Програма розвитку глухих дітей дошкільного вікуСторінка19/24
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.26 Mb.
#1175
ТипПрограма
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24Фізичний розвиток

Шостий рік життяЗміст навчання та виховання

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології

Розвиток крупної моторики:

Основні рухи

Ходіння

Навчати узгоджувати темп ходіння зі звуковими сигналами (швидко, помірно, повільно).

Розвивати навички виконувати рухи (дії) за показом та за словесною інструкцією.

Розвивати навички самостійно відтворювати рухи (дії) з пам’яті.

Удосконалювати навички орієнтування у просторі.

Удосконалювати рухову пам'ять.

Розвивати зорову, слухову пам'ять.

Розвивати вміння розуміти схематичні зображення (піктограми) дій.

Розвивати вміння відображати (виконувати) рухи (дії) за піктограмами.

Стимулювати формування та закріплення навичок вимови, поєднуючи елементи мовленнєвої ритміки з руховими вправами.

Навчати називати дії, які виконують, будуть виконуватись спряжено з педагогом, самостійно з пам’яті.

Розвивати вміння орієнтуватися у відстані на основі зорового сприймання.


Формування вміння ходити за показом, за словесною інструкцією, за піктограмами та самостійно в супроводі звукових сигналів:

- групою вздовж зали;

- парами, трійками по прямій;

- парами по колу, в різних напрямках;

- в колоні по двоє, по троє;

- один за одним по прямій;

- один за одним в обхід зали;

- один за одним високо піднімаючи коліна, руки на поясі;

- один за одним на носках, п'ятках, зовнішньому та внутрішньому боках стоп;

- один за одним зі зміною положення рук (вперед, до плечей, угору, в сторони тощо);

- один за одним з предметом у руках (гімнастична палиця на плечах, за спиною, перед грудьми тощо);

- один за одним по колу з оплесками в долоні;

- один за одним зі зміною напрямку за вказівкою вихователя;

- один за одним зі зміною напрямку за орієнтирами;

- один за одним зі зміною темпу по прямій та по колу;

- «змійкою» між розставленими на підлозі предметами (кубики, кеглі, м'ячі) з переступанням канату;

- приставними кроками вперед і назад;

- навприсядки;

- із зупинкою та присіданням по закінченню звукових сигналів;

- один за одним по колу із зупинками по закінченню звукового сигналу (барабана) самостійно;

- спиною вперед;

- із заплющеними очима;

- схресним кроком.

Спряжене називання (з педагогом) дій, відтворення з пам’яті відповідного мовленнєвого матеріалу.

Супроводження рухів (дій) елементами мовленнєвої ритміки, наприклад,

- імітаційне зображення: старенький дідусь (бабуся) іде повільно (вимовляння то___п - то___п - то___п), доросла людина (мама, тато) іде в нормальному темпі (вимовляння то_п - то_п - то_п), маленький хлопчик (дівчинка) біжить (вимовляння топ-топ-топ);

- імітаційне зображення: великий ведмідь (тато) повільно іде та «говорить» низьким голосом – ПА_ПА_ПА_, мама-ведмедиця іде і «говорить» голосом нормальної висоти – папапа, маленький ведмедик (синок) біжить та «говорить» високим голосом папапа.

Чергування ходіння з біганням, стрибанням та іншими рухами по команді педагога.Бігання


Розвивати вміння підпорядковувати свої рухи (дії) словесним вимогам дорослого.

Формувати основні фізкультурні навички.

Удосконалювати техніку рухів ніг та рук.

Розвивати фізичні якості.

Розвивати вміння оперативно реагувати на сигнал педагога: початок руху, гальмування (за звуковим сигналом).

Привчати запам’ятовувати окремі елементи руху – напрям, амплітуду, послідовність.

Розвивати розумову діяльність в процесі виконання фізичних вправ.

Формувати вміння правильно відтворювати інтонаційно-ритмічний малюнок слова.
Формування навички правильного бігу за словесною інструкцією та самостійно в супроводі звукових сигналів:

- групою вздовж зали;

- в колоні по двоє, по троє;

- один за одним по прямій;

- один за одним в обхід залу;

- один за одним на носках;

- між двома лініями, не наступаючи на них (відстань між лініями 25-30 см);

- на носках;

- високо піднімаючи коліна;

- на носках з розведеними в сторони руками («літак»);

- один за одним зі зміною напрямку за вказівкою вихователя;

- один за одним зі зміною напрямку за орієнтирами;

- один за одним, зі зміною темпу по прямій та по колу;

- «змійкою» між розставленими на підлозі предметами в одну лінію, не торкаючись їх;

- один за одним, обминаючи перешкоди (стільці 5-6 шт.);

- з наступанням на риски, проведені на землі через 70-80 см;

- від того, хто ловить;

- наздоганяючи того, хто тікає.

- за обручем, за м’ячем;

- «мавпячий біг» (з опорою об підлогу кистями та стопами);

- човниковий біг;

- із зупинками та присіданням по закінченні звукових сигналів;

- із зупинками та чергуванням з ходінням у відповідності з частотою звукових сигналів.

Безперервне бігання в середньому темпі в межах 35-45 с., у повільному темпі – 2-2,5 хв.

Супроводження дій мовленням, слухо-зорове сприймання мовленнєвого матеріалу.


СтрибанняПривчати виконувати вправи за словесною інструкцією без показу.

Формувати швидкісно-силові якості.

Розвивати вміння співвідносити м’язові зусилля з вимогою вихователя.

Розвивати швидкість, силу, спритність.

Засвоювати складо-ритмічну будову назв дій.

Розвивати образну та словесну пам'ять.

Навчати аналізувати результати своєї діяльності, порівнювати та оцінювати їх.

Закріплювати усвідомлені зв’язки між м’язовими почуттями, руховим завданням та способом його вирішення.Формування вміння підстрибувати на носках за показом та самостійно зі страховкою та словесною інструкцією:

- на місці поперемінно на правій та лівій ногах;

- з ноги на ногу на місці;

- з поворотом навколо себе вліво і вправо на кут 90° за один стрибок;

- вгору до предмета, підвішеного на 15-20 см вище від піднятої вгору руки дитини;

- імітаційне, як зайчик, як жабка, як коник.

Удосконалення навички стрибка за показом та словесною інструкцією:

- на обох ногах з просуванням вперед (на 2-3 м), руки на поясі;

- з просуванням вперед один за одним та всередину кола;

- на одній нозі з просуванням вперед;

- поперемінно на кожній нозі, просуваючись уперед (відстань 1,5-2 м);

- з ноги на ногу, просуваючись уперед на 2-2,5 м;

- в довжину з місця (відстань 60-80 см);

- в довжину (100-140 см) зі скороченого розбігу (4-6 м, 6-8 м);

- у висоту через гумову тасьму заввишки 30-40 см з 6-8-метрового розбігу.

- через коротку скакалку.

Формування вміння зістрибувати за допомогою вихователя, зі страховкою та словесною інструкцією:

- з похилої дошки (висота 20-25 см);

- з піднятого краю дошки (висота 5-10 см) на носки;

- з гімнастичної лави (висота 20-25 см);

- в глибину (з колоди, куба заввишки 30-40 см) у зазначене місце.

Формування вміння перестрибувати за словесною інструкцією:

- через канат, гімнастичну палицю;

- через мотузку, натягнуту над підлогою (висота 5-10 см);

- через «струмочок», накреслений на підлозі (ширина до 80-90 см);

- з місця через шнури (4-6 шт.), покладені на підлогу (відстань між ними до 50 см);

- на обох ногах через п'ять-шість предметів (висота 10-15 см).

Засвоєння складоритму слів, словосполучень, фраз та відтворення на їх основі словесного матеріалу.Кочення, кидання, ловіння та метання


Виконувати дії за показом, з допомогою вихователя та словесній інструкції.

Удосконалювати вміння встановлювати зорово-рухливі зв’язки.

Розвивати вміння поєднувати зорові відчуття з тактильно-руховими.

Навчати зіставляти свої рухи з силою кидка та його напрямком.

Навчати розуміти залежність результату від якості виконання структурних елементів руху.

Розвивати вміння та навички супроводжувати дії мовленням.

Розвивати наочно-образне мислення, довільну увагу, мовлення.

Формувати уявлення про просторові і часові відношення предметів.

Розвивати дрібну моторику кистей і пальців рук.


Утримування, кидання та ловіння м’ячів різних за розміром, вагою, матеріалу (надувні, шкіряні, гумові, тканинні, пластмасові, з гладкою та шаршавою поверхнею).

Удосконалення навичок кочення:

- однією рукою великого м’яча, огинаючи кеглі (відстань до 3-х м);

- обруча.

- м’яча один одному, сидячи парами на підлозі (відстань між дітьми 80-90 см).

Передавання по колу великого м’яча, двох маленьких м’ячів, стоячи.

Формування навичок кидання:

- маленьких та великих м’ячів двома руками;

- маленького м’яча на дальність 4,0-5,0 м;

- м'яча угору, об землю;

- середнього м’яча на долонях (підкидання), сидячи (висота до 20 см);

- середнього м’яча о стіну та ловіння його після відскоку (відстань 20-30 см від стіни);

- стоячи середнього м’яча вихователю та його ловіння від вихователя з відстані до 50 см;

- великого м'яча від грудей, знизу та з-за голови обома руками в кільце, прикріплене на відстані 2,2 м від підлоги (землі);

- предметів (м’яч, торбинка з піском) правою та лівою руками у вертикальну ціль – коло діаметром 40-50 см з відстані 1,5 м;

- м'яча в ціль діаметром 70 см з відстані 5 м;

- м'яча, торбинки з піском (масою 200 г) правою та лівою руками у горизонтальну ціль – обруч, що лежить на підлозі (відстань 1,5 м), а також в корзину (відстань 50 см);

- маленьких м'ячів по декільком цілям (обручі, що лежать на підлозі);

- м'яча обома руками один одному і вперед різними способами: знизу, від грудей, з-за голови, від плеча. знизу з відскоком від підлоги.

Перекидання м’яча з однієї руки в іншу.

Удосконалення навичок ловіння:

- м’яча обома руками не менш як десять разів підряд;

- м’яча з різних вихідних положень (стоячи, сидячи);

- обруча.

Збивання кеглів з відстані 4-5 м.

Відбивання м'яча об землю на місці (не менше десяти разів підряд) та просуваючись уперед кроком (до 5-6 м).

Супроводження дій мовленням (на доступному рівні).


Повзання, лазіння, перелізання


Розвивати загальну моторику і координацію рухів.

Розвивати точність рухів, зосередженість.

Розвивати вміння відтворювати рухи з пам’яті.

Активізувати самостійне мовлення з опорою на піктограми.

Збагачувати руховий досвід дитини, орієнтуючись на її індивідуальні особливості та можливості.


Засвоєння циклічності у рухах рук та ніг: приставний крок поступово змінюється на перемінний (однойменний та різнойменний способи).

Удосконалення техніки повзання:

- по килимовій доріжці;

- з підповзанням під натягнуту над підлогою мотузку (висота 30-25 см);

- з підлізанням під дугу, мотузку, палицю, розміщені на висоті 40-50 см,

- по лаві, колоді, похилій дошці в упорі, стоячи на колінах, спираючись кистями рук;

- на передпліччях і колінах, штовхаючи перед собою головою м'яч (4-5 м);

- на грудях та животі по лаві, рухаючи кінцівками поперемінно.

- на боку, «по-пластунськи» через «ворітця».

Виконання тих же дій з уявними предметами. Називання предметів. Розповідь про те, що робить дитина, при виконанні дій з уявними предметами. Оволодіння складоритмом слів, фраз, які дитина використовує в своєму мовленні.

Удосконалення техніки лазіння:

- по похилій драбині (висота 1,5-2 м) в упорі стоячи;

- по канату: з положення вису на прямих руках зігнути ноги і підтягнути їх якнайвище, обхопити канат колінами і підйомами ніг; затискуючи канат ногами; випростати ноги, одночасно згинаючи руки і підтягуючи тулуб вгору; перехватом рук по черзі вгору перейти в положення вису на прямих руках;

- по гімнастичній стінці перемінним кроком (різнойменним та однойменним способами) ритмічно, не пропускаючи східців, з правильною координацією рухів рук та ніг на можливу висоту;

- по колоді, лаві, сидячи, пересуваючись вперед за допомогою рук і ніг.

Пролізання в обруч грудьми вперед, лівим та правим боками.

Удосконалення техніки перелізання:

- через лави, що стоять паралельно;

- через колоду;

- приставним кроком з одного прольоту гімнастичної стінки на інший;

- з похилої дошки (заввишки 30-40 см) на гімнастичну стінку.

Усвідомлення зв’язків між м’язовими почуттями, руховим завданням та способом його вирішення: імітація руху павука, крокодила, машини тощо.

Чергування повзання з іншими видами рухів — ходінням, бігом, переступанням тощо. Супроводження дій мовленням з опорою на піктограми.


Формування рівноваги


Розвивати м’язове (мускульно-суглобове) чуття.

Розвивати статичні відчуття.

Розвивати координацію рухів.

Удосконалювати функції вестибулярного, м’язового та зорового аналізаторів.

Формувати навички розуміти часові послідовності (спочатку, потім).

Розвивати вміння виконувати рухи в супроводі звукових сигналів.

Розвивати вміння відтворювати рухи з пам’яті.

Розвивати вміння зберігати одну домінанту протягом тривалого часу.

Формувати вміння правильно відтворювати інтонаційно-ритмічний малюнок слова.

Розвивати вміння називати дії (спряжено з педагогом, самостійно з пам’яті).Удосконалення правильної постави при ходінні:

- по дошці один за одним (ширина дошки 25 см);

- по похилій дошці (завширшки 20-15 см, кут нахилу — 15-20°);

- один за одним по гімнастичній лаві завширшки 20-25 см, заввишки 30-35 см прямо і боком приставним кроком;

- по колоді (діаметр — 20 см) прямо і боком приставним кроком;

- на носках один за одним;

- на носках зі зміною положення рук (вгору, в сторони, на пояс);

- по рейці гімнастичної лави боком приставним кроком;

- по дошці, гімнастичній лаві, тримаючи в руках палицю, м'яч;

- один за одним по залі з переступанням по ходу через рейки драбинки, покладеної на підлогу;

- один за одним по залі з переступанням по ходу через палицю, мотузку (заввишки 25-30 см);

- на носках, переступаючи через кубики будівельника (5-6 шт.), наступаючи на куби (висота 5-7 см);

- по мотузці (завдовжки 8-10 м), покладеній на підлогу прямо, по колу, зигзагоподібно, з торбинкою на голові (маса — 500 г).

Удосконалення правильного виконання руху (переступання):

- через перешкоди (кубики, м’ячі) з чергуванням ніг;

- через палиці, покладені на цеглинки на висоті 10 см (5-6 палиць) з чергуванням ніг;

- з обруча в обруч, покладені на підлогу впритул один до одного, з чергуванням ніг (діаметр обруча не більше 0,5 м);

Формування навичок кружляння:

- на місці переступанням, руки на поясі;

- на місці з переступанням та присіданням за звуковим сигналом;

- парами, тримаючись за руки.

Збереження рівноваги в положенні стоячи на одній нозі боком до гімнастичної стінки та тримаючись рукою за рейку на рівні плеча.

Збереження рівноваги в положенні стоячи на одній нозі, руки в сторони.

Утримування на перекладині (до 20 с.).

Піднімання на носки, повертання навколо себе, стоячи на гімнастичній лаві (колоді).

Присідання на носках, руки в сторону, угору, на поясі після бігу, стрибків.

Виконання «ластівки».

Удосконалення володіння прийменниками, вживання їх у конкретних ситуаціях.

Спряжене називання (з педагогом) дій. Відтворення слів за складоритмом, називання їх дитиною з пам’яті.


Формування правильної постави


Удосконалювати вміння виконувати рухи за словесною інструкцією.

Удосконалювати руховий аналізатор.

Розвивати вміння підпорядковувати свої рухи (дії) словесним вимогам дорослого.

Розвивати фізичні якості: спритність, силу, гнучкість, витривалість.

Розвивати уяву, зорове та слухо-зорове сприймання, словесну пам'ять.

Засвоювати складо-ритмічну будову назв дій.
Ходіння боком приставними кроками:

- по канату, гімнастичній палці;

- по нижній рейці гімнастичної стінки (2-3 прольоти) один за одним;

- по ребристій дошці;

- з мішечком з піском на голові – один за одним, а також по дошці.

Удосконалення лазіння:

- по гімнастичній стінці на можливу висоту;

- по похилій драбині;

- на спині з притиснутими до тулуба руками.

Підтягування тулуба по лаві або похилій дошці двома руками, лежачи на животі (висота піднятого краю дошки – 25-30 см, в подальшому до 50 см);

Удосконалення кочення:

- каната стопами сидячи;

- середнього м’яча один одному, лежачи в парах на животі (відстань до 1 м).

Поперемінні згинання та розгинання стоп сидячи.

Рухання стопами назовні та всередину з упором п’ятками об підлогу, сидячи.

Захоплення стопами мішечка з піском.

Кидання м’яча вихователю через натягнуту над підлогою мотузку, лежачи на животі (висота 5-10 см).

Стрибання: «жабки» – сидячи на лаві, дрібні підстрибування з просуванням вперед (спираючись руками об краї лави, носками – об підлогу).

«Мавпячий біг»: швидке пересування групою до стіни з опорою об підлогу кистями та стопами.

Оволодіння складоритмом нових слів, словосполучень, фраз. Слухо-зорове сприймання мовленнєвого матеріалу.Загальнорозвивальні рухи

Вправи для рук і плечового пояса


Розвивати навички виконувати рухи спряжено з вихователем.

Розвивати вміння відтворювати серії рухів.

Розвивати вміння відтворювати рухи з пам’яті.

Розвивати вміння відтворювати послідовність рухів з пам’яті.

Стимулювати формування та закріплення навичок вимови, поєднуючи елементи мовленнєвої ритміки з руховими вправами.

Розвивати дрібну моторику кистей і пальців рук.

Активізувати самостійне мовлення з опорою на піктограми.

Удосконалювати вміння розуміти схематичні зображення (піктограми) дій.

Удосконалювати вміння відображати (виконувати) рухи (дії) за піктограмами.


Формування вміння виконувати одночасні рухи руками разом:

- вгору-вперед-в сторони-на пояс-до плечей-вниз;

- вперед-угору-вперед-вниз зі зчепленими в замок пальцями (кисті повертати всередину тильною стороною);

- перехресні розмахування вгорі над головою, внизу перед собою;

- з положення руки перед грудьми, розводити руки в сторони, розгинаючи в ліктях;

- з положення руки до плечей (лікті опущені, у сторони), піднімати руки вгору, розводити в сторони долонями вгору;

- з положення руки за голову розводити руки, зігнуті в ліктях, в сторони, піднімати вгору;

- кругові рухи вперед і назад прямими руками та зігнутими в ліктях (руки до плечей)Відтворення послідовності рухів з пам»яті (до5-7-9)

Поперемінні рухи руками (правою, лівою):

- вгору-в сторони-вперед-вниз;

- ритмічні ривки прямими руками назад;

Одночасні рухи кистями:

- стискання та розтискання з одночасним підніманням та опусканням рук;

- обертання, помахування, стискання, роз тискання з різним положенням рук (вперед, вгору, в сторони);

- піднімання й опускання кистей, стискання й розжимання пальців.

Розуміння та відображення схематичних зображень дій (піктограми). Супроводження дій мовленням з опорою на піктограми.

Супроводження рухів (дій) елементами мовленнєвої ритміки, наприклад,

- плескати в долоні над головою, вимовляючи ТАТАТА (голосно), перед грудьми - ТАТАТА (тихіше), біля талії – татата (ще тихіше), внизу – татата (тихо);

- руки опущені вниз: розвести руки в сторони, промовляючи тихо мама, звести руки на рівні грудей та вимовити МАМА голосом нормальної розмовної гучності, підвести руки вгору та голосно вимовити МАМА.


Вправи для ніг


Удосконалювати вміння відтворювати рухи спряжено з педагогом.

Розвивати вміння відстроченого у часі відтворення засвоєних рухів з пам’яті (через 10 хв. після виконання, в кінці заняття тощо).

Відтворення рухів за піктограмами.

Розвивати гнучкість, витривалість.

Розвивати вміння порівнювати програму руху з його фізичним виконанням.

Навчати усвідомлювати взаємозв’язок між рухами різних частин тіла та розумовими операціями.

Розвивати вміння називати дії, які виконують, виконувались.


Присідання:

- з опусканням рук вниз;

- на носках у гімнастичної стінки, тримаючись за рейку на рівні пояса;

- з вихідного положення руки за головою, ноги на ширині плечей на носках з прямою спиною, руки вперед;

- кілька разів підряд з кожним разом нижче, піднімаючи пряму ногу вперед махом.

Ритмічні піднімання на носки, руки на поясі.

Переступання кроками в сторону на п'ятках, спираючись носками ніг об палицю, канат.

Захоплювання предметів пальцями ніг; піднімання (на можливу висоту) й опускання, перекладання або пересування їх з місця на місце.

З вихідного положення: руки за головою, ноги на ширині плечей – мах ногою вперед з плесканням під ногою.

Лежачи на спині, руки над голово (або в сторони) – перехресні рухи прямими ногами.

З вихідного положення: сидячи, руки в упорі ззаду – рухи ніг в сторони-навхрест, вгору-вниз («ножиці»).

Стоячи на колінах, підніматися та вставати на коліна без допомоги рук.

Перехресні ноги «по-турецьки»: сідати та вставати без допомоги рук.

Супроводження дій мовленням, слухо-зорове сприймання мовленнєвого матеріалу.Вправи для тулуба


Удосконалювати вміння відтворювати рухи спряжено з педагогом.

Розвивати навички відтворювати послідовність рухів з пам’яті.

Відтворення рухів за піктограмами.

Розвивати фізичні якості.

Збагачувати руховий досвід.

Розвивати образну пам'ять, наочно-дійове мислення, мовлення.

Засвоювати складо-ритмічну будову назв дій.


Повертання тулуба в сторони, руки на поясі.

Нахиляння тулуба вправо-вліво, руки на поясі або вгорі.

З вихідного положення руки на поясі, ноги на ширині плечей, повертання тулуба вправо та вліво з розведенням рук в сторони.

Сидячи обличчям до гімнастичної стінки, зачепившись носками за нижню рейку, лягати та сідати.

Піднімання й опускання рук, стоячи та притиснувшись до стіни без плінтуса, потилицею, плечима, спиною, сідницею і п'ятками.

Піднімання по черзі зігнутих і прямих ніг, притиснувшись спиною до гімнастичної стінки та взявшись руками за рейку (на рівні стегон).

Нахиляння вперед, угинаючись, стоячи обличчям до гімнастичної стінки, взявшись руками за рейку на рівні пояса.

Нахиляння вперед, намагаючись торкнутися долонями підлоги.

Нахиляння вперед, піднімаючи за спиною зчеплені руки.

Приймання упору присівши, з упору присівши переходити в упор присівши на одній нозі, відводячи другу в сторону.

Стоячи на колінах, сідати на підлогу справа і зліва від колін.

Лежачи на спині, рухання ногами, схрещування їх.

Лежачи на спині, підтягування голови, ніг до грудей — групуватися.

Лежачи на животі, упиратися руками, випрямляти їх, трохи піднімаючи голову і плечі.

Підтягування на руках по гімнастичній лаві.

Засвоєння складоритму слів, словосполучень, фраз.Вправи з предметами


Розвивати вміння відтворювати рухи спряжено з педагогом.

Розвивати вміння виконувати рухи в супроводі звукових сигналів.

Розвивати вміння узгоджувати рухи очей з рухами кисті руки та пальців.

Виконувати дії з реальними предметами.

Розвивати вміння відтворювати послідовність рухів з пам’яті.

Розвивати фізичні якості.

Розвивати увагу, зорове та слухо-зорове сприймання, словесну пам'ять.


Формування вміння виконувати вправи з прапорцями.

Ходіння з реальними, а далі з уявними предметами:

- один за одним з різним положенням рук (прапорці в зігнутих руках, вгорі, в сторони);

- на носках з одночасним розмахуванням прапорцями рухами кистей;

- на п’ятах, руки в сторони.

- з утримуванням гімнастичної палки різними способами: повертання палки з горизонтального положення у вертикально та навпаки;

- з утримуванням обруча перед собою, над головою.

Одночасні рухи руками:

- вперед-в сторони, вгору-вниз;

- перехресні розмахування прапорцями вгорі над головою;

- перехресні розмахування прапорцями внизу перед собою;

- вперед-назад.

Поперемінні рухи (правою, лівою) руками:

- в сторони-вгору-в сторони-вниз;

- вперед назад

Присідання:

- з опусканням прапорців на підлогу.

- з обручем в руках.

Розмахування прапорцями рухами кистей в положенні рук вперед-в сторони-вгору.

Нахиляння тулуба в сторони з прапорцями вгорі (ноги на ширині плечей).

Передавання:

- прапорців з руки в руку навколо себе;

- прапорців один одному по колу.

Виконання тих же дій з уявними прапорцями.

Засвоєння та вживання прийменників, прислівників.

Слухо-зорове сприймання мовленнєвого матеріалу.Шикування та перешиковування


Розвивати вміння орієнтуватися у відстані на основі зорового сприймання.

Розвивати узгодженість рухів у колективі.

Формувати рухові навички.

Привчати виконувати вправи самостійно за словесною інструкцією.Формування вміння шикування за допомогою вихователя, самостійно та за словесною інструкцією в супроводі звукових сигналів:

- в шеренгу вздовж лінії;

- в шеренгу з рівнянням по носках;

- в колону по одному;

- в колону по два, по три;

- в коло – велике і маленьке.

Перешиковування з колони по одному в колону по три (чотири).

Повертання вправо і вліво.

Розмикання в колоні на витягнуті руки вперед, у шерензі, колі — на витягнуті руки в сторони.

Супроводження дій мовленням, слухо-зорове сприймання мовленнєвого матеріалу.Рухливі ігри та ігрові вправи

(сюжетні з елементами змагання)Розвивати уяву, закладати основи ігрової діяльності.

Удосконалювати рухові реакції.

Розвивати комплекс психофізіологічних функцій.

Супроводжувати діяльність мовленням.«Кішки та миші», «Ведмідь та бджоли», «Хто далі стрибне», «Хто далі кине», «Авто», «Хто запізнився?», «Іди обережно», «Зайці та вовк».

Збагачення словникового запасу та активізація вживання фразового мовлення.

Активне сприймання довкілля, прояв вольових якостей, різноманітних емоційних переживань.

Емоційний та мовленнєвий супровід ігор.Вправи спортивного характеру

Розвивати кінестетичні відчуття, оперативне мислення.

Збагачувати руховий досвід дітей.Футбол, катання на санках, на велосипеді, ходіння на лижах.

Активне сприймання довкілля, прояв вольових якостей, різноманітних емоційних переживань.

Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату
files -> «Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал