Програма соціально-економічного розвитку


 Самоорганізація населенняСторінка8/10
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.63 Mb.
#10926
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

8. Самоорганізація населення
В контексті розвитку Одеси не тільки як міста з великим економічним, промисловим та трудовим потенціалом, а й осередку розвитку самоорганізації в Україні, існує необхідність подальшого розвитку органів самоорганізації населення (далі – СОН). Ця потреба зумовлена тим, що в м. Одесі створені умови для участі членів територіальної громади міста у вирішенні питань місцевого значення, реалізації програм соціально-економічного, культурного розвитку відповідних територій міста та інших місцевих програм.

Також існує необхідність підвищення якості життя мешканців, що проживають у мікрорайонах міста, на території яких здійснюють свою діяльність органи СОН, та подальшого задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб населення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг через органи СОН.

З метою забезпечення сталих умов розвитку самоорганізації населення в місті Одесі і, як наслідок, покращення рівня життя мешканців мікрорайонів, в яких здійснюють свою діяльність органи СОН, передбачається здійснення поступового переходу від дотаційного складання бюджетів органів СОН до забезпечення їх діяльності за рахунок власних коштів за умови надання підтримки з боку міської влади.

Розв’язати проблему можливо шляхом: • подальшого вдосконалення та розвитку нормативно-методичної, інформаційної та матеріально-технічної бази створення і діяльності в місті органів СОН; запровадження в практику найбільш ефективних механізмів взаємодії органів СОН між собою з органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами розвитку міста;

 • реалізації механізму наділення органів СОН Одеською міською радою власними і делегованими повноваженнями, а також вирішення питань фінансового та матеріально-технічного забезпечення реалізації цих повноважень.


Основні завдання:

 • розвиток механізмів взаємодії органів СОН між собою, з органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами розвитку міста;

 • фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів СОН;

 • інформаційно-методичне забезпечення діяльності органів СОН;

 • організація та проведення свят, участь органів СОН в акціях та культурному житті міста.


Найважливіші заходи на 2014 рік

Продовження практики створення постійно діючих бригад для благоустрою мікрорайонів, території яких не обслуговуються муніципальними житлово-комунальними службами.


Очікувані результати:

 • забезпечення реальних можливостей участі громадян у вирішенні проблем міста, у відстоюванні своїх прав та захисті інтересів;

 • вирішення соціальних та комунальних потреб мешканців міста;

 • сприяння утриманню в місті атмосфери взаємної довіри і конструктивної співпраці між органами місцевого самоврядування і міською територіальною громадою;

 • забезпечення розвитку органів СОН та збільшення кількості мешканців, які беруть участь у вирішенні окремих питань місцевого значення через систему органів СОН.


9. Розвиток інформаційного забезпечення
Розвиток інформаційного забезпечення в Україні та впровадження новітніх ІКТ до усіх сфер суспільного життя, у тому числі до діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, є одним з пріоритетних напрямів державної політики.

Дійсно, швидкий розвиток інформаційних технологій надає нові можливості для інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади з актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, області та країни.

Інтернет стає важливим інструментом комунікації між міською владою та мешканцями, потенційними інвесторами та туристами. При пошуку інформації про конкретне місто першим джерелом повідомлень є веб-ресурс міської влади, де мають бути зібрані ключові інформаційні аспекти: новини, загальна інформація про місто, інфраструктуру, економічний розвиток, туризм, інвестиційну привабливість тощо.

З огляду на вказане, подальший розвиток офіційного сайту Одеської міської ради має дедалі більше значення. Одним з найважливіших напрямків при цьому є впровадження технічних новацій, скерованих на соціалізацію сайту – інтеграцію з соціальними медіа. Ще одним з найважливіших напрямків є формування сайту як головного інформаційного майданчика в Інтернеті, який збалансовано інформує не лише про місцеву владу та її діяльність, а й надає максимально вичерпну та різновекторну інформацію про місто – для городян, бізнесменів, інвесторів, туристів та ЗМІ.


Основні завдання:

 • забезпечення повноти та оперативності інформування територіальної громади міста про діяльність місцевих органів влади щодо вирішення актуальних питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста;

 • забезпечення прозорості прийняття та виконання рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету високий рівень контролю їх виконання;

 • спрощення адміністративних процедур для громадян;

 • забезпечення взаємодії громадян та органів місцевого самоврядування в реалізації зворотного зв'язку та більш оперативного реагування на звернення громадян;

 • реалізація конституційного права громадян на звернення та отримання інформації;

 • поліпшення іміджу міста Одеси як інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру.

Найважливіші заходи на 2014 рік

Підтримка друкованого органу Одеської міської ради – КП «Редакція газети «Одеський вісник».

Оптимізація та удосконалення «Єдиного центру звернень громадян».

Підтримка, хостинг та модернізація офіційного сайту Одеської міської ради www.odessa.ua.

Підтримка сайту «Віртуальна Одеса» www.Odessa360.net у структурі офіційного сайту Одеської міської ради; створення і розміщення на сайті нових віртуальних турів, екскурсій та панорам.

Підтримка, модернізація, оновлення мапи Одеси в форматі 2,5D www.citymap.odessa.ua/map на офіційному сайті Одеської міської ради.

Видання дайджесту місцевих ЗМІ.

Організація і технічна підтримка прямої Інтернет-трансляції на офіційному сайті Одеської міської ради з телевізійних та веб-камер.

Вільний доступ громадян до інформаційної бази нормативних правових актів, що видаються органами місцевого самоврядування.

Проведення соціологічних досліджень та консультацій з актуальної тематики, використання результатів яких дозволяє міській владі приймати управлінські рішення та формувати стратегію соціально-економічного розвитку міста.

Створення спеціальної (адаптованої) версії офіційного сайту м. Одеси для користувачів з вадами зору та слуху є необхідним і дуже важливим механізмом забезпечення умов рівності для одеситів з особливими потребами.
Очікувані результати:


 • відкрита взаємодія органів місцевого самоврядування, громадян та ЗМІ міста;

 • ефективна система інформування населення про роботу міської влади;

 • реалізація конституційного права громадян на звернення;

 • спрощення доступу населення до прийнятих нормативних актів та проектів;

 • удосконалення роботи Єдиного центру звернень громадян;

 • спрощення надання адміністративних послуг громадянам, наприклад завдяки оплаті комунальних послуг в режимі «Оn-line» у розділі «Оплата комунальних послуг» на офіційному сайті Одеської міської ради www.odessa.ua;

 • прискорення проходження звернень громадян завдяки функціонуванню «Телефону довіри міського голови» та «Єдиного центру»;

 • набуття містом іміджу інвестиційно привабливого культурного та туристичного центру;

 • надання організаційної підтримки Одеському академічному центру на виконання історико-дослідницької та видавничої програми «Одеський мартиролог».


10. Комунальна власність міста
Управління комунальним майном міста здійснюється у наступних напрямках: облік та аналіз ефективності використання нерухомого майна; оренда майна, передача об’єктів права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам; приватизація майна; облік фінансових результатів та коштів, отриманих від оренди та приватизації майна, розвиток малого та середнього бізнесу, в тому числі на базі об’єктів права комунальної власності.

Станом на 01.10.2013 року надходження до бюджету міста Одеси від продажу об’єктів комунальної власності становили 18 617,3 тис.грн; від оренди нежитлових приміщень та майна комунальної власності – 14 400,0 тис.грн; від орендної плати за цілісні майнові комплекси – 17 136,9 тис.грн.

За січень-вересень 2013 року укладено 65 договорів купівлі–продажу на об’єкти комунальної власності, загальною площею 7249,7 м2, укладено 104 договори оренди об’єктів комунальної власності міста на загальну площу 15310,09 м2, подовжено договори оренди на 181 об’єкт комунальної власності міста, загальною площею 27362,78 м2.

Також до комунальної власності територіальної громади м. Одеси було прийнято 52 об’єкти, загальною площею 176253,03 м2, у тому числі 30 житлових будинків, 21 гуртожиток та будівля колишньої котельні.

Виготовлено 109 технічних паспорти на нежитлові приміщення комунальної власності, отримано 17 свідоцтв про право власності.

Постійно здійснюється контроль за повнотою та своєчасністю надходження до бюджету міста коштів у розмірі 50 % платежів за оренду майна, яке знаходиться на балансі комунальних підприємств.

Здійснюється постійна робота з проведення технічної інвентаризації об’єктів комунальної власності міста та підготовки необхідної документації пакетів документів для оформлення правоустановчих документів на майно територіальної громади міста.

Ведеться постійна робота із забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності як джерела збільшення надходжень до бюджету міста; передачі земельних ділянок в оренду на конкурентних засадах за умови проведення конкурсів чи аукціонів з набуття права оренди; опрацювання та здійснення заходів, що мають забезпечити збільшення доходів бюджету розвитку за рахунок купівлі-продажу земельних ділянок юридичними та фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності шляхом придбання на конкурентних засадах вільних від забудови земельних ділянок (земельні аукціони) та прямого продажу земельних ділянок безпосередньо землекористувачам.

З метою ефективного використання об’єктів комунальної власності формуються рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про передачу в управління департаменту комунальної власності Одеської міської ради об’єктів нежитлового фонду, що знаходяться в управлінні інших установ.
Основні завдання:

- реалізація місцевої політики у сфері управління комунальною власністю, забезпечення надходження коштів до бюджету міста за рахунок оренди та продажу майна комунальної власності територіальної громади;

- здійснення обліку, інвентаризації комунального майна міста, забезпечення контролю за його використанням і збереженням, здійснення контролю за ефективним використанням майна, що належить територіальній громаді міста Одеси на праві комунальної власності та закріплене за комунальними підприємствами на праві господарського відання або на праві оперативного управління;

- реформування права власності майна та здійснення контролю за станом та наявністю майна права комунальної власності, що перебуває в господарському віданні комунальних підприємств, а також в управлінні бюджетних установ та організацій, у користуванні в суб’єктів інших форм власності та моніторинг ефективності використання такого майна;

- розробка та впровадження в роботу новітньої бази даних обліку нерухомого нежитлового майна права комунальної власності.

З метою підтримки підприємницької діяльності в м. Одесі, в тому числі малого підприємництва, декілька разів на місяць в газеті «Одеський вісник» публікується інформація про комунальне майно, що може здаватися в оренду. У зв’язку з чим поліпшується інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання та забезпечується конструктивний діалог між органами місцевого самоврядування та суб’єктами підприємництва.

Ведеться постійний контроль над поповненням бази вільних нежитлових приміщень з метою поповнення міського бюджету в результаті ефективного використання майна комунальної власності та з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність. Щодо надання пільг суб’єктам підприємницької діяльності, що здійснюють важливі для міста проекти та займаються благодійною діяльністю, зазначене питання відноситься до повноважень Одеської міської ради, яка при необхідності приймає відповідне рішення.Найважливіші заходи на 2014 рік:

- проведення роботи з розірвання договорів з орендарями приміщень, що мають заборгованість з орендної плати, з метою подальшої передачі ефективним користувачам;

- перегляд пільгових договорів оренди;

- залучення потенційних орендарів та покупців через засоби масової інформації (публікація інформації про вільні об’єкти комунальної власності);

- інвентаризація договорів оренди, орендодавцями яких є комунальні підприємства, посилення санкцій щодо орендодавців, що допускають порушення при передачі в оренду приміщень КП;

- обмеження продажу орендованих приміщень;

- створення електронної бази договорів оренди земельних ділянок комунальної власності;

- проведення звірки інформації Державної податкової інспекції щодо наявних договорів оренди;

- внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок у відповідності до нової нормативно-грошової оцінки землі;

- переукладання договорів оренди земельних ділянок, строк дії яких сплинув;

- забезпечення виконання запланованих бюджетом на 2014 рік надходжень до міського бюджету від орендної плати та доходів від приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності, від орендної плати за землю, земельного податку та продажу землі;

- контроль за ефективним використанням майна комунальними підприємствами, створеними Одеською міською радою;

- виявлення фактів використання комунального майна всупереч інтересам територіальної громади та подання позовних заяв до судових органів з метою припинення дії таких порушень;

- підтримка малого та середнього підприємництва, у тому числі шляхом конкурсної передачі в оренду, продажу як орендарям, так і через аукціони об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Одеси;

- поступове завершення процесу інвентаризації об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що знаходяться у користуванні (управлінні) різних суб’єктів.
Очікувані результати:

- збільшення надходжень до бюджету міста від оренди, приватизації та відчуження об’єктів комунальної власності м. Одеси;

- підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси та земельних ресурсів міста.
Основні напрями економічного і соціального розвитку міста у 2014 році:

Інвестиційна політика: підвищення інвестиційного іміджу міста, активізація інвестиційної діяльності та створення максимально сприятливих умов інвесторам для реалізації ключових проектів розвитку міста.

Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародне співробітництво: налагодження та поглиблення багатостороннього ефективного торгово-економічного, гуманітарного, культурного, соціального міжнародного співробітництва з усіма зацікавленими партнерами, створення умов для підвищення конкурентоспроможності експортних товарів та послуг.

Розвиток земельних відносин: забезпечення ефективного управління в галузі земельних відносин; забезпечення самоврядного контролю раціонального використання земель в межах міста; подальше формування міського ринку землі; реалізація місцевої політики у сфері управління комунальною власністю, забезпечення надходження коштів до бюджету міста за рахунок оренди та продажу майна комунальної власності територіальної громади.

Містобудування: розвиток будівництва житла та подальша реалізація житлових програм; сприяння нарощуванню обсягів інвестицій у будівництво за рахунок усіх джерел фінансування; проектування та будівництво основних магістралей і транспортних розв'язок міста; проведення капітального ремонту, реконструкції та реставрації об’єктів комунальної власності; здійснення будівництва та реконструкції інженерних мереж; створення належних умов функціонування закладів освіти, культури, лікувальних закладів, установ тощо.

Промисловість: залучення інвестицій у промисловість міста; відновлення та розвиток промислового потенціалу міста, створення нових робочих місць на промислових підприємствах; розвиток внутрішнього ринку та сприяння просуванню вітчизняної продукції на світові ринки.

Підприємництво: усунення адміністративних бар’єрів шляхом удосконалення процедур одержання документів дозвільного характеру для започаткування господарської діяльності; створення нових робочих місць; активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, направлених на підтримку малого та середнього підприємництва в пріоритетних галузях (сферах) економіки міста (курортно-рекреаційній галузі, сільському господарстві, промисловому виробництві та у сфері розвитку інфраструктури міста).

Торгівля: задоволення попиту населення міста у товарах гарантованої якості за доступними цінами; розширення мережі підприємств роздрібної торгівлі та сфери послуг; збільшення обігу роздрібної торгівлі та роздрібного товарообігу; покращення діяльності підприємств роздрібної торгівлі та сфери послуг.

Туризм: підвищення якості туристичного продукту; просування та позиціонування міста як міжнародного туристичного центру, цікавого для відвідування протягом усього року; проведення заходів з просування брендінгу міста.

Демографічна ситуація: впровадження соціально-економічної політики, спрямованої на поліпшення якісних характеристик життя населення та створення сприятливого середовища для його демографічного відтворення.Зайнятість та ринок праці: розширення сфери застосування праці та сприяння економічному стимулюванню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних галузях економіки; підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення, зокрема осіб від 45 років; сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці; посилення мотивації економічно активного населення до зайнятості, у тому числі легальної.

Грошові доходи населення та заробітна плата: забезпечення своєчасного впровадження на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності та господарювання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, визначених чинним законодавством; вжиття заходів щодо максимального скорочення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах міста; поступове відновлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці на підприємствах усіх форм власності; легалізація виплати заробітної плати та робочих місць.

Соціальний захист: забезпечення фінансової підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни для вирішення соціально-побутових проблем та покращення умов їхнього життя; сприяння створенню та діяльності громадських об’єднань ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни; забезпечення підтримки громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; забезпечення надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг; забезпечення надання соціальних послуг у вигляді гарячого харчування соціально незахищеним та бездомним громадянам; забезпечення надання соціальних послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення; забезпечення заходів зі сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку, пристосування інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями; забезпечення соціальної реабілітації, оздоровлення та зайнятості інвалідів; сприяння проведенню спортивних заходів серед осіб з особливими потребами.

Охорона здоров`я: подальше проведення реформування надання медичної допомоги населенню; розвиток сімейної медицини; виконання перспективного плану підготовки лікарів загальної практики; оптимізація мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров`я; забезпечення рівного доступу населення до медичних послуг належної якості; оснащення центрів та амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги згідно із затвердженим табелем; впровадження інформатизації робочих місць в лікувально-профілактичні установи міста; впровадження «електронної реєстратури» в амбулаторні заклади міста; поліпшення забезпечення необхідними медикаментами та сучасним обладнанням медичних закладів.

Освіта: поліпшення якості освітніх послуг; формування і забезпечення функціонування оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення, демографічних прогнозів; створення у закладах освіти умов для впровадження інклюзивного навчання; підтримка альтернативних форм освіти, надання додаткових освітніх послуг закладами освіти; створення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог; забезпечення закладів освіти комп'ютерною технікою, навчальними комп'ютерними програмами та доступом до мережі Інтернет, застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та впровадження певних нововведень у навчально-виховний процес.

Культура: створення умов для розвитку музичного, образотворчого, декоративного мистецтва i самодіяльної творчості, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяння формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музею, бібліотек; підтримка обдарованих і талановитих дітей; сприяння розвитку мистецтва, традиційної та масової культури і задоволення культурних потреб мешканців міста; проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів самодіяльної народної творчості, виставок творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва; розвиток мережі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання; стимулювання створення нових галерей та музейних колекцій на базі існуючих музеїв та галерей; сприяння в організації нових концертно-виставкових майданчиків.Фізична культура та спорт: активне залучення населення до участі у загальноміських фізкультурно-оздоровчих заходах, збільшення кількості таких заходів; популяризація баскетболу в рамках підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2015 року з баскетболу, збільшення кількості змагань по баскетболу різних рівнів; удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у Всеукраїнських та міжнародних змаганнях; проведення реконструкції та капітального ремонту комунальних спортивних закладів з метою приведення їх у відповідність до сучасних вимог; підтримка видатних спортсменів, тренерів та ветеранів спорту; покращення якості навчально-тренувального процесу залучення молодих спеціалістів профільних вищих навчальних закладів.

Підтримка сім’ї, дітей та молоді: скорочення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих на повне державне тримання за рахунок розвитку міської мережі сімейних форм їх виховання, профілактики соціального сирітства; реалізація комплексу заходів з поліпшення соціально-економічного становища 4500 багатодітних сімей одеситів, в яких виховується майже 12,4 тис. дітей віком від 0 до 23 років; підвищення рівня відповідальності підприємств торгівлі з питань дотримання визначених чинним законодавством обмежень в реалізації алкогольної та тютюнової продукції.

Житлове господарство: надання якісних житлово-комунальних послуг населенню; утримання в належному стані та ремонт житлового фонду, впровадження заходів з енергозбереження в житлових будинках, реорганізації ліфтового господарства; задоволення потреб усіх споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідають вимогам державних стандартів; підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб'єктами ринку житлово-комунальних послуг; продовження роботи зі створення об’єднань співвласників багатоповерхових будинків для отримання ефективного власника житла.

Енергозабезпечення та водопостачання: оновлення теплових мереж міста; реконструкція та будівництво мереж тепло-, водозабезпечення і водовідведення міста із застосуванням енергозаощаджуючих технологій; впровадження альтернативних видів енергії (палива); впровадження енергоефективних систем і приладів освітлення; проведення робіт з реконструкції та модернізації існуючого газового господарства для безперебійного і безпечного газопостачання споживачам природного газу; ремонт та профілактика газових мереж міста; посилення системи контролю використання енергоресурсів; забезпечення поточної оплати та погашення наявної заборгованості за спожиті енергоносії.

Дорожнє господарство та благоустрій: забезпечення належного функціонування та активізація процесів модернізації й подальшого розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури м. Одеси, підвищення її пропускної спроможності задля покращення рівня транспортного обслуговування та задоволення транспортних потреб населення міста; продовження будівництва магістральної дороги безперервного руху загальноміського значення «Північ-Південь»; підвищення рівня благоустрою міста, а саме проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій у всіх районах міста; проведення капітального ремонту вулиць, розташованих на околицях міста, та пристосування дорожньої інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями; забезпечення належного функціонування та активізація процесів модернізації й подальшого розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури; пристосування дорожньої інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями.Транспорт: підвищення якості (комфортності) пасажирських перевезень; оновлення пасажирського рухомого складу.

Міський транспорт: підвищення якості (комфортності) пасажирських перевезень; оптимізація мережі міського електротранспорту; покращення рівня транспортного обслуговування та задоволення у транспортних потребах населення міста; оновлення пасажирського рухомого складу.

Поліпшення стану довкілля: забезпечення екологічної рівноваги на території міста; відновлення парків-пам'яток садово-паркового мистецтва; поліпшення екологічного стану міста, водних ресурсів, обмеження впливу негативних факторів на довкілля і здоров'я населення; збереження курортно-рекреаційного потенціалу міста; моніторинг атмосферного повітря в усіх районах міста; проведення робіт з інженерного захисту територій, об'єктів і споруд від зсувів; запобігання проявам небезпечних екзогенних геологічних процесів у межах міста та ліквідації їх наслідків.
Зусилля Одеської міської ради спрямовані на виконання Державної політики. Здійснюватиметься виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженої Указом Президента України від 12.03.2012 року.

У м. Одесі виконуються соціальні ініціативи Президента України В.Ф. Януковича, започатковані у 2010 році.

Протягом 2014 року в межах виконання соціальних ініціатив Президента України заплановані заходи щодо підвищення якості та соціальних стандартів життя людей, охорони навколишнього середовища, розвиток інфраструктури тощо.

Триває пошук нових можливостей і напрямів розвитку економіки за рахунок розвитку реального сектору економіки та впровадження новітніх технологій.

Серед завдань року – забезпечення комплексного розвитку міста. Першочерговими завданнями є покращення життєдіяльності населення міста, ефективне реформування системи охорони здоров’я, забезпечення рівного доступу до якісної шкільної та дошкільної освіти дітей. Буде продовжено політику розвитку та підтримки підприємництва, стимулювання інвестиційної активності бізнесу. Також важливим є розвиток земельних відносин, що передбачає створення повноцінного земельного ринку і забезпечення надійних правових гарантій щодо землекористування.

У 2013 році запроваджено нову модель розвитку та низку базових пріоритетів, які викладені в Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року. Стратегія – модель розвитку, що поєднує тактику реформаційних змін зі стратегічними орієнтирами та пріоритетами для забезпечення сталого розвитку міста.

Реалізація Стратегії сприятиме успішному вирішенню проблем міського господарства, забезпечить динамічний розвиток економіки Одеси, підвищення її конкурентоспроможності як основи для покращення якості життя і підвищення добробуту одеситів.

Головна ціль та завдання у виході на траєкторію стійкого і збалансованого зростання з метою модернізації і наздоганяючого розвитку, переходу до інноваційної стадії економічного розвитку та створення відповідної їй інфраструктури. Саме тому Стратегія базується на підставах – моделі економічного зростання і соціальної політики.

Стратегія розвитку міста – найбільш актуальний інноваційний інструмент, здатний об'єднати зусилля муніципалітету і суспільства для підтримки конкурентоспроможності та сталого розвитку міста. Стратегія розвитку міста – це фактор інвестиційної привабливості міста.

Секретар ради О. БриндакДодаток 1
Каталог: uploads
uploads -> Піщана В. М. Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у внз
uploads -> Методика превентивного
uploads -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліни
uploads -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
uploads -> Рівненський державний гуманітарний університет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка