Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рікСторінка3/7
Дата конвертації11.09.2017
Розмір0.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7Обсяг перевезень (відправлень) пасажирів усіма видами транспорту зменшився на 19,7%, при цьому зросли перевезення:

залізничним – на 3,8%;

водним – на 18,6%.

До кінця року очікується перевезти 334,7 млн пасажирів (80,3% до 2015 року).

Транспортними підприєм-ствами повністю задоволено потреби як господарського комплексу, так і населення області.
Валовий збір зернових культур


У 2016 році очікується отримати зернових культур 3,402 млн тонн у вазі після доробки (на
463,9 тис. тонн менше 2015 року), у т. ч. кукурудзи на зерно близько 1111,5 тис. тонн; соняшнику очікується отримати 1162,0 тис. тонн, це на рівні минулого року. Причиною зменшення валового збору зернових культур стали погодні умови осені
2015 року, які спричинили зменшення площі посіву озимих культур.

Під урожай 2017 року посіяно


602,4 тис. га озимих на зерно, отримано сходів на 46,8% засіяних площ, із них 76% – у доброму та задовільному стані.


Реалізація продукції тваринництваОбсяг реалізації худоби та птиці на забій у живій вазі станом на січень – вересень 2016 року збільшився на 3,3% до рівня аналогічного періоду 2015 року, виробництво молока зменшилося на 6,2%, яєць – на 15,7%.

Поголів’я великої рогатої худоби станом на 01 жовтня 2016 року порівняно з 01 жовтня 2015 року збільшилося на 0,1%, при зменшенні поголів’я корів на – на 3,7%.

У порівнянні з показниками на 01 жовтня 2015 року поголів’я птиці збільшилося на 1,6%, поголів’я свиней зменшилось на 9,8%.Зовнішньоторговельний оборот


Зовнішньоторговельний оборот області за 8 місяців 2016 року становив майже 6,0 млрд дол. США (89,6% рівня відповідного періоду попереднього року), до кінця року очікується в обсязі 9,5 млрд дол. США (92,3%).Капітальні інвестиції, млрд грнЗа січень – червень 2016 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 10,6 млрд грн капітальних інвестицій, що у порівняних цінах на 10,4% більше ніж у січні – червні 2015 року. У розрахунку на одну особу населення обсяг інвестицій дорівнює
3238,3 грн.

До кінця 2016 року очікується спрямувати в економіку області


24,4 млрд грн капітальних інвес-тицій.


У січні – червні 2016 року за рахунок усіх джерел фінансування введено 98,5 тис. кв. м загальної площі житла, що на 37,4% перевищує рівень відповідного періоду 2015 року.

До кінця 2016 року очікується введення 230,0 тис. кв. м загальної площі житла.

У січні – червні 2016 року введено в експлуатацію: 52,8 км водопровідних мереж у м. Дніпро та в Апостолівському, Дніпровському, Нікопольському, Солонянському, Софіївському та Широківському районах.

До кінця 2016 року за рахунок усіх джерел фінансування очікується введення в дію побудованих, реконструйованих та відремонтованих газових (2,5 км) та водопровідних (119,5 км) мереж, що дозволить газифікувати 1 населений пункт та поліпшити умови проживання близько 300 мешканців і забезпечити централізованим водопостачанням більш ніж 30,0 тис. мешканців населених пунктів області.

У 2016 році відремонтовано 739 тис. кв. м комунальних доріг населених пунктів області.

Динаміка збору податків, зборів та інших обов’язкових платежів

до бюджетів усіх рівнів, млрд грн
До загального фонду дер-жавного бюджету за січень – вересень 2016 року надійшло
16,3 млрд грн, що на 7,3 млрд грн, або на 31,0% менше, ніж січень – вересень 2015 року.

До загального фонду місцевих бюджетів області надійшло податків та зборів у сумі 11,4 млрд грн, що становить 108,0% плану. У порівнянні з відповідним періодом 2015 року (у співставних умо-


вах) надходження збільшилися на 2,9 млрд грн, або на 34,1%.

У цілому до місцевих бюджетів області отримано 12,7 млрд грн, що у порівнянні з 2015 роком на 33,8% більше.

Оборот роздрібної торгівлі, млрд грн


Загальний обсяг обороту роздріб-ної торгівлі (за всіма каналами реалізації) у січні – вересні 2016 року становить 76,6 млрд грн. (100,6% відносно аналогічного періоду 2015 року). Обсяг роздрібного товарообороту у 2016 році очікується 103,3 млрд грн, що становить 100,8% відносно показників


2015 року.

Динаміка реалізованих послуг,

млн грн

У січні – червні 2016 року обсяг реалізованих послуг становив
17,8 млрд грн (за аналогічний період 2015 року – 13,0 млрд грн), на кінець поточного року очікується
31,3 млрд грн.


Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг, %


Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги за січень – жовтень 2016 року зросла на 6,7% порівняно з початком року та на 01 листопада 2016 року становить – 2529,9 млн грн.

Рівень оплати населення за житлово-комунальні послуги на сьогодні становить 94,2%.

Середньомісячна заробітна плата, грн


Середньомісячна заробітна пла-та в області у січні – вересні


2016 року зросла на 16,5% і дорівнювала 4938 грн.

У вересні 2016 року зарплата зросла до 5272 грн, що у 3,6 раза перевищує прожитковий мінімум


(у вересні 2015 року становила
4566 грн, що у 3,3 раза переви-щувало прожитковий мінімум).


Динаміка чисельності пенсіонерів та середньомісячного розміру пенсіїНадходження власних коштів до органів Пенсійного фонду області, які адмініструє Пенсійний фонд України, у січні – вересні
2016 року збільшилися на 1,5% до відповідного періоду 2015 року і становили 941,6 млн грн.

Середній розмір пенсій зріс на 4,7%, станом на 01 жовтня 2016 року становив 1878,89 грн.
Чисельність працевлаштованих,

тис. осіб


Протягом січня – вересня
2016 року за направленням служби зайнятості працевлаштовано
45,3 тис. осіб, брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру майже
12,8 тис. осіб, пройшли професійне навчання 11,2 тис. безробітних.

Рівень зареєстрованого безро-біття становить 1,4% працездатного населення.
Заклади охорони здоров’я, одиниць
Система охорони здоров’я області має широку мережу медичних закладів (241), у тому числі: лікарняних закладів –
118, диспансерів – 13, самостійних амбулаторно-поліклінічних закладів – 90. Центрів первинної медико-санітарної допомоги – 53 та амбулаторій загальної практики –сімейної медицини – 416.

Чисельність населення,

тис. осіб

У січні – серпні 2016 року чисельність населення становила 3247,4 тис. осіб, народжених –
20,5 тис. дітей.

Завдяки модернізації системи охорони здоров’я, розвитку та популяризації здорового способу життя, розв’язанню проблем гігієни і безпеки поступово збільшується середня тривалість життя (очікувана у 2016 році становитиме 71,4 року, проти 66,7 року в 2008 році).Кількість населення, яке займається фізичною культурою і спортом,

тис. осіб.

Очікується збільшення чисель-ності населення, яке займається фізичною культурою і спортом, з 557,8 тис. осіб до 566,0 тис. осіб.Загальноосвітні навчальні закладиУ 2016 році у Дніпропет-ровській області функціонувало
947 загальноосвітніх навчальних закладів.

Контингент учнів на початок


2016/17 навчального року становить понад 300 тис. осіб.


Чисельність дітей-сирітУ 2016 році спостерігається позитивна тенденція збільшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-вання, які виховуються в сім’ях громадян.

До кінця року очікується функціонування 153 дитячих будин-ків сімейного типу (1060 дітей) та


388 прийомних сімей (735 дітей).


2. Головна мета та пріоритетні напрями розвитку на 2017 рік

ЗМЕНШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСБАЛАНСІВ

Диверсифікація економіки
РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Підвищення доданої вартості в аграрній сфері

Розвиток периферійних районів

Інноваційний розвиток

Розвиток закордонного та внутрішнього туризму

Підтримка зайнятості сільського населення

Розвиток інфраструктури сільських територій

Створення умов для поліпшення стану довкілля

ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА

Поліпшення системи управління відходами

Розвиток екомережі та рекреаційних зон

Енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Освіта для зайнятості

Підвищення громадської активності мешканців альтернативної енергетики

Розвиток громад
3. Зменшення економічних дисбалансів
3.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва
На цей час Україна перебуває у процесі наближення вітчизняної економіки до стандартів, норм та правил Європейського Союзу.

Інтеграція України до Європейського Союзу відкриває нові можливості перед українським бізнесом. Водночас адаптація економіки несе певні загрози та вимагає відповідальності, конкурентоспроможності, витривалості до кризових, стресових економічних ситуацій.

Дніпропетровська область заінтересована у сталому та ефективному розвитку малого і середнього бізнесу. Саме це коло суб’єктів є найбільш мобільним до економічних змін, зорієнтованих на потреби конкретного споживача (клієнта), забезпечує самозайнятість населення та створення нових робочих місць.
Актуальні питання:

упорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності;

фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого та середнього підприємництва;

ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва;

упровадження цільових проектів, спрямованих на створення сприятливого бізнес-середовища, розвиток і підтримку підприємницької ініціативи.
Головна мета: забезпечення стабільних умов для подальшого розвитку малого і середнього підприємництва, насамперед, у пріоритетних напрямах економіки області, створення сприятливих умов для ефективної підприємницької діяльності, підвищення ролі малого та середнього підприємництва у розв’язанні соціально-економічних проблем розвитку регіону шляхом консолідування зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів малого та середнього підприємництва, об’єднань і спілок підприємців.
Основні завдання:

моніторинг виконання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог чинного законодавства України з питань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

формування підприємницького середовища за рахунок спрощення процедури регулювання підприємницької діяльності та виходу на ринок нових суб’єктів господарювання;

підвищення рівня забезпечення правової захищеності підприємців, формування толерантного ставлення до їх діяльності, що дозволить залучити активну частину населення регіону до сфери підприємництва на засадах економічної мотивації трудової діяльності;

сприяння в наданні фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, створення нових та розвиток діючих суб’єктів господарювання;

створення нових робочих місць, залучення суб’єктів підприємництва до зменшення рівня безробіття, зниження соціальної напруженості в регіоні;

підтримка ділової та інвестиційної активності;

розвиток діючих і створення нових елементів ринкової інфраструктури: бізнес-центрів, бізнес-інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів, виставкових центрів, які забезпечують підприємництво кваліфікованими інформаційними, освітніми та консалтинговими послугами;

підвищення позитивного іміджу підприємця.
Критерії досягнення:

збільшення кількості малих та середніх підприємств і фізичних


осіб – підприємців;

збільшення чисельності працюючих на малих і середніх підприємствах регіону;

розвиток діючих і створення нових об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва;

збільшення чисельності підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з практичних питань ведення бізнесу.Чисельність зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності –
фізичних осіб,
тис. од.

У 2017 році кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення має збільшитися до 80, середніх – до 5, чисельність найманих працівників у малому підприємництві має збільшитися до 125,0 тис. осіб, у середньому – до 235,0 тис. осіб, чисельність фізичних осіб – підприємців – до 147,5 тис. осіб.
3.2. Надання адміністративних послуг
Актуальні питання:

вдосконалення нормативно-правового регулювання надання адміністративних послуг;

запровадження електронних сервісів надання адміністративних послуг;

придбання автоматизованих робочих місць з метою прийняття центрами надання адміністративних послуг документів для оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

організація єдиного доступу адміністраторів центрів надання адміністративних послуг до реєстрів і баз даних центральних органів виконавчої влади.
Головна мета: створення максимально зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг громадянами і суб’єктами господарювання в Дніпропетровській області.
Основні завдання:

розширення мережі центрів надання адміністративних послуг, максимальне наближення сервісу держави до кожного мешканця області шляхом створення нових центрів в об’єднаних територіальних громадах, віддалених робочих місць адміністраторів у сільській місцевості, мобільних офісів у територіальних громадах, а також філій центрів у великих містах обласного значення;

вдосконалення матеріально-технічного оснащення центрів, запровадження інноваційних підходів в організації їх роботи;

забезпечення єдиного інформаційно-методичного супроводу діяльності центрів надання адміністративних послуг, запровадження єдиних стандартів їх роботи на території всієї області, зокрема через: розробку методичних рекомендацій та єдиних порядків реалізації повноважень адміністраторів, уніфікацію адміністративної процедури, інформаційних і технологічних карток, застосування єдиних бланків заяв, протоколів і постанов;

систематичне навчання адміністраторів центрів, застосування європейських практик обслуговування заявників шляхом проведення практичних семінарів і тренінгів, у тому числі виїзних, вивчення кращого досвіду організації роботи провідних центрів регіону й України, участі у відеоконференціях облдержадміністрації та обговореннях питань щодо застосування профільного законодавства;

подальший розвиток онлайн-сервісів замовлення й надання адміністративних послуг через веб-сайт „Регіональний віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області” та портал державних послуг „iGov.org.ua”, забезпечення популяризації зазначених веб-ресурсів.


Критерії досягнення:

створення нових центрів надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах, віддалених робочих місць адміністраторів, а також філій центрів у великих містах обласного значення;

придбання програмно-технічних комплексів для прийняття центрами надання адміністративних послуг документів з метою оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

збільшення кількості:

видів адміністративних послуг, що надаються через центри надання адміністративних послуг за принципом „єдиного вікна”;

наданих адміністративних послуг та консультацій суб’єктам звернення.

У 2017 році кількість наданих адміністративних послуг має збільшитися на 50% у порівнянні з 2016 роком.
3.3. Інвестиційна діяльність
Актуальні питання:

прискорення модернізації та реконструкції діючого виробництва для забезпечення виходу на європейський ринок;

залучення міжнародних кредитних ресурсів для реалізації пріоритетних інфраструктурних інвестиційних проектів;

здійснення заходів для поліпшення житлових умов населення області;

поліпшення умов проживання громадян, умов для надання якісних медичних та освітніх послуг.
Головна мета:

залучення інвестицій у розвиток економіки області, стимулювання розвитку виробництва, упровадження сучасних технологій, налагодження виробництва нових, конкурентоспроможних видів продукції для забезпечення виходу на європейський ринок.


Основні завдання щодо залучення капітальних інвестицій:

зростання обсягів виробництва шляхом прискорення процесу модернізації та реконструкції діючого виробництва, основним джерелом фінансування капіталовкладень залишатимуться власні кошти підприємств.

У виробничій сфері основна частка капітальних інвестицій у розвиток основних фондів буде спрямована на розширення, реконструкцію, технічне та технологічне переоснащення діючих підприємств:

(ПАТ „Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержин-ського”, ПАТ „АрселорМіттал Кривий Ріг”, ПАТ „Євраз – ДМЗ


ім. Петровського”, ТОВ „Інтерпайп НТЗ”, ПАТ „ДНІПРОАЗОТ”, філія „Вільногірський ГЗК” ДП НВО „Павлоградський хімічний завод”, ТОВ „Хлібозавод № 10”, ПАТ „Кондитерська фабрика „А.В.К.”, ПАТ „Надєжда”, ПрАТ „Дніпропетровський олійно-екстракційний завод”, ТОВ „Молочний Дім”, ПАТ Комбінат „Придніпровський”, ПрАТ „Дніпропетровський комбінат харчових концентратів”, ПАТ „Дніпровський крохмалепатоковий комбінат”, ПрАТ „Криворізький міськмолокозавод № 1” та інші);

реалізація інфраструктурних інвестиційних проектів за рахунок міжнародних кредитних ресурсів:

у 2017 році буде продовжено реалізацію інфраструктурного проекту „Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську”.

У 2017 році у містах: Кам’янське, Павлоград, Вільногірськ, Верхньодніпровськ та с. Чумаки Дніпровського району буде завершено реалізацію інвестиційного проекту „Сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ V”, метою якого є відновлення житлових будівель для внутрішньо переміщених осіб та розпочато підготовку до реалізації інвестиційного проекту „Сприяння розвитку соціальної інфраструктури


УФСІ VІ”, метою якого стане підтримка медичних закладів у містах Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

У 2016 році облдержадміністрацією подано пропозиції Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо реалізації у 2017 році 50 інвестиційних проектів на суму 1,2 млрд грн у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, яка реалізується за рахунок кредитів Європейського інвестиційного банку.

У рамках співробітництва з міжнародним федеральним агентством GIZ реалізується проект щодо придбання 20 комплектів медичного обладнання для 6 центрів первинної медико-санітарної допомоги;

поліпшення житлових умов населення області;

на виконання Регіональної програми розвитку житлового будівництва у Дніпропетровській області на 2015 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 січня 2015 року № 609-29/VІ (зі змінами), у 2017 році за рахунок усіх джерел фінансування передбачається введення 240 тис. кв. м загальної площі житла, що дасть змогу поліпшити житлові умови майже 3 тис. сімей, у тому числі за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету 7 житлових будинків на 162 квартири у містах: Кам’янське, Марганець, Дніпровському, Петропавлівському, П’ятихатському, Царичанському та Юр’ївському районах;

створення комфортних умов проживання громадян, поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я для надання якісних послуг та створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей;

до інвестиційного портфелю області може бути додано державну фінансову підтримку у вигляді:

коштів державного фонду регіонального розвитку;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на:

фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населенню, яке проживає на території зони спостереження;

виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води;

завершення будівництва метрополітену м. Дніпро;

реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту „Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”;

реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України;

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

У 2017 році за умови забезпечення коштами передбачається будівництво та реконструкція 289,2 км водопровідних мереж для поліпшення якості послуг водопостачання та забезпечення послугами централізованого водопостачання 25 тис. осіб сільської місцевості.

Для вирішення проблеми газифікації населених пунктів у 2017 році необхідно прокласти 45,1 км газових мереж, що забезпечить газифікацію
3 населених пунктів і поліпшить умови проживання 7,5 тисяч мешканців.

Для забезпечення виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області у 2017 році за умови отримання необхідного фінансового ресурсу, у тому числі коштів бюджету розвитку обласного бюджету, буде продовжено, а також розпочато реалізацію інвестиційних проектів, перелік, яких надається у додатку 2.

1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка