Програма «Обдарована особистість» Додаток Заходи на виконання програми «Обдарована дитина»Сторінка5/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.03 Mb.
#511
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

VI.Шляхи реалізації Концепції

Загальні напрямки реалізації Концепції:На рівні сім’ї:

 • створення стимулюючої духовної та морально-психологічної атмосфери;

 • побудова оптимального режиму життя, діяльності та розвитку учня;

 • інтеграція зусиль зі школою, позашкільним закладом;

 • забезпечення адекватної фінансової та матеріальної підтримки прагнень дитини;

 • оволодіння необхідним обсягом психолого-педагогічних знань, умінь і навичок щодо вивчення та підтримки школяра.


На рівні діяльності педагога:


 • стимулювання інтелектуального і творчого пошуку, вміння бачити проблеми та шляхи їх розв’язання;

 • пріоритет відносин співробітництва, співтворчості;

 • визначення мети, розробка плану і режиму роботи школяра, забезпечення циклічності, тривалості навчання згідно з його віковими та індивідуальними особливостями;

 • наукова насиченість змісту освіти;

 • впровадження у навчально-виховний процес нових гуманістичних підходів, які б ґрунтувалися на принципах педагогіки співпраці;

 • модернізація форм, методів навчання та виховання;

 • створення належних умов для творчого розвитку особистості;

 • стимулювання постійного самоаналізу учнем своєї самоосвітньої діяльності.


На рівні діяльності адміністрації навчальних закладів:


 • організація педагогічного процесу з метою забезпечення розвитку здібностей обдарованих школярів;

 • підбір педагогічних кадрів відповідного рівня, здатних сприяти творчій праці учнів, вивчення педагогічної майстерності цих вчителів;

 • забезпечення умов для самостійної діяльності педагогів, підвищення їх загальнокультурного та професійного рівня;

 • забезпечення участі обдарованої молоді у конкурсах, олімпіадах, спортивних заходах, конференціях, заочних та позашкільних формах навчання тощо.


На рівні відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів:


 • розробка інтегральної системи пошуку, відбору обдарованих школярів з метою формування банка даних;

 • сприяння створенню умов у закладах освіти для розвитку творчої особистості;

 • вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду з питань роботи зі здібними та обдарованими дітьми;

 • сприяння участі школярів в олімпіадах, турнірах тощо;

 • використання засобів масової інформації для популяризації педагогічних знахідок під час роботи з обдарованими дітьми та творчих здобутків школярів.


На рівні, управління освіти і науки облдержадміністрації, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти:


 • розробка комплексу науково-методичних рекомендацій;

 • розробка та впровадження в роботу навчальних закладів програми підтримки обдарованих дітей;

 • вивчення, узагальнення та пропаганда результативного досвіду роботи з обдарованими дітьми через засоби масової інформації;

 • координація діяльності відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міськвиконкомів, їх методичних кабінетів (центрів) щодо створення системи пошуку, відбору, організації навчання і виховання здібної та обдарованої учнівської молоді;

 • науково-методичне керівництво опорними школами з проблем організації роботи зі здібними та обдарованими дітьми;

 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів з проблем підготовки обдарованих школярів, залучення їх до різних видів змагань, участі в роботі МАН тощо;

 • проведення олімпіад, конкурсів, турнірів;

 • створення банка даних обдарованих дітей, пропаганда їхніх досягнень;

 • організація фінансового забезпечення діяльності педагогічних колективів, які працюють з обдарованими дітьми.


Література


 1. Панов В.Н. и другие. Одарённые дети: выявление, обучение, развитие // Відкритий урок. – 2002. – № 14, 15. – С.20-23.

 2. Полякова Г.С., Третяк П.М. Показники творчої особистості і можливості їх вимірювання. – Матеріали IV костюківських читань (25.09.1996). – К., 1996.

 3. Пономарьова. Р.О. Креативний потенціал технічно обдарованої особистості: природа, структура, критерії, розвиток.   Матеріали IV костюківських читань (25.09.1996). – К., 1996.Додаток 13
План роботи

опорного навчального закладу НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»


з/п

Категорія педагогічних працівників

Зміст роботи

Форма

проведення

Термін

Відповідальні

1.

Заступники директорів навчальних закладів

Викладання спецкурсу «Теорія і методика наукових досліджень»

лекція

вересень
2.

Керівники секцій УНТ, гуртків

Відкрите заняття секції УНТ «Авіація і космос»

відкрите заняття

жовтень
3.

Керівники секцій УНТ, гуртків

«Національне краєзнавство в Україні та регіоні»

лекція

грудень
4.

Керівники навчальних закладів

«Система роботи з обдарованими дітьми»

лекція

січень
5.

Вчителі української мови та літератури

«Формування творчого потенціалу особистості учня на засадах проектного навчання»

лекція

березень
6.

Вчителі початкових класів

«Розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів»

семінар-практикум

травень
7.

Вчителі історії та право-знавства

«Активізація пізнавальної діяльності учнів через дослідницько-пошукову роботу»

лекція

серпень
8.

Консультації
Вчителі історії та право-знавства

Активізація пізнавальної діяльності учнів через дослідницько-пошукову роботу
Протягом року
Вчителі української мови та літератури

Формування творчого потенціалу особистості учня на засадах проектного навчання
Протягом року
Вчителі початкових класів

Розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів
Протягом року
Вчителі математики та інформатики

Інноваційні прийоми роботи з обдарованими дітьми
Протягом року


Додаток 14
Проект «Обдарованість»

(Димерська гімназія Вишгородського району

Київської області)
Мета: виявлення рис обдарованості особистості, всебічне сприяння розвитку обдарованості, формування творчої особистості, створення системи роботи з обдарованими дітьми.

Завдання: забезпечення ефективності та результативності НВП на основі співробітництва у системі «обдарована дитина – творчий вчитель-науковець» для забезпечення глибоких знань з основ наук; проведення експериментальної роботи з метою психолого-педагогічних, методичних, гігієнічних, фізіологічних рекомендацій з питань навчання і виховання обдарованої молоді, використання нових навчальних планів, програм, підручників з метою розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді.

Шляхи реалізації: діагностика обдарованості та створення умов для навчання й розвитку обдарованих учнів на основі використання інноваційних педагогічних технологій; розвиток нахилів та здібностей дітей шляхом залучення їх до участі в роботі секцій МАН, гуртків, клубів, студій, товариств, спортивних секцій; проведення олімпіад з основ наук, інтелектуальних турнірів, різнопланових ігор, фестивалів, виставок, що пропагують мистецьку, винахідницьку, конструкторську діяльність; залучення обдарованих учнів до участі в традиційних обласних фестивалях, оглядах-конкурсах тощо; надання методичної допомоги членам педколективу з метою оновлення методики викладання предметів, розроблення методик пошуку і підтримки творчої обдарованості; висвітлення досягнень та проблем роботи з обдарованими учнями шляхом проведення круглих столів, педагогічних консиліумів, психолого-педагогічних семінарів із залученням батьків, науковців, громадськості (9. С.64).

(Керівники проекту: Шак С.О., Дяченко О.В.)

Додаток 15
Сфери обдарованості дітей


 1. Інтелектуальна сфера

Обдарована дитина вирізняється гарною пам’яттю, мисленням, допитливістю, добре розв’язує різні задачі, зв’язно викладає свої думки, може мати здібності до практичного застосування знань.

 1. Сфера академічних досягнень

Це успіхи дитини з читання, математики, природознавства та інших навчальних предметів.

 1. Творчість (креативність)

Дитина дуже допитлива, виявляє незалежність і оригінальність мислення, висловлює оригінальні ідеї.

 1. Спілкування

Добре пристосовується до нових ситуацій, легко спілкується з дорослими та дітьми, виявляє лідерство в іграх і заняттях з дітьми. Ініціативна, бере на себе відповідальність за свої дії.

 1. Сфера художньої діяльності

Дитина виявляє великий інтерес до візуальної інформації, захоплюється художніми заняттями, її роботи вирізняються оригінальністю. Виявляє інтерес до музики, легко відтворює мелодію, із задоволенням співає, намагається створювати музику.

 1. Рухова сфера

Тонка і точна моторика, чітка зорово-моторна координація, широкий діапазон рухів, добре володіє тілом, високий рівень розвитку основних рухових навичок.

Додаток 16

Анкета

по визначенню здібностей учнів

(за методикою американських вчених Хаана і Кафа)
І. Інтелектуальні здібності


 1. Учень засвоює нові знання швидко й легко все схоплює.

 2. Має почуття здорового глузду і використовує знання в практичних повсякденних ситуаціях.

 3. Добре міркує, не плутається в думках. Добре вловлює зв’язок між подіями, між причиною і наслідком.

 4. Швидко запам’ятовує прочитане або почуте, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам’ятати.

 5. Знає багато про такі події, яких його однолітки не знають, не здогадуються.

 6. Має великий запас слів, легко користується новими словами, вільно висловлюється.

 7. Любить читати нові книги, які читають не однолітки, а діти, старші на рік чи два, дорослі.

 8. Вирішує задачі, що потребують розумових зусиль.

 9. Задає дуже багато запитань.

 10. Випереджає однолітків у навчанні на рік чи два.

 11. Оригінально мислить і пропонує нестандартні, неординарні відповіді, рішення.

 12. Дуже спостережливий, добре сприймає інформацію, швидко реагує на все нове.


ІІ. Художні здібності
1. У своїх малюнках зображує різноманітні типи предметів, ситуацій, людей.

2. Серйозно ставиться до творів мистецтва, замислюється і стає дуже серйозним, коли чує нову музику, бачить гарну картину.

3. Оригінальний у виборі сюжету, складає незвичайні композиції (з квітів, малюнків, марок тощо).

4. Завжди готовий використати будь-який новий матеріал для виготовлення іграшок, картин, малюнків тощо.

5. У вільний час багато малює, ліпить, створює композиції, що мають художнє значення (наприклад, прикраси для дому).

6. Використовує малюнок або ліплення, щоб висловити свої почуття і настрій.

7. Цікавиться творами мистецтва, створеними іншими людьми. Може дати власну оцінку й намагається відтворити те, що йому сподобалося.

8. Любить працювати з пластиліном, глиною, клеєм для того, щоб відтворювати речі в трьох вимірах.


ІІІ. Музичний талант
1. Добре відчуває ритм і мелодію, завжди вслуховується в них.

2. Добре співає.

3. У гру на інструменті, у пісню чи танець вкладає багато енергії та почуттів.

4. Любить музичні записи, прагне піти на концерт або туди, де можна послухати музику.

5. Любить співати разом з іншими, щоб виходило злагоджено й добре.

6. У співі або музиці виявляє власні почуття й стан.

7. Створює оригінальні власні мелодії.

8. Добре грає на якомусь інструменті.


ІV. Здібності до занять науковою працею
1. Висловлює думки ясно і чітко.

2. Читає книги, наукову літературу з випередженням своїх однолітків.

3. Виявляє більш, ніж у звичайних дітей, здібності у разі зміни абстрактних понять і встановленні узагальнень.

4. Має хорошу моторну координацію, особливо між зоровим та слуховим сприйняттям (добре фіксує те, що бачить, і чітко записує те, що чує).

5. Після занять любить читати науково-популярні журнали.

6. Не впадає у відчай, коли його нові задуми та проекти не підтримують вчитель або батьки.

7. Намагається зрозуміти причини і сенс подій.

8. Проводить багато часу над створенням проектів, конструюванням.

9. Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто задумується над цим.
V. Літературна обдарованість
1. Може вільно побудувати розповідь, починаючи від зав’язки сюжету й закінчуючи розв’язанням конфлікту.

2. Придумує щось нове й незвичайне, коли розповідає про що-небудь знайомим.

3. При розповіді виділяє головне, найхарактерніше.

4. Розповідаючи про щось, вміє дотримуватись одного сюжету, не втрачає головної думки.

5. Любить писати оповідання та вірші.

6. Своїх героїв в оповіданнях зображує майстерно, передає почуття, настрій, характер.

7. Вибирає для своїх оповідань ті слова, які добре передають почуття.
VІ. Артистичний талант
1. Легко входить в роль іншої людини, персонажа тощо.

2. Цікавиться акторською грою.

3. Виразно змінює тональність голосу, коли зображує героїв.

4. Розуміє та вміє передавати конфлікти і ситуації, може розіграти будь-яку драматичну сценку.

5. Передає почуття через міміку, жести, рухи.

6. Прагне викликати емоційну реакцію в інших, коли про що-небудь із захватом розповідає.

7. Дуже легко драматизує, передає почуття, емоційні переживання.
VІІ. Технічні здібності
1. Добре вміє майструвати, займатися різними ремеслами.

2. Користується механізмами, машинами.

3. У світ його уподобань входить конструювання машин, приладів, моделей.

4. Може читати нескладні креслення приладів і механізмів, використовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок, приладів.

5. Визнає причини несправності приладів.

6. Любить робити креслення механізмів.

7. Читає журнали та статті про створення нових машин, приладів, механізмів.
VІІІ. Здібності до спорту
1. Енергійний, потребує якомога більше фізичних рухів, щоб бути щасливим.

2. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях.

3. Постійно досягає успіхів у якому-небудь виді спортивної ігри.

4. Бігає швидше за інших.

5. Сильно розвинена координація рухів.

6. Любить ходити в походи, займатися на спортивних майданчиках.7. Вільний час проводить у рухливих іграх (5, С.6-7).

Примітка:

Графічне зображення рівня інтересів учня показуємо по осі ОХ і ОУ, попередньо оцінивши кожен із всіх напрямків за 5-ма балами. Якщо якась характеристика в дитини переважає, ставимо 5 балів. Якщо має вище середнього рівня – 4 бали. Оцінка 2 бали – найнижча. Підсумовуємо бали за 8-ма напрямками (тобто підсумовуємо бали за всіма характеристиками кожного з 8 напрямків розвитку здібностей). Загальну кількість набраних балів в одному напрямку (наприклад, інтелектуальна здібність) ділимо на кількість запитань у цій сфері. Отримане число відкладаємо на точці перетину оцінки в балах по осі Х і того напрямку здібностей (від 1 до 8), який перевіряється.

Дана анкета має змогу показати на основі співставлення з інтересами однолітків особливості характеру спрямованості даної особистості.

Додаток 17

Пам’ятка

вчителю для роботи з обдарованими дітьми


 • Постійно працюйте над вихованням почуттів дітей, особливо вразливих і чуттєвих до всього, що стосується їхнього «я».

 • Допомагайте обдарованим дітям виробити адекватну я-концепцію і самооцінку, розвивати емпатію.

 • Забезпечуйте сприятливу емоційну атмосферу, адже дитина набуває емоційного досвіду в процесі взаємодії з людьми.

 • Дотримуйтеся порядку й дисципліни, обдаровані діти, як і всі інші, повинні знати межу допустимої поведінки.

 • Скеровуйте енергію і творчість обдарованих дітей у потрібне русло, щоб їх праця приносила користь.

 • У роботі з обдарованими дітьми використовуйте дослідницький метод, це активізує їхню роботу.

 • Розвивайте здібності дітей, широко використовуйте метод самостійного набуття знань.

 • Привчайте обдарованих дітей працювати спільно, це допоможе їм легше адаптуватися до соціальних умов.

 • Заохочуйте дітей, це стимулює їх.

 • Тісно співпрацюйте з батьками обдарованих дітей, щоб розвинути здібності кожної дитини.


Додаток 18
Система

позаурочної роботи з обдарованими учнями

в школі-ліцеї № 25 Кіровоградської міської ради

Фрагмент


Виявлення обдарованих дітей.

 1. Конкурсний відбір.

 2. Психолого-педагогічна діагностика.

Створення умов для розкриття потенційних можливостей дітей.

 1. Навчальний план ліцею.

 2. Спецкурси, індивідуальні заняття, факультативи за вибором.

 3. Клуб «Інтелект».

 4. Клуб веселих та кмітливих.

 5. Художньо-естетично-спортивний центр «Ліра».

 6. Ліцейські конкурси, олімпіади.

Максимальне розкриття обдарованості та реалізація можливостей.

 1. Навчання в Малій академії наук.

 2. Навчання в ЗАКШ «Сузір’я» та в математичній школі «Кенгуру».

 3. Робота шкільного наукового товариства.

 4. Робота шкільного психолога та соціального педагога.

 5. Шкільна газета «Умка».

Створення ліцейського колективу.

 1. Участь вчителів у роботі журі, олімпіад.

 2. Розробка методичних рекомендацій.

 3. Робота в творчих групах.

 4. Науково-дослідницька робота вчителів.

Критерії результативності.

 1. Вступ випускників ліцею до вищих навчальних закладів.

 2. Участь в регіональних, обласних та Всеукраїнських олімпіадах.

 3. Статистичний аналіз наступної трудової діяльності випускників, їхньої здатності адаптуватися в сучасних умовах і досягати високих результатів у обраній професії.Додаток 19
Лекторій для батьків

«Розвиток творчих здібностей дитини в сім’ї»

(Згурівська гімназія Київської області)
Тематика лекторію

1. Залежність якості навчання від здібностей, працелюбності дитини.

2. Розвиток творчих здібностей дитини в сім’ї.

3. Розвиток пізнавальних інтересів школярів у процесі виконання ними домашніх завдань.

4. Що читати дітям удома влітку.

5. Роль батьків у підвищенні рівня розумової діяльності дитини.

6. Розвиток у дитини спостережливості, пам’яті, уяви і фантазії.

7. Особливості мислительної діяльності у підлітків.

8. Виховання у дітей звички до дотримання режиму дня.

9. Домашня навчальна праця учня.


Орієнтовний перелік питань
5 клас
Розумове виховання і розвиток пізнавальної

діяльності в підлітковому віці
Зв’язок розумового виховання підлітків з його навчальною і пізнавальною діяльністю. Розвиток спостережливості, пам’яті, вміння виділяти суттєве. Формування системності знань. Організованість і послідовність мислення, вдосконалення розвитку мови. Зростання пізнавальних інтересів підлітка, формування суспільно значущих мотивів навчання. Надання допомоги сім’єю підліткам у засвоєнні прийомів розумової діяльності. Підвищення вимог до педагогічної та загальної освіченості батьків. Самоосвіта батьків як важливий фактор стимулювання пізнавальної діяльності дітей. Організація робочого місця, раціонального режиму дня підлітка в сім’ї.
6 класПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка