Програма розвитку глухих дітей дошкільного вікуСторінка7/24
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.26 Mb.
#1175
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24Фізичний розвиток

Четвертий рік життяЗміст навчання та виховання

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології

Розвиток крупної моторики:

Основні рухи

Ходіння


Формувати основні рухи.

Розвивати умовні рефлекси.

Розвивати узгодженість рухів у колективі.

Розвивати просторову орієнтацію.

Навчати відтворювати складоритми.

Навчати розуміти прийменники та прислівники.

Розвивати ритмічність рухів (під звуковий супровід).

Формувати термінологічну лексику.

Розвивати зорове і слухо-зорове сприймання мовлення в процесі відтворення рухів та дій.

Стимулювати формування та закріплення навичок вимови, поєднуючи елементи мовленнєвої ритміки з руховими вправами.

Розвивати уяву, рухову, слухову і зорову пам'ять.

Навчати виконувати дії з реальними та уявними предметами.Закладання основ виконання рухів (дій) педагога за наслідуванням безпосереднім та відстроченим.

Засвоєння прийменників «по», «через», «за» тощо, прислівників «вперед, вгору» тощо, їх розуміння та вживання.

Формування вміння ходити за наслідуванням дій педагога, за показом та самостійно в супроводі звукових сигналів:

- «зграйкою» за педагогом та до нього;

- «зграйкою» за педагогом із зупинкою в центрі зали, з вільним розподілом у центрі зали;

- групою вздовж зали до протилежної стінки за вихователем та самостійно;

- групою вздовж зали до протилежної стінки з переступанням через канат за вихователем та самостійно;

- парами, взявшись за руки, по прямій, по колу за вихователем та самостійно;

- один за одним по прямій, по колу за вихователем та самостійно;

- один за одним по уявній доріжці, яка відповідає звивистій формі канату, за вихователем;

- за вихователем, змінюючи напрям, обходячи предмети (кубики, м’ячі, стільці) з натуральними предметами та без них, тримаючи їх в уяві;

- один за одним по доріжці з канату самостійно (по уявній доріжці);

- один за одним вздовж канату за вихователем та самостійно;

- один за одним вздовж канату, викладеного по колу, квадратом за педагогом та самостійно;

- один за одним, тримаючись рукою за мотузку;

- один за одним, високо піднімаючи коліна;

- один за одним на носках, на п’ятах;

- один за одним зі зміною положення рук (в сторони, вгору, на пояс тощо) за наслідуванням та з пам’яті самостійно;

- один за одним з предметом у руках (кубики) зі зміною положення рук (вперед, угору);

- в заданому напрямку (до іграшки, до вихователя);

- приставними кроками вперед, у сторони за вихователем;

- із зупинкою та присіданням по закінченню звукових сигналів за вихователем та самостійно;

- під супровід звукового сигналу із зупинками по сигналу (зоровому, звуковому): від стінки до стінки шеренгою по сигналу барабану або бубна.

Закладання основ усвідомлення зв’язків між м’язовими почуттями, руховим завданням та способом його вирішення: імітація руху ведмедика, лелеки, півника тощо.

Формування здібності швидкої перебудови: переходити від ходьби до бігу, від бігу до ходьби по команді (за звуковим сигналом): ходити врозтіч («гуляти») під тихі удари барабану, бігти до педагога (ховатися) під голосні удари.

Ходіння та біг по колу (хороводні ігри).

Супроводження рухів (дій) елементами мовленнєвої ритміки, наприклад,

- крокувати на місці, супроводжуючи рухи вимовлянням татата, тупнути ніжкою – та;

- ходити у колоні по одному, вимовляючи тутуту, приставити ніжку – ту;

- один за одним тихо на носках по колу під тихі удари барабану, вимовляючи папапа (татата), високо піднімаючи коліна під голосні удари – ПАПАПА (ТАТАТА);

- хитатися з сторони в сторону, зображуючи ведмедика, промовляючи то__то__то__, тупати однією ногою – то то то;

- зображення великого та маленького ведмедика: великий ведмедик іде повільно - А-А-А (низький голос), маленький біжить – а-а-а (високий голос).Бігання

Розвивати фізичні якості.

Розвивати навички орієнтуватися у відстані на основі зорового сприймання.

Привчати виконувати вправи за словесною інструкцією.

Розвивати зорове, слухо-зорове сприймання мовлення.

Засвоювати слова-команди подані усно, усно-дактильно та на табличках.

Навчати називати дії (спряжено з педагогом), за відсутності мовлення звуконаслідуванням, складоритмом.

Розвивати увагу, уяву, образну, рухову пам'ять.

Розвивати навички виконувати рухи в супроводі звукових сигналів.
Вироблення вміння бігати у рівномірному темпі за показом та самостійно з використанням звукових сигналів:

- «зграйкою» до вихователя;

- «зграйкою» до протилежної стінки за вихователем та самостійно;

- групою вздовж зали до протилежної стінки за вихователем та самостійно;

- групою до протилежної стінки з переступанням через канат за вихователем та самостійно (потім через уявний канат);

- невеликими групами, всією групою в одному напрямі;

- у колоні по одному;

- один за одним по прямій, по колу за вихователем та самостійно;

- один за одним вздовж зали до протилежної стінки за вихователем та самостійно;

- один за одним вздовж канату за вихователем та самостійно;

- один за одним вздовж канату по колу за вихователем та самостійно;

- на носках;

- на носках по прямій доріжці (ширина 25-30 см);

- в заданому напрямку (до іграшки, до вихователя);

- один за одним зі зміною напрямку за вихователем;

- «змійкою» за вихователем (оббігаючи предмети, що стоять на підлозі);

- в різних напрямах, не натикаючись одне на одного;

- за м’ячем, кинутим вихователем та повернення його в руки вихователю;

- із зупинками та присіданням по закінченні звукових сигналів за вихователем та самостійно.

Безперервне бігання в середньому темпі в межах 20-30 с., у повільному темпі – 50-60 с.

Навчання розуміння словесних команд «іди», «біжи», «стій», поданих усно, усно-дактильно та на табличках, запам’ятання та відтворення ритму цих слів: ТА (іди), таТА (біжи), ТА (іди).


Стрибання


Розвивати навички діяти разом, наслідуючи дії вихователя.

Навчати співвідносити м’язові зусилля з вимогою вихователя.

Навчати зберігати одну домінанту протягом тривалого часу та відтворювати поодинокі рухи з пам’яті.

Розвивати фізичні якості.

Розвивати розумову діяльність в процесі виконання фізичних вправ.

Розвивати уяву, зосередженість, образну, словесну пам'ять, слухове і слухо-зорове сприймання.

Засвоювати складо-ритмічну будову назв дій.

Активізувати вживання прийменників, прислівників.

Стимулювати формування та закріплення навичок вимови, поєднуючи елементи мовленнєвої ритміки з руховими вправами.

Навчати виконувати дії з реальними та уявними предметами.
Оволодіння культурою виконання основних рухів.

Мовленнєвий супровід педагогом своїх дій та дитини (дітей) з виділенням слів «в», «через», «вперед», «від» тощо.

Формування вміння підстрибувати на носках за наслідуванням дій вихователя, за показом зі страховкою та самостійно в супроводі звукових сигналів:

- на обох ногах на місці, руки на поясі;

- на одній нозі (намагання);

- на місці, з поворотом при положенні рук на поясі;

- на місці, намагаючись дістати предмет (кулька, брязкальце), підвішений вище від піднятих угору рук дитини на 5-10 см.

Формування вміння стрибати на носках за наслідуванням дій вихователя, за показом зі страховкою та самостійно в супроводі звукових сигналів:

- на обох ногах з невеликим просуванням уперед всередину кола, повернення на місце кроками назад, руки в сторони;

- на обох ногах, просуваючись уперед (відстань 1,0-1,5 м);

- в довжину з місця (на початку 15-20 см, поступово до кінця року збільшуючи до 45-50 см);

- в глибину з приземленням в зазначеному місці: з двох стрічок роблять «стежку» шириною 20 см, кладуть її на відстані 50 см від куба (висотою 15-20 см) або гімнастичної лави, з якої виконуватиметься стрибок, і пропонують дітям точно приземлитися на «стежку».

Формування вміння зістрибувати за показом зі страховкою, за допомогою вихователя та самостійно в супроводі звукових сигналів:

- з дошки (а потім з уявної дошки), покладеної на підлогу;

- з похилої дошки (10-15 см), тримаючись за руку дорослого;

- з піднятого краю дошки (висота 5-10 см), тримаючись за руку дорослого;

- з лави на напівзігнутих ногах, тримаючись за руку вихователя (висота 20-25 см).

Формування вміння перестрибувати реальні та уявні предмети за наслідуванням дій вихователя та самостійно в супроводі звукових сигналів:

- через канат, мотузку, покладену на підлогу;

- через мотузку, натягнуту над підлогою (висота 5 см, 10 см);

- через «струмочок» з двох паралельних ліній (ширина між ними 20-25 см);

- через невисокі (5-8 см) предмети;

- з кола в коло (обручі).

Супроводження рухів (дій) елементами мовленнєвої ритміки, наприклад,

- на місці, промовляючи тотото, стрибнути вперед – то;

- імітаційне, як м’ячик, зайчик (з демонстрацією іграшки, погладжування її дітьми, називання (словом, звуконаслідуванням, складоритмом ТАта);

- імітаційне зображення великого та маленького зайчика: маленький зайчик виконує невеликі присідання – а-а-а (високий голос), великий зайчик – стрибки – А-А-А (низький голос).


Кочення, кидання, ловіння


Розвивати навички виконувати дії за наслідуванням, за показом або разом з вихователем та самостійно.

Навчати виконувати рухи в супроводі звукових сигналів.

Розвивати зорове, слухо-зорове сприймання та слухову увагу.

Розвивати навички виконувати дії з реальними та уявними предметами.

Розвивати окомір, точність рухів, зосередженість.

Навчати узгоджувати рухи очей з рухами кисті руки та пальців.

Розвивати м’язове (мускульно-суглобове) чуття.

Відтворювати за педагогом назви дій (словом, звуконаслідуванням, складоритмом), які дитина виконує, вже виконала. Розвивати образну та словесно-логічну пам»ять.

Стимулювати формування та закріплення навичок вимови, поєднуючи елементи мовленнєвої ритміки з руховими вправами.


Формування навичок відштовхування дитиною від себе м'яча або кульки в заданому напрямку (кочення):

- м’яча один одному, сидячи в парах (відстань між дітьми 50-70 см);

- м'яча педагогом по черзі кожній дитині, стоячи, та повернення його (м’яча) у зворотному напрямку (відстань для прокачування м'яча поступово збільшується від 1 до 2 м).

- м'яча у ворота (ширина 60-50 см, з відстані 50 см, потім 1,0 м).

- м'яча, кульки (діаметром 20-25 см) від вихователя і назад з положення навпочіпки (відстань 1,0-2,0 м).

Формування навичок кидання:

- м’яча вихователю обома руками зручним для дитини способом та ловіння від нього, сидячи, пізніше – стоячи, з близької відстані;

- маленького м’яча уперед однією (правою і лівою) рукою зручним для дитини способом;

- середнього м’яча (діаметр 15-20 см) один одному стоячи з відстані 1,0 м;

- м’яча обома руками від грудей та знизу в корзину, що стоїть на підлозі на відстані до 40 см;

- предметів (м'яч, торбинка з піском масою 100 г) у горизонтальну ціль (ящик, обруч) правою та лівою руками (почергово) з відстані до 1,0 м;

- м'яча в предмети (кубик, кеглю) з відстані 1-1,5 м (влучання);

- м’яча у вертикальну ціль з відстані 30 см, потім 50 см, 70 см і 1,0 м двома руками та кожною рукою по черзі;

- предметів правою та лівою руками у вертикальну ціль (висота центру мішені 1,2 м над підлогою);

- предметів (м'яч, торбинки з піском) правою та лівою руками на дальність (наприкінці року 2-3 м).

Удосконалення навички передавання одного середнього або двох маленьких м’ячів один одному по ряду, сидячи. Супровід дій мовленням (маленький м’яч, більший м’яч тощо).

Формування навички ловіння:

- м'яча, кинутого вихователем, стоячи (відстань 0,5-1,0 м);

- м'яча, підкинутого вгору над головою на 0,5 м, обома руками.

Відштовхування двома руками великого м’яча, підвішеного в сітці: дитина стоїть, вихователь тримає сітку з м’ячем на рівні обличчя дитини на відстані 25-30 см.

Намагання спіймати м’яч після кидка його об землю чи підлогу (двічі-тричі підряд).

Перекидання м’яча через мотузку, натягнуту на рівні грудей дитини (відстань 1-1,5 м), супроводжуючи дії мовленням («Я кидаю, перекидаю м’яч»).

Спряжене називання (з педагогом) дій, які дитина виконує, вже виконала (за відсутності мовлення звуконаслідуванням, складоритмом).

Супроводження рухів (дій) елементами мовленнєвої ритміки, наприклад,

- сидячи на підлозі, кидання м’яча об підлогу, вимовляючи папапа, витягнути руки з м’ячем вперед – па;

- сидячи на підлозі, крутити м’яч рукою на підлозі, вимовляючи о___, кидати м’яч вперед, вимовляючи – о або па;

- сидячи на підлозі, ударяння м’яча об підлогу, вимовляючи ненаголошений склад – та, витягання рук з м’ячем вперед на наголошений склад – ТА (ТАта, таТА, татаТА, ТАтата, таТАта).

Відтворення 2-3-х і більше дій з пам»яті.Повзання, лазіння, перелізання


Навчати відтворювати збережені уявлення.

Називати дії спряжено з педагогом, самостійно з пам’яті.

Навчати розуміти схематичні зображення (піктограми) дій.

Навчати відображати (виконувати) рухи (дії) за піктограмами.

Розвивати загальну моторику та координацію рухів.

Розвивати уяву, зорове та слухо-зорове сприймання, словесну пам'ять.

Формувати словниковий запас у зв’язку з називанням дій, які дитина виконує.

Розвивати у дитини просторові відношення між предметами.

Розвивати умовні рефлекси.

Збагачувати руховий досвід дитини, орієнтуючись на її індивідуальні особливості та можливості.

Формувати рухові навички. Навчати виконувати дії з реальними та уявними предметами.


Удосконалення навички повзання:

- по килимовій доріжці на колінах і ліктях (за показом педагога, а потім за піктограмами);

- по дошці, покладеній на підлогу (ширина 40-30 см);

- по похилій дошці (висота 35-30 см);

- в упорі стоячи на підлозі або на гімнастичній лаві: дитина спирається на носки, а руками – на кисті (як «ведмедик»), утворюючи дугу.;

- з підлізанням під мотузку, дугу (висота 50-40 см) з положення навпочіпки та в упорі, стоячи на колінах, спираючись кистями рук об підлогу;

- по прямій між розставленими предметами (кульки, кеглі);

- навколо розставлених предметів;

- по гімнастичній лаві в упорі, стоячи на колінах, спираючись кистями рук.

Формування навички лазіння по гімнастичній стінці, похилій драбинці, не пропускаючи щаблів, приставним кроком.

Розуміння дитиною техніки пролізання (використовуючи реаль ні та уявні предмети):

- напівприсівши, під мотузкою, дугою (висота 50-40 см), не торкаючись руками підлоги;

- в обруч прямо (грудьми вперед), лівим та правим боком.

Формування вміння перелітання (через реальні та уявні предмети):

- через колоду, що лежить на землі;

- через 2 лави, котрі стоять паралельно на відстані 1-1,5 м одна від одної.

Поєднання вправ з повзання з рухами, які сприяють випрямленню тулуба, наприклад, після повзання під дугу встати, підняти руки через сторони вгору й сплеснути в долоні над головою або підстрибнути на обох ногах.

Спряжене називання (з педагогом) дій, які дитина виконує «повзу», «лізу» тощо (за відсутності мовлення звуконаслідуванням, складоритмом), запам’ятання та відтворення ритму цих слів: таТА (повзу), ТАта (лізу).

Відтворення 2-3 і більше дій з пам»яті.

Активізація вживання прийменників «під», «по» тощо.Формування рівноваги


Розвивати вестибулярний апарат, м’язові почуття.

Розвивати наочно-дійове мислення.

Навчати називати дії спряжено з педагогом.

Забезпечувати засвоєння (повторення) слів-команд через запам’ятання складоритму, звуконаслідувань, точної вимови.

Розвивати статичні відчуття.

Розвивати уяву, слухову увагу, рухову, образну пам'ять.

Розвивати координацію рухів.

Навчати виконувати рухи (дії) за показом та самостійно в супроводі звукових сигналів.


Розвивати фізичні якості.

Розвивати розумову діяльність в процесі виконання фізичних вправ.

Удосконалювати руховий аналізатор.

Навчати виконувати дії з реальними та уявними предметами.
Удосконалення навички ходіння (з використанням реальних та уявних предметів):

- по доріжці, викладеній з канату (ширина 30-25 см);

- по вузькій доріжці, викладеній з канату (ширина 20-25 см);

- по доріжці, обмеженій брусками з будівельного матеріалу (довжина доріжки 2 м, ширина 25 см, поступово доводячи ширину до 15 см);

- між двома проведеними на землі (підлозі) лініями, не наступаючи на них (відстань між ними 20-15 см);

- по ребристій доріжці;

- по звивистій доріжці;

- по звивистій доріжці з киданням м’яча в корзину в кінці шляху (відстань до корзини 50 см);

- по прямій лінії, накресленій на підлозі, з мішечком (з піском) на голові, руки в сторони;

- по звивистій лінії, накресленій на підлозі;

- по звивистому шнурку, покладеному на підлогу;

- по мотузці, покладеній прямо і по колу, приставляючи п'яту однієї ноги до носка іншої;

- по широкій дошці (ширина 30-35 см), покладеній на підлогу, не тримаючись один за одного, зістрибуючи на носочки;

- по дошці (ширина 20 см), покладеній на землю;

- по дошці, покладеній похило (висота піднятого кінця дошки 10-15 см) (зі страховкою);

- по широкій дошці, піднятій на висоту на 10 см, потім на 15 см і 20 см, не тримаючись один за одного, зістрибуючи на носочки, тримаючись за руку дорослого;

- по гімнастичній лаві (висота 20-25 см), з рухами рук (у сторони, вгору), повертаючись в обидва боки;

- з цеглинки на цеглинку (бруски з будівельного матеріалу), тримаючись за руку вихователя (відстань між цеглинками 10 см).

Оволодіння навичками піднімання на носки і знову опускатися на всю ступню.

Формування навички переступання:

- через шнур або палицю, покладену на висоті 5см, потім 10 і 15 см;

- через палиці, покладені на підлогу паралельно одна одної на відстані 15 см одна від одної з чергуванням ніг.

Намагання робити «ластівку» (стоячи на одній нозі, другу відводячи назад).

Кружляння на місці з наступним присіданням.

Спряжене називання (з педагогом) дій (за відсутності мовлення звуконаслідуванням, складоритмом), запам’ятання та відтворення ритму цих слів.


Формування правильної постави


Розвивати статичні відчуття.

Засвоювати складо-ритмічну будову назв дій.

Збагачувати словник назвами дій, поданий усно, усно-дактильно та на табличках.

Удосконалювати руховий аналізатор.

Розвивати фізичні якості: спритність, гнучкість.

Розвивати зосередженість, увагу, рухову пам'ять, наочно-дійове мислення.Підтягування тулуба по лаві або похилій дошці двома руками, лежачи на животі (висота піднятого краю дошки – 20-25 см).

Формування вміння кочення:

- середнього м’яча, лежачи на животі;

- м’яча до стінки, лежачи на животі;

- м’яча до вихователя, лежачи на животі (відстань 50-70 см);

- м’яча один одному, лежачи на животі, обличчям один до одного (відстань 50-70 см);

- канату стопами, сидячи.

Топтання на канаті стопами, сидячи та стоячи поперек канату.

Ходіння боком приставними кроками:

- по нижній рейці гімнастичної стінки (притримуючись за верхню рейку),

- по канату, що лежить на підлозі.

Оволодіння складоритмами слів, наприклад: м’яч – ТА, лава – Тата, коти – таТА тощо. Слухо-зорове сприймання та розуміння мовленнєвого матеріалу.Загальнорозвивальні рухи

Вправи для рук і плечового пояса

Формувати спряжені рухи дітей з вихователем.

Навчати самостійно виконувати словесні інструкції дорослого, подані усно, усно-дактильно та на табличках.

Навчати відтворювати рухи з пам’яті.

Супроводжувати рухи рахунком до 2-х, 3-х, 4-х.

Навчати розуміти часові послідовності (спочатку, потім).

Стимулювати формування та закріплення навичок вимови, поєднуючи елементи мовленнєвої ритміки з руховими вправами.

Навчати відображати (виконувати) рухи (дії) за піктограмами.

Навчати розуміти схематичні зображення (піктограми) дій.

Розвивати наочно-дійове мислення, рухову, словесну пам'ять.

Розвивати ритмічність рухів.

Розвивати дрібну моторику. Розвивати образну та словесно-логічну пам»ять.

Навчати виконувати дії з реальними та уявними предметами.Супроводження рухів рахунком до 2-х, 3-х, 4-х, запам’ятанням та відтворенням ритму цих слів: таТА – один, ТА – два, ТА – три, таТАта – чотири. Мовленнєвий супровід дій.

Засвоєння прислівників, їх слухо-зорове сприймання в процесі виконання команд (вліво-вправо, вперед-назад, вгору-вниз).

Навчання розуміння словесних команд «вперед», «вгору», «вниз», поданих усно, усно-дактильно та на табличках.

Удосконалення рухів головою: повороти праворуч-ліворуч, нахили вперед-назад.

Формування одночасних рухів руками:

-вперед-у сторони-вгору-до плечей-на пояс-вниз (за показом педагога, а потім за піктограмами);

- вперед-у сторони, повертаючи їх долонями вгору, вгору-до плечей-на пояс-вниз (за показом педагога, а потім за піктограмами);

- на пояс-в сторони-вгору-вниз по черзі (спочатку одну, потім — другу, обидві разом);

- кругові рухи зігнутих перед грудьми рук («пропелер»);

- обертальні рухи прямими руками вперед і назад;

- руки вперед-у сторони, піднімати й опускати кисті, шевеління пальцями, руки вниз.

Перекладання предмета з однієї руки в іншу перед собою, за спиною, над головою.

Стискання пальців рук у кулаки та розтискання.

Перехресні широкі розмахування руками над головою (за показом педагога, а потім за піктограмами).

Супроводження рухів (дій) елементами мовленнєвої ритміки, наприклад,

- плескати в долоні перед собою, промовляючи папапа і ховати руки за спину – па;

- обертальні рухи кистями рук над головою з вимовлянням ляляляля, руки на пояс, нахили тулуба в сторони – ля ля ля;

- сидячи або стоячи, плескати в долоні, вимовляючи ненаголошений склад – па, плескати по ногах на наголошений склад – ПА (ПАпа, паПА,ПАпапа,паПАпа, папаПА).

Відтворення з пам»яті 2-3-х і більше дій, називання їх у логічній послідовності.


Вправи для ніг

Навчати дитину розуміти техніку виконання запропонованих вправ.

Розвивати рухову, образну пам'ять, слухову увагу, уяву.

Розвивати навички ритмічного і координованого виконання гімнастичних вправ.

Розвивати навички відтворення рухів.

Розвивати фізичні якості.

Удосконалювати руховий аналізатор.Виставляння ноги на носок уперед, назад, убік.

Присідання, піднімаючи руки вперед, спираючись руками об коліна, обхоплюючи коліна руками і пригинаючи голову.

Захоплювання, сидячи, ступнями ніг м'яча, мішечка з піском.

Пересування по палиці, валику (діаметр 6-8 см) приставними кроками в бік, спираючись на середину ступні.

Повороти навкруги (переступанням) с наступним присіданням та опусканням рук вниз, з випрямленням – руки вгору.

Притупування двома ногами.

Плескання в долоні з одночасним притупуванням ногами.

Виконання двох-трьох напівприсідань підряд.

Вставання навшпиньки.

Мовленнєвий супровід дій педагогом, по можливості й дітьми.Вправи для тулуба

Навчати запам’ятовувати окремі елементи руху.

Навчати відтворювати рухи з пам’яті.

Навчати порівнювати програму руху з його фізичним виконанням.

Формувати вміння відтворення рухів (дій).

Розвивати уяву, зосередженість, спостережливість, увагу, рухову, словесну пам’ять, зорове і слухо-зорове сприймання.

Розвивати спритність, гнучкість, витривалість.

Розвивати вольові якості, різноманітні емоційні прояви.


Виконання дій з пам’яті, дотримуючись заданої послідовності.

Слухо-зорове сприймання та відтворення окремих елементів.

Повертання тулуба вправо, вліво, піднімаючи руки вперед.

Передавання один одному м'яча над головою (назад і вперед).

Сидячи, повернутися й покласти предмет позаду себе, повернутися, взяти предмет.

Нахиляння тулуба вперед, сидячи.

Нахиляння тулуба вперед та в сторони, стоячи на колінах.

Одночасне піднімання двох ніг вгору; лежачи на спині.

Рухання ногами, як при їзді на велосипеді, лежачи на спині.

Згинання й розгинання ніг (по одній і разом), лежачи на животі.

Перевертання зі спини на живіт і навпаки.

Прогинання й піднімання плечей, розводячи руки в сторони, лежачи на животі.

В упорі сидячи, підтягти до себе ноги, складаючи їх калачиком, витягнути.

В упорі сидячи, піднімати по черзі ноги вгору і класти їх одна на іншу (праву на ліву і навпаки).

В упорі сидячи, підтягти по черзі ноги до себе, обхопити коліна руками.


Вправи з предметами


Навчати виконувати дії з реальними та уявними предметами за словесною інструкцією.

Навчати узгоджувати рухи очей з рухами кисті руки та пальців.

Розвивати вміння діяти разом, наслідуючи дії вихователя.

Стимулювати формування та закріплення навичок вимови, поєднуючи елементи мовленнєвої ритміки з руховими вправами.

Розвивати зосередженість, увагу, рухову, словесну пам’ять.

Розвивати образну пам»ять.
Формування вміння виконувати вправи з прапорцем (з ІІ півріччя з двома прапорцями) за наслідуванням дій вихователя разом з вихователем:

- одночасні рухи рук вгору-вниз, в сторони-вниз, вперед-вниз;

- одночасні рухи рук вперед-вгору-в сторони-вниз;

- почергові рухи руками вгору над головою;

- перехресні широкі розмахування вгорі над головою, внизу перед собою;

- розмахування прапорцями вгорі, внизу;

- присідання з опусканням прапорців на підлогу;

- переступання через прапорці, покладені на підлогу (вперед та назад);

- ходіння один за одним з прапорцями перед собою в зігнутих руках, з розмахуванням прапорців, руки вниз.

Супроводження рухів (дій) елементами мовленнєвої ритміки, наприклад, сидячи на підлозі, стукати прапорцями об підлогу, промовляючи папапа, витягнути руки вперед – па.

Відтворення послідовності рухів з пам’яті.


Шикування і перешиковування


Розвивати просторову орієнтацію.

Розвивати зосередженість, увагу, рухову, образну пам'ять, зорове та слухо-зорове сприймання.

Розвивати узгодженість рухів у колективі.


Шикування невеликими групами і всією групою за допомогою вихователя без рівняння:

- в шеренгу;

- в колону один за одним, незалежно від зросту;

- у колону по два (в пари);

- вздовж канату (мотузки), покладеного на підлогу самостійно;

- один за одним, тримаючись рукою за мотузку;

- в коло;

Крокування на місці, з промовлянням татата, підстрибнути – та.

Супроводження діяльності педагога та дітей мовленням.


Рухливі ігри та ігрові вправи

Ігри з ходьбою, бігом, рівновагою

Розвивати уяву, закладати основи ігрової діяльності.

Розвивати швидкість, спритність, витривалість.«Біжіть до мене», «Пташка і пташенята», «Миші та кіт», «Конячки», «Дожени мене».

Емоційний та мовленнєвий супровід ігор, наприклад, «О-о-о! Оля тут…» (за потребою, стимульованою педагогом).Ігри з повзанням і лазінням

Удосконалювати рухову реакцію.

«Кішка і кошенята», «Бджілка».

Ігри з киданням та ловінням м’яча

Розвивати комплекс психофізіологічних функцій.

«Влучити в коло», «Підкинь м’яч вище», «Хто далі кине м’яч?»

Ігри із стрибками

Формувати рухові навички.

«Жабки», «Горобці-стрибунці», «Горобчики і кіт».

Ігри на орієнтування в просторі

Розвивати навички сприймання та переробки інформації.

«Знайди свій будинок», «Відгадай, хто кричить», «Знайди свій колір».

Вправи спортивного характеру

Розвивати сенсомоторні реакції.

Катання на санчатах, їзда на триколісному велосипеді, гойдання на гойдалці, рухи для плавання.

Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату
files -> «Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   24
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка