Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку


Орієнтовні показники успішного розвитку на кінець навчального рокуСторінка23/24
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.26 Mb.
#1175
ТипПрограма
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Орієнтовні показники успішного розвитку на кінець навчального року:

 • створює задум майбутньої гри та втілює його в життя, бере на себе роль, налагоджує взаємодію з партнерами по грі (2-3 діючі особи);

 • розвиває ігровий сюжет, поєднуючи декілька ігрових ліній, діє з предметами-замінниками і уявними предметами; володіє узагальненими способами побудови ігрового образу;

 • володіє простими способами рольової поведінки під час розгортання режисерської гри, розігрує ігрові ситуації в уявлю вальному плані за допомогою іграшок і промовляє від їх імені;

 • створює складні споруди з підлогового будівельного матеріалу, відбираючи необхідні елементи; самостійно реалізовує будівельне завдання, користуючись деякими допоміжними орієнтирами: орієнтовний зразок, отримані враження тощо; словесно описує хід будівництва, уміє дати словесний звіт про виконану роботу;

 • орієнтується в різних кількостях об’єктів при виконанні ігрових дій з дидактичними іграшками на рівні зорового орієнтування; розуміє правила гри і уміє діяти відповідно до них;

 • бере участь в іграх різних видів.Образотворча діяльність та конструювання

Шостий рік життяЗміст навчання та виховання

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології


МАЛЮВАННЯ
Предметне малювання

Сюжетне малювання

Декоративне малювання


Удосконалювати вміння та навички в предметному, сюжетному та декоративному малюванні.

Називати основні властивості і якості предметів, їх просторове розташування.

Формувати відношення до зображення як до результату роботи, виховувати самостійність при оцінці свого і чужого виконання.

Відображати ознаки предметів в зображеннях; передавати цілісний образ предмета.

Удосконалювати уміння порівнювати і розрізняти предмети за кольором, величиною, формою.

Розуміти і відображати в зображеннях просторові взаємини як окремих предметів, так і частин.

Розвивати увагу, пам'ять, зорово-рухову координацію.

Учити формулювати задум перед початком роботи; розповідати зміст своєї роботи.

Звертати увагу на розвиток уміння адекватно оцінювати своє і чуже виконання.


Малювання за допомогою піктограм.Малювати по індивідуальному або самостійному індивідуальному ігровому задуму;
Створення умов для відображення в образотворчій діяльності власного життєвого та ігрового досвіду.

Удосконалення вміння малювання предметів за показом вихователя та без нього. Малювання (без показу) за уявою на основі спостережень на вулиці, у дворі, на ділянці, в групі.

У декоративному малюванні вправляти в розфарбовуванні контурних зображень.

Удосконалення вміння переносити візерунок з одного боку малюнка (чи геометричної форми) на іншій за індивідуальним зразком.

Передавання в малюнках елементарного зв'язного змісту, вражень від святкових ранків і самостійних спостережень на вулиці.

Розвивати образотворчий задум, уміння словесно його формулювати, зберігати задум до кінця роботи; направляти на віддзеркалення ширшого змісту (пов'язаного з сюжетною грою і життєвим досвідом).

Планування за допомогою дорослого етапів майбутньої діяльності та надання словесного звіту про виконання.

Удосконалення уміння дітей аналізувати натуру перед малюванням; самостійно виділяти форму; користуватися при визначенні форми порівнянням її з формою-еталоном; учити бачити і передавати особливості форми предметів.

Формування технічних умінь та навичок малювання: правильно користуватись олівцем та пензлем; малювати кінчиком пензля; помірно натискувати на олівець; змінювати положення руки при виконанні різних завдань.

Удосконалення прийомів зафарбовування малюнка олівцем, пензлем. Формування прийомів роботи з аквареллю.

Малювання за текстом, поданим вихователем.

Словесний супровід дій дитини., пояснення нею того, що вона робить, що зробила, що хоче робити (без порушень її творчого процесу).

Формування уміння розміщувати на аркуші паперу декілька предметів, передаючи особливості їх форми і будови.

Удосконалення уміння розташовувати декілька предметів на одній лінії.

Розписування за зразком густою гуашшю глиняного посуду; прикрашання за індивідуальним зразком виробу.

Удосконалення різноманітних способів декоративного малювання: ставити крапки, малювати хвилясті лінії, хрестики, кружечки, галочки; закріплення навичок роботи з пензлем (примакування, торкання, малювання кінцем пензля). Освоєння нових слів, словосполучень, фраз на основі складоритму, відтворення їх з пам»яті.ЛІПЛЕННЯ


Удосконалювати вміння та навички в предметному, сюжетному та декоративному ліпленні, ліпленні за текстом.

Формулювати задум перед початком роботи; після закінчення ліплення розповідати її зміст, знати послідовність виконання; піклуватися про максимальну самостійність дітей під час попереднього планування і словесного звіту; самостійно ділити глину на частини в ході ліплення за уявленням.

Удосконалювати уміння діяти з глиною і пластиліном.

Розвивати зорове, тактильне сприймання.

Розвивати операційні уміння.


Ліплення нових предметів за самостійним вибором дітей.

Ліплення сюжетних композицій за уявленням.

Ознайомлення зі скульптурним способом ліплення (ліплення з одного шматка).

Використання конструктивного і скульптурного (з одного шматка) способів ліплення.

Передавання цілісного виразного образу в ліпленні.

Ознайомлення з різним керамічним посудом та його самостійне ліплення, використовуючи знайомі технічні прийоми. Розмальовування посуду з глини.

Ліплення після попереднього обстеження.

Прикрашання ліплення розписом (розпис виробів проводити на заняттях декоративним малюванням).

Ліплення з пластиліну простих сюжетних композицій до казок або сюжетів різних ігор за завданням дорослого, за вибором дитини, за уявою.

Ліплення за задумом. Визначення послідовності виконання, вміння розповідати про етапи роботи, ; перед початком роботи; після закінчення ліплення розповідати її зміст,

Виконання індивідуальних завдань, доведення їх до кінця, застосовуючи при цьому скульптурний і конструктивний способи ліплення.

Формування уміння регулювати силу натиску пальців на пластичний матеріал, робити вм’ятини різної величини, глибини з різною силою стискування та відтягувати глину пальцями, згладжувати поверхню примазувати місця скріплення частин, створювати округлі форми різних пропорцій.

Розписування та обігравання виробів ліплення.

Ліплення на підставці, закріплення готових фігурок на пластиліновому покритті.

Адекватне оцінювання своїх і чужих робіт.

Ліплення предметів з 4-5-х частин.Аплікація

Удосконалювати вміння та навички в предметній, сюжетній та декоративній аплікації, аплікації за текстом.

Навчати виготовляти аплікації з природного матеріалу.

Учити адекватно оцінювати результати своєї та чужої роботи.

Розвивати зорове, аналітико – синтетичне сприймання; уміння порівнювати, знаходити спільне. Вдосконалювати уміння користуватися ножицями; вирізувати прості форми для аплікації.Складання за зразком візерунків з листя, плодів по краях різних форм (кола, овалу, квадрата), дотримуючись принципу чергування.

Складання та наклеювання зображень живих істот з окремих частин. Складання цілого без показу дорослого і без наочного підкріплення.

Вправляння дітей в чергуванні елементів декоративної аплікації за певною ознакою.

Вирізування та наклеювання простих форм.

Виконання сюжетно-тематичної аплікації.

Виготовлення та прикрашання серветки овальної, прямокутної, трикутної форми, з симетричним відтворенням візерунку.

Заохочення дітей до самостійного вибору потрібних елементів та їх розташування на аркуші.

Розташування елементів по діагоналі, позначаючи центр.КОНСТРУЮВАННЯ


Учити порівнювати схожі фігури; звертати увагу на відмінності; добирати відповідно до зразка необхідні елементи будівельних наборів; відображати сприйняте в мовленні з метою формування уявлень про форму, величину, просторові відношення.

Створення простих будівель з дерев'яного будівельного набору за об'ємним зразком з наступним замальовуванням.

Використання одних елементів будівельних наборів замість інших (складати брусок з кубиків, двох пластин тощо).

Порівняння будівель зроблених дітьми зі зразками.

Аналіз нескладних конструкцій-зразків, малюнків-зразків (прості креслення) під керівництвом вихователя.

Самостійне визначення та називання головних частин зразка, основних ознак частин і цілого (форма, розмір, розташування тощо).

Формування уміння за допомогою дорослого планувати етапи роботи, наслідувати їх в ході конструювання, а також після закінчення роботи давати словесний звіт про хід виконання.Орієнтовні показники успішного розвитку дитини на кінець року:

 • називає основні властивості і якості предметів, їх просторове розташування;

 • передає в зображенні елементарний зв’язний зміст;

 • передає в зображеннях зміст діяльності, яка здійснювалась раніше, пригадуючи її послідовність;

 • планує за допомогою дорослого етапи майбутньої діяльності;

 • застосовує супровідне мовлення (в процесі діяльності), розповідь про виконану діяльність та про ту, яка буде виконуватись (з опорою на зображення та, по можливості, без опори);

 • володіє вказаними технічними уміннями та навичками зображувальної діяльності;

 • самостійно обирає об'єкт для майбутньої зображувальної діяльності.

Музично-ритмічні заняття

Шостий рік життяЗміст навчання та виховання

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології

Розвиток емоційного сприймання музики.

Виховувати інтерес до музики, учити живо реагувати на зміни в її звучанні. Розвивати музичну та словесну пам'ять.

Заохочення елементарних творчих проявів дітей - спроби передавати рухом деякі компоненти засобів музичної виразності. використання «діалогічного» співу – один рядок співає одна дитина, інший – інша.

Розвиток слухового сприймання. Накопичування слухових вражень, що виражаються дітьми за допомогою знайомого образу. Формування емоційного відгуку на характер музики, пов'язаний з різноманітними образами, рухами на матеріалі побутової тематики: «Мама та донька»; «Няня та діти» тощо.

Діти розігрують сценки під музику, передаючи емоції героїв згідно музики, яка звучить.


Удосконалення слухового сприймання

Учити розрізняти на слух, супроводжувати мовленням, звукоутворенням музичні фрагменти.


Сприймання музичних п'єс у зв'язку зі зміною темпу : спокійного (маршу), швидкого, повільного (сприймання слухове); відтворення мелодій голосом (складами), називання словами.

Слухання п'єс радісних, веселих, бадьорих і ласкавих, тихих, плавних (сприймання слухове).

Відтворення мелодій з допомогою знайомих персонажів, образів тварин тощо.

Слухання регістрів (низького, середнього, високого) за характером образу (ведмідь, зайчик, пташка); використання різноманітних ігрових і танцювальних дій.Ритмічна стимуляція і хорова декламація

Розвивати ритмічність руху і мовлення (діалогічного, монологічного).

Застосування різних поєднань рухів (кроки, стрибки, плескання, помахи, похитування та ін.), склад інструментів шумового оркестру, навчання відтворювати довгі і короткі за тривалістю звучання ритми основних складосполучень : та-ТА, ТА-та, ТА-та-та, та-та-ТА, Та-ТА-та. Підводити дітей до усвідомленого виконання ритмічних вправ з опорою на звучання ритмів і їх графічне зображення. Від ритмізованих складових вправ переходити до хорової декламації лічилок, віршів, ігрових прийомів.

Приклад:

Бабуся! Бабуся! (Твоя?)

Так! Так!

Бабуся! Бабуся! (Твоя?)

Ні! Ні!


Ось моя бабуся!

Так, так, так!Розвиток рухів під музику і орієнтування в просторі.

Учити дітей координувати свої рухи, співвідносячи їх з рухами усіх дітей в колективних діях. Розвивати рухову та словесну пам'ять.


Удосконалення уміння ходити в колоні по одному і по два, прямим рухом, що розходиться; бігати врізнобіч і перебудовуватися в колону (шеренгу, круг); ходити бадьоро, ритмічно; бігати легко, на носочках; підстрибувати, викидати ноги вперед при стрибку; передавати ігрові образи різного характеру; виконувати різні рухи з предметами.

Виконання дій за педагогом, одночасно з педагогом. Відтворення низки дій з пам’яті. Супроводжувати початок дій, їх протікання мовленням. Повідомлення про виконану низку дій.Самостійно танцювати, підбираючи до музики знайомі рухи.

Орієнтовні показники успішного розвитку дитини на кінець року:

 • відтворює ритмічний малюнок простої мелодії;

 • усвідомлено виконує ритмічні вправи з опорою на звучання ритмів та на їх графічне зображення;

 • декламує вірші, лічилки;

 • відтворює музично-ритмічні рухи з пам’яті, самостійно танцює, обирає рухи до музики.Використана література

 1. Алябьева М.Н. Физическое воспитание детей раннего возраста. – 2-е изд. – К.: Здоровье, 1978. – 163 с.

 2. Бельтюков В. И. Взаимодействие анализаторов в процессе восприятия и усвоения устной речи. – М., 1977.

 3. Бельтюков В. И., Нейман Л.В. Восприятие звуков речи при нормальном и нарушенном слухе. – М.: АПН РСФСР, 1958.

 4. Бельтюков В.И. Об усвоении детьми звуков речи. – М.: Просвещение, 1964.

 5. Богуш А.М. Речевая подготовка детей к школе. – К., 1984.

 6. Венгер А.А., Выгодская Г.Л., Леонгард Э.И. Отбор детей в специальные дошкольные учреждения. – М.: Просвещение, 1972. – 42с.

 7. Виховання і навчання дітей дошкільного віку з вадами слуху (об’єднані тексти програм дошкільних закладів для глухих дітей і дошкільних закладів для слабочуючих дітей): Програма для спеціальних дошкільних закладів / За ред. Л.І.Фомічової та Л.О.Малини. – К.: ІЗМН, 1997. – 365 с.

 8. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі. – К., 2001.

 9. Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф. Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2008.

 10. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 428 с.

 11. Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста. Программа для специальных дошкольных учреждений. – М.: Просвещение, 1991. – 160 с.

 12. Дмитренко Т.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. – 2-ге вид. – К., 1979.

 13. Дошкільне тіловиховання. Вплив рухової активності на здоров’я дитини дошкільного віку / Автори-упорядники: Л.В.Калуська, З.В.Калуський, М.М.Гуменюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 184 с.

 14. Исенина Е.И. Родителям о психическом развитии и поведении глухих детей первых лет жизни. – М.: ОАО ИГ «Прогресс», 1999. – 80 с.

 15. Леонгард Э.И. Воспитание и обучение глухих дошкольников в детском саду. – М., 1987. – 273 с.

 16. Луцько Е.В., Дубовская Н.А., Авраменко Т.И., Ронявская З.П. Дидактический материал для развития слухового восприятия у глухих детей. – К.: Радянська школа, 1987.

 17. Луцько К.В. Діагностика психічного розвитку, орієнтована на виявлення потенційних можливостей дітей з особливими потребами // Нива знань – 1999, – ч. І, с. 15-17.

 18. Луцько Е.В., Мороз Б.С. Методика развития устной речи у глухих детей с использованием сурдопедагогических приборов и полифонаторов (ПФ-03-1, ПФ-03-2) и слухо-речевых тренажеров (СРТ-05, СРТ-10). Начальний этап. – К.: ВАБОС, 2000.

 19. Луцько К.В., Мороз Б.С. Методика розвитку усного мовлення у дітей з порушенням слуху з використанням сурдотехнічних приладів: "Поліфонатора", "Слухо-мовленнєвих тренажерів" (початковий етап). – К.: 2001.

 20. Луцько К.В. Мовленнєвий розвиток дитини та деякі умови його забезпечення у ранньому віці // Сучасні технічні засоби реабілітації й навчання дітей з вадами слуху та мовлення. Наук.-метод. зб.: Вип. З. / За ред. Б.С.Мороза, К.В.Луцько. – К.: А&Р, 2002. – С. 35-67.

 21. Луцько К.В. Особливості формування мовлення у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, його розвитку з використанням слухо-мовленнєвого тренажера // Сучасні технічні засоби реабілітації й навчання дітей з вадами слуху та мовлення. Наук.-метод. зб.: Вип. З. / За ред. Б.С.Мороза, К.В.Луцько. – К.: А&Р, 2002. – С. 68-107.

 22. Лущик І.В. Рухливі ігри в дитячому садку. – Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2008. – 110, [2] с.

 23. Лущик І.В. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. П’ятий рік життя: Метод. посіб. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 208 с.

 24. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 1999.

 25. Мороз Б.С., Луцько К.В., Овсяник В.П., Цісаренко О.М. Проблеми сучасної сурдотехніки // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. – Вип. 1. – К., 2000. – С. 26-31.

 26. Мороз Б.С., Овсяник В.П., Луцько Е.В. Актуальные вопросы кохлеарного слухопротезирования. – К.: ВАБОС, 2005.

 27. Мороз Б.С., Овсяник В.П., Луцько К.В. Корекційні технології у слухопротезуванні дітей. – К.: ВАБОС, 2008.

 28. Николаева Т.В. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка раннего возраста с нарушенным слухом: Методическое пособие. – М.: Экзамен, 2006. – 112 с.

 29. Овсяник В.П., Мороз Б.С., Луцько К.В. Деякі аспекти кохлеарної імплантації та можливості її проведення в Україні. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи. – 2005. – Вип.6.

 30. Слободян Л.М., Слободян О.І. Довідник педіатра та сімейного лікаря. – Тернопіль: Богдан, 2008. – 464 с.

 31. Соботович Є.Ф. Концепція загальномовленнєвої підготовки дітей до навчання у школі // Дефектологія. – 1997. – № 1. – С. 2-5.

 32. Соботович Є.Ф. Психолінгвістична періодизація мовленнєвого розвитку дитини // Дефектологія. – 1999. – № 1. – С. 11-16.

 33. Тимофеева Е.А. Подвижные игры для детей младшего дошкольного возраста. – 2-е изд. – М., 1986. – 79 с.

 34. Трофимова Г.В. Развитие движений у дошкольников с нарушениями слуха: Пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 1979. – 112 с.

 35. Фізична культура в дошкільному навчальному закладі. Молодша група / Упоряд. М.С.Шкуратова. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 160 с.

 36. Чефранова А.М. Использование наглядных средств при обучении глухих дошкольников. Метод. реком. – К.: РМК Минпроса УССР, 1987. – 32 с.

 37. Шматко Н.Д., Пелымская Т.В. Если малыш не слышит. – М.: Просвещение, 1995.

 38. Шматко Н.Д., Новикова О.О. Речевая ритмика для малышей. Занятия с глухими и слабослышащими детьми 2-3 лет: Методическое пособие для педагогов и родителей. – М.: Советский спорт, 2003. – 68 с.

 39. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: пособие для педагогов дошк. учреждений: в 3 ч. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004.Орієнтовний розподіл кількості занять

на тиждень в дошкільному закладі компенсуючого типу

для глухих дітейНазва розділу

Кількість занять

3-й рік життя

4-й рік життя

5-й , 6-й рік життя

Розвиток мовлення

5

5

5

Формування елементарних математичних уявлень

4

3

3

Розвиток слухового сприймання

(фронтальне заняття)1

1

1

Фонетична ритміка (фронтальне заняття)

-

1

1

Індивідуальна робота з розвитку слухового сприймання і формування вимови

Робота сурдопедагога за індивідуальним графіком

Пізнання довкілля

5

5

5

Образотворча діяльність та конструювання

2

2

5

Ігрова діяльність

3

3

5

Фізична культура

3

3

3

Музично-ритмічні заняття

2

2

2

Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату
files -> «Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал