Програма курсу "мистецтво жити в громаді"


Витяги із Закону України Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (від 13 грудня 2001 рок)Сторінка23/24
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.78 Mb.
#10013
ТипПрограма
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Витяги із Закону України Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (від 13 грудня 2001 рок)

Стаття 2. Основні засади і принципи місцевих виборів


1. Депутати та сільські, селищні, міські голови обираються громадянами України - членами відповідних, визначених цим Законом, територіальних громад на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування...

Стаття 3. Загальне виборче право


1. Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України - члени відповідної територіальної громади, яким на день виборів виповнилося вісімнадцять років...

Стаття 4. Рівне виборче право


1. Вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів є рівними. Громадяни України беруть участь у виборах на рівних засадах.

2. Кожен виборець на виборах депутатів кожної ради в межах відповідної територіальної громади, а також сільського, селищного, міського голови, в яких він бере участь, має по одному голосу. Ці голоси у відповідних виборчих округах виборець може використати тільки на одній виборчій дільниці.


Стаття 5. Пряме виборче право


Вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів є прямими. Громадяни України – члени відповідних територіальних громад, безпосередньо обирають депутатів та сільських, селищних, міських голів шляхом голосування....

Стаття 6. Вільні вибори


1. Вибори депутатів є вільними. Виборцям забезпечуються умови для вільного виявлення своєї волі при голосуванні.

2. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.


Стаття 7. Таємне голосування


Голосування на виборах депутатів та сільських, селищних, міських голів є таємним. Контроль за волевиявленням виборців у будь-якій формі забороняється.

Стаття 8. Особисте голосування


Кожен виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

Стаття 9. Право бути обраним


 1. Депутатом місцевої ради може бути обраний громадянин України, який має право голосу, постійно проживає або працює на території відповідної громади (громади, що входить до відповідної адміністративно-територіальної одиниці).

 2. Сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який має право голосу.

 3. Депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.

13.6. Словник-помічник

Загальність виборів – виборче право мають всі громадяни з 18 років;

Вільні вибори – ніхто не може бути примушений до участі у виборах або обмежений у волевиявленні;

Рівність - кожен виборець має один голос і право проголосувати тільки раз;

Таємність голосування – відсутність контролю і тиску на виборця з боку будь-кого;

Прямі вибори – пряме, безпосереднє голосування виборця за кандидата;

Гласність виборів – своєчасне повідомлення про вибори та їх результати.

Територіальність – вибори проходять на всій території України, яка розділена на виборчі округи.
Що ви можете робити далі ...

 • Довідайтеся, хто представляє ваш район у міській раді.

 • Розпитайте дорослих та іншими способами взнайте про ділові якості вашого депутата.

 • Оцініть діяльність представника вашого району за певними критеріями (скористайтесь даними роботи над таблицею 13.2)

 • Розкажіть про ваші дослідження і спостереження перед класом.

_________________________________________________________________________
ЗАНЯТТЯ 14. Депутат у місцевій громаді. (для учнів Дяків В.)
Велич деяких справ полягає не стільки у їх розмірах, скільки у їх своєчасності.

Сенека (молодший)

Кожна невиконана обіцянка – це безводна хмарина, не нагострена шабля і безплідне дерево. Ас-Самарканді Мухаммед ібн Алі

Великі обіцянки зменшують довіру. Горацій

Хто менше обіцяє, той більше виконує. Жан-Жак Руссо

14.1. Як повестися в такій ситуації?

“В класі мало хто любив і розумів математику. На урок йшли з великою неохотою. Вчителя це дуже дратувало. Одного разу на уроці математики сталася неприємна подія. Розневрований вчитель почав ображати учнів класу. Такі випадки траплялися і раніше доволі часто. Учні намагалися різними способами порозумітися з учителем: посилали делегацію до нього, прагнучи знайти компроміс; звертались до класного керівника з проханням обговорити це питання на батьківських зборах. Але позитивних результатів не було. Мало того, вчитель почав мститися особливо активним учням. Тоді учні вирішили звернутися до директора, адже це та людина, яка зможе вирішити їх проблему.

Але як звернутися до нього? Учні почали розмірковувати. По-перше, піти цілим класом - це багато людей – не зручно. По-друге, не всі учні добре знають математику. Це дасть підстави вчителеві виправдатися, мовляв, ті, що не знають – жаліються. По-третє, в класі є учні, які порушують дисципліну. Їх може не послухати директор. Було багато й інших аргументів. Нарешті всі зійшлися на думці, що ... .”


 • Спробуйте здогадатися, яке рішення знайшли учні?


14.2. Словник-помічник.
Делегат – (лат. – посланий, посланець) вибраний чи призначений представник, уповноважений від держави, організації, громади для виконання певної місії.
Депутат – (лат. – посланий) – особа, обрана до представницького органу влади і наділена відповідними повноваженнями.
14.3. Депутат місцевої ради – представник інтересів територіальної громади.

В Конституції України записано, що “єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування” (ст. 5). Але весь народ не може постійно керувати справами цілої держави і навіть справами невеликої громади. Тому суспільство надає повноваження окремим особам, які від імені громади повинні управляти та вирішувати громадські справи. Керівний орган, створений з представників громадян називається органом представницької влади, а людей обраних до органу представницької влади називають депутатами.

В наш час органи влади всіх рівнів є представницькими і формуються вони шляхом виборів, під час яких громадяни голосують за кандидатів у депутати. Голосуючи за свого кандидата громадяни таким чином передають (делегують) йому право здійснювати владу, уповноважують його діяти від їхнього імені і в їхніх інтересах.

За Законом України “Про статус депутатів місцевих рад” депутат місцевої ради обирається на 4 роки, представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, має обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями свого виборчого округу і перед ними звітується (підзвітний ). У своїй роботі у виборчому окрузі взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об’єднаннями громадян.Обов’язки депутата місцевої ради:

   1) підтримувати зв’язок з виборцями, територіальною громадою;

   2) не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів;

3) брати участь в організації виконання рішень ради, доручень виборців, у масових заходах на території громади або виборчого округу;


   4) вивчати громадську думку; вивчати потреби громади, інформувати про них раду, брати участь у їх вирішенні;
   5) призначити дні, час і місце прийому виборців, не рідше одного разу на місяць, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо їх вирішення.
6) не рідше одного разу на рік звітувати перед виборцями про виконану роботу, приймати запити виборців і вносити до ради пропозиції для їх вирішення.

Права депутата місцевої ради:

   1) представляти виборців та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях;


   2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих рад, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення на території його виборчого округу;
   3) порушувати перед органами самоврядування питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;
   4) вносити на розгляд органів самоврядування пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі, брати участь у їх розгляді.
5) депутат місцевої ради має також право на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання; на невідкладний прийом; має право вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

У складі місцевих рад, органів самоврядування, депутати, під час сесій можуть вирішувати питання: • про заснування засобів масової інформації (газет, журналів, теле-радіо каналів);

 • про встановлення місцевих податків та їх розмірів;

 • про плату за землю та природні ресурси;

 • про захист природно-заповідного фонду та пам’яток історії, природи, культури;

 • про екологічний захист і безпеку громадян;

 • про створення місцевої міліції;

 • про затвердження будівельних програм.


14.4. Словник-помічник (За Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”)

Депутатський запит — це підтримана радою вимога депутата місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території. Депутатський запит може бути внесений депутатом місцевої ради або групою депутатів на засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного засідання ради. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату місцевої ради.

Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом місцевої ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату місцевої ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

14.5. Що може зробити депутат для місцевої громади?

Виберіть з переліку справ ті, які може вирішувати депутат місцевої ради. Обґрунтуйте свій вибір.

 • Сприяти впорядкуванню вулиць.

 • Озеленення території округу.

 • Вирішення спірних питань щодо розподілу земельних ділянок під дачі.

 • Вирішення проблеми виховання дітей у сім’ях.

 • Встановлювати розміри заробітної плати лікарям, вчителям, працівникам культури.

 • Вирішення проблеми утримання та ремонту доріг.

 • Встановлення розміру податків.

 • Створення військових озброєних формувань.

 • Вирішення проблеми проведення газу на вулиці селища.

 • Реєстрація, охорона та збереження пам’яток архітектури.

 • Забезпечення якісних комунальних послуг.

 • Створення нових маршрутів міського транспорту.

 • Відкриття ринку в районі міста.

 • Упорядкування кладовищ і поховань.

 • Організація дипломатичних відносин з іншими країнами.

 • Затвердження бюджету держави.

 • Вирішення суперечок між громадянами на побутовому ґрунті.

 • Допомога у створенні органів самоорганізації жителів вулиці чи району.

 • Фінансування закладів освіти, охорони здоров’я, культури.

 • Створення притулків для неповнолітніх та людей похилого віку.

 • Звернення з запитом до начальника тресту “Водоканал” про покращення водопостачання мікрорайону.

 • Вимога до відділу внутрішніх справ (міліції) забезпечити правопорядок на вулицях під час масової демонстрації.


14.6. Великі обіцянки.

Громада Сонячного району містечка Доброго одноголосно обрала кандидата Обіцяла своїм депутатом до районної ради. Він, на їхню думку, був дуже переконливий у своїх передвиборних промовах і обіцяв виборцям: • Значно покращити матеріальне становище жителів району,

 • Покращити екологічну ситуацію у містечку,

 • Розвивати культурні заклади,

 • Вирішити проблему вчасної оплати праці працюючим мешканцям району і пенсіонерам,

 • Надавати адресну матеріальну допомогу соціально незахищеним громадянам.

Проаналізуйте обіцянки новообраного депутата.

Чи все, що він обіцяв, він зможе здійснити?

Що він справді зможе зробити і яким шляхом?

Зверніть увагу на епіграфи до заняття. Як їхній зміст перекликається із змістом описаної ситуації?
14.7. Як написати листа.

При написанні листа обов’язково • Напишіть вашу зворотну адресу. Переконайтеся, що вона є і на листі і на конверті. Це допоможе адресату відповісти вам.

 • Використовуйте правильне звернення до посадових осіб. Переконайтеся, що знаєте правильну назву посадової особи. Якщо ви не знаєте її, то вживайте загально ввічливі звертання “Шановний пане” (Шановна пані)

 • Будьте тактовним та ввічливим до особи, якій пишете листа.

 • Пам’ятайте про час. Лист має бути конкретним та коротким наскільки це можливо. Прохання формулюйте зрозуміло.

 • Подякуйте за увагу та допомогу в кінці листа.

 • Структура листа може виглядати так: причина звернення – зміст проблеми – вдячність за допомогу.

 • Не забудьте поставити підпис, а якщо вважаєте за потрібне, то й розписатися.

 • Колективний лист надасть поважності вашому зверненню, а відправлення його поштою може стати гарантією отримання відповіді.

Від стилю листа-запиту, його зовнішнього вигляду великою мірою залежить успіх справи.
14.8. Як написати звернення (зауваження, пропозицію, заяву, скаргу, прохання чи вимогу).

 • Вкажіть точну адресу органу державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян або посадової особи, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

 • У зверненні має бути зазначено ваше прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

 • Ви можете звернутися усно і ваше звернення запише посадова особа під час особистого прийому. Письмове звернення може бути надісланим поштою або переданим до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену вами особу (делегата).

 • Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

 • Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження. (За Законом України Про звернення громадян.)

Що ви можете робити далі ...

Дізнайтеся, хто представляє вашу громаду у місцевій раді.Познайомтесь з вашим депутатом. Запросіть його у клас (школу).

Попросіть його розповісти про свою діяльність.

Запитайте вашого депутата про його пропозиції щодо співпраці і висловіть свої пропозиції.

Взнайте, чи є можливість потрапити на засідання органу місцевого самоврядування. Якщо можливо, відвідайте його.

_________________________________________________________________________

ЗАНЯТТЯ 15. “ЗМІни”(Роль ЗМІ у житті місцевої громади) (для учнів Буров)
Коли слово не б'є, то й палка не допоможе. Cократ
Якщо не висловлено протилежних думок, то немає з чого вибрати найкращу.

Геродот

Істина живиться критикою. Георгій Плеханов
Для того, щоб навчитись говорити правду людям, потрібно навчитися говорити правду самому собі. Лев Толстой
Писати повинен лише той, кого хвилюють загальнолюдські проблеми.

Джон Голсуорсі

  1. Що ми називаємо “інформацією”?

В сучасному житті інформація відіграє надзвичайно важливу роль. А все, що є важливим у взаємовідносинах між людьми потребує існування правил. Саме тому, виникла необхідність створити спеціальні закони, щодо інформації. Серед них дуже важливим є Закон України “Про інформацію”. Ось як він визначає те, що таке інформація у статті 1:

Інформація - це “...документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі”.


  1. . Що таке ЗМІ? “Засоби масової інформації”
ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРОМАЦІЇ

ПРЕСАТБ

РАДІО

НовиниНовини

Щоденна


- Журнали

- Ілюстровані видання

- Щоденна преса, що друкує оглядові статті

Інформаційні тематичні програмиІнформаційні тематичні програми


Публіцистика

Репортажі

Репортажі

Професійна

(спеціалізована)

Фільми (документальні, освітні і т.п.)

ІНФОРМАЦІЙНІ АГЕНСТВА

вітчизнянізарубіжні

ІНТЕРНЕТ
ФОТОРЕПОРТЕРИ


  1. Четверта влада?

У кожній державі влада представлена багатьма установами та організаціями (Парламент, Кабінет міністрів, Суди і т. д.), окремими посадами (Президент, міністри, Уповноважений з прав людини, судді і т. д.).

Тих, що приймають закони – називають законодавчою владою. Ті, що здійснюють керівні дії, спрямовані на виконання цих законів – це виконавча влада. Та ті, що покликані розсудити за законом якусь суперечку – це судова влада. Які саме державні органи і посадові особи представляють ці гілки влади в Україні Ви можете дізнатись із Основного закону нашої держави – Конституції України.

Влада на то і влада, що вона володіє такою силою впливу на суспільство, що здатна впливати на дії людей. Так чому ж ЗМІ часто називають “четвертою владою”?
15.4. Реклама – особливий вид інформації?

Існує спеціальний закон в Україні, щодо цього виду інформації. Це Закон України “Про рекламу”. Ось як цей закон визначає цей вид інформації:Стаття 1. ...реклама – спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-якій спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку.

Є й особливий вид реклами – “Соціальна реклама”. За тим же законом України “Про рекламу”, соціальна реклама визначається так:Стаття 11. ...Соціальна рекламна інформація – це інформація державних органів з питань здорового способу життя, охорони здоров’я, охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення, яка не має комерційного характеру...”

  1. Як громада може співпрацювати зі ЗМІ?

Учасники Суспільної акції школярів України “Громадянин” (про Акцію “Громадянин” дивись у додатковій інформації посібника) саме за допомогою інформації, співпрацюючи із ЗМІ вирішують або впливають на вирішення важливих проблем громади. Ось приклади таких дій школярів:

 1. У 2001 році, учні Школи-ліцею № 28 м. Полтави працювали над власним проектом “Знання молоддю своїх прав – запорука щасливого майбутнього”. Учасники акції провели анкетування серед молоді мікрорайону про значущість прав людини. Виступили на батьківських зборах на тему “Правові знання вам і вашим дітям”, підготували до друку правові брошури “Я маю право”. На презентацію проекту запросили голову комітету молодих виборців, представника міськвиконкому, представника газети “Робота та освіта”. Інформація привернула увагу читачів газети та місцевої громади.

 2. У тому ж 2001 році учні Школи № 9 м. Дніпропетровська займалися пошуком та аналізом інформації, пов’язаної із порушенням свободи слова в Україні (Проект “Чи порушується свобода слова в Україні”). Було проведено конкурс учнівських творів серед старшокласників на тему “Свобода слова у моєму розумінні”. Учні провели ряд зустрічей з представниками місцевих ЗМІ та студентами філологічного факультету ДДУ.

- Як саме в кожній із ситуацій учні співпрацювали зі ЗМІ?
15.6. Пропонуємо форми співпраці зі ЗМІ.

Форми співпраці можуть бути дуже різноманітними:

 • Надіслати коротке інформаційне повідомлення (Прес-реліз);

 • Виступити на радіо, телебаченні;

 • Написати матеріал, наприклад статтю, до газети або Інтернет видання;

 • Розмістити соціальну рекламу в ЗМІ;

 • Влаштувати прес-конференцію;

 • Взяти участь у прямому ефірі і т.д.
  1. Ти це можеш! Готуємо прес-реліз.Заголовок


Хто? Що? Де?

Коли?


Статистичні дані,

цитати.


Де можна отримати

більше інформації.


З ким можна продовжити розмову

по цій темі.


Прес-реліз схожий на піраміду. Спочатку подається найважливіша інформація. Вже заголовок несе вагому долю інформації. Заголовок має бути таким, що викликає бажання читати далі, знайомитись з цією інформацією, “кидатись в очі”, він може бути таким, що інтригує читача, захоплює, викликає інтерес.

Прес-реліз повинен бути коротким, але надавати максимум найважливішої інформації.

Зразок Прес-релізу Ви можете побачити тут:

Громадська організація М’АРТ (“Молодіжна АльтеРнаТива”)

Поштова адреса: 14033, м. Чернігів, вул. Мстиславська, 134 / 58

Тел./Факс: (04622) 7-32-81

E-mail: mart_org@yahoo.com

___________________________________________________________________________________________

22 березня 2002 р.

Прес-реліз


В м. Чернігові 20 – 21 березня відбулись … вибори!
Ні, порушень виборчого законодавства не було. Це були вибори до Ради старшокласників м. Чернігова. Таким чином вирішили активізувати громадян на те, щоб вони зробили свій свідомий вибір 31 березня вчителі суспільних дисциплін та учні м. Чернігова.

Ця акція відбулась у більшості шкіл нашого міста в рамках роботи міського методичного об’єднання вчителів Правознавства і стала яскравим прикладом партнерських взаємовідносин між вчителями і учнями, що є показником демократизації навчально – виховного процесу в школі.

Розробниками плану проведення цього заходу стали дві громадські організації: “М’АРТ” (м. Чернігів) і Всеукраїнська Асоціація вчителів історії, громадянознавства і суспільних дисциплін “Нова Доба”.

Окрім головної мети, що була названа багато корисних знань і навичок здобули учні. Вони навчились тому, якою є процедура виборів, ознайомились із законодавством України про вибори, навчились визначати ступінь демократичності виборів.

Цікавим є досвід проведення цієї акції в кожній із шкіл. Наприклад в школі-інтернаті №24 для дітей з вадами зору все було настільки серйозно, що два кандидати набрали однакову кількість голосів і тепер там очікують другого тура.

Після виборів у ліцеї №15 педагоги відчули безпосередній вплив на батьків, які від своїх дітей почули про різні види виборчих систем, про те як відбувається процедура голосування. Таким чином, підвищується і ступінь довіри між вчителями і батьками.

Не перший рік подібні заходи відбуваються в середній школі №1. Як правило, вони тут висвітлюються в шкільних ЗМІ, зокрема в газеті “School Life”. Багатими на інформаційні та агітаційні матеріали були вибори у СШ № 24 і в СШ № 19.

Отже, ми можемо бути впевнені, що підростає нове покоління, гідне називатись громадянами України.


Більш детальну інформацію можна отримати

в інформаційному відділі М’АРТ

за телефоном: (04622) 7-32-81

Контактна особа: Олекса Вій

###


15.8. Тепер Ви можете діяти далі!

Звичайно, Вам іноді потрібна буде допомога і консультації дорослих. Але, у Вас є всі підстави, щоб вільно висловлювати свої погляди, шукати одержувати і передавати інформацію. Робити це для самореалізації й на користь громаді. Тим більше, що у Вас є всі підстави для цього. Цьому сприяє законодавство України, міжнародне законодавство (дивись Допоміжний матеріал “А”).З кожним роком все більше стає різноманітних дитячих та молодіжних клубів, організацій, що займаються медіа-діяльністю (дивись Допоміжний матеріал “Б”). Ось бачите, слово “медіа” для Вас вже не нове! Це зробила інформація! Це зробили Ви, отримавши інформацію! Передайте її іншим! Почніть зі шкільної листівки або газети в якій буде Прес-реліз про сьогоднішню подію – наше сьогоднішнє спілкування!

МИ ЗМІнимо світ на краще!


Каталог: files -> docs
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 02 методологія та методи соціологічних досліджень Затверджено
docs -> Звіт директора щодо роботи Кругляківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області за минулий 2014-2015 навчальний рік та завдання на новий 2015-2016 навчальний рік
docs -> Вероятностная теория смыслов и смысловая архитектоника личности
docs -> В. П. Введение в историографию отечественной истории ХХ в.: Учебное пособие
docs -> Громадянська
docs -> Программа дисциплины (Аннотация) б. 1 История цель и задачи освоения дисциплины
docs -> Германия и русская революция


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка