Програма міжнародної літньої школи «освітні вимірювання: викладання, дослідження І практика»Скачати 84.18 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір84.18 Kb.


TEMPUS PROJECT 145029-TEMPUS-2008-SE-JPCREducational Measurements

Adapted to EU StandardsIII INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL

EDUCATIONAL MEASUREMENT: TEACHING, RESEARCH AND PRACTICE

PROGRAM


8 – 15 October 2011

Foros (Crimea, Ukraine)


ПРОГРАМА

МІЖНАРОДНОЇ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ

«ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ: ВИКЛАДАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРАКТИКА»
9.10. НеділяГоловуючий – Професор В.П. Сергієнко

Відкриття Школи. (10.00–10.10) Д.C. Сільвестров (Стокгольмський університет / Малардаленський університет, Швеція)

Лекція 1. (10.10-10.40) Авраменко О.В. (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). Державна атестація в магістратурі 8.18010022 Освітні вимірювання.

Лекція 2. (10.45–11.15) Сергієнко В.П. (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова). Система моніторингу якості освіти в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

Лекція 3. (11.20–12.00) Раков С.А. (Начальник відділу наукового забезпечення Українського центру оцінювання якості освіти). Використання 2-рівневих вступних тестів з математики: світовий досвід і український контекст.

Обідня перерва.
Лекція 4. (16.00–16.40) М. Зелман (USETI)

Лекція 5. (16.45–17.25) Ковтунець В.В. (Експерт USETI Legacy Alliance). Методологія оцінювання якості відбору за результатами тестування.

Лекція 6. (17.25–17.45) Ковальчук Ю.О. (Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя). До питання про комплексне дослідження валідності вступних предметних тестів.Лекція 7. (17.45–18.05) Лісова Т.В. (Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя). Тестування у системі оцінювання знань студентів з математичних дисциплін.
10.10. Понеділок
Головуючий – Професор О.В. Авраменко

Лекція 1. (10.00 – 10.40) Раков С.А.  (Начальник відділу наукового забезпечення Українського центру оцінювання якості освіти). Експеримент з упровадження тесту ТЗНК у систему ЗНО: стан і перспективи. (40 хв.)

Лекція 2. (10.45 – 11.25) М. Зелман (USETI) (40 хв.)

Лекція 3. (11.30 – 12.10) Ковтунець В.В. (Експерт USETI Legacy Alliance). Правове регулювання оцінювання в освіті і стандарти освіти. (40 хв.)

Обідня перерва.

Лекція 4. (16.00 – 16.20) Сергієнко В. П., Сергієнко Н.В. (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) cистема магістерської підготовки фахівців за спеціальністю 8.18010022 «Освітні вимірювання» в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

Лекція 5. (16.20 – 16.40) Бойко В.М., Бойко О.Д. (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). Тестування як метод діагностики навчальних досягнень студентів

Лекція 6. (16.40 – 17.00) Л.І. Лутченко (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка) Асистентська практика магістратури «Освітні вимірювання».

Короткі повідомлення


(17.00-17.10) Вассалатій Ю.В. (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). Дистанційний курс для підготовки майбутніх вчителів до педагогічного тестування.

(17.10-17.20) Опачко М.В. (Ужгородський національний університет). Діагностика як складова методичної компетентності педагога

(17.20-17.30) Миляник А.І., Мельник Р.Я. (Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти). Пробне інтернет-тесування. Он-лайн перевірка відкритих завдань.

(17.30-17.40) Вишневська Л.О. (Слов’янський державний педагогічний університет). Толерантність як складова виховного процесу в умовах сучасного освітнього простору

(17.40-17.50) Власенко О. В. (Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького). Використання автоматизованої інформаційної системи в процесі моніторингу освітньої діяльності

(17.50-18.00) Войтович І.С. (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова). Критерії оцінювання знань фізики у фаховій підготовці майбутніх учителів інформатики
11.10. Вівторок
Головуючий – Професор Д.С. Сільвестров
Лекція 1. (10.00 – 10.40) Ковтунець В.В. (Експерт USETI Legacy Alliance). Оцінювання і навчальний процес: зворотній зв'язок.

Лекція 2. (10.45 – 11.25) М. Зелман (USETI) (40 хв.)

Лекція 3. (11.30 – 12.00) Горох В.П. (провідний спеціаліст відділу наукового забезпечення Українського центру оцінювання якості освіти). Єдиний державний екзамен з математики в Росії: погляд крізь призму українського досвіду.

Обідня перерва.

Лекція 4. (16.00 – 16.20) Андрущенко Т.І. (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова). Тестові матеріали в процесі проведення культурологічної практики студентів НПУ ім. М.П.Драгоманова. (20 хв)

Лекція 5. (16.20 – 16.40) В.В. Котяк (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). Огляд вільнорозповсюдуваного мережевого програмного забезпечення для організації тестування.

Короткі повідомлення


(16.40-16.50) Святокум О.Є. (начальник науково-методичного відділу Харківського регіонального регіонального центру оцінювання якості освіти). Шляхи удосконалення тесту ЗНО з історії України.

(16.50 – 17.00) Гаврілова Л.Г., Сергієнко В. П. (НПУ ім. М.П. Драгоманова). Принципи оцінювання в мультимедійному підручнику з історії музичного мистецтва

(17.00 – 17.10) Гладка Л.І. (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького). Розробка єдиного методичного підходу до формування структури тестових завдань

(17.10 – 17.20) Гриценко В.Г. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). Використання комп’ютерних систем тестування в навчальному процесі

(17.20 – 17.30) Гриценко О.М. (Національний педагогічний університет імені Драгоманова). Використання програмних засобів для автоматизації тестового контролю знань учнів

(17.30 – 17.40) Гуртовий Юрій, Шевченко Наталія (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). Застосування тестових завдань до оцінки залишкових знань студентів з математичного аналізу.

(17.40 17.50) Ізюмченко Л.В., Філєр З.Ю. (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка). Актуальні питання зовнішнього незалежного тестування.

(17.50 – 18.00) Казачков І.В., Коновал О.В. (Ніжинський державний університет ім. М.В. Гоголя), Казачкова О.М. (Інститут проблем математичних машин та систем НАНУ). Про проблему оцнювання знань в інтерактивній системі навчання та викладання COMPEDU європейського університетського кластеру
12.10. Середа Вільний день
13.10. Четвер
Головуючий – Доцент Ю.О. Ковальчук
Лекція 1. (10.00 – 10.30) Лупан І.В. (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка). Використання канонічного кореляційного аналізу у педагогічних дослідженнях.

Лекція 2. (10.35 – 11.05) Паращук С.Д. (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). Структура і зміст навчальної дисципліни «Класичні тестові моделі» до магістерської програми спеціальності 8.18010022 Освітні вимірювання.
Лекція 3. (11.10 – 11.30) Савранська Наталія Олександрівна (Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова). Тестування як один із методів оцінки знань студентів (на основі підсумкових тестів з культурологічної практики). (20 хв.)
Лекція 4. (11.35 – 12.00) Авраменко О.В., Ріжняк Р.Я. (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка) Програми підготовки фахівців з освітніх вимірювань на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях у КДПУ ім. В.Винниченка
Обідня перерва.
Короткі повідомлення
(16.00 – 16.10) Кухар Л.О.  (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова). Діагностична складова підготовки бакалаврів інформатики в педагогічних університетах

(16.10 – 16.20) Качан В.М. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького). Інноваційні напрями при розробці тестових завдань

(16.20 – 16.30) Коркішко О.Г. (Слов’янський державний педагогічний університет). Використання методу тестування при підготовці майбутніх спеціалістів

(16.30 – 16.40) Маркова Є.С. (Бердянський державний педагогічний університет). Напрямки використання інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічному оцінюванні в початковій школі

(16.40 – 16.50) Міхєєва О.І. (Слов’янський державний педагогічний університет). Педагогічний моніторинг особистісних досягнень дітей дошкільного віку

(16.50 – 17.00) Ніколайчук С.П. (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова). Тестове оцінювання рівня навчальних досягнень студентів з текстильного матеріалознавства

(17.00 – 17.10) Пасічник Н.О. (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). Деякі проблеми оцінювання залишкових знань студентів(17.10 – 17.20) Попова Т.М. (Керченський державний морський технологічний університет). Вимірювання культурно-наукового розвитку учнів у процесі навчання фізики

(17.20 – 17.30) Присяжнюк О.В. (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). Про досвід організації процедур експертного оцінювання при вивченні курсу «Системи та методи прийняття рішень»

(17.30 – 17.40) Рєзіна О.В. (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). Дослідження рівня сформованості інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь майбутніх учителів інформатики

(17.40 – 17.50) Русіна Н.Г. (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова). Технологія створення тестових завдань з курсу «Сучасні інформаційні технології» для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів

(17.50 – 18.00) Савченко В.М. (НПУ ім. М.П. Драгоманова). Комп’ютерне адаптивне тестування: реалії чи перспектива в майбутньому?

14.10. П’ятниця
Головуючий – Доцент Борисенко О.Д.
Короткі повідомлення

(10.00 – 10.10) Сергієнко В.П. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова), Бабин І. (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського). Рейтинг ВНЗ як інструмент забезпечення якості вищої освіти та проектування цілісного освітнього середовища університету

(10.10 – 10.20) Сергієнко В.П., Чірікова Анна (Національний університет імені М.П. Драгоманова). Проблеми тесту і тестових завдань

(10.20 – 10.30) Стеценко Н.М. (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини). Тестовий контроль – як засіб оцінки якості знань студентів

(10.30 – 10.40) Требенко Д.Я., Требенко О.О. (НПУ імені М.П.Драгоманова). З досвіду організації самоконтролю при вивченні вищої алгебри

(10.40 – 10.50) Трифонова О.М., Садовий М.І. (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). Особливості вивчення поняття єдина теорія матерії у шкільному курсі фізики в умовах запровадження освітніх вимірювань

(10.50 – 11.00) Фадєєва Т.О. (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). Інтернет-забезпечення кредитно-модульної системи оцінювання навчальних досягнень студентів психолого-педагогічного факультету

(11.00 – 11.10) Фетісов В. С. (Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя). Основні вимоги до комп’ютерних систем тестування (КСТЗ)

(11.10 – 11.20) Фетісов В. С., Чернишова Е. (Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя). Програмне забезпечення для обгрунтування якості тестових завдань

(11.20 – 11.30) Халецька З.П. (Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка). Особливості створення тестових завдань з математичних дисциплін для першокурсників

(11.30 – 11.40) Хижняк І.А. (Слов’янский державний педагогічний університет). Методичні аспекти застосування тестових технологій у ВНЗ

(11.40 – 11.50) Близнюкова О.М., Шишова І.О. (Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка). Застосування канонічного аналізу в дослідженні фасилятивності особистості

(11.50 – 12.00) Бодненко Т. В. (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова). Історичні аспекти використання тестових технологій в системі освіти

(12.00 – 12.10) Бондаренко Ірина Юріївна (НПУ ім. М.П. Драгоманова). Наукові основи тестування в середовищі MOODLE


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка