Програма розроблена згідно з формою № н 04, затвердженою Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384Сторінка1/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.77 Mb.
#10549
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6
Робоча програма розроблена

згідно з формою № Н - 3.04,

затвердженою Наказом Міністерства

освіти і науки, молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра економіки підприємства


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету

___________________ О.А. Опалов

«____» ___________2014 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«Економіка підприємства»
напрям підготовки 6.030504

«Економіка підприємства»

Факультет економіки та менеджменту


Житомир − 2014 рік

Робоча програма розроблена на основі типової програми з «Економіка підприємства», затвердженої департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної політики України 6.09.2002 р., типової програми «Економіка сільського господарства», затвердженої департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Мінагрополітики України 19.06.2003 р. та на основі програми дисципліни «Економіка аграрних підприємств» для студентів спеціальності 6201/3 «Аграрний менеджмент», розробленої д.е.н., професором В.Г. Андрійчуком.

Розробник:Грабчук І.Ф., доцент кафедри економіки підприємства, к. е. н.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри економіки підприємства. Протокол від «30» серпня 2014 року № 1 .
Завідувач кафедри

економіки підприємства ___________________ (Ткачук В.І.))
«____» ________________ 2014 року

Схвалено методичною комісією факультету економіки та менеджменту. Протокол від «___» _______________2014 року №___ .
Голова _________________________________________________Швець Т.В.)


«____» ________________ 2014 року


1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показниківГалузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліниденна форма

заочна форма

Кількість кредитів – 10


Галузь знань

0305 «Економіка та підприємництво»За вибором

ВНЗНапрям підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»Модулів – 6

Спеціальність

(професійне

спрямування):

-


Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й

-

Індивідуальне науково-дослідне завдання (курсова робота)

Семестр

Загальна кількість годин − 360


5-й

6- й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6сам. роб. студ. − 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


30 год.

36- год.

Практичні, семінарські

60 год.

54 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

90 год.

90 год.

Індивідуальні завдання:

- год.

- год.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи, у %

50

-

Вид контролю:

залік

іспит


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка