Програма розвитку горлівського навчально-виховного комплексуСторінка3/4
Дата конвертації04.04.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2   3   4


3.2. Мережа класів. Виконання закону України «Про мову», цільової комплексної Програми розвитку та функціонування української мови в Донецькій області на 2011-2016рр.
Кількість запланованих класів та учнів у них:


Класи

Кількість класів (учнів) за навчальними роками:


2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

1

5(133)

5(135)

4(99)

4(109)

4(113)

4(128)

4(122)

2

4(113)

5(130)

5(135)

4(99)

4(109)

4(113)

4(128)

3

4(105)

4(108)

5(130)

5(135)

4(99)

4(109)

4(113)

4

4(101)

4(101)

4(108)

5(130)

5(135)

4(99)

4(109)

5

4(117)

4(87)

4(101)

4(108)

5(130)

5(135)

4(99)

6

4(108)

4(116)

4(87)

4(101)

4(108)

5(130)

5(135)

7

4(116)

4(109)

4(116)

4(87)

4(101)

4(108)

5(130)

8

4(122)

4(119)

4(109)

4(116)

4(87)

4(101)

4(108)

9

7(187)

4(115)

4(119)

4(109)

4(116)

4(87)

4(101)

10

-

3(67)

2(50)

3(70)

2(56)

3(70)

2(56)

11

3(61)

-

3(67)

2(50)

3(70)

2(56)

3(70)

Разом:

43(1163)

41(1087)

43(1121)

43(1114)

43(1114)

43(1136)

43(1148)

Допрофільна підготовка та профільне навчання створюють умови для виявлення, розвитку та реалізації творчого потенціалу ліцеїстів. вже на етапі підготовки до вступу на 1 курс ліцею: конкурсних випробувань, створення творчих портфоліо тощо, учень проліцейного класу починає усвідомлювати необхідність підвищення рівня своєї освітньої діяльності, відповідального ставлення до особистого вибору навчання на 1-П курсах багатопрофільного ліцею (8-9 клас) надає можливість остаточно визначитися з обраного профілю, поглибити ступінь сформованності предметних компетенцій, реалізувати заходи з первинної професійної орієнтації на основі психолого-педагогічної діагностики. Виконання освітніх та виховних програм Ш-1V курсу (10-11 класи) передбачає реалізацію творчого потенціалу учнів, широку підтримку та психолого-педагогічний супровід особистісного зростання молодої людини. З метою реалізації поставлених завдань у закладі має бути створено цільову програму «Інтелект» (розвиток інтелектуальних здібностей дитини) (див. додаток № 1).

В початковій школі продовжується робота з орієнтації на розвиток окремих видів діяльності молодших школярів – логічного мислення, творчого мислення, розвитку усного та писемного мовлення, впровадження здорового способу життя тощо. Процеси адаптації школярів до навчання, проблеми ранньої профілізації стають предметом дослідження членів творчої групи в рамках цільової програми «Світанок» (див. додаток № 2).

З урахуванням підвищення рівня зайнятості батьків на виробництві, у школі постійно працюють групи подовженого дня для учнів 1-4 класів. Поступово зростає кількість дітей, зайнятих у таких групах. Потрібно поступово доводити кількість дітей, зайнятих у таких групах. Потрібно поступово доводити кількість дітей, зайнятих у ГПД, до 30% від загальної кількості учнів початкових класів. За рахунок організації груп можна частково вирішити проблему вивільнення педагогічних кадрів при скороченні штату.


Кількість дітей у ГПД


Навчальний рік

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Кількість груп:

у школі


3


3

3

3

3

3

Кількість дітей у них

90

90

90

90

90

90

Проводиться постійна робота щодо 100%-го забезпечення україномовних класів навчальними посібниками, підручниками, наочними засобами навчання.


Розвиток мережі класів з українською мовою навчання


Навчальний рік

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Кількість класів

43

44

43

43

43

Кількість учнів

1121

1134

1114

1136

1148

Класів українською мовою навчання

30

34

35

36

38

% від кількості

70

77

81

85

88

В них учнів

835

860

880

980

990

% від учнів школи

73

75

79

86

86

Одночасно планується збереження (при наявності заяв батьків) у кожній паралелі одного класу з російською мовою навчання, якщо такий було відкрито з 1 класу (з урахуванням освітніх потреб населення, яке мешкає на мікрорайоні школи. У таких класах буде проводитись робота із створення білінгвального освітнього середовища: буде проводитись паралельне ознайомлення з термінологією та змістом основних понять українською мовою, будуть пропонуватися україномовні тексти тощо.


3.3. Робота педагогічного колективу

з питань підвищення якості загальної середньої освіти

Спрямованість середньої освіти лише на засвоєння системи знань, яка була традиційною і виправданою ще кілька десятиріч тому, вже не відповідає сучасному соціальному замовленню, що вимагає виховання самостійних, ініціативних і відповідних членів суспільства, здатних ефективно взаємодіяти в розв’язанні соціальних, виробничих та економічних завдань. Переорієнтація вчителя від системи знань, умінь та навичок до трансформації їх в компетентності, активізації самостійної й продуктивної діяльності школярів, розвитку їхніх особистісних якостей і творчих здібностей, умінь самостійно здобувати нові знання й розв’язувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства потребує зусиль і часу від кожного педагогічного працівника. Основою формування життєспроможної самодостатньої особистості стає запровадження компетентісно орієнтованого підходу в освіті. Навчання в нових умовах, за новими критеріями оцінювання ефективності діяльності учасників навчально-виховного процесу, впровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання вимагає від педагога пошуку та апробації нових педагогічних ідей, методик, технологій. Все це значною мірою впливає на рівень навченості учнів, якості шкільної освіти.Рівень навчальних досягнень випускників НВК

(повна загальна середня освіта)


Навчаль

ний рік


Кількість випуск-

ників


Видано доку-ментів

Випу-

щено з довідкоюЗолота медаль

Срібна медаль

Високий та достатній рівень

%

успіш-


ності

%

якості


2011/2012

67

67

-

5

5

32

100

47

2012/2013

50

50

-

2

2

27

100

64

2013/2014

70

70

-

3

1

29

100

41

2014/2015

56

56

-

3

1

24

100

43

2015/2016

70

70

-

3

1

31

100

44

З 2010/2011 року заклад функціонує як ГНВК «Загальноосвітня школа 1-Ш ступенів № 53 – багатопрофільний ліцей». У цьому навчальному році сформовані 3 ліцейних класи (10 кл.) з профілями навчання: математичний, гуманітарно-історичний, технологічний. З 2011/2012 навчального року після конкурсних випробувань будуть сформовані класи 1 курсу ліцею з допрофільною підготовкою: інформаційно-математичною, гуманітарною, історичною. На реалізацію висунутих завдань спрямовано цільову програму «Розвиток профільного навчання» (додаток 3)Розвиток спектру профілів навчання,

мережі класів з профільною підготовкою


Навчальний рік

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Кількість ліцейних профільних класів

6

6

5

5

5

 • 10

2

3

3

3

2

 • 11

3

2

3

2

3

В них окремих профілів

4

4

4

5

5

Допрофільних ліцейних класів:

6

6

6

6

6

 • 8

3

3

3

3

3

- 9

3

3

3

3

3

Проліцейних класів

7

7

7

7

7

 • 7

2

2

2

2

2

 • 1-4

5

5

5

5

5

Також поряд з ліцейними класами функціонують класи первинного профільного визначення (1-4 кл.); які мають за мету попереднє виявлення інтересів учнів, кола їхніх освітніх потреб з урахуванням побажань батьків, результатів початкової психологічної діагностики; проліцейні класи підвищеної уваги до вивчення окремих предметів (5-7 кл.), мета яких – виявлення стійких інтересів учнів, ознайомлення з профілями, визначення рівня освітнього потенціалу.
3.4. Розвиток та оптимізація матеріальної бази

навчально-виховного процесу.
Технічний стан будівлі в цілому задовільний. Щорічно вживаються заходи щодо збереження шкільного майна, поточні ремонти шкільних приміщень проводяться за кошти батьків.

У 2011-2016 навчальних роках необхідно:

- провести капітальний ремонт м’якої покрівлі ( бажано з заміною на шатрову);

- частково замінити віконні та дверні блоки;

- провести заміну покриття підлоги у рекреаціях ( плитка ПХВ), у класних кімнатах поступово замінювати плитку на лінолеум;

- провести заміну обладнання комп’ютерного класу;

- продовжити заміну труб опалювальної системи на пластикові, провести роботи щодо промивання системи опалення;

- провести часткову заміну шкільних меблів, особливо стільців.

Необхідно провести ремонт обладнання шкільного спортивного майданчика, стрілецького тиру; поступово провести ремонт покриття бігових доріжок та баскетбольного майданчика.

У зв’язку з поширенням контингенту учнів, охоплених допрофільним і профільним навчанням за профілями: фізико-математичним, історико - правовим, філологічним, планується оптимізація кабінетної системи, створення або оновлення обладнання кабінетів математики (2), української мови, української літератури, російської мови та літератури, історії, іноземної мови (2), інформатики, фізики (2), біології, основ безпеки життєдіяльності, хореографічного класу.

Станом на 01.01.2011 року у закладі функціонує 33 навчальні кабінети, з них 1 кабінет інформатики, 2 кабінети іноземної мови, у яких передбачається одночасне перебування не більш як 15 учнів. Для вивчення української мови, інформатики, іноземної мови, захисту Вітчизни та медично-санітарної підготовки, трудового навчання, профільних предметів класи поділяються на групи згідно з наказом МОНУ від 20.02.2002 року № 128. З 2007 року кількість класних кімнат зменшилась за рахунок обладнання спального приміщення для ГПД дітей шестирічного віку.

Забезпеченість учнів підручниками згідно з мовою навчання буде підтримуватися на рівні 100%.

У 2011-2016 р.р. школа буде продовжувати функціонувати у двозмінному режимі. початок занять для дітей 1 зміни – 7.30, 2 зміни – не пізніше 13.00, для 1 класу – 8.00. Для підзміни (3-4 класи) початок занять передбачається о 12.00.

Потребує перерахунку проектна потужність шкільного приміщення, яка не змінювалась з 1975 року – 1175 учнів. В одну зміну в школі можуть навчатися одночасно не більш як 900 учнів.


3.5. Організація гарячого харчування дітей.
У школі працює їдальня на 218 місць. Охоплені гарячим харчуванням всі учні 1-4 класів та всі учні 1-4 класів та всі діти, що належать до пільгових категорій – діти-сироти та позбавлені батьківського піклування ( крім дітей, яким організовано індивідуальне навчання вдома). Одним з напрямків подальшої роботи залишається популяризація гарячого харчування серед учнів 7-11 класів, які зараз охоплені ним лише на 15-20%

4. Концепція розвитку науково-методичної роботи
Концепція розвитку науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності базується на теоретико - методичній основі: Конституція України, Національна Доктрина розвитку освіти України у ХХI столітті, Закон «Про освіту», Державна національна програма «Освіта», регіональні програми («Моніторинг якості освіти», «Вчитель», «Обдаровані діти», «Дистанційна освіта», «Формування самоосвітньої компетентності», «Залучення педпрацівників до експериментальної діяльності», «Удосконалення управління освітою»), у яких чітко зазначена вимога до орієнтації науково-методичної та дослідно-експериментальної діяльності щодо розвитку ініціативи, творчості педагогічних працівників.
Потребує зміни:

 • мотивація професійного зростання та самовдосконалення;

 • інтерес до змісту своєї професійної діяльності;

 • розуміння значущості психолого-педагогічної культури вчителя;

 • самооцінка й потяг до самореалізації;

 • прагнення до професійного зростання.

Концепція базується на створенні цілісної системи науково-методичної роботи, яка

грунтується на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду та конкретному утруднень працівників освіти і спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу й учнів школи.

Науково – методична робота у НВК покликана виконувати компенсаторну функцію, яка забезпечить педпрацівників інформацією та сформує знання, не отримані ними в процесі базової професійної освіти, але необхідні в умовах функціонування навчального закладу нового типу.


Головні цілі науково-методичної роботи:


 • спроможність виходу вчителя на вищий ступінь науково-дослідної діяльності – проективний; побудова індивідуальної траєкторії розвитку кожного працівника освіти;

 • формування єдиного колективу педагогів-дослідників, здатних переорієнтувати навчально-виховний процес на становлення життєстійкої та життєспроможної особистості з продуктивним ставленням.


Завдання:
1. Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педпрацівників і набуття ними вмінь і навичок рефлексивної діяльності.

2. Надання реальної допомоги вчителеві в розвитку його майстерності шляхом упровадження в його професійну діяльність інноваційних методик і технологій.

3. Проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів і виявлення перспективного педагогічного досвіду.

4. Розвиток педагогічної техніки, виконавчої майстерності.

5. Надання можливості широкого обговорення позитивних і негативних результатів експертної діяльності.

6. Продовження відслідкування творчого зростання педагогів у відповідності до навчальних успіхів школярів.

7. Інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології.

8. Підвищення рівня методологічної підготовки педкадрів, перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання.

9. Розробка нових форм навчально-виховної діяльності.

10. Дотримання узгодженості між адміністрацією та виконавцями за відповідними алгоритмами сумісної діяльності.

11. Розвиток ініціативи, активності, позитивного ставлення до шкільних нововведень шляхом реального стимулювання педагогічної діяльності.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка