Програма розвитку малого підприємництва в Драбівському районі на 2014-2015 рокиСкачати 348.71 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір348.71 Kb.


ПРОГРАМА
розвитку малого підприємництва
в Драбівському районі
на 2014-2015 рокиДРАБІВ - 2014Зміст


1

Вступ

3

2

Стан розвитку малого підприємництва

4

3

Мета Програми

8

4

Головні завдання Програми

5

Основні напрямки Програми

6

Впорядкування місцевого регулювання підприємницької діяльності

9

10


7

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва

8

Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури розвитку малого підприємництва, підготовка кадрів

10

11


9

Пріоритетні інвестиційні бізнес-проекти


10

Фінансове забезпечення Програми

11

11

Механізм управління та контролю за виконанням програми


12

Додаток 1


13

13

Додаток 2


16

Вступ
Мале підприємництво виступає важливим чинником розвитку господарської самостійності селища, що має вирішальний вплив на процеси оптимізації структури економіки району, сприяє насиченню ринку товарами та послугами, формуванню конкурентного середовища, підвищенню рівня життя населення та зменшенню безробіття.

Становлення і розвиток малого підприємництва є важливою передумовою здійснення радикальних ринкових перетворень та потребує підтримки, як на державному, так і на місцевому рівні.

Незважаючи на певні переваги, мале підприємництво є більш слабким і уразливим сектором економіки, ніж середній та великий бізнес. Саме тому мале підприємництво потребує сприятливого специфічного середовища для його успішного розвитку, яке неможливо сформувати без суттєвої підтримки з боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Програма розвитку малого підприємництва в Драбівському районі на 2014-2015 роки (далі - Програма) є одним із важливих інструментів реалізації державної підтримки малого підприємництва, активної регіональної політики, політики зайнятості населення та інвестиційно-інноваційної стратегії держави. Програма відображає систему цілей, завдань, цільових показників і комплексу заходів спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємництва в регіоні, підвищення його конкурентоспроможності.

Програма розроблена на виконання Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» та доручення Кабінету Міністрів України від 23.06.2008 № 31483/1/1-08 та забезпечено узгодженість її з основними напрямками регіональної програми розвитку малого підприємництва в Черкаській області на 2013-2014 роки.

Програма розроблена виходячи із стратегічних напрямків регіонального розвитку району, є складовою частиною Програми соціально-економічного та культурного розвитку Драбівського району та логічним продовженням Програми попередніх років.

У Програмі враховані положення законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших програмних, законодавчих та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку підприємництва.

Програма тісно пов’язана зі стратегією соціально-економічного розвитку регіону, містить чітко визначну мету, досяжні цілі, пріоритетні напрямки та механізми їх реалізації.


Стан розвитку малого підприємництва


Стан розвитку малого підприємництва за останні роки свідчить про зростання ролі цього сектора економіки у господарському комплексі регіону. Підвищилася соціальна значимість малого підприємництва. Формування стимулюючих умов для ефективного розвитку підприємницької діяльності здійснювалося шляхом удосконалення регуляторних процесів та нормативно-правової бази, запровадження нових підходів до реєстрації підприємців, надання їм дозвільних документів, механізмів фінансової та ресурсної підтримки, розбудови інфраструктурних компонентів, підвищенні кадрового потенціалу малого підприємництва, створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення прямих іноземних інвестицій для розвитку підприємництва.

Станом на 01.01.2014 в районі зареєстровано 1101 суб’єктів підприємницької діяльності, що в порівнянні з показником на початок 2013 року менше на 36 суб’єктів, з них 695 фізичних осіб-підприємців, що на 3 менше, ніж на початок 2013 року, та 406 юридичних осіб, що на 33 менше в порівнянні з початком 2013 року. У Драбівському районі постійно зростає кількість працюючих суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб. Станом на 01.01.2013 (таблиця 1) на території району діяло 698 фізичних осіб підприємців, що на 18 осіб більше ніж у 2012 році. На позитивні зрушення у вигляді зростання приватних підприємців району вплинули зміни в податковому законодавстві, що дозволило спростити процедуру реєстрації та лояльних умов спрощеної системи оподаткування.

Таблиця 1

Спостерігається позитивна динаміка по нарощенню кількості і юридичних осіб підприємців (Таблиця 2). На початку 2012 року їх кількість становила 422 особи, на початок 2013 року – 439 особи.


Таблиця 2

За підсумками 2012 року у середньому по району на 10 тис. осіб наявного населення припадало 36 малих підприємств (у 2010 році – 20).

Протягом 2013 року процедуру реєстрації пройшли 91 фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності та 15 юридичних осіб. Переважна частина суб’єктів підприємницької діяльності (близько 66%) працює у сфері торгівельного обслуговування та посередництва, 11% – у сфері транспортних послуг, 5% – у сфері надання побутових послуг.

Малими підприємствами у минулому році реалізовано продукції на суму 305,1 млн. грн., що становить 43,3 % у загальному обсязі реалізованої продукції підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності.

Суб’єкти малого бізнесу відіграють відчутну роль у наповненні бюджетів усіх рівнів. За 2013 рік суб’єктами малого підприємництва сплачено до бюджетів усіх рівнів на території району 19132,9 тис.грн. (3301,7 тис. грн. - фізичні особи, 15831,2 тис. грн. – юридичні).

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників на малих підприємствах протягом останніх років постійно зростає. На кінець 2013 року вона становила 2341 грн. і збільшилась у порівнянні з 2012 роком на 281 грн.

В структурі малих підприємств за їх основним видом економічної діяльності 45,3 % малих підприємств від їх загальної кількості функціонувало за видом економічної діяльності «сільське господарство, мисливство, лісове господарство», 9,3 % - за видом економічної діяльності “операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги користувачам”, 17,8 % - «торгівля: ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку», 5,0 % - “будівництво” 16,0 % - “промисловість”, 5,3 % - “транспорт та зв’язок, 1,3 % - “ комунальні та індивідуальні послуги, діяльність у сфері культури та спорту.
Структура малих підприємств за основними видами

економічної діяльності за 2013 рік

45,3%


16,0%

5,0%


17,8%

5,3%


9,3%

1,3%


Сільське господарсто,

мисливство, лісове

господарство

Промисловість

Будівництво

Торгівля

Транспорт, зв'язок

Операції з нерухомим

майном

Надання комунальних та

індивідуальних послуг;

діяльність у сфері

екультури та спорту

У Драбівському районі функціонує 2 офіційно зареєстровані ринки, які нараховують 746 торгових місць (Драбівський ринок – 546 місць, Шрамківський ринок – 200 місць). На сьогодні ринки працюють у напрямку зміцнення матеріально-технічної бази та благоустрою ринків і прилеглих до них територій.

Сферу побутового обслуговування на території Драбівськго району забезпечують 44 приватних підприємців, що в порівнянні з показником попереднього року збільшилось на 2 суб’єкти господарювання.

Суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи залучаються до участі у виставкових, святкових ярмарках товарів народного споживання на ринках та інших заходах.

При райдержадміністрації працює громадська приймальня з питань розвитку підприємництва та прямий телефонний зв`язок «Гаряча лінія». За 2013 рік прийнято та надано роз’яснення з різних питань 25 особам. Суть порушених питань – порядок здійснення реєстраційних дій, умови надання фінансової допомоги на розвиток підприємництва. Щомісячно проводить свої засідання координаційна рада райдержадміністрації з питань розвитку підприємництва.

Безробітні громадяни, які вирішили стати підприємцями, мали змогу отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Районним центром зайнятості в 2013 році виплачено одноразову допомогу для започаткування власної справи 13 особам, що в порівнянні з попередніми періодами: в 2011 році – 11 осіб, в 2012 – 10 осіб, говорить про зацікавленість громадян започаткувати власну справу та взяти участь у поліпшенні економіки регіону. Безробітні громадяни, які виявили бажання започаткувати власну справу, залучаються до семінарів з основ підприємницької діяльності, що сприяє залученню їх до самозайнятості.

Суб’єктам підприємництва забезпечується вільний доступ до участі у тендерах з проведення закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти. Найбільш поширеними є тендери з організації харчування і забезпечення продуктами харчування закладів освіти та охорони здоров’я, тощо. Найбільш поширеними є тендери з організації харчування і забезпечення продуктами харчування закладів освіти та охорони здоров’я. Надаються консультації суб’єктам малого підприємства з питань проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

На території району створено умови для розвитку малого та середнього підприємництва, але існують проблеми, що стримують його розвиток, на подолання яких будуть спрямовані заходи Програми підтримки малого та середнього підприємництва в Драбівському районі на 2014-2015 роки.

У ході аналітичної роботи проведений SWOT аналіз. Визначені внутрішні (сильні та слабкі сторони) та зовнішні (сприятливі можливості та загрози) чинники, що стримують розвиток підприємницької діяльності.

Основні завдання SWOT аналізу: виявлення сприятливих можливостей, визначення загроз і розробка заходів щодо знешкодження їхнього впливу, виявлення сильних сторін і зіставлення їх з ринковими можливостями, визначення слабих сторін та розроблення стратегічних напрямів їх подолання, виявлення конкурентних переваг та формування її стратегічних пріоритетів.Сильні сторони (Strengths)

Слабкі сторони (Weaknesses)

 1. Наявність Програми підтримки малого підприємництва на 2012-2013 роки

 2. Відсутність тиску з боку місцевої влади та її налаштованість на розвиток підприємництва в районі.

 3. Забезпечення прозорості, гласності та відкритості при прийнятті регуляторних актів.

 4. Функціонування Центру надання адміністративних послуг принципом “Єдиного вікна” (сприяє започаткуванню та веденню підприємницької діяльності).

 5. Наявність фінансово-кредитних установ.

 1. Недостатнє в 2012 році та відсутнє в 2013 році фінансування Програми підтримки малого підприємництва з районного бюджету.

 2. Високі відсоткові ставки за користування кредитами для суб’єктів підприємницької діяльності.

 3. Відсутність можливості чіткої побудови стратегії малого підприємства на довгострокову перспективу

 4. Пасивність підприємців в отриманні інформації та недостатній рівень знань щодо чинного законодавства
Можливості (Opportunities)

Загрози (Threats)

 1. Поглиблення конструктивної співпраці органів влади та підприємців

 2. Здешевлення банківського кредитування для суб’єктів малого підприємництва (часткова компенсація відсотків за кредити).

 3. Надання одноразової грошової допомоги по безробіттю особам, які попередньо пройшли відповідну підготовку для започаткування власної справи.

 4. Забезпечення вільного доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до участі в конкурсних торгах з проведення закупівлі товарів, робіт і послуг.

 5. Сприятливі умови для розвитку малого підприємництва в сфері «зеленого туризму» та народних художніх промислів

 1. Висока вартість кредитних ресурсів.

 2. Нестабільне та недосконале законодавство, надмірне податкове навантаження.

 3. Недостатня фінансова підтримка з місцевого бюджету.

 4. Відтік кваліфікованої робочої сили

 5. Подорожчання робочої сили, енергоносіїв.

 6. Тінізація бізнесу.

 7. Низька купівельна спроможність населення.

 8. Виникнення заборгованості за виконані роботи, надані послуги, зокрема по установах бюджетної сфериМета Програми
Метою Програми є забезпечення сталого розвитку цілісної та ефективної системи підтримки малого бізнесу району, формування сприятливих умов для його подальшого розвитку шляхом концентрації фінансових, матеріально-технічних та інших місцевих ресурсів, виробничого і наукового потенціалу, створення ефективного механізму зворотного зв’язку органів виконавчої влади з суб’єктами підприємництва та їх громадськими формуваннями.

Головні завдання Програми
Для досягнення визначеної мети мають бути вирішені основні завдання Програми, а саме:

подальша реалізація основних засад державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та державної політики у сфері дозвільної системи;

консолідація діяльності органів влади і громадських об’єднань із захисту прав та інтересів малого бізнесу;

розвиток діючих кредитно-фінансових механізмів та впровадження нових фінансових технологій підтримки малого підприємництва, інвестиційна підтримка;

розширення можливостей інформаційного забезпечення та спектру послуг шляхом розвитку інфраструктури підтримки підприємництва;

створення сприятливих умов для започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності;

удосконалення ресурсної підтримки суб’єктів малого підприємництва;

залучення до підприємницької діяльності соціально-вразливих верств населення, створення нових робочих місць;

забезпечення зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць, самозайнятості;

розвиток системи підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери малого підприємництва.


Основні напрямки Програми

 • упорядкування регулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні;

 • фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

 • ресурсне та інформаційне забезпечення, формування інфраструктури підтримки підприємництва, підготовка кадрів;

 • реалізація інвестиційно-інноваційних проектів та пілотних програм.

Конкретні заходи з реалізації Програми наведено у додатку 2 до Програми.

Впорядкування місцевого регулювання підприємницької діяльності

Нормативно - правове регулювання розвитку малого підприємництва має формуватися на взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій підприємців, окремих підприємців з метою оптимізації впливу нормативно - правового поля на економічний і соціальний розвиток малого підприємництва.

У рамках Програми здійснюватиметься подальше упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності шляхом:


 • усунення зайвих регуляторних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність;

 • забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності;

 • забезпечення публічності та прозорості реалізації регуляторної політики;

 • удосконалення діяльності державних реєстраторів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;

 • удосконалення діяльності дозвільних центрів відповідно до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;

 • розвиток системи правового захисту підприємців відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

 • створення умов для добросовісної конкуренції.

З метою ведення конструктивного діалогу між органами влади і суб’єктами малого підприємництва передбачається:

 • регулярне проведення в регіонах нарад, зустрічей, “круглих столів ”, консультацій з питань реалізації державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності, забезпечення доступу підприємців до економічної, правової і ділової інформації;

 • налагодження ефективного зворотного зв’язку між органами влади та громадськими організаціями підприємців, суб’єктами підприємництва шляхом проведення телефонних „гарячих ліній ”, забезпечення функціонування громадських приймалень;

 • забезпечення діяльності координаційних рад з питань розвитку підприємництва.Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва

Заходи Програми спрямовані на досягнення стабільної і гнучкої системи фінансово-кредитної підтримки, що передбачає спрощення доступу малих підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів, забезпечення сприятливих умов для розвитку підприємництва, адаптації незайнятого населення до умов ринкової економіки, зменшення рівня безробіття та створення нових робочих місць. Заходами Програми передбачено надання фінансової підтримки незайнятому населенню через одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності та інших видів допомоги.

Виконання Програми в повній мірі можливе лише за умови стабільності фінансування її складових.

Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури розвитку малого підприємництва, підготовка кадрів

Більшість малих підприємств, особливо новоутворених, мають обмежені власні виробничі ресурси, відчувають гострий дефіцит у виробничих площадках та службових приміщеннях, а часом і в земельних ділянках для облаштування бізнесу. До того ж, як правило, вони мають недостатній рівень економічних, юридичних та управлінських знань.

З огляду на це, заходами Програми передбачається надання суб’єктам малого підприємництва відповідної допомоги з боку місцевих органів влади, зокрема, шляхом:


 • подальшого поширення практики передачі державного, комунального майна на умовах оренди, в тому числі довгострокової, викупу шляхом аукціонів та конкурсів;

 • формування розвинутої системи інформаційно-консультаційного забезпечення суб’єктів підприємництва;

 • сприяння створенню на території району бізнес-центрів та бізнес-інкубаторів;

 • здійснення професійної орієнтації, формування підприємницьких навичок та ініціатив молоді, підготовку кваліфікованих працівників за професіями, які сприяють самозайнятості та започаткуванню власної справи;

 • проведення організаційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня, знань, навичок підприємців з питань ведення бізнесу;


Пріоритетні інвестиційні бізнес-проекти
У рамках заходів Програми передбачається реалізація пріоритетних інвестиційних бізнес-проектів спрямованих на:

 • створення нових та реконструкції вже існуючих малих підприємств;

 • підвищення конкурентоспроможності продукції малого підприємництва;

 • запровадження енергозберігаючих та ресурсоекономних технологій;

 • розширення сфери побутового обслуговування населення;

 • створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

 • підтримка розвитку сільськогосподарського виробництва, організація переробки сільськогосподарської продукції (міні- цехи тощо).

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів. Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на підтримку малого підприємництва, визначається у видатковій частині районного бюджету окремим рядком відповідно до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

Крім того, на виконання окремих положень Програми спрямовуються кошти з інших джерел, не заборонених законодавством, зокрема, Регіонального фонду підтримки підприємництва по Черкаській області, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, кредитних ресурсів банківських та небанківських фінансово-кредитних установ, кошти підприємств, організацій.

Механізм управління та контролю за виконанням Програми

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює районна державна адміністрація.

Про хід виконання Програми райдержадміністрація щорічно до 1 лютого інформує районну раду.

Обговорення стану та проблем реалізації Програми проводиться на сесії районної ради, колегії райдержадміністрації, координаційній раді райдержадміністрації з питань розвитку підприємництва, на засіданнях “круглих столів ”, нарадах за участю громадських формувань підприємців.

До висвітлення ходу реалізації Програми залучаються засоби масової інформації, зокрема громадсько - політична газета «Драбівщина».
ХАРАКТЕРИСТИКА

регіональної програми розвитку малого підприємництва

в Драбівському районі на 2014 - 2015 роки

№ п/п

Загальна характеристика району


1

Площа території (тис.км2) – 1,16 тис. кв. км.

Кількість наявного населення (тис.чол.) – 35,9

Специфіка – аграрна


Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – 2,8
2

Дата затвердження Програми

3

Головний замовник Програми
Головний розробник Програми
Співрозробники

Драбівська районна державна адміністрація

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації
Структурні підрозділи райдержадміністрації, установи та організації району.

4
Мета і перелік пріоритетних завдань Програми

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення сталого розвитку цілісної та ефективної системи підтримки малого бізнесу області, формування сприятливих умов для його подальшого розвитку шляхом концентрації фінансових, матеріально-технічних та інших місцевих ресурсів, виробничого і наукового потенціалу, створення ефективного механізму зворотного зв’язку органів виконавчої влади з суб’єктами підприємництва та їх громадськими формуваннями.Головні завдання Програми

Для досягнення визначеної мети мають бути вирішені основні завдання Програми, а саме:

подальша реалізація основних засад державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та державної політики у сфері дозвільної системи;

консолідація діяльності органів влади і громадських об’єднань із захисту прав та інтересів малого бізнесу;

розвиток діючих кредитно-фінансових механізмів та впровадження нових фінансових технологій підтримки малого підприємництва, інвестиційна підтримка;

розширення можливостей інформаційного забезпечення та спектру послуг шляхом розвитку інфраструктури підтримки підприємництва;

створення сприятливих умов для започаткування та ефективного провадження підприємницької діяльності;

удосконалення ресурсної підтримки суб’єктів малого підприємництва;

залучення до підприємницької діяльності соціально-вразливих верств населення, створення нових робочих місць;

забезпечення зайнятості населення шляхом створення нових робочих місць, самозайнятості;розвиток системи підготовки висококваліфікованих кадрів для сфери малого підприємництва.

5

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Вихідні дані на початок дії Програми

Очікувані результати

1. Кількість діючих малих підприємств / кількість МП на 10 тис. населення (одиниць)

131/36

140/38

2. Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

1008

1150

3. Кількість підприємців-фізичних осіб

726

850

4. Кількість фермерських господарств (одиниць)

73

78

кількість фермерських угідь (тис.га)

8,196

8,6

5. Питома вага малого підприємництва у загальних обсягах реалізації продукції регіону (%)

43,4

45,9

6. Надходження до бюджетів усіх рівнів (тис.грн.)

19132,9

22000,0

7. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць) бізнес-центри

-

-

 бізнес-інкубатори

-

-

 фінансово-кредитні установи (кредитні спілки)

2

3

 фонди підтримки підприємництва

-

-

 інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

-

-

 біржі

-

-

 інформаційно-консультативні установи

2

2

 страхові компанії /філії

5

5

 аудиторські фірми

-

-

8. Розміщення держзамовлень серед суб’єктів підприємницької діяльності, кількість/об’єми (тис.грн.)

250,0

280,0

9. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

13

14

10. Кількість створених нових робочих місць (одиниць)

344

440

6

Терміни і етапи реалізації Програми

Протягом 2014-2015 років

7

Основні напрямки Програми

Виконавці:Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва, підготовка кадрів
Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі, регіональний Фонд підтримки підприємництва по Черкаській області, громадське об’єднання підприємців, рада підприємців, суб’єкти підприємницької діяльності.


8

Обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів

Визначатимуться та уточнюватимуться протягом дії Програми

9

Основні джерела фінансування

Кошти місцевого бюджету, залучені в установленому порядку кошти регіонального Фонду підтримки підприємництва по Черкаській області, фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, окремих виконавців, власні кошти суб’єктів підприємництва, кредити банків та інші джерела не заборонені діючим законодавством.

10

Система організації контролю за виконанням Програми

Відображено в окремому розділі Програми


Заходи

з реалізації програми розвитку малого підприємництва в Драбівському районі на 2014-2015 роки


№ п/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

Джерела

фінансуванняВартість, тис.грн.

I. Впорядкування місцевого регулювання підприємницької діяльності

1

2

3

4

5

6

7

1

Забезпечення реалізації єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва

Забезпечити безумовну реалізацію принципів державної регуляторної політики при плануванні, підготовці аналізів регуляторного впливу проектів регуляторних актів, проведенні громадських слухань, відстеженні результативності прийнятих регуляторних актів

Драбівська районна державна адміністрація

2014-2015 рр.

Кошти виконавців

У межах кошторису

Постійно оновлювати електронний реєстр власних регуляторних актів та оприлюднювати інформацію про здійснення регуляторної діяльності на відповідних офіційних веб-сайтах в розділах „Регуляторна діяльність ”.

Драбівська районна державна адміністрація

2014-2015 рр.

-//-

-//-

Забезпечувати погодження з обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України проектів актів органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або таких, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках

Драбівська районна державна адміністрація

2014-2015 рр.

-//-

-//-

2

Забезпечення конструктивного діалогу між представниками бізнесу, органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади

Активізувати співпрацю з громадськими організаціями підприємців шляхом проведення нарад, конференцій, семінарів, зустрічей, засідань “круглих столів ” з актуальних питань розвитку малого підприємництва, оподаткування, обміну досвідом

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, Драбівське відділення Золотоніської ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаській області

2014-2015 рр.

Кошти виконавців

У межах кошторису

Забезпечити функціонування телефонних «гарячих ліній», «громадських приймалень», «телефонів довіри» як системи зворотного зв’язку між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та представниками малого бізнесу

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

2014-2015 рр.

-//-

-//-

3

Удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності

Забезпечити ефективне функціонування центру надання адміністративних послуг Драбівської райдержадміністрації (далі - ЦНАП)

Сектор з питань організації надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

2014-2015 рр.

Кошти виконавців

У межах кошторису

Забезпечити необхідним обладнанням ЦНАП

Сектор з питань організації надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

2014-2015 рр.

Районний бюджет

У межах кошторису

Передбачити фінансування щодо запровадження електронного документообігу, підключення та роботи автоматизованої інформаційної системи «Реєстр документів дозвільного характеру»

Фінансове управління райдержадміністрації

2014-2015 рр.

Районний бюджет

У межах кошторису

Здійснювати моніторинг діяльності ЦНАП-у

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Щоквартально

-

-

Постійно оновлювати на відповідних офіційних веб-сайтах сторінки з питань надання адміністративних послуг

Сектор з питань організації надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, відділ з суспільно-політичних питань, регіональної політики та зв’язків із засобами масової інформації

2014-2015 рр.

-

-

II. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва


1

Фінансово- кредитна підтримка суб'єктів малого підприємництва

Передбачати в районному бюджеті кошти на підтримку малого підприємництва, у тому числі на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації

При формуванні місцевих бюджетів

Районний бюджет

В межах призначень

Надавати суб’єктам малого підприємництва фінансову підтримку на зворотній основі для реалізації інвестиційно-інноваційних проектів у пріоритетних для регіону напрямках діяльності, у тому числі в сільській місцевості (переробка сільськогосподарської продукції, надання побутових послуг, розвиток сільського зеленого туризму тощо).

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації,

регіональний фонд підтримки підприємництва по Черкаській області (далі - РФПП), конкурсний комітет2014-2015 рр.

Районний бюджет,

вільні кошти РФППВ межах призначень

Проводити моніторинг ефективності використання суб’єктами малого підприємництва коштів наданих в рамках програми

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації,

РФПП


1 раз на рік

Кошти виконавців

У межах кошторису

Створити інформаційну базу даних про банківські установи з переліком їх послуг у сфері кредитування та забезпечити доступ суб’єктів малого підприємництва до інформації шляхом розміщення в мережі Інтернет

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

ІІ квартал 2014р.

-

-

2

Інвестиційна підтримка малого підприємництва

Формувати та оновлювати бази даних про інвестиційні та інноваційні проекти суб’єктів малого підприємництва з метою пошуку потенційних інвесторів, підтримувати в активному стані інвестиційний паспорт району.

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

Щорічно

-//-

-//-

Активізувати роботу щодо залучення суб’єктів малого підприємництва до участі у різного роду інвестиційних заходах, зокрема:

щорічному інвестиційному форумі «Черкащина інвестиційна»;Всеукраїнській акції «Барвиста Україна»

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, суб’єкти господарювання району (за згодою)

Щорічно

Кошти виконавців

У межах кошторису

Організувати проведення щорічної виставки «Малий бізнес Черкащини» (в рамках регіонального інвестиційного форуму)

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, суб’єкти господарювання району (за згодою)

Щорічно


-//-

-//-


III. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури розвитку

малого підприємництва, підготовка кадрів

1

Забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів малого підприємництва

Продовжити ведення бази даних про наявність вільних виробничих та невиробничих приміщень, що пропонуються для викупу або передачі в оренду суб’єктам підприємництва та забезпечення доступу до цієї інформації зацікавлених суб’єктів господарювання.

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

2014- 2015 рр.

-

-

Залучати суб’єктів малого підприємництва до участі у процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти державного і місцевих бюджетів.

Відділ освіти райдержадміністрації, інші структурні підрозділи райдержадміністрації, центральна районна лікарня, виконавчі комітети сільських, селищних рад

2014 – 2015 рр


-

-

Забезпечити залучення суб’єктів господарської діяльності до вирішення важливих соціальних питань розвитку територіальних громад

Сільські, селищні голови

2014-2015 рр.

-

-

2

Забезпечення інформаційно-консультативної підтримки суб’єктів малого підприємництва

Організувати проведення “єдиних консультативних днів” для суб’єктів підприємництва із залученням представників податкових, дозвільних та контролюючих органів

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, Драбівське відділення Золотоніської ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаській області, сектор з питань організації надання адміністративних послуг відділу економічного розвитку, контролюючі органи

1 раз у півріччя

Кошти виконавців

У межах кошторису

Розміщувати інформацію про можливості малого підприємництва області у виданнях ЧТПП

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, Черкаська торгово-промислова палата (ЧТПП) (за згодою)

2014 – 2015 рр.-//-

-//-

3

Сприяння підвищенню іміджу малого підприємництва

Організувати проведення спільно з громадською організацією підприємців професійного свята “День підприємця”

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, об’єднання підприємців, суб’єкти господарювання району

Щорічно

-//-

-//-

Забезпечити в установленому порядку участь суб'єктів малого підприємництва в обласному конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації , відділ освіти райдержадміністрації


Щорічно

-//-

-//-

Сприяти висвітленню в засобах масової інформації про стан реалізації державної політики щодо розвитку та підтримки малого підприємництва в області, виробничої діяльності суб’єктів підприємництва, їх досвіду, благодійництва та спонсорства

Відділ з суспільно-політичних питань, регіональної політики та зв’язків із засобами масової інформації,відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

2014 – 2015 рр.

-//-


-//-

4

Навчання незайнятого населення регіону основам підприємницької діяльності

Проводити профорієнтаційні заходи з питань започаткування безробітними підприємницької діяльності у пріоритетних сферах розвитку економіки регіону шляхом проведення тематичних семінарів

Районний центр зайнятості

2014 – 2015 рр.

-//-

-//-

Стимулювати розвиток підприємницької ініціативи безробітних шляхом організації навчання безробітних на курсах цільового призначення з подальшою виплатою одноразової допомоги по безробіттю для організації власної справи

Районний центр зайнятості

2014 – 2015 рр.

Кошти Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття

У межах кошторису

Сприяти розвитку обслуговуючих кооперативів як перспективної форми розвитку малого підприємництва на селі

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищних рад


2014 – 2015 рр.

Районний бюджет, РФПП

У межах кошторису

6

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери малого підприємництва

Надавати особам з числа безробітних послуги з отримання другої освіти за спеціальностями, необхідними для діяльності у сфері малого підприємництва

Районний центр зайнятості

2014 – 2015 рр.

Кошти виконавців

У межах кошторису

Включити до навчальних програм факультатив вивчення основ підприємницької діяльності

Відділ освіти райдержадміністрації

2014 - 2015 рр.

Кошти виконавців

У межах кошторису


IV. Реалізація інвестиційно-інноваційних проектів| та пілотних| програм


1

Забезпечення доступності різних організаційних форм підприємництва для розвитку інноваційної діяльності

Поширювати досвід успішних підприємців, задіяних у інноваційній сфері та сфері зеленого туризму у форматі «круглих столів»

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації,

РФПП (за згодою)


2014-2015 рр.Кошти виконавців

У межах кошторисуЗапровадити моніторинг суб’єктів малого підприємництва району, що здійснюють інноваційну діяльність

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

2014-2015 рр.

-//-

-//-Сприяти популяризації історій успіху суб’єктів підприємництва інноваційної сфери

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, районний центр зайнятості

2014-2015 рр.

-//-

-//-

Сприяти створенню нових малих підприємств із збору, утилізації та переробки твердих побутових відходів

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, районний центр зайнятості, РФПП

2014-2015 рр.

Районний бюджет, вільні кошти РФПП

У межах кошторису

2

Створення стимулів для надходження|припливу| інвестицій в інноваційну діяльність суб`єктів малого підприємництва

Сприяти реалізації бізнес-проектів суб’єктів підприємництва, спрямованих на виробництво альтернативних видів палива, впровадження енергозберігаючих технологій

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, ЧОАРП (за згодою), ТФзПМ (за згодою)

2014-2015 рр.

-//-

-//-Створити регіональну систему маркетингу інвестиційної привабливості міст і районів для суб`єктів малого підприємництва

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад

2014-2015 рр.

-//-


-//-Залучати суб’єктів підприємницької діяльності до розробки планів розвитку територій населених пунктів району та сприяти впровадженню пріоритетних та соціально значимих проектів для відповідного регіону.

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських, селищних рад

2014-2015 рр.

Кошти виконавців

У межах кошторису


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка