Програма розвитку глухих дітей дошкільного вікуСторінка17/24
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.26 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


Орієнтовні показники успішного розвитку на кінець навчального року:

 • створює елементарний сюжет індивідуальної гри, складаючи ланцюжок ігрових дій, логічно пов’язаних між собою;

 • бере на себе роль і вступає у взаємовідносини з лялькою як замінником людини; через зміст ролі розгортає взаємодію з іншими дітьми, вихователем; вступає в короткотривалі ігрові і мовленнєві взаємовідносини в ситуації спільних ігор в об’єднаннях з 2-3 дітей;

 • використовує предмети-замінники;

 • створює споруди за зразком, орієнтується на властивості будівельного матеріалу, добирає необхідний матеріал відповідно до конструктивного завдання; розуміє призначення споруд; будує сюжетно об’єднані споруди;

 • включається з інтересом до багатоперсонажних ігор-драматизацій за текстами казок;

 • володіє більш складними способами дії з дидактичними іграшками при збільшенні кількості елементів, властивостей тощо;

 • користується мовленнєвим матеріалом, володіє комунікативними уміннями (у межах вікових можливостей);

 • виявляє зацікавлення до ігор, бажання гратися.

Образотворча діяльність та конструювання

П'ятий рік життяЗміст навчання та виховання

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології

МАЛЮВАННЯ

Навчання предметного, декоративного, сюжетного малювання. Навчання малювання за текстом. Навчання малювання піктограм за простим текстом.

Навчання розфарбовувати готові контурні малюнки.


Удосконалювати сприйняття форми, кольору, величини предметів та їх частин.

Вчити порівнювати предмети за кольором, формою і величиною.

Навчати називати основні кольори, диференціювати кольори та відтінки за словом – назвою. форми (круг, квадрат, трикутник, овал, прямокутник), величини (довгий - короткий, високий - низький, товстий - тонкий, великий - маленький);

Навчати розуміти прикметники (вище - нижче і ін.), просторове розташування (вгорі - внизу, далеко - близько, справа - ліворуч, високо - низько);

Навчати помічати зміни у довкіллі та переносити свої спостереження на папір.

Навчати передавати цілісний образ предмета.

Поглиблювати і розширювати уявлення дітей про довкілля.

Розвивати самостійність і активність дітей в процесі малювання.

Навчати передавати зміст малюнків в 2-3 фразах.

Розвивати уміння обстежувати предмети перед їх зображенням, активізувати самостійність і активність дитини при аналізі властивостей предмета та його зразка.

Навчати передавати основні ознаки натури, оцінювати виконання за допомогою зіставлень з натурою.

Розуміти умовність зображень.

Розвивати почуття ритму, підвищувати самостійність при визначенні принципу складання візерунків; аналізувати зразки і точно їх відтворювати.


Розвивати увагу, спостережливість, зацікавленість в отриманні зображення; розвивати відношення до зображення як результату роботи; підвищувати свідомість дитячої діяльності.
Навчати елементарно оцінювати своє виконання.

Навчання малюванню за текстом. Передавання в малюнках нескладного зв'язного змісту. Навчання малюванню піктограм за простим текстом.

Зображення 2-3 предметів, пов’язаних між собою елементарним сюжетом.

Навчання самостійному обстеженню предметів різної форми. Малювання олівцями і фарбами з умінням передавати індивідуальні особливості форми предметів.

Зображення предметів, що складаються з округлих та прямокутних форм.

Навчання уміння передавати в малюнку цілісний предмет і його основні властивості (колір, форму, будову), «омовлення» деталей предмета, його основних властивостей на основі попередньо засвоєного складоритму слів, словосполучень, фраз.

Навчання уміння передавати в малюнку відмінності предметів за величиною, формою, кольором.

Розфарбовування частини малюнка відповідно до забарвлення предмета або іграшки (олівцем, пензлем). Розфарбовування олівцями і фарбами готових контурних малюнків (за загальними та індивідуальними зразками).

Предметне малювання за індивідуальним вибором дітей.

Доповнення незавершених малюнків. Домальовування істотних деталей у предметах.

Малювання з натури різних предметів за бажанням (за вибором) дітей.

Малювання за уявленням після спостереження та попередньої бесіди.

Формування уміння продумувати зміст майбутнього зображення, реалізація даного змісту в малюнку.

Удосконалення техніки малювання: використання однієї або декількох фарб; нанесення крапок, хвилястих ліній, хрестиків, кружечків; утримування руху руки в межах контуру; змінювання положення руки при виконанні різних завдань, темпу руху при зафарбовуванні; правильне користування прийомами та навичками роботи пензлем (наносити пензлем рівні лінії; ритмічно наносити крапки, мазки; чергувати їх за кольором та місцем положення); зафарбовування малюнків олівцем та пензлем. Відтворення послідовності виконаних дій люлькою. Розповідь про дії ляльки з використанням фраз, засвоєних на основі складоритму.

У декоративному малюванні навчання передаванню будови предмета з ритмічно розташованими частинами; наближеного пропорційного співвідношення частин предмета.

Створення композиції з розташуванням предметів на одній лінії.

Навчання ритмічного повторювання одного й того самого елементу в декоративному малюванні.

Вправляння в складанні візерунка в смужці, квадраті, колі, овалі з використанням чергування крапок і мазків, крапок та кружечків (однією фарбою) або робити візерунок тільки з крапок (кружечків, мазків) зі зміною фарби.

Виготовлення прикрас для ігрових куточків тощо.

Малювання на початку року шістьма олівцями, наприкінці - 12.ЛІПЛЕННЯ

Навчати предметному, сюжетному, декоративному ліпленню.

Навчати ліпленню за текстом.


Продовжувати формувати інтерес до пластичної діяльності, її результатів та якості роботи.

Удосконалювати навички обстеження предмета перед ліпленням.

Активізувати самостійність при обстеженні предметів.

Формувати попередній задум, уміння його словесно формулювати, наслідувати свій задум в процесі роботи і доводити його до кінця; пояснювати у кінці ліплення її зміст.

Заохочувати самостійність дітей при знаходженні способів ліплення частин і деталей фігурок.

Учити під керівництвом вихователя планувати етапи і послідовність майбутньої роботи, а після її закінчення розповідати про те, в якій послідовності виконувалося зображення.

Формувати технічні навички ліплення.

Удосконалювати навичку роботи з глиною і пластиліном.Ліплення з глини, тіста, пластиліну різних предметів після їх спостереження і обстеження.

Ліплення знайомих предметів за уявою. Навчання уміння передавати особливості форми предметів, порівнюючи їх з основною формою-еталоном.

Розфарбовування виробів ліплення з подальшим використанням в ігровій діяльності.

Ліплення предметів, аналізуючи їх величину, складові частини. Передавання відмінностей предметів за величиною. Ліплення предметів з 3-4-х частин різних за величиною. Ліплення спочатку найбільших частин предмета, потім найменших.

Ліплення предметів за індивідуальним вибором дітей.

Ліплення знайомих предметів з пам’яті (без

показу) на основі їх попереднього обстеження та самостійного визначення способів ліплення.

Ліплення з пластиліну фігурок тварин і людей знайомих казок або маленьких розповідей.

Навчання ліпленню відповідно до уривка тексту.

Удосконалення технічних умінь та навичок ліплення: обирати матеріал та інструментарій для ліплення; ділити тісто, глину, пластилін на невеликі шматочки; ліпити долонями рук та пальцями.

Формування технічних навичок ліплення:

витягування, заокруглення, загинання, згладжування, загострювання, вдавлювання, примазування, змінювання руху руки для отримання кулі, овалу, конуса, контролювання рухів пальців.

Оздоблювання виробу за допомогою стека або накладанням дрібних деталей.

Удосконалення конструктивного способу ліплення та різних видів поєднання деталей виробу.АПЛІКАЦІЯ


Навчати декоративній, предметній, сюжетній аплікації.

Навчати аплікації з природного матеріалу, аплікації з тканини.

Удосконалювати уміння дітей аналізувати зразок відтворювати його в аплікації; працювати над розвитком просторових уявлень: учити аналізувати готову роботу, знаходити і зіставляти симетричні елементи.

Формувати операційні уміння.

Поетапність спільних з дорослим дій.


Формування технічних умінь та навичок роботи з ножицями: різати по прямій, плавній дузі; розрізати квадрат за діагоналями, за середніми лініями; вирізувати перед аплікацією деякі заготівки (наприклад, смужку снігу, води тощо).

Складання предметної аплікації з частин за зразком (іграшка, предмет, конструкція).

Навчання викладання в готовому контурі та наклеювання в ньому зображення різних збірно-розбірних іграшок.

Продовження симетричного візерунку: наклеювання на іншій половині квадратної або овальної серветки; перенесення симетричного візерунок з одного боку на іншій (з лівого боку на праву, і навпаки; з верхнього боку на нижню, і навпаки);

Виконання індивідуального візерунку (за уявою, за задумом, за текстом).

Самостійне складання візерунку в колі та смужці відповідно до зразка (серветка з вишивкою, обробка на фартушку).

Здійснення вибору необхідних елементів серед (давати "зайві" елементи іншого кольору і форми).


КОНСТРУЮВАННЯ


Формувати уміння дітей аналізувати зразки будівель, встановлювати просторове розташування частин об’єкта відносно один одного.

Навчати планувати власну діяльність та основні етапи створення об’єктів.

Навчати перекодовувати схематичне зображення об’єкта у площинне і навпаки.

Бачити та передавати відмінності частин і величин в конструкції.Створення конструкцій за зразком моделі різних житлових будинків (бачити і відображати поверховість, кількість секцій-під'їздів, особливості даху тощо); називання кількості поверхів і під'їздів.

Створення конструкції за малюнком - зразком: будувати два однакових за будовою, але різних за величиною будинки.

Будувати за уявою (без зразка) на основі досвіду та спеціально проведених спостережень.

Ознайомлення із замальовуванням простих конструкцій (з 2-3 елементів).

Конструювання з використанням площинних зразків (звертати увагу на можливість заміни елементів, ускладнювати зразки, робити їх з більшою кількістю дрібних деталей).

Розрізнення частини предмета в малюнку-зразку, підбирання відповідних елементів будівельних наборів, передавання їх просторового розташування.

Заохочення до конструювання за власним бажанням.

Використання набутих умінь для створення будівель, необхідних для розгортання або продовження сюжетно-ролевої гри.Орієнтовні показники успішного розвитку дитини на кінець року:

 • володіє елементарними уміннями та навичками відтворення предметів, засвоює їх назви;

 • розуміє просторове розташування предметів;

 • створює прості композиції, прагне розповісти про них;

 • розуміє та передає в зображенні зміст нескладного тексту;

 • розрізняє та використовує вивчені кольори та їх відтінки.

Музично-ритмічні заняття

П'ятий рік життяЗміст навчання та виховання

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології

Виховання емоційного сприйняття музики.

Розвивати слухове сприймання, відчуття ритму музики та рухів. Розрізняти на слух музичні інструменти.

Розвиток емоційності музично-ритмічних рухів дітей, виховування бажання самостійно рухатись під музику. Сприяння розвитку тембрового слуху, використовуючи різноманітні музичні і шумові інструменти.

Розвиток слухового сприйняття. Навчання слухати музику не відволікаючись, дослуховувати до кінця, викликати у дітей прагнення погоджувати свої рухи зі звучанням музики.Розвиток слухового сприймання

Розвивати слухову пам'ять. Відтворювати ритм музики. Супроводжувати музику співанням мелодії, використовуючи склади, голосні звуки, по можливості і слова.

Формування уміння дітей реагувати на початок і закінчення музики (сприйняття слухове); навчання реагувати на початок і закінчення музики в кожному регістрі окремо (сприйняття слухове), повідомляючи про початок і кінець звучання словами. Наприклад, є, нема, звук є, звуку нема тощо.

Навчання розрізняти на слух: музичні твори в швидкому і повільному темпах; учити розпізнавати марш; гучне і тихе звучання музики (сприйняття слухове); регістри низький і високий, по характеру образу (ведмідь, пташка).

Мовленнєвий супровід почутого (іде ведмідь, гучно реве, летить пташка тощо).

Співвіднесення звучання музично-шумових інструментів з відповідним регістром фортепіано (сприйняття слухо-зорове).

Голосове відтворення характеру звучання музичних творів.


Ритмічна стимуляція і хорова декламація.

Розвивати уміння дітей відтворювати ритми на основі слухо-зорового сприйняття музики.

Розвивати голос, супроводжувати музику співом, розвивати музичну та мовленнєву пам'ятьФормування ритмічності рухів (плескання долоньками, удари в барабан, помахи, притупування), що повторюються; формування акцентного руху на ударний склад в словах такого ритмічного малюнка: та-та-ТА (барабан), та-ТА (літак) і Та-та (мила), та-ТА-та (Оленка, бабуся).

Хорові ритмомолвеннєві вправи (ритмодекламація) будується на ритмізованих поєднаннях складів і слів:

Бам! Бам! БАМ!Та-та-ТО.

Бам! Бам!БАМ!Та-та-ТО.

Ба-ра-бан.БАМ.Тут ав-ТО.

Барабан. Тут ав-ТО.

відтворення мелодії та слів (ритмодекламації) пісні разом (спряжено з педагогам та самостійно). Наспівування цієї пісні хором та поодинці на прогулянках, на відпочинку.

Учити дітей прийомам гри на інструментах музично-шумового оркестру (барабан, бубон, брязкальця, тарілочки, дудка, гармонія, металофон), використовувати їх в ритмічних вправах, супроводжувати гру рухами (танцювальними).Розвиток рухів.

Формувати у дітей уміння виконувати дії у загальному темпі та у власному у відповідності з музикою.


Навчання дітей займати правильне початкове положення, виконувати рухи у загальному для усіх темпі; ходити і бігати в колоні; ходити і бігати по колу; рівнятися в колоні, шерензі, в колі; рухатися парами один за одним; крутитися, міняючи напрям. Привчання дітей відтворювати ритм рухів складами зі звуками, які автоматизуються, рахувати під час руху, повідомляти про дію, яка відбувається (ми бігаємо по колу), яка відбулася (ми бігали по колу), яка буде відбуватися (ми будемо бігати по колу).

Сприяння формуванню рівномірних ритмічних рухів в марші, бігу, стрибках, словесний супровід дій.Навчання виконувати танцювальні рухи

Формувати здатність плавно, ритмічно рухатись, відчувати власне тіло. Розвиток звички повідомляти про дії з предметами. Розвивати рухову та словесну пам'ять. яка буде відбуватися (ми будемо бігати по колу)

Відтворення рухів з пам’яті, відтворення фраз, які супроводжували рухи. Формування у дітей уміння легко пружинити ногами, злегка присідаючи; рухатися галопом; виконувати рухи з предметами і образні рухи, а також різнотипні рухи у вправах за участю соліста (дитини, дорослого) і групи дітей.

Привчання дітей супроводжувати рухи мовленням. Розвиток рухової та словесної пам’яті дітей. Виконувати рухи спряжено з педагогом, самостійно з пам’яті.


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка