Програма психологічного супроводу навчально-виховного процесу з урахуванням вимог нового Державного стандарту початкової та базової загальної середньої освіти практичними психологами управління освіти міста РубіжнеСторінка3/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.68 Mb.
1   2   3   4   5

«Тренінг особистісного розвитку та виховання підлітків»


«Навички, що допомагають створити себе»
11 кл.

Психологічна готовність до ЗНО та екзаменів.

Березень

Тренінг «Психологічна готовність до ЗНО»

Тренінг «Кроки до успіху»


Консультативна робота

Старший дошкільний вік
Учні

Виховання позитивних рис характеру, моральних уявлень, підвищення самооцінювання, попередження психоемоційного дискомфорту і поведінкових розладів

Протягом року

Індивідуальні консультації
Педагоги

Ознайомлення з результатами діагностичних досліджень та надання рекомендацій

Протягом року

Індивідуальні консультації «Індивідуальний підхід до виховання і розвитку дитини в умовах ДНЗ»
Надання допомоги у вирішенні професійних та особистісних питань

Протягом року

Індивідуальні консультації, експрес-консультації
Ознайомлення з новоутвореннями дітей старшого дошкільного віку

Вересень

Групова консультація «Ключові зміни в психічному й особистісному розвитку дитини 6 року життя»
Батьки


Ознайомлення з особливостями психофізичного розвитку дітей 6 року життя

Вересень

Групова консультація «Психофізичний розвиток старшого дошкільника»
Ознайомлення з засобами формування психічного здоров’я майбутнього школяра

Лютий

Групова консультація «Джерело психічного здоров’я дошкільника – запорука успішної адаптації до школи»
Вирішення актуальних питань виховання і розвитку дитини, підготовки до школи, налагодження стосунків між членами родини, питань особистісного характеру

Протягом року

Індивідуальні, сімейні консультації
Ознайомлення з результатами первинного та контрольного обстеження готовності дітей до школи та надання рекомендацій. Направлення до міської ПМПК (у разі необхідності)

Січень, травень

Індивідуальні консультаціїМолодший шкільний вік
Класні керівники 1 класів

Консультування з питань адаптації першокласників до початкової школи


Протягом року


Індивідуальні консультації
Батьки; вчителі;

учні

Групове консультування батьків першокласників з проблем адаптації до нових умов навчання та шляхи їх психологічної підтримки.

Індивідуальне консультування за результатами діагностик.


Групові консультації
Батьки,вчителі


Групове консультування про вікові та психологічні особливості молодших школярів та шляхи допомоги.
Групові консультації
Учасники навчально-виховного процесу

Консультування за запитом
Індивідуальні консультації


Середній шкільний вік
Класні керівники та педагоги- предметники 5 кл.

Консультування з питань адаптації п'ятикласників до середньої школи.

Протягом року
Батьки;вчителі;

Учні

Групове консультування батьків п'ятикласників з проблем адаптації до нових умов навчання та шляхи їх психологічної підтримки.

Індивідуальне консультування за результатами діагностик.


Батьки,вчителі

Групове консультування про вікові особливості підлітків та шляхи взаємодії.


Учасники навчально-виховного процесу

Консультування за запитом.


Старший шкільний вік
9 кл.

Консультування з питань допомоги у визначенні професійної спрямованості учнів.

Консультування за результатами діагностик.Протягом року
10 кл.

Консультування з питань адаптації до старшої школи.

Консультування за результатами діагностик.

Протягом року
11 кл.

Консультування з допомоги формування психологічної готовності до ЗНО та екзаменів.

Консультування за результатами діагностик.
Протягом року
Педагоги


 • Консультування з питань адаптації десятикласників до старшої школи.

 • Індивідуальне консультування за результатами діагностик.

 • Консультування педагогів про навчання дітей з особливими потребами.Протягом року
Батьки

- Групове консультування батьків десятикласників з проблем адаптації до нових умов навчання та шляхи їх психологічної підтримки.

-Групове консультування батьків про вікові особливості підлітків та шляхи взаємодії.


Протягом року


Психологічна просвіта

Старший дошкільний вік
Педагоги


Інформування про особливості роботи з майбутніми першокласниками

Вересень

Лекторій «Наступність у роботі дошкільного закладу і школи як умова успішного навчання шестирічок»
Оптимізація підготовки дітей до школи за допомогою провідної діяльності

Жовтень

Психологічний мінімум «Підготовка дитини до школи засобами гри»
Висвітлення психологічного аспекту питань виховання, навчання і розвитку дитини шостого року життя в умовах ДНЗ.

Пошук перспектив роботи д/з щодо підготовки дітей до школи на наступний навчальний рікЛистопад, Лютий,

Травень


Педагогічні ради за планом навчально-виховної роботи дошкільного закладу
Ознайомлення з компонентами шкільної зрілості старших дошкільників

Листопад

Семінар – практикум «Розвиток інтелектуальної, емоційно-вольової, мотиваційної, соціальної готовності дітей до школи в умовах ДНЗ»
Діти

Психологічний супровід навчально-виховної роботи з майбутніми школярами

Протягом року

Клуб спілкування з психологом «Абетка з виховання та розвитку старшого дошкільника»
Педагоги

Організація самоосвіти педагогів щодо формування психологічної готовності до школи дітей через їхню роботу з психолого-педагогічною літературою

Протягом року

Створення бібліотеки психолого-педагогічної літератури
Батьки

Пояснення змісту компонентів психологічної готовності дитини 6 р.ж. до школи. Мотивація батьків до занять з дітьми вдома та надання інформації про форми і зміст цих занять

Вересень

Лекція «Психологічна готовність дитини 6 р.ж. до школи»
Роз’яснення батькам значення дошкільного дитинства, його особливої ролі для подальшого розвитку дитини; зміщення акцентів з авторитарної підготовки до навчання у школі, раннього прилучення до роботи на комп’ютері на розвиток життєздатності дитини, її особистої зрілості, позитивного світосприйняття як запоруки успішної адаптації до нових умов навчання і виховання у школі

Листопад

Семінар – практикум «Стежиною батьківської мудрості»
Співпраця з батьками і представниками школи у формуванні психологічної готовності старших дошкільників. Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою.

Січень

Батьківські збори «Готуємося до школи разом»
Підвищення обізнаності батьків щодо формування у старших дошкільників позитивного ставлення до школи

Травень

Батьківські збори «В сім’ї з’явився першокласник: допомога дитині в адаптації до умов шкільного життя»
Формування потреби в психологічних знаннях і навичках, прагненні використовувати їх у вихованні дитини й саморозвитку. Підвищення психолого-педагогічної грамотності щодо забезпечення умов формування психологічної готовності дітей до школи

Жовтень, січень, квітень

Організація міні – виставок методичного матеріалу і психолого-педагогічної літератури з питань виховання і розвитку шестирічної дитини
Ознайомлення з основами дитячої педагогічної і соціальної психології, привертання уваги батьків до питання раціональної підготовки дитини 6 р.ж. до школи

Протягом року

Рекомендації в інформаційні блоки для батьків у групах дитячого садка:

 • «Вікові особливості дитини 6 р.ж.»

 • «Причини порушення у поведінці дитини 6 р.ж.»

 • «Психологічний портрет ідеального першокласника»

 • «Аудіали, візуали і кінестетики»

 • «Ліворука дитина у праворукому світі»

 • «Світ очима хлопчиків і дівчаток 6 р.ж.»

 • «Статеве виховання шестирічок»

 • «Адекватна самооцінка як умова психологічної готовності дитини до школи»

 • «Виховання дитини 6 р.ж. з урахуванням типу темпераменту»

 • «Шкільна зрілість як умова природного розвитку творчості старшого дошкільника»
Молодший шкільний вік
Педагоги

Педагогічні ради за наступними проблемами:

 • підвищення психологічної компетенції педагогів;

 • оптимізації навчально-виховного процесу;

 • збагачування форм взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу;

 • психологізації навчально-виховного процесу (психологічне здоров’я, особистісний підхід, створення психологічно комфортних умов);

 • за проблемою школи.
1-2 рази на навчальний рік

«Готовність учнів до навчання у школі. Прищеплення їм позитивної мотивації до навчання»

;«Психологічна культура педагога»

«Роль уроку у формуванні пізнавальної діяльності молодших школярів. Профілактика труднощів у навчанні»

«Ознаки шкільної дезадаптації: причини та шляхи їх подолання».Педагоги

Психолого-педагогічні семінари за наступними проблемами:

 • профілактика професійної деформації;

 • подолання психологічних бар'єрів;

 • наступність дошкільної , початкової та середньої освіти.

 • за проблемою школи.
1-2 рази на навчальний рік


«Психологічне забезпечення запровадження інновацій у педагогічній діяльності»;

«Наступність дошкільної та початкової освіти»;

«Готовність учнів 4 класу до переходу до середньої ланки школи»

Класні керівники


Шкільні методичні об'єднання класних керівників:

 • проблеми формування учнівського колективу;

 • управління конфліктами;

 • форми роботи з батьками;

 • психологія спілкування;

 • превентивна освіта;

 • робота з різними категоріями дітей та сімей;

 • девіантна поведінка;

 • за проблемою школи.

1-2 рази на навчальний рік


«Психологічний клімат в учнівському колективі»

«Конфлікти та шляхи їх розв'язання»

«Взаємодія школи і сім'ї у формуванні особистості дитини»

«Педагогічно важкі діти»

«Діти схильні до девіантної поведінки. Особливості роботи»

Батьки

Батьківський всеобуч за наступними проблемами:

 • формування ефективного спілкування з дитиною;

 • вирішення конфліктів;

 • підвищення психологічної компетенції батьків з питань вікових особливостей дитини;

 • профілактика шкідливих звичок у дітей;

 • адаптації дитини до початкової школи;

 • створення умов для успішного навчання;

 • психологічна допомога в кризових ситуаціях.

За запитом


«Сімейне спілкування без насильства та маніпуляцій»

«Вікові особливості молодших школярів. Труднощі у навчанні»

«Допомога дорослих у розвитку дитини»

«Як допомогти дитині в період адаптації»

«Як формувати у дитини бажання навчатись»

«Перші шкільні невдачі: їх причини та шляхи подолання»

«Ваша дитина - майбутній п'ятикласник»

Учні 1- 4 кл

Години психолога з формування універсальних компетенцій на кожному віковому етапі :

 • комунікативних;

 • особистісних;

 • регулятивних (цілеполягання, прогнозування, саморефлексія, саморегуляція);

пізнавальних (розвиток пізнавальних процесів)


Кожен клас один раз на місяць

Я частинка класу»

«Кожен у чомусь дуже здібний»

«Коли я гніваюсь, то …»

«Хочу краще вчитися – боюсь помилитися»


Середній шкільний вік
Педагоги

Педагогічні ради за наступними проблемами:

 • підвищення психологічної компетенції педагогів;

 • оптимізації навчально-виховного процесу;

 • збагачування форм взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу;

 • психологізації навчально-виховного процесу (психологічне здоров’я, особистісний підхід, створення психологічно комфортних умов);

 • за проблемою школи.

1-2 рази на навчальний рік

«Психологічна культура педагога»

«Роль уроку у формуванні пізнавальної діяльності учня»

«Міжособистісні стосунки. Учень –учитель - батьки. Відмова від шаблонів та стереотипів»

«Психологічне здоров’я особистості»


Педагоги

Психолого-педагогічні семінари за наступними проблемами:

 • профілактика професійної деформації;

 • подолання психологічних бар'єрів;

 • наступність дошкільної, початкової та середньої освіти.

 • за проблемою школи.

1-2 рази на навчальний рік

«Хто бажає - той шлях здолає!»

«Мистецтво подолання конфлікту»

«Психологічне забезпечення запровадження інновацій у педагогічній діяльності»

Класні керівники

Шкільні методичні об'єднання класних керівників:

 • проблеми формування учнівського колективу;

 • управління конфліктами;

 • форми роботи з батьками;

 • психологія спілкування;

 • превентивна освіта;

 • робота з різними категоріями дітей та сімей;

 • девіантна поведінка;

 • за проблемою школи.

1-2 рази на навчальний рік

«Психологічний клімат в учнівському колективі»

«Психологія управління конфліктом»

«Взаємодія школи і сім'ї у формуванні особистості дитини»

«Бар'єри спілкування»

«Педагогічно важкі діти»

«Такі різні діти»

«Дитяча злочинність, шляхи її подолання»
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка