Програма підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнямиСкачати 364.32 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір364.32 Kb.
1   2   3

2.3. Навчання вчителів-предметників

Основні орієнтири підготовки вчителя-предметника до роботи з обдарованими учнями (мета, цілі завдання):

 • формування професійної компетентності важливою складовою якої є уміння вчителя здійснювати навчальну та виховну роботу з обдарованими учнями;

 • формування уміння виявляти і розвивати обдарованих учнів;

 • розвиток особистісних якостей педагога;

 • розробка педагогічного інструментарію для роботи з обдарованими учнями.


Орієнтовний тематичний зміст

1. Круглий стіл «Стратегії навчання академічно обдарованих дітей: прискорення, поглиблення, збагачення, проб лематизація», «Навчально-дослідницька та винахідницька діяльність учнів: мотивувати, навчити, підтримати», .

2. Моніторингове дослідження «Діагностика готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями».

3. Психолого-педагогічний практикум «Готовність учнів до навчально-дослідницької та винахідницької діяльності», «Прогнозування обдарованості».

4. Семінар з елементами тренінгу «Робота педагогів щодо формування адекватної самооцінки обдарованої дитини», «Ефективна взаємодія педагогів з обдарованими дітьми та їх родиною»,

5. Семінар «Нормативно-правове забезпечення проведення І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів», «Вікові особливості прояву обдарованості», «Особливості розвитку обдарованих індивідів».6. Конференція «Історія дослідження та основні сучасні концепції обдарованості».

7. Семінар-практикум «Тренінг як інструмент розвитку креативності, пониження рівня тривожності, уміння долати страх перед невдачами, вироблення уміння змагатися», «Організація науково-дослідної роботу учнів на уроках та у позаурочний час», «Програма індивідуального розвитку обдарованої дитини», «Метод проектів у роботі з обдарованими школярами», «Пошуково-дослідницька діяльність у роботі з обдарованими учнями».

8. Інтелект-кафе «Види обдарованості дитини», «».

9. Педагогічні посиденьки «Психологічні та педагогічні аспекти добору змісту освітніх програм для обдарованих дітей»

10. Ділова гра «Концептуальні моделі навчання обдарованих учнів: «Вільний клас», «Три види збагачення навчальної програми», «Сучасні технології навчання обдарованих дітей в школі».

11. Практикум «Розв’язування завдань ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад», «Використання інформаційних технологій у роботі з обдарованими учнями»

12. Методичний ринг «Сучасні педагогічні технології», «Робота з обдарованими учнями в контексті підготовки до олімпіади», «Створення позитивного настрою учнів на уроках».

13. Ярмарок методичних ідей «Ефективні засоби і технології пошуку, навчання і виховання обдарованої молоді»

14. Тренінг «Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей»

15. Творча вітальня «Робота з обдарованими дітьми на уроці»
Очікувані результати

 • високий рівень психолого-педагогічних, тематичних та методичних знань;

 • високий рівень інтелекту, широка ерудиція, творчий світогляд;

 • здатність до самовдосконалення та самоосвіти;

 • володіння організаційними здібностями для створення атмосфери самореалізації, розкутості, вільного ділового спілкування, спонукання до творчості, уміння слухати;

 • сформоване уміння аргументовано переконувати, бути неупередженим, справедливим, тактовним, емоційно врівноваженим;

 • здатність до самоаналізу, самокритики, перегляду своїх позицій;

 • сформоване уміння налагоджувати з учнями партнерські стосунки, надавати дітям свободу вибору у прийнятті рішень;

 • сформоване уміння укладати програми індивідуального розвитку обдарованої дитини;

 • високий рівень пізнавальної і внутрішньої мотивації


Рекомендована література

 1. Байбородова Л. В. Ресурсы сельского социума в работе с одарёнными детьми / Л.В. Байбордова, М.А.Яковлева // Народное образование. – 2012. – №6. – С.236–240.

 2. Боно Э. Латеральное мышление. – СПб: Питер Паблишинг, 1997. – 320 с.

 3. Бочарова О. Відповідальність учителя за обдарованість / О.Бочарова // Директор школи. Україна. – 2011. – №11-12. – С.17–25.

 4. Брояк Н.В., Сікаленко Р.О. Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей : тренінг для вчителів / Н.В.Брояк, Р.О.Сікаленко // Завучу. Усе для роботи. Вкладка. – 2013. – № 9-10, трав. – С.24-23 – 24-32.

 5. Буркова Л. Види професійних компетентностей педагога для роботи з обдарованими дітьми в системі освіти / Л.Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 3013. – №1. – С.44 – 51.

 6. Бухлова Н. Організація індивідуального освітнього маршруту філологічно обдарованого учня [Текст] / Бухлова Н. // Школа. – 2012. – № 7 (79). – С. 24–30.

 7. Бухлова Н. Обдарована дитина: психолого-педагогічний супровід / Н. Бухлова; упоряд. Ж. Сташко. – К.: Шк. світ, 2013. – 104 с. – (Б-ка «Шкільного світу»).

 8. Бушковская Е. А. Сравнительный анализ американских и российских тенденций в развитии одарённых школьников / Е.А.Бушковская //Одарённый ребенок. – 2012. – №6. – С.71–74.

 9. Ванбреннер С. Методи навчання обдарованих дітей в американській школі // Обдарована дитина. – 1998. – № 1. – С. 29–34; № 2. – С. 23–26.

 10. Власова Е. И. Ключевые проблемы и перспективы исследования социальной одаренности // Обдарована дитина. – 1999. – № 6. – С. 2–7.

 11. Воловикова М.И. Духовная одаренность. // Обдарована дитина. – 1998. –№ 7. – С.31–33.

 12. Воронцова Е. Обдарованість: діагностика та система роботи зі здібними дітьми [Текст] / Е. Воронцова // Психолог. – 2006. – № 25/28. – С. 5–26.

 13. Гарус Л. М. Інноваційний підхід та педагогічні стратегії розвитку творчого потенціалу учнів [Текст] / Л. М. Гарус // Завучу. Усе для роботи. – 2013. – № 5/6. – С. 29–42.

 14. Гащенко Л. Система роботи з обдарованими школярами [Текст] / Л. Гащенко // Завуч. – 2011. – № 25 (463). – С. 24–28.

 15. Гірш Р. Робота з обдарованими дітьми в Чернівецькій гімназії № 1 : клуб інтелектуалів «Універсум» [Текст] / Р. Гірш // Дивослово. –2007. – № 10. – С. 25–27.

 16. Гнатко М. М. Структура обдарованості та засадничі принципи роботи з обдарованими дітьми // Обдарована дитина. – 1998. – № 4. – С. 2–5.

 17. Гнідая, С. Організація роботи з обдарованими дітьми [Текст] / С.Гнідая // Директор школи. – 2012. – № 16 (688). – С. 43–48.

 18. Гончарова Л. Інноваційні технології в роботі з обдарованою молоддю / Л.Гончарова, С. Сінєгіна, В. Богомолов // Школа. – 2012. – №5. – С.36–42.

 19. Губенко О. В. Методологічні аспекти аналізу чинників активізації креативних проявів особистості // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 11. – С. 64–67.

 20. Демченко В. В. Обдарований учитель – обдарований учень / В. В. Демченко // Нова педагогічна думка. – 2005. – № 3. – С. 34 – 41.

 21. Демченко В. В. Про розвиток професійних якостей учителя у роботі з обдарованими дітьми / В. В. Демченко // Нова педагогічна думка. – 2003. – № 3. – С. 18 – 21.

 22. Демченко В. В. Тезаурус обдарованості / В.В. Демченко – Рівне.: РОІППО, 2006. – 61с.

 23. Демченко В. В. «Психолого-педагогічні особливості підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми» / В.В. Демченко // Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. м. Алупка АР Крим, 11-12 квітня 2013 р). – Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2013. – С. 40-46.

 24. Демченко В. В. Психолого-педагогічні особливості роботи педагогічних кадрів по виявленню, розвитку та реалізації обдарувань дітей та молоді./ В.В. Демченко // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. смт. Гаспра АР Крим, 26-30 вересня 2013 р). – Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2013. – С. 244–250.

 25. Денискина Г. Пошуково-дослідницька діяльність у роботі з обдарованими учнями [Текст] / Г . Денискина // Школа. – 2012. – № 12 (84). – С. 73–74.

 26. Денисюк Л. Ефективний проект «Творча вітальня»: з досвіду роботи з обдарованими дітьми [Текст] / Л. Денисюк // Дивослово. – 2007. – № 9. – С. 38–42.

 27. Дмитрієва О.А. Феномен. Актуалізація творчого потенціалу на уроці / О.А. Дмитрієва // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2011. – №1. – С.2

 28. Думухаметов Р.С. Фасилитация одарённости: через озарение к множественности истины / Р.С. Думухаметов // Одарённый ребёнок. – 2013. – №4. – С.23– 33.

 29. Дурицька Є. Формування позивного мислення учня. Робота з талановитими і творчо обдарованими дітьми [Текст] / Є. Дурицька // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – № 1 (481). – С. 26–56. (вкладка «Практики для практики».)

 30. Дусавицкий А. К. Одаренный ребенок и развивающее обучение // Обдарована дитина. – 1998. – № 5- 6. – С. 24–27.

 31. Зазимко О. В. Основні теоретичні підходи до визначення обдарованості. // Обдарвана дитина. – 1998. – № 8. – С.5–12.

 32. Изюмова С. Типические черты старшеклассников с литературными и математическими способностями [Текст] / С. Изюмова // Обдарована дитина. – 2004. – № 2. – С. 2–23.

 33. Илёва О.Л. Методическое сопровождение работы с одарёнными и перспективними обучающимися / О.Л. Илёва // Одарённый ребёнок. – 2013. – №6. – С.141–146.

 34. Інноваційні технології в роботі з обдарованою молоддю / Л.Гончарова, С.Снєгіна, В. Богомолов // Школа. – 2012. – №5. – С.36–42.

 35. Когут С. М. Сучасні педагогічні підходи до розвитку обдарованості учнів [Текст] / С. М. Когут // Педагогічна майстерня. – 2013. – № 1 (25). – С. 6–10.

 36. Концепция одарённости // Обдарована дитина. – 2000. – № 1. – С. 5–10.

 37. Костецька В. Форми й методи роботи з обдарованими дітьми на уроках географії. [Текст] / В. Костецька // Школа. – 2010. – № 9 (57). – С. 54–60.

 38. Кравчук О. Вчитель обдарованих дітей – мистецтво [Текст] / О.Кравчук // Початкова школа. – 2013. – № 7 (529). – С. 58–59.

 39. Красноголов В. О. Визначення поняття “обдарованість” у зарубіжній психолого-педагогічній літературі. // Обдарована дитина. – 1998. – № 5-6. – С.13–18.

 40. Красноголов В. О. Концептуальні моделі навчання обдарованих дітей // Обдарована дитина. – 1999. – № 1. – С. 15 – 19.

 41. Крутецкий В. А. Психология математических способностей школьников. – М., 1968.

 42. Кузьмін О.Є. Деякі аспекти підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими учнями / О. Є. Кузьмін // Завучу. Усе для роб. – 2014. – №1-2. – С. 26-1 – 26-7.

 43. Кулемзина А. Учителю об одаренных детях : глазами психолога-консультанта / А. Кулемзина // Народное образование. – 2009. – №2. – С. 236 – 246.

 44. Кульчицька О. І. Обдарованість: природа і суть // Обдарована дитина. – 2007. – № 1. – С. 17–24.

 45. Курицина М. Як працювати з талантом? [Текст] : методика і форми / М.Курицина // Освіта. – 2013. – № 3. – С. 3.

 46. Кушнірчук, В. В. «В кожній дитині сонце» / В. В. Кушнірчук // Обдарована дитина. – 2013. – № 1. – С. 2–11.

 47. Кухар Л. Робота з обдарованими дітьми в літературно-мистецькій студії «Первоцвіт» / Л.Кухар // Пед. майстерня. – 2012. – №6. – С.41–47.

 48. Липова Л., Морозова Л., Луценко Л. Специфіка навчання обдарованих дітей // Рідна школа. – 2003. – № 7. – С. 8–11.

 49. Минина С.Н. Некоторые аспекты в работе учителя химии с одарёнными детьми / С.Н. Минина // Методист. – 2013. – №10. – С.60–62.

 50. Моляко В. А. Художественная одаренность // Обдарована дитина. –1998. – № 5-6. – С. 10–12.

 51. Мудрик А. К. Соціальний інтелект і соціальна компетентність // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 3. – С. 4–6.

 52. Настенко Н. Рекомендації щодо форм та методів роботи з обдарованими школярами. //Завуч. – 2000. – № 6.

 53. Обдаровані діти : [спецвипуск] // Педагогічна майстерня. – 2013. – №1. – 47 с.

 54. Організація науково-дослідної роботи учнів : метод. посіб. / упоряд. : Р.М. Вернидуб, Ю.І. Завалевський, Ж. Г. Петро ва. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 368 с.

 55. Полякова Г. С. Організаторські здібності // Обдарована дитина. – 1998. – № 8. – С. 13-14.

 56. Проектні технології в роботі з обдарованими дітьми : [адреси досвіду] // Відкритий урок. – 2006. – №4. – С.20 – 27.

 57. Принципи за якими можна створити програму для розвитку обдарованості дитини [Текст] // Обдарована дитина. – 2004. – № 5. – С. 7–10.

 58. Пузиревич К. Програма виявлення та розвитку обдарованості [Текст] / К. Пузиревич // Відкритий урок. – 2011. – № 3 (195). – С. 24

 59. Рудик О. Розвиток педагогічної майстерності як необхідна передумова становлення дитячої обдарованості [Текст] / О. Рудик // Обдарована дитина. – 2005. – № 9. – С. 24–31.

 60. Світличний О. Особливості методики роботи з обдарованими дітьми на уроках історії / О. Світличний // Історія в сучасній школі. – 2013. – №1. – С.24 – 26.

 61. Сокуренко О. Підготовка педагогів до роботи з обдарованими учнями / О. Сокуренко // Методист. ШС. – 2013. – №6. – С.3–6.

 62. Степенко Г. В., Бургін М. С. Обдаровані діти: навчання і розвиток // Обдарована дитина. – 1998. – № 3. – С. 6 – 9.

 63. Токарь И. Школьные проблемы одарённых детей : профилактика, диагностика, коррекция : дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации пед. и руководящих работников / И.Токарь // Коррекционно – развивающее образование. – 2012. – №2. – С.36 – 47. – Библиогр.: С.41-43.

 64. Федоренко В. Організація роботи з науково обдарованими дітьми: деякі практичні аспекти керівництва учнівськими дослідницькими роботами [Текст] / В. Федоренко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 5. – С. 15–23.

 65. Шевелева Д. Е. Достоинства и недостатки различных организацион ных форм обучения одаренных учащихся / Д.Е.Шевелева // Инновации в образовании. – 2009. – №6. – С.42–52.


2.4. Навчання керівників загальноосвітніх навчальних закладів
Основні орієнтири підготовки керівника загальноосвітнього навчального закладу до роботи з обдарованими учнями (мета, цілі завдання):

- формування уміння створення максимально сприятливих умов для розвитку обдарованих дітей;

- розробка і поетапне впровадження нового змісту освіти, інтерактивних технологій навчання й виховання обдарованих школярів;

- формування уміння створення сприятливих умов для самозростання, розвитку творчого потенціалу педагогів;

- формування умінь організовувати роботу з педагогами, які працюють з обдарованими школярами, на основі моніторингових досліджень.
Орієнтовний тематичний зміст:

1. Семінар «Психологічні механізми розвитку творчого потенціалу педагогів до роботи з обдарованими дітьми», «Вимоги до педагогів, які працюють з обдарованими дітьми», «Психологічні особливості роботи вчителя з обдарованими учнями», «Створення акмеологічного середовища для навчання дорослих», «Здібності. Обдарованість. Талант.».

2. Психологічний практикум «Готовність педагогів до навчально-дослідницької та винахідницької діяльності».

3. Психолого-педагогічний турнір «Мистецтво спілкуватися «по вертикалі».

4. Семінар-практикум «Технологія поетапної підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями», «Організація психологічної і методичної консультаційної допомоги сім'ям, у яких обдаровані діти отримують домашнє виховання», «Створення системи стимулювання інтелектуально та творчо обдарованої молоді, педагогічних працівників», «Створення цільової програми навчання та виховання обдарованих дітей», «Створення умов у загальноосвітньому навчальному закладі для наукової діяльності вчителів»

5. Практикум «Технологія здійснення моніторингового дослідження якості роботи з обдарованими дітьми», «Використання мережі Інтернет для поширення інформації про специфіку навчання обдарованих дітей», «Створення мережевих спільнот користувачів Інтернету, що займаються обдарованістю», «Організація видавничої діяльності з цієї проблеми»

6. Круглий стіл «Шляхи модернізації системи роботи з педагогічними працівниками та обдарованими учнями», «Стимулювання творчої діяльності вчителів»

7. Педагогічний міст «Система роботи педагогічного колективу з обдарованими учнями»


Очікувані результати

 • сформована система роботи загальноосвітнього навчального закладу з обдарованими учнями;

 • сформований високопрофесійний, спрямований на творчу діяльність колектив загальноосвітнього навчального закладу;

 • сформована система стимулювання та заохочення обдарованих дітей, їх батьків та педагогів;

 • створення умов для оптимального розвитку в загальноосвітньому навчальному закладі потенційно обдарованих дітей, здатних на впевнений стрибок в своєму розвитку в майбутньому;

 • організація такого навчально-виховного середовища, яке передбачає використання інтерактивних технологій, активних форм і методів організації освітнього процесу, розвиток системи позаурочної навчальної й позакласної діяльності учнів, яка дозволить школярам демонструвати свої досягнення на шкільних, районних, обласних, республіканських олімпіадах, творчих конкурсах, МАН.


Рекомендована література

 1. Барановська Т. Системна підтримка обдарованої молоді / Т.Барановська // Методист. – 2013. – №10. – С. 8–10.

 2. Бєсєдіна І. Профільне навчання й обдарованість / І.Бєсєдіна, Т.Яковенко // Відкритий урок. – 2012. – №6. – С.18–21.

 3. Білецька Н. Система пошуку та організація роботи з обдарованими учнями : на прикладі аграрного ліцею / Н. Білецька // Завуч. Наша вклад. –2013. – №1. – С.13–24.

 4. Василенко Н. В. Управлінська педагогічна тека : розвиваємо інтелект / Н.В.Василенко // Управління школою. – 2012. – №31-33; лист. – С. 2–25.

 5. Вареха А. Шляхи модернізації системи роботи з пед. працівниками та обдарованими учнями / А.Вареха // Методист . – 2012. – №12. – С. 55–60.

 6. Виннык Н.Д. Личностно-компетентностный поход к формированию духовной культуры педагога, сопровождающего одаренного ребёнка / Н.Д. Виннык // Одарённый ребёнок. – 2013. – №3. – С. 59–65.

 7. Волошинова О. Я. Система роботи пед. колективу з обдарованими учнями / О.Я. Волошинова //Управління школою. – 2009. – №10;квіт. – С.24–31.

 8. Демченко В. В. Виховання обдарованої дитини в сучасному навчальному закладі. Організаційно-управлінський аспект / В.В. Демченко, Т.С. Рабченюк. – Рівне: Ліста – М, 2004. – 180 с.

 9. Демченко В. В. Детермінанти змісту і організаційних форм підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами / В.В. Демченко // Нова педагогічна думка. – 2004. – № 1. – С. 25–27.

 10. Демченко В. В. Рівневе оцінювання потенційної готовності педагога до роботи з обдарованими дітьми / В. В. Демченко, Т. С. Рабченюк // Нова педагогічна думка. – 2008. – № 1. – С. 148–169.

 11. Демченко В. В. Готовність педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами та її зв'язок з результативністю їх навчання, виховання і розвитку / В.В. Демченко // Нова педагогічна думка. – 2008. – № 2. – С. 15 – 19.

 12. Демченко В. В. Проблеми професійної готовності педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами / В.В. Демченко // Нова педагогічна думка. – 2009. – № 2. – С. 29 – 35. 

 13. Демченко В. В. Тезаурус обдарованості / В.В. Демченко – Рівне.: РОІППО, 2006. – 61с.

 14. Демченко В. В. Технологія діагностики готовності педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми: навч.-метод. посіб. / В. В. Демченко – Рівне: РОІППО, 2007. – 25 с.

 15. Демченко В. В. Проблеми професійної готовності вчителів історії загальноосвітніх закладів до роботи з обдарованими школярами // Науково-методичний журнал вчителів суспільних предметів Рівненської області. – № 1-2. – 2010. – С.3–15.

 16. Демченко В. В. Андрагогічний підхід до організації післядипломної освіти педагогічних кадрів // Нова педагогічна думка. 2010. – №4. – С.21–26.

 17. Демченко В. В. Психолого-педагогічні особливості професійної компетентності педагогічних кадрів, що працюють з обдарованими учнями та організаційно-методичні засади їх формування засобами системи науково-методичної роботи // Нова педагогічна думка. 2014. – №2.

 18. Денисенко Т. В. Удосконалення рівня професійної майстерності педагогів, які працюють з обдарованими дітьми в умовах гімназії / Т. В. Денисенко, І. С. Старостенко // Завучу. Усе для роб. – 2012. – №1-2; січ. – С.4–7.

 19. Дубасенюк А. А. Проблемы творческого потенциала педагогических способностей учителя и его влияние на развитие творческой одаренности детей / А. А. Дубасенюк // Одарённый ребёнок. – 2013. – №3. – С.47–58.

 20. Жаппуева Л. Х. Особенности организации образовательного процесса при работе с одаренными детьми /Л.Х. Жаппуева, А.Р.Закуреев // Инновации в образовании. – 2011. – №4. – С. 124–134.

 21. Жмулина Е.О. Роль личности педагога в поддержке одаренных детей / Е.О. Жмулина // Одаренный ребенок. – 2012. – №5. – С.46–49.

 22. Здібності. Обдарованість. Таланти : система роботи з обдарованими дітьми / упоряд. М. Голубенко. – К. : Шкільний світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 23. Зегрюк М. Комплексна організація роботи з обдарованими учнями / М.Зегрюк //Директор школи. – №10. – С.39–45.

 24. Зеленина Е. Б. Профессиональная компетентность педагога как условие успешного духовно-нравственного становления одаренного ребенка / Е. Б.Зеленина // Одаренный ребенок. – 2012. – №5. – С.30–33.

 25. Зінченко Н. Обдаровані діти: підготовка педагога до взаємодії / Н.Зінченко // Психолог. – 2012. – №15-16. – С.15–18.

 26. Зотова І. Система психолого-педагогічного супроводу обдарованих учнів ліцею [Текст] / І. Зотова // Рідна школа. – 2010. – (Квіт.-трав.). – С. 27–30.

 27. Кравчук О. Вчитель обдарованих дітей – мистецтво [Текст] / О.Кравчук // Початкова школа. – 2013. – № 7 (529). – С. 58–59

 28. Крівцова Т. Організація роботи з обдарованою молоддю / Т.Крівцова, А.Воротеляк // Директор школи. – 2013. – №1.– С.40–46

 29. Лапушинская Г. К. Как финансируется обучение одарённых детей в школе / Г. К. Лапушинская // Народное образование. – 2013. – №7. – С.58–65; // Управление образованием. – 2013. – №6. – С.24–33.

 30. Лозовая Е. В. Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся как здоровьесберегающий аспект / Е.В. Лозовая, Е. Л. Абрашкина, А.Н. Михайлов // Методист. – 2012. – №5. – С.42–48.

 31. Науково-педагогічний проект «Інтелект України» : шляхи реалізації // Рідна школа. – 2013. – №10. – 80 с.

 32. Ноздрачова О. Освітнє середовище, яке виховує обдарованих [Текст] / О. Ноздрачова // Шкільний світ. – 2011. – № 12 (572). – С. 7.

 33. Плекаємо обдарованих учнів: спец випуск // Заступник директора школи. – 2013. – №8. – 80 с.

 34. Порох Л. Робота зі здібними та обдарованими дітьми: організаційно-управлінський аспект [Текст] / Л. Порох, Н. Осінна // Рідна школа. – 2011. – (Березень). – С. 39–43.

 35. Січко С. Цільова програма «Обдарованість : інтелект, духовність, здоров’я» / С. Січко, О. Денисенко // Директор школи [журнал]. – 2012. – №12. – С. 64–78.

 36. Сопіна Л. Система науково-методичної роботи з обдарованими дітьми [Текст] / Л. Сопіна // Обдарована дитина. – 2005. – № 9. – С. 5–17.

 37. Талант плюс творчість : [спецвипуск] // Завуч. – 2011. – №21; липень.

 38. Токарь И. Школьные проблемы одарённых детей : профилактика, диагностика, коррекция : дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации пед. и руководящих работников / И.Токарь // Коррекционно-развивающее образование. – 2012. – №2. – С.36.

 39. Черепій, О. М. Розвиток обдарованості через виховну систему закладу [Текст] / О. М. Черепій // Педагогічна майстерня (Основа). – 2013. – № 1. – С. 24–29.

 40. Шемуда М. Г. Професійна підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми. –[Електронний ресурс]: ww.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/PPMB/texts /2009-04/09smnwgp.pdf

 41. Щорс В. В. Гуманістичні засади роботи з обдарованими дітьми в сучасному освітньому закладі / В.В.Щорс // Управ ління школою. – 2013. – №1-3; січень. – С.48–95.

 42. Юрьева Г. П. Методика диагностики и развития одаренности детей в совре менной образовательной среде школы / Г. П. Юрьева // Одаренный ребёнок. – 2012. – №5. – С. 36–40.

 43. Ядрова С. В. Активизация познава тельной деятельности учителя и одарённых учащихся в процессе совместной деятельности / С. В. Ядрова // Одарённый ребёнок. – 2013. – №4. – С.40–46.

 44. Яковина А. Модель готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями / А. Яковина // Управління освітою. Вкладка. – 2012. – №1. – С.15 –16.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка