного функціонування Єдиної централізованої диспетчерської;

підвищення якості надання медичної допомоги шляхом продовження локальних протоколів надання медичної допомоги при різних нозологічних формах у лікувально-профілактичних закладах області;

вдосконалення системи організації надання екстреної медичної допомоги;

інформованість пацієнтів з артеріальною гіпертензією та залучення їх до участі у лікуванні і моніторингу факторів ризику, у тому числі шляхом продуктивної діяльності шкіл здоров’я для пацієнтів з неінфекційними захворюваннями;

запровадження у закладах охорони здоров’я новітніх методик лікування, використання сучасної лікувально-діагностичної апаратури.
Критерії досягнення:

зниження рівня госпіталізації пацієнтів з артеріальною гіпертензією на 17 – 20%, що досить яскраво свідчить про ефективність заходів на первинному рівні надання медичної допомоги;

зменшення числа викликів бригад швидкої медичної допомоги з приводу гіпертонічного кризу на 40 – 60%;

зниження:

захворюваності на інфаркти і інсульти на 3%;

смертності у працездатному віці від інфарктів і інсультів на 2%.Заклади охорони здоров’я, одиниць


6.3. Розвиток інформаційного простору
Актуальні питання:

реалізація державної інформаційної політики на території області, налагодження конструктивної співпраці між органами виконавчої влади та засобами масової інформації, забезпечення відкритості і прозорості органів виконавчої влади, поліпшення інформування населення.


Головна мета: створення належних умов для вільної та безперешкодної діяльності засобів масової інформації.
Основні завдання:

забезпечення:

продовження інформаційно-роз’яснювальної роботи про військово-політичну ситуацію в країні та заходи безпеки щодо попередження терористичної загрози;

висвітлення мобілізаційних заходів, призовних кампаній та служби у контрактній армії, патріотичне виховання молоді;

удосконалення інформування населення:

про роботу органів влади стосовно надання соціальної та психологічної допомоги учасникам АТО та вимушеним переселенцям із зони антитерористичної операції;

щодо процесів децентралізації та інших реформ;

інформування населення про поступове переведення адмінпослуг у


режим онлайн та впровадження системи електронних державних закупівель „ProZorro”;

сприяння:

запровадженню нової форми спілкування влади з громадськістю – щотижневий публічний звіт про роботу облдержадміністрації
з онлайн-трансляцією брифінгу на сайті облдержадміністрації;

проведенню брифінгів із керівництвом облдержадміністрації та структурних підрозділів щодо пріоритетних питань державної політики та актуальних питань сьогодення;

організації роботи щодо участі представників облдержадміністрації у програмах місцевих телеканалів: „Наживо” „Інтерв’ю. Актуально”, „Грані” тощо;

інформуванню населення через розміщення інформації на сайті облдержадміністрації, розсилка на всі інтернет-видання регіону та друковані засоби масової інформації, а також через розміщення сюжетів відповідної тематики на зовнішніх рекламних носіях області.


Критерії досягнення:

стабілізація суспільно-політичної ситуації в регіоні;

посилення заходів безпеки на стратегічно важливих об’єктах;

готовність оперативно реагувати на можливі терористичні загрози;

успішне проведення мобілізаційних процесів;

допомога учасникам АТО та переселенцям;

збільшення кількості наданих адмінпослуг через Інтернет;

успішне проведення процесів децентралізації.6.4. Підтримка сім’ї, дітей та молоді
Актуальні питання:

низький рівень відповідальності батьків за виховання та навчання дітей;

недостатній рівень оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

низький рівень практичного формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ у молодіжному середовищ;

недосконалість механізму підтримки багатодітних та неповних сімей, соціальна підтримка сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

низька організація дозвілля молоді;

збільшення чисельності молодих осіб, які мають залежність від наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління.


Головна мета: cтворення сприятливих соціальних, економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення й самореалізації молоді, розв’язання її нагальних проблем.
Основні заходи та завдання:

Проведення та організація:

міжнародної науково-практичної конференції „Інновації та реформи молодіжної політики у Дніпропетровській області”;

ІІІ Всеукраїнської акції, спрямованої на утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, „Патріотичні екскурсії по Україні”;

профілактичної, інформаційно-просвітницької роботи серед молоді з профілактики наркоманії, ВІЛ-інфекції, СНІДу, алкоголізму, тютюнопаління із залученням молодіжних громадських організацій та волонтерів;

надання підтримки молодим громадянам у працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив;

підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та відповідальне батьківство;

вироблення дієвих механізмів соціальної підтримки сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.


Критерії досягнення:

підвищення наукових здібностей та інтелектуального самовдосконалення молоді під час організації міжнародної науково-практичної конференції „Інновації та реформи молодіжної політики у Дніпропетровській області” (охоплення 120 осіб);

проведення Всеукраїнської акції, спрямованої на підвищення національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, „Патріотичні екскурсії по Україні”, дасть можливість утвердженню патріотизму, гордості за рідний край у молоді шляхом залучення її до створення екскурсійних маршрутів, внаслідок чого поширюватимуться знання про становлення української державності, про національних і місцевих героїв визвольного руху, подій у галузі української культури, мистецтва та державотворення.

6.5. Захист прав дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування
Актуальні питання:

недостатня кількість кандидатів на створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу для забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання.


Головна мета:

охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновленням та сімейними формами виховання: опіка (піклування), прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.


Основні заходи та завдання:

сприяння всиновленню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, улаштування дітей під опіку (піклування), до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

проведення профілактичних рейдових заходів з метою виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

ефективне функціонування центрів соціально-психологічної реабілітації дітей;

влаштування до сімей патронатного вихователя дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
Критерії досягнення:

за прогнозованою оперативною інформацією планується у 2017 році перебування 1817 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

збільшення у сімейних формах виховання на 1% чисельності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2% у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

Кількість будинків сімейного типу та прийомних сімей


6.6. Культура
Актуальні питання:

потребують оновлення та аудіовізуального оформлення приміщення, вистави, концерти, фестивалі в закладах культури області;

для культурного збагачення населення Дніпропетровської області необхідна доступність виставного театрального, концертного, фестивального, музейного мистецтва;

відсутність необхідного середовища для розвитку та підтримки культур національних меншин, які мешкають в області.


Головна мета:

актуалізація культурної спадщини та підтримка розвитку культурного потенціалу.


Основні заходи та завдання:

створення та проведення фестивалів, мистецьких виставок, концертів, вистав, творчих конкурсів, основних культурно-мистецьких заходів та взаємозбагачення національних культур;

відзначення державних свят, ювілейних та пам’ятних дат, основних культурно-масових заходів;

підвищення якості навчання студентів у вищих навчальних закладах культури із залученням митців із різних країн світу та проведення майстер-класів, виконання реставраційних ремонтних робіт із збереженням духового інструменту – органу;

проведення виставки Петриківського розпису та майстер-класу з Петриківського розпису в межах України, області та за кордоном;

організація конкурсів народної творчості, фестивалів, концертів, виставок, творчих конкурсів для взаємозбагачення національних культур;

підтримка та популяризація традиційних народних промислів і мистецьких творчих доробків;

для функціонування та стабільної роботи закладів культури буде проведено:

інвентаризацію об’єктів культурної спадщини регіону;

капітальні ремонти у закладах культури обласного підпорядкування;

придбання сучасних музичних інструментів та звукової апаратури, пошиття костюмів для творчих колективів закладів культури;

поповнення бібліотечного фонду обласних бібліотек, оновлення комп’ютерної техніки для користувачів відповідними послугами;

продовження створення електронного реєстру музейних експонатів за різноманітними напрямами: предметів мистецтва, історичних артефактів, родинних реліквій та інформаційної бази за напрямами музейної та науково-дослідної роботи:

надання фінансової підтримки для придбання нових музейних експонатів та створення їх нового іміджу, співзвучного сьогоденню.

В обласних бібліотечних закладах на 2017 рік планується:

виконання: проектів „Бібліотека українського воїна” та „Українська книга”, інформаційно-просвітницьких проектів „Культура академічної доброчесності” і „Плекаємо патріотів”, проекту з просування читання „Улюблені поети Придніпров’я”, освітнього проекту з навчання молоді основам журналістики „BiblioStopFake/БібліоСтопФейк”;

розвиток інтелектуальних здібностей підлітків „Бібліо-ринг” з використанням нових комп’ютерних технологій (книги, періодичні видання, комп’ютери, проектор);

психологічна підтримка „Контакт”: надання консультацій дітям, батькам, організаторам дитячого читання, лекції для персоналу бібліотеки та фахівців бібліотек області на курсах підвищення кваліфікації, виїзди в бібліотеки області для участі в семінарах з використанням друкованих видань та комп’ютерних технологій.Критерії досягнення:

реставрація фасадів у таких закладах:

обласне комунальне підприємство культури „Дніпропетровський академічний театр російської драми ім. М. Горького”;

комунальне підприємство „Дніпропетровська філармонія


ім. Л.Б. Когана” Дніпропетровської обласної ради;

обласний комунальний заклад культури „Дніпропетровський художній музей”;

обласний комунальний заклад культури „Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького”;

капітальний ремонт передбачено у таких закладах:

комунальний заклад „Дніпропетровський коледж культури і мистецтва” Дніпропетровської обласної ради;

обласний комунальний вищий навчальний заклад „Дніпропетровський театрально-художній коледж”;

комунальний вищий навчальний заклад „Криворізьке обласне музичне училище”;

придбання сучасних музичних інструментів та звукової апаратури, пошиття костюмів для творчих колективів закладів культури (8 музичних інструментів для вищих навчальних закладів, 200 пар взуття та


100 костюмів);

оновлення бібліотечного фонду, комп’ютерної техніки обласних бібліотек (придбання літератури та періодичних видань на суму


1811,7 тис. грн, придбання різних електронних гаджетів – 20 шт.);

проведення майстер-классів з різніх видів мистецтв;

створення сучасного іміджу закладів культури обласного підпорядкування (кількість концертів виїзних та стаціонарних – 1700).

У музейній діяльності будуть впроваджуватися такі заходи:

600 екскурсій тематичних та оглядових;

10 виставок (з додаванням новітніх матеріалів і довідників, статей, публікацій, методичних розробок до кожної виставки);

51 лекція в залах музеїв та навчальних закладах;

15 заходів тематичних та оглядових, у тому числі на підприємствах металургійної та гірничо-видобувної промисловості.

На 2017 рік заплановано 1825 культурно-мистецьких заходів,
13 семінарів, 10 фестивалів, які проводитимуться в закладах культури обласного підпорядкування.

Заплановано презентацію книг у вищих навчальних закладах, підготовку до друку в рамках серійного п’ятитомного видання книги „Історична пам’ять Дніпропетровщини: події, факти, імена” (том 5 „Репресії проти національних меншин Дніпропетровщини”) у кількості


500 примірників та книги „Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій” (том 5 „Політичні репресії на Криворіжжі”) у кількості 500 примірників.
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка