Програма підтримки та розвитку територіальних громад роздільнянського району в 2012-2015 роках роздільна 2011Скачати 184.94 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір184.94 Kb.


Затверджена рішенням

Роздільнянської

районної ради

від 29.12. 2011 року

№ 213-VI


Програма

ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД рОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

В 2012-2015 РОКАХ

Роздільна – 2011


Зміст

Вступ.
Стратегичне планування розвитку громад.
Мета програми.
Шляхи вирішення проблем, обсяги та джерела фінансування, строки

виконання Програми.
Перелік завдань Програми та очікувані результати.
Заходи Програми.
Координація та контроль за ходом виконання Програми.

ВСТУП

Україна перебуває на перехідному етапі свого розвитку. Враховуючи уроки минулого та вивчаючи кращий світовий досвід, країна рухається в напрямку покращання соціальних, економічних та екологічних показників розвитку.

Більше 60 відсотків населення України проживає у містах, які володіють належним потенціалом для створення умов праці та якісного рівня життя. Проте, поряд з цими можливостями існує багато труднощів, пов'язаних з соціальною, економічною та екологічною сферами діяльності, які значно впливають на якість життя людей. Серед них стан навколишнього середовища, якість охорони здоров'я та освіти, надання суспільних та комунальних послуг, а також перешкоди на шляху економічного розвитку та створення нових робочих місць.

Відповідальність за надання послуг та товарів, що створюють сприятливі умови для життя людей, несуть муніципалітети, яким часто бракує досвіду, навичок та необхідних ресурсів для вирішення певних проблем у рамках існуючої децентралізованої адміністративної та політичної системи.

Основою для розробки програми є – Угода про партнерство між Проектом ЄС та ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - 2», Роздільнянською районною державною адміністрацією та Роздільнянською районною радою від 16.09.2011року.

Метою Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - 2», що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні та ЕС, є сприяння врядуванню за широкої участі громадян для покращення якості життя населення в малих містах та селах України.

Громада є основою створення сприятливого середовища для сталого довготривалого соціально-економічного та громадського розвитку, саме тому проблеми, які існують серед громад, не повинні лишатись без уваги.

Приклади самостійного вирішення громадою своїх проблем залишаються поодинокими, така практика поки що не є системною. Для того щоб громада не лишалась зі своїми проблемами сама-на-сам, а мала підтримку з боку влади, розроблена Програма підтримки та розвитку територіальних громад Роздільнянського району, в якій враховані основні пріоритети розвитку та посилення потенціалу місцевих громад шляхом надання допомоги в реалізації їх проектів, направлених на покращення умов життя членів громад.

Проект Програми розроблено районною державною адміністрацією керуючись Законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування», «Про органи самоорганізації громадян», «Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків», які поєднують інтереси та бачення громадян і держави в досягненні мети стабільного розвитку шляхом спільних зусиль.

Підготовку Програми здійснювали відділ економіки та структурні підрозділи районної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування з урахуванням пропозицій підприємств, організацій та установ усіх форм власності.


Стратегічне планування розвитку громад

За стратегією, Програма втілюється на засадах партнерства, що базується на зобов’язаннях щодо співфінансування, власності та сталості. Діяльність програми здійснюється через місцевих та національних партнерів з громадського та приватного секторів.

Використовуючи підхід соціальної мобілізації, Програма сприяє створенню відповідних організацій місцевих громад жителів, навчальних закладів, малих бізнесових структур та організацій громадянського суспільства. Ці організації засновуються в обраних громадах району за принципами самодопомоги та ефективного врядування. З допомогою інтервенцій Програми, інституційна спроможність цих організацій розбудовується таким чином, аби вони були спроможними планувати, мобілізувати ресурси та визначати пріоритети щодо вирішення своїх соціальних, економічних та екологічних проблем у сталий спосіб. Це відбувається за підтримки відповідних міських рад та інших національних / міжнародних агенцій із розвитку. Сільські ради включають плани громад до власних загальномісцевих планів розвитку та виділяють ресурси на впровадження таких планів. Таким чином, процес сталого місцевого розвитку відбувається у повному сенсі слова за принципом «знизу-вгору». Він рухається від місцевого рівня по всій схемі до національного рівня.
Мета програми
Головною метою Програми є створення умов для розвитку в Роздільнянському районі

інфраструктури громадянського суспільства, підвищення громадянської позиції населення

та налагодження плідної співпраці органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з громадськістю у вирішенні місцевих проблем і забезпеченні належної якості життя мешканців району шляхом реалізації проектів громад з питань будівництва, капітального ремонту та реконструкції дахів, систем водозабезпечення, опалення, каналізації, газозабезпечення, заощадження енергозберігаючих технологій, спорудження дитячих та спортивних площадок і т. д.

Світовий досвід показує, що належне утримання майна, створенного або покращеного в результаті реалізації проекту громади, найкращим чином може забезпечити тільки та громада, яка внесла особистий фінансовий та трудовий внесок в реалізацію проекта.


Досягнення мети Програми відбуватиметься у наступних аспектах:

- нормативно-правовий – удосконалення нормативно-правових актів з питань діяльності громади;

- фінансово-ресурсний – створення прозорих механізмів фінансової підтримки діяльності громад з боку місцевих органів влади, диверсифікація ресурсних джерел;

- інституційно–інфраструктурний - сприяння розвитку громад, їх взаємодія між собою, поінформованість, обміну досвідом;

- комунікаційний – налагодження комунікацій між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадами і суб’єктами господарювання;

- навчально-методичний – активна реалізація навчальних заходів для представників громад та представників органів влади з сучасних методів роботи та способів взаємодії;

- інформаційний – створення Районного ресурсного центру розвитку громад, основна мета якого - надання консультативно-методичної та практичної допомоги щодо підтримки та подальшої самореалізації. Районний ресурсний центр розвитку громад визначає проблеми та можливості стратегії місцевого розвитку, вдосконалює шляхи організації та реєстрації об'єднань громадян, сприяє партнерству між громадськими організаціями та урядовими організаціями, налагоджує контакти та співпрацю з громадянами країн Європи, здійснює популяризацію проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - 2» серед громад району.

В перспективах та планах подальша робота Районного ресурсного центру розвитку громад буде зосереджена на таких основних аспектах:

- залучення громад до співпраці з проектами, програмами ПРООН та допомога в їх реалізації;

- розробка пропозицій для покращення законодавчих і регуляторних умов спільних проектів з місцевого розвитку;

- внесення пропозицій до проекту програм соціально-економічного розвитку району, міста, селища, сіл та проектів районного, сільських бюджетів з питань місцевого розвитку;

- запровадження систем ефективного управління, моніторингу, експлуатації та технічного обслуговування для всіх об’єктів місцевої інфраструктури, введених в дію в рамках проекту;

- систематизація досвіду чотирьох громад, здобутого в рамках Проекту;

- розповсюдження досвіду чотирьох пілотних громад серед органів місцевого самоврядування через ВЄБ-сторінку райдержадміністрації, газету «Вперед», через діалоги з іншими громадами району, сільські сходи, сесії, колегії, виконкоми, зустрічі з громадами інших районів, лідерами громад, випуск бюлетенів, інформаційних листків.

Ресурсний центр розвитку громад Роздільнянського району – це сприяння пробудженню та підтримці місцевих ініціатив щодо пошуку найефективніших способів і методів вирішення конкретних проблем місцевого розвитку, впровадження проектів з поширення достовірної інформації про можливості європейської та євроатлантичної інтеграції України у середовищах фахівців та серед широких верст населення.

Протягом 2012-2015 року продовжиться реалізація інвестиційного проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - 2», який реалізується в Одеській області за участю іноземних інвесторів ЄС та ПРООН. З огляду на стан та тенденції залучення іноземних інвестицій в Роздільнянський район заплановано 40 тис. дол. США залучених іноземних інвестицій станом на кінець 2012 року.

Буде продовжено виконання заходів Державної цільової програми формування позитивного міжнародного іміджу України на період до 2015 року.
Шляхи вирішення проблем, обсяги та джерела фінансування,

строки виконання Програми
Програма передбачає проведення протягом 2012-2015 років заходів, спрямованих на залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної та регіональної політики у межах району та конкретних населених пунктів, розвиток різних форм співпраці влади та громади, підтримку їх ініціатив , вивчення громадської думки жителів району.

Программа реалізується шляхом фінансування проектів устойчивого розвитку громад за рахунок коштів районного, сільського бюджетів, коштів ПРООН та інших джерел, не заборонених чинним законодавством, та уточнюється під час складання проекту районного бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу.Розпорядником коштів Прогами є відділ економіки Роздільнянської районної адміністрації.

Фінансування проектів організацій громад здійснюється згідно підписаних угод та графіків фінансування. Проекти організацій громад повинні відповідати наступним крітеріям:

- проекти повинні бути реальними та технічно здійснюваними;

- организація громади повинна бути спроможна реалізувати свій проект;

- підсумки реалізації проекту повинні принести позитивний соціальний та економічний ефект;

- участь в реалізації проекту повинні прийняти не менш 80% членів створеної громади;

- повинні бути враховані інтереси та участь малозабезпечених громадян та осіб з обмеженими

можливостями;

- досягнуто економічний результат: зріст доходів або зменьшення витрат;
Строк виконання Програми –чотири роки (2012-2015 роки).

Перелік завдань Програми та очікувані результати

Програма є продуктом усвідомленого консенсусу місцевої влади та громад Роздільнянського району. В основу проекту Програми покладений принцип зосередження зусиль на приорітетних напрямках розвитку громадянського суспільства.


Завданнями Програми є:

· Розбудова потенціалу центральних органів державної влади щодо фіскальної та адміністративної децентралізації на користь органів місцевого самоврядування.

· Розбудова потенціалу органів місцевої влади щодо прозорого визначення та впровадження стратегій місцевого розвитку, надання громадських послуг та сприяння місцевому економічному розвитку.

· Підвищення спроможності громад покращувати місцеві соціальні, економічні та екологічні умови.

Передбачається, що Програма «Підтримки та розвитку територіальних громад Роздільнянського району» слугуватиме парасольковою програмою для сприяння підтримуваному громадянами місцевому розвитку та місцевому демократичному врядуванню в районі через модель сталого розвитку за участю громад.
Показниками виконання завдань Програми визначено чотири стратегічні напрями:
Напрям 1:

- кількість діючих громад (громадських та благодійних організацій, профспілкових

організацій, творчих спілок, органів самоорганізації населення, обєднань співвласників

багатоквартирних будинків, громадських формувань з охорони громадського порядку та ін.),

у розрізі сільських рад –у динаміці за роками;

- кількість і тематика звернень громадян з аналізом відповідно до чинного положення;

- кількість членів територіальних громад, які узяли участь у таких формах локальної

демократії, як громадські слухання, загальні збори, місцеві ініціативи, місцеві референдуми

тощо.

Напрям 2:  • клькість громад, які отримують фінансову підтримку з місцевих бюджетів та від благодійників, обсяги цієї підтримки;

  • кількість громад, які використовують приміщення комунальної власності на пільгових умовах;

Напрям 3:

  • кількість населених пунктів, які впровадили механізм соціального замовлення;

  • обсяги фінансових ресурсів, які на конкурсній основі реалізовані через механізм соціального замовлення, кількість проектів, реалізованих силами громад;

  • кількість спільних акцій, проведених органами влади та громадами у межах співпраці;

  • кількість консультативно-дорадчих органів, робочих груп, піклувальних рад, приймальних комісій, які діють в районі за участю громадськості.

Напрям 4:

  • кількість навчальних заходів, проведених за участю представників громадськості та органів влади;

  • кількість учасників вказаних заходів;

  • кількість навчальних програм у системі ОРІДАУ НАДУ при Президентові Ураїни, спрямованих на просвітництво щодо взаємодії влади і громадянського суспільства;

  • кількість комунікативних заходів з обміну досвідом з представниками громад та органів влади з інших регіонів України та з інших країн.


Заходи Програми
Заходи Програми передбачають проведення зустрічей та консультацій з громадкістю в рамках роботи консультативно-дорадчих органів при Роздільнянській районної державної адміністрації та ії структурних підрозділах, виконавчих комітетах сільських рад, залучення громадських організацій до заходів, що проводяться місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підтримку їх ініціатив, популяризацію здобутків та потенціалу Роздільнянського району, вивчення громадської думки жителів району.
Координація та контроль за ходом виконання Програми
Загальну координацію та контроль за виконанням Програми здійснює районна державна адміністрація та постійні комісії районної ради з питань правової політики, забезпечення законності та правопорядку, з питань прав людини, свободи слова та інформації, з питань культури, туризму, духовності, міжнаціональних відносин.

Відповідальним виконавцем Програми є відділ економіки районної державної адміністрації.

Громадський супровід виконання Програми здійснює Громадська рада при районній державній адміністрації – безпосередньо та через її відповідні комісії.

Додаток 1 до Програми


Ресурсне забезпечення Програми підтримки та розвитку територіальних громад

Роздільнянського району на 2012-2015 роки.
тис.грн

Обсяг коштів, які пропонується залучати на виконання програмиРоки виконання програми
Усього витрат на виконання програми

2012 р

2013 р

2014 р

2015 р

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

158,0


140,0


130,0


130,0


558,0

Районний бюджет128,0


110,0


110,0


110,0458,0


Бюджети сел, селища, міста

30,0

30,0

20,0

20,0

100,0

Кошти небюджетних джерел-


-


-


-


-

Додаток 2 до Програми
Назва напряму діяльності (приоритетні завдання)

Перелік заходів програми


Строк виконання заходу


Виконавці


Джерела фінансування


Орієнтовані обсяги фінансування (вартість)

тис.грн, у тому числі:


Очікуваний

результатВсього

2012 р

2013 р

2014 р

2015 р

Активізація громадян та Районного ресурсного центру у процессі вирішення місцевих проблем

Залучення громадськості до обговорення соціально-значущих питань представницьких та виконавчих органів, що виносяться на розгляд районної сесії або затверджуються розпорядженнями РДА

Напередодні сесії та під час підготовки розпоряджень у відповідності до регламентів

Відділ економіки, відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадкістю


Районний бюджет


Підвищення

соціальної

обґрунтованості

актів, що

приймає

місцева влада

Вивчення громадської думки з соціально-значущих питань в масштабах району


Щоквартально

2012-2015р

Відділ економіки, відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадкістю


Районний бюджет


Виявлення приорітетних соціальних проблем та громадська оцінка діяльності органів владиПроведення щорічного Форуму місцевого розвитку з презентацією щорічного звіту про виконання програми


2012-2015р


Відділ економіки, відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадкістю


Районний бюджет8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Створення

умов для


комунікації

та обміну

досвідом між

інститутами

громадського

суспільства

Розробка методичних рекомендацій щодо створення та діяльності органів самоорганізації населення.


2012-2015р


Відділ економіки, відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадкістю


Районний бюджет


20,0

5,0

5,0

5,0

5,0


Створення належних

умов для формування і діяльності органів самоорганізації населенняРозвиток механізмів співпраці органів влади з Ресурсним центром у вирішенні приорітетних проблем громад

Створення та організація діяльності районного ресурсного Центру розвитку громадянського суспільства


2012-2015р


Відділ економіки, відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадкістюРайонний бюджет


30,0

21,0

3,0

3,0

3,0


Надання

організаційно-

методичної,

іформаційно-

консультативної

підтримки

громадянам

та громадам

Реалізація соціальних проектів, розроблених громадськими організаціями, які визначені переможцями на конкурсних засадах2012-2015р


Відділ економіки, відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадкістюРайонний бюджет,

сільські бюджети

500,0

130,0

130,0

120,0

120,0


Вирішення

приорітетних

соціальних

проблем


силами

громад івлади

Всього за напрямами діяльності


558,0


158,0


140,0


130,0


130,0Районний бюджет458,0


128,0


110,0


110,0


110,0
Сільський, селищний, міський бюджети100,0


30,0


30,0


20,0


20,0


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка