Програма патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах УкраїниСкачати 109.29 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір109.29 Kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства освіти і науки України,

Міністерства оборони України,

Міністерства внутрішніх справ України
№ 1453 /716 /997
Програма

патріотичного виховання учнівської та студентської молоді

в навчальних закладах України  1. Загальні положення

Програма патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України (далі – Програма) забезпечує безперервність процесу виховання в учнівської та студентської молоді патріотизму, духовності, формування національної самосвідомості, високих моральних якостей, необхідних для відданого служіння Батьківщині.

Прийняття Програми зумовлене необхідністю реалізації сучасної молодіжної політики і стратегії розвитку держави, посилення виховної роботи, спрямованої на подальший розвиток гуманітарної й соціальної сфер та підтримання у молоді мотивації до відданого служіння Українському народові шляхом забезпечення їх конституційних прав і свобод.

Програма дасть змогу забезпечити ефективне здійснення заходів патріотичного виховання учнівської та студентської молоді через використання потужного потенціалу системи освіти України у взаємодії з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, закладами культури та релігійними організаціями із залученням до цієї роботи засобів масової інформації та використання мережі Інтернет, підвищити рівень професійної підготовки фахівців з питань патріотичного виховання молоді.

Визначення основних понять, що вживаються у Програмі:

патріотичне виховання - процес цілеспрямованого, систематичного, організованого та планомірного впливу на свідомість і поведінку молоді щодо формування почуття любові до Батьківщини через виховання високих громадянських, моральних, психологічних, професійних і фізичних якостей, необхідних для реалізації інтелектуального та творчого потенціалу особистості в інтересах всебічного розвитку суспільства, забезпечення безумовної готовності до захисту Вітчизни;

виховна робота – система заходів щодо впливу на свідомість, світогляд, волю і почуття молоді з метою формування у кожного з них моральних якостей особистості, готової свідомо виконувати службові обов’язки; розвитку у колективах загальної зацікавленості щодо підвищення рівня і якості вирішення завдань за призначенням;

інформаційне забезпечення – комплекс заходів щодо своєчасного доведення і роз’яснення молоді суспільно значущої інформації, інформаційної підтримки, розробки та реалізації заходів, спрямованих на формування іміджу держави;

культурно-просвітницька робота – комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня духовності, загальної, професійної та особистої культури молодого покоління, здорового способу життя, успадкування духовних та культурних надбань Українського народу;

захист від негативного інформаційно-психологічного впливу – комплекс заходів організаційного, інформаційного, психологічного характеру щодо попередження, послаблення, ліквідації наслідків впливу зовнішніх та внутрішніх джерел загрози інформаційно-психологічній безпеці громадян України.

  1. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є утвердження в Україні патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і професійних якостей.

2.2. Основними завданнями Програми є:

виховання в учнівської та студентської молоді України почуття гордості за Українську державу;

формування високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу, визнання духовної єдності населення всіх регіонів України, спільності культурної спадщини та майбутнього;

виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

формування у молоді відданості та вірності українському народові, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості;

формування здорового способу життя, прагнення до фізичного саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у сучасному суспільстві;

підтримка та пропагування сімейних цінностей.


  1. Нормативно-правова база Програми

Постанова Верховної Ради України від 21 травня 2013 року № 299-VII «Про відзначення 70-річчя звільнення України Червоною Армією від фашистських загарбників»;

Указ Президента України від 27 вересня 2010 року № 918 «Питання шефства над Збройними Силами України»;

Указ Президента України від 8 вересня 2011 року № 901 «Про державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка»;

Указ Президента України від 19 жовтня 2012 № 604 «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344;

Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схвалена Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948 (зі змінами);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 360 «Про затвердження плану заходів на 2013-2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 (зі змінами);

Концепція військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України, затверджена наказом Міністра оборони України від 8 червня 2010 року № 295;

Концепція ідеологічної роботи в Збройних Силах України, затверджена наказом Міністра оборони України від 5 лютого 2013 року № 78;

Наказ Міністра оборони України «Про затвердження Інструкції з організації воєнно-ідеологічної підготовки у Збройних Силах України» від 20 березня 2013 року № 188.
  1. Організація, координація і контроль виконання Програми

Організація виконання заходів Програми, їх координація і контроль покладаються на структурні підрозділи центральних органів виконавчої влади, до функціональних обов’язків яких належать питання патріотичного виховання та ідеологічної роботи з молоддю, та які мають у своєму підпорядкуванні навчальні заклади України.  1. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення заходів виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством в межах асигнувань, передбачених відповідним розпорядникам коштів на зазначені в галузі освіти заходи.
  1. Очікувані результати

Виконання програми дасть змогу:

забезпечити утвердження в Україні патріотизму, посилення виховної складової в загальній системі формування в учнівської та студентської молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток особистісних рис громадянина Української держави, психологічних і професійних якостей;

посилити формування у молоді поваги до України, її державних символів;

підвищити професіоналізм організаторів та фахівців з питань патріотичного виховання;

упровадити в діяльність центральних органів виконавчої влади, установ та закладів освіти України, фахівців патріотичного виховання, методи та засоби організації виховної роботи;

посилити формування у молодіжному середовищі світоглядних ідеалів та цінностей, патріотичних переконань щодо відданості та вірності Українському народові, готовності до оборони України, забезпечення захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості;

забезпечити злагодженість дій центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських інституцій, установ та навчальних закладів України, засобів масової інформації та веб-сайтів центральних органів виконавчої влади щодо здійснення системних заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді.7. Заходи щодо забезпечення подальшого розвитку системи патріотичного виховання молоді в навчальних закладах України
7.1. Розробка та вдосконалення нормативно-правової бази щодо патріотичного виховання молоді в навчальних закладах України.

МОН, Міноборони, МВС

2013-2015 роки.
7.2. Удосконалення форм і методів роботи установ та закладів освіти України, засобів масової інформації та веб-сайтів центральних органів виконавчої влади та консолідація діяльності всіх структур громадянського суспільства щодо патріотичного виховання молоді.

МОН, Міноборони, МВС

2013-2015 роки.
7.3. Створення Перспективних планів реалізації Програми керівниками структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України.

МОН, Міноборони, МВС

2013-2014 роки.
7.4. Підвищення ролі кадетського руху України в державі та суспільстві, подальше впровадження Концепції кадетської освіти та виховання в Україні. Удосконалення системи кадетської освіти, розширення мережі кадетських навчальних закладів.

Міноборони, МОН, МВС

2013-2014 роки.
7.5. Об’єднання зусиль студентів та молодих учених Національної академії прокуратури України, направлених на патріотичне виховання та попередження проявів злочинності серед учнівської молоді.

МОН, МВС, Міноборони

Постійно.
7.6. Організація та проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця».

МОН, Міноборони, МВС

Постійно.
7.7. Проведення Естафети Перемоги, присвяченої визволенню населених пунктів України від німецько-фашистських загарбників у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років;

МОН, Міноборони, МВС

2013-2015 роки.
7.8. Включення тематики патріотичного виховання до планів науково-дослідних робіт вищих навчальних закладів, вищих військових навчальних закладів та наукових закладів України. Проведення науково-теоретичних конференцій та семінарів з відповідної тематики.

МОН, Міноборони, МВС

Постійно.
7.9. Організація та проведення конкурсів науково-пошукових робіт серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів, слухачів та курсантів вищих навчальних закладів на краще висвітлення історії навчального закладу та традицій підготовки військових службовців України.

МОН, Міноборони, МВС

Постійно.
7.10. Активне залучення до патріотичного виховання учнівської та студентської молоді діячів культури, мистецтва, науки, спортсменів.

МОН, Міноборони, МВС

Постійно.
7.11. Проведення Всеукраїнських творчих конкурсів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів, курсантів, слухачів вищих навчальних закладів та науково-дослідних робіт талановитої молоді, пов’язаних з героїчним минулим України, найважливішими подіями в житті українського народу.

МОН, Міноборони, МВС

Постійно.
7.12. Проведення комплексного соціологічного дослідження щодо стану патріотизму громадян України.

МВС, Міноборони, МОН

2013-2018 роки.
7.13. Підготовка методичних рекомендацій щодо патріотичного виховання молоді.

МОН, Міноборони, МВС

2013-2014 роки.
7.14. Організація конкурсів та видання навчально-методичної, мемуарної, художньо-публіцистичної літератури патріотичного спрямування.

МОН, Міноборони, МВС

Постійно.
7.15. Підготовка та проведення наукових конференцій, лекторіїв та інших заходів з пропаганди духовної, історичної та культурної спадщини українського народу в бібліотеках, загальноосвітніх навчальних закладах, вищих навчальних закладах культури України.

МОН, Міноборони, МВС

Постійно.
7.16. Залучення громадських, молодіжних, ветеранських організацій до вирішення проблем патріотичного виховання щодо формування у молоді високих моральних цінностей.

Міноборони, МОН, МВС

Постійно

7.17. Організація участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів, творчих колективів та військових музичних підрозділів у військово-музичних фестивалях «Сурми Конституції», «Сурми незалежності», «Віват Перемога», «Війна і Мир», «Спаська башта».

Міноборони, МОН, МВС

Постійно
7.18. Залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів до благоустрою військових поховань, проведення пошукових робіт у місцях боїв Великої Вітчизняної війни.

МОН, Міноборони, МВС

Постійно
7.19. Укладення договорів з обласними державними телерадіокомпаніями щодо широкого та всебічного освітлення проведених патріотичних заходів, згідно затвердженого плану, та організація трансляцій телепрограм художньо-патріотичного спрямування, літературних і музичних творів патріотичного напрямку, а також освітніх програм вітчизняної історії та культури.

МОН, Міноборони, МВС

2013-2014 роки.


7.20. Забезпечення поширення української літератури щодо патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в мережі бібліотек середніх і вищих навчальних закладів та в мережі роздрібної книжкової торгівлі.

МОН, Міноборони, МВС

2013-2014 роки.


Заступник Міністра

освіти і науки України -

керівник апарату


Заступник Міністра

оборони України -

керівник апарату


Заступник Міністра

внутрішніх справ України - керівник апарату

О. C. Дніпров

В. М. Можаровський

С. І. ЛекарьБаза даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка