Програма психологічного супроводуСторінка1/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3
Програма психологічного супроводу

інтелектуального розвитку учнів молодшого шкільного віку

«І н т е л е к т у а л ь н а м о з а ї к а»

«Два людських винаходи

можна вважати найтяжчими:

мистецтво керування

і мистецтво виховання.»

І Кант


«До кожного учня треба підійти,

побачити його труднощі,

кожному необхідно дати

тільки для нього

призначене завдання.

В.Сухомлинський


Пояснювальна записка

Умови сьогодення ставлять перед особистістю багато завдань та вимог. Вже у першому класі вчорашній дошкільник знайомиться з величезною кількістю нової для нього інформації, яку слід сприйняти, осмислити і засвоїти. Адаптація до навчальної діяльності легко проходить для дітей, у яких вже розвинені базові інструменти активного пізнання навколишнього світу - пам’ять, увага, мислення, сенсорні та пізнавальні здібності.

Заняття програми спрямовані на розвиток інтелектуальних здібностей дітей: логічного, наочно-образного, творчого мислення; уяви, уваги, пам»яті.

За допомогою програми досліджуються та розвиваються властивості особистості дитини, формуються перспективи її розвитку.

Особливістю програми є те, що в структурі заняття передбачено діагностичні завдання, які подаються в ігровій формі. Кожна гра має пізнавальний та виховний зміст, спрямована на розвиток інтелекту. Ігри та вправи підібрані за принципами варіативності та різноманітності, «від простого до складного».

Мета програми: підвищення рівня інтелектуального потенціалу учнів молодшого шкільного віку.

Відповідно до мети вироблені завдання програми:

1. Розвивати у дітей:

- візуальне, аудіальне, кінестетичне сприйняття;

- уяву, наочно-образне, логічне, творче мислення;

- увагу, пам'ять;

- саморегуляцію, мовлення;

- навички групової взаємодії.

2. Сформувати вміння виконувати завдання за зразком та без нього.

3. Вчити робити аналіз, синтез, класифікацію явищ та предметів, розуміти причинно-наслідкові зв’язки, знаходити різні шляхи виконання творчих завдань.

Програма розрахована на учнів 2-ого класу. Складається з 15 занять, які проводяться з групою дітей. Саме групова робота дає можливість використовувати ігри, які побудовані на основі взаємодії дітей, що активізує психічні процеси, виховує навички групової взаємодії (активне слухання, аналіз роботи інших, допомога другові, прийняття спільного рішення), стимулює швидкість мислення. Завдання в ході заняття можуть бути як індивідуальні, але з обов’язковим залученням всіх дітей до обговорення їх вирішення, так і групові – діти одночасно виконують спільну роботу (наприклад, складання спільної розповіді, слухання художніх творів та виправлення помилок у них, запам’ятовування та називання слів по пам’яті, римування слів, пригадування розташування предметів, рухливі хвилинки тощо), а також завдання для роботи в парах (наприклад, ігри на розвиток пам’яті та уваги).

Заняття проводяться з групою дітей (8-12 осіб) 1 раз на тиждень. Тривалість заняття – 35 хвилин. Період проведення занять: листопад - квітень.
Етапи реалізації програми

1. Отримані результати фіксуються у зведеній таблиці вхідної діагностики (Додаток 2) - (вересень-жовтень).

2. Ознайомлення з результатами діагностування педпрацівників НВК з метою розробки плану спільних дій, щодо проведення занять (листопад).

3. Індивідуальне консультування батьків за результатами діагностики, надання рекомендацій, щодо розвитку та виховання дітей (протягом року).

4. Формування групи учнів для проведення занять за програмою (вересень-жовтень).

5. Проведення занять (листопад - квітень).

6. Повторне діагностування дітей з метою відстеження динаміки їхнього розвитку і результативності проведеної роботи (травень).

Методи моніторингу та оцінки ефективності програми:

1.Методика «Тест П’єрона-Рузера»- визначення рівня концентрації уваги.

2. Методика «Відривні слова» - оцінка особливостей творчої уяви.

3. Методика «Відтвори» - оцінка образної пам’яті і точності.

4. Методика «Чого не вистачає» - виявлення розвитку сприйняття.

5. Методика «Матриця Равена» - визначення рівня розвитку наочно-образного мислення

Структура програми
№пп

Зміст

Кількість годин

1.

2


Вступне заняття

Розвиваючі заняття1 год

14 годи

Всього

15 годин

Метаструктура програми

„Інтелектуальна мозаїка”

№ заняття

Психічні процеси

Сприйняття

Уява

Логічне

мислення


Образне

мислення


Творче

мислення


Пам'ять

Увага

Саморегуляція

1

+

+

+

++
2

+
+

+
+

+

+

3

+

+

+

+
+

+

+

4+

+
+

+

+

5
+

+

+
+

+

+

6

+

+

++

+

+

7

+
+

+

+

+

+
8+

+

+
+

+

9

+

+

+
+
+

+

10

+
+

+
+

+

+

11

+

+

+

+

+
+

+

12

+

+
+

+

+

+

+

13

+
++

+

+

14

+

+

+

+


+

15

+
+

+

+

+

+

+

всього

15

з

а

н

я

т

ь«+» - позначення тих процесів, які розвиваються на даному занятті

Заняття №1 (Вступне)

Мета: створити емоційний комфорт, вчити класифікувати предмети за їх призначенням, вміти знаходити протиріччя, розвивати зорове сприйняття та дрібну моторику рук; виховувати доброзичливе ставлення до інших та впевненість в собі.


Обладнання: предметні малюнки, контури геометричних фігур.
Вправа. «Вітання»

Мета: Створити емоційний настрій у групі. Підбадьорити.

Діти стоять у колі, по черзі вклоняються один до одного і кажуть з посмішкою «Вітаю». Спочатку вітаються до сусіда з лівого боку, потім – з правого.

Залетіла бджілка в клас,

Звеселила дуже нас.

Лінь забрала і розмови,

Світ зробила кольоровим.

Нумо, плеснимо в долоні,

Посміхнімось всі гуртом.

Сонця промені червоні

Сили нам дадуть цілком.

До роботи візьмемось-

Щоб заняття це вдалось!

Кожна дитина називає своє ім’я та розповідає про себе (яка вона, що любить, чим любить займатись).


Вправа «Назви правильно предмети»

Мета: розвивати вміння виділяти спільні ознаки.

Психолог називає узагальнюючу назву предметів, а діти називають по черзі один предмет, який відповідає назві. Наприклад:
Овочі – картопля, морква, цибуля і .т.д.

Меблі – ліжко, диван, стілець, стіл….

Дерева – клен, липа, дуб, ялина……

А також «транспорт», «взуття», «фрукти», «одяг», «іграшки».


Вправа «Допоможи метеликам»

Мета: розвивати просторову уяву, вміння орієнтуватися, логічне мислення.

Учням запропоновано подивитися на малюнок та показати шлях, яким кожна бджілка потрапить на свою квіточку. Учень має вказати, яка це квіточка (її назву, де росте - на полі чи на городі …)
Вправа « Рухлива хвилинка»

Мета: Розвивати увагу, пов’язану із координацією слухового та рухового аналізаторів.

Діти виконують рухи, промовляючи такі слова:

Мама є (плеснути, підстрибнути)

Ось тато йде (походити на місці)

Я за ним добігаю (біг на місці)

Мама – сонце (руки вгору)

Тато – небо (руки в сторони)

Я – квітонька в гаю (присісти, руки до обличчя).

Повторити 2-3 рази.
Вправа «Добре-погано»

Мета: Розвивати вміння виділяти спільні та відмінні ознаки.

Психолог показує ілюстрації із зображенням, наприклад, яблука. Запитує:

Яблуко – це добре? Коли?

Добре, тому що смачно і тому, що у ньому багато вітамінів.

Погано? Коли?

Коли їсти його немитим, коли їсти недозрілим тощо.

Можна запропонувати зображення пір року, сонця, хмари, морозива.


Вправа «Геометричні фігури»

Мета: Розвиток логічного мислення

Кожній дитині потрібно обвести контури геометричних фігур та назвати їх.

Вправа «Ритуал прощання»

Діти стають у коло, беруться за руки. Плавно похитуючи їх, промовляють:

Ми сьогодні не лінились,

А старанно потрудились.

Гарно вправи розв’язували,

Ще й на лузі побували.

А тепер прощатись час –

Буде ще заняття в нас.

Заняття №2

Мета: створити атмосферу доброзичливості, комфорту, розвивати наочно-образне мислення, зорову та слухову пам’ять, формувати поняття «система», «підсистема»; виховувати самоповагу та повагу до інших.
Обладнання: розрізні картинки, архівні палички, схематичні зображення фігур з рахівних паличок, зразки малюнків.
Вправа « Вітання»

Мета: Створити емоційний настрій у групі. Підбадьорити.


Рушаємо в подорож ми за знаннями,

Візьмемо кмітливість в дорогу із нами.

Фантазія, вигадка стануть в пригоді,

Отож, вирушаймо! Лінитися годі!

Усміхнись усім довкола:

Небу,сонцю, квітам, людям.

І тоді обов’язково

День для всіх привітним буде.


Вправа «Склади картинку»

Мета: розвивати зорову пам’ять, логічне мислення

Кожній дитині пропонується скласти картинку із фрагментів (пазлів) якомога швидше.
Вправа «Частина – ціле»

Мета: розвивати вміння виділяти предмети

Психолог називає предмет, а діти називають будь-яку його частину. Наприклад: стілець – ніжка, спинка, сидіння….; каструля – ручка, кришка… Потім навпаки: психолог називає частини предмета, а діти – ціле. Наприклад: дверцята, полиці, ніжки – шафа.
Вправа «Рухлива хвилинка»

Мета: розвивати увагу, пов’язану із координацією слухового та рухового аналізаторів.

Діти стоять довільно. На промовлене психологом слово «зайчики» діти починають стрибати, на слово «коники» - бити ногою об підлогу, на слово «раки» - задкувати, на слово «птахи» - махати руками, «лелеки» - стояти на одній нозі.
Вправа «Чарівні палички»

Мета: розвивати наочно-образне мислення, пам’ять.

Кожній дитині пропонується роздивитися за зразком та викласти з паличок різноманітні зображення. Спочатку геометричні фігури за командою психолога, а потім – за схемою.

Методичні рекомендації: пропонуються фігури не більше як із 10 паличок.


Вправа «Веселі павучки»

Мета: розвиток довільної уваги, саморегуляції.

Серед 4-х павучків дитина повинна знайти 2-х однакових та їх розфарбувати.
Вправа «Ритуал прощання»

Ось заняттю вже кінець!

Ти був справжній молодець!

Що сподобалось - скажіть,

А не вийшло – підкажіть.
Заняття №3

Мета: створити психологічний комфорт, розвивати пам»ять, увагу, сприйняття форми, виховувати доброзичливість, охайність в роботі.


Обладнання: сюжетні малюнки; геометричні фігури; іграшка; схематичні зображення.
Вправа « Вітання»

Мета: Підбадьорити, налаштувати на роботу.

Увага зростає,

І пам’ять джерельна.

Мій мозок все знає,

Бо вчуся ретельно.

Сприйму настанови.

Я мислю логічно.

Учителя слово

Засвою практично.

Діти стоять у колі. По черзі вітаються один з одним спочатку торкаючись руками, потім «наче котики», торкаються плеча сусіда, потім – торкаючись п’ятками ніг.
Вправа «Опиши друга»

Мета: розвиток зорової пам’яті.

Діти розташовуються парами. Одна дитина дивиться на іншу, запам’ятовує її зовнішній вигляд, повертається до неї спиною і називає колір її волосся, очей, одягу. Потім діти міняються місцями.
Вправа «Форми»

Мета: розвивати вміння виділяти предмети за однією характерною ознакою.

Дітям роздаються геометричні фігури (1 дитині – 1 фігура). Кожна дитина повинна назвати якомога більше предметів, схожих за формою на дану фігуру. Наприклад:

прямокутник – шафа, телевізор, книжка, тумбочка…

овал – люстерко, батон, обличчя, людина …

круг – тарілка, м’яч, годинник, паляниця, сонце…

квадрат - вікно, будинок і т.д.
Вправа «Розташуй правильно»

Мета: Розвиток образного мислення, уяви, пам’яті.

Діти поділяються на 2 команди. Кожна команда отримує сюжетні малюнки – фрагменти казки. Завдання – розкласти малюнки так, як відбуваються події в казці. Завдання однакове для обох команд, перемагає та, що виконала його швидше.
Вправа «Зарядка для пальчиків»

Мета: розвиток пам’яті та дрібних м»яз рук.

Діти почергово загинають пальчики руки до долоньки із словами:

Це – дідусь,

А це – бабуся,

Це – татусь,

А це – матуся.

А малюк, звичайно, -я.

Ось і вся моя сім’я.

Діти другою рукою охоплюють весь кулачок. Завдання виконується з обома руками почергово.


Вправа «Навпаки»

Мета: розвиток та переключення уваги, уміння зосереджуватися.

Діти стають у коло. Психолог називає слова, а діти по черзі називають слово з протилежним значенням.

День – ніч Сумний – веселий

Чорний – білий Кислий - солодкий

Старий – молодий Стояти – йти

Гарячий – холодний Слабкий – сильний
Вправа «Рухлива хвилинка»

Мета: розвиток уваги, пов’язаних із координацією слухового та рухового аналізаторів

Рухаючись по колу учні на один оплеск зупиняються і стають у позу «лелеки» (стоять на одній нозі, руки в сторони); на два оплески – в позу «жабки» ( присісти, п»ятки разом, носки і коліна в сторони, руки між колінами на підлозі). На три оплески гравці відновлюють ходіння.

Вправа «Домалюй листочок».

Мета: розвиток уяви, мислення та дрібної моторики руки.

Дітям пропонується домальовувати за пунктиром листочки та називати дерева, до яких вони належать.


Вправа «Ритуал прощання»

Ви сьогодні не лінились,

А старанно потрудились.

А тепер прощатись час –

Буде ще заняття в нас.

Заняття №4

Мета: розвивати вміння дітей класифікувати предмети; логічно мислити; підвищувати рівень розвитку уваги, пам’яті.
Обладнання: предметні картинки; набір іграшок, геометричних фігур; малюнки зображень пір року.
Вправа « Вітання»

Мета: підбадьорити, налаштувати на роботу.

Треба гарно привітатись:

«Добрий день!»

Дружно й голосно сказати:

«Добрий день!»

Я у боки повернуся,

Гарно кожному всміхнуся,

Добрий день, добрий день!

Вправа «Ким був раніше?»

Мета: розвиток логічного мислення, уяви, пам’яті.

Психолог називає предмет (тварину, рослину), а діти повинні назвати, чим (ким) він був раніше.Курка – яйцем Кінь – лошам

Корова – телям Риба – ікринкою

Яблуня – зернинкою Хліб – борошном

Сорочка – тканиною Будинок – цеглиною
Вправа «Хто найуважніший?»

Мета: розвиток слухової уваги, образної пам’яті.

Психолог читає уривок казки, але з помилками, називаючи не ті слова. Діти чують неправильне слово – піднімають руку та виправляють його.

Йшов дід густим літом (лісом) і загубив рукавичку. Ось біжить миска (мишка), побачила рукавичку та й каже: «Тут я буду шити (жити)!» Коли це стрибає шапка (жабка) та й питає: «А хто тут живе?» - «Це я -миска (мишка). А ти хто?» - «Шапка (жабка). Пусти і мене шити (жити)». – «Іди».
Вправа «Чого не стало?»

Мета: розвивати обсяг і концентрацію уваги.

На столі розташовуються предмети (спочатку 6, потім 7,8). Діти їх запам’ятовують (можуть запропонувати помацати їх руками), потім відвертаються, в цей час психолог забирає (1-2 предмети). Після цього діти повинні пригадати, яких предметів не вистачає.
Вправа «Геометричні фігури»

Мета: розвивати аналітичне мислення.

Дітям пропонується з’єднати малюнки з відповідними цифрами (за кількістю зображених геометричних фігур).

Вправа « Рухлива хвилинка»

Мета: розвиток уваги, пов’язаних із координацією слухового та рухового аналізаторів. ( див. заняття № 1)
Вправа «Назви пору року та замалюй»

Мета: розвивати увагу, зосередженість, саморегуляцію.

Кожна дитина отримує малюнок, називає, яка пора року зображена та домальовує за пунктиром зображення.

Вправа «Ритуал прощання»

Збігають хвилини,

Прощатись пора.

Усім наостанок

Бажаю добра.

Заняття № 5

Мета: розвивати логічне мислення, орієнтування у просторі, уміння аналізувати і синтезувати.


Обладнання: розрізні картинки; індивідуальні картки із зображенням квадратів; зразок контурів з малюнками; картина художника.
Вправа « Вітання»

Мета: підбадьорити, налаштувати на роботу.

Сонця промені гарячі,

Звеселили дуже нас.

Лінь забрало, всі розмови,

Світ зробився кольоровим.

Нумо, плеснимо в долоні,

Посміхнімось всі гуртом.

Сонця промені червоні

Сили нам дадуть цілком.


Вправа «Розрізні картинки»

Мета: розвивати логічне мислення,уміння аналізувати і синтезувати.

Дітям пропонується скласти картинку розрізану на 5 -6 частин ( або скласти пазли).
Вправа «Метелик»

Мета: розвивати увагу та уміння зосереджуватися.

Діти отримують картки із зображенням квадратів з квіточками та метеликів. Кожна дитина за вказівкою психолога повинна розташувати свого метелика у відповідному квадраті. Наприклад: «вгору на 1 квадрат, ліворуч на 2 квадрати» і т.д.
Вправа «Отут щось не так»

Мета: розвивати уяву, логічне мислення.

Дітям пропонується віднайти помилки у вірші:

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка