Програма курсу «Основи інформатики. 7 клас»Сторінка1/5
Дата конвертації27.04.2016
Розмір0.63 Mb.
#22866
ТипПрограма
  1   2   3   4   5Програма курсу

«Основи інформатики. 7 клас»

Автори:


В.В.Володін, І.Л.Володіна, Ю.О.Дорошенко, Ю.О.Столяров

1. Пояснювальна записка


На сучасному етапі розвитку суспільства більшість людей щодня працюють з великими обсягами різноманітної інформації. Тому першочергове завдання, яке має вирішувати сучасна школа, полягає в тому, щоб навчити учнів ефективно отримувати інформацію, обробляти, аналізувати, зберігати її та на основі цього приймати своєчасні та нестандартні рішення. Саме під час вивчення курсу „Основи інформатики та обчислювальної техніки” треба створити такі умови навчання, які б забезпечили широкі можливості розвитку всіх здібностей, якими природа наділила кожну особистість. Тому метою викладання пропедевтичного курсу „Основи інформатики” (7 клас), що є складником курсу „Основи інформатики та обчислювальної техніки”, є різнопланова підготовка учнів до життя в сучасному інформаційному суспільстві.

Основою створення цієї програми стали Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для основної та старшої школи, Концепція програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, чинна програма шкільного курсу “Інформатика”.Курс „Основи інформатики”(7 клас) розраховано на вивчення в 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів. На його вивчення відведено 35 годин (1 година на тиждень) або 70 годин (2 години на тиждень). Більшу частину навчального часу доцільно приділити формування практичних навичок та виконанню практичних завдань на комп’ютері. Питання, що складають обов’язковий мінімальний об’єм навчального матеріалу, позначені у програмі та посібнику символом .

Курс складається з двох частин: комп’ютерні технології та основи алгоритмізації, які можна вивчати як незалежно одна від одної, так і почергово.

Наприклад, за умов незалежного вивчення двох частин курсу спочатку можна вивчати комп’ютерні технології, поданих такими темами як: перше знайомство із текстовим процесором, графічним редактором, засобами створювання електронних презентацій, електронними таблицями, знайомство з основними сервісами мережі Інтернет, а лише після цього починати знайомити учнів з комп’ютерними науками, що на цьому етапі полягає в формуванні основних навичок алгоритмічного мислення, у знайомстві з Навчальною Алгоритмічною Мовою (НАМ) і середовищем програмування АЛГО та в створенні перших власних програм у цьому середовищі.

Багато вчителів уважає за доцільне саме такий поділ основних питань курсу на два складники, але можна запропонувати альтернативний підхід до вивчення цього курсу, який, на наш погляд, дозволяє отримати кращий результат та оптимально враховує вікові та психологічні особливості учня цього віку. Тому пропонуємо у 7 класі чергувати вивчення окремих тем з розділу комп’ютерних технологій з темами розділу комп’ютерних наук. Це дозволить продемонструвати учню єдність інформаційної картини світу, збільшити час, потрібний на формування практичних навичок, дозволить виконати певні завдання, використовуючи різні програмні продукти та підходи до їх використання, неодноразово повертатися до формування важливих теоретичних та практичних понять курсу.

Ми пропонуємо вчителю обрати найдоцільніший для нього та його учнів варіант роботи з курсом, оскільки всі блоки, з яких складається курс, є незалежними, отже, вчитель може самостійно визначити напрямки роботи з класом.

Незалежно від обраного способу викладання, курс має починатися зі вступу, що містить основні (базові або початкові) поняття та відомості, без яких неможливо подальше вивчення будь-якого складника курсу.Пріоритетними напрямками змісту курсу „Основи інформатики” (7 клас) у процесі роботи з обома його частинами є:

1. Теоретичний (інформаційний).

Формується єдина інформаційна картина світу, уявлення про інформацію, засоби її отримання, обробляння, зберігання, передавання.

2. Технологічний (комп’ютерні технології).

Формування початкових навичок роботи на комп’ютері. Перше знайомство із принципами застосування комп’ютерних технологій у повсякденному житті та з сучасними програмними продуктами.

3. Алгоритмічний.

Формування початкових навичок формулювання та розв’язування найпростіших алгоритмічних задач, створення алгоритмічних моделей, знайомство з виконавцями та першим середовищем програмування.

4. Дослідний.

Формування творчого відношення до навчальної діяльності, уявлень про можливості використання комп’ютерів, інформаційних технологій та комп’ютерних наук для вивчення інших навчальних предметів і проведенні власної пошукової та дослідної діяльності.

До базових знань, які повинні набути учні, вивчивши цей курс, належать такі: поняття інформації, знання про способи отримання, обробляння, нагромадження та зберігання інформації, знання функційних можливостей комп’ютера та програмних засобів різного призначення, уміння формулювати базові задачі в термінах інформатики та планувати основні етапи їх розв’язання у визначеному програмному середовищу, знання базових структур Навчальної Алгоритмічної Мови та порівняння їх особливостей.

До базових умінь і основних навичок належать такі: навички роботи з апаратними та програмними засобами, уміння складати, записувати програми та перевіряти отримані результати роботи у середовищі програмування АЛГО, уміння раціонально обирати та використовувати прикладне програмне забезпечення для виконання різнопланових завдань.

Кожен модуль, який може складатися з 2-3 тем курсу, ми пропонуємо завершувати виконанням творчого завдання, виконуваного як окремими учнями, так і в мікрогрупах, на уроках інформатики чи в процесі вивчення інших навчальних предметів. Така робота з мікро-проектами дозволить продовжити формування основних практичних навичок в учнів, доведе цілісність навчального курсу, продемонструє зв’язок інформатики з іншими науками та буде формувати творче відношення учня до навчальної діяльності.Тематичний облік знань під час роботи із запропонованим курсом можна проводити на основі практичних, лабораторних, експериментально-дослідних робіт, пошукових завдань, самостійних та контрольних робіт з основ алгоритмізації, різнорівневого тестування (зокрема комп’ютерного), захисту індивідуальних та групових проектів навчального призначення. Добираючи завдання для проведення тематичного обліку знань, потрібно враховувати індивідуальні особливості як окремих учнів, так і допрофесійну орієнтацію всього класу.

У результаті вивчення курсу „Основи інформатики” (7 клас) в учнів повинен бути сформований базовий рівень знань, умінь та навичок, який дозволить продовжити вивчення навчального предмету у 8-9 класах.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка