Програма соціально-економічного розвиткуСторінка5/10
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.63 Mb.
#10926
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5.5. Охорона здоров`я
Протягом 2013 року в галузі охорони здоров`я проводилися заходи, направлені на оптимізацію існуючої мережі, потужності та штатів лікувально-профілактичних установ міста, а також щодо підготовки установ охорони здоров`я міста до роботи в умовах реформи галузі охорони здоров`я, яка проводиться в Україні.

На виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженої Указом Президента України від 12.03.2012 року, у місті створено 8 центрів первинної медико-санітарної допомоги шляхом реорганізації восьми малопотужних міських поліклінік. В даний час проводиться робота, спрямована на державну реєстрацію ще трьох нових комунальних установ – центрів первинної медико-санітарної допомоги. Створення центрів первинної медико-санітарної допомоги дозволить створити умови для розвитку первинної медико-санітарної допомоги з впровадженням в практику охорони здоров`я міста нової моделі організації медичної допомоги населенню м. Одеси.

В 2013 році планується, що 198 лікарів одержать вторинну спеціалізацію з сімейної медицини за рахунок міського бюджету.

З метою поліпшення умов і якості надання медичної допомоги новонародженим розпочато проведення заходів з реорганізації, оптимізації структури, профільності та потужності ліжкового фонду двох міських дитячих лікарень. Для переводу неонатологічних відділень міської дитячої лікарні №1 з дитячого корпусу, розташованого в Лідерсівському бульварі, в стаціонарні відділення дитячої міської лікарні №2 проведено капітальний ремонт приміщень. Готується до відкриття нове відділення інтенсивної терапії для новонароджених дітей потужністю 12 ліжок та розпочато його оснащення сучасним медичним обладнанням за рахунок коштів спеціального фонду – бюджету розвитку.

Відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» проводиться реформування екстреної і невідкладної допомоги. Згідно з рішенням Одеської міської ради від 19.02.2013 року № 2819-VI «Про передачу з комунальної власності територіальної громади м. Одеси в сумісну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Одеської області цілісного майнового комплексу (разом з основними засобами, перехідними залишками лікувальних засобів і витратних матеріалів) комунальної установи «Одеська міська станція швидкої медичної допомоги», розташованої за адресою: м. Одеса, провулок Валіховський, 10» та рішенням Одеської обласної ради протягом року проводилися заходи щодо передачі КУ «Одеська міська станція швидкої медичної допомоги» та КП «Автобаза санітарного транспорту» на обласний бюджет.

В 2013 році продовжувалися роботи на відведеній земельній ділянці з будівництва лікарні швидкої медичної допомоги за рахунок коштів інвестора. Побудований каркас будівлі. Виконана кладка зовнішніх стін трьох поверхів та закінчуються роботи на 4-му поверсі, ведуться роботи з монтажу перегородок. Будівництво лікарні продовжується.

Також в 2013 році продовжено будівництво дитячої поліклініки в Суворовському районі м. Одеси. Побудований каркас чотирьох поверхів, закінчується будівництво п'ятого поверху. На першому поверсі збудовані внутрішні стіни.

Важливе значення в місті має стабільна робота підрозділів, що надають медичну допомогу хворим за їх життєвими показниками, зокрема для безперебійної роботи функціонування відділення гемодіалізу і опікового центру, відділень і палат інтенсивної терапії, відділень для лікування новонароджених дітей, а також ряду інших профільних відділень.

На особливому контролі знаходяться хворі цукровим діабетом – 5,1 тис. чоловік, які в повному обсязі забезпечені інсулінами вітчизняного та імпортного виробництва за бюджетні кошти міста. На 2013 рік на ці цілі заплановано 3,7 млн.грн.

У першочерговому порядку вирішуються питання з постачання безкоштовними медикаментами дітей із затримками фізичного розвитку, хворих на гемофілію, муковісцидоз, а також хворих, яким проведена трансплантація органів.

З урахуванням життєвих показників пільговим категоріям хворих при їх амбулаторному лікуванні видаються та проводиться безкоштовне зубне протезування.

У дитячих поліклініках міста організована видача молочних сумішей для годування дітей, народжених від ВІЧ-інфікованих матерів, та дітей до року з малозабезпечених сімей, а діти, хворі на фенілкетонурією, забезпечуються лікувальним харчуванням.

В 2013 році продовжено муніципальні виплати окремим категоріям медичних працівників та непрацюючих пенсіонерів галузі «Охорона здоров`я» м. Одеси (понад 2 тисячі осіб) та 28 кращим працівникам охорони здоров`я міста Одеси.

Медичну допомогу населенню в теперішній час надають 49 лікувальних закладів охорони здоров`я, що утримуються на міському бюджеті. Крім того, з бюджету міста фінансуються інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та міський Центр здоров`я.

Як і у попередні роки, залишається невирішеним ряд актуальних проблем – недостатнє фінансове забезпечення галузі, недостатність сучасного обладнання для забезпечення якісного обстеження та лікування хворих, недостатня забезпеченість санітарним транспортом.

Піклування про здоров`я одеситів залишається одним з пріоритетних завдань Одеської міської влади. Профілактика та зниження захворюваності, збільшення тривалості життя та зниження смертності, пропагування здорового способу життя – необхідні кроки для підвищення працездатності населення міста та досягнення поставлених цілей соціально-економічного розвитку.Головною метою у 2014 році є продовження реформування первинної медико-санітарної допомоги населенню міста шляхом створення мережі амбулаторій сімейної медицини з ціллю забезпечення максимальної доступності для населення міста до своєчасної та якісної медичної допомоги.
Основні завдання:

- подальше проведення реформування надання медичної допомоги населенню;

- подальший розвиток сімейної медицини;

- виконання перспективного плану підготовки лікарів загальної практики;

- оптимізація мережі та ліжкового фонду закладів охорони здоров`я;

- забезпечення рівного доступу населення до медичних послуг належної якості;

- оснащення центрів та амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги згідно із затвердженим табелем;

- впровадження інформатизації робочих місць в лікувально-профілактичних установах міста;

- впровадження «електронної реєстратури» в амбулаторних закладах міста;

- поліпшення забезпечення необхідними медикаментами та сучасним обладнанням медичних закладів;

- виконання міських програм.

Найважливіші заходи на 2014 рік

Пріоритетним напрямком на 2014 рік є ефективне функціонування створених Центрів первинної медико-санітарної допомоги з мережею амбулаторій загальної практики – сімейної медицини.

Для цього у 2014 році на базі створених 11 центрів первинної медико-санітарної допомоги планується розгортання мережі амбулаторій сімейного типу, що дозволить максимально наблизити пацієнта до сімейного лікаря.

У складі центрів первинної медико-санітарної допомоги відкриються пункти невідкладної допомоги.

У 2014 році планується проводити у пріоритетному порядку оснащення міських центрів первинної медико-санітарної допомоги, включаючи придбання автомобілів для надання невідкладної допомоги.

В мережі амбулаторно-поліклінічних закладів буде проводитися перерозподіл функцій, які виконують міські поліклініки, з виділенням первинної допомоги та створення 4-х консультативно-діагностичних центрів.

Це дозволить забезпечити рівний доступ населення до якісних медичних послуг, профілактики та лікування найбільш розповсюджених захворювань.

В 2014 році планується створення та оснащення міського перинатального центру на базі пологового будинку № 5.

Буде продовжено будівництво лікарні швидкої допомоги та дитячої поліклініки в Суворовському районі м. Одеси.

Крім того, буде продовжена робота щодо забезпечення реалізації конституційних прав найбільш вразливих верст населення на соціальний захист і здоров`я шляхом забезпечення доступності гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження їх життя і здоров`я, підвищення якості і ефективності медико-санітарної допомоги.

В першу чергу, кошти на надання медичної допомоги будуть спрямовані на пріоритетне фінансування первинної медико-санітарної допомоги та відділень, які надають невідкладну допомогу хворим по життєвим показникам, у тому числі: відділення гемодіалізу в двозмінному режимі на 18 апаратах штучної нирки, опікового центру, відділень реанімації та інтенсивної терапії. Також при амбулаторному лікуванні хворих буде продовжено забезпечення медичними препаратами: хворих на цукровий діабет – інсулінами, дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, – препаратом «Діспорт», дітей, хворих на гемофілію, – медичними препаратами згортання крові, для забезпечення раннього виявлення туберкульозу у дітей – туберкуліном. Будуть придбатися також витратні матеріали для проведення гемодіалізу, тест-систем для обстеження на TORСH-групу інфекцій та гепатити, препарати імуносупресорів для забезпечення лікування хворих після трансплантації органів в разі їх недопостачання за рахунок коштів державного бюджету, для придбання тест-систем для виявлення антигенів ВІЛ/СНІД, а також на придбання лікувального харчування хворих на фенілкетонурію.

Також будуть заплановані кошти на забезпечення пільговими та безоплатними медикаментами хворих згідно з їх захворюваннями або статусом при амбулаторному лікуванні, а також на придбання молочних сумішей дітям до1 року з малозабезпечених сімей та народжених від ВІЛ-інфікованих матерів.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 565-р та рішенням Одеської міської ради у жовтні 2013 року комунальні установи «Міська клінічна лікарня №4» та «Міська клінічна лікарня №9» у 2014 році будуть передані з комунальної власності територіальної громади м. Одеси у державну власність.

В 2014 році буде продовжена муніципальна виплата окремим категоріям медичних працівників та непрацюючих пенсіонерів галузі «Охорона здоров`я» м. Одеси, яку отримають понад 2 тисячі осіб.

Також буде продовжена виплата муніципальної надбавки кращим працівникам охорони здоров`я міста Одеси.

Крім того, буде розширена та впроваджена система «місцевих стимулів» для медичних працівників лікувально-профілактичних установ міста, яка сприятиме впровадженню реформування.


Очікувані результати:

- забезпечення доступності медичних послуг за рахунок їх розмежування за рівнями – первинна та вторинна допомога та розвитку амбулаторій сімейної медицини;

- задоволення потреб населення в якісній і доступній медичній допомозі;

- покращення показників стану здоров`я населення.

В цілому заплановані заходи повинні сприяти вдосконаленню структури галузі охорони здоров`я, підвищенню якості медичної допомоги та ефективному перерозподілу використанню бюджетних коштів, направлених на утримання галузі з урахуванням пріоритетного фінансування первинної медико-санітарної допомоги.
5.6. Освіта
Головною метою політики у галузі освіти є реалізація завдань Національної стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року, поліпшення якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти і створення умов для рівного доступу до якісної освіти усіма верствами населення. Досягненню цієї мети сприятиме збереження і розвиток мережі навчальних закладів відповідно до запитів населення, розв’язання питань кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Так, останніми роками в місті сформована багатопрофільна мережа дошкільних закладів різних типів та форм власності. У 117 дошкільних закладах виховується 27345 дітей. Дошкільною освітою охоплено 88% дітей віком від 3 до 6 років та 100% дітей 5-річного віку.

Існуючу мережу дошкільних навчальних закладів міста розширено за рахунок відкриття у жовтні 2013 року новозбудованого Одеського дитячого навчального закладу № 5 у Суворовському районі. У цьому закладі, розрахованому на 3 групи і 55 дітей, створені всі необхідні умови для організації якісного перебування маленьких одеситів.

Завершується будівництво ще одного дошкільного навчального закладу на 55 місць у Суворовському районі.

Після закінчення капітального ремонту приміщень планується відкриття дошкільних груп в Одеському навчально-виховному комплексі
№ 1 «Спеціалізована школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад».

Для всіх дітей міста створені рівні умови вибору шляхів здобуття повної загальної середньої освіти через денну, вечірню, індивідуальну або екстернатну форми навчання.

У системі загальної середньої освіти міста працює 123 денні загальноосвітні заклади комунальної власності. Крім того, працюють
4 вечірні школи та 3 міжшкільні навчально-виробничні комбінати.

Відповідно до розпорядження міського голови Одеська вечірня (змінна) школа № 19 з 2013 року визначена базовою для забезпечення здобуття загальної середньої освіти громадянами, які відбувають покарання в установах пенітенціарної системи. Наразі на базі цих установ відкрито 16 класів.

Протягом року учням з девіантною поведінкою організовано пересування до спеціальної школи № 75 та додому.

Школярі міста беруть участь в олімпіадах різних рівнів. У 2012-2013 навчальному році учні загальноосвітніх навчальних закладах міста посіли 371 призове місце у міських предметних олімпіадах; 238 – в обласних. 17 учнів одеських шкіл стали призерами Всеукраїнських предметних олімпіад.

Збережена мережа позашкільних навчальних закладів: у місті працюють 17 позашкільних навчальних закладів, у тому числі КНЗ «Одеський МДОСК «Вікторія», в якому влітку 2013 року протягом 4-х змін за рахунок місцевого бюджету оздоровилось 1133 дитини пільгового контингенту.

Учні 1-4-х класів та діти пільгового контингенту в загальноосвітніх та дошкільних закладах міста отримують повноцінне харчування.

Загальноосвітні навчальні заклади міста беруть активну участь у Національному проекті «Відкритий світ», спрямованому на створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня, стандартизацію та уніфікацію методик навчання, створення централізованої системи навчання та оцінки знань учнів, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій  в систему управління освітніми установами. До реалізації проекту залучено 63 загальноосвітні заклади міста. У 2013 році в рамках Національного проекту «Відкритий світ» Одеська загальноосвітня школа №15 отримала 5 інтерактивних комплексів (інтерактивна дошка і мультимедійний проектор), 12 ноутбуків для учителів, програмно-апаратний комплекс для кабінетів біології, фізики и хімії.

Уперше в Україні у вересні 2013 року у м. Одесі відбувся Міжнародний молодіжний воєнно-патріотичний збір «Спадкоємці Перемоги-2013-2015», в якому брали участь молодіжні команди з 10 країн колишнього Радянського Союзу, онуки та правнуки героїв та бійців Великої Вітчизняної війни, які вибороли для нас право жити під мирним небом.

Здійснюються муніципальні виплати за почесне звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси» вчителям-пенсіонерам, які не працюють, та окремим категоріям працівників галузі «Освіта» м. Одеси.

Незважаючи на досягнуті результати, основною проблемою галузі залишається недостатній рівень матеріально-технічної бази навчальних закладів міста.


Основні завдання:

 • поліпшення якості освітніх послуг;

 • формування і забезпечення функціонування оптимальної мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення, демографічних прогнозів;

 • створення у закладах освіти умов для впровадження інклюзивного навчання;

 • підтримка альтернативних форм освіти, надання додаткових освітніх послуг закладами освіти;

 • створення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог;

 • забезпечення закладів освіти комп'ютерною технікою, навчальними комп'ютерними програмами та доступом до мережі Інтернет, застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та впровадження певних нововведень у навчально-виховний процес.


Найважливіші заходи на 2014 рік

Розвиток існуючої системи повної загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, підтримка її ефективного функціонування.

Створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами, збереження і зміцнення їхнього здоров'я.

Забезпечення умов для вільного вибору мови навчання дітей у закладах освіти, вивчення державної, рідної та іноземної мов.

Введення в експлуатацію новозбудованого дошкільного навчального закладу у Суворовському районі (на 55 місць) по вул. Висоцького, 15-а.

Продовження впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах міста державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти.

Забезпечення збільшення відсотку охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку та 100% охоплення дітей 5-річного віку з метою їх соціалізації.

Забезпечення повноцінного харчування дітей дошкільних навчальних закладів, вихованців інтернатних закладів, учнів 1-4-х класів та пільгового контингенту загальноосвітніх навчальних закладів.

Впровадження у навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій, інклюзивного навчання, інтерактивних методів навчання.

Забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей та молоді.

Впровадження нових технологій організації навчально-виховного процесу в позаурочній діяльності навчальних закладів, спрямованих на розвиток особистості дитини.

В закладах освіти м. Одеси проводитимуться заходи з розширення мережі, ремонту покрівлі та фасадів, заміна вікон, модернізація харчоблоків, придбання комп’ютерної техніки, забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання.

Також планується проведення капітального ремонту та облаштування спортивного майданчику в ОЗОШ №130.

Здійснення муніципальних виплат за почесне звання «Кращий педагогічний працівник міста Одеси» вчителям-пенсіонерам, які не працюють, та окремим категоріям працівників галузі «Освіта» м. Одеси.


Очікувані результати:

 • задоволення потреб територіальної громади в наданні освітніх послуг;

 • охоплення дошкільною освітою 100% дітей 5-річного віку;

 • впровадження новітніх технологій в навчально-виховний процес та управлінську діяльність;

 • покращення матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів;

 • створення умов для навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями.


5.7. Культура
У місті створюються сприятливі умови для розвитку музичного, образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, художньої творчості, організації культурного дозвілля населення.

Так у 2013 році було проведено понад 160 культурних заходів різного масштабу.

Централізованими міськими бібліотечними системами здійснюється діяльність по всьому комплексу бібліотечних робіт: інформаційне обслуговування, вивчення і просування читання серед різних категорій читачів, система залучення нових читачів, рекламне забезпечення, екологічне, моральне, естетичне, патріотичне виховання, участь у державних та регіональних програмах.

Бібліотечні фонди центральної бібліотечної системи для дорослих та дітей поповнилися 1783 примірниками книг, що вдвічі перевищує показники минулого року.

Контингент учнів шкіл естетичного виховання на початок 2013-2014 навчального року склав 8157 дітей, що на 69 учнів більше у порівнянні з минулим роком.

Підтримуються обдаровані та талановиті діти й молодь, що навчаються у школах естетичного виховання. Традиційно щомісяця виплачуються муніципальні стипендії 12 обдарованим дітям у сфері культури і мистецтв.

Більше 500 учнів шкіл в 2012-2013 навчальному році стали переможцями великих Всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів, що в два рази перевищує показники минулого року.

В Одеському зоологічному парку загальнодержавного значення проведено 21 екологічне свято і природоохоронну акцію, 27 виїзних лекцій, 3 прес-конференції, акцію «3 щасливих уїк-енди» (поїздка у Варшавський зоопарк).

Сьогодні в Одеському зоопарку знаходиться 254 види тварин. Відвідуваність його в останні роки становить понад триста тисяч осіб на рік, що говорить про величезну популярність зоопарку серед одеситів і гостей міста.

Муніципальний музей особистих колекцій ім. А.В. Блещунова дбайливо зберігає і розвиває традиції будинку Блещунова – влаштовує творчі зустрічі та концерти, щомісяця відкриває нові виставки. Робота муніципального музею спрямована на вивчення, збереження та використання пам'яток матеріальної і духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. «Будинок Блещунова» є одним із значних культурних центрів Одеси.

Міською муніципальною галереєю проведено 31 виставку художньої фотографії, живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва (вишивка, кераміка, батік).

Сучасна галерея сьогодні – це не просто виставковий простір для художників, це, перш за все, територія для культурно-освітньої діяльності з метою поширення кращих інноваційних культурних і творчих практик, участі у формуванні культурної політики нашого міста.

Активну участь у житті нашого міста бере оркестр Одеського муніципального театру духової музики ім. О. Саліка, його виступи користуються великим успіхом серед жителів і гостей нашого міста. У програмі – виконання класики, джазу і творів одеських авторів.
Основні завдання:


 • створення умов для розвитку музичного, образотворчого, декоративного мистецтва i самодіяльної творчості, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяння формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музею, бібліотек;

 • підтримка обдарованих і талановитих дітей;

 • сприяння розвитку мистецтва, традиційної та масової культури і задоволення культурних потреб мешканців міста;

 • проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів самодіяльної народної творчості, виставок творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

 • збереження та відтворення історичного середовища міста, увічнення пам’яті видатних особистостей, уточнення назв топонімічних об’єктів міста;

 • розвиток мережі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, шкіл естетичного виховання;

 • стимулювання створення нових галерей та музейних колекцій на базі існуючих музеїв та галерей;

 • розвиток муніципального театру духової музики ім. О. Саліка;

 • стимулювання розвитку молодіжних творчих колективів (створення креативного дизайн-бюро, організаційна допомога музичним колективам);

 • сприяння в організації нових концертно-виставкових майданчиків.Найважливіші заходи на 2014 рік

У 2014 році буде збережено мережу закладів культури міста, в тому числі масових бібліотек та шкіл естетичного виховання. Надаватиметься підтримка обдарованим дітям, молоді, всебічне сприяння проведенню різноманітних творчих та культурно-мистецьких заходів, проведенню конкурсів та фестивалів, налагодженню та розширенню міжнародних зв'язків у сфері культури та мистецтва.

Талановитим дітям та підліткам – вихованцям шкіл естетичного виховання міста, в 2014 році буде виплачуватися муніципальна стипендія у розмірі 150 грн щомісячно.

У 2014 році буде надана щорічна муніципальна надбавка до пенсії членам творчих спілок міста Одеси.

Членам творчих спілок міста Одеси, членам Одеського відділення Національної спілки письменників України, видатним творчим особистостям – артистам, художникам, режисерам-постановникам, у тому числі народним артистам України, членам Національної спілки письменників України, членам творчих Національних спілок м. Одеси буде виплачуватися доплата до пенсії у розмірі 500 грн щомісячно.

Всі бібліотечні працівники центральної бібліотечної системи міста будуть отримувати щомісячну муніципальну надбавку у розмірі 100 грн.

У початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах міста (школах естетичного виховання) будуть навчатися 8157 учнів в інструментальних, хорових, хореографічних, фольклорних відділах та відділах образотворчого мистецтва, у тому числі 1091 учень пільгового контингенту.

У 2014 році українське суспільство відзначатиме 200-річчя від дня народження видатного українського письменника Тараса Григоровича Шевченка. Буде проведено цикл культурно-просвітницьких заходів, присвячених 200-річчю Т.Г. Шевченка: конкурсів, концертів, літературно-мистецьких віталень, літературних зустрічей, вечорів, науково-практичних конференцій, «круглих столів». З 27 лютого по 1 березня 2014 року у комунальному позашкільному навчальному закладі «Дитяча школа мистецтв № 3 м. Одеси» буде проведено присвячений цій даті IV муніципальний фестиваль конкурсу дитячого мистецтва «Я люблю тебе, Україно!».

Проводитимуться заходи, спрямовані на задоволення культурних потреб мешканців – фестивалі, виставки та конкурси, у тому числі дитячої та юнацької творчості, зокрема: Одеський міжнародний кінофестиваль,   Одеський міжнародний джазовий фестиваль, Одеський міжнародний бієнале сучасного мистецтва, муніципальний літературний конкурс ім. К.Г. Паустовського, міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Два дні і дві ночі нової музики», всеєвропейська акція «Нічь музеїв», міський відкритий конкурс клавірної музики «Всесвіт Й.С. Баха», відкритий фестиваль-конкурс дитячої творчості «Фонтанська весна», заходи до Дня захисту дітей. Заплановано також проведення урочистих заходів до таких свят, як Гуморина, День міста та Новий рік.

У 2014 році з бюджету міста надаватиметься фінансова підтримка комунальній установі «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення».


Очікувані результати:

  • впровадження нових методик викладання в школах естетичного виховання міста Одеси, проведення на регулярній основі міжнародних конференцій та майстер-класів для викладачів шкіл естетичного виховання;

  • збільшення кількості та якості культурно-просвітних акцій;

  • збереження та поповнення бібліотечних фондів, розвиток використання інтернет-технологій;

  • створення нових галерей та музейних колекцій на базі існуючих музеїв та галерей, забезпечення всебічного розвитку музейної справи;

  • розвиток дитячої та юнацької творчості, молодіжних творчих колективів;

  • організація нових концертно-виставкових майданчиків.


Каталог: uploads
uploads -> Піщана В. М. Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у внз
uploads -> Методика превентивного
uploads -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліни
uploads -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
uploads -> Рівненський державний гуманітарний університет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка