Програма «Обдарована особистість» Додаток Заходи на виконання програми «Обдарована дитина»


I етап – учитель формує творчі завдання й сам вирішує їх, а дітям пропонує роль виконавця своїх вказівокСторінка3/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.03 Mb.
#511
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

I етапучитель формує творчі завдання й сам вирішує їх, а дітям пропонує роль виконавця своїх вказівок;


II етап – учитель ставить завдання, але способи вирішення пропонує знайти учням, учитель підбиває підсумки роботи;

III етап – учитель ставить творчі завдання, а учні самостійно проходять усі етапи пошуку до висновків.
У роботі з обдарованими дітьми слід ефективно застосовувати фронтальні, групові та індивідуальні форми навчання.

Корисними будуть, зокрема:фронтальні заняття – семінари, дебати, дискусії, ділові ігри;

групові заняття – парні, постійні і тимчасові групи із зміною функцій їх учасників, однаковими і різними завданнями, різними формами співпраці.
Особливу увагу потрібно приділити організації індивідуальної роботи з обдарованими учнями, розробці індивідуальних освітніх програм розвитку учнів, планів індивідуальних занять.

Орієнтовний план індивідуальних занять з учнями з підготовки до олімпіад може бути такої форми:
з/п


Зміст

Дата

виконанняОсновні питання та види роботи

Домашнє завдання

Піднести роль психолого-педагогічного консиліуму у визначенні програми індивідуальної роботи з обдарованою дитиною, створенні ситуації успіху в навчанні.

Обласний центр практичної психології і соціальної роботи КОІППО імені Василя Сухомлинського (завідуюча В.Ф.Чебоненко) рекомендує при розробці корекційно-розвивальних програм для обдарованих дітей враховувати такі напрями: • розвиток творчого мислення та пізнавальних інтересів;

 • оптимізація емоційних станів та розвиток навичок саморегуляції.

Центром практичної психології розроблена Пам’ятка вчителям щодо роботи з обдарованими дітьми (додаток 17).
Моделюючи систему роботи з обдарованими дітьми, радимо звернутися до ідей В.О.Сухомлинського та створеного ним досвіду роботи Павлиської школи, широко представленого в його працях “Павлиська середня школа”, “Серце віддаю дітям”, “Нагородження громадянина”, “Сто порад учителеві”, “Розмова з молодим директором школи”; в статтях “Людина неповторна”, “Суспільство і вчитель”, “Розвиток індивідуальних здібностей і нахилів учнів”, “Праця, покликання, щастя”, “Урок і знання”, “Вчити вчитися” та інших.

У навчанні дітей надавати перевагу заняттям, орієнтованим на розвиток творчості, інтуіції, рефлексії, удосконалення інтелектуальних умінь.

“Розум не формується без розумового напруження, без думки, без самостійних пошуків”,   підкреслював В.О.Сухомлинський і наголошував на необхідності виховання самостійності, критичності мислення, активної позиції учнів щодо здобування знань та їх практичного застосування.

Рекомендуємо, зокрема, творчо використати ідеї В.О.Сухомлинського: • про забезпечення дослідницького характеру розумової праці, розвитку їх допитливості, про необхідність навчання їх мистецтву мислення на всіх етапах навчання (розвивати інтелектуальні потреби – “дізнатися, пояснити, дослідити, заглибитися в те чи інше питання” (2, т.4. с.24), “вчити бачити, шукати і відкривати причинно-наслідкові зв’язки, відповідь на питання “чому?” (2, т.2. с.472), “спеціальні завдання на мислення, побудовані на спостереженнях” (2, т. 4. с.255), “вправляти в доказово-мислительській діяльності”, “тримати клас у стані дискусії”, в ході якої учень досліджує протиріччя і визначає свою точку зору;

 • про творчий підхід учителя до вибору і оптимального поєднання методів навчання, які забезпечують первинне сприйняття, усвідомлення, засвоєння, систематизацію, розвиток, поглиблення і трансформацію знань, “приведення наявних знань у стан активної діяльності, рухомості” (2, т.2. с.489);

 • про виховання активної позиції учнів щодо знань і удосконалення форм їх добування:

  • “спостереження – найважливіше джерело енергії розуму” (2, т. 2. с.472);

  • читання (“виховати школяра допитливим, вдумливим читачем” (2, т. 5. с.431);

  • “екскурс учня у власні думки”, “дослідження своєї комори знань” (2, т. 2. с.456);

 • про доцільність створення окремої програми інтелектуального і трудового розвитку й удосконалення обдарованих дітей;

 • про виховання органічної потреби в самоосвіті, постійному самостійному прирощуванні знань, озброєння учнів технологією самоосвітньої роботи (виділення тем для самоосвіти з кожного предмета, завдання для тривалих самостійних спостережень, досліджень і узагальнень; дні самоосвіти, звіти про самоосвіту тощо);

 • про удосконалення домашньої навчальної роботи учнів, яка має забезпечити “розвиток, поглиблення знань, удосконалення вміння вчитись”, підготовку до оволодіння новими знаннями в класі, розвиток індивідуальних нахилів і запитів, задоволення і розвиток багатогранних інтелектуальних потреб; про індивідуалізацію домашніх завдань і їх творчий характер (“аналіз, дослідження, порівняння – ці форми активної розумової праці, повинні пронизувати домашні завдання”, складання анотацій на прочитані книжки, підготовка рефератів, написання творів, проведення розрахунків конструкторського характеру тощо);

 • про забезпечення широкого застосування знань (“активне застосування знань породжує справжню освіченість” (2, т. 5. с.436); виконання учнями творчих робіт; складання задач, пов’язаних з працею, технічним конструюванням та моделюванням; залучення учнів до керівництва гуртками, проведення вечорів науки і техніки, підготовка учнів до просвітницької роботи та ін.).

Особливу увагу приділяти організації самостійної роботи учнів, зважаючи на те, що ефективність проведення самостійної роботи учнів, як зазначає Н.В.Настенко, залежить від дотримування багатьох умов:

  • посильності завдання;

  • інструктажу вчителя про порядок виконання завдань, визначення необхідного часу для окремого етапу на самостійну роботи, відповідність відведеного часу щодо обсягу та ступеня складності завдань;

  • диференційований підбір завдань з вищою складністю для здібних учнів, які цікавляться певною дисципліною значно глибше;

  • чіткої організації навчальної діяльності (щоб кожен учень виконував завдання самостійно);

  • диференційованої допомоги учням у виконанні завдання (але без підказування та опіки);

  • підготовки вчителем списку додаткової науково-популярної літератури для виконання індивідуальних складніших завдань;

  • підбору таких завдань, які при самостійній роботі з підручником, довідковою літературою, вимагають від учня осмисленого перетворення тексту даного параграфа;

  • письмово-графічного оформлення результатів самостійної роботи;

  • завершення результатів самостійної роботи самоконтролем і контролем з боку вчителя (5, 4-5).

У роботі з обдарованими дітьми ширше використовувати:

   • розвивальні форми організації навчальної діяльності: захист творчих завдань, екскурсії, заняття в лабораторіях) та позакласної роботи (наукові товариства, малі академії, творчі студії, творчі клуби, школи творчості);

   • стажування, практику на базі навчальних і наукових лабораторій, на виробництві;

   • ефективні методи і прийоми розвивального навчання (проблемні, дослідницькі, творчі, діалогічні, ігрові).

З метою розвитку пізнавальної активності і творчих здібностей учнів проводити інтелектуальні, комп’ютерні, дидактичні ігри, турніри кмітливих, КВК, брейн-ринги, конкурси, вікторини та ін.

Удосконалювати технологію підготовки і проведення предметних олімпіад, спрямованих на виявлення і самореалізацію обдарованих дітей.

Готуючи учнів до участі в олімпіадах, використати методичні рекомендації, подані в журналі “Сільська школа України”:

А.Дьоміна, Н.Пушкар, Л.Сушик і ін. Підготовка учнів до олімпіад юних географів. – 2005. – № 12, № 13.

Я.Бахматюк. Матеріали для підготовки до предметних олімпіад з історії учнів 4 (8)-х класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. – 2006. – № 27, №28.

Заохочувати школярів до активної участі в районних (міських), обласних і Всеукраїнських турнірах юних знавців математики, фізики, біології, хімії, географії, економіки, правознавства, винахідників і раціоналізаторів.

Залучати дітей до участі у різноманітних конкурсах, зокрема таких, як:

Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру”;

Всеукраїнський природничий інтегративний конкурс “Колосок”;

Математичний конкурс “Золотий ключик” та ін.Удосконалити систему позаурочної роботи з обдарованими дітьми, творчо використавши досвід НВК «ЗШ І-ІІІІ ст. № 25, природничо-математичний ліцей» м. Кіровограда (додаток 18).
Активніше залучати школярів до пошуково-дослідницької роботи. З метою вивчення думки учнів щодо їх участі у пошуково-дослідницькій роботі радимо використати орієнтовний перелік питань анкети, запропонованої завідуючим відділом роботи з обдарованими дітьми Київського ОІППОПК О.В.Заболотним:

 1. Який шкільний предмет для Вас найбільш цікавий?

 2. Із якого предмета Вам цікаво читати додаткову літературу?

 3. Яка галузь знань Вам найбільш цікава?

 4. Чи займаєтесь Ви в гуртках? Яких саме?

 5. Чи вважаєте Ви за необхідне створення в школі наукового товариства учнів?

 6. На Вашу думку, чим воно повинно займатися?

 7. Чи бажаєте Ви брати участь у роботі наукового товариства учнів?

 8. Якщо так, то в якій секції Ви хотіли б працювати?

 9. Хто з учителів міг би стати Вашим консультантом?

 10. Які наукові теми для дослідження могли б бути для Вас цікавими? (9, 139)

На основі аналізу отриманої в ході анкетування інформації створити секції, визначити їх керівників.Розширити мережу учнівських наукових товариств, залучивши до них обдарованих дітей.

Розробити проблематику науково-дослідницьких робіт та рекомендації щодо їх написання і захисту.

Запровадити рейтинг обдарованих дітей, враховуючи при його визначенні такі показники:

 • пізнавальні інтереси;

 • концентрація уваги;

 • спостережливість;

 • допитливість;

 • швидкість запам’ятовування;

 • швидкість і точність відтворення;

 • гнучкість мислення;

 • оригінальність мислення;

 • словниковий запас;

 • володіння термінами і поняттями;

 • робота з додатковою літературою;

 • критичність мислення;

 • здатність до самооцінки і оцінки та ін.

Забезпечити плідну співдружність школи і сім’ї, ефективно використовуючи різноманітні форми співробітництва та інтерактивні методи навчання батьків у системі педагогічного всеобучу:

 • творчі дискусії;

 • конференції;

 • лекторії;

 • цикли бесід “Обдарована дитина”;

 • круглі столи;

 • фестивалі сімейної творчості та інші.

Активізувати в навчальних закладах роботу педагогічних лекторіїв для батьків “Розвиток творчих здібностей дитини в сім’ї.

З цією метою варто використати тематику (9, 69-70), запропоновану заступником директора з наукової роботи Згурівської гімназії Київської області В.О.Висовень (додаток 19).При організації навчання батьків ефективним методам розвитку творчих здібностей і обдарувань дітей доцільно привернути їх увагу до необхідності:

 • дотримання правила “Не зашкодь!”

 • знання психологічних особливостей обдарованої дитини і розуміння її потреб та інтересів;

 • надання дитині прав вибору;

 • створення умов для розвитку допитливості, кмітливості, інтелекту, пізнавальних інтересів, творчої активності;

 • залучення дітей до різноманітних інтелектуальних ігор, вікторин, розгадування і складання кросвордів, чайнвордів, сканвордів, ребусів;

 • сприяння участі дітей в конкурсах, олімпіадах, турнірах;

 • надання допомоги і підтримки;

 • застосування форм і методів народної педагогіки;

 • заохочення обдарованої дитини.

Доцільним буде вручення Пам’ятки батькам обдарованих дітей, складеної обласним центром практичної психології і соціальної роботи КОІППО (В.Ф.Чебоненко) (додаток 20).
Додатки

Додаток 1
Система роботи з обдарованими учнями

в гімназії № 9 м. Кіровограда

Факультативи

Спецкурси

Учнівське наукове товариство «Обрій»

КТВ МАН

Гуртки

Олімпіади

Предметні тижні

Конкурси

Місячники

Вокальна група

Виставки художніх робіт, виготовлених учнями

Фотоконкурси

Хореографічний гурток

Театральний гурток

Секція футболу


Секція софтболу


Секція баскетболуОргани учнівського самоврядування «Учнівське представництво


Додаток 2

Програма

«Обдарована особистість»

(розвиток творчих здібностей учнів у НВК«ЗШ І-ІІІ ступенів № 25, природничо-математичний ліцей»)


Термін виконання

Виявлення обдарованих

дітей

Максимальне розкриття обдарованості

Внутрішньо-шкільна методична робота. Діяльність учителя

Участь у міжнародних програмах та проектах

Серпень

Конкурсний відбір в класи (профільність навчання). Психолого-педагогічна діагностика учнів.

Затвердження навчально-виховного плану ліцею, ЦДЮТ «Ліра».

Затвердження плану методичної роботи ліцею.
Вересень
Планування роботи спецкурсів та факультативів, клубу «Інтелект». Організація роботи шкільної редколегії (газета «Парк шкільного періоду»). Продовження навчання в МАН, ЗАКШ «Всесвіт», участь у конкурсі «Космічні фантазії.

Консультації для учнів-учасників предметних олімпіад.

Участь у програмах «I*EARN», «ІNТЕL».

Жовтень
Початок роботи секцій шкільного самостійного наукового товариства, шкільні предметні олімпіади, І тур міських інтелектуальних ігор. Старт роботи в конкурсі «Колосок».

Моніторинг навчальної діяльності учнів (Проблема вибору теми творчого дослідження ліцеїстів).

Участь у програмах «I*EARN», «ІNТЕL».

Листопад
Участь у міських предметних олімпіадах, в конкурсі ЗАКШ «Сузір’я» («Мирний космос), І тур Всеукраїнського конкурсу знавців української мови. Фестиваль команд КВК.

Консультації для учнів-учасників предметних олімпіад.

Участь у програмах «I*EARN», «ІNТЕL».

Грудень
ІІ тур міських інтелектуальних ігор, участь в регіональних предметних олімпіадах, напівфінал КВК, міський конкурс «Степові джерела», проведення залікових сесій для учнів 8-11 класів.

Консультації для учнів-учасників предметних олімпіад та консультації з підготовки до захисту творчих робіт.

Участь у програмах «I*EARN», «ІNТЕL».

Січень
Участь в обласних предметних олімпіадах та обласних інтелектуальних іграх.

Консультації для учнів-учасників предметних олімпіад та консультації з підготовки до захисту творчих робіт.

Участь у програмах «I*EARN», «ІNТЕL».

Лютий

Захист колективних творчих робіт ліцеїстів – членів наукового самостійного товариства.

Захист наукових робіт обласного конкурсу МАН, конкурс «Степові джерела». Старт роботи в фізичній школі «Левеня». Науково-практична конференція шкільного самостійного товариства.
Участь у програмах «I*EARN», «ІNТЕL».

Березень
Конкурс «Степові джерела». Старт роботи математичної школи «Кенгуру». Вступ до МАН.
Участь у програмах «I*EARN», «ІNТЕL».

Квітень

Виявлення обдарованих дітей шляхом тестування.

Підбиття підсумків роботи за рік: випуск «Методичного вісника ліцею». Фінал міського чемпіонату КВК.
Участь у програмах «I*EARN», «ІNТЕL».

Травень
Проведення залікової сесії для ліцеїстів. Планування роботи шкільного наукового товариства на наступний рік.

Планування роботи шкільних методичних об’єднань учителів та методичної роботи закладу.

Участь у програмах «I*EARN», «ІNТЕL».


Додаток 3
Заходи

на виконання програми

«Обдарована дитина»
Ліцей інформаційних технологій

Олександрійської міської ради
з/п


Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін

виконанняВідмітка про виконання

1. Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми

1.1.

Створити координаційну раду з питань організації роботи з обдарованими дітьми

НМР1.2.

Продовжити роботу майстер-класів з питань використання сучасних інформаційних технологій в НВП

Керівники майстер-класів

Постійно
1.3.

Скласти, впорядкувати методичні рекомендації для учнів з профільних дисциплін: економіка, інформатика, хімія, біологія, правознавство, математика

Бердник Н.О.,

Мельник В.І., Шульга Р.Ю.,

Бутрименко О.М.,

Орлова С.В.,

Філіп І.В.,

Халізова Л.І.,

Сторчова Н.І.


Вересень-листопад

2004 р.

1.4.

З метою інформаційного забезпечення педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою молоддю, створити каталог нормативно-правових та науково-методичних матеріалів заданої тематики

Заступник директора з НВР Шульга Р.Ю.

Постійно
1.5.

Підготувати методичні рекомендації щодо формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактики стресів та емоційних перевантажень обдарованих дітей

Психологічна

служба ЛІТ

Домбровська В.С.


Жовтень

2004 р.

1.6.

Розробити критерії професійної кваліфікації педагогічних кадрів для роботи з обдарованою молоддю

Науково-методична рада ЛІТ

Листопад

2004 р.

1.7.

Видавати збірки науково-пошукових, дослідницьких, творчих робіт ліцеїстів

Заступник директора з НВР Шульга Р.Ю.

Щороку
1.8.

Висвітлювати роботу з обдарованими дітьми, хід виконання даної програми ЗМІ ліцею

Голови МО ЛІТ

Постійно
2. Система пошуку обдарованих дітей

2.1.

Розробити комплекс психодіагностичних методик, спрямованих на виявлення інтелектуально і творчо обдарованих дітей

Психологічна

служба ЛІТ

Домбровська В.С.


Жовтень

2004 р.

2.2.

Проводити науково-практичні семінари, «круглі столи», психологічні тренінги для педагогів, які працюють з обдарованими дітьми

Заступник директора з НВР Шульга Р.Ю.

Психологічна

служба ЛІТ

Домбровська В.С.Постійно
2.3.

Проводити психодіагностичні тестування, спрямовані на пошук обдарованих дітей, на предмет визначення інтелектуального рівня розвитку різних вікових груп учнів ЛІТ

Психологічна

служба ЛІТ

Домбровська В.С.


Вересень-грудень

2004 р.

2.4.

Активізувати проведення предметних учнівських олімпіад, Всеукраїнських, Міжнародних Інтернет-олімпіад

Голови МО, Мельник В.І.

Вересень-грудень

2004-2009 рр.


2.5.

Брати участь у проведенні міських, обласних, Всеукраїнських конкурсах, турнірах

Вчителі-предметники

Постійно
2.6.

Створити інформаційний банк даних «Обдарована дитина». З цією метою зібрати дані про:

 • вчителів, які працюють з обдарованими дітьми;

 • обдарованих і здібних дітей ЛІТ;

 • оригінальні рішення конкурсних завдань (за напрямками)

Заступник директора з НВР Шульга Р.Ю.

Вчителі-предметники

Вчителі-предметникиПостійно
2.7.

Розробити критерії та визначати рейтинг навчальних предметів за результатами учнівських предметних олімпіад та конкурсів-захистів Малої академії наук України

Науково-методична рада ЛІТ

Жовтень

2004 р.

2.8.

Продовжувати налагоджувати двосторонні міжнародні зв’язки з Проектом землі Шлезвіг-Гольштейн і вільного ганзейського міста Любек (Німеччина) для обміну досвідом через інформаційну мережу Інтернет. Визначити шляхи взаємодії

Мельник В.І.

Постійно
3. Навчання, виховання та розвиток обдарованих дітей

3.1.

Створити «Школу юного програміста ЛІТ» з метою залучення до навчання в ній обдарованих дітей ЗНЗ міста

Адміністрація, Мельник В.І.

Січень

2005 р.

3.2.

Провести методичні експертизи вивчення рівня ефективності використання годин, програмно-методичного забезпечення викладання предметів, спецкурсів та курсів за вибором (факультативів) варіативної складової робочих навчальних планів

Адміністрація

Постійно
3.3.

Сприяти функціонуванню шкільних предметних факультативів, збагаченню організаційних форм і методів гурткової роботи в позаурочний час

Адміністрація

Постійно
3.4.

Вжити заходів, спрямованих на забезпечення матеріально-технічної модернізації навчально-виховного процесу в ЛІТ:

 • комп’ютеризація навчального процесу;

 • забезпечення телекомунікаційними засобами, доступу до мережі Інтернет;

 • забезпечення лабораторним обладнанням;

 • впровадження сучасних інформаційних технологій

Адміністрація, спонсори (за згодою)

Постійно
3.5.

Поповнити бібліотечні фонди ЛІТ сучасними інформаційними засобами, науково-методичною та довідковою літературою (у тому числі на магнітних носіях)

Адміністрація, спонсори (за згодою)

Постійно
3.6.

Продовжити шляхом укладання двосторонніх угод творчу співпрацю ЛІТ з вищими навчальними закладами

Адміністрація

Постійно
3.7.

Продовжити роботу літньої школи-табору «Юний інформатик»

Адміністрація Мельник В.І.

Демченко В.А.Червень

2005 р.

3.8.

Забезпечити роботу секцій КТВ МАН України:

 • конструювання;

 • історія;

 • іноземна мова;

 • економіка;

 • авіація та космонавтика;

 • фізика;

 • українська мова.

Піскова С.В.

Кривоший Т.С.

Снозова Л.А.

Бердник Н.О.

Чумак В.І.


Ляшенко Г.І.

Корнєєва Л.М.Постійно
3.9.

Сприяти поширенню в ЛІТ самоврядування молоді як форми демократичної побудови життя учнівського колективу (ліцейний парламент)

Демченко В.А.

Психологічна

служба ЛІТ

Домбровська В.С.Постійно
3.10.

Розглядати на засіданнях НМР та затверджувати методичні посібники, авторські програми з навчальних дисциплін

НМР

Червень

Щорічно

4. Забезпечення соціально-правових гарантій

4.1.

Продовжити вручення премій учням ЛІТ у номінації «Ліцеїст року»

Адміністрація ЛІТ

Меценати (за згодою)Травень

2005 р.

4.2.

Створити Книгу Пошани дітей, які нагороджені премією в номінації «Ліцеїст року»

Демченко В.А.

Травень

ЩорічноДодаток 4
Програма

розвитку обдарованих учнів
Світловодська СЗШ І-ІІІ ступенів № 7

Конкурси олімпіади


Спорт


Навчальні досягненняПошукова робота

Досягнення в галузі науки і мистецтва


Учнівське самоврядування
Додаток 5
Картка досягнень обдарованого учня
Долинський спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 3


 1. Прізвище, ім’я, по батькові Ласкурик Ольга Павлівна

 2. Дата народження 19 квітня 1992

 3. Адреса, телефон вул. Матросова, 13, 5-23-96

 4. Клас 7 8

 5. Навчальний рік 2004-2005 2005-2006

 6. Коротка характеристика


Ласкурик Ольга навчається в класі з поглибленим вивченням математики та фізики. Дівчина має ґрунтовні знання з природничо-математичних дисциплін. Особливо захоплюється вивченням математики, фізики та географії. Бере активну участь у проведенні позакласних та позашкільних заходів, сумлінно готується до олімпіадних змагань. Багато уваги приділяє самоосвіті, читає додаткову літературу, дитина всебічно обдарована. В класному колективі Ольгу поважають за стриманість, упевненість, дружню підтримку.


 1. Досягнення
Рік

Предмет

Районна олімпіада

Регіональна олімпіада

Обласна олімпіада

Всеукраїнська олімпіада

2005

Фізика

І


Математика

ІІ


2006

Фізика

І

І

ІІ
Географія

І

І

І

ІІІ


Додаток 6
Структура наукового товариства

школярів (НТШ) «Інтелект»
Долинський СЗНЗ І-ІІІ ступенів № 3

Загальні збори НТШКерівник НТШ (заступник директора з науково-методичної роботи Т.М.Олійник)
Керівник НТШ (учениця 8-А класу Ярослава Григорчук)


Керівник

секції «Інформатика»

С.В.Чумаченко


Керівник секції «Українська

мова та література Н.І.ТолмачКерівник

секції


«Фізика» П.В.Ласкурик

Керівник

секції «Математика» Т.М.БурлаченкоКерівник

секції


«Хімія» Л.М.Дорошенко

Керівник

секції


«Біологія»

Е.Е.Бондаренко

Секція «Інформатика»

Секція «Українська мова та література»

Секція «Фізика»

Секція «Математика»

Секція «Хімія»

Секція «Біологія»Додаток 7
Положення

про загальношкільний учнівський рейтинг

«Розумники та розумниці»
Гайворонська ЗШ № 5
І. Загальні положення

1.1. Рейтинг «Розумники та розумниці» впроваджено з метою виявлення та стимулювання творчих, обдарованих учнів, підвищення рівня їх знань та практичної діяльності.

1.2. Рейтингова система оцінювання учнів для визначення кандидатів на звання «Розумники та розумниці» в різних номінаціях має:

а) відображати навчальні, творчі досягнення, участь та перемоги в предметних олімпіадах та конкурсах;

б) враховувати участь у громадському житті класу та школи, рівень морально-естетичної культури поведінки учнів;

в) сприяти вихованню в учнів прагнення до самодисципліни, громадської активності та поглибленого вивчення окремих предметів.

1.3. Основними критеріями рейтингової системи в різних номінаціях є:

а) участь у предметних олімпіадах (шкільних, районних, регіональних, обласних, всеукраїнських) – 10-15 балів;

б) участь у роботі МАН – 25 балів;

в) участь у шкільних конкурсах, інтелектуальних змаганнях, семінарах, турнірах – 30 балів;

г) участь у самоврядуванні школи – 15 балів;

д) участь у роботі творчих гуртків, у мистецьких заходах, святкових концертах – 10-30 балів;

е) участь у роботі клубів та студій – 10-30 балів.

1.4. При встановленні рейтингу враховуються позитивні та негативні риси учасників рейтингової програми:

а) зовнішній вигляд – охайний чи неохайний (+5, -5);

б) порушення статуту та розпорядку школи (-15 балів);

в) відсутність або наявність шкідливих звичок – паління, вживання спиртних напоїв – (20 балів).
ІІ. Номінації рейтингу


 1. «Воля до перемоги»

Нагороджується учень (учениця)   неодноразовий переможець та призер предметних олімпіад та конкурсів.

 1. «Ерудиція та глибина знань»

Нагороджується учень (учениця), який протягом навчального року виявив глибокі знання, високий рівень ерудиції з різних навчальних предметів, критичне мислення та брав участь у різноманітних інтелектуальних програмах та конкурсах.


 1. «Громадянська позиція»

Нагороджується учень (учениця), який брав активну участь у громадському житті класу та школи, виявив організаторські здібності.

 1. «Збережемо світ навколо нас»

Нагороджується учень (учениця), який брав активну участь в охороні навколишнього середовища, розробив оригінальні програми його збереження та розвитку.

 1. «Світ прекрасного»

Нагороджується учень (учениця), який виявив мистецький талант й перемагав у конкурсах з музики, співу та живопису.

 1. «Сила тіла та сила духу»

Нагороджується учень (учениця), який брав активну участь в організації та проведенні спортивних змагань, був їх неодноразовим переможцем.

 1. «Фантастичний проект»

Нагороджується учень (учениця), який виявив творчу уяву, пізнавальний інтерес до різних сторін суспільного життя, до читання науково-популярної літератури, переконливо обґрунтував свої припущення та ідеї.

 1. «Я не чарівник, я тільки вчуся»

Нагороджується учень 3-х класів, який виявив високі знання, вміння, є прикладом у навчанні та поведінці.
ІІІ. Термін проведення рейтингу

3.1. Рейтингова програма проводиться протягом навчального року.

3.2. Результати підсумовуються у травні.
ІV. Учасники рейтингової програми

Учасниками рейтингу можуть бути учні 3-11 класів.


V. Порядок проведення

5.1. Для проведення створюється оргкомітет з представників адміністрації школи, педколективу, учнівського парламенту та батьків.

5.2. Визначення переможців рейтингу в номінаціях здійснюється демократичним шляхом з урахуванням критеріїв.

5.3. Оргкомітет проводить організаційну та роз’яснювальну роботу щодо підготовки та проведення рейтингу.


VІ. Нагородження переможців

6.1. Результати, отримані за рейтинговою системою оцінювання, доводяться до відома громадськості.

6.2. Найвищий рейтинг учнів у різних номінаціях дає право отримати звання «Розумник» або «Розумниця».

Додаток 8
Виховання гармонійної особистості

в Довкіллі
Учитель-методист Аджамської ЗШ Н.І.Морозова

Девіз «Знай! Люби! Бережи!»

Запитуємо

Довкілля

Досліджуємо

Пізнаємо

Охороняємо

Спостерігаємо

Захищаємо


Додаток 9
Навчально-тематичний план

проведення обласного семінару керівників

рай(міськ) методоб’єднань учителів української

мови та літератури
Проблема: Проблеми роботи з філологічно обдарованими учнями


п/п


Зміст роботи

К-сть год

Відповідальні

за проведеннялекц.

пр.

1

2

3

4

5

29 вересня

1.

Концепція профільного навчання в старшій школі (Ознайомлення з проектом). Програмно-методичне забезпечення.

1
Шило А.М., зав.відд.

УОН облдержадм.

Пустовойт А.М.,

зав. НМК КОІППО

Задорожна Н.О.


2.

Підсумки обласних та всеукраїнських конкурсів, олімпіад з української мови та літератури за 2002-2003 н.р.

1
Задорожна Н.О.

3.

Рай(міськ)методоб’єднання і проблеми філологічно обдарованої особистості. Круглий стіл.
2

Пустовойт А.М.

Задорожна Н.О.

Піскова О.Г. (м. Олександрія)

Зінченко С.М.

(Кіровоградський р-н)


4.

Урок мови: проблеми розвитку лінгвістичних здібностей учнів.

2
Задорожна Н.О.,

доцент кафедри КОІППО, канд. наук5.

Огляд публікацій фахових газет та журналів. Новинки літератури. Сторінки майбутньої книги (Л.Куценко «Срібні сурми»).

2
Жарська Л.М.

Куценко Л.В.30 вересня
Практичні заняття на базі навчальних закладів Новоукраїнського району.
8

Задорожна Н.О.

1.

Освітня візитка Новоукраїнщини.Кривошия В.С.,

нач. відділу осв.

Каєнко Н.Г.

зав. РМК


2.

Творчий портрет учителя Новоукраїнської гімназії № 7, переможця обласного конкурсу «Учитель року – 2003» Яценко Л.В. Відвідування й аналіз уроку української мови.Наєнко Н.Г.

3.

Урок для душі. Відвідування й обговорення уроку літератури в ЗШ № 3 (Шведова З.М.).– " –

4.

Міні-завдання РМО. Презентація досвіду кафедри словесників Новоукраїнської ЗШ № 6 з питань роботи з обдарованими учнями (з показом фрагментів різних етапів уроку).


5.

Ознайомлення з методичними матеріалами предметних кабінетів та шкільного методичного кабінету.


6.

Обговорення відвіданих заходів.


1 жовтня

1.

«Він приходить до нас сучасником…» Інформації про відзначення в районах (містах) ювілею В.О.Сухомлинського.

1
Пустовойт А.М.

Жарська Л.М.2.

Методичні родзинки. Повідомлення голів рай(міськ)методоб’єднань про цікаві форми роботи в 2002-2003 н.р.
2

Задорожна Н.О.

3.

Медалі – 2003. Аналіз робіт випускників 2002-2003 н.р.

14.

Зміст роботи рай(міськ)методичних об’єднань у 2003-2004 н.р.

15.

Про апробацію підручника «Українська література. 9 клас»

(авт. В.Пахаренко) в області.

– " –

6.

Презентація методичного посібника «Уроки на майбутнє й для майбутнього. 5 клас», підготовленого членом обласної творчої групи Архангельською Л.С.
2

Задорожна Н.О.

7.

Консультації.

9

14
Завідуюча навчально-методичним кабінетом

української мови та літератури А.Пустовойт

Додаток 10
Вченій раді Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Доповідна записка

про досвід роботи педагогічного колективу Гайворонської ЗШ № 5, опорної з питань вивчення і творчої реалізації педагогічних

ідей В.О.Сухомлинського, досвіду А.Б.Рєзніка

в системі розумового виховання
Досвід роботи педагогічного колективу Гайворонської ЗШ № 5, опорної з питань вивчення і творчої реалізації педагогічних ідей В.О.Сухомлинського, досвіду А.Б.Рєзніка в системі розумового виховання учнів вивчався центром координації діяльності методичних кабінетів і методичної роботи з педагогічними кадрами у 2004-2005 роках.

Провідні ідей даного досвіду:


 1. Системний підхід до вивчення педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського і творчої трансформації ідей видатного педагога в практику модернізації навчально-виховного процесу.

Розвиток ідей і впровадження досвіду колишнього директора школи А.Б.Рєзніка з питань розвитку пізнавальної активності школярів, озброєння їх навичками самоосвіти.

 1. Педагогічний колектив – творча співдружність ентузіастів, які, розвиваючи й примножуючи традиції, засновані попередніми поколіннями, йдуть шляхом оновлення, модернізації.

В педагогічному колективі вдало поєднуються мудрість і досвід майстрів з енергією, завзяттям, ініціативою молодих учителів.

 1. Цілеспрямована робота по розв’язанню загальношкільної проблеми «Пошук, розробка та впровадження інноваційних технологій навчання і виховання. Відбір та реалізація на основі індивідуалізації навчально-виховного процесу».

Опора в реалізації проблеми на творче використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського і досвіду А.Б.Рєзніка.

 1. Ефективне використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в практиці модернізації навчально-виховного процесу в початковій школі, яка зусиллями вчителів стала для дітей царством діяльної думки, школою радості, в якій домінують «яскрава думка, живе слово і творчість дитини» (т. 5, С.340).

Ефективним засобом розвитку в дітей вміння бачити, слухати, спостерігати, нестандартно мислити стали уроки мислення – захоплюючі подорожі у чарівний світ природи.

Значний досвід проведення уроків мислення, складання казок нагромаджений вчителями початкових класів Іщук Н.В., Шахмерзаєвою Н.В., Кучерик В.С., Колошею Н.Г., Українською В.О., Писанкою О.І. 1. Творча реалізація ідей В.О.Сухомлинського про забезпечення дослідницького характеру розумової праці учнів, необхідність навчання їх мистецтву мислення («дізнатися, пояснити, дослідити, заглибитись в те чи інше питання») (т. 4, С.24).

Широке використання за порадою видатного педагога:

  • «спеціальних вправ на мислення, побудованих на спостереженнях» (т.4, С.255);

  • «постановки проблемних питань» (т. 4, С.251);

  • шкільної лекції, семінарських і практичних занять, дискусій;

  • вправляння учнів «у доказово-мислительській діяльності»;

  • диференціації й індивідуалізації домашніх завдань, щоб забезпечити «розвиток, поглиблення знань, удосконалення вміння вчитись».

 1. Творча трансформація в практику роботи педколективу ідей В.О.Сухомлинського, досвіду А.Б.Рєзніка щодо розвитку пізнавальної активності учнів, озброєння уміннями й навичками самоосвіти в процесі позакласної виховної роботи.

В системі розумового виховання ефективно використовується і постійно збагачується досвід, який склався в школі у попередні десятиліття, зокрема, такі творчі знахідки педколективу:

 • товариство самоосвіти;

 • клуби («Чомучки», цікавої задачі, веселих математиків);

 • академбої;

 • громадські огляди знань;

 • міжпредметні конференції та ін.

Активна пізнавальна діяльність учнів, інтелектуальний фон у школі вміло підтримується впродовж усього навчального року:

у І семестрі – організація роботи гуртків і клубів, підготовка і проведення шкільних предметних олімпіад;

у ІІ семестрі – тижні й декади навчальних предметів, учнівські міжпредметні конференції, творчі звіти гуртків.


 1. Постійне вдосконалення системи навчання учнів раціональним прийомам самоосвіти, стимулювання учнів до творчого використання набутих знань у подальшій пізнавальній і практичній діяльності.

 2. Створення самобутньої ефективної системи формування бібліотечної грамоти учнів, їх читацької культури, утвердження культу Книги.

Удосконалені технології підготовки і проведення бібліотечних уроків, бібліотечної практики, бібліографічних заліків, посвячення в читачі, захисту читацького формуляра і читацького інтересу, свята Книги та ін.

 1. Творчий підхід до реалізації поради В.О.Сухомлинського: в учнівському колективі «повинен постійно битись пульс допитливої думки, прагнення до горизонтів науки, цікавих, захоплюючих проблем і книг». (Удосконалено роботу клубу «Чомучки», плідно працює клуб старшокласників «Гіпаніс», набули поширення інтелектуальні ігри «Розумники і розумниці», «О, щасливчик», практикується захист творчих завдань, започатковано «Золотий фонд школи».

 2. Творче використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського, досвіду А.Б.Рєзніка в практиці удосконалення патріотичного виховання, формування громадянина, піклування про громадянську лінію навчально-виховного процесу.

В системі виховної роботи школи домінує перспектива поступового розширення громадянського бачення світу – «світ сім’ї, школи, району, області до горизонтів країни, Батьківщини» (т. 4, С.559).

З метою стимулювання громадянського становлення учнів ефективно використовується виховний потенціал уроків, тематичні вечори і ранки, подорожі в минуле рідного краю, краєзнавчі й соціологічні дослідження, учнівське самоврядування. 1. Удосконалення структури, змісту і форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, створення сприятливих умов для професійного саморозвитку і творчої самореалізації кожного вчителя.

Збагаченню психолого-педагогічної культури вчителів сприяють психолого-педагогічний семінар, шкільні методичні об’єднання, творчі групи, школи педагогічної майстерності, майстер-клуб класних керівників, самоосвітня робота.

 1. Стимулювання творчих пошуків учителів, прагнення до постійного збагачення індивідуальної лабораторії кожного вчителя новими знахідками і відкриттями, інноваційними технологіями, інтерактивними методами.

Самобутній педагогічний почерк притаманний вчителям В.М.Гончарук, В.В.Гречаній, О.І.Комірному, Н.П.Бєлінській, В.О.Дятленку, А.А.Добровольській та іншим.

 1. Продумана система методичної роботи забезпечує ріст професійної майстерності вчителів, готовність педагогів до інноваційної діяльності, до сприйняття та активного впровадження інновацій, педагогічних ідей В.О.Сухомлинського і А.Б.Рєзніка, перспективного педагогічного досвіду.

У колективі 4 учителі-методисти, 7 старших учителів, 20 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію, 20 – вчителі першої категорії, 7 нагороджені знаком «Відмінник освіти України».

Учитель історії і правознавства Комірний О.І. – переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 1999».

Вчителі Шахмерзаєва Н.В., Козинська Н.М., Цвігун Л.В. – переможці районних конкурсів «Учитель року» та «Молоді таланти».

Майко О.В. – призер районного конкурсу «Класний керівник».

Учителі англійської мови Гончарук В.М., Пошенко Ю.В. стали переможцями Регіонального конкурсу «Українсько-американські премії за досягнення у викладанні англійської мови».

Творча реалізація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського, досвіду А.Б.Рєзніка, впровадження інноваційних технологій навчання і виховання дають вагомі результати:   • створено позитивний імідж школи в районі і області;

   • школа включена в комплекс «Неперервна освіта»;

   • атмосфера шкільного життя будується на засадах довіри, взаємоповаги і взаєморозуміння, творчої співпраці.

З метою апробації і поширення досвіду роботи педколективу Гайворонської ЗШ № 5 на її базі проведені:

 • районні семінари заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів, учителів початкових класів, учителів географії, англійської мови, української мови та літератури, музики, інформатики;

 • педагогічний практикум для слухачів обласної школи педагогів-дослідників;

 • обласний постійно діючий семінар директорів опорних шкіл;

 • обласна науково-практична конференція, присвячена 85-річчю з дня народження А.Б.Рєзніка.

Досвід педколективу схвалено радою центру координації діяльності методичних кабінетів і методичної роботи з педагогічними кадрами (Витяг із рішення ради додається).

Досвід педколективу Гайворонської ЗШ № 5 рекомендується радою центру координації (протокол № 2 від 10 березня 2006 року) до схвалення вченою радою КОІППО імені Василя Сухомлинського і творчого впровадження в практику роботи навчальних закладів області.

Завідуюча центром А.Постельняк

Додаток 11
Інформаційний банк даних «Обдаровані діти»

Фрагмент
Відділ освіти виконавчого комітету

Знам’янської міської ради Кіровоградської області

Міський методичний кабінет

Середня загальноосвітня школа № _____________

(Вул. _____________, № ______, місто Знам’янка, _________, телефон ______)

індекс
Дані про учня з особливими здібностями


Картку заведено (дата) ________________________
Фото Прізвище, ім’я, по батькові учня

___________________________

_________________________________________________

Число, місяць, рік народження ______________________


В якому класі навчається:

200__ -200__ н.р. - ____,

200__ -200__ н.р. - ____,


200__ -200__ н.р. - ____,

200__ -200__ н.р. - ____,

200__ -200__ н.р. - ____,


Домашня адреса, телефон ___________________________________________________

_________________________________________________________________________Відомості про батьків:

мати ____________________________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові, де й ким працює)

____________________________________________________________________

батько ______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, де й ким працює)

____________________________________________________________________Які здібності проявляє (навчальні предмети, літературно-аматорська творчість, хореографія, музика, вокал, спорт, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, науково-технічний профіль)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Які гуртки, факультативи, секції відвідує і де (в школі, БДЮТ, СЮТ, ДЮСШ, музичній школі, НТУ, МАН, ін.)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


Керівник гуртка, тренер, учитель (прізвище , ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Досягнення (коли, в яких конкурсах, змаганнях, олімпіадах брав участь, які місця виборов), нагороди, заохочення (вказати)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


Додаток 12
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка