Програма розвитку глухих дітей дошкільного вікуСторінка4/24
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Фізичний розвиток

Третій рік життя

Зміст навчання та виховання

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології

Розвиток крупної моторики:

Основні рухи

Ходіння

Розвивати інтерес до рухів та бажання включитися в даний процес.

Формувати позитивне ставлення до рухової діяльності.

Навчати узгоджувати рухи рук та ніг.

Розвивати здатність до наслідування рухів (дій) вихователя.

Розвивати ритмічність рухів (під звуковий супровід).

Формувати термінологічну лексику.

Навчати відтворювати рухи педагога з пам’яті.

Розвивати зорове і слухо-зорове сприймання мовлення в процесі відтворення рухів та дій.

Стимулювати формування та закріплення навичок вимови, поєднуючи елементи мовленнєвої ритміки з руховими вправами.

Розвивати уяву, слухову і зорову пам'ять.

Навчати орієнтуватися у просторі.

Розвивати чуттєво-руховий досвід.Закладання основ уяви про одночасність діяльності дитини з дорослим та уміння наслідування діяльності (на матеріалі фізичних вправ).

Супроводження діяльності педагога та дітей мовленням.

Формування вміння ходити за наслідуванням дій педагога, спряжено (одночасно ) з педагогом та самостійно в супроводі звукових сигналів:

- «зграйкою» за педагогом або до педагога з даруванням йому квітки;

- «зграйкою» за педагогом із зупинкою в центрі зали і танцюванням у відповідності з ритмом мелодії;

- за педагогом парами, взявшись за руки, по прямій, по колу з кошиками для збирання шишок, яблук тощо;

- один за одним «по доріжці» вздовж канату за педагогом до « парку», до «лісу» тощо;

-один за одним по доріжці, яку раніше зображав канат;

- один за одним вздовж канату, викладеного по колу, квадратом; рух по заданих колу та квадрату без канату

в заданому напрямку (до іграшки, до педагога);

- за педагогом, змінюючи напрям, обходячи предмети (кубики, м’ячі, стільці);
- із зупинками по закінченню звукових сигналів за педагогом

під супровід звукового сигналу із зупинками по сигналу (зоровому, звуковому): від стінки до стінки «зграйкою» по сигналу барабана або бубна.

Супроводження рухів (дій) елементами мовленнєвої ритміки, наприклад, ходити за педагогом один за одним, тримаючись рукою за мотузку, супроводжуючи рух вимовлянням звука у-у-у; ходити за педагогом по колу, промовляючи папапа, зупинитися, тупнути ніжкою – па тощо.

Формування здібності швидкої перебудови: переходити від ходьби до бігу, від бігу до ходьби.

- пригадування та зображення дій, які виконувались на занятті (від 2до 3 і більше) з пам»яті.


Бігання

Формувати основні фізкультурні навички.

Розвивати вміння діяти разом, наслідуючи дії вихователя.

Розвивати увагу, уяву, образну, рухову пам'ять, зорове, слухове сприймання.

Навчати орієнтуватися у відстані на основі зорового сприймання.

Розвивати сприймання мовлення на слухо-зоровій основі.

Засвоювати складо-ритмічну будову назв дій.

Розвивати кінестетичні відчуття.

Навчати виконувати рухи в супроводі звукових сигналів.
Закладання основ розуміння дитиною техніки виконання запропонованих вправ, розвиток моторики в процесі бігу.

Заохочення дітей до участі в руховій діяльності разом з дорослим та однолітками.

Формування вміння бігати за наслідуванням дій педагога, спряжено (разом ) з педагогом та самостійно з використанням звукових сигналів:

- «зграйкою» за педагогом до «зупинки» транспорту, назустріч мамі тощо (з використанням малюнків, фотографій, прикріплених в кінці маршруту);

- «зграйкою» за педагогом до протилежної стінки («змагання спортсменів». Хто швидше?);

- «зграйкою» до педагога, до предмета (ляльки);

- групою в заданому напрямку (до іграшки, педагога);

- за педагогом по уявній прямі доріжці додому, по колу в гості до бабусі тощо (з використанням малюнків, фотографій;

- один за одним в заданому напрямку (до іграшки, до педагога);

- один за одним вздовж уявної доріжки по колу, по квадрату за педагогом (спочатку по колу, потім по квадрату і навпаки);

- один за одним, наздоганяючи предмети, що котяться (м’ячі), повернення його в руки вихователю;

- із зупинками по закінченню звукових сигналів за педагогом.

Навчання розуміння словесних команд «іди», «біжи», «стій», поданих усно та на табличках, запам’ятання та відтворення ритму цих слів: таТА (іди), таТА (біжи), таТА (іди).

Безперервне бігання в середньому темпі в межах 15-20 с., у повільному темпі – 40-50 с.

- пригадування та зображення дій, які виконувались на занятті (від 2до 3 і більше) з пам»яті.


Стрибання

Формувати уміння відтворювати рухи (дії) за показом зі страховкою та самостійно.

Розвивати уміння відтворення за зразком, а потім і за словесним спонуканням.

Розвивати уяву, зосередженість, образну, словесну пам'ять, слухове і слухо-зорове сприймання.

Формувати словниковий запас у зв’язку з називанням дій, які дитина виконує.

Навчати слухо-зорово сприймати команди з орієнтацією на префікси, які змінюють значення слова.

Засвоювати складо-ритмічну будову назв дій.
Формування вміння підстрибувати на носках за наслідуванням дій педагога, за показом зі страховкою, за допомогою педагога та самостійно:

- на обох ногах; підстрибування в ритм музичного супроводу

- на обох ногах на місці, тримаючись за руки дорослого.

Формування вміння стрибати на носках з просуванням уперед по килимовій доріжці, відштовхуючись обома ногами (перестрибування «річечки», «струмочка», у якості яких виступає цинівка, килимок тощо). Перестрибування уявної річечки, струмка при відсутності предметів, які їх зображали.

Оволодіння навичками зістрибування за допомогою педагога:

- з дошки, покладеної на підлогу (стрибанн6я «парашутиста»з парасолькою, хустинкою в якості парашута);

- з дошки (лава, куб) піднятої над підлогою заввишки 5-10 см, спочатку з допомогою дорослого, до кінця року – самостійно.

Формування вміння перестрибувати за наслідуванням дій педагога та з допомогою педагога:

- через покладену на підлогу мотузку, палицю, що зображають воду, колоду дерева, що лежить на дорозі;

- через дві паралельні лінії (відстань між ними 5-10 см).

-виконання декількох різних дій за наслідуванням педагога, спряжено з педагогом та самостійно з пам»яті (підстрибни, пройди, пробіжи, сядь тощо).

Привчання дитини виконувати команди подані усно та на табличках: «підстрибуй», «стрибай», «зістрибуй», «перестрибуй».

- пригадування та зображення дій, які виконувались на занятті (від 2до 3 і більше) з пам»яті.


Кочення, кидання, ловіння

Навчати виконувати дії спряжено з педагогом та самостійно.

Розвивати слухове сприймання та слухову увагу.

Формувати образно-рухову пам'ять.

Засвоювати словник у зв’язку з виконанням дій.

Навчати виконувати дії з реальними та уявними предметами.

Розвивати окомір, точність рухів, зосередженість.

Навчати узгоджувати рухи очей з рухами кисті руки та пальців.

Розвивати м’язове (мускульно-суглобове) чуття.
Формування уявлення про просторові і часові відношення предметів, дій.

Збирання предметів (м’ячі, кульки), перенесення і складання їх у певне місце (кошик, ящик), забезпечуючи правильний захват м’яча в залежності від величини – однією або двома руками.

Формування вміння передавати м’яч з мовленнєвим супроводом (на, візьми, дай тощо):

- педагогом дитині і назад;

- по ряду один одному, сидячи.

Відштовхування великого м’яча, підвішеного в сітці, двома руками: дитина сидить на стільчику, вихователь тримає сітку з м’ячем на рівні обличчя дитини на відстані 30 см, поступово переходити до положення дитини стоячи (гра «волейбол»).

Виконання дії уперед однією (правою і лівою) рукою знизу, від грудей, з-за голови без предмета (з уявним м»ячем, який педагог демонструє, з відповідним положенням пальчиків, які нібито тримають великий, а потім маленький м»яч).

Закладання основ уміння розраховувати силу й точність кидка залежно від відстані до цілі та її розміщення:

- м’яча педагогом до дітей (з відстані 15-20 см, наприкінці року до 1,0 м);

- м’яча парами один одному з відстані 15-20 см (наприкінці року не менше 0,5 м);

- маленького м’яча уперед однією (правою і лівою) рукою зручним для дитини способом;

- великого (середнього) м’яча обома руками вниз, удалину (педагогу) стоячи;

- середнього м’яча педагогу та його ловіння, сидячи;

- м’яча в кошик двома руками спочатку, стоячи безпосередньо над ціллю, потім з відстані 30 см;

- маленького м’яча (шишки тощо) на дальність та в горизонтальну ціль (кошик, ящик) правою та лівою руками (почергово) з відстані 30 см (наприкінці року до 1,0 м).;

- маленького м’яча у вертикальну ціль (щит) з відстані 30 см (наприкінці року до 1,0 м).

Перекидання м’яча обома руками через мотузку, натягнуту на рівні грудей дитини (відстань 0,5 м).
Енергійне відштовхування дитиною від себе м'яча або кульки в заданому напрямку (кочення):

- м’яча однією та обома руками педагогу, під дугу, під стільці, один одному, пересуваючись за предметом, що котиться;

- м’яча в ціль (кубики, кеглі, що стоять на підлозі) з відстані 0,5м (до кінця року з відстані 1,0 м).

Намагання ловити середній м’яч, кинутий педагогом (відстань 15-20 см, до кінця року 0,5 м).

Звертання педагога до дитини зі словами «дай», «кидай», «коти».

Навчання дитини підпорядковувати свої рухи (дії) словесним вимогам дорослого подані усно та на картках «дай», «кидай», «коти».

- пригадування та зображення дій, які виконувались на занятті (від 2до 3 і більше) з пам»яті.


Повзання, лазіння, перелізання


Розвивати загальну моторику та координацію рухів.

Розвивати уяву, зорове та слухо-зорове сприймання, словесну пам'ять.

Засвоювати словник, що позначає спонукальні дії (повзи, лізь, пролізь, перелізь), поданий усно та на табличках.

Розвивати у дитини просторові відношення між предметами.

Навчати поєднувати зорові відчуття з тактильно-руховими.

Розвивати умовні рефлекси.

Набувати чуттєво-руховий досвід.

Формувати рухові навички.Закладання основ засвоєння дітьми циклічності в рухах рук та ніг: приставний крок поступово змінюється на перемінний (однойменний та різнойменний способи).

Формування вміння повзання за показом зі страховкою, за допомогою педагога та самостійно за звуковим сигналом:

- по килимовій доріжці в упорі стоячи на долонях та колінах;

- по дошці, покладеній на підлогу (ширина 30-40 см);

- по похилій дошці (кут нахилу 20-25°);

- з підповзанням під мотузку (висота до 50 см);

- з підлізанням під перешкоди заввишки 30-40 см (лавка);

- до цілі без перешкод в упорі стоячи на колінах та кистях рук.

Формування вміння лазіння по похилій драбині, гімнастичній стінці зручним для дитини способом за показом зі страховкою та за допомогою педагога.

Формування вміння пролізання в обруч довільним способом за допомогою педагога.

Формування вміння перелізання через лаву, через колоду, що лежить на землі, за допомогою педагога.

Супроводження діяльності дітей мовленням. Використання слів «під», «по», «через» тощо. Засвоєння словника, що позначає спонукальні дії (повзи, лізь, пролізь, перелізь), поданого усно та на табличках.Формування рівноваги


Розвивати почуття рівноваги.

Розвивати статичні відчуття.

Розвивати уяву, слухову увагу, рухову, образну пам'ять.

Розвивати координацію рухів.

Навчати виконувати рухи (дії) в супроводі звукових сигналів.

Навчати поєднувати зорові відчуття з тактильно-руховими.

Засвоювати складо-ритмічну будову назв дій.

Розвивати фізичні якості.

Розвивати розумову діяльність в процесі виконання фізичних вправ.

Удосконалювати руховий аналізатор.

Закладання основ активного сприймання довкілля, прояву вольових якостей, позитивних емоцій.

Формування навички ходіння за показом зі страховкою та самостійно з використанням музичного супроводу:

- по прямій широкій доріжці, викладеній з канату (ширина 25-30 см, довжина 3-4 м) з опущеними руками, до кінця року з розведеними в сторони руками (перехід через «місток»);

- по звивистій доріжці;

- по ребристій доріжці, піднімаючись на «горбочки» (бруски), переступати «канавки» («горбочки» лежать на відстані 5-7 см один від одного в довжину, утворюючи доріжку); переступання уявних горбочків при відсутності брусків;

- по колу;

- по широкій дошці, покладеній на підлогу (ширина 30-35 см);

- по широкій дошці, рівномірно піднятій над підлогою на 5-10 см, потім на 15-20 см (вхід до магазину, в метро тощо);

- по вузькій дошці (ширина 20-25 см), покладеній на підлогу(по чистій доріжці через калюжку);

- по вузькій дошці, піднятій над підлогою рівномірно на висоту 5-10 см;

- по гімнастичній лаві, колоді в упорі стоячи на колінах та спираючись на кисті рук;

- вгору по дошці (ширина 25 см), підведеній одним кінцем від підлоги на висоту 5-10 (до 20 см), спускатися по ній вниз.

Оволодіння навичками переступати за показом, спряжено з педагогом та самостійно:

- через палиці (2-3 шт.), покладені на підлогу паралельно одна одної на відстані 15 см довільним способом;

- через палицю, горизонтально підняту над підлогою на 20 см (до кінця року на 30 см).

Повільне кружляння на місці переступанням.

Мовленнєвий супровід дій педагогом. Засвоєння слів, які позначають дії, предмети. Слухо-зорове сприймання інструкцій дітьми.


Формування правильної постави


Розвивати статичні відчуття.

Засвоювати словник: «м’яч», «лежи», «іди» тощо, поданий усно та на табличках.

Розвивати вміння відтворення за зразком, а потім і за словесним наказом.

Навчати виконувати дії з реальними предметами.Оволодіння навичками кочення спряжено з педагогом та самостійно:

- середнього м’яча, лежачи на животі;

- середнього м’яча до вихователя, лежачи на животі (відстань 30-50 см).

Формування вміння ходити боком приставними кроками по канату (доріжці), що лежить на підлозі, потім по уявній доріжці.

Топтання на канаті стопами сидячи та стоячи поперек канату.

Супроводження діяльності педагога та дітей мовленням.

Розуміння дітьми словника, поданого усно та на табличках.

- пригадування та зображення дій, які виконувались на занятті (від 2до 3 і більше) з пам»яті.Загальнорозвивальні рухи

Вправи для рук і плечового пояса

Формувати уявлення про власне тіло, його частини та їх рухи.

Розвивати словесну, образну пам'ять, уяву, зорове та слухо-зорове сприймання,

Відтворювати 2 і більше рухів.

Навчати виконувати словесні інструкції дорослого.

Стимулювати формування та закріплення навичок вимови, поєднуючи елементи мовленнєвої ритміки з руховими вправами.

Навчати дітей порівнювати програму руху з його фізичним виконанням.

Розвивати дрібну моторику. Навчати розуміти схематичні зображення дій (піктограми).


Закладання основ привчання виконувати вправи за словесною інструкцією, без показу, запам’ятовувати окремі елементи руху – напрям, амплітуду, послідовність.

Супроводження рухів рахунком до 2-х.

Виконання рухів головою – повороти вправо-вліво, нахили вперед-назад – разом з педагогом, самостійно з пам»яті.

Розуміння дитиною техніки виконання запропонованих вправ – одночасні рухи руками:

- вгору, відведення назад за спину;

- вперед-угору-на пояс, в сторони-до плечей-вниз (за показом педагога, а потім за піктограмами);

- згинання й розгинання рук перед грудьми й розведення їх у сторони;

- махи руками (вперед, у сторони);

- плескання в долоні перед собою, над головою;

- кругові рухи зігнутих перед грудьми рук («пропелер»).

Формування рухових навичок – розмахування руками:

- вперед – назад (з положення руки вниз);

- вниз – вгору (з положення руки в сторони).

Колові рухи кистями рук перед собою.

Стискання пальців рук у кулаки та їх розтискання. Мовленнєвий супровід дій педагогом. Слухо-зорове сприймання інструкцій дітьми.

Супроводження рухів (дій) елементами мовленнєвої ритміки, наприклад,

- один оплеск в долоні перед грудьми, вимовляючи па, плескати руками по ногах або стегнах, вимовляючи – папапапа;

- плескання в долоні перед собою, супроводжуючи рухи вимовлянням складів па-па-па-па;

- плескання долонями по колінах, супроводжуючи рухи вимовлянням складів та-та-та-та.

- пригадування та зображення дій, які виконувались на занятті (від 2до 3 і більше) з пам»яті.
Вправи для ніг

Навчати ритмічному і координованому виконанню гімнастичних вправ.

Навчати оволодівати навичками відтворення рухів.

Розвивати наочно-дійове мислення, рухову, словесну пам'ять.

Збагачувати словниковий запас (засвоєння слів, звуконаслідувань, складоритму).Закладання основ розвитку фізичних якостей (на матеріалі фізичних вправ) з використанням музичного супроводу.

Ходіння на місці.

Кружляння на місці переступанням, руки на поясі.

Згинання й розгинання ніг, сидячи на підлозі.

Згинання й розгинання однієї ноги в коліні, стоячи на другій.

Присідання:

- тримаючись руками за опору;

- опускаючи руки вниз.

Ворушіння пальцями ніг.

Мовленнєвий супровід дій педагогом. Розуміння словесних команд, поданих усно та на табличках, запам’ятання та відтворення ритму цих слів.

- пригадування та зображення дій, які виконувались на занятті (від 2до 3 і більше) з пам»яті.


Вправи для тулуба

Формувати спряжені рухи дітей з педагогом.

Формувати уміння відтворення рухів (дій).

Навчати розуміти схематичні зображення дій (піктограми).

Навчати відображати (виконувати) рухи (дії) за піктограмами.

Розвивати зосередженість, спостережливість, увагу, рухову, словесну пам’ять, зорове і слухо-зорове сприймання.


Закладання основ розуміння та виконання рухів за схематичними зображеннями (піктограмами).

Спряжене виконання рухів: повороти вправо – вліво; стоячи на колінах, сідати на п’ятки і підніматися.

Передавання предмета тому, хто стоїть, сидить поруч.

Нахиляння тулуба вперед, у сторони (за показом педагога, а потім за піктограмами).

Піднімання й опускання ніг, лежачи на спині, з одночасними рухами руками.

Піднімання й опускання ніг, лежачи на животі (за показом педагога, а потім за піктограмами).

Перевертання з боку на бік, лежачи на животі.

Мовленнєвий супровід дій педагогом. Слухо-зорове сприймання інструкцій дітьми.

Використання рольвої гри: дитина-педагог дає команди, демонструє засвоєні дії, діти виконують дії.

пригадування та зображення дій, які виконувались на занятті (від 2до 3 і більше) з пам»яті.Вправи з предметами


Розвивати здатність до наслідування рухів (дій) вихователя.

Розвивати вміння діяти разом, наслідуючи дії вихователя.

Виконувати дії з реальними предметами.

Стимулювати формування та закріплення навичок вимови, поєднуючи елементи мовленнєвої ритміки з руховими вправами.
Формування вміння виконувати вправи з прапорцем за наслідуванням дій вихователя разом з вихователем, самостійно з пам»яті:

- перехресні широкі розмахування руками з прапорцем внизу перед собою;

- перехресні рухи рук з прапорцем вгорі;

- присідання з опусканням прапорця на підлогу.

Супроводження рухів (дій) елементами мовленнєвої ритміки, наприклад,

- одночасні рухи рук вгору-вниз, в сторони-вниз, вперед-вниз, супроводжуючи рухи вимовлянням складів (руки вгору – мамама, руки вниз – ма);

- розмахування прапорцем вгорі над головою однією рукою, з вимовлянням звуку а-а-а.

Супроводження діяльності педагога та дітей мовленням.

Використання рольвої гри: дитина-педагог дає команди, демонструє засвоєні дії, діти виконують дії (3 дії і більше).Шикування і перешиковування


Розвивати фізичні якості.

Розвивати зосередженість, увагу, рухову, образну пам'ять, зорове та слухо-зорове сприймання.

Навчати орієнтуватися в просторі.


Закладання основ виконання рухів (дій) за показом та самостійно в супроводі звукових сигналів.

Шикування за допомогою вихователя без рівняння:

- в шеренгу вздовж канату, покладеного на підлогу;

- в колону один за одним, тримаючись за мотузку;

- по колу вздовж канату;

- в коло підгрупами і всією групою з допомогою педагога.Рухливі ігри та ігрові вправи

Ігри з ходьбою, бігом, рівновагою

Навчати розуміти назви ігор, поданих усно та на картках.

Збагачувати словниковий запас, формувати мовлення.

Розвивати уяву, закладати основи ігрової діяльності.

Удосконалювати рухову реакцію.«Біжи – ловлю», «Пташки полетіли», «Дожени мене», «Жили у бабусі», «Сонечко і дощик», «Хто як пересувається», «Біжіть за мною», «Ідіть за мною», «Біжіть до мене», «Хоровод», «Бджілки».

Активізація емоційного та мовленнєвого супроводу дій, наприклад, «О-о-о!»Ігри з повзанням і лазінням

Розвивати фізичні якості.

Розвивати вольові якості.«Доповзи до ляльки», «У ворітця», «Не наступи на лінію», «Поїзд», «Квочка і курчата».

Ігри з киданням та ловінням м’яча

Навчати виконувати дії з реальними та уявними предметами.

«Прокоти м’яч по нахиленій дошці», «М’яч у ворота», «Дожени м’яч», «Передай по колу», «Злови м’яч», «М’ячики», «Принеси м’яч», «Кеглі».

Ігри із стрибками

Розвивати комплекс психофізіологічних функцій.

«Підстрибни до долоні», «Дістань кульку», «Зайчик біленький сидить», «Пташки літають», «Мій дзвінкий веселий м’яч».

Ігри на орієнтування в просторі

Розвивати просторову орієнтацію, слухове сприймання.

«Ховаємо ведмедика», «Знайди свій будиночок», «Де подзвонили?», «Дзвіночок», «Знайди прапорець».
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка