Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку


Орієнтовні показники успішного розвитку на кінець навчального рокуСторінка11/24
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.26 Mb.
#1175
ТипПрограма
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

Орієнтовні показники успішного розвитку на кінець навчального року:

 • виявляє самостійність у процесі гри, досить логічно (у межах вікових можливостей дітей цієї вікової групи) розвиває обрану для гри тему; в грі відображає самостійно або за зразком прості побутові дії, які охоплюють ряд послідовних дій;

 • розважає себе грою, не заважає іншим дітям (рівень гри «поряд»); проявляє тенденції щодо переходу від ігор «поряд» до ігор «разом»;

 • правильно використовує знайомі сюжетні іграшки відповідно до їх функціонального призначення; грає з іграшками самостійно, переносить ігрові дії з однієї іграшки на іншу; добирає іграшки, яких не вистачає; називає словом умовні предмети;

 • створює споруди, ускладнюючи конструкцію;

 • виконує прості рольові дії в іграх імітаціях;

 • діє з дидактичним іграшками залежно від ступеня складності їх конструкцій з опорою на зорове орієнтування, користуючись примірюванням, а також використовуючи цілеспрямовані спроби; знає назви окремих іграшок, їх якостей, розуміє словесні інструкції при виконанні тих чи інших ігрових дій, розуміє правила гри;

 • бере активну участь в рухливих іграх, розуміє зміст гри і діє відповідно до правил гри.Образотворча діяльність та конструювання

Четвертий рік життяЗміст навчання та виховання

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології

МАЛЮВАННЯ

Предметне,

декоративне,

сюжетне


малювання за допомогою піктограм

Розфарбовування готових контурних малюнків.
Формувати способи зорового й тактильного обстеження предметів.

Розвивати інтерес до образотворчої діяльності, викликати потребу в малюванні.

Продовжувати працювати над емоційністю дитячого малювання, викликати відношення до малюнка як результату роботи.

Формувати відчуття напрямку руху руки, тривалості руху, навчати зберігати напрям руху руки по окружності та прямій.

Удосконалювати технічні уміння і навички зображення.

Вчити диференціювати колір і відтінки :

Червоний – рожевий, жовтий – помаранчевий, синій – блакитний, зелений – салатовий, білий,чорний,

Навчати розуміти просторове розташування- внизу, вгорі, поруч.


Навчати впізнавати власний малюнок серед інших; порівнювати його з натурою або зразком, доводити роботу до кінця.

Аналізувати натуру та нескладний зразок малюнка, зробленого під керівництвом педагога.

Обстежувати предмети рухом руки по контуру, як опорою для визначення і передачі форми предметів або їх частин; співвідносити частини із зображенням предмета.

Формувати кінестетичне та зорове сприймання форми предметів, їх конфігурації.

Розвивати зорово-рухову координацію рухів.

Активізувати мовлення дітей в процесі занять, розширювати словник.

Розвивати дієво-ігрове відношення до зображень.

Називати малюнок, його частини.

Розвивати логічне мислення.Предметне малювання на основі попереднього обстеження натури під керівництвом вихователя (бачити цілісний предмет, виділяти його частини, розташування; відображувати сприйняте в зображенні; передавати в зображенні цілісний образ предмета).

Називання предмета та його деталей в процесі обстеження та з пам»яті.

Формування уміння правильно розташовувати зображення на аркуші паперу.

Ознайомлення дітей з декоративним малюванням. Формування почуття ритму, уміння чергувати в малюнку колір та форму.

Навчання малюванню елементарних піктограм (сонце, дерево, мама, тато тощо).

Розфарбовування готових контурних форм (олівцями і фарбою): спочатку розфарбовувати невеликі поверхні (особливо олівцем), дотримуватись контуру, не відривати олівець від паперу, не змінювати напрям руху олівця і кисті; при розфарбовуванні передавати основні колірні характеристики предметів (або відповідно до натури або після попереднього обговорення з вихователем).

Малювання округлих та замкнутих ліній.

Малювання 2-3 фарбами на початку року, 4-6 наприкінці року.

Зображення предметів прямолінійної та округлої форми нескладних предметів, передавання їх основних ознак, кольору, форми.

Малювання предметів прямокутної форми: зупиняти рух руки в заданій точці, змінювати напрям руху.

Удосконалення навички правильно тримати пензлик, набирати фарбу, промивати пензлик.

Навчання передавати в малюнку відмінності предметів за величиною, формою, кольором.

Домальовування необхідних деталей, яких не вистачає на малюнку, зробленого вихователем (хвіст кішки, собачки; вухо зайця тощо). Називання деталей, предмета з пам»яті. Відтворення послідовності дій у вигляді піктограм, «омовлення» дій з пам»яті, розповідь про діяльність.


ЛІПЛЕННЯ
Предметне,
сюжетне,
декоративне.
Розвиток образного та словесно-логічного мислення, пам»яті


Розвивати технічні навички ліплення.

Навчати відображати будову нескладних предметів; бачити основну форму предметів, виділяти їх характерні ознаки.

Розвивати дрібну моторику, окомір.

Удосконалювати уміння ліпити предмети округлої форми за показом вихователя (використовуючи порівняння з формою-еталоном). |

Формувати уміння послідовного виконання дій, їх називання; імітація дій з пам»яті та послідовне їх називання.

Розвивати почуття ритму при називанні слів, словосполучень, фраз.

Формувати зоровий контроль за рухами.

Посилювати ігрову мотивацію діяльності та кінцевого результату.

Розширювати уявлення про основні властивостей предметів.


Ознайомлення з властивостями пластиліну.

Обстеження предмету перед ліпленням; навчання сприймати і передавати в ліпленні цілісний предмет з усіма його властивостями, домагання зовнішньої схожості із зразком.

Користування тактильно-руховим і зоровим способами обстеження предметів при аналізі їх форми та частин.

Знаходження відмінностей предметів за величиною, передавання пропорції предмета під час ліплення.

Ознайомлення з конструктивним способом ліплення (від частин до цілого).

Розфарбовування виробів з глини, тіста, використання їх в грі.

Закріплення технічних умінь ліплення, набутих на першому році навчання.

Засвоєння технічних навичок ліплення: розкочувати матеріал під кутом при вертикальному положенні рук; поєднувати деталі, згортати, сплющувати, прищипувати матеріал.

Навчання регулювати силу натиску на матеріал, координуючи рухи рук.

Ліплення предметів на початку року, що складаються з однієї частини, наприкінці з двох частин.

Запам'ятовування послідовності ліплення: що зробити спочатку, що – потім.

Називання виробів, їх частин.Розповідь про діяльність. Оволодіння назвами предметів, дій на основі складоритму.

Спостереження за процесом ліплення вихователем або за етапами процесу ліплення.

Формування позитивного ставлення до ліплення.


АПЛІКАЦІЯ
Предметна,
декоративна

Аналізувати простий зразок аплікації.

Створювати аплікації знайомих предметів на основі попереднього аналізу зразка або обстеження натури.

Передавати характерну будову предметів і відношення частин за величиною.

Називати зображення та його частини в усно-дактильній формі. Оволодівати складоритмом слів, словосполучень,фраз. Розвивати образну та словесно-логічну пам»ять.

Навчання аналізувати простий зразок (за допомогою вихователя): виділяти основні елементи, форму і розташування.

Ознайомлення дітей з основними правилами роботи з клеєм, з матеріалами та обладнанням, необхідними для аплікації, їх назвам (клей, пензлик, папір, серветка).

Створення предметних аплікацій з 2-х, 3-х елементів. Імітація їх створення, розповідь про виконані дії.

Складання композицій з готових елементів.Імітація послідовності їх створення та розповідь про виконану роботу.

Створення аплікації з елементами малювання.

Формування технічних умінь та прийомів роботи в процесі виготовлення аплікації (перевертати заготівку, набирати пензликом достатньої кількості клею, намащувати зворотню сторону заготівлі, намащувати усю поверхню і знімати надлишки клею, притискувати серветкою, не бруднити стіл і одяг).

Ознайомлення зі складанням візерунків, в основі яких лежить ритмічна зміна елементів (чергування за певною ознакою).

Чергування елементів декору за кольором, формою або величиною.

Складання візерунків на горизонтальній смужці паперу.Конструювання
з будівельного матеріалу,

з природного матеріалу.

Розвиток аналітико-синтетичногосприймання, мислення та пам»яті.


Розвивати інтерес до конструювання.

Аналізувати зразки під керівництвом вихователя.

Сприймати форму, величину, просторові відношення елементів в конструкції.

Формувати попередній образ предметів. Впізнавати цілий предмет за його фрагментами, називати його.

Розвивати зорове сприймання, аналітико-синтетичне сприймання, уміння порівнювати, знаходити спільне.

Формувати здатність до тактильно-зорового обстеження та аналізу об’єктів. Розвивати спостережливість, пам'ять, увагу.

Розрізняти куля – круг

Куб – квадрат

Паралелепіпед – прямокутник

Трикутна призма - трикутник
Формування практичних навичок розрізнення різних матеріалів за їхніми характеристиками.

Розрізнення елементів будівельного матеріалу за назвою (брусок, пластина, цеглинка, кубик). Оволодіння складоритмами нових слів, називання предметів з пам»яті.

Виділення основних елементів конструкції, уміння добирати до неї потрібні елементи будівельних наборів; називання частин конструкції в усно-дактильній формі; передавання в конструкції цілісного предмету; надавання конструкціям стійкості.

Створення простих будівель за наслідуванням дій вихователя і за зразком та з пам»яті.

Виконання різних варіантів будівель на одну тему (з одного набору конструктора).

Складання зображень з розрізних картинок (з прямими розрізами з 3-4 частин).Орієнтовні показники успішного розвитку дитини на кінець року:

 • обстежує предмети на зорово-тактильній основі;

 • відтворює просторове розташування предметів;

 • диференціює вказані кольори та відтінки;

 • володіє елементарними технічними вміннями та навичками.

Музично-ритмічні заняття

Четвертий рік життяЗміст навчання та виховання

Компенсаторно-корекційна мета

Орієнтовні педагогічні технології

Розвиток слухового сприймання та рухової активності

Розвивати слухову увагу, умовні рефлекси (реакції) на звуки, розвивати слухову пам'ять; активізувати рухову активність, відчуття ритму; Супроводжувати рухи звуконаслідуваннями, словами, словосполученнями.


Виховання емоційного сприйняття музики. Виховувати у дітей емоційну готовність до рухів під музику, бажання вслуховуватися в її звучання і активно реагувати на звуки музики (підстрибувати, махати руками, танцювати тощо).

Займання місця у кімнаті через знаходження аналогічного предмету (у дітей ведмедики, зайчики, м’ячики тощо). У кімнаті розставлені аналогічні іграшки. Діти біжать до предметів, які є парними до наявних у них.

Розвиток слухового сприйняття. Формувати слухової чутливості до звуків усіх октав фортепіано. Уточнення складу дітей, у яких можливості слуху дозволяють сприймати весь діапазон звуків фортепіано без допомоги звукопідсилювальних приладів. Виділення цих дітей в окрему підгрупу.

Визначення джерела та напрямку звучання (Що звучить? Звідки? Де?).

Привчання реагувати на початок і закінчення звучання музики (поблизу інструменту - сприйняття слухове, на віддалі - слухо-зорове); розвиток здатності сприймати на слух звуки високого регістру; диференціювання звуків низького та високого регістрів, диригуючи рукою.

Навчання розрізняти помірний (марш) і швидкий темпи музики (на слух), відтворювати музичні темпи танцювальними рухами та співанням голосного звука .Розвиток голосу

Викликати голосові реакції на звучання музики. Підтримувати у дітей активність мовних, голосових проявів у поєднанні з ігровими рухами упродовж звучання усього музичного періоду (8 - 16 тактів).

Застосовування мовленнєвих та імітаційно-рухових дій: няв (імітація руху кішки, що умивається), туп-туп (ведмедик йде), пі-пі (пташка літає, клює), гав-гав (собака гавкає), прр (конячка скаче), ввв (літак летить), ууу (поїзд гуде), та-та (барабан б'є), ля-ля (лялька танцює), а-а-а (заколисування ляльки), ау (покликати ляльку), ааа (лялька з'явилася), гоп-гоп (зайчик стрибає).

Визначення основного тону мовленнєвого голосу кожної дитини. Навчання тягнути голосний звук в складах, словах (без збігу приголосних): тітка Оля, Вова впав. Мама там та ін.Ритмічна стимуляція і хорова декламація

Розвивати елементарну ритмічність на основі слухо-зорового сприйняття музики.

Формування ритмічності рухів, які повторюються (удар в барабан, бубон, плескання в долоні). Учити виконувати елементарні ритми, використовуючи хлопання, притупування, гру на дитячих ударних інструментах. У хорових ритмо-мовленнєвих вправах використовувати доступні вимові дітей склади.

Розвиток рухів під музику і орієнтування в просторі. Викликати у дітей рухову активність, сприяння розвитку координації рухів. Учити використовувати для рухів увесь простір приміщення: ходити і бігати групою до протилежної стіни; ходити і бігати зграйкою за дорослими; ходити один за одним; розширювати коло (відходити назад, не повертаючись) і звужувати його; стояти в колі; ходити по колу, взявшись за руки

Учити дітей запам'ятовувати і самостійно та послідовно виконувати 2 - 3 дії або більше»омовлювати» їх.

Співання мелодій одним і тим же складом, який діти вимовляють добре або наближено.Каталог: img -> zstored -> files
files -> Українська мова, 5-12 кл
files -> 35. "Особистість та міжособистісні відносини" спецкурс для 11 класів Укладач
files -> Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату
files -> 25. „Психологія особистісного вдосконалення”факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки україни наталія квітка методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку київ 2013 удк
files -> 26. Життєва компетентність особистості факультативний курс для учнів 10-11 класів
files -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни інститут спеціальної педагогіки
files -> Запрошуємо до громадського обговорення проекту Концепції профільного навчання Міністерство освіти і науки повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті рубрика «Громадське обговорення»
files -> 10. «Формування духовно-моральних цінностей» факультативний курс для учнів 5 – 6 класів спеціальної школи-інтернату
files -> «Корисні навички молодших школярів» факультативний курс для учнів 1-4 класів спеціальної школи-інтернату


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка