Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку


Орієнтовні показники успішного розвитку дитини на кінець рокуСторінка9/24
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.26 Mb.
#1175
ТипПрограма
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24

Орієнтовні показники успішного розвитку дитини на кінець року:

 • сприймає та впізнає знайомі звучання, співвідносить їх з відповідними предметами;

 • уміє швидко зреагувати на звук;

 • уміє послідовно відтворити почуті звуки та послідовно вказати на предмети, які звучали (до 2-3-х предметів);

 • визначає напрямок звучання;

 • уміє називати голосні звуки протяжно та переривчасто;

 • уміє чітко артикулювати голосні та відкриті склади, слова, звуконаслідування;

 • уміє відтворити складоритми знайомих та нових слів, коротких віршиків та фраз;

 • уміє говорити спряжено з педагогом;

 • уміє говорити з лялькою, іграшкою, предметом-замінником, наслідуючи дії дорослих.

Фонетична ритміка

Четвертий рік життяЗміст навчання та виховання

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології

Дихання

Формувати навички діафрагмального дихання


Ознайомлення з поняттями вдих-видих, вдих –носом, видих – ротом.

Координація ротового і носового дихання

Координація ротового і носового дихання при активній участі діафрагми . Беззвучні дихальні вправи, у розслабленому стані в положенні:


 • лежачи на спині;

 • сидячи;

 • стоячи.

Формувати навички фонаційного дихання


Виконання фонаційних вправ: вимова на видиху звуків (вдих – носом)

1. ф___ (протяжно)

2. штовхоподібний видих ф___ф___ф___

3. «Ф» супроводжується «фирканням» (як кішка)

- в___(«літак»)

- у___


- у___ ф___ (втомилися)

- ф___ в___

Варіанти проговорювання більш протяжно і не протяжно (спряжено з педагогом, самостійно).


 1. ф___

ф__________

 1. ф___

ф__________

ф____________________

Проговорювання на довгому видиху складів:

па________

(вдих – носом; звернути увагу дітей, що живіт втягується).

Проговорювання складів протяжно і довго (вдих-носом, руки на ділянку діафрагми)

па________

по________

пу________


Формувати навички мовного дихання.

Формувати спряжене мовлення.Проговорювання на одному видиху (відображено, спряжено з педагогом, самостійно)

па___по___пу___

па___по___пу___пи

па___по___пу___пи___пе___

Проговорювання на одному видиху імен дітей групи (до трьох імен) (спряжено з дорослим, відображено, самостійно з пам'яті).


Ритм і темп

Формувати уміння відтворювати мовний матеріал у заданому темпі


Відтворення темпу мовного матеріалу через супровід рухів: тупання, біг, плескання в долоні, стрибки ( на місці, з рухом вперед-назад, вліво-вправо тощо).

Відтворення складоритму слів з виділенням наголошеного складу.

Відтворення слів на основі складоритму.

Удосконалення артикуляційних рухів.

Виконання завдань (за наслідуванням):

- рухи в сторони вправо-вліво па-па (повторювати кілька разів, поступово прискорюючи темп); папа-папа (повторити кілька разів, прискорюючи темп).

- тупати ногами (удар – склад) па-па-па-па (пришвидшувати темп).

Відтворення складоритму слів та слів на основі складоритму.

Оволодіння звуковимовою в складах, супроводжуючи мовлення рухами:

- бігти до кола, поступово піднімаючи руки вгору : папапапа…

- бігти з кола спиною назад, поступово опускаючи руки вниз: папапапа…

- проговорювати склади у супроводі рухів; плескання в долоні (па-по по-па).

- проговорювати склади та одночасно крокувати на місці (крок-склад).

- проговорювати склади разом зі стрибками (стрибок – склад): на місці,вправо-вліво,вперед-назад.Розвивати слухову увагу, слухову зосередженість, уміння відтворювати заданий темп.

Розвивати музичну та мовленнєву пам'ять.Ходіння,біг по колу у такт ударів барабана: повільно, швидше, швидко. На сильний удар діти зупиняються.

Промовляння складів за ударами у барабан (па-па-па, та-та-та)

Промовляння складів та тупання ногами за ударами у барабан (па-па-ПА, та-та-ТА, ПА-па-па, ТА-та-та, па-ПА-па, та-ТА-та)

В такт удару в барабан діти імітують ходу ведмедя: па-па-па, зайчика: папапа.

Сидячи на підлозі «по-турецьки», діти виконують удари руками зліва, справа, по коліну правої ноги, лівої ноги та промовляють склади (та; па; татата, папапа, тотото…; тутуту…тутуту).

Називання складів спряжено, відображено та з пам'яті.

Відтворення темпу ударів барабану, поданих за ширмою.


Навчати сприймати, розрізнювати та відтворювати різні ритми.

Навчати за допомогою рухів дотримуватись різного ритму мовлення.

Розвивати рухову та мовленнєву пам’ять.


Стрибки на місці та проговорювання складів.

Нахили вправо-вліво та проговорювання складів (па-па, пу-пу, пі-пі).

Різкі рухи руками, стиснутими в кулаки, в сторони та промовляння складів ( па-пу).

Почергові рухи правою та лівою рукою на кожному складі при виконанні рухів на звуки А, У, І, О.

Проговорювання складів, слів з плесканням у долоні ( склад – хлопок).

Відтворення двоскладового ритму хлопками (наголос спочатку на першому, а потім на другому складі).

Відтворення двоскладового ритму через приставний крок (вліво; вправо).

Відтворення заданого ритму хлопками при роботі дітей парами (удар по колінах – пу, удари по долонях напарника – па тощо) за засвоєною послідовністю, з пам’яті.

Відтворення ритму через плескання в долоні перед собою, на головою, зліва, справа, по колінах, вправо – вліво (використовуються ритми двоскладових слів: Тата, таТА та трискладових: Татата, таТАта, татаТА)..


Робота над голосом та інтонацією

Формувати вміння змінювати силу та висоту голосу, зберігаючи нормальний тембр.


Проговорювання складів тихо і голосно ( па, ПА):

- чергуючи тихе і голосне проговорювання складів, які відповідають двоскладовим та трискладовим словам з відповідним місцем наголосу, наприклад, Тата, Татата);

- супроводжуючи тихим та голосним тупотінням ніг (ідучи в коло, по колу… )

Проговорювання складів відповідно силі ударів барабану (ідучи по колу)

- голосом нормальної сили (Па-па-па);

- голосно ( пА-ПА-пА), інтенсивно тупаючи ногами);

- тихо (па-па-па, тихо ступаючи ).

Проговорювання складів тихо чи голосно, в залежності від інтенсивності стрибка ОПА, супроводжуючи стрибки тихим і сильним плесканням.

Проговорювання складів тихо, з поступовим підвищенням голосу (супроводжуючи рухами рук, ідучи по колу, в центр кола) папапапаПАпа.

- зміна сили голосу, відповідно до амплітуди підкидання м’яча вгору, від тихого до голосного опа, опа, ОПА (або від величини кругових рухів руками).

Проговорювання складів від голосного і короткого ( у супроводі різких рухів рук) до протяжного і тихого ( у супроводі плавних рук в сторони).

Проговорювання звуконаслідувань «низьким» і «високим» голосом, супроводжуючи маніпуляціями з іграшками.

великий собака АВ↓- АВ↓- низьким голосом;

маленький собака АВ↓- АВ↓- високим голосом.

Проговорювання слів тихо і голосно :

МАМА АУ! ау!

ТАТО АУ! ау!

Проговорювання складів голосно чи тихо (у супроводі рухів), відтворюючи силу удару барабану за ширмою (сприймаючи удари барабану тільки на слух).

Проговорювання знайомих коротких слів

- радісно МАМА!!

- розгублено МАМА…

- за питально МАМА?

- стверджувально МАМА!

(супроводжуючи характерними для інтонації рухами рук).Формувати вміння виражати свої емоції різними інтонаційними засобами.

Проговорювання складів з різною інтонацією, змінюючи вираз обличчя

Радісний - пі!

Болісний - па!

Переляканий - пу!

Проговорювання складів з різною інтонацією при маніпулювання з іграшками:

ласкаво гладити кішку - па, па___

сердито відмахуватися від великої собаки пу!

Проговорювання словосполучень, змінюючи інтонацію. Відтворення складоритму фраз:

дай м’яч – ТА ТА - ласкаво

дай м’яч – ТА ТА - сердито

Проговорювання складів, змінюючи інтонацію і силу голосу.

ПА! – голосно, радісно.

па – па – па – тихо, розгублено.

ПУ! – голосно з інтонацією страху

по-по-по – тихо, розгублено.

ПУ! – голосно, сердито

пі-пі-пі- тихо, розгублено (супроводжуючи характерними рухами рук).

Проговорювання запитальних, стверджувальних фраз, заперечень. Засвоєння складоритму фраз. Спряжене відтворення складоритму та фраз. Повторення фраз та їх складоритму з пам'яті.

- Ти Толя?,- Ти Вова?

- Так, Толя.,- Ні, Саша.

Проговорювання коротких речень з різною інтонацією, супроводжуючи рухами і демонстрацією дій.

- М’яч упав

- Куди упав?

- Ой! Саша упав!

- Ти упав?

- Ти упала?

- Ай!

- Уф___!


- Стомились!

Робота над звуками і їх сполученнями

Формувати вміння відтворювати звуки і їх сполучення ізольовано, в складах, словах, фразах, використовуючи рухи з метою стимуляції для формування і закріплення навичок вимови за наслідуванням.

Відтворення голосних і їх сполучень у супроводі рухів характерних для відповідних звуків: а, у, о, і, и, е.

Відтворення приголосних у відкритих складах, супроводжуючи рухами , характерними для відповідних звуків: п, т, к, ф, м, н, л, д, р, я, б (па, та, ка, фа, тощо).

(Примітка: при відтворенні звуків керуватися можливостями дітей)Орієнтовні показники успішного розвитку дитини на кінець року:

 • виконує дихальні та фонаційні вправи;

 • відтворює мовленнєвий матеріал у заданому темпі та ритмі (з опорою на складоритм);

 • проговорює запропонований елементарний мовленнєвий матеріал з різною інтонацією;

 • відтворює звуки та їх сполучення у межах програмового мовного матеріалу;

 • відтворює з пам'яті складоритм добре засвоєного матеріалу;

 • розпізнає добре знайомий мовленнєвий матеріал за складоритмом.

Формування елементарних математичних уявлень

Четвертий рік життяЗміст навчання та виховання

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології

Кількість і лічба


Формувати уявлення про кількість предметів, про склад числа в межах 3-х.

Розвивати образне та логічне мислення на домовленнєвому рівні, зорову та словесну пам’ять.

Використовувати дотикові відчуття, як сигнали, які дають уявлення про наявність предметів та їх кількість.

Формувати здатність співвідносити та знаходити однакові групи предметів та узагальнювати уявлення про склад числа на різних групах предметів.

Формувати здатність швидко знаходити однакові групи предметів та називати кількість предметів у групі (показуючи відповідну кількість пальчиків, цифру, називаючи усно та у поєднанні).

Засвоювати математичний словник на основі складоритму. Оволодівати складоритмом та прагнути «накласти» на нього звуки, якими дитина володіє чи оволодіває.Закріплення поняття один-багато.

Навчання порівнювати групи за кількістю предметів, що входять в них, використовуючи прийоми накладання (в межах трьох); співвіднесення кількості предметів з кількістю пальців. Використовувати слова: "скільки", «однаково», «один-багато».

Навчання рахувати предмети по порядку в межах 3-х, доторкаючись до них вказівним пальчиком. Співвідносити кількість пальців з числами в межах трьох, торкаючись їх пальчиком.

Число і цифра 1 (цифра 1 і табличка зі словом "один"). Засвоєння складоритму слова «один», його сприймання слухо-зорово.

Число і цифра 2. Число і цифра 3. Підведення дітей до розуміння складу чисел 2 і 3.

Сприймання зором та називання груп предметів (в межах 3-х). Перерахування кількості предметів у групах. Навчання знаходженню груп з однаковою кількістю предметів. Навчання співвідносити однакові групи предметів. Навчання вказуванню груп предметів без перерахунку (за цифрою, словом).

Навчання виділяти 1,2,3 предмета з множини за наслідуванням, за зразком, за цифрою, за словом (при усному пред'явленні і за табличками). Демонстрування розкладання великих кількостей (з 2-х, 3-х предметів) на групи: 2=1+1, 3=1+1+1, 3=2+1 (за зразком, за наслідуванням).

Об’єднання в групи 2-3 предметів, різних за величиною, кольором, розміром, формою (за наслідуванням, за інструкцією, за цифрою).

Навчання дітей розуміти питання "СКІЛЬКИ?». Навчання дітей при відповіді на питання "СКІЛЬКИ"? піднімати відповідну кількість пальців, показувати та називати певну кількість предметів, пред'являти табличку з цифрою або словосполученням типу "ОДИН ГРИБ", "ДВА БУДИНКИ", "ТРИ КАЧКИ", супроводжуючи показ самостійним промовлянням або читанням відповідної таблички.

Оволодіння складоритмами слів, наприклад: ОДИН – таТА, БАГАТО-таТАта, ДВА-ТА, БУДИНКИ- таТАта тощо. Відтворення слів за складоритмом, називання їх дитиною з пам’яті. Слухо-зорове сприймання та розуміння мовленнєвого матеріалу.Глобальне (зорове) сприймання кількості предметів

Розвивати уміння та навички визначати кількість предметів, об’єднаних у групи, при їх глобальному сприйманні.

Розвивати здатність до перенесення уявлень про склад числа з використанням різних груп однорідних предметів.Навчання сприймати зором (глобально) кількість предметів, об’єднаних у групу в межах 3-х без перерахунку (за уявою).

Називання числа (кількості) предметів одразу після сприймання групи (без перерахування).

Використання груп однорідних предметів однакових за кількістю з метою усвідомлення універсальності складу числа (три зайчики, три яблука, три олівці; два зайчики, дві ручки, два м’ячі).


Вирішення логічних (ситуативно-практичних) задач

Розвивати логічне мислення.

Розвивати уміння практично здійснювати операції з числами.

Розвивати словесно-логічну пам'ять.


Вирішення логічних (ситуативно-практичних) задач в межах 3-х (без перерахунку з пам’яті). Наприклад:

1. Скільки у тебе яблук? Дай Миколці 1 яблуко, а Ірі 2 яблука. Скільки яблук у Миколки? Скільки яблук у Іри?

2. В Олі 2 яблука, а у Каті 1 яблуко. Скільки всього яблук у дітей?

Відтворення умов задачі з пам’яті. Уміння її розв’язати з опорою на предмети та без опори (з пам’яті).

Навчання використанню предметів-замінників при розв’язанні задач (наприклад, кружечки, палички замість яблук, каштани – олівців).

Спряжене називання чисел умови задачі та відтворення її з пам’яті.

Засвоєння складоритмів назв чисел умови задачі та відтворення з пам’яті відповідного мовленнєвого матеріалу.

Слухо-зорове сприймання назв чисел, умови задачі, питань-відповідей до задачі.Величина


Розвивати уміння порівнювати предмети, формувати уявлення про розмір предметів (висота, ширина, довжина).

Формувати уявлення про розмір предметів, збагачувати словник, вводити його в короткі речення, словосполучення.

Розвивати до мовленнєве абстрактне мислення.


Навчання порівнювати предмети різних і однакових розмірів за висотою, шириною, довжиною, позначати результат порівняння словами. При зіставленні предметів за заданою ознакою користуватися прикладанням і накладанням, враховувати величину в роботі з дидактичними іграшками.

Закріплення уявлення про великі і маленькі предмети, їх порівняння. Підведення дітей до розуміння, що один і той же предмет може бути великим по відношенню до одного і маленьким по відношенню до іншого предмета.

Формування уявлення про довгі і короткі предмети (довгий-короткий). Співвідносити за зразком і за інструкцією ("Дай таку ж", "Дай довгу") стрічечки, мотузочки, доріжки до будиночка, лижі, олівці тощо. Розвиток домовленнєвого абстрактного мислення: розміщення стрічок (смужок паперу) за шириною, довжиною; розміщення об’ємних предметів за розміром.

Навчання дітей пояснювати свої дії доступними засобами.

Засвоєння складоритм назв предметів, їх відтворення з пам’яті. Слухо-зорове сприймання мовлення педагога, товаришів. Формування умінь та навичок спілкування в процесі діяльності.


Форма


Закріплювати та засвоювати поняття куля, круг, квадрат, овал, куб, прямокутник..

Розвивати уміння та навички обстежувати предмети.

Збагачувати словник, вводити слова у словосполучення та речення.

Розвивати уяву, образну та словесно-логічну пам»ять.

Навчати виконувати дії з реальними та уявними предметами.


Закріплення та ознайомлення дітей зі словами куля, круг, квадрат, овал, куб, прямокутник. Засвоєння складоритму цих слів, називання їх з пам’яті на основі засвоєного складоритму. Вживання їх у мовленні, слухо-зорове сприймання та розуміння зверненого мовлення з цими словами, наприклад: «Покажи овал – татаТА таТА».

Навчання розрізняти та обстежувати форми: куля, круг, квадрат, овал, куб, прямокутник; співвідносити площинну і об'ємну форму; враховувати форму в роботі з дидактичними іграшками.

При співвідношенні об'єктів за формою користуватися прикладанням та накладанням, обстежувати предмети зором і зоро-тактильно.

Виділення предметів, що мають форму круга. Порівняння предметів (однакові і різні) за величиною, за кольором.

Виділення площинних фігур, що мають форму квадрата, овалу.

Навчання виділяти форму в навколишніх предметах та іграшках.

Навчання розкладати предмети у тому порядку, який продемонстрував педагог, інша дитина. Називання предметів з пам»яті.


Орієнтування у просторі


Засвоювати словник, вводити слова у речення. Оволодівати складоритмом слів, речень. Розвивати словесну пам’ять.

Формувати уміння сприймати усне мовлення слухо-зорово (на слух).

Оволодівати просторовими орієнтаціями.


Навчання розкладати предмети (іграшки) провідною рукою зліва направо.

Навчання дітей сприймати просторові відношення між об'єктами: там-тут, внизу-вгорі, поруч. Навчання сприймати та визначати в просторі кімнати предмети, розміщувати малюнки (предмети) на аркуші паперу вгорі і внизу.

Засвоєння складоритму слів, словосполучень, фраз, відтворення відповідного мовленнєвого матеріалу з пам’яті, слухо-зорове сприймання мовленнєвого матеріалу, його розуміння та використання в процесі спільної та самостійної діяльності.

Навчання дітей орієнтуватися в часі: день, ніч, сьогодні, вчора, завтра.

Ознайомлення з уявленнями про тиждень: в тижні 7 днів, дні називаються по-різному; у дитячий сад ми приходимо в понеділок, додому йдемо в п’ятницю; понеділок - перший день тижня. Засвоєння складоритму наз днів тижня. Відтворення назв днів тижня з пам»яті.пригадування подій, пов»язаних з конкретним днем тижня.

Супроводження дій мовленням (на доступному рівні).Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату
files -> «Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   24
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка