Програма психологічного супроводу навчально-виховного процесу з урахуванням вимог нового Державного стандарту початкової та базової загальної середньої освіти практичними психологами управління освіти міста РубіжнеСторінка4/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.68 Mb.
1   2   3   4   5

Батьки

Батьківський всеобуч за наступними проблемами:

 • формування ефективного спілкування з дитиною;

 • вирішення конфліктів;

 • підвищення психологічної компетенції батьків з питань вікових особливостей дитини;

 • профілактика шкідливих звичок у дітей;

 • адаптації дитини до середньої школи;

 • створення умов для успішного навчання;

 • психологічна допомога в кризових ситуаціях.

За запитом

«Спілкуватись з дитиною. Як?»

«Сімейне спілкування без насильства та маніпуляцій»

«Вікові особливості дітей»

«Допомагаємо рости своїм дітям»

«Як допомогти дитині в період адаптації»

«Як формувати у дитини бажання навчатись»

«Подолання кризових ситуацій у підлітковому віці»

Учні 5-8 кл.

Години психолога з формування універсальних компетенцій на кожному віковому етапі: комунікативних;

 • особистісних;

 • регулятивних (цілеполягання, прогнозування,

 • саморефлексія,саморегуляція);

 • пізнавальних (розвиток пізнавальних процесів)

Кожен клас один раз на місяць

«Я та Інші»

«Я в своїх очах та очах інших» «Все залежить від тебе»«Я - успішний учень»


Старший шкільний вік
9 кл.

Години психолога направлені на:

 • профілактику шкідливих звичок;

 • допомогу у визначенні професійної спрямованості учнів.;

 • формування особистісної зрілості та соціальної компетентності);

Кожне клас один раз на місяць10 кл.

Години психолога направлені на:

 • допомогу в адаптації учнів десятих класів до навчання у старшій школі:
Кожен клас один раз на місяць11 кл.

Години психолога направлені на:

 • Формування психологічної готовності до ЗНО та екзаменів.

Кожен клас один раз на місяцьПедагоги


Педагогічні ради за наступними проблемами:

 • підвищення психологічної компетенції педагогів;

 • оптимізації навчально-виховного процесу;

 • збагачування форм взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу;

 • психологізації навчально-виховного процесу (психологічне здоров’я, особистісний підхід, створення психологічно комфортних умов);

 • за проблемою школи.

1-2 рази на навчальний рік


«Психологічна культура педагога»

«Роль уроку у формуванні пізнавальної діяльності учня»

«Міжособистісні стосунки. Учень –учитель - батьки. Відмова від шаблонів та стереотипів»

«Психологічне здоров’я особистості»Педагоги


Психолого-педагогічні семінари за наступними проблемами:

-профілактика професійної деформації;

- подолання психологічних бар'єрів;

- за проблемою школи.


«Хто бажає - той шлях здолає!»

«Мистецтво подолання конфлікту»«Психологічне забезпечення запровадження інновацій у педагогічній діяльності»
Організаційно методична робота


Учасники навчально-виховного процесу


 1. Оформлення документів практичного психолога: нормативно-правових, навчально- методичних, довідково-інформаційних, обліково-статистичних та документації для службового використання.

Протягом року
Аналітичну довідку подати керівнику ММО до 1грудня.

 1. Оформлення паспортів класу.

Вересень 1. Розробка діагностичного мінімуму для дитей, педагогів та батькыв.

Жовтень 1. Оформлення стендів психологічного супроводу.

Протягом року 1. Підготовка психолого-педагогічних консиліумів з питань адаптації учнів до навчання в школі.

Листопад,квітень 1. Підготовка корекційно-розвивальних програм

Листопад, грудень 1. Складання аналітичного звіту за результатами досліджень класів, груп (ДНЗ) (моніторинг)

листопад 1. Психолого-педагогічний консиліум за результатами діагностичних досліджень з метою розв'язання проблем розвитку, навчання і виховання та збереження психологічного здоров'я дітей.

Протягом року , за запитом. 1. Підготовка до педагогічних рад; психолого-педагогічних семінарів; шкільних методичних об'єднань; консиліумів; батьківського всеобучу; годин психолога.

Протягом року 1. Участь у ММО, нарадах практичних психологів міста, взаємовідвідування.

За планом ММО 1. Складання статистичного та аналітичного звітів.

Грудень, травень 1. Самоосвіта психолога.

Постійно 1. Розробка рекомендацій учасникам навчально-виховного процесу.

За потребами 1. Реалізація рішень консиліумів і педагогічних рад.

За визначеною датою 1. Аналіз роботи за минулий навчальний рік та складання плану на наступний навчальний рік.

Травень – червень 1. Участь у спецкурсах, тренінгах, науково-практичних семінарах, конференціях.

Протягом року 1. Участь у роботі творчих груп.

Протягом року 1. Участь психолога в експерименті школи.

За планом експерименту школи.

19. Оновлення картотеки дітей, які потребують підвищеної психолого-педагогічної уваги: дітей з особливими потребами, дітей-сиріт, соціальних сиріт, дітей під опікою, дітей трудових мігрантів, дітей які мають певні проблеми у психофізичному розвитку.(ДНЗ)

Листопад

Превентивна освіта

Напрям роботи

Категорія учасників

Зміст роботи

Термін проведення

Рекомендований інструментарій

Примітки

Просвіта

Педагоги, батьки, учні

 1. Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року:

 • П.1, ч. 1.1. охорона здоров'я та формування здорового способу життя;
 • П.1, ч. 1.2. здійснення заходів з первинної профілактики ВІЛ – інфекції, СНІДу, туберкульозу та наркоманії;

 • П.3 розвиток творчого потенціалу дітей;
 • П. 4, ч. 4.1. підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків шляхом
  активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють
  формуванню сімейних цінностей;

 • П.4, ч. 4.2. робота з сім'ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах;

 • П.4., ч.4.4. надання допомоги і підтримки дітям-інвалідам, забезпечення їх психологічного супроводу з метою самореалізації;

 • П.4, ч. 4.6. запобігання різним формам використання дитячої праці;

 • П.4., ч.4.7., ведення просвітницької та профілактичної роботи щодо запобігання торгівлі людьми, сексуальної експлуатації, та інших форм жорстокого поводження з дітьми;

 • П.4, ч.4.8. профілактика правопорушень серед дітей та підлітків.
 1. Державна цільова програма «Молодь України» на 2009–2015 роки:
 • П. 3 пропаганда та формування здорового способу життя;
 • П.4., ч.1 проведення профорентаційної просвіти.
 1. Державна програма «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 року:

 • П. 8. Профілактична робота спрямована на зниження рівня підліткової вагітності
 1. Державна цільова програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року:

 • П.5 запобігання торгівлі людьми і її первинна профілактика.
 1. ПРООН\ ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»;

 • П.1. попередження вживання наркотиків;

 • П. 2 профілактика ВІЛ/ СНІДу;

 • П.4 психологічна взаємодія «Гармонійне спілкування»
 1. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 03.08.2012р. №888 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»

 • П.1. просвітницька діяльність, спрямована на формування негативного ставлення до протиправних діянь;

 • П.3. проведення профілактичної роботи з дітьми «групи ризику».
 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 року № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»:

 • П. 3.1. просвітницька робота, спрямована на допомогу у розв'язанні різних форм конфліктних ситуацій;

 • П. 3.2. виявлення та аналіз ризику виникнення різних форм насильства серед дітей та учнівської молоді.
 1. Наказ Міністерства освіти і науки від 30.12.2010 р. № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної компанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року»:

 • П. 4. інформаційно–просвітницька робота спрямована на запобігання віх форм насильства у сім'ї;

 • П. 6 «Години психолога» спрямовані на формування соціальних навичок у дітей;

 • П. 9. Оформлення постійно діючих тематичних виставок матеріалів з питань запобігання насильству;

 • П 11. проводити профілактичну роботу по зниженню рівня виникнення різних форм насильства серед дітей та учнівської молоді;

 • П. 16. Проводити заходи серед дітей та учнівської молоді, спрямовані на формування толерантного ставлення до оточуючих.

Протягом року, за планом школи,

За запитомПрограма «Рівний – рівному»;

Програма «Майбутнє починається сьогодні»,

Програма «Особиста гідність. Безпека життя. Громадська позиція»,

Програма «Сімейна розмова»,

Програма «Молодь на роздоріжжі»

Матеріали сайту «Твереза Україна»,

Відео та мультимедійні матеріали

Тематика навчальних годин практичного психолога (за місяцями). // Психолог. - №9(513), травень 2013. – К.: Шк. Світ. – с. 27Обдаровані учні

Напрям роботи

Категорія учасників

Зміст роботи

Термін проведення

Рекомендований інструментарій

Примітки

Діагностична

робота
Дослідження особливостей психічних процесів та функцій станів:

I півріччяУчні 2-11 кл.

 • Інтелектуальних, творчих здібностей

Тест творческого мышления (П. Торранс)
Учні 2-11 кл.

 • Соціального інтелекту (одного з показників адаптації обдарованих дітей)

Матриці Равену

ШТУР

Учні 5-11 кл.

«Методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений» («социометрия») (Дж. Морено або Я.Л.Коломінський);
Учні 7-11 кл.

 • Професійних нахилів

Діагностика Дж. Голанда

Опитувальник ДДО (Клімова)

«Карта інтересів» (авт. Голомшток)

Учні 2-11 кл.

 • Емоційних станів: тривожності, фрустрації«Методика діагностики рівня шкільної тривожності» (Філіпс);

Діагностика рівня адаптації (авт. Фурман)


Корекційно-відновлювальна

робота
Розвиваючі групові заняття:

Протягом рокуУчні 2-11 кл.

 • розвиток творчих здібностей
Розвиваючий тренінг для учнів "На шляху до творчості"
Учні 5-11 кл.

 • тренінг сенситивності

«Вчимося краще розуміти людей»
Учні 6-11 кл.

«Повір у себе»
Консультативна робота

Учні

2-11 кл.

Рекомендації учням, спрямовані на подолання стресу під час олімпіад

Жовтень-Лютий

«Як готуватись до олімпіади?»
Батьки

Рекомендації батькам обдарованих дітей.

За запитом

«Які умови потрібно створити вдома, щоб виявити здібності дитини?»

«Типові помилки батьків обдарованих дітей»

«Як виховувати обдаровану дитину?»

Вчителі

Рекомендації вчителям для покращення роботи з обдарованими учнями.

Протягом року

«Обдарована дитина – ілюзії та реальність»

«Якості, необхідні вчителю для роботи з обдарованими дітьми»


Психологічна просвіта

Учні 2-11 кл.

Творчі заняття-ігри з розкриття особливостей обдарованості.

За планом школи

«Здібності, обдарованість, талант, геніальність: психологія взаємозв’язку та відмінностей»
Вчителі

Психолого-педагогічний консиліум з розвитку креативних і комунікативних здібностей педагогів у навчанні обдарованих дітей

За планом школи

«Визначення рівня вимог до окремих учнів»
Семінар з підвищення психологічної компетенції педагогів у роботі з обдарованими учнями;

За планом школи

«Плекаємо обдаровання»
Організаційно методична робота
 • Складання/коригування картотеки обдарованих дітей

 • Вивчення труднощів обдарованих дітей під час навчання

 • Оформлення портфоліо обдарованих учнів.

 • Оформлення стенду

 • Підготовка до педрад, семінарів, консиліумів.

За планом психолога


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка