Програма розвитку сімейного клубу в дошкільному навчальному закладі та проектна діяльність в рамках програмиСкачати 362.98 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір362.98 Kb.
#2643
ТипПрограма
Кирилюк Оксана Володимирівна

Ольга Станіславівна Питель

ДОРОСЛИЙ САДОК

Авторська програма розвитку сімейного клубу в дошкільному навчальному закладі та проектна діяльність в рамках програми
Програма визначає мету, завдання, зміст та форми роботи з батьками; дає змогу по-новому поглянути на особливості організації роботи з батьками на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти.
Програму розроблено на основі досвіду організації роботи з батьками дошкільного закладу №6 "Райдуга", а також інших дошкільних закладів і спрямована на реалізацію основних завдань роботи педагогічного колективу з організації різнобічної конструктивної взаємодії ДНЗ з родинами вихованців.
Посібник містить практичний матеріал проектної діяльності щодо організації успішної взаємодії з батьками дошкільників в ДНЗ та поза ним.

Рекомендована для вихователів дошкільних навчальних закладів, методистів, психологів, батькам.
Сім'я як фактор формування особистості дитини

є унікальним феноменом, не маючи

рівнозначного еквівалента.
Узбеків І.Г

ВІД АВТОРА

Ні для кого не є таємницею, що за останні роки різко знизився рівень культури батьків, із року в рік стає все менше сімей, де дитина відчуває любов до себе, де мама і тато по-справжньому піклуються про здоров'я і розвиток своєї дитини.

Тому, однією з найактуальніших і значимих тем у сучасній педагогіці є ідея співпраці, яка проявляється у взаємній діяльності дошкільного закладу і сім'ї в досягненні загальної мети виховання здорових і щасливих дітей. У зв'язку з цим сучасна позиція по відношенню до дитини розглядає взаємодію сім'ї та дошкільного навчального закладу, в якому педагог і батьки є партнерами по загальній та нелегкій справі - вихованню дітей.

У масовій практиці роботи дошкільних закладів з приводу узгодженості дій сімейного і суспільного виховання існує ряд проблем: • низька компетентність батьків у питаннях виховання дошкільнят;

 • ослаблена відповідальність батьків за виховання, навчання, розвиток дітей;

 • відсутність взаєморозуміння і довіри між батьками та педагогами;

• низька ефективність організованих форм співробітництва, відсутність обопільно цікавих форм взаємодії, що сприяють залученню батьків в освітній процес та ін..

Взаємодія педагогів та батьків найчастіше здійснюється за такими традиційними формами: • відвідування сім'ї вихователем;

 • бесіди і консультації;

 • загальні і групові батьківські збори;

 • наочна пропаганда (тематичні виставки, стенди, фотомонтажі);

 • школи для батьків;

 • університети педагогічних знань.

Спільним недоліком таких форм роботи з батьками є те, що вона здійснюється не диференційовано, без врахування особливостей сім'ї. Батьки мають обмежений доступ до перебування у ддошкільному навчально-виховному закладі: певні заходи проводяться чітко за заздалегідь складеним планом. Батьки не можуть впливати на педагогічний процес, вони залучаються лише до здійснення організаційних моментів, а з виховною роботою ознайомлюються лише споглядаючи стенди, виставки, фотомонтажі та альбоми, що їх підготували педагоги. Провідна роль в організації роботи з сім'єю належить педагогам: метою багатьох форм роботи є допомога батькам, рекомендації, поради, виправлення помилок сімейного виховання.

Все це свідчить про те, що сім'я сприймається як педагогічно недосконалий фактор у становленні особистості дитини. Та й самі форми роботи з сім'єю не дають належних результатів, тому що спрямовані на взаємодію з широким колом батьків. За таких умов неможливо розгледіти проблеми кожної окремої сім'ї.

Саме тому необхідним є новий підхід до проблеми взаємодії ДНЗ і сім'ї.

Звичайно, заради дитини, її повноцінного розвитку необхідно, щоб батьки постійно цікавилися її самопочуттям, настроєм, знали, як допомогти і підтримати у невдачах, як стимулювати на успіх, на бажання отримувати знання, бути кращою з-поміж кращих.

Тому, я вважаю, щоб діти постійно розвивалися, зростали не лише справжніми синами і доньками, а й ставали у майбутньому гідними громадянами нашої країни, батьки самі повинні постійно навчатися, розвиватися і як мами і тата, і як особистості.

У зв'язку з цим, для себе я зробила висновки про те, що в роботі з сім'ями вихованців необхідно:

• залучати батьків в освітній процес, формувати у них компетентну педагогічну позицію по відношенню до власної дитини;

• організувати спільний шлях до забезпечення інтелектуального та естетичного розвитку вихованців, а також фізичного і психологічного здоров'я дітей.

На мою думку, виховний потенціал сім'ї можна значно оптимізувати, організувавши в дошкільному навчальному закладі сімейний клуб.

Клуб - ідеальний полігон, особливо клуб сімейний, тобто такий, куди входять сім'ї.

Сімейний клуб - саме поєднання цих слів раніше могло викликати здивування. Сім'я, споконвіку була чимось камерним, інтимним. Процеси, що відбуваються там, зовсім не призначені для сторонніх очей. А тут клуб, тобто щось відкрите, вируюче. Все більше число молодих батьків стали усвідомлювати загалом очевидний факт, що сучасна сім'я вже насилу справляється з численними функціями, пов'язаними з вихованням підростаючого покоління.

Отже, сімейний клуб є додатковим компонентом виховного процесу, де батьки і педагоги дошкільного навчального закладу можуть отримати знання та розвинути свої вміння, щоб надалі об'єднати свої зусилля і забезпечити малюкові захист, емоційний комфорт, цікаве і змістовне життя в дошкільному навчальному закладі і вдома.

Сімейне об'єднання ентузіастів - дуже перспективна форма не тільки педагогічного лікнепу, а й справжнього батьківського університету.

Тому назріла необхідність комплексної взаємодії фахівців різного профілю (психологів, медиків, педагогів, логопедів, фахівців-дошкільників, юристів тощо) для ознайомлення, підтримки та створення умов для адекватного розвитку сімей з дітьми в сучасних умовах функціонування.

Виділяючи дані пріоритети взаємодії ДНЗ з сім'ями вихованців, перше на що була спрямована діяльність нашого дошкільного навчального закладу, це створення сімейного клубу «Дорослий садок», який допоможе створити оптимальні умови для:


 • відродження традицій сімейного виховання;

 • збереження і зміцнення здоров'я дітей;

 • інтелектуального розвитку;

 • розвитку комунікативної сфери;

 • формування навичок соціальних стосунків

Заняття клубу орієнтовані на спільну діяльність дітей, педагогів та батьків, де зможуть обмінюватися досвідом і думками батьки, фахівці та педагоги дошкільного навчального закладу. І я хочу, щоб батьки бачили в дошкільному закладі потенційного помічника і консультанта у вихованні їхніх дітей.

Тому, на засіданні батьківського комітету дошкільного навчального закладу було прийнято рішення організувати роботу сімейного клубу, з метою об'єднання родин, діяльність яких спрямована на спільне вирішення актуальних проблем.СТВОРЕННЯ АВТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ СІМЕЙНОГО КЛУБУ «ДОРОСЛИЙ САДОК»

У зв'язку з об'єктивною необхідністю взаємодії ДНЗ з сім'ями вихованців, а також для пошуку нових сучасних форм і методів співпраці, які дадуть змогу врахувати актуальні потреби сім'ї і сприятимуть формуванню активної батьківської позиції мною була розроблена програма розвитку Сімейного клубу «Дорослий садок».Педагогічна ідея програми. Основною ідеєю даної програми є надання всебічної допомоги і підтримки сучасній сім'ї у справі виховання, навчання і розвитку дітей, попередження проявів відчуження між дитиною та сім'єю, перетворення інтересу дошкільного навчального закладу до освітнього процесу в інтерес сімейний, згуртування колективу батьків у колектив однодумців, створення мікроклімату, в основі якого — шанобливе ставлення до особистості, турбота про кожного, довірливі стосунки між дорослими і дітьми, батьками та педагогами, забезпечення взаємозв'язку усіх складових здоров'я: фізичного, психічного і соціального.

Актуальність програми. Розробка програми «Дорослий садок» обумовлена потребами батьків дітей. Протиріччя, які можна вирішити, пов'язані з такими факторами: • накопиченням знань у сфері психології, педагогіки та методики сімейного виховання;

 • систематизацією інформаційного методичного банку даних у відповідності із задачами комплектування «Бібліотечки для батьків» під умовною назвою «Як допомогти дитині стати щасливою й успішною?»;

 • розумінням проблем і перспектив особистісно-пізнавального росту дитини;

 • своєчасним наданням дитині щоденної допомоги, її різнобічної підтримки.

Новизна програми. Новизна полягає у використанні в роботі з сім'ями системи форм, методів і прийомів, що дозволяють переконати батьків в перевазі партнерської взаємодії з педагогами, дітьми, залучення батьків до активної участі у спільній діяльності, у житті власних дітей.

Програма визначає мету, завдання, зміст та форми роботи з батьками; дає змогу по-новому поглянути на особливості організації роботи з батьками на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти.

Програму розроблено на основі досвіду організації роботи з батьками дошкільного закладу №6 "Райдуга", а також інших дошкільних закладів і спрямована на реалізацію основних завдань роботи педагогічного колективу з організації різнобічної конструктивної взаємодії дошкільного навчального закладу з сім'ями вихованців.

Сутність програми. Суть програми полягає в оптимізації взаємодії в системі «педагог-батьки» через:

• вивчення особливостей сімей, встановлення контактів з батьками;

• планування освіти батьків і організацію спільної діяльності;

• надання адресної допомоги сім'ям з питань виховання, навчання, розвитку дітей.

Дані напрями реалізуються за допомогою знайомства педагога з сім'ями вихованців, чітке планування роботи з сім'єю, організацію консультативно-просвітницької діяльності через традиційні та інноваційні форми роботи з батьками, спільну творчість дітей і батьків

Відмінні риси авторської програми. В концептуальну основу навчально - тематичного плану лягла періодизація психічного розвитку дитини (Л. С. Виготського та Д. Б. Ельконіна), в якій закладені три критерії: соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність і центральне вікове новоутворення.

Коло користувачів Сімейного клубу:

• сім'ї ДНЗ № 6, об'єднані на добровільній основі спільними поглядами на роль сім'ї у вихованні та розвитку здорових і повноцінних дітей раннього та дошкільного віку;

• місце для колективної діяльності педагогів та сімей, що приходять в клуб, по досягненню цілей і вирішення завдань, які визначені в програмі Сімейного клубу.

Положення сімейного клубу «Дорослий садок»

1.Загальні положення

1.1.Сімейний клуб створений з метою встановлення співпраці дошкільного навчального закладу і сім'ї у питаннях виховання дітей раннього та дошкільного віку.

1.2.Сімейний клуб здійснює свою діяльність відповідно до нормативно-правових актів у сфері освіти, статутом дошкільного навчального закладу №6 «Райдуга» і нормативними документами цього положення.

1.3.Сімейний клуб очолює голова цього об'єднання, який обирається на загальних зборах клубу.

1.4.Керівник клубу здійснює свою діяльність в тісному контакті з фахівцями дошкільного навчального закладу: педагогом-психологом, музичним керівником, логопедом, фахівцями в інших областях: медицини, культури.

1.5.Учасниками Сімейного клубу є батьки дітей раннього та дошкільного віку, педагоги, вузькі спеціалісти, медичні працівники.

1.6. Основними принципами роботи Сімейного клубу є добровільність, компетентність, дотримання педагогічної етики.

2. Основні напрями діяльності Сімейного клубу

2.1. Надання медико-психолого-педагогічної допомоги батькам дітей раннього та дошкільного віку.

2.2. Підвищення педагогічних знань батьків дітей раннього та дошкільного віку.

2.3. Пропаганда позитивного досвіду сімейного виховання.

2.4. Популяризація діяльності ДНЗ серед населення міста.

3. Права та обов'язки учасників Сімейного клубу

3.1. Батьки (законні представники) мають право:

 на отримання кваліфікованої консультативної допомоги з догляду за дитиною, проблем адаптації, виховання та навчання дитини в ДНЗ;

 на отримання практичної допомоги в організації занять з дітьми вдома;

 на висловлювання власної думки та обмін досвідом виховання дітей;

 брати участь у розробці програми діяльності клубу

3.2. ДНЗ має право:

 на вивчення і поширення позитивного досвіду сімейного виховання;

 на внесення коректування в план роботи Сімейного клубу залежно від виникаючих проблем, інтересів та запитів батьків.

3.3. ДНЗ зобов'язаний:

 організувати роботу Сімейного клубу відповідно до плану, затвердженого завідувачем ДНЗ і урахуванням інтересів і потреб батьків;

 надавати кваліфіковану консультативну та практичну допомогу

3.4. Всі члени клубу зобов'язані:

 охороняти честь клубу, примножувати його славу і гідність;


 обмінюватися інформацією щодо вирішення тих чи інших проблем сім'ї.

4. Організація діяльності Сімейного клубу

4.1. Робота Сімейного клубу здійснюється на базі дитячого навчального закладу.

4.2. Планування розробляється за результатами опитування батьків (законних представників)

4.3. Форми організації роботи Сімейного клубу: круглий стіл, психологічні тренінги, практикуми, рішення педагогічних ситуацій, обговорення сімейного виховання, відео перегляди з організації життя дітей в ДНЗ, консультації, міні-лекції.

4.4. На підсумковому засіданні Сімейного клубу обговорюються результати і ефективність роботи.

4.5. Засідання Сімейного клубу проводяться з частотою 1 зустріч на місяць.

4.6. Після проведення засідання Сімейного клубу оформляється протокол.

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ СІМЕЙНОГО КЛУБУ «ДОРОСЛИЙ САДОК»

Мета програми: підвищення психолого - педагогічної культури та компетентності батьків, формування активної педагогічної свідомості, формування духовно-моральних цінностей сім'ї за допомогою участі в сімейних клубах.

Завдання програми:

 створити сімейні міні – клуби за інтересами батьків (проектний метод);

 залучити молоді сім'ї до роботи клубу;

 включити батьків в освітній процес як активних суб'єктів;

 озброїти батьків сучасними психолого-педагогічними знаннями щодо психічного, фізичного та інтелектуального розвитку дитини на різних вікових етапах її життя ( батьківський клуб «Здорова сім'я», «Дошкільнятко» та ін.);

 надати можливість молодим батькам оволодіти педагогічними знаннями, вміннями організації сімейного виховного процесу (клуби молодої сім'ї (ранній вік) - «Лелеченя», дитячо-батьківський клуб вихідного дня «Домовичок», міні-клуб майбутніх батьків «Яблуко»);

 допомогти батькам грамотно оцінювати проблемні та критичні ситуації у взаєминах з дітьми з урахуванням специфіки кожного віку за допомогою участі в сімейних клубах (консультативний пункт «Для вас, батьки!»);

 навчити батьків вмінню аналізувати типові помилки у сімейному вихованні дітей, у тому числі і свою власну поведінку;

 надати практичну допомогу батькам щодо підвищення позитивного рівня моральної підготовки дитини до систематичного шкільного навчання (сімейний міні-клуб майбутніх школярів «Шпаргалка»);

 сприяти усвідомленню батьками важливості та значущості організації в сім'ї цікавого та змістовного дозвілля як одного із засобів профілактики асоціальної поведінки дітей.

 розробити програму спільних дій батьків, дітей і вихователів (традиційні заходи, акції, свята тощо. Сімейний міні-клуб «Вечорниці» (фольклорні сімейні традиції)).

Програма заснована на наступних принципах: • принцип добровільної участі;

 • принцип взаємодії діалогізації (організація повноцінного міжособистісного спілкування між учасниками групи, заснованого на взаємній повазі і повній довірі);

 • принцип самодіагностики (передбачає саморозкриття учасників, усвідомлення і формування ними власних особистісно-значущих проблем);

 • принцип науковості (матеріал до занять заснований на достовірних дослідженнях в області вікової та педагогічної психології вітчизняних і зарубіжних психологів)

Для організації освіти батьків програма передбачає такі напрямки діяльності:

 • діагностичний;

 • варіативний;

 • самоосвітній.

Діагностичний напрямок

Його метою є створення умов для вивчення батьками самих себе, своїх сімей, своїх відносин із найближчим оточенням, укладів сімей, своїх знань із питань виховання дітей.

Результатом роботи в межах цього напрямку повинна стати сформована у батьків потреба щодо отримання педагогічних знань.

Робота з батьками в межах діагностичного напрямку розпочинається з першої зустрічі в дошкільному навчальному закладі через індивідуальні співбесіди, анкетування.Варіативний напрямок

Його метою є створення умов для педагогічної освіти батьків відповідно до їх запитів та інтересів. У цьому напрямку роботи головним є вибір змісту освіти самими батьками.

Результатом роботи у цьому напрямку є отримання батьками основи педагогічних знань із сімейного виховання, формування сімейного укладу тощо.

Організації освіти батьків у цьому напрямку сприяє діагностичний етап, на основі його результатів може бути створено декілька лекторіїв одночасно, завдяки чому в батьків з'явиться вибір.Самоосвітній напрямок

Метою цього напрямку є підвищення рівня культури батьків. Визначається він самими мамами і татами на основі пакету діагностик батьківської культури.

Ідея співпраці — одна із найпопулярніших у сучасній педагогіці. Взаємна діяльність ДНЗ і сім'ї щодо досягнення спільної мети може суттєво підвищити якість цієї роботи. Однією із причин відсутності активної діяльності дошкільного навчального закладу щодо залучення батьків до навчально-виховного процесу є відсутність єдиного плану, що містить цікаві для обох сторін форми співпраці, залучення батьків до навчально-виховного процесу, а також простору, де батьки мали б змогу реалізувати свої можливості.Основною метою такої діяльності повинна бути зацікавленість дошкільного навчального закладу щодо перетворення інтересу закладу до навчально-виховного процесу на інтерес сімейний, зміцнення не лише дитячої групи в колектив однодумців, але й створення з їхніх батьків колективу союзників; допомога сучасній сім'ї у справі виховання та освіти дітей, попередження проявів відчуження між дитиною та її родиною.

Завданнями такої діяльності повинні стати:

 • доведення до свідомості батьків істини про те, що право та обов'язок виховання їхніх дітей належить їм самим;

 • виховання у батьків почуття впевненості у своїх силах і мудрості;

 • поповнення знань батьків про виховання дітей загальнодоступними науковими відомостями;

 • надання допомоги щодо володіння собою та поведінкою дітей;

 • навчання батьків спілкування з дітьми;.

 • надання допомоги у відносинах із дитиною;

 • залучення батьків до кола педагогічної діяльності, зацікавлення їх
  освітньо-виховною діяльністю як необхідністю розвитку власної дитини.

Напрямками роботи з сім'єю:

 • вивчення особливостей сім'ї, виховання дитини і встановлення контактів із сім'єю;

 • залучення батьків до педагогічної діяльності з питань самоосвіти і самопізнання;

 • залучення батьків до розв'язання проблем дитсадка, колективне обговорення сімейних проблем та їх розв'язання;

 • збагачення досвіду батьків спеціальними знаннями, підвищення рівня їх педагогічної компетентності.

Форми діяльності в рамках програми:

Форми роботи

Пояснения

Збори

Передбачається провести 2 зборів протягом термінів реалізації програми:
- організаційні
- підсумкові

Заняття

1 раз в місяць проводитимуться заняття для учасників програми за планом роботи клубу

Консультації

Консультації фахівців проводяться відповідно до плану роботи клубу і запитом учасників програми

Семінар-практикум

Проведення семінарів відповідно до плану роботи і з урахуванням запитів учасників програми

Анкетування

Проводиться анкетування (2 рази на рік: спочатку року і в кінці підсумкове) батьків - учасників програми для дослідження запитів і результатів роботи клубу

Бесіда

(колективна та індивідуальна)Буде проходити відповідно до запитів батьків

Основні функції програми

Організаційно-посередницька – участь батьків у роботі педагогічної ради ДНЗ, батьківських комітетів та інших об'єднань батьків, взаємодія з громадськими організаціями.

Інформаційно-просвітницька


  • забезпечення батьків інформацією про ДНЗ й документацію, яка

регламентує діяльність ДНЗ;

  • організація педагогічно-просвітницької роботи з батьками за допомогою різноманітних засобів ознайомлення з актуальною інформацією;

  • надання індивідуальної педагогічної допомоги.

Організаційно-педагогічна

  • залучення батьків в освітній процес;

  • організація спільної діяльності з дітьми й педагогами – участь у святах, розвагах, оздоровчих заходах;

  • надання батьками посильної допомоги ДНЗ.

Умови роботи Сімейного клубу

за програмою «Дорослий садок».

Заняття сімейного клубу проводяться в приміщенні дитячого садка 1 раз на місяць. Тривалість кожного заняття — 1 година.

До занять готуються всі учасники: педагоги, діти та батьки.

Брати участь у роботі клубу запрошуються всі бажаючі батьки або члени сім'ї, а також гості, тобто залучені фахівці (педагоги додаткової освіти дитячого будинку творчості, працівники міської дитячої бібліотеки та інші) відповідно до попередньо виявлених запитів.

Для проведення психолого-педагогічного практикуму, запрошуються спеціалісти дошкільного навчального закладу (медичний працівник, психолог, інструктор із фізкультури, вихователь зображувальної діяльності, логопед тощо).

Але, активними учасниками засідань клубу, що відбуваються в цікавій ігровій формі і надають змогу батькам реалізувати свій творчий потенціал та навчатися разом із дітьми багатьох корисних речей, є мами, тата і діти. Тому, теми занять потрібно обирати разом із батьками через анкетування і «Книгу пропозицій».

Педагоги-організатори повинні прагнути до того, щоб кожна зустріч в клубі була цікава і корисна всім учасникам, намагатися відзначити особисті успіхи і досягнення дітей, індивідуальність і творчість дорослих. Створити позитивний емоційний фон зустрічей допоможуть відеоперегляди, покази, виставки, музичне оформлення, радість і відчуття задоволення від спільної діяльності. Але головне - це загальний настрій педагогічного колективу, вірно вибраний тон спілкування педагога з дитиною та батьком..

Структура кожного заняття для батьків повинна бути побудована таким чином, щоб педагог мав можливість максимально вплинути на основні канали сприйняття інформації. Це чергування індивідуальних (рефлексія, самодіагностика, самопрезентація) і групових форм роботи; активних (ігри-енергозатори, тренінгові вправи, практичні завдання) і умовно пасивних методів (інформаційні блоки з використанням мультимедійних презентацій, під час яких учасники також мають можливість дискутувати і задавати питання, що цікавлять їхні запитання).

Заняття в клубі передбачають теоретичну і практичну частини, нетрадиційні форми проведення занять: ділові ігри, круглі столи, клуби веселих та винахідливих тощо.

У навчально-методичний комплекс занять входять тематичні презентації та інформаційні буклети, розроблені педагогом.

Етапи реалізації програми

«Дорослий сад».

І. Підготовчий етап

1. Знайомство колективу з сім'ями вихованців, з їх проблемами щодо виховання дітей. Добирання ефективних методів і прийомів діагностики сім'ї для дітей, які відвідують ДНЗ (анкети, опитування, бесіди, відвідування) за напрямками:

- склад сім'ї, професія, освітній рівень;

- загальна сімейна атмосфера: особливості взаємовідносин між членами сім'ї;

- що батьки вважають важливішим у вихованні;

- що є предметом основного піклування батьків: здоров'я, розумовий розвиток;

- рівень психолого-педагогічних знань і практичних умінь;

- система засобів виховного впливу;

- організація спільних форм діяльності в сім'ї;

- питання додаткової освіти дитини;

- соціальне замовлення батьків (із врахуванням їх фінансових можливостей)

2. Планування роботи з сім'єю на всіх рівнях навчально-виховного процесу:

- створення програми розвитку дошкільного освітнього закладу — напрямок роботи усіх педагогів і спеціалістів;

- зазначення у річному плані про створення фотовиставок, пересувних бібліотечок, інформаційних стендів, спеціальних експозицій; організація спільних свят і заходів;

- написання плану спеціалістами;

- укладання плану роботи опікунської ради, батьківського комітету.II. Організаційний етап

 1. Формування груп батьків за інтересами.

 1. Посвячення в батьки (традиційне свято).

 2. Відкриття клубів за інтересами.

 3. Формування бази даних за результатами анкет, опитування батьків.

 1. Створення умов для втілення планів роботи з батьками.

 2. Формування установки на співпрацю ДНЗ та сім'ї.

III. Практичний етап

 1. Робота педагогів з формування у батьків спеціальних знань із дитячої психології, педагогіки:

 1. семінари, семінари-практикуми;

 2. Дні діагностики;

 3. круглі столи, конференції;

 4. спільні заняття, відкриті демонстрації;

 5. система консультацій;

 6. домашні завдання;

 7. батьківські збори.

 1. Спільна діяльність за схемою «педагог — дитина, дитина —батьки, батьки — педагог»:

 1. свята та розваги (календарні, спортивні, сімейні, традиційні);

 2. екскурсії, походи, цільові прогулянки;

 3. участь у спільних проектах, конкурсах, виставках (музичних, літературних, декоративного та прикладного мистецтва);

 4. спільні трудові справи;

 5. використання професійних якостей і знань батьків в організації гуртків, секцій, студій для дітей;

 6. заходи щодо покращення матеріальної бази ДНЗ і груп.

IV. Етап спостереження за результатами

 1. Анкетування, опитування батьків, педагогів.

 2. Узагальнення та розповсюдження досвіду сімейного виховання (через пресу, рекламні листівки та буклети, круглий стіл).

 3. Проведення щорічного конкурсу «Сім'я року» (або «Найкраща сім'я»)

Поточний моніторинг результативності освіти батьків включає в себе:

 тести батьківських відносин;

 анкети;

 опитувальники за результатами проведеного заняття;

 творчі проекти.

Організація проектної діяльності

в рамках програми «Дорослий садок»

Найкращі результати може дати максимально повне залучення батьків до цілеспрямованого процесу виховання. Тому програма «Дорослий садок» залучає педагогів звернутися до проектного методу, так як в нашому дитячому садку є досвід роботи з даного методу.Проекти клубів для батьків в рамках

програми «Дорослий садок»

Назва теми проекту

Мета

Проект Клубу майбутніх батьків «Яблуко»

Духовне виховання батьків.Проект-програма Клубу молодої сім'ї «Лелеченя»

(для батьків дітей раннього віку)

Налагодження співпраці дитячого садка і сім'ї у питаннях виховання дітей раннього віку;

-відродження традицій сімейного виховання та залучення батьків в єдиний освітній простір;

-створення умов для успішної адаптації дітей у дошкільному закладі


Проект-програма дитячо-батьківського клубу вихідного дня «Домовичок»

(для батьків дітей, які не відвідують дитячий садок)Соціалізація дитини раннього віку з наступною підготовкою до дошкільного навчального закладу.

Проект клубу турботливих батьків «Дошкільнятко»

(для батьків дітей молодшого дошкільного віку)
Створення системи особистісно-орієнтованого взаємодії дітей і дорослих через організацію єдиного освітнього простору ДНЗ та сім'ї.

Міні-проект клубу «Здорова сім'я»


Об'єднати прагнення педагогів, медичних працівників і батьків до співпраці, спрямованої на формування знань про здоровий спосіб життя в дітей і потреби у здоровому способі життя.

Проект Клубу батьків майбутніх першокласників «Шпаргалка»

(для батьків дітей шостого року життя)


Накопичення інформації та практичних порад з підготовки дітей до школи; підтримка виховної компетентності батьків майбутніх першокласників; виявлення рівня готовності сім'ї до вступу дитини до першого класу.

Очікувані результати та способи їх перевірки:

 підвищення педагогічної компетентності батьків;

 знання вікових особливостей дітей 2-6 років і вміння застосовувати ці знання на практиці сімейного виховання;

 оволодіння практичними навичками позитивної взаємодії з дітьми;

 оволодіння навичками творчої педагогічної імпровізації в спілкуванні та спільній діяльності з дітьми;

 побудова конструктивних (безконфліктних) моделей спілкування;

 оволодіння організаційними навичками проведення спільного дозвілля в сім'ї;

 вміння аналізувати виховні дії дорослого по відношенню до дитячих вчинків і проводити рефлексію власних виховних дій;

 формування активної позиції батьків як суб'єктів освітнього та виховного процесів в ДНЗ
Перспективи подальшого розвитку програми,

можливості її поширення.

1. Вести активну пропаганду здорового способу життя та адекватних сімейних відносин. Надалі необхідно залучити до роботи якомога більше сімей ДНЗ для підвищення соціальної активності.

2. Взаємодіяти з різними гілками влади для підтримки активних сімей. Дуже важливо, використовувати міжвідомчі підходи та взаємодію з адміністрацією відділу освіти, службою соціального забезпечення, відпрацювати механізми підтримки органами місцевого управління проведення заходів, конкурсів «Молода сім'я», «Сім'я - 21 століття»; допомогу у фінансуванні роботи сімейного клубу.

3. Взаємодія з іншими організаціями. Необхідно розширити діяльність клубу. Запропонувати ряд спільних заходів, конкурсів з сім'ями.

4. Активно взаємодіяти з усіма засобами масової інформації для створення позитивного образу сучасної сім'ї, для підвищення статусу дитинства та актуалізації уваги до цінностей сім'ї.

5. Організувати різні форми роботи (конференції, фестивалі) для вироблення єдиного підходу в роботі з сім'єю.

Я сподіваюся, що робота в Сімейному клубі принесе багато радості і дітям, і дорослим. Дозволить відчути справжнє піклування та турботу про сім'ї, в яких є діти, а також дозволить батькам:


 • виявити інтерес до справ дитини і бути готовими до емоційної підтримки;

 • здолати власний авторитаризм та подивитися на світ очима дитини;

 • сконцентрувати увагу на дітях;

 • зміцнити почуття батьківської самосвідомості;

 • формувати прагнення до здорового способу життя;

 • реалізувати творчий потенціал.

Отже, прагнення педагогів до співпраці з сім'єю принесе свої плоди: довіру батьків до дитячого садка, бажання брати безпосередню участь у всіх видах діяльності дитячого садка, високий рейтинг нашого ДНЗ в мікрорайоні.

Я вважаю, що із часом, коли Клуб стане популярним серед батьків, за його допомогою можна буде розв'язувати будь-які проблеми, що виникають в сім'ях під час виховання дітей.Тільки кропітка спільна робота педагогів і батьків може дати позитивні результати.

Я не зупинюся на досягнутому, буду продовжувати шукати нові шляхи співпраці з батьками. Адже у нас одна мета - виховати майбутніх творців життя.Яка людина - такий світ, який вона створює навколо себе. Хочеться вірити, що наші діти, коли виростуть, будуть любити й оберігати своїх близьких.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Авдєєва Н. Роль матері і батька в розвитку дитини раннього віку. // Дошкільне виховання. - №7. 2005

 2. Алексеєнко Т. Батьківська стратегія: соціалізація дитини в родинному середовищі // Дошкільне виховання. – 1997. - №6

 3. Арнаутова Е. Самоаналіз досвіду спілкування з батьками // Дошкільне виховання. - №4. 2002

 4. Арнаутова Є.П. Методи збагачення виховного досвіду батьків // Дошкільне виховання - №9. 2002

 5. Вачков І.В. Групові методи в роботі шкільного психолога: Навчально-методичний посібник. - М.:"Вісь-89", 2002.-224с.

 6. Взаємодія ДНЗ з батьками / під ред. Прес-служби Корпорації

 7. Гладких Л.П. Мамина школа: програма для дитячих садків, сімейних віталень і сімейних клубів.- М.- 2007

 8. Долинна О. батьки в дошкільному закладі: споживачі та гості чи партнери – однодумці/ О.Долинна, О.Низковська // Дошкільне виховання – 2007- №1

 9. Калуська Л. Дивокрай. – Т.: Мандрівець, 2004.

 10. Каухова А. Проект "Ідеальний батько". // Виховання школярів. - №2. - с14. – 2005

 11. Клименкова Про. Ділимося досвідом організації роботи з батьками. // Дошкільне виховання. - №3.2005

 12. Козак Н. Українська родинна педагогіка: минуле й сьогодення. // Дошкільне виховання. – 2002. - №8.

 13. Кононко О.Л. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні. – К.: Дошкільне виховання, 2003.

 14. Кирієнко Т. Співпраця з родиною. Семінар для педагогів / Т. Кірієнко //Дошкільне виховання – 2006-№3

 15. Лесгафт П.Ф. Сімейне виховання дитини і його значення.- М.: Лінка-прес, 2000

 16. Луценко І. Які самі, такі й сини // Дошкільне виховання. – 2004. - №8.

 17. Меліна С. Світоглядні аспекти роботи з родиною // Виховання школярів -2005- №5

 18. Новікова М.Н. У співпраці – результат. Робота вихователя з батьками/М.Н.Новікова//Дошкільна освіта, видавництво «Ранок» - 2011

 19. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О.І.Білан, Л.М.Возна, О.Л.Максименко та ін.-Тернопіль. Мандрівець, 2013

 20. Рилєєва Е. Вчимося співпрацювати з батьками. // Дошкільне виховання. - №11.2004

 21. Рогальська Н. Виростеш ти, сину // Дошкільне виховання. – 2003. - №8.

 22. Свирська Л. Взаємодія дорослих із дітьми раннього віку / Л.Свирська, Н. Петрова – К., 2004

 23. Спичак М. Курс на співпрацю з батьками / М. Спичак//Дошкільне виховання – 207 - №3

 24. Сухарєва Л.С. Піклуємось разом. Робота з батьками дошкільників / Л.С.Сухарева.-Х.:Основа: Тріада, 2008

 25. Терещенко О. Родинні збори в дитячому садку / О.Терещенко // Дошкільне виховання – 2007.-№2

 26. Тоцька Т. Виховуєм серцем /Т. Тоцька// Дошкільне виховання – 2007- №3

 27. Чуб Н. «Довідник для батьків дошкільників», Харків, 2007

 28. Ягупов В.В. Педагогіка. – К.: Академія, 2002.

 29. Хамяляйнен Ю. Виховання батьків: Концепції, напрямки, перспективи. - М. -2001
Каталог: workFiles -> 1112
workFiles -> Матеріал семінару заступників директора
workFiles -> Дунаєць 2014 План Анотація Впровадження інновацій в освіті
workFiles -> Науково-методичний центр управління освіти Житомирської міської ради «Творчий учитель – обдарований учень»
workFiles -> Програма з розвитку навичок внутрішньогрупової взаємодії в підлітків
workFiles -> Несмашна Н. О. Цикл класних годин з теми "Осягаючи закони громадянства"
workFiles -> Педагогічна рада з теми
workFiles -> Профілактика агресивної поведінки в навчально-виховному процесі Анотація Мета
workFiles -> Педагогічна рада «Роль потенціалу уроку з розвитку креативних здібностей учнів, їхньої особистості в умовах сталого розвитку»
1112 -> Орієнтовний план роботи сімейного клубу «дорослий садок»

Скачати 362.98 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка