Програма розвитку глухих дітей дошкільного вікуСторінка21/24
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.26 Mb.
#1175
ТипПрограма
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Фонетична ритміка

Шостий рік життяЗміст навчання та виховання

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології

Дихання

Закріплювати навички діафрагмального дихання

Закріплювати навички фонаційного дихання.

Розвивати словесно-логічну пам'ять.


Продовження попередньої роботи

Промовляння на одному видиху слів, що позначають предмети, які діти споглядають (від 5 до 7); відтворення цих слів з пам’яті.

Промовляння фраз на одному видиху з різною кількістю слів (від 2 до 7, по можливості до9).

Відтворення складоритму слів, фраз під тупотіння ногою, плескання в долоні. Повторення їх з пам’яті, супроводжуючи ритмічним відстукуванням.

Уточнення, удосконалення артикулювання при вимовлянні звуків на видиху:

Виконання вправ:

ф___ф___ф___ф_________

с___с___с___с_________

к-к-с-с

кс___


Закріплювати навички мовленнєвого дихання.

Удосконалювати артикуляційні (моторні) навички.

Розвивати слухове, слухо-зорове сприймання.


Виконання вправ:

-а) руки покласти на ділянці діафрагми, вдих носом, на видиху говорити ряд складів (спряжено з педагогом):

па___по___пу___пи___пе___

ма___мо___му___ми___ме___

Відтворення рядів складів з пам’яті, удосконалювати моторику артикуляційного апарату.

б) на одному видиху – числівники від 1 до 6 .

- діти ідуть в центр кола та одночасно рахують від 1 до 6 (крок – слово), допомагаючи (для злитності вимови) диригуванням руки.

- рахунок , рухаючись з кола назад.

Стрибати, перестрибуючи з правої ноги на ліву (склад – стрибок).

па-па


пу-пу

пи-пи


Повторити вправу, на одному стрибку говорити по 2 склади:

папа - попо - пупу - пипи

Диригувати вказівним пальцем правої руки перед собою і говорити склади:

па-пу


па-пи

па-пе тощо.

Коротка та подовжена вимова складів:

па-па___

по-по___

пу-пу___

пи-пи___

пе-пе___ Руки зігнуті на рівні поясу. Удар руками, стиснутими в кулаки на рівні поясу, переходить у плавне розведення рук в сторони.

Руки на пояс. Проговорювання складів супроводжують різкі підскоки на місці, які переходять у плавні рухи, що відповідають голосному звуку.

Руки – на ділянці діафрагми. Вдих, на одному видиху говорити склади, поступово збільшуючи їх кількість.

па___по___пу___пи___пе___

папа___попо___ пупу___пипи___пепе___

Рух на звук А переходить у нахил тулуба (разом з руками) вправо, при повторенні вліво:

па___по___

па___пу___Рух на звук А, руки збираються через боки до грудей.

па___по___пу___(повторюються попередні рухи), склади проговорюються на одному видиху.

Крокувати на місці з диригуванням та рахувати від 1 до 8 (спочатку спряжено з педагогом, далі самостійно).

На одному видиху рахувати від 1 до 9, крокуючи на місці.

- рахувати одночасно з невеличкими стрибками вправо-вліво (на двох ногах, стрибок – слово). Повітря добирати у паузах між стрибками.

Руки покласти на ділянці діафрагми. На одному видиху проговорювати ряд складів (у повільному темпі). Далі - у пришвидшеному під диригування пальцем перед собою (змах – склад).

Спряжене з педагогом називання складів у різному темпі під диригування. Слухо-зорове та слухове сприймання складів, диригуючи у такт складам, які дитина чує та відтворює.

па___по___пу___

папопу – папопу

по___пу___пи___

попупи – попупи

пу___пи___пе___

пупипе – пупипе

- під диригування пальцем (склад – змах):

па-па-па-по

па-па-па-пу

па-па-па-пи

па-па-па-пе

Під час диригування виділяється ударний склад голосом:

ПАпа- ПАпа-паПІ

ПАпа-ПАпа-паПУ

ПАпа-ПАпа-паПИ

ПАпа-ПАпа-паПЕ

Розпізнавання складів на слух, орієнтуючись на голосний звук; диригування з виділенням наголошеного складу.

Називання на одному видиху слів, словосполучень, фраз, супроводжуючи їх диригуванням. Відтворення складоритму слів, словосполучень, фраз, використовуючи один і той же склад.


Темп і ритм

Продовжувати формувати уміння відтворювати мовленнєвий матеріал у заданому темпі.


Проговорювання заданого педагогом ритму, який відповідає мовленнєвому матеріалу (словам, словосполученням, фразам).

Наприклад: папи папи па Котик, котик стій!

папи папи па

папи папи папу Котик, котик іди!

папи папи папу

під диригування. Темп проговорювання змінюється від уповільненого до максимально швидкого. Спряжене з педагогом приговорювання складоритмів та мовленнєвого матеріалу.

Виконання вправ на відплескування, дітьми ритму заданого педагогом слова, словосполучення, фрази.


Продовжувати формувати уміння дотримуватись різного ритму мовлення у супроводі рухів

Добирання дітьми рядка тексту, що відповідає заданому педагогом ритму.

Відтворення заданого педагогом ритму стрибками, хлопками, диригуванням (з виділенням наголосу).

Проговорювання та відхлопування ритмів з пам'яті.

Добирання дітьми слів до проговорених та відхлопаних педагогом ритмів.

Переклад віршованої ( або іншої) мовної форми у відповідний ритмічний малюнок та робота над ритмом у поєднанні з рухами.

Наприклад:

Маму, маму я вітаю, ТАта ТАта ТА таТАта

Маму міцно обнімаю ТАта ТАта татаТата

Сприймання заданого педагогом ритму на слух та його відтворення. Відтворення віршів на основі складоритму.


Закріплювати вміння змінювати силу та висоту голосу, зберігаючи нормальний тембр.


Проговорювання слів, збільшуючи силу голосу тихо, голосом нормальної сили, голосно; і зменшуючи силу голосу

мама МАМА МАМА

МАМА МАМА мама

(голосно → голосом нормальної сили →тихо)

Проговорювання слів, фраз, лічилок, ритмівок

тихо→голосно; голосно→тихо.

тихо→голосом нормальної сили→ голосно;

голосно→голосом нормальної сили →тихо.

Спряжене з педагогом називання слів, фраз, віршиків: голосно, тихо, лише артикулюючи (без голосу).

Проговорювання слів, речень, лічилок, ритмівок з поступовим підвищенням голосу

(числівників від 1 до 5 - підвищуючи голос

від 5 до 1 – знижуючи голос.)Формувати вміння сприймати на слух склади, слова , звуконаслідування різної сили та висоти голосу.


Змінювати висоту голосу при проговорюванні, «проспівуванні» складів

ма___↑ (високим голосом) мі____

ма___(середнім голосом) му____

ма___ ↓ ( низьким голосом) мо____

Сприймання на слух складів різної сили голосу. Розпізнавання прямих (відкритих) складів з орієнтацією на голосний.

Проговорювання слів зі зміною висоти голосу

ТІК↓ - ТАК↑

Самостійне визначення висоти голосу (низького, середнього, високого) при проговорюванні звуконаслідувань, відповідаючи на запитання,супроводжуючи рухами

- Як мукає корова? МУ↓ - МУ___↓

- Як кричить курча? ПІ↑ ПІ↑

Сприймання на слух звуконаслідувань різної висоти голосу


Закріплювати вміння виражати свої емоції відповідними інтонаційними засобами мовлення


Виділення більш гучним голосом наголошеного складу в ритмах, словах. Відтворення складоритму слів, згрупованих за кількістю складів та місцем наголосу.

Проговорювання слів (фраз) з різною інтонацією, супроводжуючи характерними рухами та виразом обличчя разом з педагогом та самостійно використовуючи сюжети казок та відтворюючи побутові ситуації: няня – дитина, мама – син тощо (педагог запитує – діти відповідають; діти запитують – педагог відповідає).

Сприймання на слух складів, слів, фраз з різною інтонацією та їх відтворення.

Проговорювання знайомих фраз з різною інтонацією в діалогах дітей

Проговорювання фраз різною інтонацією в самостійних діалогах дітей.


Закріплювати вміння виділяти логічний наголос.

Розвивати словесно-логічну пам'ять.

Оволодівати складоритмом.


Виділення більш гучним голосом логічного наголосу в фразах, реченнях, запитаннях, лічилках, ритмівках, проговорюючи разом з педагогом (спряжено). Відтворення фраз, лічилок, ритмівок складоритмом (повторенням одного і того ж складу. Повторення фраз, ритмівок, лічилок з пам’яті.

Виділення більш гучним голосом логічного наголосу в самостійних фразах, запитаннях.

ХТО тут? ХТО там?

Я тут! МИ тут! ВІН там! і т.п. ( педагог запитує – діти відповідають; діти запитують – педагог відповідає).

Говоріння з руховим супроводом (тупотінням ногою, плесканням у долоні).


Формувати вміння сприймати на слух знайомі фрази з виділенням логічного наголосу

Сприймання на слух знайомих фраз з виділенням логічного наголосу.


Робота над звуками та їх сполученнями

Продовжувати роботу з формування уміння відтворювати звуки, їх сполучення у складах, словах, словосполученнях, фразах, віршах.

Відтворення голосних та приголосних звуків у відкритих складах у супроводі характерних рухів:

а, і, у, е, о, и, я, п, т, к, ф, м, н, л, д, р, б, с, ш, х, в, г, ж.

Виконання вправ з використанням мовленнєвого матеріалу, що змінюється якісно та кількісно у відповідності до розділу програми «Розвиток мовлення»


Орієнтовні показники успішного розвитку дитини на кінець року:

  • володіє початковими уміннями діафрагмального, фонаційного та мовленнєвого дихання;

  • володіє уміннями відтворювати заданий мовленнєвий матеріал у відповідному темпі, ритмі на одному видиху;

  • володіє уміннями змінювати силу та висоту голосу;

  • виділяє гучнішим голосом логічний наголос на запропонованому мовленнєвому матеріалі;

  • виражає свої емоції відповідними інтонаційними засобами;

  • відтворює звуки та їх сполучення в межах програмового мовленнєвого матеріалу;

  • уміє відтворити складоритм добре знайомого мовленнєвого матеріалу з пам’яті, розпізнати його за складоритмом, який передає педагог.

Формування елементарних математичних уявлень

Шостий рік життяЗміст навчання та виховання

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології

Кількість і рахунок


Розвивати уяву дітей.

Розвивати словесно-логічне мислення.

Формувати навички дитини супроводжувати виконання математичних дій мовленням .

Формувати уміння та навички сприймати усне мовлення (слухо-зорово, на слух).

Засвоювати склад чисел 6, 7 (по можливості, 8,9,10)

Знайомити з монетами та математичними знаками.Формування у дітей уявлення про числа 6, 7 (по можливості, 8,9,10) на основі дій з предметами.

Навчання дітей вибирати предмети з множини за словом, цифрою, за зразком; співвідносити кількість предметів з кількістю пальців в межах 6-7 (до 10). Ознайомлення з числами і цифрами в межах 6-7(по можливості-10). Навчання виділяти з множини предмети, що мають різні властивості: Дай усі сині; усі довгі, усі кулі; усі круги.

Перерахування виділених предметів (Скільки куль?) і усю сукупність в цілому (Скільки усього іграшок?).

Оволодіння складом чисел 6-7 (до 10): учити розкладати множини, що складаються з 2, 3, 4, 5 предметів на рівні групи, підкладаючи до них відповідні цифри; складати число з різних груп: 5=1 + 1 + 1 + 1 + 1= 1 + 2 + 2=2+1 + 1 + 1 = 3 + 2 = 3+1 +1= 2 + 3; познайомити з утворенням числового ряду в межах 6-7(до 10). Мовленнєвий супровід діяльності. Відтворення з пам’яті виконаних дій, повідомлення про дії, які буде виконувати дитина, звітування про їх виконання.

Навчання дітей об'єднувати і роз'єднувати предмети в межах 6-7 (до 10).

Узгодження в підсумковому числі числівника з іменником (шість груш).

Продовження навчання правильно відповідати на питання скільки? і котрий?

Познайомити дітей зі зворотним рахунком в межах 3, 4, 5, 6, 7 (до 10, якщо дитина справляється з завданням), яке пов’язане з дією віднімання.

Закріплення уявлення про рівність і нерівність груп предметів, навчання самостійно вибирати спосіб зіставлення залежно від кількості об'єктів, їх властивостей, просторового розташування; виражати результат порівняння в словесній формі; перетворювати нерівності в рівність в межах 6-7,(10) додаючи або віднімаючи 1 і 2 предмети.

Навчання знаходити місце числа в ряду, спираючись на конкретний матеріал (6 менше 7, 6 більше 5; 6 менше 7, якщо додати 1, буде 7; 6 більше 5, якщо узяти 1, буде 5).

Ознайомлення з розміном монет в межах 5 (3 коп.= 1коп.+ 1 коп. + 1 коп.= 1 коп.+ 2 коп.; 5 коп.= 1 коп.+1 коп.+ 1 коп.+ 1 коп.+ 1 коп.= 1 коп.+ 1 коп. + 1 коп + 2 коп.= 1 коп.+ 1 коп. + З коп. = 3 коп.+ 2 коп.; 2 коп.= 1 коп.+ 1 коп.).

Формування у дітей операції об'єднання і роз'єднання на предметах.

Ознайомлення зі знаками +, -, =. Навчання фіксувати процес і результат операцій за допомогою розрізних цифр.

Використання для рахунку слухове і тактильне сприйняття: рахувати кількість звучань, рахувати кількість предметів на дотик.

Засвоєння складоритму слів, словосполучень, фраз та відтворення на їх основі словесного матеріалу.

Спряжене називання чисел, математичних знаків, монет тощо.

Супроводження дій мовленням, слухо-зорове сприймання мовленнєвого матеріалу.


Глобальне (зорове) сприймання кількості предметів

Розвивати уміння та навички визначати кількість предметів, об’єднаних у групи, при їх глобальному сприйманні.

Розвивати здатність до перенесення уявлень про склад числа з використанням різних груп однорідних предметів.Навчання сприймати зором (глобально) кількість предметів, об’єднаних у групи в межах 7-и (якщо дитина справляється, 10) без перерахунку.

Називання числа (кількості) предметів одразу після сприймання групи (без перерахування).

Використання груп однорідних предметів однакових за кількістю з метою усвідомлення універсальності складу числа.


Вирішення логічних (ситуативно-практичних) задач

Розвивати логічне мислення.

Розвивати уміння практично здійснювати операції з числами.

Розвивати словесно-логічну пам'ять.


Вирішення логічних (ситуативно-практичних) задач в межах 7-и (10)_ (без перерахунку з пам’яті).

Відтворення умов задачі з пам’яті. Уміння її розв’язати з опорою на предмети та без опори (з пам’яті).

Використання предметів-замінників при розв’язанні задач (наприклад, кружечки, палички замість яблук, каштани – олівців).

Спряжене називання чисел умови задачі та відтворення її з пам’яті.

Засвоєння складоритмів назв чисел умови задачі та відтворення з пам’яті відповідного мовленнєвого матеріалу.

Слухо-зорове сприймання назв чисел, умови задачі, питань-відповідей до задачі.Величина


Формувати уміння та навички швидко порівнювати та зіставляти групи предметів.

Розвивати уміння та навички супроводжувати дії мовленням, розповідати про виконані дії з пам’яті.

Розвивати словесно-логічну пам'ять.


Навчання порівнювати предмети за товщиною.

Удосконалення умінь та навичок порівнювати предмети за розмірами, за довжиною, висотою, шириною.

Удосконалення умінь та навичок розкладання предметів за шириною (наприклад, широкий, вужчий, ще вужчий, найвужчий), за товщиною, висотою, довжиною. Звернути увагу дітей на відносність величин: один і той же предмет виявляється по відношенню до одного маленьким, а по відношенню до іншого - великим.

Оволодіння складоритмом нових слів, словосполучень, фраз. Відтворення на їх основі мовлення.Форма


Активізувати мовленнєву діяльність.

Розвивати словесно-логічне мислення.Зіставляння предметів за формою, у яких є кути, прямі сторони (куб, квадрат, паралелепіпед (брусок), прямокутник, трикутник), і предметів, у яких немає кутів (куля, круг, циліндр, овал). Продовження навчання виділяти форму в предметах і групувати предмети за формою.

Засвоєння складоритмів слів: куб, квадрат, прямокутник, трикутник, куля, круг, овал. Відтворення слів на основі складоритмів та з пам’яті.Орієнтування у просторі та часі


Формувати просторово-часові уявлення як основу засвоєння складнопідрядних речень, розуміння змісту тексту.

Ознайомити з поняттям тиждень.

Навчати пов’язувати дні тижня з конкретною діяльністю дітей.

Розвивати словесно-логічну пам'ять.
Ознайомлення з напрямами: попереду (перед),позаду (за) від себе і від іншого предмета, прийнятого за точку відліку (попереду мене; позаду, за мною, перед шафою, за шафою).

Навчання рухатися в заданому напрямі: вперед, назад, праворуч, ліворуч.

Навчання розрізняти праву і ліву сторону, середину аркуша паперу.

Продовження навчання дітей розрізняти час доби: ніч, ранок, день, вечір; поняття: учора, сьогодні, завтра; пори року, місяці; орієнтуватися в днях тижня.

Засвоєння складоритму слів, словосполучень, фраз. Відтворення на їх основі мовленнєвого матеріалу.


Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату
files -> «Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка