Програма навчальної дисципліни основи педагогіки зі вступомСкачати 403.75 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації08.09.2017
Розмір403.75 Kb.
#36008
ТипПрограма
  1   2   3   4
Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»


Кафедра педагогіки початкової освіти
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор _______________________
“____”____________________ 2016 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОснови педагогіки зі вступом

_______________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

Галузь знань_____01 «Освіта»_________________

(шифр і назва напряму підготовки)
Напрям підготовки______013 «Початкова освіта»___________

(шифр і назва напряму підготовки)


Спеціальність ______013 «Початкова освіта»_______________

(шифр і назва спеціальності)


Факультет ___ ___Педагогічний___________________________

(назва факультету)


Івано-Франківськ – 2016 рік


Робоча програма ______Основи педагогіки зі вступом________________

(назва навчальної дисципліни)

для бакалаврів за напрямом підготовки 013 «Початкова освіта», спеціальністю «Початкова освіта».

„___” ________ 2016 р.
Робоча програма складена доктором педагогічних наук, доцентом кафедри педагогіки початкової освіти Оліяр М.П.

Робоча програма схвалена на засіданні кафедри педагогіки початкової освіти (протокол № ____ від _________________ 2016 р.)


Завідувач кафедри __________________ Будник О.Б.

підпис прізвище, ініціали

Затверджено науково-методичною радою педагогічного факультету

(протокол № _____ від _________________2016 р.)
Голова науково-методичної ради

педагогічного факультету ___Кондур О.С.

прізвище, ініціали

Директор / Декан _____________________ Рега О.С.

підпис прізвище, ініціали
Ілійчук Л.В., Оліяр М.П., 2016 рік

ПНУ, 2016 рік

  1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань:

01

“Освіта”Нормативна дисципліна

Напрям підготовки:

013


“Початкова освіта”

Модулів – 2
Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

______________________________________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 180

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин

для денної форми навчання:


аудиторних – 6 год.

самостійної роботи студента – 6 год.Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр30 год.

14 год.

Практичні, семінарські

30 год.

6 год.

ЛабораторніСамостійна робота

120 год.

160 год.

Індивідуальні завдання: __ год.

Вид контролю:

екзамен
Скачати 403.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка