Програма курсу "мистецтво жити в громаді"Сторінка19/24
Дата конвертації15.04.2016
Розмір1.78 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

РАДА СТАРОСТКомітет з питань захисту прав дитини

Комітет з питань навчання


Комітет культури та відпочинку

Комітет по роботі з молодшими школярами
Комітет з питань праціКомітет з питань спорту та туризму

Комітет інформації


Шкільна газета

Радіогазета


СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЛІЦЕЮ „УНІВЕРСАМ”

Арбітраж


6.5. УЧНІВСЬКА КОНСТИТУЦІЯ.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИСтаття 1. Кожен учень школи має право обирати та бути обраним у законодавчі та виконавчі структури учнівського самоврядування.
Стаття 2. Учнівське самоврядування будується на демократичних засадах.
РОЗДІЛ ІІ. ГІМНАЗІЙНИЙ ПАРЛАМЕНТ (учнівський )

Стаття З. Парламент є найвищим представницьким органом учнів в школі.

Стаття 4. Парламент будується на принципах виборності, рівності та пропорційності.

Стаття 5. Сферою повноважень парламенту є учнівське життя.
Стаття 6. До парламенту входить один представник від кожного класу, який одночасно є старостою класу. Староста (член парламенту) обирається щороку на класних зборах не пізніше 15 вересня поточного навчального року.
Стаття 7. Формою роботи парламенту є засідання, які проводяться раз на місяць. Перше засідання новообраного парламенту повинно відбутися не пізніше 20 вересня поточного навчального року.
Стаття 8.Члени парламенту обирають спікера та двох заступників, які відповідно координують роботу з учнями 1-3 та 4-7 класів.
Стаття 9. Парламент приймає ухвали, резолюції, рішення, які обов'язкові для виконання всім учнівським колективом.
Стаття 10. Позачергове засідання парламенту можуть скликати спікер, його заступники, а також на вимогу більшості членів парламенту.
Стаття 11. Парламент затверджує міністрів, запропонованих президентом, терміном на два роки.
Стаття 12. В разі прийняття рішення, резолюції, ухвали чи інших нормативних актів, які суперечать статуту школи та іншим загально шкільним документам, шкільна рада або дирекція мають право накласти на таке рішення „вето”.


РОЗДІЛ ІІІ. СПІКЕР ГІМНАЗІЙНОГО ПАРЛАМЕНТУ


Стаття 13. Спікер гімназійного парламенту обирається терміном на два роки з числа учнів 4-6 класів, який провчився в школі не менше двох років та один рік працював у системі учнівського самоврядування.

Стаття 14. Спікер обирається шляхом прямого таємного голосування простою більшістю голосів.
Стаття 15. Спікер відкриває та веде засідання парламенту. В разі його відсутності ці його обов'язки виконує один з його заступників.
РОЗДІЛ ІV. ПРЕЗИДЕНТ ГІМНАЗІЇ
Стаття 16. Президент є главою учнівського колективу та виступає від його імені.
Стаття 17. Президент є гарантом суверенності учнівського самоврядування, захисту учнівських законних інтересів та прав.
Стаття 18. Президент обирається терміном на два роки з числа учнів 4-6 класів, який провчився в школі не менше двох років та один рік працював в системі учнівського самоврядування на рівні заступника спікера чи міністра.
Стаття 19. Президент обирається шляхом прямого таємного голосування простою більшістю голосів. У виборах беруть участь всі учні гімназії.
Стаття 20. 3дійснення процедури вибору президента школи покладається на членів міністерства юстиції.

Кандидат на президента подають заяви про само висування в міністерство юстиції до першого жовтня року виборів. 3 1 по 15 жовтня триває передвиборна кампанія, в ході якої претенденти знайомлять учнів із своєю програмою діяльності на посаді президента.

День виборів призначає шкільний парламент. Члени міністерства юстиції готують бюлетені, обирають лічильну комісію в складі трьох чоловік, оформляють та підписують протоколи виборів. Вибори проводяться в класах під контролем ради класу. Президентом вважається той, за кого проголосувала більшість гімназистів, що прийняла участь у виборах.
Стаття 21 .Президент призначає міністри з числа учнів, обраних до даного міністерства, та погоджує їх кандидатури з школою парламентом.
Стаття 22. Президент координує роботу кабінету міністрів, має право в одноосібному порядку звільняти міністрів та членів міністерства, якщо вони не справляються Із своїми обов'язкам.

Стаття 23. Президент звітує за свою роботу гімназійному парламенту раз на рік.
РОЗДІЛ V. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
Стаття 24. Кабінет міністрів школи є вищим органом у системі виконавчої влади учнівського самоврядування.

Стаття 25. В школі функціонують такі міністерства:

Відродження


Екології та охорони здоров’я

Інформації

Культури

Милосердя

Освіти

Спорту


Юстиції
Стаття 26. До складу міністерства входять по одному представнику з кожного класу, Але в цьому випадку з класу, учня якого обрано міністром, обирають ще одного учня до складу міністерства.
Стаття 27. Кожне міністерство обирає собі вчителя - радника та працює згідно положення про свою роботу.

Стаття 28. Міністерства підзвітні президенту та підконтрольні парламенту.
Стаття 29. Міністерства планують свою роботу по семестрах та подають план роботи на затвердження парламенту.
Стаття 30. В кінці кожного семестру міністри звітують на засіданні парламенту про виконану роботу.
РОЗДІЛ VI. РАДА КЛАСУ
Стаття 31.Рада класу складається з члена парламенту-староста класу та представників міністерств.
Стаття 32.Рада класу реалізує на практиці рішення, прийняті парламентом чи кабінетом міністрів.
Стаття ЗЗ. Рада класу має право "вето" на будь-яке рішення законодавчих та виконавчих структур учнівського самоврядування в тій частині, яка стосується внутрішнього життя даного класу.
Затверджено на засіданні Ради школи

Голова ради школи : (підпис)


6.6. Створіть свою модель самоврядування.
НАВЧАННЯ ВІДПОЧИНОК ПРАЦЯ

СПОРТ ТУРИЗМ ІНФОРМАЦІЯ

Що ви можете робити далі ...
Визначивши найкращий проект, перевірте його, порадьтесь з вчителем. Оформіть проект на чисто.

Оберіть представників з класу для презентації і захисту проекту перед адміністрацією школи.

Організуйте і проведіть загально шкільні збори.

Презентуйте проект перед шкільною громадою.

Запропонуйте загально шкільний конкурс проектів шкільного самоврядування.

Створіть ініціативну групу.

Об’єднайте найкращі ідеї у спільний шкільний проект.

Запропонуйте шкільній громаді реалізувати його.

_______________________________________________________________________


ЗАНЯТТЯ 7. Об’єднуємося в дитячу, молодіжну громадську організацію.

( для учнів Буров С.)Люди разом можуть звершити те, чого не в змозі робити самотою; єднання умів і рук, зосередження їхніх сил може стати всемогутнім.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка