Програма «Обдарована особистість» Додаток Заходи на виконання програми «Обдарована дитина»Сторінка4/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.03 Mb.
1   2   3   4   5   6


Концепція

сприяння розвитку творчих здібностей

обдарованих школярівАвтор В.П.Шевчук

    1. Вступ

Сучасне суспільство потребує такої особистості, яка б мала сформовані моральні якості та систему базових цінностей: природа, людина, праця, пізнання життя.

Актуальність сприяння розвитку творчих здібностей обдарованих школярів зумовлена реаліями сьогодення, які вимагають від особистості не лише знань, але й усвідомлення нею власної ролі та відповідальних дій згідно з принципами життя та пріоритетом прав людини.
II. Мета та завдання
Мета: створення умов для формування та розвитку обдарованої особистості, реалізації її потенціалу.

Завдання: • виявлення та сприяння розвитку інтелектуально обдарованих школярів;

 • формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії, стимулювання школярів до навчання у вищих навчальних закладах;

 • сприяння самовираженню учнів у різних видах діяльності; задоволення їх потреб, інтересів та стимулювання творчого самовдосконалення;

 • формування покоління майбутніх науковців та практиків, творчих, ініціативних, підприємливих, для різних галузей суспільного життя;

 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін, виявлення рівня сформованості вмінь дослідницької роботи через гуртки, факультативи, олімпіади тощо;

 • виховання компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір та приймати відповідальні рішення;

 • сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу та застосуванню сучасних прийомів і методів навчання.III.Основні принципи та функції сприяння розвитку творчих здібностей обдарованих школярів

Вихідні положення, які покладаються в основу забезпечення розвитку творчих здібностей обдарованих школярів, базуються на загальнопедагогічних та дидактичних принципах освіти і визначаються загальними вимогами до формування компетентності, знань, умінь та мають низку специфічних принципів, зокрема:  • зорієнтованість на позитивні дії (цілеспрямованість розвитку на соціальні очікування учнів, формування позитивного іміджу компетентної особистості, потреби вчитися впродовж усього життя);

  • демократичність (передбачення суб’єктно-суб’єктних відносин між учасниками навчально-виховного процесу);

  • гуманізм, що означає пріоритетність прав, свободи, творчий розвиток особистості, співвідношення освітніх вимог з можливостями та здібностями школярів;

  • міждисциплінарність, що передбачає розвиток особистості в умовах узгодження змісту всіх видів роботи, спрямованої на розвиток творчо обдарованої дитини;

  • зв’язок з практичною діяльністю, що передбачає формування вмінь самостійно аналізувати, приймати відповідальні рішення і діяти відповідно до вимог сьогодення.

Реалізація соціокультурних функцій навчально-виховного процесу спрямована на:

   • забезпечення фізичного та психофізичного здоров’я особистості;

   • задоволення пізнавальних потреб особистості;

   • формування моральних якостей та цінностей особистості, які є передумовою моральних вчинків, дій, помислів;

   • формування базових суспільних цінностей: природа, людина, батьківщина, праця, пізнання, життя;

   • розвиток мотиваційно-емоційної сфери (задоволення від праці, орієнтація на досягнення);

   • розвиток творчих здібностей;

   • формування навичок спілкування в системі взаємин.IV.Зміст роботи з напрямку забезпечення розвитку творчих здібностей обдарованих школярів


Зміст роботи спрямований на виявлення, підтримку обдарованої дитини; узагальнення, поширення кращого досвіду педагогічних та науково-педагогічних працівників, який забезпечує розвиток особистості з урахуванням специфіки і рівня її здібностей та формування в молоді системи уявлень, сприяє становленню світоглядних орієнтацій, виробленню власної філософії життєдіяльності, самоідентифікації та самореалізації в кожній із сфер суспільного життя.


Цій меті при застосуванні тренінгових методів діагностики виявлення і розвитку прихованої обдарованості підпорядковуються пошук, відбір та підтримка обдарованої дитини.

Навчання і розвиток обдарованих дітей забезпечує розширене та поглиблене вивчення навчальних предметів з використанням таких методів, як проблемно-розвивальне, гуманно-особистісне, індивідуальне навчання тощо.

Організація навчальної діяльності поєднує два взаємозв’язаних напрями: набуття знань (провідних ідей, понять, теорій, законів) та практичне їх застосування. Це сприяє розвитку пізнавальних здібностей, логічного мислення, виробленню практичних умінь та навичок, необхідних для трудової діяльності, створює умови для формування в особистості вміння міркувати, аналізувати, співставляти, ставити запитання, шукати відповіді, критично та всебічно розглядати проблему, досліджувати та експериментувати, робити власні висновки, орієнтуватися й адаптуватися до нових соціальних умов.

V.Соціальні інститути, що забезпечують розвиток творчих здібностей обдарованих школярів

Розвиток творчих здібностей обдарованої особистості забезпечують загальноосвітні навчальні заклади всіх типів, позашкільні навчально-виховні заклади, сім’я. Навчання та перебування в цих інституціях – час, на який припадає основний період формування світогляду, культурно-освітніх потреб особистості та самоусвідомлення.

Сприяти розвитку творчих здібностей школярів повинні й засоби масової інформації, які б пропагували досвід роботи з обдарованими дітьми, публікували відповідні матеріали, випускали навчально-пізнавальні теле- і радіопередачі.

До цієї діяльності можуть також залучатися різноманітні благодійні фонди, організації, які фінансово підтримують олімпіади, конкурси, турніри, тренінги, інтелектуальні ігри, надають гранти для розробки науково-методичних матеріалів, посібників, підручників тощо.

У такий спосіб можлива реалізація навчально-виховної моделі, в якій взаємодіють усі складники процесу сприяння розвитку творчих здібностей: сім’я, навчальні заклади всіх типів, соціальні партнери, засоби масової інформації.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка