Програма соціально-економічного розвиткуСторінка1/10
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.63 Mb.
#10926
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Додаток

до рішення Одеської міської ради

від 13.02.2013р.

4595-VIПРОГРАМА
соціально-економічного розвитку

м. Одеси
на 2014 рік


Одеса – 2014

Зміст
Вступ

3

1.

Аналіз економічного та соціального розвитку міста за 2013 рік

4

2.

Цілі та пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку міста на 2014 рік

8

3.

Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання

9

3.1.

Інвестиційна політика

9

3.2.

Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародне співробітництво

11

3.3.

Розвиток земельних відносин

14

3.4.

Містобудування

16

4.

Сприяння розвитку реального сектору економіки

22

4.1.

Промисловість

22

4.2.

Транспорт

23

4.3.

Підприємництво

25

4.4.

Торгівля

28

4.5.

Туризм

30

5.

Підвищення соціальних стандартів життя

32

5.1.

Демографічна ситуація

32

5.2.

Зайнятість та ринок праці

34

5.3.

Грошові доходи населення та заробітна плата

37

5.4.

Соціальний захист

39

5.5.

Охорона здоров’я

44

5.6.

Освіта

48

5.7.

Культура

51

5.8.

Фізична культура та спорт

54

5.9.

Підтримка сім'ї, дітей та молоді

58

5.10.

Охорона праці

60

6.

Розвиток міського господарства

62

6.1.

Житлове господарство

62

6.2.

Енергозабезпечення та водопостачання

64

6.3.

Дорожнє господарство та благоустрій

66

6.4.

Міський транспорт

68

7.

Поліпшення стану довкілля

72

8.

Самоорганізація населення

75

9.

Розвиток інформаційного забезпечення

76

10.

Комунальна власність міста

78
Додаток 1 Основні показники економічного і соціального розвитку м. Одеси на 2013 рік

87
Додаток 2 Перелік міських цільових програм м. Одеси

89
Додаток 3Заходи до Програми соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2014 рік

93

ВСТУП

Програма соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2014 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» з урахуванням ключових положень Програми економічних реформ Президента України В.Ф. Януковича на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», завдань щодо реалізації соціальних ініціатив Президента України.

Програма розроблена з урахуванням пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, організацій та установ усіх форм власності, громадських організацій, профспілок, депутатів Одеської міської ради.

Методичною основою розроблення Програми є системний підхід, факторний аналіз та принципи стратегічного планування. Програма базується на головних цілях та завданнях Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року.

Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку за 2013 рік, наявних проблем, нагальних потреб та можливостей бюджету міста Програмою визначено основні цілі, пріоритети та завдання соціально-економічного розвитку на 2014 рік, а також основні заходи щодо їх реалізації.

Зокрема, Програма включає аналіз соціально-економічної ситуації в місті за попередній період, основні цілі, пріоритети та прогнозні показники соціально-економічного розвитку міста, першочергові заходи щодо забезпечення умов подальшого соціально-економічного зростання, сприяння розвитку реального сектору економіки, підвищення соціальних стандартів, якості житлово-комунальних послуг, поліпшення стану довкілля, самоорганізації населення, розвитку інформаційного забезпечення, показники розвитку комунальних підприємств Одеської міської ради, перелік міських галузевих програм.

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, бюджету міста Одеси, Державного бюджету України та обласного бюджету, коштів інвесторів та власних коштів підприємств різних форм власності.

У процесі виконання за пропозиціями виконавчих органів Одеської міської ради до Програми можуть вноситися зміни та доповнення.

Звітування про виконання Програми здійснюватиметься періодично, але не менш як два рази на рік.

1. Аналіз економічного та соціального розвитку міста за 2013 рік
Зусилля місцевих органів влади протягом 2013 року були спрямовані на вирішення конкретних питань розвитку економіки і поліпшення добробуту населення міста. Як результат, відбулися позитивні зміни у соціально-економічному розвитку міста. Цьому сприяло запровадження заходів, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2013 рік. Водночас існує чимало проблем, які негативно впливають на розвиток міста.

У промисловому комплексі м. Одеси в цілому спостерігалися позитивні тенденції. Промисловими підприємствами міста за 9 місяців 2013 року реалізовано продукції на 8412,6 млн.грн. Порівняно із відповідним періодом 2012 року обсяг реалізованої продукції збільшився на 3,5%.

Очікується, що обсяг реалізації промислової продукції по м. Одесі у 2013 році зросте на 4,8% порівняно з 2012 роком та становитиме 11919,4 млн.грн.

Продовжується розвиток підприємництва. За 9 місяців 2013 року в місті було зареєстровано 4,6 тис. суб’єктів господарської діяльності.

Всього на обліку знаходяться 102,6 тис. фізичних осіб-підприємців та 43,2 тис. юридичних осіб.

Зберігається позитивна тенденція нарощування обсягів іноземних інвестицій в економіку міста. Так, станом на 1 липня 2013 року прямі іноземні інвестиції в економіку міста склали 937,7 млн.дол. США, включаючи заборгованість за кредитами та позиками, зобов'язання за торговими кредитами та інші зобов'язання перед прямими інвесторами, що на 35,6 млн.дол.США більше, ніж у відповідному періоді 2012 року.

Із загальної суми іноземних інвестицій 743,7 млн.дол. США або 79,3% складає капітал нерезидентів, що спрямований у статутні фонди підприємств. Інші 20,7% припадають на боргові інструменті – кредити, займи, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед інвесторами.

Лідерами іноземного інвестування в економіку міста є Кіпр – 26,0% від загального обсягу прямих інвестицій, Нідерланди – 17,8%, Велика Британія – 7,4%, США – 7,0%.

Частина іноземних інвестицій вкладена в реальний сектор: у промисловість – 13,5%, транспорт, складське господарство, поштову та кур’єрську діяльність – 8,1%. У той самий час 5,4% інвестицій вкладені в операції з нерухомістю.

Прогнозується, що обсяг прямих іноземних інвестицій досягне 962,5 млн.дол. США, що на 3,3% більше, ніж у 2012 році.

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств і організацій м. Одеси за січень-червень 2013 року свідчить про наступні зміни. Так, спостерігалося зменшення обсягів зовнішньоторговельного обігу та країн-партнерів.

Зокрема, обсяги експорту товарів досягли 243,0 млн.дол. США, а послуг – 313,2 млн.дол. США, що відповідно на 17,3% та 13,5% менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Обсяги імпорту товарів за 6 місяців 2013 року склали 1179,1 млн.дол. США, а послуг – 74,4 млн.дол. США, що відповідно на 3,0% та 14,4% менше рівня 2012 року.

У сфері будівництва спостерігалася наступна динаміка. Так, за січень-червень 2013 року в місті введено 116,0 тис.м2 загальної площі житла, що на 20,1% менше, ніж у відповідному періоді 2012 року. Обсяги виконаних будівельних робіт за даний період 2013 року склали 1365,5 млн.грн.

Фізичними особами міста збудовано 18,2 тис.м2 загальної площі житла. Порівняно з відповідним періодом 2012 року обсяги будівництва зменшились на 73,9%, їх питома вага у загальному обсязі введеного житла зменшилась і склала 15,7%.

За попередніми даними у 2013 році обсяги введеного в експлуатацію житла складатимуть 332,4 тис.кв.м. Обсяг виконаних будівельних робіт становитиме 1820,1 млн.грн.

Показники транспортної галузі міста наступні. Так, вантажообіг за січень-вересень 2013 року зменшився порівняно з відповідним періодом 2012 року на 6,1% і склав 44,4 млрд.ткм. Транспортом загального користування перевезено 23,8 млн.тон вантажів, що на 2,3% менше, ніж у відповідному періоді 2012 року. При цьому вантажообіг автомобільним транспортом збільшився на 5,4%, водним – на 1,2%, а залізничним транспортом зменшився на 6,2%.

У січні-вересні 2013 року послугами пасажирського транспорту скористалися 197,6 млн. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 8382,7 млн.пас.км, що відповідно на 13,3% та на 3,5% менше, ніж у аналогічному періоді минулого року.У 2013 році очікувані показники вантажообігу становитимуть 59131,9 млн.ткм, а обсяги вантажоперевезень – 32,0 млн.тон, що відповідно на 8,0% та 3,4% менше рівня 2012 року.

У сфері пасажирських перевезень та пасажирообігу очікується зменшення на 11,4% та 3,0% відповідно. Зокрема послугами пасажирського транспорту скористаються 263,5 млн. пасажирів та буде виконано пасажирську роботу обсягом 10769,1 млн.пас.км.

Протягом 2013 року активізувалася діяльність у сфері споживчого ринку. Так, обсяг роздрібного товарообігу підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-червень 2013 року склав 10133,9 млн.грн та збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 12,1%. Відповідну тенденцію демонструє показник роздрібного товарообігу на одну особу, який за січень-червень 2013 року становив 9985,1 грн.За прогнозними даними у 2013 році обсяг роздрібного товарообігу підприємств становитиме 23427,2 млн.грн, що на 15% більше, ніж у 2012 році.

Демографічна ситуація. Станом на 1 вересня 2013 року у м. Одесі проживає 1010,8 тис. осіб. За 8 місяців 2013 року чисельність наявного населення міста зменшилась на 4007 осіб, при цьому природне скорочення склало 1712 особи, а міграційне – 2295 осіб.

Ситуація на ринку праці в м. Одесі залишалася стабільною. Рівень зареєстрованого безробіття протягом 2013 року утримується на рівні 2012 року. Протягом січня-вересня 2013 року за даними Одеського обласного центру зайнятості статус безробітного мали 7,7 тис. осіб.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій кількість вільних робочих місць на кінець вересня 2013 року становила 1191, що на 29,4% менше, ніж у відповідному періоді 2012 року.

За рахунок усіх джерел фінансування за 9 місяців 2013 року створено 12,9 тис. робочих місць.За прогнозними даними на кінець 2013 року очікуваний рівень безробіття становитиме 0,4%, чисельність зареєстрованих безробітних – 3,3 тис. осіб, а кількість створених робочих місць зросте до 18,7 тис.

У 2013 році зросли доходи населення. Позитивно вплинули на доходи населення легалізація заробітної плати та належне оформлення трудових відносин найманої робочої сили, а також погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у місті Одесі за січень-червень 2013 року становила 2994 грн, що на 10,0% більше, ніж у відповідному періоді 2012 року.

За прогнозними даними у січні-грудні 2013 року середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника по місту складатиме 3104 грн і порівняно із 2012 роком зросте на 10,0%.Сума невиплаченої заробітної плати порівняно з початком 2013 року зменшилась на 32% і на 1 вересня 2013 року становила 8,6 млн.грн. Заборгованість із виплати заробітної плати мали 11 великих та середніх підприємств міста, з них: 3 – економічно активні, 5 – банкрути та 3 – економічно неактивні.

Позитивні тенденції спостерігаються у сфері розрахунків за послуги житлово-комунального господарства. Так, у січні-серпні 2013 року населенню м. Одеси за оплату житлово-комунальних послуг було нараховано 854,1 млн.грн, а фактично сплачено – 888,7 млн.грн, що становить 104,0% нарахованих за цей період сум (по області – 105,5%).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець серпня 2013 року становила 366,2 млн.грн. Середній термін заборгованості населення по місту за всі послуги становив 3,4 місяці.

У серпні 2013 року мали борг за 3 і більше місяців: за газопостачання – 55,2% власників особових рахунків, з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 25,5%, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 21,5%, централізоване водопостачання та водовідведення – 20,1%, вивезення побутових відходів – 19,9 %,На кінець 2013 року очікується підвищення рівня оплати комунальних послуг на 3,0% порівняно з 2012 роком та зниження заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги – на 6,9%.

2. Цілі та пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку міста на 2014 рікЦілями соціально-економічного розвитку міста у 2014 році є поліпшення ситуації в усіх сферах життя міста, належне вирішення соціальних проблем та підвищення доходів одеситів за рахунок стимулювання приватної ініціативи та малого підприємництва, нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції, збереження та відтворення трудових ресурсів.

Пріоритетними напрямками розвитку міста є:  • формування та розвиток конкурентоспроможного міста, зручного для бізнесу та привабливого для інвестицій;

  • перетворення міста у великий транспортно-логістичний центр та міжнародний діловий центр;

  • забезпечення комфортних умов проживання в місті, поліпшення якості житлово-комунальних послуг та дорожньо-транспортного забезпечення;

  • формування та розвиток у місті конкурентоспроможного туристичного комплексу, просування туристичного продукту на ринках туристичних послуг, брендування міста;

  • відродження історичного центру Одеси, збереження її культурної самобутності та архітектурного вигляду;

  • забезпечення екологічного добробуту міста, ефективної медичної допомоги, активного довголіття одеситів;

  • створення ефективної системи управління міським господарством, яка дозволить спростити взаємодію з громадою міста і підвищити їх довіру до міської влади;

  • забезпечення одеситам гідних умов проживання;

  • створення сприятливих умов для виховання майбутніх поколінь;

  • забезпечення реальної участі одеситів в управлінні і житті міста; забезпечення всім одеситам незалежно від матеріального становища, віку і фізичного стану умов для повноцінного життя.3. Забезпечення умов для подальшого соціально-економічного зростання
3.1. Інвестиційна політика
Інвестиції є рушійною силою сучасної економіки. Надходження коштів до підприємств та установ міста, накопичення ними досвіду в процесі співпраці з іноземними інвесторами сприяють прискоренню економічного зростання міста, формуванню та розповсюдженню його позитивного іміджу.

В переліку пріоритетних інвестиційних проектів, що знаходяться в процесі підготовки та реалізації, на теперішній час знаходяться наступні проекти.

Так, ТДВ «ІнтерХім» продовжує реалізацію проекту «Реконструкція з розширенням виробничої ділянки з виробництва лікарських форм з розміщенням виробничих та допоміжних будівель та споруд».

Проект «Будівництво універсального причалу № 35 з лівого боку Андросівського молу» реалізується спільно з Адміністрацією Одеського морського порту та інвестором ТОВ «Бруклін -Київ».

Проект «Будівництво спеціалізованого контейнерного терміналу площею 19,3 га на новостворюваній території із зовнішньої сторони Карантинного молу» реалізується спільно з Адміністрацією Одеського морського порту та інвестором ДП «ГПК - Україна».

З метою формування перспективних цілей і орієнтирів соціально-економічного розвитку міста, залучення в м. Одесу стратегічних інвесторів 16 квітня 2013 на сесії Одеської міської ради прийнято рішення «Про затвердження Стратегії економічного та соціального розвитку міста Одеси до 2022 року».

У ній викладені стратегічні цілі і завдання по 10 пріоритетних напрямках розвитку міста. Визначено механізми та етапи реалізації Стратегії.

Передбачається суттєве підвищення рівня та поліпшення якості життя одеситів, комплексний та збалансований розвиток, збереження історичних традицій Одеси.

Стратегія економічного і соціального розвитку міста Одеси до 2022 року забезпечить динамічний соціально-економічний розвиток м. Одеси, посилення міської громади і стане основою для прийняття управлінських рішень.

У 2013 році стартував перший етап реалізації Національного проекту «Відкритий світ», до якого були відібрані школи з 25 регіонів України, міст Києва та Севастополя. В м. Одесі – це Одеська загальноосвітня школа № 15. Школа отримала обладнання щодо впровадження електронного освітнього ресурсу: 12 ноутбуків для викладачів; 30 планшетів для учнів; 30 ноутбуків для учнів з ліцензійним програмним забезпеченням; 5 мультимедійних інтерактивних комплекси (дошка, проектор); 3 цифрові лабораторії (програмно-апаратні комплекси для кабінетів фізики, біології, хімії з набором датчиків); 30 комплектів антивірусного програмного забезпечення.

21 червня 2013 відбулася презентація інтерактивних класів Одеської загальноосвітньої школи № 15. Загальноосвітні навчальні заклади міста отримали алгоритм плану дій щодо реалізації Національного проекту «Відкритий світ» у 2013-2014 навчальному році.

З 1 вересня 2013 року стартував другий етап проекту, який охопив 2000 шкіл України. Він буде розповсюджений на 5-9 класи.

Рішенням Одеської міської ради від 09.10.2013р. №3900-VI затверджена Програма підтримки інвестиційної діяльності на території міста Одеси на 2013-2015 роки. Головною метою Програми є розробка та впровадження ефективних механізмів формування привабливого інвестиційного іміджу Одеси і підтримки інвестиційної діяльності міста, які враховують особливості і тенденції розвитку міста, створення сприятливих і комфортних умов для розвитку інвестування та інформування про це потенційних інвесторів. Реалізація даної мети забезпечить істотне розширення інвестиційних витрат діючих підприємств міста, а також збільшення обсягів залучених інвестицій в економіку міста, у тому числі іноземних, для сталого економічного зростання та створення нових високооплачуваних робочих місць.

Реалізація Програми дозволить позиціонувати місто в очах інвесторів як територію перспективного і швидкого інвестування, яка має конкурентні переваги і можливості з реалізації комерційних прибуткових проектів.


Основні завдання:

Головною метою інвестиційної політики в 2014 році залишатиметься збільшення обсягу як вітчизняних, так і іноземних інвестицій в економіку міста, оновлення виробничих фондів, модернізація діючих підприємств, розширення випуску конкурентоспроможної продукції:

- активізація інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання, збільшення обсягів інвестицій в основний капітал;

- створення максимально сприятливих умов інвесторам для реалізації ключових проектів розвитку міста;

- розробка сучасних та ефективних інструментів та механізмів залучення інвестицій в місто;

- залучення іноземних інвесторів, збільшення долі іноземних інвестицій в загальному обсязі;

- підвищення інвестиційного іміджу міста.
Найважливіші заходи на 2014 рік

Для сприяння залученню інвестицій в економіку міста Одеси проводитимуться наступні заходи:

- розробка презентаційних матеріалів та проведення заходів інвестиційного маркетингу (інформаційно-рекламна діяльність з просування інвестиційного іміджу Одеси);

- просування інвестиційного сайту міста та актуалізація інформації: реєстр земельних ділянок; об’єктів незавершеного будівництва; інвестиційних проектів, наукових розробок міста тощо;

- проведення медіакомпанії шляхом змістовного позиціювання міста у ведучих ділових виданнях: інтерв'ю; офіційні повідомлення; аналітичні статті; іміджева реклама в електронних ЗМІ;

- сприяння участі міста Одеси в міжнародних, національних, регіональних презентаційних заходах інвестиційної спрямованості з метою поширення інформації про м. Одесу, її економічний та інвестиційний потенціал, зміцнення іміджу міста, сприяння міжнародному економічному співробітництву;

- оновлення портфелю інвестиційних проектів міста з урахуванням пропозицій зацікавлених підприємств міста з метою інформування потенційних інвесторів;

- розширення досвіду та підвищення кваліфікації спеціалістів Одеської міської ради, що забезпечують інвестиційну привабливість міста шляхом участі в навчальних програмах, тренінгах та інших заходах в інвестиційній сфері;

- подальша реалізація та вдосконалення розробленого механізму роботи з інвесторами з метою підтримки пріоритетних для міста інвестиційних проектів;

- інвентаризація та підготовка грінфілдів як будівельних майданчиків для стратегічних інвесторів;

- здійснення заходів для підготовки проведення Інвестиційного форуму в місті з метою презентації інвестиційного потенціалу та інвестиційних проектів, налагодження зовнішньоекономічних зв’язків.


Очікувані результати:

- зростання обсягу капітальних інвестицій міста за рахунок всіх джерел фінансування до 3,5 %;

- зростання обсягу прямих іноземних інвестицій в економіку міста на 5%;

- поширення інформації про економічний потенціал міста серед потенційних інвесторів, зміцнення інвестиційного іміджу Одеси;

- реалізація «національних проектів» в Одесі;

- покращення інфраструктури міста.


Каталог: uploads
uploads -> Піщана В. М. Особливості психологічної підготовки майбутніх судноводіїв до управлінського спілкування в процесі навчаня у внз
uploads -> Методика превентивного
uploads -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни соціальна психологія київ 2014 І. Предмет, мета та завдання дисципліни
uploads -> Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці у невиробничий сфері»
uploads -> Рівненський державний гуманітарний університет


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка