Програма соціально-економічного розвитку


 Підвищення соціальних стандартів життяСторінка4/10
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.63 Mb.
#10926
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5. Підвищення соціальних стандартів життя
5.1. Демографічна ситуація
Спостерігається тенденція до зменшення чисельності наявного населення. Рівні народжуваності і смертності не забезпечують простого відтворення населення і природний приріст протягом останніх років залишається від’ємним. Загальна чисельність населення у певній мірі відтворюється за рахунок міграційного приросту.

Так, станом на 1 жовтня 2013 року у м. Одесі проживало 1013,5 тис. осіб. За 9 місяців 2013 року чисельність наявного населення міста зменшилась на 1331 особу, при цьому природне скорочення склало 1773 особи, міграційний приріст – 442 особи.

Порівняно з січнем-вереснем 2012 року зменшилась кількість народжених на 132 особи (1,8%), кількість померлих збільшилась на 157 осіб (1,7%).

За січень-вересень 2013 року до міста прибуло 10498 осіб, вибуло 10056 осіб, при цьому порівняно з січнем-вереснем 2012 року міграційне скорочення збільшилось на 149 осіб.Зміни у віковій структурі населення свідчать про його старіння. Зростає демографічне навантаження постійного населення (кількість дітей віком до 15 років та кількість осіб, старшого за працездатне населення, на 1000 осіб працездатного населення).
Основні завдання:

  • впровадження соціально-економічної політики, спрямованої на поліпшення якісних характеристик життя населення та створення сприятливого середовища для його демографічного відтворення;

  • створення ефективної системи захисту населення від соціальних ризиків для збереження його життєвого і трудового потенціалу на основі підвищення якості та рівня життя населення;

  • розвиток соціального діалогу з метою забезпечення соціального захисту і підвищення добробуту в місті;

  • поліпшення доступності та підвищення якості медичної допомоги населенню;

  • відновлення сімейних цінностей, виховання свідомого батьківства, запобігання соціальному сирітству, підвищення якості надання оздоровчих та відпочинкових послуг.

Найважливіші заходи на 2014 рік:

  • постійний моніторинг демографічних процесів;

  • розвиток соціальної інфраструктури міста;

  • підвищення рівня доходів працюючого населення та соціальне забезпечення вразливих верств;

  • створення умов для поліпшення матеріального становища сімей через забезпечення державних стандартів в оплаті праці та різних видів соціальних виплат і допомоги;

  • надання адресної допомоги та соціальних послуг, які відповідають потребам конкретної особи та сім’ї;

  • розвиток системи сімейної медицини, профілактика та лікування найбільш соціально значущих захворювань;

  • зниження смертності та підвищення тривалості життя на основі забезпечення доступності сучасних засобів якісної діагностики, профілактики, лікування та реабілітації для широких верств населення, поліпшення репродуктивного здоров'я населення;

  • формування настанов на здоровий спосіб життя через поширення європейських стандартів способу життя, профілактика антисоціальної поведінки молоді, зокрема наркоманії, розповсюдження ВІЛ/СНІДу;

  • запобігання процесам трудової міграції через забезпечення ефективної зайнятості населення, збереження та створення робочих місць, розвиток підприємництва і стимулювання самостійної зайнятості населення, сприяння зайнятості найбільш продуктивних вікових груп населення.


Очікувані результати:

  • стабілізація існуючої чисельності населення;

  • поліпшення здоров'я, зниження смертності та підвищення тривалості життя;

  • зменшення трудової міграції.


5.2. Зайнятість та ринок праці
На місцевому ринку праці ситуація залишається контрольованою та має позитивну динаміку. Поступово та стабільно розвивається малий та середній бізнес. Створюються умови для підвищення рівня економічної активності населення, збереження та розвитку трудового потенціалу, стимулювання зацікавленості роботодавців до створення нових робочих місць, а також посилення соціального захисту від безробіття.

Завдяки впровадженим активним формам зайнятості рівень працевлаштування незайнятого населення за сприяння служби зайнятості у 2013 році становитиме 32,8% або 3715 осіб.

Для врівноваження структурного дисбалансу попиту і пропозиції робочої сили шляхом співпраці з роботодавцями здійснюється професійне навчання безробітних, організовуються громадські та інші роботи тимчасового характеру.

Незважаючи на позитивні тенденції, зокрема рівень зайнятості осіб працездатного віку становить 66,7%, рівень зареєстрованого безробіття протягом 2013 року утримується на рівні 0,4-0,5%, на ринку праці існує ряд проблемних чинників та ризиків, що потребують вирішення:  • недостатня мотивація молоді до оволодіння робітничими професіями та низький рівень її професійної адаптації на ринку праці, що спричиняє збільшення безробіття у молодіжному середовищі;

  • складності у працевлаштуванні осіб з обмеженими фізичними можливостями;

  • недосконалість соціально-трудових відносин та наявність «тіньової» зайнятості;

  • недостатній рівень кваліфікації і конкурентоспроможності осіб, які шукають роботу;

  • низький рівень доходів населення та мотивації до праці.


Основні завдання:

  • підвищення ефективності реалізації заходів міської програми зайнятості на період до 2017 року;

  • створення сприятливих умов для активної інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання;

  • розширення сфери застосування праці та сприяння економічному стимулюванню зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних галузях економіки;

  • створення умов для підтримки підприємницької ініціативи серед безробітних громадян та розвитку самозайнятості;

  • активізація співпраці сторін соціального діалогу щодо детінізації соціально-трудових відносин на ринку праці, забезпечення прав і гарантій працівників та їх соціального захисту;

  • впровадження на ринку праці активних заходів сприяння зайнятості з метою якнайшвидшого повернення безробітних до продуктивної праці;

  • удосконалення методів профорієнтаційної роботи з молоддю у віці 15-24 років і підвищення її мотивації до оволодіння професіями актуальними на місцевому ринку праці;

  • подолання дефіциту кваліфікованих спеціалістів робітничих професій, стимулювання молоді до оволодіння цими професіями;

  • підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення, зокрема осіб від 45 років;

  • сприяння зайнятості осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

  • посилення мотивації економічно активного населення до зайнятості, у тому числі легальної.


Найважливіші заходи на 2014 рік

В рамках Програми зайнятості населення м. Одеси на період до 2017 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18.07.2013 року № 3643-IV, за сприянням міської служби зайнятості продовжуватиметься реалізація заходів, спрямованих на розширення сфери застосування праці, що надасть змогу створювати умови для розвитку місцевого ринку праці, сприяти підвищенню рівня економічної активності населення, зростанню рівня зайнятості та посилення соціального захисту громадян від безробіття.

Так, у 2014 році в усіх сферах економічної діяльності передбачається створення нових робочих місць, у тому числі за рахунок розвитку малого підприємництва та самозайнятості населення.

Впровадження стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, у тому числі у пріоритетних галузях економіки, шляхом виплати компенсації єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за кожного працевлаштованого на нове робоче місце з числа незайнятих, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці громадян, зокрема молоді, жінок, інвалідів, осіб старше 50 років.

Проведення активних заходів сприяння зайнятості надасть можливість працевлаштування безробітних громадян.

З метою якісного задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах планується направити незайнятих осіб на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.

Професійний розвиток осіб віком старше 45 років буде забезпечено шляхом отримання ними ваучера для оплати навчання новій професії або підвищення кваліфікації.

Набудуть підтвердження результати неформального професійного навчання, проведеного на виробництві, з метою доступності навчання протягом життя, підвищення конкурентоспроможності та мобільності працівників на ринку праці.

Для додаткового стимулювання до праці, забезпечення тимчасової зайнятості та матеріальної підтримки осіб, які шукають роботу, будуть організовані громадські та інші роботи тимчасового характеру.

Належна увага приділятиметься запобіганню безробіття, вдосконаленню структури зайнятості, здобуттю професійного досвіду через стажування та зміцненню позиції молоді на ринку праці.Очікувані результати:

  • створення в усіх сферах економічної діяльності 20,9 тис. нових робочих місць;

  • працевлаштування 3,8 тис. безробітних громадян та 5 тис. молодих осіб завдяки проведеним активним заходам сприяння зайнятості та з профілактики безробіття у молодіжному середовищі;

  • компенсації роботодавцям фактичних витрат по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 114 осіб, працевлаштованих на новостворене робоче місце;

  • забезпечення професійного навчання 1,2 тис. зареєстрованих безробітних з урахуванням поточної і перспективної потреб ринку праці (зокрема навчання за інтегрованими професіями);

  • підвищення економічної активності та конкурентоспроможності 400 застрахованих осіб віком від 45 років за рахунок ваучера;

  • залучення 550 осіб до тимчасової зайнятості на оплачуваних громадських роботах;

  • зниження рівня зареєстрованого безробіття населення працездатного віку по місту.


5.3. Грошові доходи населення та заробітна плата
Економічне зростання та заходи щодо підтримки цінової стабільності створили підґрунтя для розвитку соціальної сфери. Поступове підвищення розміру мінімальної заробітної плати сприяло підвищенню рівня доходів населення. Так, середньомісячна заробітна плата у січні-червні 2013 року порівняно із аналогічним періодом минулого 2012 року зросла на 10% та досягла 2994,0 грн. За прогнозними даними до кінця 2013 року середньомісячна заробітна плата працівників становитиме 3104 грн. Її зростання відбудеться за рахунок подальшого підвищення рівня мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати, підвищення ефективності використання робочого часу та робочої сили.

Для позитивного вирішення питань щодо зростання заробітної плати вживаються чіткі заходи у декількох напрямках, зокрема аналіз заробітної плати по підприємствам, контроль системності її збільшення і стану виконання взятих керівниками підприємств зобов’язань, організація планових перевірок, у тому числі у складі міської робочої групи, щодо виявлення "тіньової" зайнятості, вдосконалення співпраці з правоохоронними та контролюючими органами.

Так, станом на 01.10.2013 року з питань легалізації доходів заслухано 617 керівників підприємств міста на 72 засіданнях координаційних рад із забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету м. Одеси. Протягом 2013 р. проведені контрольні заходи у 187 суб’єктів господарювання, виявлено 922 порушення законодавства про працю та зайнятість, в тому числі 5 випадків недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці. Обсяг легалізованої заробітної плати становить 502,8 тис.грн, обсяг залученого податку з доходів фізичних осіб – 99,1 тис.грн, легалізовано 68 робочих місць.

Одночасно вживаються заходи щодо поступового вирішення питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах усіх форм власності.

Станом на 01.09.2013 р. сума заборгованості складає 8640,8 тис.грн, відхилення якої до початку року становить 32,0 %. У структурі загальної суми боргу на економічно активні державні підприємства припадає 2,8 млн.грн або 32,7%, на суб’єкти господарювання, щодо яких здійснюється процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, – 5,1 млн.грн або 58,8 %, 0,7 млн.грн або 8,5 % – на економічно неактивні підприємства.

Незважаючи на позитивну динаміку зростання рівня середньомісячної заробітної плати та проведені заходи щодо виявлення «тіньової» зайнятості, залишаються проблемними питання:    • поширення випадків нелегальних трудових відносин, виплати заробітної плати «у конвертах»;

    • приховування суб’єктів господарювання від обліку наявних боргів із заробітної плати;

    • недостатності обсягів замовлень на виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг.


Основні завдання:

  • забезпечення своєчасного впровадження на підприємствах, установах та організаціях всіх форм власності та господарювання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, визначених чинним законодавством;

  • вжиття заходів щодо максимального скорочення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах міста;

  • поступове відновлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці на підприємствах усіх форм власності;

  • легалізація виплати заробітної плати та робочих місць.


Найважливіші заходи на 2014 рік

Здійснення контролю додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства про працю, у тому числі виплати заробітної плати.

Проведення відповідної роботи з ліквідації заборгованості із заробітної плати на підприємствах державної власності та її скорочення на підприємствах інших форм власності.

Ефективна взаємодія виконавчих органів Одеської міської ради з правоохоронними та контролюючими органами щодо застосування заходів впливу до посадових осіб, які допускають порушення чинного законодавства у сфері оплати праці та її легалізації.

Створення умов для поліпшення трудових відносин шляхом забезпечення державних стандартів в оплаті праці, диференціації в оплаті праці відповідно до кваліфікації і складності робіт з урахуванням рівня розвитку відповідних галузей економіки міста.

Забезпечення ефективної роботи міських робочих груп, координаційних рад при районних адміністраціях Одеської міської ради.

Проведення активної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед сторін соціально-трудових відносин щодо соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин.

Продовження системної роботи у сфері соціально-трудових відносин, пов’язаної з легалізацією трудових відносин і доходів, та здійснення комплексу заходів щодо сприяння підвищенню розміру заробітної плати.


Очікувані результати:

    • зростання середньомісячної заробітної плати;

    • збільшення надходжень до бюджету від податку з доходів фізичних осіб;

    • зменшення заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних державних підприємствах до 1,2 млн.грн.


5.4. Соціальний захист
Найважливішим завданням соціального захисту є забезпечення належного рівня і якості життя населення. Особливого значення набувають завдання із підвищення добробуту населення, заохочення його прагнення до соціального прогресу з метою наближення рівня життя в країні до європейських стандартів. Серед пріоритетів – підвищення ефективності програм соціального захисту населення і, перш за все, кожної окремої людини.

Невідкладної підтримки зі сторони держави та територіальних громад потребують найбільш незахищені категорії населення – ветерани війни та праці, сім’ї загиблих (померлих) воїнів, сім’ї з дітьми, малозабезпечені сім’ї, інваліди, діти-інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, особи без визначеного місця проживання, особи, звільнені із місця позбавлення волі, та інші.

Найбільш вразливою категорією населення є громадяни з обмеженими фізичними можливостями здоров’я, в основі принципу соціального захисту яких лежить система пільг і компенсацій, соціально-побутове обслуговування. Поряд з цим, у суспільстві створюються умови для включення осіб з інвалідністю до всіх сфер суспільного життя шляхом їх соціалізації, реабілітації та адаптації навколишнього середовища.

Для задоволення потреб, підтримки життєдіяльності та дійового існування особистості, різних соціальних категорій в місті Одесі функціонують 9 комунальних установ соціальної спрямованості, на обслуговуванні яких знаходиться близько 17 тис. мешканців міста.

Продовжується пристосування інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, усуваються перешкоди доступу до об'єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу.

З метою соціального захисту населення, яке потребує допомоги зі сторони територіальної громади щороку реалізуються Міська цільова програма надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси та інших видів фінансової підтримки та Міська програма «Рівність».

У межах Міської цільової програми надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси та інших видів фінансової підтримки на 2013 рік, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 21.12.2012 року № 2459-VI (далі – Програма), з обсягом видатків більше ніж 42,3 млн. грн забезпечується надання соціальних послуг та адресної грошової допомоги близько 130 тис. мешканців міста, а саме: ветеранам війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; громадянам міста, яким виповнилося 100 і більше років, багатодітним сім’ям; дітям-сиротам; дітям-інвалідам; інвалідам; інвалідам з дитинства; малозабезпеченим громадянам; сім’ям загиблих працівників органів внутрішніх справ при виконанні службових обов’язків; особам без визначеного місця проживання та іншим категоріям громадян.

У 2014 році будуть впроваджені дві комплексні Міські цільові програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси і підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни.

Пріоритетом нових соціальних програм є перехід від безсистемних виплат до адресної допомоги та соціальних послуг, що відповідають потребам конкретної людини та сім’ї, підвищення якості життя населення шляхом реалізації масштабних соціальних послуг та допомог інтегрованих у бюджетний процес, що дозволить отримати позитивні зрушення у рівні та якості життя одеситів.

На реалізацію цих програм планується передбачити у бюджеті міста на 2014 рік більше 66 млн.грн.

Соціальні послуги та адресна допомога, які надаються за рахунок коштів бюджету міста Одеси в межах Програми, є вагомою додатковою допомогою до державних виплат (пенсій, субсидій та інших соціальних гарантій). Завдяки допомозі зі сторони територіальної громади міста близько 130 тисяч мешканців міста Одеси змогли виправити своє становище, здійснити лікування та налагодити свій матеріальний стан і побут.

Для забезпечення комфортного соціального клімату та досягнення позитивних зрушень щодо рівня якості життя осіб з особливими потребами Одеською міською радою затверджено Міську програму «Рівність» на 2012-2015 роки з обсягом видатків на загальну суму 8 715,6 тис.грн.

На реалізацію заходів програми «Рівність» у 2014 році заплановано фінансування в розмірі 3 032,1 тис.грн за рахунок коштів місцевого бюджету.

У місті Одесі проживає понад 55 тис. дорослих осіб з особливими потребами та близько 2-х тисяч дітей-інвалідів різних нозологій, більшість яких позбавлена можливості активно брати участь у житті суспільства в силу бар’єрів фізичного оточення, а саме доступу до об'єктів соціального та громадського призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу.

Реалізація соціального проекту «Люди з особливими потребами – людям малозабезпеченим і незаможним: «Допоможемо один одному» надала можливість створення соціальної структури із інвалідів з розумовою відсталістю, якими проводилося надання соціальної допомоги у вигляді гарячих обідів для пацієнтів з обмеженими можливостями комунальної установи «Міська лікарня № 8». Цей проект пролонговано на 2014 рік.

Основні завдання:


  • забезпечення фінансової підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни для вирішення соціально-побутових проблем та покращення умов їхнього життя;

  • сприяння діяльності громадських об’єднань ветеранів війни, підтримка сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни;

  • медико-соціальна допомога та оздоровлення ветеранів війни;

  • відзначення пам’ятних дат та свят;

  • патріотичне виховання молодого покоління військовослужбовців, молоді та школярів у дусі любові до Батьківщини, відданості ратній справі, високої порядності, чесності, патріотизму, готовності до самопожертвувань в ім’я Вітчизни;

    • забезпечення підтримки громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

    • забезпечення надання адресної допомоги та пільг населенню міста Одеси у сфері житлово-комунальних послуг;

    • забезпечення надання соціальних послуг у вигляді гарячого харчування соціально незахищеним та бездомним громадянам;

    • забезпечення надання соціальних послуг та інших видів допомоги соціально незахищеним верствам населення;

    • забезпечення заходів зі сприяння зайнятості та активному довголіттю людей похилого віку;

    • пристосування інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями;

    • забезпечення соціальної реабілітації, оздоровлення та зайнятості інвалідів;

    • сприяння проведенню спортивних заходів серед осіб з особливими потребами.


Найважливіші заходи на 2014 рік

Згідно з Указом Президента України 2014 рік визнаний Роком учасника бойових дій на території інших держав. Для вшанування пам'яті всіх тих, хто брав участь в війнах і виконував свій інтернаціональний обов'язок в Афганістані, В'єтнамі, Ефіопії, Чехословаччині, Чилі, Єгипті і багатьох інших «гарячих точках».

Для забезпечення гідного рівня життя ветеранів війни розроблена комплексна Міська цільова програма підтримки ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) воїнів і дітей війни на 2014-2015 роки. В рамках даної Програми передбачається надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших держав і сім'ям загиблих (померлих) воїнів на загальну суму 3,4 млн.грн.

Для підвищення рівня патріотичного, громадянського виховання молоді, увічнення пам'яті воїнів, полеглих в боях за свободу і незалежність нашої Батьківщини, в рамках Програми передбачено ряд заходів, які дозволять підростаючому поколінню більш шанобливо ставитись до ветеранів війни. У молоді повинно з'являтися почуття гордості за свою Батьківщину і свій народ, поваги до його великих звершень і гідних сторінок минулого.

У 2014 році з бюджету міста Одеси на підтримку зазначеної категорії громадян передбачається більш 34,9 млн.грн, що в порівнянні з 2013 роком на 24,9 млн.грн більше.

Висловлюючи свою повагу і подяку захисникам нашого міста, щомісячна стипендія Одеського міського голови учасникам оборони і визволення міста Одеси збільшена до 1000 грн, що на 400 грн більше, ніж в 2013 році.

Також збільшується розмір щомісячної надбавки до пенсії учасникам Параду Перемоги до 1000 грн.

Особливістю Програми є те, що з 2014 року до Дня Перемоги муніципальну адресну одноразову допомогу зможуть отримувати не лише ветерани війни та сім'ї загиблих (померлих) воїнів, а й діти війни, чиї дитячі роки припали на часи горя і поневірянь. Так, в 2014 році планується надати допомоги до Дня Перемоги на суму 19,4 млн. грн.

Реалізація низки заходів зазначеної Програми дозволить поліпшити життя кожного ветерана війни, сім'ї загиблого (померлого) воїна, дасть можливість поліпшити їхні житлові умови проживання, зміцнити стан здоров'я, морально- психологічний стан і соціальну активність даної категорії.

На вирішення побутових проблем та поліпшення рівня життя 300 осіб (ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, сімей загиблих (померлих) воїнів та дітей війни) у межах видатків бюджету міста Одеси.

Надання санаторно-курортного лікування у санаторіях, які розташовані на території міста, інвалідам війни, учасникам бойових дій, які за станом здоров’я не мають можливості отримати санаторно-курортне лікування за межами міста Одеси, за рахунок коштів бюджету міста Одеси.

Надання муніципальної адресної одноразової допомоги до Дня Перемоги близько 20 тисячам ветеранів Великої Вітчизняної війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів та 96,5 тисячам громадян, які мають статус «дитина війни».

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів міста Одеси для сприяння їх діяльності.

Надання одноразової адресної грошової допомоги на привітання громадян міста Одеси, яким виповнилося 100 і більше років, в розмірі 3000 грн, учасникам війни, яким виповнюється 90 або 95 років, в розмірі 1000 грн.

Надання допомоги в проведенні ремонту будинків (квартир) інвалідам війни, багатодітним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу.

Надання різних видів соціальних послуг та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Надання пільг та адресної муніципальної допомоги у сфері житлово-комунальних послуг мешканцям міста Одеси дасть змогу зменшити соціальну напругу у суспільстві і на місцевому рівні підвищити рівень забезпеченості та захищеності населення.

Надання дотації на придбання хлібобулочних виробів за допомогою платіжної електронної картки «Соціальна картка одесита» у розмірі 23 грн щомісяця понад 2 тисячам дітей, а саме дітям-інвалідам до 18 років, дітям-сиротам, дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням, дітям з багатодітних сімей віком до 18 років.

Надання адресної грошової допомоги дітям-інвалідам в розмірі 1000 грн та дітям з багатодітних сімей в розмірі 200 грн.

Надання щомісячної грошової допомоги окремим категоріям громадян міста, а саме:

- учасникам оборони/визволення міста Одеси в розмірі 1000 грн;

- учасникам Параду Перемоги 1945 року в розмірі 1000 грн;

- інвалідам війни, які безпосередньо брали участь у бойових діях на території інших держав, та сім’ям загиблих (померлих) в розмірі 600 грн;

- дітям-сиротам в розмірі 500 грн;

- матерям, удовам та дітям працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов’язків, в розмірі 500 грн;

- громадянам міста віком старше 100 років у розмірі 600 грн;

- праведникам народів Світу в розмірі 500 грн;

- реабілітованим громадянам в розмірі 500 грн;

- Почесним громадянам міста Одеси в розмірі 1000 грн.

Надання адресної грошової допомоги незахищеним верствам населення, ветеранам війни та пільговим категоріям громадян міста на проведення оперативного лікування на очах, зубопротезування і стоматологічних послуг, придбання слухових апаратів, придбання газового обладнання та побутової техніки у зв’язку з витратами на поховання близьких, пожежею житла та на вирішення інших соціально-побутових потреб.

Надання щоденного гарячого харчування близько 2,2 тисячам соціально незахищеним та бездомним громадянам.

Надання побутових послуг у вигляді прання білизни та банних послуг.

Завдяки реалізації інноваційного проекту «Університет третього віку» громадяни міста похилого віку міста отримують змогу подолати негативні ознаки старіння за допомогою пропаганди психічної та фізичної активності. Люди пенсійного або передпенсійного віку встановлюватимуть міжособистісні контакти і будуть брати участь у заняттях, що забезпечить можливість їх самореалізації, вплине на почуття власної значимості та цінності. Освіта – це протидія процесу старіння, боротьба з ним. Крім того, у цих людей виникне бажання збільшити і поглибити знання. Мова йде про залучення слухачів в процес постійної освіти. Семінари з психології та філософії життя, встановлення контактів з іншими людьми будуть сприяти подоланню психологічного вакууму, уникненню почуття непотрібності та самотності.

Пристосування інфраструктури міста Одеси до потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями передбачає усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб осіб з інвалідністю, у тому числі стосовно доступу до об'єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу.

Поліпшення умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі умов лікування, навчання, працевлаштування, заняття спортом, відпочинку та взаємодії з державними й місцевими органами влади.
Очікувані результати:


  • збільшення обсягу соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення;

  • поліпшення умов життя незахищених верств населення, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями.


Каталог: uploads
uploads -> Піщана В. М. Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у внз
uploads -> Методика превентивного
uploads -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліни
uploads -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
uploads -> Рівненський державний гуманітарний університет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка