Програма розвитку глухих дітей дошкільного вікуСторінка13/24
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.26 Mb.
#1175
ТипПрограма
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24

Фізичний розвиток

П’ятий рік життя

.

Зміст навчання та виховання

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології

Розвиток крупної моторики:

Основні рухи

ХодінняРозвивати вміння виконувати вправи за словесною інструкцією.

Розвивати вміння виконувати рухи (дії) педагога за наслідуванням безпосереднім та відстроченим.

Розвивати узгодженість рухів у колективі.

Розвивати навички орієнтування у просторі.

Розвивати навички виконувати дії з реальними предметами.

Розвивати уяву, наочно-дійове мислення, мовлення.

Навчати розуміти зв’язки між м’язовими почуттями, руховим завданням та способом його вирішення.

Оволодівати складоритмами слів, відтворювати слова за складоритмом.

Автоматизувати відомі слова.

Стимулювати формування та закріплення навичок вимови, поєднуючи елементи мовленнєвої ритміки з руховими вправами.
Співвіднесення дитиною своїх рухів зі зразком, чітке виконання їх за показом дорослого та словесною інструкцією.

Удосконалення навички ходити за показом та самостійно в супроводі звукових сигналів:

-«юрбою» на носках;

- групою до протилежної стінки зали – з вихідного положення стоячи вздовж стінки обличчям до зали (шеренгою);

- парами, взявшись за руки, в різних напрямках за педагогом та самостійно;

- парами із зупинками;

- у колоні по одному, парами, в різних напрямах;

- один за одним по прямій, по колу;

- один за одним, вздовж канату, викладеного по колу;

- один за одним по колу з переступанням через канат;

- один за одним високо піднімаючи коліна;

- один за одним на носках, п'ятах, зовнішній стороні стопи;

- один за одним, зі зміною положення рук: на поясі, в сторони, за спиною, вгору тощо;

- один за одним з предметом у руках (м’ячі, прапорці) зі зміною положення рук (угору, вперед, у сторони тощо);

- один за одним зі зміною напрямку за вказівкою вихователя (по діагоналі);

- один за одним малими та широкими кроками;

- «змійкою» між розставленими на підлозі предметами (кубики, кеглі, м'ячі);

- приставними кроками вперед, у сторони;

- із зупинкою та присіданням по закінченню звукових сигналів;

- під супровід звукового сигналу із зупинками по сигналу (зоровому, звуковому): один за одним по сигналу барабана або бубна.

Усвідомлення зв’язків між м’язовими почуттями, руховим завданням та способом його вирішення: імітація руху мишки, пінгвіна, півника, каченяти тощо.

Формування здібності швидкої перебудови: переходити від ходьби до бігу, від бігу до ходьби за звуковим сигналом.

Навчання називати слова: коло, рука, нога, голова, зайчик, квадрат, або їх складоритм ТАта, таТА (коло, квадрат).

Супроводження рухів (дій) елементами мовленнєвої ритміки, наприклад,

- імітаційне зображення: старенький дідусь (бабуся) іде повільно (вимовляння па___па___па___), доросла людина (мама, тато) іде в нормальному темпі (вимовляння па_па_па_), маленький хлопчик (дівчинка) біжить (вимовляння папапапа);

- крокувати на місці, супроводжуючи рухи вимовлянням татата, підстрибнути – та.

Відтворення послідовності дій (4-5), їх називання з пам»яті на основі попередньо засвоєного складоритму.


Бігання


Формувати основні фізкультурні навички.

Удосконалювати руховий аналізатор.

Активізувати рухову діяльність дитини.

Розвивати швидкість, спритність, витривалість.

Розвивати навички орієнтуватися у відстані на основі зорового сприймання.

Розвивати уяву, слухову увагу.

Засвоювати складо-ритмічну будову назв дій.

Стимулювати формування та закріплення навичок вимови, поєднуючи елементи мовленнєвої ритміки з руховими вправами.

Збагачувати руховий досвід дитини, орієнтуючись на її індивідуальні особливості та можливості.


Формування загальної структури бігу за показом та самостійно з використанням звукових сигналів:

- юрбою на носках;

- групою до протилежної стінки зали з вихідного положення, стоячи вздовж стінки обличчям до зали (шеренгою);

- у колоні по одному, парами;

- один за одним по прямій, по колу;

- один за одним вздовж канату по колу;

- на носках;

- на носках з розведеними в сторони руками («літак»);

- на носках по звивистій доріжці (ширина 25-30 см);

- один за одним зі зміною напрямку за вказівкою вихователя;

- один за одним короткими та широкими кроками;

- «змійкою», оббігаючи предмети, які розставлено на одній лінії за вихователем та самостійно;

- високо піднімаючи коліна, як «конячка»;

- з переступанням через кубики, м’ячі, шишки тощо;

- по «крупинках» (кружечки, накреслені на землі на відстані 60-80 см один від одного);

- врозтіч на носках;

- за м’ячем, кинутим вихователем, та кидання його в корзину;

- «мавпячий біг» (з опорою об підлогу кистями рук та стопами ніг);

- човниковий біг;

- із зупинками та присіданням по закінченні звукових сигналів;

- при чергуванні з ходінням у відповідності з частотою звукових сигналів.

Супроводження рухів (дій) елементами мовленнєвої ритміки, наприклад, врозтіч під часті удари барабана з вимовлянням папапа (або татата), повільно йти під рідкі удари – па_па_па_ (або та_та_та_).

Безперервне бігання в середньому темпі в межах 20-30 с., у повільному темпі – 1-1,5 хв.

Формування вміння правильно відтворювати інтонаційно-ритмічний малюнок слова.

Відтворення послідовності виконаних дій люлькою. Розповідь про дії ляльки з використанням фраз, засвоєних на основі складоритму.


Стрибання


Розвивати навички відтворення за зразком, а потім і за словесним наказом.

Формувати основні фізкультурні навички.

Розвивати умовні рефлекси.

Розвивати навички співвідносити м’язові зусилля з вимогою вихователя.

Відтворювати за педагогом назви дій, які діти виконують, вже виконали, а потім самостійно (з пам’яті).

Стимулювати формування та закріплення навичок вимови, поєднуючи елементи мовленнєвої ритміки з руховими вправами.

Формування вміння підстрибувати на носках за показом та самостійно в супроводі звукових сигналів:

- на одній нозі;

- з ноги на ногу;

- на місці, ноги разом та нарізно;

- на місці, з поворотом, руки на поясі;

- на місці, намагаючись торкнутись обома руками предмета, який підвішено на відстані 10-15 см вище піднятих угору рук;

- імітаційне, як зайчик, жабка тощо.

Формування вміння стрибати на носках за показом та самостійно в супроводі звукових сигналів:

- з невеликим просуванням уперед, енергійно відштовхуючись обома ногами (відстань — 1,5-2 м);

- в довжину з місця (відстань 50-60 см).

Формування вміння зістрибувати зі страховкою та самостійно в супроводі звукових сигналів:

- з похилої дошки (висота 15-20 см), тримаючись за руку дорослого;

- з піднятого краю дошки (висота 10-15 см), тримаючись за руку дорослого;

- з лави на напівзігнуті ноги, тримаючись за руку педагога (висота 20-25 см);

- в глибину з лави, куба (висота 20-30 см) в зазначене місце.

Виконання тих же дій з уявними предметами.

Відтворення послідовності дій з опорою на піктографічні зображення та з пам»яті (4-5 і більше дій).

Формування вміння перестрибувати за зразком та самостійно в супроводі звукових сигналів:

- з місця через канат, гімнастичну палицю, мотузку, покладену на підлогу;

- через мотузку, натягнуту над підлогою (висота 5-10 см).

- через «струмок», лінії, накреслені на підлозі (ширина до 60-70 см);

- з місця через шнури (3-5 шт.), покладені на підлогу (відстань між ними до 40 см);

- через предмети (висота 10-12 см);

- з обруча в обруч з плоским ободом (чотири-п'ять обручів).

Спряжене називання (з педагогом) дій, які дитина виконує, вже виконала. Відтворення слів за складоритмом, називання їх дитиною з пам’яті.

Супроводження рухів (дій) елементами мовленнєвої ритміки, наприклад, імітаційне зображення дитиною великого та маленького м’яча, супроводжуючи рухи вимовлянням складів (великий м’яч – підстрибування – по по по, маленький – присідання – попопо).Кочення, кидання, ловіння


Удосконалювати навички самостійного відтворення дій за зразком.

Навчати орієнтуватися у відстані на основі зорового сприймання.

Розвивати вміння встановлювати зорово-рухливі зв’язки.

Узгоджувати рухи очей з рухами кисті руки та пальців.

Розвивати м’язове (мускульно-суглобове).

Формувати навички розуміти часові послідовності (спочатку, потім).

Розвивати навички виконувати дії з реальними предметами.

Розвивати окомір, точність рухів, зосередженість.

Розвивати фізичні якості: спритність, силу.

Засвоювати складо-ритмічну будову назв дій.
Закладання основ метання предметів на дальність та в ціль способом «з-за спини через плече».

Оволодіння навичками самостійного кочення за зразком:

- м’яча один одному, сидячи парами на підлозі (відстань між дітьми 70-80 см);

- м'яча, кульки, обруча між предметами;

- м’яча у "ворітця" (ширина — 50-40 см) з відстані 2-2,5 м.

Формування навичок кидання:

- м’ячів різних за вагою, розміром, матеріалом (надувні, шкіряні, пластмасові, гумові, тканинні, з гладкою та шаршавою поверхнею);

- м’яча від дитини вихователю та назад, сидячи (вихователь стоїть);

- м'яча один одному обома руками та його ловіння (відстань — 1,5-2 м);

- м’яча в стіну та ловіння його обома руками;

- маленького м’яча в корзину з відстані до 50 см;

- маленького м'яча правою і лівою руками через мотузку (з відстані 2-2,5 м), підвішену на рівні голови дитини;

- м'яча, торбинки з піском масою 100 г, правою та лівою руками на дальність (відстань 3,0-4,0 м);

- торбинки з піском, м'яча в горизонтальну ціль (ящик, кошик, обруч) правою та лівою руками (почергово) з відстані 1,5-2,0 м;

- торбинки з піском, м'яча у вертикальну ціль (щит, дерево) з відстані 1,0-1,5 м.

Передавання м’яча один одному по ряду, сидячи на стільчиках.

Підкидання м’яча угору та його ловіння долонями, сидячи.

Ударяння м’яча об підлогу та його ловіння, сидячи на підлозі з широко розведеними ногами.

Відбивання м'яча об підлогу правою або лівою рукою не менше п'яти разів підряд.

Накидання кільця на стрижень та збивання шарами кеглів.

Засвоєння словника на основі складоритму. Відтворення слів за складоритмом. Відтворення послідовності виконаних дій люлькою. Розповідь про дії ляльки з використанням фраз, засвоєних на основі складоритму.


Повзання, лазіння, перелізання


Формувати вміння виконувати дії самостійно за звуковим сигналом.

Розвивати у дитини просторові відношення між предметами.

Навчати осмислювати просторові зв’язки.

Набувати чуттєво-руховий досвід.

Збагачувати словник, вводити його у словосполучення та речення.

Активізувати вживання прийменників.

Розвивати загальну моторику та координацію рухів.

Розвивати уяву, зорове та слухо-зорове сприймання, словесну пам'ять.
Оволодіння циклічністю в рухах рук та ніг: приставний крок поступово змінюється на перемінний (однойменний та різнойменний способи).

Удосконалення навички повзання:

- парами по килимовій доріжці;

- по підлозі в упорі, стоячи на носках, руками – на кистях рук (як «ведмедик»);

- з опорою стопами та кистями об підлогу (як «мавпа»);

- з підповзанням під мотузку, натягнуту над підлогою (висота 35-30 см);

- з підлізанням під палицю, мотузку, дугу (піднятих над землею на 50-40 см) правим, лівим боками і грудьми вперед;

- з підлізанням під нижню рейку гімнастичної лави;

- по гімнастичній лаві в упорі, стоячи на колінах, спираючись кистями рук;

- по гімнастичній лаві, лежачи на животі та підтягуючись руками;

- «змійкою» по підлозі, між предметами.

Формування вміння лазіння:

- по похилій дошці (висота піднятого кінця дошки 25-30 см) вгору і вниз;

- по гімнастичній стінці, похилій драбинці (заввишки 1,5-2 м), не пропускаючи щаблів, приставним кроком у довільному темпі, поступово змінюючи на перемінний (однойменний та різнойменний способи) на можливу висоту;

- з переходом з одного прольоту гімнастичної стінки на інший приставним кроком вліво і вправо.

Формування вміння пролазити:

- між щаблями драбинки, яку поставлено боком на підлозі;

- в обруч (діаметр 60-50 см) правим і лівим боками та грудьми вперед.

Формування вміння перелазити:

- через колоду (лаву);

- через 2 гімнастичні лави, що стоять паралельно (відстань 1,5-2 м).

Слухо-зорове сприймання та розуміння мовленнєвого матеріалу. Оволодіння складоритмом нових слів, словосполучень, фраз.

Відтворення послідовності виконаних дій люлькою. Розповідь про дії ляльки з використанням фраз, засвоєних на основі складоритму.


Формування рівноваги


Розвивати почуття рівноваги.

Розвивати вміння відстроченого у часі відтворення засвоєних рухів з пам’яті (через 10 хв. після виконання, в кінці заняття тощо).

Розвивати статичні відчуття.

Розвивати загальну моторику і координацію рухів.

Розвивати навички відображати (відтворювати) рухи (дії) за показом та самостійно в супроводі звукових сигналів.

Розвивати рухову, словесну пам'ять, зосередженість, уяву.

Навчати називати дії (спряжено з педагогом, самостійно з пам’яті).

Збагачувати руховий досвід дитини, орієнтуючись на її індивідуальні особливості та можливості.Удосконалення навички ходіння:

- між двома проведеними на землі (підлозі) лініями, не наступаючи на них (відстань між ними 20-15 см);

- вздовж канату, покладеного «змійкою»;

- по дошці (ширина 20-25 см);

- по похилій дошці (ширина 20-15 см, висота піднятого кінця 10-15 см);

- по ребристій дошці;

- один за одним по гімнастичній лаві завширшки 20-25 см, заввишки 20-25 см не тримаючись один за одного, зістрибуючи на носочки;

- по колоді прямо, боком приставним кроком;

- по колоді приставним і перемінним кроком з рухами рук: оплеск у долоні перед грудьми;

- по гімнастичній лаві (завширшки 20-15 см, заввишки 20-25 см) з рухами рук (уперед, у сторони);

- один за одним на носках та п’ятках зі зміною положення рук (вгору, на пояс);

- з переступанням через 5-6 кубиків будівельника (висота 5-7 см);

- на носках з переступанням через рейки драбинки, покладеної на підлогу;

- по мотузці, покладеній на підлогу, прямо, по колу та зигзагоподібно, обхоплюючи її стопою;

- по звивистій доріжці, обминаючи перешкоди;

- з торбинкою з піском (масою 300 г) на голові, руки в сторони, на поясі;

- з м’ячем у руках: під крок лівої ноги підняти м’яч угору, правої – опустити вниз;

- з переступанням через палицю або мотузку, яку піднято на висоту 20-25 см;

- з переступанням через предмети (кубики, м'ячі), наступаючи на куби, як «чапля».

Піднімання на куб (висота 25 см), лаву, постояти на них, тримаючи руки в сторони, зійти.

Удосконалення вміння переступання:

- через палиці (5-6 шт.), покладені на підлогу паралельно одна одної на відстані 35-40 см з чергуванням ніг;

- через цеглинки, покладені на вузьке ребро в ширину.

Виконання дій з уявними предметами. Розповідь про ці дії на основі попередньо намальованих піктограм та без опори.

Формування вміння утримувати рівновагу з допомогою вихователя та самостійно:

- стояння на носках, руки вгору;

- стояння на одній нозі, піднявши другу вперед або в сторону, руки на поясі;

- перекочування з п'ят на носки і навпаки, стоячи серединою ступнів на гімнастичній палиці.

Формування вміння виконувати кружляння самостійно та за звуковим сигналом:

- в обидва боки, руки на поясі, у сторони;

- на місці переступанням;

- з наступним присіданням за звуковим сигналом.

Спряжене називання (з педагогом) дій, відтворення з пам’яті відповідного мовленнєвого матеріалу.


Формування правильної постави


Формувати навички виконувати дії за показом та з допомогою вихователя за звуковим сигналом.

Оволодівати словником та фразовим мовленням на складо-ритмічній основі.

Розвивати навички відображати (виконувати) рухи (дії) за піктограмами.

Розвивати навички розуміння схематичних зображень (піктограми) дій.

Розвивати розумову діяльність.


Підтягування за показом педагога, а потім за піктограмами:

- тулуба по лаві двома руками, лежачи на животі;

- тулуба по похилій дошці двома руками, лежачи на животі (висота піднятого краю дошки – 20-25 см, в подальшому до 50 см).

Формування вміння кочення:

- середнього м’яча вихователю, лежачи на животі;

- середнього м’яча один одному, лежачи на животі (відстань 70-80 см);

- канату стопами, сидячи.

Ходіння боком приставними кроками:

- по канату, гімнастичній палці, нижній рейці гімнастичної стінки (2-3 прольоти);

- по дошці з мішечком піску на голові (за показом педагога, а потім за піктограмами).

Кидання середнього м’яча через мотузку, лежачи на животі (висота 10-15 см).

Стрибання: «жабки» – сидячи на лаві, дрібні підстрибування з просуванням вперед (спираючись руками об краї лави, носками – об підлогу).

Лежачи на животі, розвести руки в сторони, прогнутися, завівши їх за спину (за звуковим сигналом).

З вихідного положення сидячи обличчям до гімнастичної стінки, тримаючись носками за нижню рейку, змінювати положення тулуба (лягати та сідати) за звуковим сигналом.

Зведення та розведення стоп з упором п’ятками об підлогу.

Засвоєння та вживання прийменників, прислівників.

Засвоєння складоритму нових слів, їх запам’ятання та відтворення на основі складоритму з пам’яті.


Загальнорозвивальні рухи

Вправи для рук і плечового пояса

Формувати навички виконувати дії спряжено з педагогом.

Навчати відтворювати послідовність рухів з пам’яті.

Розвивати фізичні якості.

Розвивати навички ритмічного і координованого виконання гімнастичних вправ.

Розвивати дрібну моторику кистей і пальців рук.

Супроводжувати рухи рахунком до 2-х, 3-х, 4-х.

Стимулювати формування та закріплення навичок вимови, поєднуючи елементи мовленнєвої ритміки з руховими вправами.

Навчати виконувати рухи (дії) за словесною інструкцією, подані усно, усно-дактильно та на табличках.

Розвивати ритмічність рухів (під звуковий супровід).


Розуміння та вживання прислівників (вперед, назад, вгору, вниз) тощо.

Удосконалення рухів головою: повороти вправо-вліво, нахили вперед-назад.

Формування одночасних рухів руками:

-вперед-вгору-в сторони-на пояс-до плечей-за спину-вниз;

- вперед-у сторони-вгору-вниз (по черзі);

- в сторони-вгору-в сторони-вниз, щільно притискуючись спиною до стіни;

- перехресні розмахування над головою та внизу перед собою;

- з палицею вперед-вгору-за плечі-вгору-вперед-вниз.

Поперемінні рухи руками вперед-угору-вперед-вниз, відводячи їх назад (ривком).

Одночасні рухи кистями (обертання, помахування, потріпування) зі зміною положення рук.

Стискання пальців рук у кулаки та розтискання.

Супроводження рухів (дій) елементами мовленнєвої ритміки, наприклад,

- плескати в долоні перед грудьми з вимовлянням татата, плескати в долоні над головою – та та та;

- одночасні рухи в положенні руки в сторони: обертання кистями – ляляля, заховати руки за спину - ля);

- руки зігнуті в ліктях, пальці розщеплені: стискання пальців рук у кулак, промовляючи аф-аф-аф (собака гавкає), стискання пальців однієї руки в кулак – аф.

Розуміння та виконання словесних команд, поданих усно, усно-дактильно та на табличках.Вправи для ніг

Формувати навички виконувати дії спряжено з педагогом.

Навчати запам’ятовувати окремі елементи руху – напрям, амплітуду, послідовність.

Розвивати навички відтворювати серії рухів.

Розвивати навички розуміння дитиною техніки виконання запропонованих вправ.

Навчати розуміти часові послідовності (спочатку, потім).

Засвоювати складо-ритмічну будову назв дій.
Піднімання та стояння на носках.

Виставляння по черзі ноги вперед на п'ятку, потім на носок, притупувати.

Формування вміння присідання:

- з вільним опусканням рук вниз, з постукуванням долонями об підлогу, з випрямлянням рук вгору, з обертанням кистей рук.

- тримаючи руки на поясі, випрямляючи руки вперед, розводячи руки в сторони з положення вперед;

- підряд чотири-п'ять напівприсідань.

Згинання ноги в коліні, випрямлення вперед, знову згинання й розгинання.

Відтягування носків, згинання ступнів.

Піднімання пальцями ніг мотузки.

Захоплювання ступнями ніг і перекладання з місця на місце предметів.

Переступання приставним кроком у бік, спираючись п'ятами на палицю, канат, носками — на підлогу.

Засвоєння складоритмів назв дій та відтворення з пам’яті відповідного мовленнєвого матеріалу.Вправи для тулуба

Формувати вміння виконувати дії спряжено з педагогом.

Розвивати зосередженість, слухову і зорову увагу, зорове і слухо-зорове сприймання, мовлення, образну пам'ять.

Удосконалювати руховий аналізатор.

Розвивати фізичні якості: гнучкість, витривалість.

Стимулювати формування та закріплення навичок вимови, поєднуючи елементи мовленнєвої ритміки з руховими вправами.

Засвоювати складоритм словосполучень, фраз та відтворювати на їх основі мовленнєвий матеріал.Повертання тулуба в сторони, тримаючи руки на поясі, розводячи їх у сторони (плавно і ривком).

Виконання рухів зі стійки — ноги разом (нарізно):

- нахиляння вперед, достаючи пальцями носки ніг;

- класти і піднімати з підлоги предмети;

- нахиляння вправо і вліво, тримаючи руки на поясі (за головою, спиною).

Кочення навколо себе м'яча, сидячи на підлозі та стоячи на колінах.

Піднімання по черзі ніг, перекладання під ногою предмету з однієї руки в іншу.

Піднімання ніг над підлогою, в упорі сидячи руки позаду, згинання, випрямляння та опускання їх на підлогу.

Сідати і вставати з положення «ноги калачиком».

В упорі стоячи на колінах, прогинати і вигинати спину, по черзі піднімати руки.

З положення сидячи, лягти на спину з підтримкою, знову сісти.

З положення лежачи на спині:

- виконання різних рухів руками;

- піднімання й опускання прямих ніг по черзі;

- одночасне згинання й розгинання ніг.

Перевертання зі спини на живіт, тримаючи у витягнутих угору руках предмет.

Піднімання витягнутих вперед рук, плечей, голови, лежачи на животі.

Супроводження рухів (дій) елементами мовленнєвої ритміки, наприклад, напружені руки розведені в сторони («літак»): виконувати нахили в сторони, вимовляючи вавава, присісти навпочіпки та опустити руки – ва.

Засвоєння складоритму слів, словосполучень, фраз, відтворення відповідного мовленнєвого матеріалу з пам’яті, слухо-зорове сприймання мовленнєвого матеріалу, його розуміння та використання в процесі спільної та самостійної діяльності.


Вправи з предметами


Розвивати вміння діяти разом, наслідуючи дії вихователя.

Виконувати дії з реальними предметами.

Узгоджувати рухи очей з рухами кисті руки та пальців.

Навчати відтворювати послідовність рухів з пам’яті.

Розвивати рухову пам'ять.

Підпорядковувати свої рухи (дії) словесним вимогам дорослого.

Формувати вміння правильно відтворювати інтонаційно-ритмічний малюнок слова.


Формування вміння виконувати вправи з прапорцями разом з вихователем за наслідуванням: вихідне положення – прапорці вгорі, ноги на ширині плечей:

- одночасні рухи рук вперед-вгору-в сторони-вниз;

- почергові рухи руками вперед-вгору-в сторони-вниз;

- широкі перехресні рухи вгорі над головою;

- широкі перехресні рухи внизу перед собою;

- рухи вперед – назад;

- розмахування прапорцями над головою;

- присідання з опусканням прапорців на підлогу;

- розмахування прапорцями рухами кистей в положенні рук вперед, в сторони, вгору;

- переступання через прапорці, покладені на підлогу (вперед та назад);

- ходіння один за одним з прапорцями перед собою в зігнутих руках, з піднятими вгору прапорцями, з розмахуванням ними внизу;

- передавання прапорців з руки в руку під ногою, зігнутою в коліні;

- передавання прапорців один одному по колу, лежачи на животі.

Супроводження дій мовленням (на доступному рівні).Шикування і перешиковування


Розвивати орієнтування в просторі.

Виконувати рухи (дії) за словесною інструкцією в супроводі звукових сигналів.

Розвивати зосередженість, увагу, рухову, образну пам'ять, зорове та слухо-зорове сприймання.

Розвивати узгодженість рухів у колективі.

Формувати рухові навички.


Формування уміння виконувати шикування за допомогою вихователя та самостійно за словесною інструкцією без рівняння:

- в шеренгу;

- в шеренгу вздовж канату (мотузки);

- в шеренгу вздовж лінії;

- в колону по одному за зростом;

- невеликими групами і всією групою в коло (велике та маленьке);

- в пари.

Перешиковування у ланки.

Повертання праворуч, ліворуч, кругом.

Супроводження діяльності педагога та дітей мовленням.Рухливі ігри та ігрові вправи

Ігри з ходьбою, бігом, рівновагою

Удосконалювати рухову реакцію.

Розвивати швидкість, спритність, витривалість.«Знайди свій будинок», «Миші та кіт», «Дожени мене», «Горобці та автомобіль», «Пташка і пташенята», «Знайди собі пару», «Кольорові автомобілі», «Метелики», «Пастух і стадо», «Пташки й кіт», «У ведмедя в бору».

Ігри з повзанням і лазінням

Розвивати уяву, закладати основи ігрової діяльності.

«Доповзи до м’яча», «Збери гриби», «Кошенята та цуценята», «Діти й вовк», «Не дзвони», «Переліт птахів».

Ігри з киданням та ловінням м’яча

Розвивати сенсомоторні реакції.

Розвивати уяву, закладати основи ігрової діяльності.«Влучити в коло», «Прокати м’яч», «Лови м’яч», «Попади у ворота», «Хто кине далі», «Кеглі», «Школа м’яча».

Емоційний та мовленнєвий супровід ігор (за потребою, стимульованою педагогом).Ігри із стрибками

Розвивати комплекс психофізіологічних функцій.

«Через струмочок», «Злови собачку», «Не замочи ніг», «М’ячики», «Дідусь і зайченята», «Жабки й журавлі».

Ігри на орієнтування в просторі

Розвивати навички приймання та переробки інформації.

«Знайди брязкальце», «Де сховано?», «Де звучить?», «Хто вийшов?»

Вправи спортивного характеру

Формувати рухові навички.

Удосконалювати рухову реакцію.Катання на санчатах, ковзанах, їзда на дво- та триколісному велосипедах, ходіння на лижах, гойдання на гойдалці, рухи для плавання.

Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату
files -> «Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   24
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка