Програма розвитку горлівського навчально-виховного комплексуСторінка4/4
Дата конвертації04.04.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2   3   4

Мета діяльності методичних груп та обєднань:

вдосконалення педагогічної майстерності.


Завдання:
1. Вивчити та впровадити в навчально-виховний процес:

а) дистанційну освіту;

б) компетентнісно орієнтоване навчання;

в) інтерактивні форми та методи роботи;

г) технологію проектування предметного навчання та виховної роботи.
2. Засвоїти:
а) основи комп’ютерної грамотності;

б) нові інформаційні технології.ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
I. Підготовчий етап (2011-2012н.р.)
1. Фундаментальний аналіз науково-методичної та самоосвітньої діяльності педагогів за останні 5 років.

2. Визначення рівня навчальної успішності школярів і професійної успішності вчителів у системі навчання.

3. Знайомство зі спеціальною літературою з проблем профільного навчання шляхом роботи відповідних методичних груп.

4. Оволодіння членами педагогічного колективу навичками роботи з комп’ютерною технікою.


II. Концептуально – організаційний (2012-2013н.р.)
1. Реалізація в навчально-виховному процесі цільової програми «Розвиток профільного навчання».

2. Створення програм факультативів, спецкурсів, часткова їх апробація в навчальному процесі та під час тижнів консультативно-самостійної діяльності.

3. Розробка проектів колективної діяльності в предметному навчання й апробація в навчально-виховному процесі.

III. Розвивально - формуючий (2013-2015н.р.)
1. Цілісне впровадження дистанційної освіти профільного навчання та допрофільної підготовки в предметне навчання та у виховну діяльність.

2. Комплексна діагностика рівня творчого розвитку учасників педагогічного процесу.

3. Стимулювання вчителів до перегляду організаційних підходів до планування самоосвітньої діяльності.

4. Науково-дослідне відпрацювання кожним педагогом інтерактивних форм навчання у системі профільного навчання.

5. Повна реалізація програми «Розвиток профільного навчання».
IV. Результативно - узагальнюючий етап ( 2015-2016н.р.)
1. Науково - практичний аналіз результатів роботи колективу над розвитком профільного навчання.

2. Визначення ефективності пропонованої версії щодо впровадження профільного навчання та допрофільної підготовки учнів.

3. Широке обговорення позитивних і негативних результатів упровадження інноваційних елементів у НВП.

4. Підготовка і проведення науково-практичної конференції, семінарів з обміну досвідом роботи з даної проблеми.


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

1. Зміна напрямку педагогічного процесу на становлення особистості та творчу взаємодію вчителя й учня, спрямовану на формування життєвих і професійних компетентностей, їх творче зростання.

2. Достовірність інформації про рівень професійної компетентності педагогічних працівників.

3. Спроможність виходу вчителя на науково – дослідну діяльність.

4. 100% -кове охоплення колективу педагогічним експериментом в умовах реально функціонуючого навчально-виховного процесу інноваційного закладу.
Науково-методична робота складається із 7 компонентів:

1) творчі семінари, творчі та динамічні групи, методичні наради (загалом засідання відбуваються не менш як 3 рази на рік);

2) предметні методичні об’єднання (4 рази на рік);

3) наставництво, стажування (для вчителів, які мають невеликий стаж роботи, та для тих, які почали працювати в школі в поточному році);

4) методична сесія (відкриті заходи педагогів, які атестуються в поточному році);

5) науково-практична конференція, педагогічні ради та читання (розглядаються результати діяльності за різними напрямками);

6) продукти творчої інноваційної діяльності (кінцевий прогнозований результат самоосвітньої діяльності);

7) самоосвітня діяльність (індивідуальні та колективні форми роботи протягом року).

Кожний з компонентів має свою мету та завдання, але нерозривно пов’язаний з рештою. Самоосвітня діяльність – єдиний ланцюг у цій системі. Узгоджену діяльність кожної ланки або підсистеми має забезпечити реалізація цільової програми «Майстер» - програми підвищення професійної компетентності педагогічних працівників на рівні, що відповідає потребам закладу нового типу (додаток 4)

Для забезпечення повноцінної методичної роботи у школі працює методичний кабінет. Щорічно іде збагачення фонду методичної бібліотеки спеціальною літературою та проводиться передплата на періодичні видання:

ПЕРЕДПЛАТА ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ,

ПРИДБАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИРік

2012

2013

2014

2013

2014

2015

2016

Кількість періодичних видань

35

37

39

30

30

30

30

Кількість примірників методичної літератури

10

12

15

17

20

22

24Розділ IV. Соціальний захист учасників навчально – виховного процесу
Станом на 01.01.2011 року у НВК навчається 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. До 20% від загальної кількості учнів школи виховується у неповних сім’ях, 2% - одинокими матерями або одним батьком. У школі навчаються діти з багатодітних сімей, діти, що виховуються у сім’ях, де склалися несприятливі умови щодо виховання та навчання, діти батьків-ліквідаторів аварії на ЧАЕС, діти загиблих шахтарів.
Кількість учнів, що належать до пільгових категорій


Навчальний рік

2011-2012

2012-2013

2013-2014-

2014-2015-

2015-2016

Кількість учнів за категоріями:

 • діти-сироти

 • діти, позбавлені батьківського піклування

 • діти, постраждалі в результаті наслідків аварії на ЧАЕС

 • діти одиноких матерів

 • діти-інваліди

 • діти, що виховуються у багатодітних сім’ях

 • діти, що виховуються у сім’ях, де склалися несприятливі умови для виховання

 • діти загиблих шахтарів
6

7

2033

12

103

-


6

5

2233

11

103

-


6

5

2033

11

93

-


6

5

2033

11

93

-


6

5

2033

11

93

-

З метою забезпечення додержання законодавчих актів, які регламентують надання дітям пільгових категорій різних видів соціальної допомоги, у школі щорічно проходить громадський огляд стану умов життя та виховання дітей, що виховуються опікунами. Особлива увага надається питанням додержання матеріальних та майнових інтересів підопічних: повного та вчасного одержання ними пенсій, аліментів, безкоштовних Єдиних квитків, закріплення за ними житла, збереження успадкованого майна. За результатами огляду складаються акти обстеження, результати обговорюються на нарадах та засіданнях педагогічної ради школи. Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування одержують щорічно подарунки до Різдва, Новорічних свят та Великодня, безкоштовні квитки на Новорічні ялинки, вистави, заходи, організовані міським БДЮТ, Калінінським БДТ, благодійними організаціями. Щорічно проводиться поглиблений медичний огляд дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, аналіз заходів щодо їх безкоштовного літнього оздоровлення.

Оздоровлення дітей пільгових категорій з одночасним їх навчанням буде проводитися і протягом навчального року у дитячих лікувальних закладах санаторного типу.Кількість дітей пільгових категорій,

яких планується оздоровити протягом року


Навчальний рік

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Кількість дітей

3

4

5

6

7

8

Учні 1-4 класів одержують безкоштовні гарячі сніданки, крім дітей, що навчаються індивідуально. Крім того, безкоштовні гарячі обіди одержують учні, що належать до пільгових категорій – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. Планується поступово повернути забезпечення безкоштовними гарячими сніданками дітей інших пільгових категорій – малозабезпечених, дітей, що мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС, дітей з багатодітних сімей тощо.

Кількість дітей, які охоплені безкоштовним гарячим харчуванням


Навчальний рік

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Кількість дітей, які одержують безкоштовне харчування:

- учні 1-4 класів

-пільгові категорії

у тому числі:

- діти-сироти

-діти, позбавлені батьківського піклування472

12

66

473

11

65

456

11

65

449

11

65

472

11

65

Діти з багатодітних сімей щорічно одержують матеріальну допомогу від ВАТ « Концерн Стирол».

Учні-випускники, що належать до пільгових категорій, щорічно користуються допомогою соціальних служб при подальшому їх працевлаштуванні. З ними проводиться роз’яснювальна робота щодо їх прав на пільгове зарахування до вищих навчальних закладів, поза конкурсом або результатами співбесід тощо. Особлива увага надається дітям-інвалідам. НВК створює умови для сприяння розвитку їх комунікативних компетенцій, соціальних навичок, участі таких дітей в позакласних заходах, предметних олімпіадах, рейтингових випробуваннях, які організують вищі навчальні заклади. Для учнів, які за станом здоров’я навчаються за індивідуальною формою, створюються всі умови для задоволення їхніх освітніх потреб: індивідуальний навчальний план, який погоджується з учнем та його батьками, обмежена кількість навчальних годин, заходи щодо запобігання перевантаженню учня тощо (див. додаток 5).

Всі учні НВК мають можливість відвідувати безкоштовні гуртки та секції на базі школи під керівництвом вчителів, педагогів міського Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді, Станції юних техніків, Калінінського будинку дитячої творчості, ДЮСШ №2 та №3 за такими напрямками роботи як волейбол, баскетбол, туризм, вокальна студія, народознавство, малюнок і живопис. У школі працює Зразковий ансамбль танцю « Сузір’я», який охоплює дітей віком від 5 до 17 років, від 1 до 11 класу.

Психологічна служба працює завдяки включенню у штатний розклад практичного психолога. Службою проводиться широка діагностична та корекційна робота, надаються консультації для дітей, батьків та вчителів. Створено окремий кабінет психолога. Планується введення посади соціального педагога.

З метою соціального захисту працівників у закладі продовжить роботу профспілковий комітет. Щорічно згідно з колективним договором, він бере участь у рішенні питань щодо захисту інтересів працівників.


Кількість працівників, що отримують пільгові путівки для оздоровлення

Рік

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Кількість пільгових путівок для працівників

-у тому числі с дітьми4

2


4

2


5

2


5

2


6

3


6

4


Розділ V. Забезпечення оздоровчої функції школи.

Формування здорового способу життя для всіх учасників

навчально-виховного процесу.
З метою реалізації соціально-педагогічної ініціативи, спрямованої на формування, зміцнення та відновлення здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу, у 2014-2016 навчальних роках у НВК планується реалізація проекту «Школа сприяння здоров’ю». Його основними завданнями стануть:

 • формування системно-цілісних уявлень про здоров’я як ціннісну категорію;

 • забезпечення профілактичного рівня та реабілітаційного захисту учнів, охорона життя, здоров’я, настрою, честі і гідності кожної особистості;

 • формування в учнів здорового способу життя, стимулюючи творчі підходи до самоосвіти, фізичного, психологічного та духовного самовдосконалення:

 • впровадження в навчальні та вихованні здоров’я зберігаючих технологій;

 • впровадження та збереження кращих традицій української педагогіки, зокрема родинної педагогіки, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я дитини та генофонду нації.

Проект буде остаточно розроблено членами творчої групи педагогічних працівників у 2013-2014 навчальному році та запропоновано для реалізації з 2014-2015 навчального року. Проект передбачає розвинення матеріальної бази НВК шляхом реконструкції спортивного майданчику, створення гімнастичної зали, обладнання додаткових приміщень для занять фізкультурою та спортом. Одночасно у процесі підготовки до його реалізації з 2011 року пропонується проводити моніторингові дослідження стану здоров'я учнів та поступова підготовка їх до створення ліцейних класів спортивного профілю.

Велика кількість учнів, які мають особливі потреби через наявність відхилень або вад фізичного, психічного та(або) розумового стану, підвищує актуальність впровадження інклюзивної освіти. З метою її реалізації у закладі починає працювати цільова програма «Сходинки» (додаток 5).Розділ VI. Концепція розвитку виховної роботи
Виховна система навчального закладу є ядром загальношкільного механізму цілеспрямованого формування соціального досвіду вихованців, знаходиться на етапі оновлення і покликана виконувати наступні функції:

 • Інтегрувальна – поєднання в одне ціле раніше розрізнених, неузгоджених виховних впливів;

 • Регулювальна – спрямованість на впорядкування педагогічних процесів, на управління ними;

 • Розвивальна – забезпечення динаміки системи, її удосконалення;

 • Корекційна – коригування впливу зовнішнього середовища своїми цінностями, орієнтирами, правилами життя;

 • Компенсаційна – саме у навчальному закладі створюється така модель людських відносин, атмосфера духовності, емоційності людської особистості, якої сьогодні так не вистачає в навколишній дійсності

Головні задачі виховної системи навчального закладу:

 • Формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті, професійно орієнтованої та компетентної на сучасному ринку праці

 • Формування цілісної особистості, яка має такі гуманістичні риси, як доброта, чуйність, милосердя, толерантність, совість, чесність, повага і любов до людей, правдивість і скромність, сміливість і мужність

 • Перетворення середовища ризиків на простір можливостей для самореалізації особистості дитини, попередження негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі

Принципи виховання в НВК:

 • Гуманізація виховання – створення умов для виховання кращих якостей та здібностей учня, повага до особистості, розуміння її запитів, інтересів

 • Демократизація виховання – усунення авторитарного стилю виховання. Співробітництво вихователів та вихованців

 • Диференціація та індивідуалізація виховного процесу – врахування у виховній роботі рівнів фізичного, психічного, соціального, духовного, інтелектуального розвитку вихованців, стимулювання активності, розкриття творчої індивідуальності

 • Послідовність, систематичність і варіативність форм і методів виховання

 • Інтегративність – єдність педагогічних вимог навчального закладу, сім’ї і громадськості. Організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучу батьків

Основні напрямки виховної роботи

 • Формування особистості – неперервний процес, у якому діють фактори, на основі яких розкриваються потреби, інтереси, нахили, здібності, характер учнів

 • Формування та зміцнення національної самосвідомості

 • Формування та збагачення духовності особистості

 • Формування і утвердження принципів загальнолюдської моралі

 • Формування та розвиток правової культури учнів

 • Розвиток художньо-естетичної освіченості

 • Вироблення та зміцнення навичок та умінь трудової активності

 • Повноцінний фізичний розвиток особистості, сформованість її фізичних здібностей, зміцнення здоров’я

 • Формування та розвиток екологічної культури

 • Активне сприяння розвитку індивідуальних здібностей і таланту обдарованих учнів

Шляхи реалізації концепції

 • Якісне оновлення змісту, форм і методів виховання дітей на основі впровадження нових педагогічних технологій

 • Пропаганда серед учителів НВК передового досвіду новаторів виховної роботи

 • Постійне оновлення та вдосконалення змісту, форм та методів роботи педагогів

 • Залучення до виховної роботи представників громадськості, батьків

 • Створення та постійне оновлення системи позакласної та позашкільної освіти на базі навчального закладу

 • Організація педагогічного всеобучу батьків з метою підвищення ефективності сімейного та родинного виховання

 • Активний розвиток системи самоврядування в НВК

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ

Період

Етап

Зміст

2010-2011

Оновлення системи, введення інновацій

Діагностика навчально-виховного процесу, аналіз умов розвитку особистості школярів, визначення виховного потенціалу навколишнього середовища

Формування ініціативної групи, визначення цілей, розробка головних орієнтирів в організації виховного процесу, теоретичне обґрунтування моделі виховної системи, розробки нових підходів до змісту й організації навчально-виховного процесу, вибору критеріїв, показників, методик психолого-педагогічної діагностики стану й ефективності функціонування виховної системи, складання прогнозу розвитку навчального закладу.

Розробка програми побудови моделі виховної системи.

Стимулювання діяльності педагогів, учнів, батьків щодо формування образу навчального закладу

Створення творчих груп для уточнення й розробки деталей образу навчального закладу

Конструювання моделі виховної системи, визначення принципів її побудови

Затвердження моделі учнівського самоврядування та механізмів її психолого-педагогічного супроводження

Експериментування реалізації концепції та апробації окремих елементів

Науково-методична експертиза моделі виховної системи, затвердження документів на педраді та загальношкільній конференції

Реалізація цільової програми «Профорієнтація»2011-2013

Відпрацювання структур системи і змісту діяльності

Діагностика навчально-виховного процесу, аналіз умов розвитку особистості школярів, визначення виховного потенціалу навколишнього середовища

Реалізація цільової програми «Профорієнтація»2013-2014

Кінцеве оформлення системи, стабільне її функціонування

Стабільне функціонування системи, зміцнення системних зв’язків.

Реалізація цільової програми «Профорієнтація»2014-2015

Оновлення системи, введення інновацій

Підведення підсумків, поширення інновацій (при ефективному управлінні оновлення закладені в саму систему, націленість педагогів на постійний пошук роблять оновлення процесом планомірним, керованим)


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
На рівні учнів:

 • самовдосконалення

 • самореалізація та рефлексія особистості

На рівні педагогів:

 • підвищення рівня професійної культури;

 • залучення до науково-методичної роботи в напрямку вдосконалення змісту освіти;

 • підвищення рівня майстерності на основі самооцінки педагогічної діяльності

На рівні навчального комплексу:

 • одержання порівняльного аналізу результатів моніторингу та їх співставлення з програмними показниками;

 • встановлення реальних рівней сформованності навчальних компетенцій;

 • забезпечення просування учня в рівнях навчальних досягнень;

 • створення програм розвитку якості освіти з профільних предметів;

 • удосконалення управління навчально-виховним процесом.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка