Програма розвитку глухих дітей дошкільного вікуСторінка14/24
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.26 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Орієнтовні показники успішного розвитку дитини на кінець року:

 • виконує вправи та завдання за показом і словесній інструкції;

 • ходить та бігає зі зміною напрямку: по периметру зали, змійкою, врозтіч, за звуковим сигналом;

 • ходить по дошці та лаві з різним положенням рук;

 • ходить на носках з переступанням через палиці, наступає на куби (як «чапля»);

 • стрибає, пересуваючись стрибками вперед;

 • виконує перехресні рухи руками;

 • підстрибує на носках з поворотом тулуба;

 • ловить, кидає та передає один одному великі та середні м’ячі;

 • кидає в ціль м’ячі, мішечки з піском;

 • повзає по гімнастичній лаві;

 • підлізає під лаву, ворота тощо та перелізає через них;

 • утримується на гімнастичній стінці та лазить по ній вгору і вниз;

 • виконує вправи з предметами та без предметів.


Розвиток мовлення

П'ятий рік життяЗміст навчання та виховання

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології

Формування умінь та навичок спілкування, ведення діалогу.

Формування егоцентричного мовлення.Привчати дитину дивитись в обличчя співрозмовника, співпрацювати з ним при виконанні спільної діяльності, спілкуватись при вирішенні спільних завдань.

Формувати внутрішнє мовлення дитини, включаючи етап егоцентричного мовлення.
Формування у дитини звички (потреби) дивитись в обличчя співрозмовника, обмінюватись поглядами (для встановлення порозуміння) з іншою дитиною при виконанні спільної праці (діяльності). Формування у дітей готовності звертатись один до одного, просити допомоги при виконанні діяльності, ділитись своїми враженнями при спільних спостереженнях.

Забезпечення формування внутрішнього мовлення. Формування егоцентричного мовлення (розмова дитини з лялькою, з предметом-замінником, який заміняє маму, ляльку, котика тощо), а далі з собою.Збагачення словникового запасу.

Активізація вживання та засвоєння іменників у різних відмінкових формах, їх числових та родових ознак. Орієнтація на граматичні форми іменників при сприйманні та розпізнаванні усного мовлення. Вправляння у вживанні іменників з прийменниками.

Узгодження іменників з прикметниками, з числівниками, прислівниками.


Розвивати аналітико-синтетичне сприймання довкілля та мовлення. Вчити орієнтуванню на граматичні форми слів при спряженому мовленні, при сприйманні мовлення та говорінні.

Оволодівати прийменниками та розуміти їх значення для орієнтації в просторі. Формувати пізнавальну активність та привчати сприймати об’єкт, його деталі, як стимул до засвоєння слів, що його (їх) позначають.

Розвивати словесну пам'ять та словесно-логічне мислення, здатність до перенесення.


Використання тактильних відчуттів при послідовному обстеженні предметів. Привчання дітей до того, що виділена деталь має назву (Що це? Для чого?) Формування умінь розповідати про предмет, який дитина обстежила, його форму, властивості.

Самостійне примітивне змальовування предмета (сюжету) та з пам’яті, супроводжуючи малювання мовленням.

Використання схожого (схожих) предметів для обстеження, виділення деталей і називання їх одним і тим же словом (узагальнююча функція слова, розуміння дитиною схожих деталей, які називаються одним і тим же словом). Перенесення назв деталей обстеженого предмета на інші – відро - ручка, кришка. Каструля – одна ручка, дві ручки, кришка.


Засвоєння особових займенників. Розвиток мислення, здатності до самостійних узагальнень. Розвиток мовленнєвої пам’яті на основі складоритму.
Активізація вживання дієслів.

Розвиток логічного мислення та мовлення на основі предметної діяльності. Розвиток образної та словесно-логічної пам»яті.
Засвоювати особові займенники. Формувати здатність до самостійних узагальнень,

Розвивати логічне мислення дитини, образну та словесно-логічну пам'ять. Активізувати мовлення в процесі виконання діяльності та при повідомленні про виконану діяльність. Привчати розповідати про виконану діяльність в іншому місці (іншій кімнаті, на вулиці комусь із дорослих або іншій дитині). Формувати у дитини уявлення про функціональне значення мовлення, про можливість розповідати про те, що в даний час вона не спостерігає.
Формування розуміння того, що один і той же займенник може вживатись замість великої кількості слів чоловічого чи жіночого роду.

Добирати до масивів іменників одного роду займенник і навпаки.

Демонстрація дій з предметами дорослим, а потім дитиною (бажано 4-5 логічно пов’язаних дій). Мовленнєвий супровід (омовлення.)дій дітьми разом з дорослим та самостійно.

Засвоєння запитання, яке подається на великій картці та усно: «Що зробила тітка, Оля (інша дівчинка)? Що зробив

Андрій (інша дитина)…?»

Привчання дітей спостерігати за діяльністю дорослих, відтворювати їх дії одночасно з дорослим (спряжено), супроводжуючи дії мовленням, ініційованого як дорослим, так і дитиною (дітьми). Весь процес діяльності педагог і діти супроводжують мовленням, засвоюючи і вживаючи особові займенники: МИ, Я.

Схематичне зображення власних дій дитиною з використанням примітивних піктограм та їх омовлення. Самостійна розповідь дитини про власну діяльність лише з пам’яті. Розповідь дитини про діяльність товариша за серією його фотографій (з опорою на фотографії, з вилученням якихось фото, на основі піктограмних зображень, зроблених власноруч або товаришем, самостійно з пам’яті).

Читання карток з реченнями (окремо і в масивах) Я мила. Я витирала. Я мила, витирала, прибирала…. .

Розповіді дітей про дії дорослого, та свої, які вони здійснювали раніше, (в ігровій кімнаті, на прогулянці тощо). Відповіді на запитання Організація творчої діяльності з використанням натуральних предметів та іграшок. Омовлення дій, їх зображення за допомогою піктограм (за допомогою дорослого) та розповідь про виконану діяльність за піктограмами та з пам’яті..


Введення знайомих слів у словосполучення, короткі речення. Формування уявлень про вживання одного й того ж слова у різних реченнях, які мають різні значення.


Формувати у дітей розуміння того, що знайомі слова можуть вживатись у поєднанні з іншими, які змінюють зміст дії, діяльності. Розвивати словесну пам'ять на основі складоритму.


Вживання назв знайомих предметів у різних ситуаціях у зв’язку з іншими словами: візьми книжку, дай книжку, поклади книжку. Дівчинка (Оля), хлопчик (Андрій, Миколка) миє руки. Запис слів у стовпчик. Засвоєння їх складоритмів, розуміння того, що одне й те ж слово, яке вживається з іншими словами, має один і той же складоритм.

Дай книжку ТА ТАта

Візьми книжку таТА ТАта


Розвиток діалогічного та монологічного мовлення.

Розвиток словесно-логічної пам»яті та мислення.Розвивати діалогічне та монологічне мовлення.

Формувати пізнавальний інтерес та розуміння того, що його можна задовольнити з допомогою мовлення.

Розвивати словесно-логічну пам’ять та мислення.


Формування здатності дітей відповідати на запитання дорослого, товариша. Що ти робиш? Що ти малюєш?

Куди ми підемо? (перед прогулянкою, перед екскурсією). Що ти одягаєш? У тебе є шапка? У тебе є шарф? У тебе є хусточка? Що ми робимо?

Що ми робили?Що ми будемо робити? Що там? Стимулювання використання запитань у нових умовах.

Схематичне зображення власних дій дитиною з використанням примітивних піктограм та їх омовлення. Самостійна розповідь дитини про логічно зумовлену власну діяльність лише з пам’яті.

Виховання у дітей потреби ділитися з оточуючими про своїми переживаннями, враженнями з використанням улюблених іграшок, цікавих для дитини предметів, які може підкладати дітям педагог, фотографій, зроблених на відпочинку з сім’єю, фотографій маленького братика чи сестрички та інше.


Розвиток слухової пам’яті на основі складоритму речень (до 3-5 і більше слів), словосполучень, коротких віршів. Формування умінь та навичок слухо-зорового сприймання мовлення.


Розвивати словесно-логічну пам'ять на основі засвоєного складоритму речень, словосполучень, віршів при слуховому, слухо-зоровому сприйманні мовлення. Формувати здатність до узагальнення граматичних явищ на основі масивів слів, словосполучень, речень.

Привчання до самовслуховування, до розпізнавання на слух добре знайомих фраз, словосполучень, коротких віршів. Відтворення з пам’яті їх складоритмів, а потім і самого тексту.

Формування умінь та навичок читання.


Навчати дитину свідомо читати текст, розуміти доцільність оволодіння читанням.

Розвивати словесну пам'ять.

Удосконалювати моторику артикуляційного апарату.


Розгляд ілюстрації до тексту, який дитина буде читати (фотографій). Глобальне сприймання та називання за вчителем слів, що зображене. Спряжене називання слів. Сприймання коротких речень, поданих на картках ,та називання їх за вчителем, спряжено з вчителем, самостійно.

Називання складів за вчителем, разом з вчителем та самостійно, які вживаються у даному реченні. Складання слів із цих складів та їх читання (поскладове та відтворення слова в цілому). Читання засвоєного речення по словах та його відтворення в цілому. Співвідношення речення зі змістом малюнка. Читання короткого тексту та його співвідношення з ілюстрацією (фотографією).

Спряжене читання тексту разом з педагогом. Подолання моторних труднощів при читанні короткого тексту або його фрагменту.

Слухо-зорове сприймання речень тексту та знаходження цього речення в тексті.

Передавання речень тексту за допомогою складоритму. Знаходження в тексті речень, які педагог передав за допомогою складоритму.

Розповідь про прочитане з опорою на ілюстрацію та самостійно.

При потребі дитина використовує дактильне мовлення.


Підготовка руки до письма. Розвиток дрібної моторики. Навчання писати елементи друкованих букв та букви.

Фoрмування умінь та навичок письма.
Навчати дитину писати елементи букв та букви. Робити підписи під знайомими малюнками при їх списуванні та з пам’яті.

Розвивати словесну пам'ять дитини. Привчати здійснювати записи з пам’яті.
Розвиток дрібної моторики (замальовування, записування великого аркуша паперу будь якими значками, лініями буквами. Написання елементів букв та самих букв. Запис імен під фотографіями, підписи до фотографій членів родини, улюблених тварин, іграшок.

Привчання дітей читати мовленнєвий матеріал, запам’ятовувати, відтворювати з опорою на текст (слово, словосполучення, речення), без опори на текст та записувати з пам’яті (до 2-3, а по можливості, і більше слів у реченні).

Спроба самостійно називати та записувати назви дій, які дитина виконувала і хоче про це розповісти; запис назв предметів, які дитина використовувала в своїй діяльності;).

Слухо-зорове, слухове, зорове сприймання речень з мовлення вчителя та знаходження їх у тексті.

Знаходження у тексті речення за складоритмом, поданим педагогом.


Орієнтовні показники успішного розвитку дитини на кінець року:

 • уміє розмовляти з лялькою, з уявною лялькою;

 • уміє розповідати про предмет, який обстежує, чи вже обстежила;

 • розпізнає родові та числові ознаки добре відомих слів за кінцевими афіксами (закінченнями) при слухо-зоровому сприйманні;

 • уміє відтворити 3-5 логічно пов'язаних дій;

 • уміє відповідати на запитання;

 • уміє відтворити складоритм коротких речень;

 • уміє називати речення, короткі віршики спряжено;

 • називає (читає) слова, речення та записує їх з пам'яті (з врахуванням індивідуальних можливостей).

Індивідуальна робота з розвитку слухового (слухо-зорового, слухо-зоро-вібраційного)

сприймання та формування вимови

П'ятий рік життяЗміст навчання та виховання

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології

1.Розвиток слухового сприймання, слухової уваги та пам’яті.

Удосконалення сприймання не мовленнєвих і мовленнєвих звуків.

Засвоєння нових звуків, що оточують дитину. Визначення напрямку та сили звучання.


Автоматизувати швидкість реакції на сенсорний (звуковий) сигнал, розвивати умовні рефлекси на звук з використанням звукової або словесної реакції.


Привчання дітей швидко розпізнавати знайомий звук і називати об’єкт, який його породжує. Опис об’єктів, які породжують знайомі звуки (мовленням, яким володіє дитина, з використанням жестів, інших виражальних засобів - пантоміми, звуконаслідувань). Співвідношення знайомого предмета (об’єкта), його зображення зі звуком, який в цей час подається дитині (голоси тварин, птахів, механізмів, побутових звуків, запропонованих у програмі «Живий звук», інших програмах, записах). Використання гри, у якій діти називають або зображають з пам’яті об’єкти, які звучали. Розширення спектру звучань з введенням нових об’єктів - наприклад, живих істот-слона, віслюка, верблюда, сови, орла, зозулі тощо, механізмів-трактора, автомобілів різного призначення-вантажного, міліції тощо; розпізнавання чоловічих, жіночих голосів. Засвоєння, відтворення з пам’яті назв об’єктів, які звучать. Відстрочене називання з пам’яті об’єктів, які звучали.

Розрізнення різних звуків (іграшок, що звучать, музичних інструментів, голосів чоловіка, жінки, дитини, інших звуків) послідовно - від 3-х до 4-5 об’єктів та їх запам’ятання. Відшукування предметів, їх зображень, які раніше звучали (дитина відшукує декілька предметів, що звучали, або їх зображення і послідовно викладає в ряд, відтворюючи звуки, які ідентифікує з предметами(відповідно своїх можливостей). Удосконалення швидкості реакції на звук з використанням рухів руки, подаванням голосу, вимовляючи якийсь голосний звук, наприклад: О-О-О! Так!2.Розвиток голосу, мовленнєвого дихання та мовлення.

Удосконалювати голосотворення, мовленнєве дихання на базі складоритмів, словосполучень та фраз (речень).

Співання на одному видиху одного голосного звука, а далі послідовно 2-3 –х і більше голосних звуків спряжено з педагогом та самостійно, дотримуючись заданої послідовності звуків. Наприклад: а-а-а, а-у-і-е-оооо. Співання простих пісеньок, вивчених на інших заняттях, регулюючи силу голосу (спряжено з педагогом, наслідуючи його темпоритм та самостійно з пам’яті).

Називання фраз (речень) на одному видиху (до 3-5 і більше слів).

Уміння регулювати вдих і видих при називанні 2-3-х фраз, дотримуючись природної паузи між фразами (коли дитина набирає повітря). Визначення напрямку звучання немовленнєвого

звуку та мовлення. Формування уміння швидко повертатися у бік звучання звука.3.Формування звуковимови.

Удосконалення звуковимови голосних та приголосних звуків в мовленні (у складах, словах, словосполученнях та реченнях).
Удосконалювати звуковимову голосних, які безпосередньо впливають на якість звучання дитячого мовлення та приголосних у відкритих складах, словах, у мовленні.


Уточнення звуковимови приголосних

у складах, а при відсутності звуків у мовленні дитини, формування звуковимови у складах типу ПГ (приголосний-голосний).

Вслуховування дитини у власне породження звуків. Атоматизація звуків у складах, словосполученнях та фразах (реченнях). Мовленнєвий матеріал добирається із того, який використовують на заняттях з розвитку мовлення, пізнання довкілля, ігрової діяльності, в процесі побутової діяльності дитини тощо.


5.Формування мовленнєвого ритму (складоритму) та внутрішнього мовлення.

Удосконалення відчуття ритму в процесі сприймання усного мовлення. та власного говоріння. Формування уміння передавати складоритм даного слова, словосполучення, фрази. Розвиток словесної пам»яті.
Формувати відчуття складоритму слів, словосполучень, фраз (речень).

Розвивати словесну пам»ять на основі складоритму слів, словосполучень, фраз (речень). Формувати внутрішнє мовлення дитини на основі складоритму.
Перекодування дитиною в ритм слів, словосполучень, речень (з допомогою сурдопедагога). Наприклад.: Оленка їсть кашу. Ритм- таТАта ТА Тата. Добір до записаного ритму відповідних слів, словосполучень, речень. Називання ритму з пам»яті. Відтворення фрази з пам’яті на основі складоритму, який дитина утримує в пам’яті.

Запам’ятання віршів, їх фрагментів на основі попереднього засвоєння їх складоритмів, самовслуховування при розказуванні вірша (можна з закритими очима, за бажанням дитини). Доцільне підключення тактильно-вібраційних відчуттів, що посилює відчуття складоритму мовлення з поверненням до сприймання мовлення лише на слух.4.Розвиток моторики артикуляційного апарату, формування внутрішнього мовлення. Автоматизація мовнорухових (артикуляційних) умінь та навичок.


Формувати внутрішнє мовлення дитини.

Удосконалювати артикуляційні навички, пришвидшувати мовлення.
Удосконалення артикуляційних умінь та навичок з використанням обмеженої кількості мовленнєвого матеріалу: складів, слів, словосполучень, речень.

Повільне, швидке промовляння складів, слів, словосполучень, речень (спряжено з дорослим та самостійно).

Наприклад,

Мама, тато, Оля ідуть.

Мама мама , мама,мама, мама.

Тато, тато ,тато, тато, тато.

Оля, Оля ,Оля, Оля , Оля

іде,іде , іде, іде.

Мама, тато, Оля ідуть, ідуть, ідуть.

Ідуть додому. Ідуть додому, додому, додому.

таТА таТАта . таТА таТАта таТАта таТАта.

Ідуть додому. Ідуть додому, додому, додому.

Засвоєне, автоматизоване слово, словосполучення, речення (фразу) дитина відтворює складоритмом, утримуючи в пам’яті мовленнєвий матеріал. Спряжене з дорослим відтворення мовленнєвого матеріалу на базі засвоєного складоритму.


6.Формування спряженого мовлення.

Привчання дитини швидко реагувати на появу артикуляції, звуковий сигнал.

Удосконалення спряженого мовлення.

Стимулювання самовслуховування дитини у звуковимову голосних – у складах, словах, словосполученнях, фразах.Формувати у дитини здатність миттєво реагувати на звуковий, артикуляційний та артикуляційно-звуковий сигнал (при слухо-зоровому сприйманні мовлення.), швидко включатись у наслідування рухів артикуляційного апарату.

Виховання у дитини умовних рефлексів на мовленнєвий сигнал, який вона сприймає зором, слухом, зоро-руховий, який вона сприймає. На сприйнятий сигнал дитина реагує виключно звуком, говорить - «Є», Так або відтворює звук чи звуки, які сприйняла зі зверненого мовлення.

Формування спряженого (одночасного) мовлення з педагогом на матеріалі слів, організованих за граматичною ознакою (дівчинка, пташка, чашка; хлопчик, стіл, хліб), словосполучень т а фраз.
7. Розвиток словесної пам»яті, зовнішнього та внутрішнього мовлення.

Сприймання, розпізнавання, та відтворення з пам’яті слів, словосполучень, фраз, сприйнятих слухо-зорово (лише на слух та при читанні з губ).
Розвивати мислення, здатність до прогнозування мовлення, усвідомлення наявності масивів слів, які можуть пов’язуватись з одним словом. Розвивати словесно-логічну пам'ять.


Сприймання та наслідування складів, слів, словосполучень, речень з орієнтацією на доступні слуху артикуляційні образи (голосних фонем, приголосних - п-б,м; ф,в; ш ,ж, ч, щ ) та доступні слуху звукові сигнали. Наприклад, голосні, приголосні: ж, р, з,л, д ,б тощо.

Удосконалення сприймання назв дій у поєднанні з іншими словами (у словосполученнях, реченнях). Орієнтація дітей на кінцеві афікси (кінцеві частини слів), на доступні слухо-зоровому сприйманню фонеми, їх артикуляційні образи. Закладання основ розуміння дитиною поєднання одного слова з декількома (багатьма ) іншими. Наприклад.Іде мама, тато, Оля, бабуся, дідусь, дядя,тьотя, кіт, корова, коза тощо.

Біжить………ХТО?…

Спить……………….

Сидить…………….

Візьми (ЩО?) книжку, яблуко, олівець, ручку тощо. Поклади, заховай

Формування умінь та навичок говоріння, сприймання, розпізнавання та розуміння усного мовлення (на знайомому матеріалі).

Виховувати здатність орієнтуватись на «опорні» звукові образи, доступні дитині, при сприйманні усного мовлення (на слух, слухо-зорово).

Виховання у дитини бажання говорити на цікаву для неї тему з використанням знайомого мовленнєвого матеріалу.

Встановлення місця «опорного»звука в слові (на початку, в кінці) та орієнтація дитини на ці фонеми, які дозволяють швидко розпізнати та зрозуміти слово.

Навчання дитини розуміти ситуативний зміст мовлення. Формування просторових орієнтацій: Поклади м’яч на стіл, під стіл, в стіл. Поклади книжку на стіл, в стіл, на вікно, в шафу Поклади олівець в пенал, в ящик, в коробку. Забезпечення розуміння типовості напрямку, який позначають одним і тим же словом-прийменником:

Поклади в стіл, в пенал, в шафу, в ящик тощо.

Привчання дитини орієнтуватись на голосні звуки при сприйманні та розпізнаванні усного мовлення на слух, при слухо-зоровому сприйманні.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка