Програма комплексного вступного іспиту на окр «Спеціаліст» за спеціальністю «Соціальна робота»Скачати 220.88 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір220.88 Kb.
#18557
ТипПрограма

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

_____________________________________________________________________________


e

-mail: buyashenko@socosvita.kiev.ua

Програма

комплексного вступного іспиту на ОКР «Спеціаліст»за спеціальністю «Соціальна робота»
РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Соціальна робота: професійний підхід. Визначення соціальної проблеми, види соціальних проблем. Фактори, що впливають на вирішення соціальних проблем. Взаємозумовленість соціальної політики і соціальної роботи. Різні визначення соціальної роботи. Соціальний педагог, педагог-організатор, соціальний працівник: кваліфікаційні вимоги. Професійний соціальний працівник та соціальний працівник на громадських засадах (волонтер). Професійні ролі соціального працівника. Становлення соціальної роботи в Україні.

Складові професії: базові цінності, знання та вміння. Знання із суміжних дисциплін (психології, філософії, культурології, права тощо) та їх застосування у соціальній роботі. Система цінностей у СР. Цінності за Шуламіт Рамон, Девідом Брендоном, Іганом. Значення мови в роботі соціального працівника та використання позитивної лексики. Приклади застосування знань із суміжних дисциплін у СР. Використання позитивної лексики щодо соціально незахищених верств населення в Україні (люди з особливими потребами, хворі на ВІЛ/СНІД, особи із наркозалежністю, особи похилого віку тощо). Базові цінності СР в Україні.

Поняття «клієнт» у соціальній роботі. Рівні залучення клієнтів у процес СР: отримувач, користувач, споживач. Поняття «клієнт» у соціальній роботі. «Клієнт соціальної роботи» у широкому значенні та вразливі (маргіналізовані) верстви населення в Україні. Поняття соціального виключення та дискримінації клієнтів. Імпауермент клієнтів.

Поняття процесу практичної соціальної роботи. Аналіз рис процесу СР, в тому числі його циклічність. Опис фаз процесу роботи з клієнтом: первинне оцінювання, планування догляду, втручання, кінцеве оцінювання. Аналіз ситуацій із визначенням мети і завдань втручання.

Взаємовідносини у соціальній роботі. Хто не є професійним соціальним працівником за типом стосунків (можливі помилки соціального працівника). Характеристика професійної соціальної допомоги та професійних стосунків. Професійні межі у стосунках з клієнтом. Обговорення повсякденних ситуацій, які виникають під час роботи з клієнтом, що не підлягають під регламентацію. Негативні впливи у роботі соціального працівника. Перелік можливих наслідків професійної діяльності соціального працівника та феномен вигорання. Причини вигорання. Можливі заходи і технічні прийоми, які допомагають зменшити наслідки стресу і уникнути вигорання.

Соціальна допомога у закладах та у громаді. Догляд у резиденціях та інституціях: різниця у підходах. Принципи соціальної допомоги у закладах. Види резидентних закладів. Завдання госпітальної соціальної роботи. Завдання госпітальної соціальної роботи. Напрямки соціальної допомоги. Історія виникнення хоспісів, філософське підґрунтя ідеї їх створення. Моделі хоспісів. Актуальність створення хоспісів в Україні. Знання, необхідні соціальному працівникові для роботи у хоспісах. Навички, необхідні соціальному працівникові для роботи у хоспісах. Необхідність функціонування денних центрів, їх значення у процесі соціальної реабілітації. Навички, необхідні соціальному працівникові для роботи у денних центрах. Напрямки роботи у денних центрах. Використання принципу «соціальна реабілітація + працевлаштування».

Особливості мультидисциплінарного підходу (робота мультидисциплінарної команди). Недоліки догляду в інституціях у порівнянні із доглядом у громаді. Завдання соціальної роботи у громаді. Догляд в інституціях у порівнянні із доглядом у громаді:розділ іі. Технологія соціальної роботи


Технологічний підхід до організації соціальної роботи. Технологія як спосіб здійснення діяльності. Структура технології. Принципи побудови технології. Види технологій.

Соціальна технологія як засіб досягнення мети соціального розвитку. Специфіка соціальних технологій. Види соціальних технологій

Соціальна робота як технологія. Специфіка технологій в соціальній роботі. Напрями соціальної роботи та види соціального втручання як технології. Методи соціальної роботи як складова частина технологій.

Організація соціальної роботи на технологічних засадах. Модель розробки технології соціальної роботи на основі аналізу чинників проблеми. Взаємозв’язок технології і цінностей соціальної роботи. Принципи технологій соціальної роботи.

Знання та вміння соціального працівника – передумова успішності впровадження соціальних технологій. Технологія соціальної роботи як навчальний предмет.

Технологія соціальної профілактики. Сутність, предмет, об’єкт і зміст соціальної профілактики в соціальній роботі. Види соціальної профілактики. Рівні профілактичного впливу. Суб’єкт соціальної профілактики.

Соціальна проблема як предмет соціальної профілактики. Причини і чинники соціальної проблеми. Мета і завдання соціальної профілактики. Технологічний процес соціальної профілактики. Методи соціальної профілактики.

Принципи соціальної профілактики. Критерії ефективності профілактичної роботи. Форми організації профілактичної роботи.

Технологія соціальної реабілітації. Соціальна реабілітація як напрям соціальної роботи. Особи та групи, що опинилися в стані соціальної дезадаптації як об’єкт соціальної реабілітації. Чинники, причини і ознаки стану соціальної дезадаптації. Наслідки соціальної дезадаптації. Предмет і мета соціальної реабілітації. Суб’єкт соціальної реабілітації. Види соціальної реабілітації.

Чинники, що заважають реадаптації людини, як предмет соціальної реабілітації. Завдання соціальної реабілітації. Ресоціалізація та соціальна адаптація як складові соціальної реабілітації. Структура процесу соціальної реабілітації. Процедури і методи соціальної реабілітації. Особливості застосування технології соціальної реабілітації щодо представників різних груп клієнтів.

Принципи реабілітаційного процесу. Форми організації соціальної реабілітації. Ефективність соціальної реабілітації.

Технології соціальної підтримки. Соціальна підтримка як функція і напрям соціальної роботи. Соціально-вразливі і незахищені групи як об’єкт соціальної підтримки. Соціальне піклування, обслуговування і патронаж як види соціальної підтримки.

Технологія організації соціального обслуговування. Соціально вразливі і незахищені групи населення як об’єкт соціального обслуговування. Мета соціального обслуговування. Види соціальних послуг. Завдання та методи організації соціального обслуговування. Принципи соціального обслуговування. Форми організації соціального обслуговування

Технологія соціального піклування. Об’єкт, суб’єкт і мета соціального піклування. Специфічні проблеми соціального піклування. Завдання соціального піклування. Процедури і методи соціального піклування. Принципи соціального піклування. Критерії ефективності соціального піклування. Форми організації соціального піклування.

Технологія соціального патронажу. Об’єкт, мета і завдання соціального патронажу. Процес соціального патронажу. Принципи соціального патронажу. Форми організації соціального патронажу.

Взаємозв’язок соціального обслуговування, соціального піклування, соціального патронажу та інших видів соціальної роботи.

Технологія індивідуальної роботи з клієнтом. Місце індивідуальної взаємодії з клієнтом в соціальній роботі. Мета, завдання, принципи індивідуальної роботи. Процес індивідуальної роботи. Форми організації та методи індивідуальної роботи. Моделі індивідуальної соціальної роботи.

Індивідуальне інтерв’ю як метод індивідуальної роботи. Фази інтерв’ю. Техніки і прийоми інтерв’ю Особливості інтерв’ю під час першої та наступних зустрічей з клієнтом. Принципи інтерв’ю в соціальній роботі. Умови ефективності інтерв’ю.

Консультування як метод індивідуальної соціальної роботи. Види консультування в соціальній роботі. Особливості процесу консультування. Очне і телефонне консультування.

Втручання як метод соціальної роботи. Види втручань. Умови використання і принципи втручання.Методи групової соціальної роботи. Група як об’єкт соціальної роботи. Сутність групової соціальної роботи. Переваги та обмеження застосування методів групової соціальної роботи. Історія групового підходу у соціальній роботі. Категорії клієнтів групової соціальної роботи. Мета, завдання групової соціальної роботи. Принципи групової соціальної роботи. Методи групової соціальної роботи.

Особливості інтерв’ю та консультування з групою клієнтів. Методика групового консультування.

Організація груп взаємодопомоги як метод групової соціальної роботи. Категорії клієнтів, можливості та умови застосування груп взаємодопомоги. Процес роботи соціального працівника з групами взаємодопомоги. Функції соціального працівника при роботі з групами взаємодопомоги. Техніки і прийоми при роботі з групами взаємодопомоги. Критерії ефективності застосування методу груп взаємодопомоги.

Організація груп соціальної дії як метод групової соціальної роботи. Самокерована групова робота як модель організації груп соціальної дії. Принципи роботи соціального працівника за моделлю самокерованої групової роботи. Технологічний процес самокерованої групової роботи. Функції соціального працівника при роботі з групами соціальної дії. Техніки і прийоми роботи соціального працівника з групами соціальної дії. Критерії ефективності застосування методу груп соціальної дії.Розробка і впровадження соціальних програм. Соціальний проект (програма) як засіб організації соціальної роботи. Структура соціального проекту. Технологія розробки і впровадження соціального проекту. Зміст і методи організаційної роботи на різних етапах розробки і впровадження соціального проекту. Оцінка ефективності реалізації соціального проекту. 

Залучення коштів і підтримка владних структур та громадськості – умови реалізації програм соціальної роботи. Лобіювання і фандрейзинг як види організаційної роботи в процесі реалізації соціального проекту. Мета і завдання лобіювання. Стратегії, форми і методи лобіювання. Мета і завдання фандрейзингу. Джерела фінансування соціальних програм. Технологія розробки і подання проекту в донорські організації. Технологія залучення спонсорської підтримки.

Використання засобів масової комунікації (ЗМК) в соціальній роботі. Напрямки взаємодії із ЗМК. Форми взаємодії із ЗМК. Методи надання інформації.

Акції і заходи як засіб соціальної роботи. Технологія організації заходів у соціальній роботі. Взаємодія соціальних служб, державних установ і громадських організацій в підготовці та проведенні акцій і масових заходів.Організація підготовки і діяльності волонтерів (соціальних працівників на громадських засадах). Місце добровільних соціальних працівників (волонтерів) в соціальній роботі. Знання, вміння і навички волонтера. Технологія підбору та підготовки волонтерів. Форми і методи підбору і навчання. Організація діяльності волонтерів. Взаємодія професійних і непрофесійних соціальних працівників. Захист прав волонтерів.


розділ ііі. СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЗІ СПЕЦІАЛЬНИМИ ГРУПАМИ КЛІЄНТІВ

Девіантна поведінка та соціальна дискримінація як предмет соціальної роботи. Предмет та завдання курсу „Соціальна робота із спеціальними групами клієнтів”. Визначення спеціальних груп клієнтів. Структура спеціальних груп клієнтів. Особи, які перебувають у стані соціальної дезадаптації як клієнти установ соціальної роботи. Особи, яким властива девіантна поведінка, та особи, що страждають від соціальної дискримінації та соціального виключення як спеціальні групи клієнтів в соціальній роботі. Роль інституту соціальної роботи в процесі соціальної профілактики проблем соціальної дезадаптації та соціальної реабілітації осіб, що опинились у стані соціальної дезадаптації. Основні напрями соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів. Установи, що здійснюють соціальну роботу із спеціальними групами клієнтів. Знання та вміння, необхідні для здійснення соціальної роботи зі спеціальними групами клієнтів.

Природа девіантної поведінки та соціального виключення. Соціальні норми та їх вплив на поведінку людини. Сутність соціальних норм. Види соціальних норм. Соціальні, психологічні і біологічні норми. Умовність, історична визначеність і відносний характер соціальних норм. Девіантна поведінка як відхилення від соціальної норми та як прояв соціальної дезадаптації людини. Підходи до визначення девіантної поведінки. Види девіантної поведінки та соціальних відхилень. Ознаки девіантності поведінки


Соціологічний та антропологічний підходи до визначення причин девіантної поведінки. Теорії девіантної поведінки. Соціальні і психологічні чинники девіантної поведінки. Теоретичні пояснення соціальної дискримінації та соціального виключення. Соціальна дискримінація та соціальне виключення як проблеми осіб, яким була властива девіантна поведінка.

Зміст, форми і методи соціальної роботи з соціально дезадаптованими та виключеними особами і групами. Стратегії соціального впливу на групи девіантної поведінки і зміст соціальної роботи. Соціальний контроль девіантної поведінки і нормалізація девіантних проявів. Соціальна дискримінація та соціальне виключення як наслідки надмірного соціального контролю девіантної поведінки.


Зміст, форми і методи профілактики девіантної поведінки. Зміст, форми і методи соціальної роботи з особами, схильними до девіантної поведінки. Принципи соціальної роботи з групами девіантної поведінки. Зміст і методи соціальної роботи з соціально-дискримінованими та соціально виключеними особами.

Соціальна робота з соціально дезадаптованими дітьми та підлітками. Норми та відхилення у поведінці в дитячому та юнацькому віці. Ознаки соціальної дезадаптації та схильності до девіантної поведінки у дитини. Девіантна поведінка неповнолітніх як соціальна і педагогічна проблема. Прояви девіантної поведінки дітей та підлітків.


Соціальні передумови та психологічні причини девіантної поведінки неповнолітніх. Генезис девіантної поведінки. Чинники сімейного виховання, школи та неформального спілкування з однолітками, що призводять до формування девіантної поведінки у дитини. Механізми формування схильності до девіантної поведінки у дитячому і підлітковому віці. Типологія дітей, схильних до девіантної поведінки.

Підходи до визначення змісту і методів соціальної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки. Корекційний та реабілітаційний підходи. Перевиховання та соціальна і психологічна реабілітація. Основні напрямки соціальної роботи з неповнолітніми, схильними до девіантної поведінки. Профілактична робота щодо причини девіантної поведінки неповнолітніх: робота з дитячими групами, сім’єю, соціальним оточенням. Форми і методи соціально-педагогічної роботи з дітьми з девіантною поведінкою: діагностика, корекція, адаптація. Соціально-педагогічна робота з сім’ями дітей, схильних до девіантної поведінки.

Система соціально-педагогічної роботи з дітьми з девіантною поведінкою в суспільстві: шляхи оптимізації.

Соціальна робота з особами, які скоїли правопорушення. Суспільні норми і право. Аморальна поведінка і правопорушення. Сутність протиправної поведінки. Соціальні та психологічні причини правопорушень.


Формування схильності до протиправної поведінки. Мотивація протиправних дій. Психологічні особливості осіб, схильних до правопорушень. Категорії осіб, схильних до правопорушень.

Покарання як механізм соціального контролю протиправної поведінки. Функції покарання за правопорушення. Види покарання. Покарання і виправлення. Пенітенціарна установа як форма покарання і виправлення. Чинники пенітенціарної установи, що забезпечують виправлення правопорушників. Ефективність виправлення у пенітенціарному закладі. Напрямки реформування пенітенціарної системи, альтернативні форми покарання та альтернативи кримінальному покаранню.

Соціальна робота як альтернативний покаранню напрям соціального впливу на осіб, схильних до правопорушень. Основні напрямки соціальної роботи з особами, схильними до правопорушень. Організація профілактичної роботи щодо правопорушень. Профілактична і корекційна робота з делінквентною групою. Соціальна робота в пенітенціарних закладах. Соціальна робота з особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням та засудженими до покарань, альтернативних позбавленню волі. Служба пробації. Соціальна робота в системі відновного правосуддя.

Соціальна робота з особами, що відбули покарання у місцях позбавлення волі. Соціальні і психологічні проблеми осіб, що повернулися з місць позбавлення волі. Процес соціальної адаптації осіб, що повернулися з місць позбавлення волі. Кризові періоди соціальної адаптації осіб, що повернулися з місць позбавлення волі. Основні напрями, форми і методи соціальної роботи з особами, що повернулися з місць позбавлення волі.

Координація зусиль суспільства у профілактиці правопорушень.

Соціальна робота з особами, яким властива адиктивна поведінка. Адиктивна поведінка як соціальне відхилення і як відхилення від психологічної норми. Причини і механізм формування адиктивної поведінки. Соціальні і особистісні наслідки адиктивної поведінки. Профілактика адитивної поведінки та соціальна й психологічна реабілітація осіб, яким вона властива.


Вживання наркотиків як соціальне явище і вид адиктивної поведінки. Наркотики в культурі людства. Молодіжна субкультура і наркотики. Сучасний стан проблеми немедичного вживання наркотиків в Україні.

Вплив наркотиків на організм і психіку людини. Соціальні і психологічні передумови наркотизації та причини немедичного вживання наркотиків. Групи ризику наркотизації. Наркотизм і наркоманія. Етапи формування пронаркотичної поведінки. Стадії наркоманії.

Основні напрямки соціальної роботи по запобіганню немедичного вживання наркотиків і соціальної реабілітації хворих на наркоманію. Профілактика вживання алкоголю і наркотиків: цільові групи, моделі, види, напрями, форми і методи. Зміст соціальної і психологічної профілактики наркотизації серед груп ризику. Підхід зменшення шкоди при роботі з особами, схильними до немедичного вживання наркотиків.

Проблеми лікування наркоманії на сучасному етапі розвитку медицини. Соціальні і психологічні проблеми наркозалежних. Соціальна і психологічна реабілітація хворих на наркоманію. Реабілітація наркозалежних в медичних закладах, реабілітаційних центрах, терапевтичних спільнотах.

Взаємодія різних соціальних інститутів в боротьбі з наркоманією.

Соціальна робота в галузі попередження захворювань, що передаються статевим шляхом та ВІЛ. Сексуальна поведінка людини: норми, аномалії і девіації. Соціальні, культуральні, психологічні, біологічні норми, що стосуються сексуальної поведінки, розвиток уявлень людства про них. Сучасний погляд на соціальні, психологічні і вікові норми сексуальної поведінки та чинники, що їх визначають. Особливості та ознаки ризику сексуальної поденки сучасної молодої людини. Проблеми та завдання профілактики ризикованої сексуальної поведінки в сучасних умовах. Статеве виховання та розвиток навичок безпечної життєдіяльності.


Хвороби, що передаються статевим шляхом (ХПСШ) як чинник, що формує норми сексуальної поведінки і як соціальна проблема. Шляхи розповсюдження ХПСШ та ВІЛ. Ознаки небезпечної щодо зараження ХПСШ поведінки. Соціальна та психологічна характеристика груп ризику зараження на ХПСШ.

Зміст, моделі, принципи, форми і методи профілактики ХПСШ. Профілактична робота серед широких кіл населення та груп ризику. Стратегія зменшення шкоди у роботі з групами ризику.

Соціальні і психологічні проблеми осіб, вражених ВІЛ. Зміст, форми і методи соціальної допомоги особам, які інфіковані ВІЛ та хворі на СНІД.
РОЗДІЛ IV. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
Соціальна педагогіка як наука про розвиток особистості в соціумі. Поняття соціальної педагогіки. Об’єкт та суб’єкт соціальної педагогіки. Завдання соціальної педагогіки. Функції соціально-педагогічної діяльності. Взаємозв’язок соціальної педагогіки з іншими науками.

Соціалізація як базова категорія соціальної педагогіки. Механізми соціалізації. Вплив соціального середовища на розвиток особистості. Поняття соціальної адаптації. Поняття та види реабілітації. Класифікація соціальної допомоги, як виду діяльності.Зміст та структура соціально-педагогічної діяльності. Сучасні підходи до розуміння соціально-педагогічної діяльності. Структура соціально-педагогічної діяльності. Мета і завдання соціально-педагогічної діяльності. Функції соціально-педагогічної діяльності. Характеристика суб’єктів і об’єктів соціально-педагогічної діяльності. Класифікація принципів соціальної педагогіки. Сутність соціально-політичних принципів. Психолого-педагогічні принципи в соціальній педагогіці. Організаційні та специфічні принципи.

Соціально-педагогічна робота у загальноосвітніх закладах. Функціональні обов’язки соціального педагога в загальноосвітніх закладах. Зміст соціально-педагогічної діяльності в школі. Структура соціального паспорту класу. Форми роботи соціального педагога в загальноосвітніх закладах.

Центри соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді як суб»єкти реалізації соціальної політики. Напрями роботи центрів соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді. Нормативно-правові документи, які регламентують роботу центрів соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді. Організаційні рівні системи соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді.

Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності. Сім’я як мала група та соціальний інститут. Соціалізуючі функції сім’ї. Параметри сім’ї. Функції сім’ї як соціального інституту. Типологія сімей. Поняття батьківства та батьківської позиції. Стилі батьківства, їх вплив на формування особистості дитини. Напрями соціально-педагогічної роботи з сім’єю.

РОЗДІЛ V. ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

Загальною метою викладання даної дисципліни є надання студентам можливостей опанування комплексу знань та умінь щодо сучасних принципів і стратегій психологічної допомоги різним категоріям клієнтів соціальної роботи відповідно до меж компетенції соціального працівника.В результаті вивчення курсу студенти мають оволодіти впровадженням цінностей соціальної роботи в процес надання психологічної допомоги користувачам сфери соціальних послуг; навичками проведення психотерапевтичного інтерв’ю з метою вивчення головних психологічних проблем клієнта; збиранням інформації про психологічні проблеми клієнта; усвідомленим використанням техніки психологічної допомоги.

Особливості психологічної допомоги в соціальній роботі. Впровадження цінностей соціальної роботи в процесі надання психологічної допомоги. Клієнтоорієнтований підхід К. Роджерса як базова засада психологічної допомоги в соціальній роботі. Межі компетенції соціального працівника в наданні психологічної допомоги.

Основні концепції психологічної допомоги. Основні теоретичні концепції психологічної допомоги (психодинамічна, біхевіоральна, когнітивна, екзистенційно-гуманістична). Залежність цілей психологічної допомоги від її теоретичного підгрунтя. Універсальні цілі психологічної допомоги.

Етичні принципи надання психологічної допомоги. Етичний кодекс, що регулює діяльність "помічників". Суперечності роботи консультантів або інших осіб, що надають психологічну допомогу. Правила, що обмежують (уточнюють) дію етичних принципів надання психологічної допомоги.

Психологічна допомога особистості, що перебуває у складній життєвій ситуації. Загальне поняття про складні життєві ситуації ("ситуації неможливості"). Типи складних життєвих ситуацій та їх особливості. Поведінкові стратегії та психологічний захист в ситуаціях неможливості. Змістовна типологія проблем, що спричиняють до пошуку психологічної допомоги. Стратегія надання психологічної допомоги (оцінка ступеня втручання, інтенсивна опіка, кризове консультування). Проблема “складних” клієнтів.

Тактика індивідуальної психологічної допомоги. Цілеспрямованість та культурна чутливість психотерапевтичного інтерв'ю. Структурування психотерапевтичного інтерв’ю (п’ятикрокова за А. Айві). Психологічне (психотерапевтичне) інтерв’ю як процес наснаження на прийняття рішення. Ієрархія мікротехнік уважної поведінка. Мікротехніки впливу.

Психологічна допомога особам з хімічною залежністю та їхнім родинам. Співзалежність як чинник формування хімічної залежності. Види реакцій співзалежного члена родини на залежну поведінку родича. Особливості психологічної допомоги на різних етапах реабілітації осіб з хімічною залежністю. Проблема наснаження особи з хімічною залежністю на припинення вживання наркотичних речовин та початок процесу реабілітації. Втручання "переконання" за В. Джонсоном. Принципи роботи товариства Анонімних Алкоголіків, груп Ал-Анон та Ал-Атін. Сутність програми 12 кроків та можливості її застосування у роботі груп користувачів і груп, керованих професіоналами.

Психологічна допомога особам, що зазнали домашнього насильства. Поняття віктимності та чинники, які визначають віктимну поведінку. Проблема домашнього насильства в Україні. Види домашнього насильства. Законодавчі основи подолання домашнього насильства. Психологічна складова роботи з жертвами домашнього насильства (форми та види психологічної допомоги).

РОЗДІЛ VI. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ПСИХОДІАГНОСТИКА

Загальні характеристики методів оцінки особистості. Поняття про психодіагностику. Основні типи стратегій дослідження особистості: спостереження, вивчення персональної історії особистості, кореляційний аналіз, формальні експерименти. Критерії наукової прийнятності методів дослідження особистості.

Основні типи методів дослідження особистості. Інтерв’ю як метод дослідження особистості. Типи психологічного інтерв’ю, цілі та стратегії психологічного інтерв’ювання. Опитувальники самозвіту (типи та види, принципи застосування). Проективні методики дослідження особистості (типи та види, принципи застосування). Етичні принципи психологічного дослідження особистості.

Психоаналітична теорія розвитку особистості. Психосексуальні стадії розвитку особистості (оральна, анальна, фалічна, латентний період, генітальна). Фрустрація та надмірне піклування. Поняття про фіксацію лібідо та залишкову поведінку. Типи характеру за Фрейдом. Особистісна тривога (природа, функції). Захисні механізми его.

Основні положення теорії Фрейда про природу людини. Практичне застосування психоаналітичної концепції. Природа людини згідно з теорією ортодоксального психоаналіза. Теорія Фрейда як теоретичне підгрунтя конструювання проективних методик дослідження особистості. Тест Роршаха. Загальні принципи та техніки психоаналітичної психотерапії. Метод вільних асоціацій. Аналіз опору та інтерпретація трансфера. Емоційне перенавчання. Сучасні тенденції розвитку класичної психоаналітичної психотерапії.

Основні положення індивідуальної теорії особистості Альфреда Адлера. Витоки індивідуальної психології. А. Адлер як фундатор теорії індивідуальної психології. Основні концепції індивідуальної психології (суб’єктивне сприйняття дійсності, цілісність, неповноцінність та компенсація, соціальний інтерес, стиль життя, фікційний фіналізм). Типи особистості за Алдером.

Теорія типів особистості Ганса Айзенка та її практичне застосування. Ганс Айзенк: особиста історія. Основні концепції та принципи теорії типів особистості: незалежні параметри (характеристики) особистості; нейрофізіологічні основи рис та типів; континуум інтроверсія - екстраверсія. Особистісний опитувальник Айзенка.

Теорія оперантного навчання Скіннера. Загальне поняття про біхевіоральний напрям у психології. Беррес Скіннер як фундатор теорії оперантного навчання. Особистість з точки зору біхевіоральної теорії: респондентна та оперантна поведінка; режими підкріплення; умовне підкріплення; контроль поведінки через аверсивні стимули.

Соціально-когнітивна теорія Альфреда Бандури та її практичне застосування. Загальне поняття про когнітивний напрям у психології. А. Бандура: особиста історія. Основні принципи соціально-когнітивної теорії: навчання через спостереження; саморегуляція та пізнання; навчання через моделювання; підкріплення в процесі навчання; саморегулювання та самоефективність. Навчання самоконтролю.

Теорія соціального навчання Джуліана Роттера та її практичне застосування. Загальне поняття про теорію соціального навчання. Дж. Роттер: особиста історія. Основні концепції та принципи теорії Роттера: потенціал поведінки; опікування; підкріплення. Формула прогнозу поведінки. Локус контролю та його вимірювання.


Гуманістична теорія особистості Абрахама Маслоу. Гуманістичний напрям - “третя сила” в психології. А. Маслоу: особиста історія. Основні принципи гуманістичної теорії особистості: особа як цілісність; творчий потенціал; ієрархія потреб; дефіцитарна мотивація і мотивація зростання; метапатології.

Запитання для комплексного іспиту


 1. Навички соціального працівника.

 2. Історія становлення сучасної системи психологічної допомоги особистості.

 3. Цінності соціальної роботи.

 4. Підходи до класифікації видів психологічної допомоги. Окремі види професійної психологічної допомоги.

 5. Заклади у соціальній роботі.

 6. Психологічна допомога в практиці соціального працівника: особливості та межі.

 7. Завдання соціальної роботи у медичному закладі.

 8. Особливості психодинамічного підходу в наданні психологічної допомоги. Цілі та методи психодинамічної психотерапії.

 9. Поняття мультидисциплінарного підходу у соціальній роботі.

 10. Особливості біхевіорального та когнітивного підходів у наданні психологічної допомоги. Цілі, що визначаються в межах цих підходів. Методи біхевіоральної психотерапії.

 11. Поняття “клієнт” у соціальній роботі.

 12. Етичні принципи надання психологічної допомоги

 13. Фази процесу соціальної роботи.

 14. Цілі терапії, орієнтованої на клієнта (за К. Роджерсом).

 15. Практичні ролі соціальних працівників.

 16. Відповідальність консультанта та відповідальність клієнта за позитивні зміни психологічного стану клієнта. Партнерство консультанта і клієнта в процесі надання психологічної допомоги.

 17. Посередницькі ролі соціальних працівників.

 18. Обмеження дії принципу конфіденційності у наданні психологічної допомоги. Правила Шнейдера.

 19. Адміністративні ролі соціальних працівників.

 20. Стрес як складна життєва ситуація. Фази загального адаптаційного синдрому за Г. Сельє. Симптоми психологічного стресу.

 21. Дискримінація клієнтів соціальної роботи. Чинники соціального виключення.

 22. Етапи розвитку кризи за Г. Капланом.

 23. Технологія індивідуальної роботи з клієнтом.

 24. Чинники вигоряння професіоналів, що надають психологічну допомогу.

 25. Групова соціальна робота як метод соціальної роботи

 26. Рольові функції консультанта у процесі наданні психологічної допомоги.

 27. Види груп в соціальній роботі.

 28. Способи отримання відомостей про людину, якій надається психологічна допомога. Види анамнезу.

 29. Технологія роботи груп взаємодопомоги

 30. Модель ефективного консультанта за Р. Кочюнасом, 1999.

 31. Технологія роботи груп соціальної дії.

 32. Позитивний вплив на особистість професійної діяльності консультанта.

 33. Моделі соціальної профілактики.

 34. Стратегія кризового консультування (основні проблеми та етапи).

 35. Технологія соціальної профілактики.

 36. Поняття та ознаки вигоряння професіоналів, що надають психологічну допомогу.

 37. Методи профілактичної роботи.

 38. Загальне поняття про складні життєві ситуації (ситуації неможливості). Види складних життєвих ситуацій.

 39. Провідні категорії соціальної педагогіки

 40. Профілактика вигоряння професіоналів, що надають психологічну допомогу.

 41. Соціалізація особистості: зміст, умови, механізми.

 42. Поняття про фрустрацію. Класифікація перешкод на шляху досягнення цілі.

 43. Технологія професійної діяльності соціального педагога.

 44. Психологічний захист як спосіб подолання складних життєвих ситуацій.

 45. Структура та характеристика соціально-педагогічної ситуації.

 46. Особистісні типи (модель Лічко-Леонгарда) та “ключові” ситуації.

 47. Форми соціально-педагогічної діяльності із сім'єю

 48. Основні типи проблем клієнтів, з якими стикаються консультанти у процесі роботи (класифікація за змістом).

 49. Соціально-педагогічна робота у загально - освітніх закладах.

 50. Цілеспрямованість та культурна чутливість психотерапевтичного інтерв'ю.

 51. Розробка та впровадження соціального проекту.

 52. Структурування психотерапевтичного інтерв’ю (п’ятикрокова модель А. Айві).

 53. Соціальна робота з особами, схильними до правопорушень.

 54. Психологічне (психотерапевтичне) інтерв’ю як процес наснаження на прийняття рішення.

 55. Соціальна реабілітація осіб, яким властива адиктивна поведінка.

 56. Ієрархія мікротехнік надання психологічної допомоги (згідно з еклектичним підходом). Навички уважної поведінки та навички впливу.

 57. Соціальна реабілітація ВІЛ-інфікованих.

 58. Поняття емпатії. Складові емпатії за К. Роджерсом. Рівні емпатії за А. Айві.

 59. Соціальна робота у сфері зайнятості населення.

 60. Основні стратегії дослідження особистості (спостереження, вивчення особистої історії, або метод анамнезу, кореляційний аналіз та експериментальне дослідження).

Каталог: sites -> default -> files
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Мета навчального курсу
files -> Мета та завдання навчальної дисципліни
files -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
files -> Онуфрієва Л. А. ( Кам’янець-Подільський )
files -> Робоча програма з дисципліни «Юридична психологія»
files -> Навчальний посібник за науковою редакцією Т. М. Титаренко к иїв 2011 у дк 316. 614: 159. 944](072) ббк 88. 5Я7 п 84
files -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з теми «Особистісно орієнтований урок: конструювання та діагностика»
files -> Информация Комитета по охране прав детей мон рк к Глобальному обзору деятельности по предотвращению насилия в отношении детей
files -> Потенциал провинциального университета в подготовке педагогических кадров высшей научной квалификации

Скачати 220.88 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка