Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рікСторінка4/7
Дата конвертації11.09.2017
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Основні завдання щодо залучення прямих іноземних інвестицій:

підвищення інвестиційної привабливості та забезпечення надходження прямих іноземних інвестицій в економіку області завдяки:

ефективній робот й інвестиційного центру для підтримки діяльності в області інвесторів, у тому числі й закордонних;

підтримці в актуальному стані та постійному оновленню переліку інвестиційних проектів області, направленню їх до дипломатичних установ України за кордоном з метою пошуку потенційних ділових партнерів та інвесторів;

реалізації Концепції розвитку міжрегіонального співробітництва та кооперації Дніпропетровської області, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 09 листопада 2011 року № Р-800/0/3-11;

організації та проведенню презентацій області в країнах Європейського Союзу та світу;

сприянню організації та проведенню бізнес-форумів, ділових зустрічей, семінарів, круглих столів з питань інвестиційної політики, у тому числі з підготовки інвестиційних проектів за участю представників ділових кіл зарубіжних країн спільно з Дніпропетровською торгово-промисловою палатою, Дніпропетровським регіональним інститутом державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

діяльність КЗ „Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство” Дніпропетровської обласної ради”.


Критерії досягнення: очікуване збільшення прямих іноземних інвестицій в економіку області (за наростаючим підсумком) в обсязі
7300 млн дол. США (101,5% до початку року).
Обсяг прямих іноземних інвестицій,
млн дол. США3.4. Зовнішньоекономічна та виставково-конгресна діяльність
Актуальні питання: розширення реалізації продукції підприємств регіону на зовнішніх ринках; використання існуючих можливостей виставково-конгресної сфери для презентації промислового комплексу та сільського господарства, науково-технічного та туристичного потенціалу, прикладних мистецтв області.
Головна мета: переорієнтація збуту продукції підприємств області на європейські та інші зовнішні ринки, збереження позитивного міжнародного іміджу області (сприйняття регіону світовим товариством як надійного партнера зі значними засадами для розвитку економіки), сприяння розвитку економіки області шляхом презентації пріоритетних напрямів розвитку регіону, його інвестиційної привабливості та науково-технічного потенціалу на регіональних і міжнародних виставках та ярмарках.
Основні заходи та завдання:

забезпечення:

реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності;

зміни традиційних ринків збуту, продовження просування продукції підприємств-виробників на нові перспективні ринки ЄС, Азії та інших країн світу;

здійснення скоординованих, планомірних та професійних заходів для збереження міжнародного іміджу області;

свободи доступу суб’єктів господарювання до виставково-ярмаркової діяльності;

якісного представлення потенціалу регіону під час проведення міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходів;

координації діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у сфері виставково-ярмаркової діяльності;

стимулювання розвитку економіки області шляхом презентації виробничих можливостей, агропромислового комплексу, науково-технічного та туристичного потенціалу на національних і міжнародних виставках та ярмарках;

вивчення передового закордонного досвіду з організації виставок і ярмарок;

роботи Ради з розвитку експорту при Дніпропетровській обласній державній адміністрації;

фінансової підтримки виставкових заходів з боку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

сприяння:

організації та проведенню в області бізнес-форумів, ділових зустрічей, семінарів, круглих столів за участю представників ділових кіл зарубіжних країн;

поширенню комерційних пропозицій підприємств області через відділи з економічних питань дипломатичних представництв України за кордоном та відповідних пропозицій іноземних партнерів області;

організації та проведенню презентацій економічного та інвестиційного потенціалу області в Ісламській Республіці Іран, інших країнах світу;

підписанню міжрегіональних угод про співробітництво;

відзначенню в області Дня Європи із залученням представників іноземних дипломатичних установ в Україні та делегацій регіонів держав світу, з якими область співпрацює відповідно до угод про міжнародне міжрегіональне співробітництво;

налагодженню прямих довгострокових відносин між вітчизняними і закордонними виробниками продукції (надавачами послуг) та їх споживачами;

організації участі підприємств області в найбільш знакових міжнародних та загальнодержавних заходах, серед них:

Міжнародна виставка-ярмарок „Ганновер Мессе 2017”
(м. Ганновер, ФРН);

виставка Investment Management Exhibition (скорочено IME)


(м. Франкфурт, ФРН);

Ізмірський міжнародний ярмарок (м. Ізмір, Туреччина);

загальнодержавна виставкова акція „Барвиста Україна 2017” (м. Київ).

Критерії досягнення:

збільшення частки експорту області у загальнонаціональних обсягах;

надходження від експортних операцій підприємств на рівні
6,5 млрд дол. США;

зростання додатного сальдо зовнішньої торгівлі до 2,5 млрд дол. США;


Динаміка експортних операцій,

млн дол. США
активізація участі підприємств та організацій області в міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах;

удосконалення виставкової діяльності області;

посилення ділової активності підприємств та організацій області у сфері зовнішньої торгівлі.
3.5. Промисловий комплекс
У 2017 році прогнозується практично збереження обсягів виробництва на рівні 2016 року.

Розвиток промисловості, як і економіки в цілому, в подальшому залежатиме від оздоровлення внутрішніх фінансових ринків, стабілізації національної валюти, проведення відповідної державної промислової політики, створення системи дієвих нормативно-правових актів та регуляторних заходів.

Основні тенденції, які зумовлювали зменшення обсягів виробництва
у 2016 році, збережуться в наступному році.

Як і в поточному році, загальні причини зниження обсягів виробництва актуальні для більшості підприємств: відсутність замовлень на внутрішньому ринку, втрата традиційних зовнішніх ринків збуту, високі тарифи на енергоресурси та залізничні перевезення, високі відсоткові ставки на кредитні ресурси, несвоєчасне повернення ПДВ, що не дозволяє поновлювати обігові кошти підприємств для забезпечення виробничого процесу.

У найбільш складній ситуації залишиться машинобудівна галузь регіону. За останні 2 роки, не вдалось остаточно подолати кризову ситуацію в галузі.

Очікується, що дасть свій позитивний результат, підписаний 30 вересня 2016 року меморандум щодо розширення співробітництва між Державним концерном „Укроборонпром” та підприємствами Дніпропетровської області у рамках виконання державного оборонного замовлення та програм соціально-економічного розвитку.

Серед основних завдань, які ставлять перед собою сторони, є забезпечення максимально ефективної кооперації науково-технічного та виробничого потенціалу підприємств – учасників Концерну та Дніпропетровської області задля виконання державного оборонного замовлення, вирішення завдань імпортозаміщення, скорочення замовлень іноземним партнерам на виконання певних робіт (послуг), які можна виконати власними силами, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, насамперед за рахунок налагодження випуску високотехнологічної, конкурентоспроможної продукції, залучення інвестицій у розвиток області.
Актуальні питання:
високий ступінь зносу основних виробничих фондів та недосконалий технічний рівень обладнання;

недостатній інноваційний рівень промислового виробництва та відсутність стимулів до інноваційної діяльності;

недостатній рівень гармонізації національних стандартів та систем управління якістю з міжнародними та європейськими;

недостатня розвиненість внутрішнього платоспроможного ринку;

залежність основних підприємств області від кон’юнктури зовнішнього ринку.
Головна мета: створення сучасного промислово-технологічного комплексу, який забезпечуватиме внутрішні потреби країни та регіону, конкурентоспроможний експорт, збільшення обсягів наукоємної продукції як основи для інноваційного розвитку економіки, перехід на ресурсозбережну та екологічно безпечну модель розвитку промисловості.
Основні завдання:

зростання обсягів виробництва шляхом прискорення процесу модернізації та реконструкції діючого виробництва;

освоєння випуску продукції з високою часткою доданої вартості;

упровадження у виробництвах процесів імпортозаміщення з метою розширення попиту вітчизняних товарів на внутрішньому ринку держави;

запровадження нових механізмів стимулювання інноваційної діяльності;

запровадження енергозбережних технологій та системного заощадження паливно-енергетичних ресурсів;

створення конкурентоспроможної ракетно-космічної техніки;

реалізація міжнародних комерційних космічних проектів, розширення ринків космічних послуг та розширення позабюджетного фінансування космічних проектів, надання послуг національним і міжнародним партнерам щодо запуску і використання українських ракет-носіїв та супутників.


Критерії досягнення:

зростання обсягів виробництва, у тому числі високотехнологічних видів продукції та підвищення її конкурентоспроможності;

підвищення обсягів реалізованої промислової продукції у діючих цінах до 302529 млн грн;

індекс промислового виробництва зросте на 1%, очікується зростання обсягів виробництва: руди залізної – на 3,3%, концентратів залізорудних неагломерованих – на 0,4%, концентратів залізорудних агломерованих – на 1,0%, сталі – на 0,2%, прокату – на 2,7%, труб – на 3,1%, коксу – на 5,0%.
Динаміка реалізованої промислової продукції, млрд грн


На виконання головної мети у 2017 році заплановано:

у металургійній промисловості:

продовження реконструкції агломераційного цеху зі спорудженням кільцевого охолоджувача та сучасних аспіраційних систем на
ПАТ „ДМК ім. Дзержинського”, а також закінчення реконструкції доменного цеху з будівництвом установки приготування і вдування пиловугільного палива та конвертерного цеху зі спорудженням установки десульфурації чавуну;

реалізація програми модернізації аглофабрики №№ 2, 3 на


ПАТ „АрселорМіттал Кривий Ріг”;

освоєння нових технологій виробництва прокату на ПАТ „Євраз Дніпровський металургійний завод”;

виробництво напівчістових залізничних осей за стандартами ААР для Північної Америки і за стандартами ЕН для ринку Європи, переобладнання печі відпалу в ТПЦ-3, переобладнання термообробки (першої лінії) ТПЦ-4 на ПАТ „Інтерпайп НТЗ”;

освоєння виробництва електрозварювальних труб зі сталі марки Р355N відповідно до вимог EN 10217-3, а також нових видів продукції (профільних труб розміром 100х100 мм і круглої труби діаметром 127 мм з товщиною стінки 3 – 5 мм) на ПАТ „Інтерпайп НмТЗ”;

у машинобудуванні та виробництві хімічних речовин і хімічної продукції:

освоєння нової продукції на ПАТ „Дніпропетровський агрегатний завод” та ПАТ „Дніпропетровський стрілочний завод”;

упровадження технологій виготовлення гарнітури та фрезерної обробки штампової оснастки для випресування кореня вістряків на
ПАТ „Дніпропетровський стрілочний завод”;

випуск дослідного зразка та налагодження серійного виробництва вагона-самоскида типу Д6Д на ДП „НВК „Електровозобудування”;

продовження реконструкції дільниці хімводопідготовки цеху Карбамід-2 на ПАТ „ДНІПРОАЗОТ”;

у харчовій промисловості:

заплановано розширення асортименту продукції, зниження собівартості продукції за рахунок економії енергоресурсів, модернізації та впровадження нових виробничих потужностей (для поліпшення якості продукції), зменшення впливу на навколишнє середовище за рахунок технічного переозброєння підприємств, а саме: ТОВ „Хлібозавод № 10”, ПАТ „Кондитерська фабрика „А.В.К.”, ПАТ „Надєжда”, ПрАТ „Дніпро-петровський олійноекстракційний завод”, ТОВ „Молочний Дім”, ПАТ Комбінат „Придніпровський”, ПрАТ „Дніпропетровський комбінат харчових концентратів”, ПАТ „Дніпровський крохмалепатоковий комбінат”, ПрАТ „Криворізький міськмолокозавод № 1” та інші.
3.6. Науково-технічна та інноваційна діяльність
Актуальні проблеми:

стрімке старіння наукового персоналу;

недостатній рівень іміджу науковця у суспільстві;

недостатнє бюджетне фінансування наукової та інноваційної діяльності;

низька сприйнятливість бізнесу до інновацій технологічного характеру;

недостатній рівень зв’язку науки з виробництвом.


Головна мета – підтримка розвитку науки в регіоні та формування ефективної інноваційної інфраструктури в регіоні.
Основні завдання:

проведення обласного конкурсу проектів „Молоді вчені – Дніпропетровщини” на отримання матеріального заохочення;

проведення обласних конкурсів „Краща рада молодих вчених” і „Кращий молодий вчений”;

запуск веб-сайта з інноваційними пропозиціями молодих науковців регіону для бізнесу;

проведення в області інтерактивних заходів, присвячених популяризації науки;

запуск Інтернет-платформи інноваційних пропозицій для спілкування бізнесу науковців;

організація і фінансова підтримка проведення науково-комутативних заходів вищих навчальних закладів і наукових установ, у тому числі міжнародних;

сприяння впровадженню науково-технічних розробок у промисловість;

створення й постійне поповнення бази даних стосовно потенційних виконавців інноваційних проектів.
Критерії досягнення:

кількість переможців в обласних конкурсах „Краща рада молодих вчених” і „Кращий молодий вчений”, визначена регіональною цільовою програмою „Молодь Дніпропетровщини” на 2012 – 2021 роки, становить 12 кращих молодих вчених та 3 кращі ради молодих вчених щороку;

20 науковців переможців, які отримають матеріальні заохочення в обласному конкурсі проектів „Молоді вчені – Дніпропетровщини”;

організація 2 науково-практичних конференцій на базі Придніпровської державної академії будівництва та архітектури та Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;

змістовне наповнення сайта інноваційних і наукових пропозицій SICP (Science & Industry Connecting Platform);

створення інноваційної інфраструктури, здатної забезпечити підвищення конкурентоспроможності продукції, ефективне використання наявного науково-технологічного потенціалу шляхом організації інноваційних підприємств, подальше стале зростання темпів цієї роботи;

збільшення частки інноваційно-активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств області.
3.7. Демографічно-ресурсний розвиток
Демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення стабільного розвитку регіону і держави в цілому. Демографічна політика регіону в сучасних умовах повинна бути спрямована на відтворення населення, стимулювання народжуваності, зміцнення сім’ї, підвищення матеріального добробуту людей, зниження захворюваності і смертності.
Актуальні питання:

зниження чисельності населення області;недостатнє стимулювання народжуваності.
Головна мета: поліпшення демографічної ситуації, якості життя населення та гармонізації процесів його відтворення, розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, поліпшення здоров’я громадян шляхом створення умов для забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові.
Основні завдання:

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права:

на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

на забезпечення санаторно-курортними путівками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, інвалідів, учасників АТО, дітей пільгових категорій;

поліпшення планування сім’ї, вдосконалення системи надання відповідної кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які бажають мати дітей;

здійснення контролю та проведення моніторингу;

атестації робочих місць за умовами праці, наданням, відповідно до законодавства, пільг і компенсацій за роботу в шкідливих умовах;

стану охорони праці;

забезпечення виплат:

допомоги при народженні дитини, допомоги по догляду за дитиною до трьох років жінкам, у тому числі тим, які вийшли на роботу на умовах неповного робочого часу;

допомоги при усиновленні дитини;

допомоги дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, у розмірі відповідно до чинного законодавства;

одноразової винагороди жінкам, які відзначені почесним званням України „Мати-героїня”, та сім’ям, у яких народилася трійня;

підтримки багатодітних сімей шляхом надання пільг на житлово-комунальні послуги.
Критерії досягнення:

забезпечення грошовою підтримкою сімей, у яких виховуються діти, шляхом призначення та виплати:

допомоги при народженні дитини близько 107,6 тис. сім’ям;

допомоги при усиновленні дитини близько 252 сім’ям;

допомоги дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, близько
5,4 тис. сім’ям;


забезпечення виплати одноразової винагороди 30 жінкам, які відзначені почесним званням України „Мати-героїня”, на суму
415,98 тис. грн;


надання санаторно-курортного лікування громадянам пільгових категорій (3,5 тис. осіб);

забезпечення безкоштовною інформаційно-роз’яснювальною допомогою сімей, які перебувають у зареєстрованому шлюбі;

безкоштовний доступ до заходів, які проводяться для сімей, які перебувають у зареєстрованому шлюбі.


Чисельність населення, тис. осіб3.8. Зайнятість населення та ринок праці
Актуальні питання:

недостатній професійний рівень та неконкурентоспроможність незайнятого населення;

незаінтересованість роботодавців до професійного навчання працівників на виробництві;

недостатній рівень працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту;

наявність випадків незареєстрованих трудових відносин.
Головна мета: здійснення заходів щодо регулювання процесів на ринку праці та сприяння продуктивній зайнятості населення, забезпечення надання якісних послуг з працевлаштування незайнятому населенню та безробітним, забезпечення індивідуального підходу у вирішенні проблем безробітних та роботодавців.
Основні завдання:

сприяння:

розширенню сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць;

підвищенню:

конкурентоспроможності на ринку праці осіб віком старше
45 років шляхом отримання ваучера для проходження перепідготовки або підвищення кваліфікації;

професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення;

професійному навчанню безробітних, зокрема під замовлення роботодавців, з подальшим працевлаштуванням;

зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.


Критерії досягнення:

забезпечення тимчасовою зайнятістю шляхом залучення до участі в оплачуваних громадських роботах 14,2 тис. незайнятих громадян;

працевлаштування за сприянням державної служби зайнятості
53 тис. незайнятих громадян;

охоплення професійною підготовкою 12,3 тис. осіб;

недопущення зростання рівня зареєстрованого безробіття.
Чисельність працевлаштованих, тис. осіб3.9. Доходи населення та заробітна плата
Актуальні питання:

низький рівень оплати праці;

зростання заборгованості з виплати заробітної плати;

ліквідація тіньової заробітної плати.


Головна мета: забезпечення зростання доходів населення, у тому числі підвищення рівня заробітної плати, зменшення її диференціації, детінізація виплати заробітної плати, погашення заборгованості з виплати заробітної плати.
Основні завдання:

проведення активної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення і роботодавців щодо негативних наслідків виплати „тіньової” заробітної плати;

забезпечення контролю за своєчасною і не нижчою за визначений державою мінімальний розмір оплатою праці;

погашення заборгованості з виплати заробітної плати за рахунок посилення ефективності роботи обласної, місцевих та районних комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати;

виконання роботодавцями умов колективних договорів, регіональної та галузевих угод у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати.
Критерії досягнення:

зростання середньомісячної заробітної плати до 5539,0 грн (на 12,7% порівняно до 2016 року);

зростання фонду оплати праці до 54,3 млрд грн, або на 15,7% порівняно до 2016 року;

погашення заборгованості з виплати заробітної плати.


Середньомісячна заробітна плата, грн3.10. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування
Актуальне питання:

повільні темпи погашення заборгованості підприємств перед бюджетом Пенсійного фонду України.


Головна мета: забезпечення фінансової збалансованості та стабільності пенсійної системи регіону, підвищення рівня пенсійного забезпечення і виплат пенсій громадянам.
Основні завдання:

забезпечення:

перерахунків пенсій відповідно до підвищених соціальних стандартів для осіб, які втратили працездатність, згідно з Законом України про державний бюджет на відповідний рік;

постійного контролю за дотриманням пенсійного законодавства, цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України;

у повному обсязі поточного надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України та фінансування витрат на виплату пенсій і допомоги;

опрацювання з органами місцевого самоврядування питань щодо виділення фінансової підтримки комунальним підприємствам-боржникам для погашення заборгованості;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в засобах масової інформації, на сайтах управлінь та інших місцях загального доступу.
Критерії досягнення:

своєчасна та в повному обсязі виплата призначених пенсій та допомога пенсіонерам;

повне забезпечення власними коштами на виплату трудових пенсій;

підвищення середньомісячного розміру пенсії на 6,0% до


2076 грн;

зменшення боргу зі сплати страхових внесків на 15,2% до


56,7 млн грн.
Динаміка середнього розміру пенсії та пенсіонерів


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка